• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Glas strajka 2010-11-08

on

 • 960 views

 

Statistics

Views

Total Views
960
Views on SlideShare
960
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Facebook grupa 'Glas Strajka' --> http://www.facebook.com/home.php?sk=group_158352074202011
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Glas strajka 2010-11-08 Glas strajka 2010-11-08 Document Transcript

  • kega 2001. 4. miholjs , La kost, Koren] [Renzo o-satirički , otužni humorističn Istre njski prvomučenici) La kost četvrtkom u Glasu o Orli� i Agricola, bolo (sv. Vitale i Drag , podlistak Bugarin, adrese: Poreč • autori Vladimir ljske nbra 2010. n • zema virtualna: eč, 4. nove er 921 • Porij Goran ProdaPula, Riva 10; 098 475 359, Lito 28 • Num 1; nin Pionirska sistre.hr; telefo lakost@gla i 591 555 a tre.hr Sliparij su tankali 863 epgi@glasis faks 452 na 388 470 ili odbijamo e • reklam gnušanjem acije s i Franina Živiti z Švecke. Jurina i pla�aju na kasiRAD- zgor • reklam pi Franina na pum veliko piše “NAG IJA PREM a Torna se I kako je gori? su koje na - GLAVNA oni Jurin ! JURINA: Kume moj, NA IGRA AN SEKS”. . doj u vižitu FRANINA:et lit uzad nas. BESPLAT benzinajačiniti da će nan cku već ža poli jšu! Papa i Hrva trides deboto INA: Ma kako to? rečen kurijo INA: Ča rabi P doj u Kroe voli Hrvate blažena JUR ti A ča da živi. JUR li? apa će Šešnajsti : mi zjoga ostavno, To se zove Zašto FRANINA još dobro bimo anke JO: Jedn er od je- Benedeto druge skupa! puta poli nas. to zato se BENZINA num nego sve Vojtila je bija tri da je - poli njih san jedan vi ga tentajte govore na našin ja spen deset, a . Moj Politologi su Krv informacija teku h nan? nstva, zato ča do te svoju hitno dan ati. pape toliko zi�e kršća da učvrs re da je sken šeiku Naža- ugan INA: Ben, pet. ža mi je, mi pred i pravoslavci, pak ertiti, govo Jenen arap fuzija krvi. krvnu JUR JO: Ne, ča smo imani i konv pak, pa- trans BENZINA granic musl traveštiti nki Kosirici. Ja, Hrvacku je tribala je napro ritkukomo� san blizu. ejci, stari Jadra žaju u lost, imaDonatora su Pokle je četiri NA: Orko, bija . vlast. SDP- igra podrške pape doha pape. Oni JURI jedan bot prova t? ka to pulitč ništo trete po sridi: bili još veći od pape. grupu. Franinu u Istri. za se š. da bi našli - ini, Moren još JO: More ran da je katoliki pulitič- šeik je Fran hižu i BENZINA Osan. , a ne nas, ti - veći u nove operacije velu poradi sebe smo mi Hrva naprid, stupa i kupija lipu JURINA: JO: Ne, šes. i žali da eduje. Dost zafaliti, u. šeiku je ZINA �a lipo znaju svaki dan gre okracki napr svoju lušu veturnikega vrime i z špi- BEN Jurina gre Istra nan i pobjede, dem rin privrći će Lipo je Pokle fuzija Dišperan moj, ke promjene umlja! Plinijo Kuku Ladonju. želimo rabila trans istega do- se pretelu. joper zajno zvali Kumpare ne u partit ako Pokle JURINA: zjogu ništo sli- je bilo jedno nju u stranku, sni smo da parlamen- tala su ki je rado da krv. posla oven je to Lado “Svje ići na natora ini meni u Ja pensan da nume- udrugu tabaker: moramo jene šeik je Fran špjega za prom ra. operacije lu čikolatini. pak je kvad , da oni nam more dobit ištaju ti potez u državi i u regiji nju bit će glas ići će se na promjene e. Glas za Lado hendikepirani glasno. malu škatu se štupija parija se tote ne bili i Franina re i da tarne izbor birači ne bi ča je glavni premijo. Ma ke sliparija. Lipo, jasno i moju po- . Ladonja.” u u štrajk. Imaju zdavna zva šeika : �o moj, ja : ane u Istri. Kako stranke FRANINA ni bot san dobi FRANINA ne dvi šetim osnivanje Glasa Istre gred�orna u partiz ani, Pasa u pasadobila za tri bota! vidati uni to sad? u... Eko, bot ni u moja Luca je Novinari ki san osniva njin zapo poruču- hižu i vetur da, ma oni krv. nik. Će dršku, mene doša biti dnev ma bogati. Njin t ŠEIK: E, istrijanska je ju u deve tekla prije nego došli u Glas Istre, eri! U nedilbreh o će meni još ki su učer, pazite se štrajk viti kolik štrajk, ćemo zuz Jerin jen: Dica ari stupaju u koliko će hi biti štrajki, a zjutra novin u na mašu, su niki blidi d braka, hi poj u crikv Samo to razvo ispit Saborski ne želi rušiti sabo ti na kalisticu. mirenja kako za smo mi štrajkali, rsku ve- Mašu, sindi Dogovori, daj, daj… Kad ! Rastukli bimo der bevanda. sutkinja, ma . Šjor štajk Ivo Sana posla i policjon, zastupnik lo samo pak sud to se je zva štrajk , ćapali se z Nezavisni sam stvorio. ne rušiti, bi bašta lipi moji, hitili u more rili je parone cuki. o” - govo �inu koju Ive, ne rabi makine, glav je bilo kakokruhon ni dobr i “plavi”, Ma, šjor razbijenih preveć, nanke z adam aturi U registr cija svih. tvrtki u ičkin nagr “zlatni”, popravni. Hrvatskoj “Ča je je i z turist ti”, “ljubičasti” stari. Tako nagra�e- je su naši “modri”, “narančas ne vidiš gistra nagrad “rože”: za a prere milijuna kuna i pak bi jin najbo “zeleni”, ” cvijet. Od silnih je dobila tri m. Grdo je procjenamoko 100 ju ča delat Prema “briljantni o reći kuma Jaga i agroturiza obveznike firme nima stranke! turizam koštat �e i tako sve te u - pulitičke nega. Vržme, za “zeleni” Ter tako preregistriraju ijest a od Drag a- esna pov proljetni posjet pape male hotel po vezi. se Be- li gnjus dom bilo da reći - ma sve da je i uni debeza Viteza od san Čud ra najavljeni je strah proglašen je on vitez, ja mira- Ma me loj vezi Ko r smat . historijski Orlić a po debe u. Ma hoj, hoj! od rakij, a ne vitez. da ijerka Koso doga�ajem će biti veri id asija XVI povij tako gremo napr još je je. NKO PATRIOTA u Hum više pijanac Prem esnim ćih rakij do razgl i jaje, nedikta on je vić Kora orih , ki ku dokle Je pravo riva u Hrvacku SVO knez i kralj, je prikučer Korle velika kako iće črnih papa Pokle ča meteorita najdu te kušč ut kuja da pala dva nike ki uni hunc su na Pulu ne nalaz Višnjan, ja darnicu od tega učini piše! pošte i da moli hi donesu u zvjez o, zajno je ZRMAN nam se i hitija saže grotic da unuka, mali Mark ija naš dimljak hi prodaje zborit želi nima, a je učist pija i sad Ki istinu - crno je ružno tamo od mog Circus - akamin sve poku po kusu. njemu mista i kumpanija biznis. Špac Marko hi je . Bebi�, Šeks uzima. Bijelo kun prikazanje jner. nire. Pet rič maximus u konte irske suve je još jeno veliko dane samo govorniku kako - svem došlo nan unuki po cile virovali ili z batuni�i Prije pape čeka! Moji nam para!” Ja, nis vidi- Igraju se u vrti�u, tako - nas si nikad r kokošinja c kako dica da ne�e dugo Velika srića a Mara, done i od vas, blaga. šperajmo sri�u. “Bub lit u guzic tilo se je tega nafte, Da je Sabo znali, kantaju: čuda više smo cirkus - vrag in zeja Nako rezerve e. ozdavna bit i ne, ki iman mar. Invazija!ckoj naj velike drug sad je doša ustali. buba u Hrva Ne vidin paf ja toliko ili ćemo uzeti u EU. boškah, bera či i svi smo Drugo lito,će nas Evropa tečete po budite atent o ili ativci ki u šumi, ili zlata, , nisu Lipi moji, rekre išćete svoj mir šnji lovci , ko je rani ki A uvi danača se mrda ire... grklji, namu Počeja je lov. zu. na sve si kuraja i primanju u pion i na opre ja, uvi hitaju č. Dajte ovaj, na uganat ime mista san bija “dotičnu” divlja vaš pričesti, z Asturijsko n kako ča na z vami na prvo j bit teško lovostaj te. Vajka sam ja van ne�e to na kunfinu25. Nezavisna ili ko ni ko more u sred ini ji, alora u Špan du Galicije, debo i Muriasa ). budite pravi e Sveti Oče, a ovaj rrala na zapa n, mriž Bece se ne bi ki smija bavni �orna- : E, Druž JOSIPOVIĆ kneževino izija (�o, da cki poučno-za istrovenecki telev Hrva t po istarska MITO: 1. 2. Užga a hotelijera OKOSTOa ni Modra lastaega brtoniškeg poli Pore ča, lin za dicu, ma dobrko 4. Štancija nola- malega, a Iva, otori a- 3. Inicijali bija anke šinda me jeneg ani, zatučeni e 4. Zjog ki je nikad a i prezi a 5. Vagn 11. Mugebla, emik uz a bo - en ne veruj nacionalne tamo proti i hrvackega akad h neznanja Kapa 1. Lačn 7. Uzda a popu pop 12. zaštitni AVNO: Kratica inter danas nei ringologa od, zapad KOSTOR je barbika 8. u intervenciju ezah bobu bob, e firme za vodo ča e Rohatinsk 6. Sunč se reče li� 14. Uzvik , za tul kako ije čiju propušten dne bank u Glasu nijsk Naro in�enuo Neto i tako Kratica župar Darko Bartu 16. David organizac lit guverner štut, oni bot bijaz dreki 9. ra, rube ž 13. direto otoki in- more preža ki je napro ci sami se zvu� a Cruise kojoj je o 15. Su okoli ki zjoga za Ti i in sistem Istre e stakl ega roda ki 19. ki je, zasv da smo kapa je koje mam dica, ma kad pukn ler kamerunsk ve� po hrvac pensaju� jsko pitan je dojdu zvuk a, ma sti koji ! MAC, Hip fucba sitno kemi feštu od fame i glumac 10. Ime francuski pool 18. Korš numera: Jedno na gleški Liversol. LE, postavi kad njoj priša i oni glavn t u dupe 15. i z pasanega V, AI, KOA na da je ga je dobi i� kojoj ja mriž re no rješenje AJKBREHERO DIV, JOT ni sigur tka 11. Grdo nje Vidulin-Matijev erica bila Kostorav POKE, ŠTR ONI, SINA, prez poče nijske sutki vržimo ova dupl ka pre- ANI, N, io LA ko župa bi ča hrvac SDSS, R BOSSMA šinjore ružno kad je 17. Ono rekla da “nam ERIK, PETE bi bilo jako ča du črna kako kad je naro gori zgor Istar- bila, a ne rekla anil, n kamp drugih kampanili, Jaca ni mijerka loše” 20. Jeda čuda 21. Šenj u AtAk! d r je cenzuriran vidi nije tako a, z kega se a vrhuvskega er 22. Čin skih toplic koliko z onegji� Cvajner Drajnz takta 23. forši anke a Gorka Osto ga izbacimoa od Gunsi ken je rojen jenega duple � fanov malo ne kad kojoj živi najve Amira svako ki zusta u država naša pretelica d Afrička ANI do ste kako 24. Ko i je CE NZURIR mogli pročitat te Istre nis Prvi dan štrajka je 7. studenog 2010. i trajat će do ispunjenja zahtjeva ili odluke štraj- kaškog odbora. I vi možete sudjelovati u našem štrajku suzdržavanjem od kupnje dajete svoj prilog onima koji Glas Istre stvaraju, a ne onima koji ga posjeduju! Pridruži nam se > Facebook grupa “Glas štrajka” Glas Istre je naš! Ovaj se trenutak u povijesti Glasa Istre ne smi- pobunili, da smo predugo šutjeli, da smo preče- je zanemariti, preskočiti, zaboraviti. Kolikogod sto bili dijelom onog sistema kojeg danas kriti- bio težak i zahtijevao odgovornost, jednako je ziramo, da smo ustali tek kada su nam smanjili tako plemenit jer je ovo trenutak borbe za sve plaće i zaprijetili otkazima i da stoga ne zaslužu- radnike Glasa Istre, ali i za opće dobro svih gra- jemo ništa bolje. Djelomično su i u pravu ti koji đana Pule i Istre. Upravo o tome piše ovo poseb- tako govore. Zasigurno svaki od nas ponaosob no izdanje nas radnika Glasa Istre u štrajku. snosi odgovornost za svoje postupke. No, iako Zbog višemjesečnih kršenja naših prava, zbog zvuči apsurdno, upravo u medijima koje zovu nezakonitog ponašanja poslodavca, na koje srezao upravo u dijelu u kojem smo apelirali na dok istovremeno iz plaća radnika, kršeći ugovor “sedmom silom”, upravo u novinarstvu radnici se nadogradila sve bezobraznija cenzura kojoj čitatelje da odbiju kupovati Glas Istre pod ova- o radu, vraća dugove iz bivše tvrtke Glas Istre su među najnemoćnijim od svih radnika. smo izloženi, i to ne samo kao novinari već i kao kvim uvjetima. d.o.o. koja je propala zbog više od 110 milijuna Naime, mi koji svaki dan pišemo o pravima sindikat - radnici Glasa Istre, počevši od nedjelje, Stoga pozivamo naše čitatelje da se solidari- kuna duga i to zbog poslova koji nemaju veze s drugih radnika, koji ukazujemo na nepravde, 7. studenog, kreću u štrajk! ziraju s našim sindikatom i našim zahtjevima te novinarstvom - zbog mešetarenja zemljištem i koji upozoravamo na kršenja zakona, često o No, unatoč tome što smo u štrajku, novine da od ponedjeljka nadalje ne kupuju takav Glas nekretninama. našim pravima, vlastitom poslodavcu koji krši će nažalost i dalje izlaziti jer takva je skandalo- Istre jer Glas Istre smo mi, njegovi radnici. Jedine Dok su deseci milijuna kuna isparili zbog po- zakon i o nepravdama koje doživljavamo ne zna odluka sutkinje sa Županijskog suda u Puli istinske novine u ovim okolnostima mogu biti slovanja bivše Uprave na čelu sa Željkom Žma- možemo pisati u vlastitim novinama, dok nas Ondine Vidulin - Matijević, koja je novinarstvo samo ove novine koje držite u ruci jer samo one kom, koji zajedno sa svojim brojnim članovima ostali mediji vrlo nevoljko prenose. Razlog je i izdavanje novina svrstala među poslove koji se govore o pravoj situaciji u kojoj se nalazi Glas obitelji sjedi i dalje u novoj Upravi, sada Faggian jednostavan, sve medije drži nekoliko vlasni- ne smiju prekidati za vrijeme štrajka! Istre, a to je da su radnici u štrajku i da se oprav- javnosti, u sramnoj zamjeni teza, poručuje da su ka (među kojima je i država), a svi su ti vlasnici Ta je sutkinja za 20 radnika uvela radnu oba- dano bore za svoja prava! Novine smo nazvali radnici u Glasu Istre ti koji su nosili doma preveli- povezani s političarima i tajkunima i svi oni me- vezu kao da je izdavanje novina pitanje života i Glas štrajka, a izdao ga je sindikat svojim sred- ke plaće. Uprava iznosi podatke o prosjeku plaća đusobno vrlo dobro surađuju i posluju usmjera- smrti. Iako mi, zapravo, možemo krenuti u štrajk, stvima, upravo kako bi mogao doprijeti do što od 5.695,88 kuna, no te iznose većina radnika vajući i kontrolirajući javno mnijenje, potičući sutkinja je ovim činom obezvrijedila svaki smi- više građana - bez cenzure. nema u svojim platnim buštama. Iako bi bilo svoje interese, vršeći cenzure, a istovremeno kao sao štrajka i poručila, ne samo nama, nego i rad- Sindikat se odlučio na štrajk nakon šest mje- normalno da ih ima, tim više jer se za posao no- pravi neoliberalni kapitalisti koji danas vladaju nicima u svim medijima, da je izdavanje novine seci bezuspješnog pregovaranja o novom kolek- vinarstva u pravilu traži visokoobrazovan kadar, Hrvatskom - gaze svoje radnike. djelatnost koju radnici ne smiju nikada prekidati. tivnom ugovoru te nakon neuspjelog procesa visoka razina društvene i etičke odgovornosti i Ne želimo time pravdati sve one koji su prista- No, rad novinara i svih djelatnika u Glasu Istre mirenja, koje je održano 28. listopada, a tijekom danonoćna posvećenost jednom plemenitom, li na takvo neprofesionalno pisanje ili su odlučili zasigurno ne spada u nužne poslove, mi nismo kojeg je Uprava još jednom jasno pokazala da ali i stresnom i opasnom zanimanju. šutjeti kada su im urednici mijenjali tekstove. liječnici da bi zbog neizlaženja novina netko nema namjeru pregovarati u dobroj vjeri, već Faggian je nedavno medijima izjavio da smo Svatko je, ponavljamo, odgovoran za svoje po- umro. Naš štrajk ne ugrožava ničiji život ili zdrav- isključivo naređivati. “svi u situaciji da živimo isključivo po principu stupke, ali opet, jasno je zašto su mnogi novina- lje pučanstva! Čita li se pozornije obrazloženje Uprava želi uvesti šestodnevni radni tjedan, novčanika; iz njega vadimo samo onoliko koliko ri pokleknuli, pogotovo danas kada nikoga novi sutkinje, očito je da je svoju odluku pristrano smanjiti osnovicu plaće s 2.575 kuna bruto na u njemu ima”. posao ne čeka iza ugla. gradila na argumentima poslodavca, istarskog 2.500 kuna bruto te novim koeficijentima do- No, upravo to nisu učinili oni koji i dan danas Situacija u Glasu Istre slična je kao i u mno- tajkuna Alberta Faggiana, pritom obezvrijedivši datno umanjiti plaće radnika koje su već gotovo vode našu tvrtku; zadužili su Glas Istre preko gim, vjerojatno u svim hrvatskim medijima. No- prava radnika. Dakle, sve je jasno. Ali ne posusta- prepolovljene, a istovremeno najavljuje otkaze svih mogućnosti, opteretili je hipotekama i kre- vinar koji stvara pod pritiskom otkaza i kršenja jemo jer drugog izlaza nemamo. za 30-ak radnika, odnosno četvrtinu zaposlenih. ditima i natovarili ogromnim dugovima, zbog svojih prava postaje laka meta za pritiske poslo- Sva izdanja Glasa Istre koja će se od pone- Sindikat ne pristaje na ove uvjete koje posloda- čega je tvrtka bankrotirala. davca, pristaje na sve otvorenije intervencije u djeljka 8. studenog - i nadalje dok traje štrajk vac jednostranom odlukom želi nametnuti, te Umjesto da proziva radnike zbog tobožnjih svojim tekstovima ili na autocenzuru i pisanje - naći na kioscima, neće biti pravi Glas Istre! To poručujemo da nećemo posustati od štrajka sve prevelikih plaća, tražimo od poslodavca da na naručenih tekstova. Neslobodan novinar ne su novine nastale pod radnom obavezom, pod do ispunjenja zahtjeva, odnosno sve dok Uprava jednak način, točno u lipu, objavi sve financijske može stvarati slobodne novine! prisilom, kao drski pokušaj da nam se oduzme ne prihvati da su radnici ne samo ravnopravni izvještaje bivše, ali i sadašnje tvrtke, sve dugove, Upravo je zbog tog specifičnog posla kojim se još jedino legalno sredstvo borbe koje nam pre- partneri u stvaranju novina, već ključan faktor stare i nove, kao i sve stare, ali i nove kredite koji novinari bave opasno kada se njihova radnička ostaje, a to je - štrajk. bez kojeg istinskog Glasa Istre - nema. postoje u Glasu Istre. prava narušavaju. Time se, naime, posljedič- To su novine nastale i pod pritiskom Uprave, Već mjesecima radimo u tvrtki u kojoj se ne Faggian opravdava nove udarce na materi- no narušavaju prava javnosti, koja ima pravo koja već tjednima sije strah po redakciji Glasa poštuju zakoni ni ugovori, u kojoj ne postoji mi- jalna prava radnika ekonomskom krizom i pa- na slobodne medije jer bez toga, u konačnici, Istre, najavljujući masovne otkaze. Umjesto da nimum sigurnosti za radnike. Novi vlasnik, trgo- dom tiraže, a upravo su bivši i sadašnji vlasnici, nema ni slobodnog društva. Stoga je javnost ta pregovara sa svojim radnicima, poslodavac po vački lanac Puljanka, odnosno njen predstavnik bliskim povezivanjem s vladajućom strankom u na koju danas apeliramo jer je ona jedino oružje drugim medijskim kućama vrbuje novinare koji i jedan od vlasnika Albert Faggian, već je kod Istri IDS-om te tajnim posuđivanjem deset mi- koje imamo, ali ne samo mi, radnici Glasa Istre, su spremni pisati za Glas Istre dok mi štrajkamo. preuzimanja tvrtke, dobivši je tek za jednu kunu, lijuna kuna iz javnih lokalnih poduzeća uz po- već i svi medijski radnici. Mediji moraju biti u Žalosno je što ti isti novinari koji su pristali biti prekršio zakone. Stotinu radnika Glasa Istre podi- moć župana Ivana Jakovčića, srušili vjerodostoj- službi javnog interesa. To je naše sveto načelo. štrajkolomci, proživljavaju jednake ili slične pro- glo je tužbu, a da smo u pravu pokazuje nedavna nost ovih novina te su svojim odlukama izravni Naša borba je tim teža jer nije riječ o jednom bleme kao mi, a to su gaženja radničkih prava, nepravomoćna presuda Općinskog suda u Puli krivci za pad prodaje Glasa Istre. izdvojenom slučaju, nije ponašanje poslodavca pritiske, strah od otkaza, cenzure, autocenzure. za prvu grupu radnika koja je nedvojbeno utvr- Sve su otvorenija i učestalija cenzuriranja no- Glas Istre izuzetak, već pravilo u jednom posrnu- Istovremeno se glavni urednik Glasa Istre dila nezakonitost postupanja poslodavca. vinara kada je u pitanju ikakva ozbiljna kritika lom, trulom sistemu na razini cijele države. No, Ranko Borovečki nije nikada obratio nama rad- Faggian sada najavljuje otkaze iako je čitavo IDS-a, ali isto tako i kada se piše o poslovanjima tim je veći naš izazov, ali i vjera i nada jer znamo nicima, pa čak niti u ovoj kritičnoj situaciji nije vrijeme radnike i javnost uvjeravao upravo u tvrtki koje su vlasnički povezane s Puljankom ili da se borimo za pravu stvar. stao na našu stranu. Njegova je uloga samo da suprotno, a to je da otkaza neće biti. U jednom s poslovnim partnerima, koji surađuju s istar- po naredbi Uprave cenzurira naše novinarske skom vlašću ili Upravom. Sindikat novinara Hrvatske - od svojih priopćenja u Glasu Istre napisao je: članke, priopćenja sindikata pa čak i pisma po- “Ne smatram upitnom egzistenciju 150 radnika Prije desetak dana radnici Glasa Istre odlučili podružnica Glas Istre drške građana radnicima u štrajku. I posljednje Glasa Istre novine.” Očito je da je tada lagao. su progovoriti o stanju koje trpe u vlastitoj me- glavna povjerenica sindikata je priopćenje našeg sindikata Borovečki grubo Svoje postupke opravdava nedostatkom novca, dijskoj kući. Neki smatraju da smo se prekasno Maša Jerin
  • Pridruži nam se > Facebook grupa “Glas štrajka” Hvala vam na podršci Nadamo se da će uprava Glasa Istre pre- Bruno Bulić: Tajkuni Uistinu je teško izraziti riječima ko- poznati opravdanost zahtjeva novinara i Sačuvali ste liko su nama, radnicima Glasa Istre, novinarki, tj. osoba koje jedine doprinose či- i političari, niste vi važne podrške koje ste zadnjih dana tanosti i prepoznatljivosti Glasa Istre, te da će obraz hrvatskom poslali vi, naši čitatelji, građani, udru- stvorili Glas Istre! ge, organizacije, drugi sindikati… ukloniti sve razloge koji su motivirali novina- re i novinarke za najavu štrajka. novinarstvu U Sindikatu Istre i Kvarnera s velikom po- Posebno su imale snagu u prvim tre- U najtežim danima ove zemlje jedni ste od zornošću pratimo zbivanja u vezi s praved- nucima kao poticaj i ohrabrenje našoj Silvia Žufić Dujmović, koordinatorica rijetkih koji ste sačuvali obraz hrvatskom no- borbi za radnička i profesionalna pra- Centar za građanske inicijative Poreč nom borbom novinara Glasa Istre za svoja vinarstvu. Bez vas bi demokratska i kulturo- radnička prava, ali i za građanska prava na va. Nije pretjerano reći da je naše unu- loška slika naše regije bila znatno drugačija. slobodnu informaciju i nezavisno novinar- tarnje jedinstvo bitno stvarano upravo Za dobrobit svih želimo vam da izdržite! stvo, bez kojeg ovo naše društvo zasigurno ne vašom iskrenom podrškom. Zato vam Gdje su intelektualci? U ime kazališta Dr. INAT, može računati na kvalitetniju demokratsku se svakom ponaosob od srca zahvalju- Kada će prestati Branko Sušac budućnost. Ovaj sindikat stalno upozorava jemo, uvjereni da ćemo zajedno vrlo na izuzetan značaj afirmacije nezavisnog i brzo stvarati list koji će biti prije svega šutjeti? profesionalnog novinarstva kojeg, zasigurno, - pošten, čist. I prema svojim zaposle- Događanja posljednjih dana pokazala su Bolje ikad nego nikad ne može biti bez objektivnog vrednovanja i nicima, i prema čitateljima i cijeloj jav- da živimo u društvu koje je daleko od demo- osigurane slobode novinarskog djelovanja. nosti. Želim dati podršku svim novinarima oku- kratskih standarda razvijenih društava. Ovo Svesrdno podržavamo vašu novinarsku Unaprijed se ispričavamo svim onim pljenim u sindikatu. Moglo je i prije, ali bolje što jedan poslodavac lokalnih novina čini no- borbu za vraćanje digniteta vašoj profesiji i građanima, udrugama i organiza- ikad nego nikad. Pozdrav! vinarima, koji su na braniku slobode informi- vraćanje vjerodostojnosti Glasu Istre, novi- cijama čija smo priopćenja nehotice ranja i razvoja jednog pluralističkog društva, Alen Brščić nama koje nesumnjivo nisu stvorili tajkuni, izostavili, ali i svima onima čije su po- nezamislivo je u većini zemalja. interesom profita povezani s političarima, drške pristigle nakon zaključenja ovog Sramotno je ovo što vam čine, ukidaju i os- koji vam danas uskraćuju radnička, profesio- izvanrednog izdanja Glasa štrajka. nalna i građanska prava. poravaju temeljna radničkih prava, i to vama Nemojte se bojati da Sindikat novinara Hrvatske - koji nas svakodnevno informirate o istima. Bruno Bulić, predsjednik Sindikata Istre i podružnica Glas Istre Situacija podsjeća na najmračnije faze libe- nećete moći preživjeti Kvarnera ralnog kapitalizma, kada su vlasnici činili što Premda nisam vjeran čitatelj novina, do- god hoće. prle su mi do ušiju, svakako ne bez razloga, Spomenuti poslodavac je toliko drzak da se vijesti o vašem trenutačnom položaju u Gla- Ovo je borba za obraća javnosti na način da vjeruje u neukost su Istre i nepravdi koja poput pauka oko vas cjelokupnog građanstva. Pokazao je i svoje plete nevidljivu mrežu korupcije. Kad osjetim dostojanstvo svih nas poslovnih poteza naš Glas Istre doveden u nepovoljnu situaciju, kada je preuzimanje do literarne ambicije, što vjerojatno znači da će da se netko nalazi u takvoj situaciji ili opa- Članovi Pulske grupe izražavaju podršku uskoro sam pisati u svojim novinama. snosti, u meni se momentalno rasplamsava tada neovisne novine postalo stvarnost, ne svim novinarima Glasa Istre koji su ovih dana Većini je sve jasno, to je borba u kojoj treba- vatra prvog uzroka i šalje me van da se tome iznenađuje nas niti ugroza prava novinara. kolektivnom akcijom stali u obranu svojih mo pokazati da vi niste sami. Ako pokažemo suprotstavim na pravilan - nekoruptivan na- Kontrola medija se postiže samo onda kada prava, novinarskih sloboda i slobode medija. da smo uz vas i da vas podržavamo u vašim čin. Zato vam se i obraćam s toplom željom i se kontroliraju novinari koji medije stvaraju. Riskirajući svoja radna mjesta, ukazuju dokle nastojanjima da se izborite za svoja radnička pružam vam moralnu podršku u nastojanju U tom kontekstu vidimo i posljednja događa- seže politička kontrola nad našim životima. i profesionalna prava, za dignitet svoje stru- da spasite ne samo svoja radna mjesta, nego nja u Glasu Istre. Stoga vas u potpunosti po- Zato je ovo borba za ljudska prava i dostojan- ke, a u krajnjoj liniji i za nas, za slobodnu riječ i vlastito dostojanstvo… državamo u borbi za vaša materijalna, radna stvo svih nas ponaosob. i slobodu tiska, onda ima nade da će se desiti … Zato dragi novinari Glasa Istre, nemojte i ljudska prava. nekakav napredak. očajavati u trenutnoj situaciji koja vam pri- Pulska grupa Ostanite ustrajni i neovisni, neka vaš Glas Samovolju onih koji imaju moć treba pre- jeti otpustom. Nemojte se bojati da nećete Istre i dalje ostane jedan od važnih čimbeni- kinuti, opće i javno dobro treba biti temelj moći preživjeti. Za vaš problem postoji pravo ka slobode riječi i demokracije, jedno od op- svih javnih djelatnosti, pa tako i novinarstva. i konačno rješenje. Štrajkom ćete možda po- Ustrajte u štrajku! ćepoznatih mjesta u svakodnevici istarskog puka. Podržavamo vašu borbu jer samo ne- Solidarnost je oduvijek bila temelj radnič- stići samo parcijalno rješenje. To je poznata Ustrajte u štrajku! Svatko tko drži do slo- kih nastojanja za bolje pozicije u ovom svije- historijska činjenica. Najbolji je dokaz to što ovisni novinari, bez pritisaka i ucjena svake bodnog i necenzuriranog novinarstva je uz tu kapitala i moći. Vaši interesi su i naši. se danas još uvijek nakon toliko godina i to- vrste, mogu stvarati neovisnu novinu. Na vas. Bit će i onih koji će vam spočitavati štrajk, Gdje su intelektualci? Kada će prestati svi liko štrajkova nalazimo na dnu - u pustinji koncu, ako zaključite da je štrajk ili neki drugi blatiti vas i prokazivati, no takve jalne izjave šutjeti? gdje nema ni hrane ni vode. Nepobitni dokaz oblik legalne borbe primjeren način za obra- needuciranih pojedinaca treba ignorirati. Čitali ili ne Glas Istre, ovo nas se svih tiče. da se pogrešnim sredstvima ne može doći do nu vaših novinarskih prava, stojimo u cijelo- Ako nam je novinarstvo ugroženo, ugrožena Ovo nije samo borba za radna mjesta, borba pravilnog ili pravednog cilja. sti uz vas. Neka Glas Istre ostane ono što je je sama mogućnost pojedinca da bude infor- za plaće, ovo je borba za demokraciju koja oduvijek bio - novina u srcu i za srce istarskog Daria Mandić, predsjednica Akademije miran. Kako onda možemo očekivati društvo ne počinje i završava s političkim strankama čovjeka. Sanat Kumara lišeno nepotizma i korupcije, zrelo za demo- i izborima. Sloboda medija je pretpostavka Srdačan pozdrav u ime svih članova naše kraciju? jednog pravednijeg društva. stranke, posebice od mene osobno. Mi, članovi Sindikata zaposlenih u sred- Daniel Horvat mg. sc. Josip Anton Rupnik, predsjednik njim školama Hrvatske mislimo da je straho- Ostvarite svoja prava Zelene stranke - Zelene alternative - Zeleni vito važno podržati u ovom trenutku novina- Feministička organizacija za promicanje re Glasa Istre, i u štrajku i u svim akcijama za ženskih prava i razvoj civilnog društva po- Podrška Denisa Latina koje mislite da su potrebne. država vaše napore da ostvarite svoja prava Imate moju podršku! Vraćanje digniteta Odluka suda da novine moraju izlaziti, putem štrajka. Podrška iz Splita. tj. zabrana štrajka, sama govori u kakvom Denis Latin novinarskoj profesiji sustavu živimo i pokazuje da oni koji imaju Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica Podrška Sindikatu novinara Hrvatske - Po- moć ne znaju što znače partnerski odnosi i družnici Glasa Istre u borbi za slobodu medija pregovaranje. Odluka sutkinje samo pokazu- Nisam novinar nego i vraćanje digniteta novinarskoj profesiji. je da su novinari važni koliko i liječnici za ži- Budite složni i brojni! vot društva. I to je jedino u čemu se možemo radnik kao i vi Željko Marković složiti. Jer pravo na štrajk ne može se nikome Imate moju potpunu podršku u cilju ostva- renja vaših radničkih i ljudskih prava. Kao Drage kolege, nisam novinar nego radnik osporiti. Pravo na štrajk je osnova sindikalne čitatelj Glasa Istre ne odobravam odluku sut- kao i vi, u drugoj struci, ali, nažalost, u sličnoj borbe kad nema socijalnog mira. U normal- situaciji. Pružam vam punu podršku u borbi Za slobodu, bez nim zemljama nikome ne pada na pamet to kinje da novine, unatoč štrajku, moraju izla- ziti. Kao čitateljica osjećala bih se iznevjereno protiv gazde za vaša prava, a ujedno i za naše cenzure! pravo osporavati. da kupim poluprazne novine, a potpuno bih pravo na istinitu informaciju. Ustrajte u vašoj Iskustvo našeg sindikata pokazuje da shvatila da one zbog štrajka uopće ne izađu. borbi do kraja!!! Centar za građanske inicijative daje po- samo oštra borba i inzistiranje na poštiva- To je pokušaj da navedu neke od vas da rade dršku sindikatu novinara i novinarki u na- nju zakona mogu primorati poslodavca da Ivica Ščepanović i da se polako raspadnete. Budite ustrajni, stojanjima da se izbore za svoja radnička shvati da i oni moraju poštivati iste, a i nas. složni i brojni. Sretno! prava, svoje plaće i radna mjesta. Podršku Želimo vam puno uspjeha, ustrajnosti i hra- dajemo jer smatramo opravdanim zahtjeve brosti u vašim budućim akcijama. Nemojte Aleksandra Golojka - članica HDGU-a Samo neovisni novinari sindikata da se na teret njihovih plaća i sta- posustati, samo tako možete postići željene i profesorica u Glazbenoj školi Ivana bez pritisaka i ucjena tusa ne podmiruju obaveze i dugovi nastali ciljeve. Mi smo uz vas! Matetića Ronjgova, Pula špekulativnim aktivnostima uprave novina, U ime POS-a Istarske županije Nezavisnog mogu stvarati - tim prije što ni jedna od tih poslovnih aktiv- sindikata zaposlenih u srednjim školama Hr- neovisnu novinu nosti nema nikakve dodirne točke s izdava- vatske Vilim Ribić: Nema njem ovih novina. Naša stranka se oduvijek zalagala za slo- Glas Istre smatramo važnim glasilom koje je Tanja Carić, prof. demokracije bez bodu medija i neovisno novinarstvo u Hr- vatskoj, pa tako posebno i u našoj Istri. Glas osnovano s ciljem objektivnog i potpunog in- formiranja građana, pa zbog tog javnog inte- slobodnog novinara Istre je jedan od važnih simbola regije, neizo- resa i dostupnosti punih informacija svoju po- Moja osobna podrška Mi koji radimo bilo koji javni posao predo- stavan čimbenik u javnom, privatnom i poli- sebnu potporu dajemo novinarima, koji ovim Imate moju osobnu podršku. bro smo svjesni razlike između slobode me- tičkom životu Istrana. Kako je ne samo zbog aktivnostima i najavom štrajka traže punu dija i slobode novinara. Ta razlika prečesto političkih prilika, nego i zbog neadekvatnih slobodu izvještavanja i djelovanja bez cenzure. Jerica Ziherl pogađa sve one javne osobe koje se nastoje
  • Pridruži nam se > Facebook grupa “Glas štrajka” boriti za društvenu pravdu, veći stupanj jed- Glas Istre je postao veoma cijenjen i čitan budnom stražom i cenzurom državnih vlasti, ti kakvu-takvu ravnotežu, naravno, s desnom nakosti i dostojanstva među ljudima. Što su list i tome su svi njegovi djelatnici doprinijeli... šutjele ili izvrtale istinu, Glas Istre je pratio ili lijevom prevagom, no kod vas se “maršira- sindikalisti aktivniji, to su više predmet pod- I oni koji su novine vodili i oni koji su ih svojim svaki naš korak te nastojao građanima naj- lo” isključivo na jednoj nozi. metanja i neistina. Sve medijske napade na tekstovima kreirali... Treba sve učiniti da se transparentnije moguće približiti stvarno Takvo uređivanje mogu si dozvoliti, i to do- mene, bez ikakvog razloga i povoda, shva- Glas Istre održi i da o tome odlučuju njegovi stanje i stvarne probleme u visokom obrazo- nekle, veliki nacionalni dnevnici, dok ni jedan ćam kao oblik klasne borbe u kapitalističkom neposredni djelatnici i njegovi čitatelji, koji su vanju. Tome su mogli pridonijeti samo novi- pametan i gospodarski rentabilan regionalni društvu. Mnogi novinari ispričavali su mi se dužni dignuti svoj glas i tražiti istinska i pra- nari predani svojoj struci i svojem pozivu. Ti dnevnik, a koji na svom području ima mono- za ono što su bili prisiljeni napisati. vična rješenja koja će pomoći Glasu Istre da isti ljudi sada plaćaju danak i postaju žrtve pol, tako ni u snu ne postupa ako želi opsta- Osim potkopavanja sindikalnih organiza- izađe uspravno i dostojanstveno iz ove krize. kriminalaca i onih s imunitetom i onih koji se ti i profitabilno raditi na medijskom tržištu. cija putem širenja zlonamjernih laži protiv time bave s vlastitom odgovornošću. Nemoj- To je zasigurno jedan od najvažnijih razloga Rade Šerbedžija i Lenka Udovički njihovih čelnika, počesto se odvija i prava te popustiti u svojim nastojanjima jer bez što vam je naklada spala na vrlo niske grane propaganda protiv radnih ljudi. U kapita- vaše prisutnosti ili uz uspostavljenu kontrolu tako da i usprkos financijskoj potpori IDS-ove lističkom pogledu na stvari to su ljenčine, a nad medijem građani će izgubiti još jednu lokalne vlasti nemate sjajnu budućnost s ta- osobito je zgodno tako pisati o radnicima u Doli buržoazija! bitku. Bitku protiv izopačenih pojedinaca što kvom koncepcijom uređivanja. Jedine stra- javnim službama, jer se stvaranjem slike o U potpunosti Vas podržavamo. Doli buržo- upropaštavaju društvo, a sve zbog zadovo- nice koje su u GI kontinuirano doista objek- lijenim činovnicima, pa i kada se radi o kirur- azija! ljavanja vlastitih interesa. tivne i necenzurirane (i najprofitabilnije) su zima, učiteljima, medicinskim sestrama - vrši osmrtnice!? Zbog njih vas mnogi posljednjih Helena, Karla, Goran STUDENTI UZ RADNIKE!!! pritisak na javnost i na Vladu da se broj tih Savez studentskih organizacija Pule godina jedino i čitaju da slučajno ne bi pro- ljudi otpusti, da im se smanji plaća kako bi se David Guštin, predsjednik Studentske pustili pogreb nekog poznanika. smanjili porezi i time povećali profiti. Narav- No, danas ste konačno i vi “progledali” i no, naše bogatune i njihove medijske panda- Novinari su taoci udruge Pula “ustanovili” kako ste kao sindikalna organi- Stjepan Vuger, predsjednik Studentskog ne uopće nije briga što bi se time reducirala prava svih građana i što bi se time dovela u mešetarenja vlasnika zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli zacija cenzurirani od vlastite kuće u kojoj ra- dite! Bolje ikad nego nikad. Iako mislim da je pitanje i sama socijalna država. Hrvatsko novinarsko društvo potpuno po- Ivana Ujčić, predsjednica Udruge to bila izvanredna prilika da se o cenzuri u GI Kada bi se novinari uspjeli izboriti za svo- dupire novinarke i novinare Glasa Istre koji studenata Vijeće za suradnju studenata i načelno nešto kaže! Ali možda na tu ideju je dostojanstvo, izborili bi se za pravo na se, okupljeni oko svoje sindikalne organizaci- dođete sljedećih dana. profesionalno i istinito izvještavanje i time je, bore za radna prava i radna mjesta te za Kako bilo, ja vam ovim putem izražavam bi pomogli i kvaliteti demokratskog života i novinarske slobode i profesionalne standar- Neotesani i OPASNI svoju solidarnost, prije svega iz razloga što dostojanstvu svih građana ove zemlje. Nema de. Voljeli bismo da uspije postupak mirenja ste izloženi šikaniranjima onih koji su Glas demokracije s vladavinom manjine na inte- Sindikata Glasa Istre i poslodavca jer za to još ljudi Istre doveli do ovakvog stanja, a za što do resima većine. Nema demokracije kada ma- uvijek ima nekih izgleda. Ako i taj posljednji Malo kome ovo o čemu vi pišete nije po- sada ne snose nikakvu, čak ni moralnu od- njina svoju vladavinu štiti lažima, iskvarenim sastanak ne uspije, i ako novinari smatraju znato, u svim sverama života. Naravno, is- govornost, već se skrivaju iza “altruističkih” sudstvom, manipulacijama i pri tome grubo da je to jedino i najbolje rješenje - HND podu- ključuju se oni koji direktno i indirektno uti- leđa svojih političko-gospodarskih pajdaša i zloupotrebljava institucije i ljude u njima. pire najavu štrajka u Glasu Istre. ču na vaš rad tako i na rad svake ustanove, “spasitelja”! Nema demokracije bez slobodnog novinara. Podsjećamo da je i po Ustavu, a ne samo tvornice i slično. Uostalom, cijela zaposlena Neka vas Bog blagoslovi da izdržite u borbi Stoga Vam, radi svih nas, silno želim uspjeh u zakonima, cenzura zabranjena, ali je svejed- radna snaga je pod mobingom politike i ne- za vlastitu egzistenciju! vašoj opravdanoj borbi. no i očigledno novinski nakladnik zabranio pismenih, neotesanih I OPASNIH ljudi koji Uredništvu Glasa Istre da objavi odgovor Ninoslav Mogorović Sretno, odlučuju o mom, VAŠEM životu i egzekutori predsjednice sindikalne organizacije na pri- su našeg zdravlja. Stoga vam daje svim srcem Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih općenje Uprave Glasa Istre o najavi štrajka. i ovom mojom pameću podršku, kao i to da sindikata Ističemo da su novinari - nažalost, ne samo ustrajete do kraja bez KOMPROMISA Imate totalno našu u ovom slučaju Glasa Istre - taoci najrazliči- podršku Ljiljana Simić tijih financijskih manipulacija i mešetarenja Vaša je sindikalna zemljištima i nekretninama bivših i/ili sadaš- Novinari Glasa Istre uvijek su se borili za njih medijskih vlasnika. Ako su manipulacije i prava ugroženih radnika i službenika. Uvijek borba šira i društveno kriminalno sumnjive, njima se treba što prije Ovdje je u pitanju su hrabro i nepristrano iznosili činjenice ka- značajnija pozabaviti Državno odvjetništvo, umjesto ljudski integritet kve jesu, bez imalo uljepšavanja. Uvijek su što novi vlasnik ceh naplaćuje od novinara, dobro surađivali sa sindikatima. Otvoreno, Nezavisni sindikat carinika Hrvatske podr- Potpuno vas podržavam u vašim težnjama kao županijski povjerenik, zahvalan novi- prijeteći im otpuštanjima i višekratnim i ra- žava novinare Glasa Istre, članove SNH-a koji da profesionalno i neovisno obavljate svoj narima Glasa Istre na njihovoj nesebičnoj dikalnim smanjenjem plaća. su pokrenuli štrajk radi zaštite svojih materi- posao i poslanje. Nadam se da ćete u borbi pomoći i suradnji, dajem totalnu podršku jalnih i socijalnih prava, ali i profesionalnih Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog s onima koji na medije gledaju isključivo kao štrajku novinara kao sredstvu za ostvariva- prava novinara, koja se odnose na slobodu novinarskog društva na mjesto za pjevanje pohvala korumpira- nje njihovih prava. izvješćivanja i medijskog djelovanja bez cen- nim političarima i objavljivanje prikrivenih Dragi prijatelji, borite se. Imate totalno zure. Sloboda mišljenja i izražavanja misli te- reklama izaći kao pobjednici. Oni protiv vaše našu podršku. meljno je pravo svakog čovjeka i građanina, Don Ivan Grubišić: volje kroz vaše tekstove ne mogu progovara- a to podrazumijeva i pravo na slobodu pro- Denis Buršić, županijski povjerenik toka informacija, novinarskog istraživanja i Samo hrabro naprijed! ti ako vi to ne želite. Ustrajte unatoč velikim Sindikata državnih i lokalnih službenika i iskušenjima jer nije u pitanju samo list s du- izvješćivanja, što je definirano Ustavom Re- Dajem punu ljudsku i moralnu podršku namještenika gom tradicijom, vaš posao i sloboda medija, publike Hrvatske, zakonima i drugim propi- najavljenom štrajku! Hrabro naprijed! Uz već i ljudski integritet bez kojega se ništa ne sima. pozdrav, može raditi na ispravan način. Vaša sindikalna borba nije prepoznatljiva don Ivan Grubišić Apeliramo na vlasnike isključivo za pravo kolektivnog pregovaranja Mladen Iličković, urednik emisije “Eko zona” HTV-a Ovih dana sa zanimanjem pratimo zbiva- te reguliranje prava iz rada, već je puno šira nja oko štrajka članova sindikata i radnika i društveno značajnija, zato Vam dajemo punu podršku i želimo da ustrajete u svojim Iskreno se divim vašoj zaposlenih u Glasu Istre novine d.o.o. te ovim putem, u ime članova udruženih sindikata zahtjevima. borbi Kod vas se marširalo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i u Željko Popović, predsjednik Nezavisnog isključivo na jednoj svoje osobno ime, želim dati bezrezervnu sindikata carinika Hrvatske Drage prijateljice i prijatelji, iskrena podrš- podršku vašim nastojanjima da se legalnim ka i divljenje vašoj pravednoj borbi! nozi sredstvima, na dostojanstven i odlučan na- U posljednjih 20 godina Glas Istre Željka čin, izborite za vaša prava iz radnog odnosa. Prof. Slobodan Sadzakov Rade Šerbedžija: Žmaka i njegovih gazdi samo je u kratkim Prihvatljiva razina materijalnih prava utvr- vremenskim razdobljima bila koliko-toliko đenih Kolektivnim ugovorom i osiguranje Novinari su novine nezavisna novina, kako se inače sam, narav- dostojanstvenih uvjeta rada nužan su i po- same STUDENTI UZ no potpuno netočno, deklarira na naslovni- trebit zalog neovisnosti, atraktivnosti i objek- tivnosti novinara u današnjem društvenom i Poštovani djelatnici i novinari Glasa Istre, RADNIKE: Bez vas, ci lista! Prije bi se moglo reći da je GI obična parlaonica i privatna prćija interesnih grupa gospodarskom trenutku opće poremećenog želimo vam ovim pismom dati punu podršku građani će izgubiti još kojima pripada taj gospodin Željko Žmak! sustava vrijednosti. U situaciji kada rapidno i spremni smo učestvovati u svim vašim akci- Inače, cenzura je bila najnormalniji način pada povjerenje građana u efikasnost rada jama, koliko nam vrijeme to dopusti. jednu bitku rada i svakodnevna praksa tog našeg pul- institucija sustava, objektivno novinarsko iz- Nitko ne može točnije osjetiti potrebu kako Izražavamo punu podršku Sindikatu novi- skog i istarskog dnevnika, a što su mnogi i vještavanje postaje glavni izvor informacija i da dnevne novine izgledaju i o čemu da pišu nara Hrvatske - podružnici Glasa Istre i svim izvan vaše redakcije mogli svih ovih godina zalog probuđene savjesti društva. osim pravih i kreativnih novinara. Novinari su oštećenim zaposlenicima Glasa Istre u njiho- doživjeti i ponekad bolno osjetiti. Mišljenja Smanjivanjem radničkih prava i prava iz novine same... To je njihovo djelo... Naravno, vim nastojanjima da se odupru utjecajima sam da bi se prije moglo kazati da je to bio rada postižu se kratkoročni efekti i moguće bilo je vremena kada mnogi novinari, usred vlastodržaca na medije i zaštite građane od (i jest) političko-edukativni bilten neojugo- uštede koji dugoročno mogu stvoriti ne- političkih pritisaka i raznih drugih taktika ne- manipulacija informacijama koje su studen- slavenskih snaga interesno umreženih u Istri, potrebnu atmosferu nezadovoljstva, pada kih moćnika, pristaju šutjeti ili čak pisati kako ti isto tako imali prilike osjetiti. ali i šire, sredstvo za protuhrvatsko usmjera- kvalitete i objektivnosti izvještavanja. Sto- to nekome odgovara iz raznih političkih i ne- U protekle dvije godine trebali smo podrš- vanje javnog mnijenja, što se najbolje vidi po ga apeliramo i na predstavnike vlasnika i kih drugih razloga, no uvijek ima onih pravih, ku i pomoć tijekom borbe za jednako važan pomno odabranim i ni po čemu nezavisnim poslodavca da na partnerskim osnovama s koji su obično u manjini i koji znaju koliko je cilj, a pri tome nam je trebala i podrška me- komentatorima samo jednog političkog predstavnicima sindikata postignu prihvat- novinarski posao važan i delikatan... dija. Kada su sve veće novinarske kuće, pod usmjerenja. Nezavisna novina nastoji održa- ljiv dogovor koji će jamčiti dosadašnju razinu
  • materijalnih prava kao garanciju svježeg i objektivnog novinarstva, što čitatelji uvijek znaju i znat će prepoznati. Uz sindikalni pozdrav, Slobodan Kapor, dipl. iur., povjerenik SSSH za Istarsku županiju Branite slobodu u cijelom javnom prostoru Izražavamo podršku vama, novinarima/ kama Glasa Istre u vašem važnom i legiti- mnom protestu, štrajku. Novinarska profe- sija u Hrvatskoj je na tako niskim granama ARBItRAŽICA: Dakle, odlučila sam. SINdIkAt: Arbitražice, ovo je jako ARBItRAŽICA: Nemojte vi meni da to uopće nije samo problem struke, nego Ako radnici Glasa Istre novine idu ružno što ste rekli. praznik. Neka izađe! velika kočnica razvoju demokracije, sloboda i u štrajk, njih 20 mora radit i novi- ARBItRAŽICA: Meni bi bilo još ruž- UPRAVA: Ovaj, gospođo Arbitraži- vladavine prava. ne moraju svejedno izlazit. nije vidjet bijele stranice Glasa ce, izvin’te, ali, ovaj, sutra stvarno UPRAVA: Mudro ste odlučili, doista Istre. Pa šta bi moji doma rekli. novine ne izlaze. Ne samo naše. Glas Istre je novina koja je svoj kredibilitet mudro. Osim što ste Arbitražica, SINdIkAt: Vama je danas ružno vi- Evo, ovaj, ni štamparija nam u dugo gradila, postala sastavni dio one sva- vi ste jedna molto, molto pamet- djeti bijele stranice, a nije vam ruž- Rijeci ne radi. kodnevice u Istri koja se istinski zanima, pro- na žena. no vidjeti crno sutra radnika! ARBItRAŽICA: Neka radi! I njima ću pituje i širi prostor sloboda, a sužava prostor ARBItRAŽICA: Eh, hvala... UPRAVA: Ne slušajte to, Arbitražice: uvest prisilni rad. Pa da vidim ko nepravde. Izvještavanje koje je profesional- SINdIkAt: Ali čekajte, pa mi štraj- Evo, mi smo i ovom Sindikatu po- će da štrajka, kukavna mu majka! no, autonomno i odgovorno, a ne naručeno i kamo upravo tako da novine ne nudili novi kolektivni ugovor i si- UPRAVA: Ajme, nemojte njima. izlaze!? gurne plaće, ali oni neće pa neće. Morat ćemo to ekstra platiti, a još predvidljivo, zaštitni je znak vaše ugledne no- ARBItRAŽICA: Ne može. Vi imate Samo se inate. smo, ovaj & avaj, dužni. Molimo vine. Rušenje dostojanstva novinara, smanji- pravo na štrajk, ali novine moraju SINdIkAt: Sram vas bilo! Ne samo vas, neka sutra novine, ovaj, ne vanje radnih prava, neizvjesnost i odugovla- izlazit! da ste nam prepolovili plaće i osa- izađu. čenje s dogovorima udari su na javni prostor SINdIkAt: Ali to nema smisla. katili prava nego nam sakatite i ARBItRAŽICA: Šta je sad? Kakvo je u Hrvatskoj. UPRAVA: Da, stvarno nema smisla tekstove u novinama! to odustajanje? Pa sve sam lijepo Podržavamo vas, novinare koji se zalažete da štrajkate. Plaću imate, ukinut UPRAVA: Pa zar da dopustimo da odlučila kako ste mi vi rekli. Novi- za poštivanje zakona, branite dostojanstvo vam je i harač-porez. Šta još hoće- pljujete u tanjur iz kojeg jedete!? ne moraju izlazit svaki dan! I toč- te u životu? Jedan Lucano? Tako i tako se stalno zbog vas mo- ka!! Pa šta mislite gdje ste? Ovo je profesije, ugled svoje i naše novine, slobodu SINdIkAt: Upravo vas, Upravo, ni- ramo Njemu izvinjavati. Arbitra- ozbiljno mjesto. u medijskom, ali i cijelom javnom prostoru, smo ništa pitali! Ali, Arbitražice, žice, molimo vas, zaključite ovaj UPRAVA: Ovaj, znate, nama se čini i time se borite za interese sviju građana Hr- zašto bi novine morale izlaziti? postupak pa da idemo raditi. da baš ovdje i nije, ovaj... vatske. Pa to nije nužan posao koji se ti- ARBItRAŽICA: Zaključujem. Bijele ARBItRAŽICA: Dosta mi je vašeg jekom obustave rada mora obav- stranice su nedopustive, a Glas ovajanja. Na ovom mjestu moja Goran Božičević, voditelj udruge ljati. Neće zbog neizlaženja Glasa Istre mora izlazit svaki dan! Po- je zadnja! Miramida Centar - Regionalne Istre nitko umrijeti. Bijelo je ružno - crno nam se piše! navljam: svaki dan! LA koSt: E, nije, nego je naša! razmjene mirovnih iskustava, Grožnjan ARBItRAŽICA: Kako neće? Umrijet Renzo Koren, La kost, 4. miholjskega 2001. SINdIkAt: E sutra ne može! Sutra ARBItRAŽICA: Koji ste sad vi? će čitatelji od tuge. I neće biti više Glas Istre neće izaći! LA koSt: Mi smo dupla i zadnja. P.S. Pozdrave i podršku šaljem iz Albanije s treninga nikoga tko bi te novine kupovao, ARBItRAŽICA: Naređujem da iza- ARBItRAŽICA: Ne svirajte mi ovdje! mladih europskih pacifista, radeći zajedno s njima i na pa će od gladi umrijet i Uprava jer UPRAVA: Joj, gospođo Arbitražice, đe! Ja sam zadnja! važnosti autonomije novinara i slobode medija za iz- neće imat za svoje plaće i nagra- svaka vam je na mjestu. Riječ da SINdIkAt: Sutra je praznik, a Glas LA koSt: Ne, ne, mi smo zadnja... gradnju mira i civilnog društva. de. A to ne mogu dozvolit. bismo više rekli. Istre praznikom ne izlazi. rupa na svirali. Podržavam obustavu U tom kontekstu postaje očit neodgovorni se izvuku. Uostalom, sama debela materijal- Glasa Istre, lokalnih novina koje su se trudile tiskanog izdanja cinizam glavnoga urednika koji na današnjoj na činjenica koju si priskrbljuju navedenim zadržati visoku razinu profesionalnosti i svim Ovim putem izražavam podršku za ostva- naslovnici za sudbinu svojih novinara i novi- odlukama dovoljna je da ih smjesti u zonu preprekama na koje su nailazile usuprot. renje vaših radnih prava u vidu mogućnosti na proziva “vrijeme u kojem živimo” i “nove nedodirljivosti. Pitamo se samo kad će se stati na kraj zlo- održavanja štrajka s obustavom tiskanog zakone tržišta”. Pozivajući se, krajnje nenovi- Ljudi - što da vam kažem - borite se, želim stavljanju ljudi koji pošteno rade svoj posao izdanja. Također želim cijelom vašem kolek- narski, na potpune apstrakcije, glavni ured- vam sreću; uvijek podržavam borbu radnika za koji je prevažan za građanke i građane Re- tivu, kao i vašoj upravi, hitri i pravedni spora- nik ovime pokušava skinuti odgovornost s njihova legitimna prava, no sumnjam da ćete publike Hrvatske. U kojem trenutku će netko zum koji će regulirati nepravedne promjene pravih krivaca za financijsku propast najvaž- isplivati iz ove lijepe kaše koju smo si zakuhali. od odgovornih početi brinuti o tome da se u u vašim poslovanjima i životima, te vašoj nijeg istarskoga medija. Za pretpostaviti je državi počnu poštivati zakoni i procedure? A. Paris struci vratiti temeljnu vrijednost - slobodu u da oni, za razliku od vremena i tržišta, ima- Kada će opći interes postati važniji od dubo- istinitom, kritičkom i poštenom razmišljanju ju imena i prezimena i, za razliku od Glasa kog uvjerenja nekolicine osoba koje misle da i izvještavanju javnosti. Istre, solidno popunjene bankovne račune. U je stjecanje profita vrijednost iznad svih vri- svojim su dosadašnjim proglasima novinari Cenzure glavnog jednosti kojom se potiru sva prava onih koji Ivan Uravić jasno dali do znanja o kome se i o čemu tu zapravo radi. urednika njihovo bogaćenje omogućuju? Nije li sramotno čuti od novinara/ki jednog Sprezi lokalnih kapitalista i lokalnih politi- glasila da su ove “novine zbog političke kon- Hard core scena uz čara - koje je, uostalom, nemoguće razdvo- Poštovani, pridružujem se listi podrške trole vladajuće istarske stranke sve manje radnike Glasa Istre jiti - sada, čini se, treba dodati i pravosuđe: nakon uvođenja radne obveze novinarima, svim časnim ljudima u Glasu Istre. Žalosno je da postoje urednici poput vašeg glavnog slobodne i sve manje nezavisne. Glas Istre su postale novine u kojima se novinari otvoreno Šaljemo vam u ime članova MadFace-a, sudstvo će ovdje opet poslužiti kao potporanj urednika koji cenzurira pisma podrške vlasti- i sve učestalije cenzuriraju, i u kojima se drsko Spoiled I.Q., Shift Filter Response-a i NewTo- u očuvanju moći ekonomskih i političkih elita tim djelatnicima. To je sramota i nadam se i bahato zabranjuje čak i objava priopćenja ne-a, te u ime Pulske HardCore scene podršku u Istri (i šire). Ne zaboravimo da su upravo ne- da će cenzurirati i moje pismo podrške jer ću našeg Sindikata koji okuplja 117 radnika, a radnicima Glasa Istre s jednostavnom poru- zavisni i jaki mediji i sudovi garancija očuva- tada znati da zna što misle mali ljudi poput sada tim istim radnicima i sutkinja Županij- kom: “Sloboda nije na prodaju!” nja javnih interesa. S borbom radnika Glasa mene o takvim osobama. Iskrene podrške ča- skog suda želi ugušiti svaki smisao štrajka”. Pozdrav, Istre treba se solidarizirati jer ona predstavlja snim ljudima. Podržavamo novinarke i novinare Glasa Fabio De Santi, Mex, Nenad, Mrlja, Mrva pokušaj da se zaustavi potpuno uništenje Ivo Zuban Istre u njihovoj nakani da se bore za vraćanje i Kellyyoe! istarske javnosti. digniteta svom poslu i profesiji, čime će najvi- Srdačno, še profitirati svi njihovi čitatelji/ce. Sven Cvek, dr. sc. Kada će opći interes Bez slobodnih i odgovornih medija nema Sprezi lokalnih slobode izražavanja za građane i građanke postati važniji od Republike Hrvatske, a svaka priča o demo- kapitalista i političara Radnik - brrrr! stjecanja profita kraciji postaje besmislena. Za Kuću ljudskih prava: pridružilo se - Biti radnik danas kod nas? Joj, pa to je tako Iako sumnjamo da će Uprava Glasa Istre Sanja Sarnavka, pravosuđe! nepopularno, previše nas podsjećaju na bivši obratiti pozornost na naše priopćenje, ako predsjednica Upravnog odbora sistem. Riječ radnik - brrrr! Kako to komunjar- je suditi prema dosadašnjoj tvrdokornosti u Gordan Bosanac, Želim izraziti svoju punu podršku radni- ski zvuči. Mi to planski zatiremo jer ne smije- stavovima, želimo glasno i javno podržati Centar za mirovne studije < otvori poleđinu i zalijepi je na zid. hvala cama i radnicima Glasa Istre. Neki će, neza- mo se podsjetiti one bivše države - odmah do- zahtjeve novinara/ki i radnika/ca ovog gla- dovoljni njihovim pisanjem zadnjih godina, Vesna Teršelič, Documenta bijemo napadaje (Braziiil, la la la la la la la la). sila. U općem pomoru svake skrbi o javnom svoju podršku novinarima uskratiti. Ja, me- - Centar za suočavanje s prošlošću To je ustvari osnovni razlog zbog kojeg interesu i općem dobru, koji se dogodio u đutim, smatram da nezadovoljstvo pisanjem smo upropastili svu industriju i ostalo. Kod hrvatskom medijskom prostoru, ponašanje Zoran Pusić, ovih novina treba prerasti u nezadovoljstvo Uprave Glasa Istre uglavnom se prihvaća kao Građanski odbor za ljudska prava nas zapravo vlada neoludistički pokret. njihovim funkcioniranjem, upravljanjem i Šalu na stranu. posve normalno i neproblematično. Neobjaš- Mirjana Dobranović, UPIM - Udruga za uređivanjem. Naime, samo je u širem kon- Nažalost, kod nas su uvijek radnici najza- njiva odluka suda (ili ipak lako razumljiva za promicanje jednakih mogućnosti za osobe tekstu moguće sagledati cjelinu problema mjenjiviji dio pojedinog upropaštenog siste- državu u kojoj je osobna korist iznad zakona s tjelesnim invaliditetom koji je doveo do situacije u kojoj je štrajk jedi- ma. Donosioci štetnih odluka (najčešće po i moralnih načela) samo utvrđuje posve bezi- Slađana Štrkalj Ivezić, Svitanje - Udruga za na preostala metoda borbe. druge, ali ne i po sebe) uvijek nađu načina da zlaznu situaciju u kojoj su se našli zaposlenici zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Pridruži nam se > Facebook grupa “Glas štrajka”