2013.07.29 last

337 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013.07.29 last

 1. 1. НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР 2013 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2013 ОН 7-Р САР
 2. 2. АГУУЛГА 1. 2013 ОНД НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 1.1 1.2 1.3 2. 2013 онд нийслэлд хийгдэх нийт хөрөнгө оруулалт Эх үүсвэрээр Дүүргээр НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР 2013 ОНД ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 2.1 2.2 2.3 2.4 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ Барилга угсралт, их засварын ажлын мэдээ Он дамжин хэрэгжиж буй ажлын мэдээ Зураг төслийн ажлын мэдээ 2.4.1 2012 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан 12 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын мэдээ 2.4.2 2013 оны төсвөөр батлагдсан 10 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын мэдээ 3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЖИЛ 4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД
 3. 3. 2013 ОНД НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ Нийслэлийн хэмжээнд 2013 онд Улс, Нийслэл, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Бондын санхүүжилт, Замын сан, Хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Шугам сүлжээ, ашиглагч байгууллагуудын өөрийн хөрөнгө, БНХАУ-ын ЗГ-ын буцалтгүй тусламж, Цэвэр агаар сан, Гудамж төсөл, Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр 1,182.2 тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. 2013 онд шинээр хэрэгжих 2012-2013 он дамжин хэрэгжих 2013 онд нийт хэрэгжих 909,1 тэрбум төгрөг 273.1 тэрбум төгрөг 1 182.2 тэрбум төгрөг
 4. 4. 2013 ОНД НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ Нийслэлийн хэмжээнд 2013 онд Улс, Нийслэл, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Бондын санхүүжилт болон бусад хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр 1182,1 тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил шинээр хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. 2013 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалт (эх үүсвэрээр тэрбум.төг) [CATEGORY NAME]; [CATEGORY Бонд, [CATEGORY NAME]; NAME]; [VALUE] [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] [CATEGORY NAME], дэд бүтэц төсөл; [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] Улсын төсвөөс Нийлэлийн засаг даргад 97 ажлын 75,4 тэрбум төгрөгний төсөл арга хэмжээ эрх шилжиж ирсэн.
 5. 5. 2013 ОНД НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 2013 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалт дүүргээр (тэрбум.төг) 2013 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалт (дүүрэг тэрбум.төг) 338.2 185.2 162.5 123.5 77.1 46.0 6.0 20.1 83.0 140.6
 6. 6. НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраар 2013 онд Улс, Нийслэл, Орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 248 тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. 2013 онд санхүүжих дүнгээр харуулбал: Үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэн 125 ажил Тендэр зарлагдсан 38 ажил Тендэр зарлагдааг үй 72 ажил Он дамжин хэрэгжих 136 ажил 38,6 тэрбум ₮ 18,3 тэрбум ₮ 34,8 тэрбум ₮ 156,3 тэрбум ₮ Нийт 371 248,0 тэрбум ₮
 7. 7. НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ Хөрөнгө оруулалтын нийт ажил [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 72 ажил, 34,8 тэрбум₮ CATEGORY NAME] PERCENTA GE], 38 ажил, 1 8,3 тэрбум₮ Тендэр зарлагдаагүй ажил [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 7 ажил, 2,8 тэрбум₮ [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 125 ажил, 38,6 тэрбум₮ [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 11 ажил, 11,4 тэрбум₮ [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 14 ажил, 55,8 тэрбум₮ [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 3 ажил, 2,4 тэрбум₮ [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 22 ажил, 21 тэрбум₮ [CATEGORY NAME] [PERCENTA GE], 15 ажил, 15 тэрбум₮
 8. 8. БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ Үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэн ажил: /эх үүсвэрээр/ [CATEGORY NAME]; [VALUE] тэрбум [CATEGORY NAME]; [VALUE] тэрбум [CATEGORY NAME]; [VALUE] тэрбум [CATEGORY NAME]; [VALUE] тэрбум
 9. 9. БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн мэдээ [CATEGORY NAME]; [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE] [CATEGORY NAME]; [VALUE]
 10. 10. БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ Үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэн ажил: /дүүргээр/ 6,1 4,5 4,7 0,3 13,4 3,5 0,6 1,1 4,3 Ажлын тоо БХД 4 БНД 7 НД 9 БГД 16 ЧД 17 БЗД 17 ХУД 17 СХД 18 СБД 20
 11. 11. БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ Хэрэгжиж буй ажлын хэрэгжилтын явц АЖЛЫН ЯВЦ АЖЛЫН ТОО ГЭРЭЭНИЙ ДҮН /тэрбум/ Санхүүжилт САНХҮҮЖИЛТЫ САНХҮҮЖИЛТЫН АЖЛЫН ТОО Н ХУВЬ ДҮН /тэрбум/ 100% 8 0,8 100% 1 0,3 90% 6 1,1 80-89% 10 2,0 70-80% 11 5,0 70-79% 4 2,6 50-60% 6 1,6 60-64% 3 0,4 30-45% 11 1,3 30-49% 3 0,4 0-20% 83 28,7 0-28% 104 1,0 НИЙТ 125 38,6 НИЙТ 125 6,7
 12. 12. ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛЫН МЭДЭЭ Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр Дүүргээр 52 [CATEGOR Y NAME]; [VALUE] тэрбум 51,2 4,9 23,7 3,2 2,1 6,4 [CATEGOR Y NAME]; [VALUE] тэрбум Ажлын тоо БНД 6 2,3 ЧД 6 НД 8 БГД 15 ХУД 17 СБД 18 БЗД 26 СХД 40
 13. 13. ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛЫН МЭДЭЭ Ажлын явц Санхүүжилт АЖЛЫН ЯВЦ АЖЛЫН ТОО ГЭРЭЭНИЙ ДҮН /тэрбум/ 100% 31 14,2 100% 10 0,4 90-95% 40 20,2 90-95% 10 14,1 70-87% 39 34,6 70-89% 57 37,9 50-65% 11 50 50-69% 21 20,6 30-40% 4 10,5 30-49% 17 10,8 2-25% 11 26,6 0-29% 21 3,8 НИЙТ 136 156,3 НИЙТ 136 87,6 САНХҮҮЖИЛТЫН САНХҮҮЖИЛТЫН АЖЛЫН ТОО ХУВЬ ДҮН /тэрбум/
 14. 14. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2012 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан 12 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын задаргаа /Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 6,4 тэрбум/ (12 тэрбум төгрөг) Гэр хорооллын барилгажуулалт 3,160 Боловсролын салбар 2,045 Бусад 1,373 Инженерийн шугам сүлжээ 1,115 Авто зам, замын байгууламж 847 Хот тохижилтын салбар 835 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 710 Үерийн хамгаалалт Биеийн тамир, спортын салбар Эрүүл мэндийн салбар 640 473 370 Нийтийн тээврийн салбар 234 Зураг төсвийг шинэчлэх 199
 15. 15. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2012 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан 12 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын явц /төсөвт өртгөөр/ [CATEGORY NAME] 6%; [VALUE] ажил, 0,5 тэрбум₮ [CATEGORY NAME] 2%; [VALUE] ажил, 5,7 тэрбум₮ [CATEGORY NAME]; [VALUE] ажил, 0,5тэрбум₮ [CATEGORY NAME] 85%; [VALUE] ажил, 5,1 тэрбум₮ Тендэр зарлаагүй 7%; [VALUE] ажил, 0,7 тэрбум₮ [CATEGORY NAME]; [VALUE] ажил, 0,2 тэрбум₮
 16. 16. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2012 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан 12 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын явцын мэдээ АЖЛЫН ЯВЦ АЖЛЫН ТОО ГЭРЭЭНИЙ ДҮН /тэрбум/ 100% 93 0,8 90-95% 4 0,2 70-85% 17 0,6 50-69% 18 0,8 30-45% 15 0,8 0-25% 75 1,1 НИЙТ 222 4,3
 17. 17. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2012 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан 12 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажил Техникийн нөхцөл хүлээгдэж байгаа /давхардсан тоогоор/ Газрын асуудал Ажлын тоо Асуудал Ажлын тоо Цахилгаан 44 Нөхөн олговортой шийдэх 4 Дулаан 25 Цэвэр, бохир ус 30 Захирамж гаргах 6 Холбоо 19 НИЙТ 10 Техникийн нөхцөл НИЙТ 118
 18. 18. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2013 оны төсвөөр батлагдсан 10 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын задаргаа /Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 7,3 тэрбум/ (10 тэрбум төгрөг) 1848.8 Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох 1490 Боловсролын үйлчилгээ 1122.2 Нийслэлийн доторх томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн … 871.7 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 817.4 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх том … 650 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 440 Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 424.9 Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их… 390.2 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 360 Соёл, спортын үйлчилгээ Нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион … 300 Нийслэлийн доторхи өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны … 227.3 220 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 200 Үерийн хамгаалалтыг зохион байгуулах 180 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг … 152.8 Ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж бий болгох 134.6 Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн … 130 Дулаан хангамж Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 40
 19. 19. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2013 оны төсвөөр батлагдсан 10 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын мэдээ Газаргүй-21 Трасс чөлөөлөх-15 Нийт газрын асуудалтай-36 ажил Үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирээгүй 110 ажил Зургийн даалгавар боловсруулах 85 ажил
 20. 20. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2013 оны төсвөөр батлагдсан 10 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын газрын мэдээ Газартай Дүүрэг Газаргүй Трасс чөлөөлөх Ажлын тоо Төсөвт өртөг Баянгол 10 473,3 2 120,0 2 166,0 Сонгино хайрхан 7 398,4 2 160,0 0 0 Чингэлтэй 6 256,4 0 0 1 60,0 Сүхбаатар 6 155,9 2 114,6 0 0 Хан-Уул 8 355,6 1 40,0 2 185,0 Баянзүрх 8 507,5 2 140,0 4 163,0 Багануур 0 0 0 0 0 0 Налайх 2 80,0 0 0 0 0 Тодорхой бус 1 80,0 10 1412,0 6 647,6 48 2 307,1 19 1 986,6 15 1 221,6 Шаардлагагүй Төсөвт өртөг Ажлын тоо Төсөвт өртөг 29 Нийт Ажлын Ажлын Төсөвт өртөг тоо тоо 1766,7 29 1 766,7
 21. 21. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ 2013 оны төсвөөр батлагдсан 10 тэрбум төгрөгний төсөвтэй зураг төслийн ажлын зургийн даалггавар боловсруулах газрууд № ГАЗРЫН НЭР Ажлы н тоо № ГАЗРЫН НЭР Ажлы н тоо 1 НЕТГ, Нийслэлийн боловсролын газар 17 12 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн боловсролын газар 2 2 НЕТГ, ЗАА-ны инженерийн байгуууламжийн хэлтэс 14 13 Нийслэлийн боловсролын газар 2 3 ЗАА-ны тохижилт, хог хаягдын удирдлагын хэлтэс 11 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн боловсролын газар 2 4 ЗАА-ны инженерийн байгуууламжийн хэлтэс 6 15 НЕТГ, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар 1 5 Нийслэлийн байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар 5 16 Нийслэлийн хот тохижилтын газар 1 6 Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар 7 17 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 1 7 НЕТГ, ЗАА-ны тохижилт, хог хаягдын удирдлагын хэлтэс 3 18 Нийслэлийн мал эмнэлэгийн газар 1 8 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 3 19 Нийслэлийн онцгой байдлын газар 1 9 Нийслэлийн тээврийн газар 3 20 Нийслэлийн автозамын газар 1 10 Нийтлэг үйлчилгээний газар 2 21 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 1 11 НЕТГ, Нийслэлийн байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар 2 22 Халаалтын зуухны ашиглалт, зохицуулалтын газар 1
 22. 22. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЖИЛ Хөрөнгө оруулалтын саналын нэгтгэл 2013 оны 1 сард НИТХ, Нийслэлийн бүх дүүрэг, харьяа газар, агентлагууд руу албан тоот явуулан 2014-2016 хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг авч нэгтгэн боловсруулсан 9 дүүрэг, 152 хороо 9 дүүрэг, 152 хороо 2476 санал 72 харьяа газар, агентлаг 45 харьяа газар, агентлаг 1036 санал НИХ-ын 45 төлөөлөгч НИХ-ын 9 төлөөлөгч Нийт 320 санал 3832 санал
 23. 23. ҮЙЛ ЯВДАЛЫН ХУРААНГУЙ 2012/12 2013/01 9 дүүрэг 152 хороо, 45 харьяа газар, ИХТ-с хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний саналуудыг авч нэгтгэн боловсруулав. Газруудаас ирсэн 3832 саналыг нэгтгэн ЭЗХЯ-нд хүргүүлэв 2013/03 ЭЗХЯ, БХБЯ, ХЯ, ҮХАЯ, НХОГ хамтран 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг гарган 152 хороонд ажиллав 2013/04 Хөрөнгө оруулалтын саналуудыг иргэдээр хэлэлцүүлэн хороодын ИНХ-н тогтоолоор баталгаажуулан 1628 саналыг эрэмблэн боловсруулав 2013/06 МУ-н дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр батлах тухай хуулийн төслийг засгийн газарт өргөн барив
 24. 24. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ МУ-н 2014-2018 хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт орсон Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл арга хэмжээ Зураг төсвийн 22 тэрбумд тусгагдан хийгдсэн 1628 1540 570 2013 онд хэрэгжих 249 Зураг төслийн хүрээлэнгийн ЕТ, ХЕТ, ТЭЗҮ, Төсөл боловсруулах 217 Нийт 3562 төсөл арга хэмжээ давхардаагүй тоогоор
 25. 25. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛД ТУЛГАРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДЛУУД 2013 онд хэрэгжиж буй барилга угсралт, их засварын ажлын хувьд: Захирамжаар батлагдсан ажлын нэр төрөлд өөрчлөлт оруулах 16 ажил Техникийн нөхцөл гаргуулах шаардлагатай 8 ажил Улсын төсвийн тодотголд оруулах шаардлагатай 3 ажил Газар, барилгын талбай чөлөөлөх шаардлагатай 11 ажил
 26. 26. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД Захирамжаар батлагдсан ажлын нэр төрөлд өөрчлөлт оруулах № Дэлгэрэнгүй ажлын нэр, хүчин чадал Ирээдүй цогцолбор сургууль 37-р сургууль "Чандмань"цогцолбор сургууль 151-р цэцэрлэг 123-р цэцэрлэг 23-р сургууль 44-р сургууль "Шавь"цогцолбор 1 61-р цэцэрлэг 40-р сургууль 47-р сургууль "Эрдмийн ундраа" цогцолбор 106-р цэцэрлэг "Эрдмийн оргил цогцолбор 28-р сургууль 121-р цэцэрлэгүүпийн барилгын засварын ажил Тулгарч буй бэрхшээл 2013 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдаас Нийслэлийн засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтанд байгаа 16 сургууль, цэцэрлэгийн засварын ажлын нэр төрөлд өөрчлөлт оруулах асуудлыг салбарын яаманд уламжилж, нэн яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай. Техникийн нөхцөл гаргуулах шаардлагатай ажлууд № Дэлгэрэнгүй ажлын нэр, хүчин чадал Чингэлтэй дүүргийн 5, 3-р хорооны, Баянзүрх дүүргийн 4, , 16, 26-р 1 хорооны, Сүхбаатар дүүргийн 8, 10-р хорооны цогцолбор барилгын ажил Тулгарч буй бэрхшээл Дулааны техникийн нөхцөл олгогдохгүй байна.
 27. 27. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД Газар, барилгын талбай чөлөөлөх шаардлагатай ажлууд № Дэлгэрэнгүй ажлын нэр, хүчин чадал 1 СХД-ийн 2, 3, 9,11-р хорооны цогцолбор барилгын ажил Тулгарч буй бэрхшээл Хуучин барилгыг нураах мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт гарсан бөгөөд барилгын ажлыг яаралтай эхлүүлэхийн тулд НӨХГ-аас хуучин барилгыг буулгах шийдвэрийг гаргах шаардлагатай. Доржийн гудамжнаас дээшхи хэсгийн 3.5 км трассын дагуу өмчилсөн Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын болон эзэмшсэн иргэн, ААНН-ийн газар таарч байгаа бөгөөд иргэн, ААНН2 системийн барилга байгууламжийг үүд хуульд заасан нөхөн олговрын хэмжээг хүлээн зөвшөөрөхгүй шинээр барих / II ээлж, 8.2км / байгаагаас шалтгаалж газар чөлөөлөлтөнд хүндрэл үүсээд байна. Баянгол дүүргийн 12 дугаар Холбооны магистраль кабель шугам барилгын сууринд давхцаж, мөн орон хороонд баригдах Хороо, өрхийн сууцны хорооллын дунд хорооны барилгын халаалтыг нам даралтын 3 эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор зуухтай барихаар төлөвлөсөн. Төвийн дулаанд холбох техникийн нөхцөл барилга угсралтын ажил дахин гаргуулах шаардлагатай. Анх захирамж гаргахдаа хуучин хорооны барилгыг нурааж газар дээр нь Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны барилгыг барихаар зураг төсөл хийгдсэн боловч Баянгол дүүрэг хороонд баригдах Хороо, өрхийн 4 хуучин байраа ахмадын байр болгож ашиглах хүсэлтэй байгаа бөгөөд эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор шинэ барилгыг 46-р сургуулийн хашаанд шилжүүлэн бариулах санал тавьж барилга угсралтын ажил байна. 5 БГД-ийн 1,13-р хороонд нийтийн бие засах барих 13-р хороонд барихаар төлөвлөсөн нийтийн бие засах газрын барилгажих талбайд бетонон хашаа, 40 тн контейнер давхцсан тул талбайг чөлөөлөх шаардлагатай. 5-р хороонд холбооны шугам суурин доор таарсан, СХД-ийн 5.12.18-р хороонд нийтийн 12-р хороонд Саппоро үйлчилгээний төвийн миний дэлгүүрийн 6 бие засах барих тохижуулсан талбайн дээр таарсан 18-р хорооны байршилд контейнер байрлуулсан байгаа үүнийг яаралтай шилжүүлэх шаардлагатай. 7 3-р хэсэгт Энхтайвны гүүрний баруун талаас гурвалжингийн гүүр хүртэл, 4Óëààíáààòàð õîòûí Áîõèð óñíû Òóóëр хэсэгт гурвалжингийн гүүрний модны захаас баруун уулын үерийн 1 êîëëåêòîðûí øóãàì óãñðàëòûí àæèë сувагчлалын газруудад газар чөлөөлөх.
 28. 28. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД Улсын төсвийн тодотголд оруулах шаардлагатай ажлууд № Дэлгэрэнгүй ажлын нэр, хүчин чадал Тулгарч буй бэрхшээл 2012 îíä Áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûã çîãñîîí õóóëèéí áàéãóóëëàãààñ øàëãàëò õèéñýí øàëãàëòûí ä¿ãíýëòèéã 2013 îíä èð¿¿ëñíýýð áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûã öààø ¿ðãýëæë¿¿ëýн ¿ëäýãäýë àæëûã äóóñãóóëàõûí òóëä íýìýëò õºðºí㺠øèéäâýðë¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. АТГ-аас томилж шалгуулсан шинжээчийн дүгнэлтээр барилгын 15-р хорооны ахмадын сувилалыг 1 үнэлэгдсэн ажил 741 438 300 төгрөг ба үүнээс гэрээний үнийн зөрүү 253.4 сая төгрөг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил ба дотор холбоо дохиололыг зардал 34.3сая төгрөг нийт 287 .7 сая төгрөг шийдвэрлүүлэх øààðäëàãàòàé болсон. Өнөөдрийн байдлаар гэрээний хугацаа дуусч ажил эхлээгүй байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсвийн тодотголд оруулах шаардлагатай. 2 Óëààíáààòàð õîòûí Áîõèð óñíû Òóóë-1 êîëëåêòîðûí øóãàì óãñðàëòûí àæèë ÌÕÅÃ-ààñ øààðäëàãàòàé õºðºíãèéã øèéäâýðëýí àæëûã äóóñãóóëàõ ¿¿ðýã ºãñºí. Тус ажлыг бүрэн хийж дуусгуулахад 4495.4 сая төгрөгийн нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай. 2010 оны төсвийн төлөвлөгөөнд 500.0 сая төгрөг батлагдаж, уг хөрөнгөөр хуучин барилгыг буулгах, амаржих газрын барилга байгууламжийн ажлын үураг төсөв боловсруулагдан, экспертизээр хянагдсанаар барилгын нийт төсөвт өртөг 9.05 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан. 2011-2012 онд нийт 8.544 тэрбум төгрөг батлагдсан, Гуравдугаар амаржих газрын барилга 13 төсөвт өртөгийн үлдэгдэл 500.0 сая төгрөгийг 2013 оны төсөвт тусгуулахаар ЭМЯ, хороо 150 ортой төрөх эмнэлэгийн НСТСХ, НЭМГ-аар дамжуулан уламжлан санал хүргүүлж байсан. Мөн 2012 оны 1-р барилга,байгууламжийн угсралтын ажил сарын 18 , 6-р сарын 181 тоот тушаалуудаар барилгын төсвийн норм дүрэм 3 / 00-ын түвшингээс дээш,гадна шинэчлэгдэн батлагдсанаар тус барилгын төсөвт өртөг 15 980 157 305 төгрөг болж инженерийн шугамын хамт/га угсралтын нэмэгдэх тул 6 935 784 137 төгрөгийн хөрөнгийг улсын төсөвт нэмж ажил шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна. Амаржих газар нь улсын онцгой обьект бөгөөд олон улсын стандартад нийцүүлэн зураг төсөлд мэс заслын вакуумжуулсан хагалгааны өрөө, хүчилтөрөгчийн нэгдсэн систем нэмж төлөвлөсөн,мөн шалны хулдаас, хаалга цонх, ханын будаг, плита зэрэгт чанарын өндөр шаардлага тавьж ажиллах шаардлагатай.
 29. 29. Барилга угсралт, их засварын ажил [CATEGO RY NAME]; 72 [CATEGO RY NAME]; [VALUE] [CATEGOR Y NAME] [PERCENT AGE] [CATEGOR Y NAME] [PERCENT AGE], [CATEGOR Y NAME] [PERCENT AGE], 2012 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан 12 тэрбумын зургийн ажил [CATEGO RY NAME]; [VALUE] [CATEGO RY NAME]; [VALUE] Зураг төслийн ажил ТББ боловсруул ж байгаа [PERCENT AGE], [CATEGOR Y NAME] [PERCENT AGE] [CATEGOR Y NAME] [PERCENT AGE], 2013 оны төсвөөр батлагдсан 10 тэрбумын зургийн ажил • Үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэн 188 ажил • Тендэр зарласан 13 ажил • Тендэр зарлаагүй 17 ажил • Газрын асуудалтай 10 ажил • Техникийн нөхцлөөс 118 ажил /давхардсан-44/ • Үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэн 1 ажил • Газрын асуудалтай 36 ажил • Зургийн даалгавар боловсруулах 85 ажил

×