Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

22,680 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • well
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hay đó
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
22,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
241
Comments
4
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

 1. 1. Nhoám 3<br />Nhoám 3<br />Kô thuêåt triïín khai nghiïn cûáu, thu thêåp dûä liïåu, thöng tin<br />
 2. 2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN<br />Điều tra giáo dục là phương pháp nghiên cứu xã hội, khảo sát một số lượng lớn các đối tượng nghiên cứu ở một hay nhiều khu vực vào một hay nhiều thời điểm, nhằm thu thập rộng rãi các số liệu, hiện tượng, sự suy nghĩ, quan điểm… để từ đó phát hiện các vấn đề cần giải quyết, xác định tính phổ biến, nguyên nhân… để chuẩn bị cho những bước nghiên cứu tiếp theo.<br />
 3. 3.
 4. 4. QUY TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU<br /> THÖÏC NGHIEÄM<br />Logic<br />dieãn<br />dòch<br />LYÙ THUYEÁT <br />Logic<br />quy <br />naïp<br />Chia nhoû <br />khaùinieäm<br />Xaùc ñònh <br />Khaùi nieäm<br />Ñaët giaû thuyeát <br />nghieân cöùu<br />Khaùi quaùt <br />thoâng tin <br />Xöû lyù &<br />phaân tích TT<br />Ñaët caâu hoûi<br />ÑIEÀU TRA<br />THÖÏC TEÁ<br />Choïn maãu<br />
 5. 5. Đề tài ví dụ:<br />Thùc tr¹ng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë tr­êng THPT hiÖn nay.<br />Phương pháp cũ<br />Phương pháp mới<br />
 6. 6. B¶ng hái<br />?????????<br />Câu hỏi mở<br />Câu hỏi đóng<br />Bạn thấy phương pháp đọc chép đem lại cho bạn thuận lợi gì trong quá trình học tập và kiểm tra.<br /> Ví dụ:<br /> Thái độ của bạn đối với môn Ngữ văn:<br /><ul><li>Rất yêu thích
 7. 7. Yêu thích
 8. 8. Bình thường
 9. 9. Chán ghét</li></li></ul><li>Những câu hỏi thăm dò các quan niệm, thái độ có thể đưa ra những lựa chọn như hoàn toàn đồng ý, đồng ý, tương đối đồng ý, không đồng ý lắm, hoàn toàn không đồng ý...<br />Thái độ của bạn đối với phương pháp đọc chép truyền thống.<br />1.Hoàn toàn đồng ý <br />2. Đồng ý <br />3. Tương đối đồng ý<br />4. Không đồng ý lắm <br />5. Hoàn toàn không đồng ý<br />
 10. 10. Những câu hỏi thường kèm theo các thang đo:Thang đo danh nghĩa Thang đo thứ tự Thang đo khoảng Thang đo tỉ lệ<br />
 11. 11. Chưa sử dụng thang đo<br />Kém hiệu quả<br />4.Các bạn đã được áp dụng phương pháp dạy học nào sau đây?<br /><ul><li>Hạnchếtốiđacáchhọcthầyđọctròchép.
 12. 12. Đưacôngnghệhiệnđạivàophụcvụgiảngdạy.
 13. 13. Dạyhọcbằngphươngpháptrựcquannhư: bănghình, phimtưliệu…
 14. 14. Quanhệgiữathầyvàtròlàtươngtác, thầycôvàhọcsinhbìnhđẳng, quátrìnhtruyềnthụvàtiếpnhậndiễnra ở cảhaiphía.
 15. 15. Đưasốgiờthựchànhvàogiờhọcnhiềuhơnlàgiờhọclíthuyết.
 16. 16. Cácphươngphápkhác</li></li></ul><li>Điều tra <br />không toàn diện<br />8 .Nhữngkhókhăncủabảnthânemkhitiếpcậnvớinhữngđổimớitrong PPDH mônNgữVăn?<br /><ul><li>Khôngthểtiếpcận do đãquenvới PPDH cũ
 17. 17. Cầnthờigianđểthíchứngvới PPDH mới
 18. 18. Thếnàocũngđược
 19. 19. Rấtcóhứngthú</li></li></ul><li>Những chú ý về việc đặt câu hỏi: <br />?<br />?<br />?<br />
 20. 20. Câu hỏi phải đơn giản, thích hợp với mục đích nghiên cứu, dễ trả lời. Tránh việc đặt câu hỏi dài, không cần thiết.<br />?<br /><ul><li>Bạn có khả năng sử dụng thành thạo internet không ? </li></ul>??////?<br />Em hiểu thế nào là đổi mới phương pháp dạy học đối với môn Văn ở trong nhà trường THPT?<br /><ul><li>Hạn chế tối đa cách học thầy đọc trò chép.
 21. 21. Đưa công nghệ hiện đại vào phục vụ giảng dạy.
 22. 22. Dạy học bằng phương pháp trực quan như: băng hình, phim tư liệu…
 23. 23. Quan hệ giữa thầy và trò là tương tác, thầy cô và học sinh bình đẳng, quá trình truyền thụ và tiếp nhận diễn ra ở cả hai phía.
 24. 24. Đưa số giờ thực hành vào giờ học nhiều hơn là giờ học lí thuyết.
 25. 25. Các phương pháp khác
 26. 26. Tất cả các phương pháp trên</li></ul>Dài dòng không cần thiết, đang điều tra về thực trạng đổi mới phương pháp dạy học không điều tra về việc học sinh hiểu thế nào về đổi mới phương pháp dạy học<br />Ngắn gọn => Tốt<br />
 27. 27. Không dùng những từ ngữ, khái niệm khó hiểu, vượt quá khả năng người trả lời, từ ngữ nước ngoài... <br />Ví dụ: Người dạy đóng vai trò gì trong việc đổi mới PPDH môn Ngữ Văn?<br />Đóngvaitròquyếtđịnh<br /><ul><li>Bìnhthường
 28. 28. Khôngcóvaitrògì
 29. 29. Ý kiếnkhác</li></ul>Ngườihọcđóngvaitrònhưthếnào?<br /><ul><li>Làtrungtâm
 30. 30. Bìnhthường
 31. 31. Khôngcóvaitrògì
 32. 32. Ý kiếnkhác</li></ul>Khó hiểu<br />(đây là các khái niệm lí luận học sinh rất khó hiểu thế nào là đóng vai trò trung tâm trong giờ học)<br />
 33. 33. Tránh những câu mà ta biết chắc câu trả lời hoặc không cần thiết<br />Ví dụ: Theo em, đổi mới PPDH môn Ngữ văn là đổi mới ở những phương diện nào?<br /><ul><li>Nội dung bài học
 34. 34. Phương pháp dạy học
 35. 35. Ý kiến khác
 36. 36. Ý kiến của em:(nếu có)</li></li></ul><li>Tránh những câu hỏi vượt quá trình độ của người được hỏi.<br />Ví dụ: Em có nhận xét gì về nội dung của SGK Ngữ Văn chuẩn và nâng cao?<br /><ul><li>Rấtphùhợp
 37. 37. Cũngđược
 38. 38. Chưaphùhợp
 39. 39. Ý kiếnkhác</li></ul>(Câu hỏi này không dùng để hỏi học sinh THPT)<br />
 40. 40. Tránh đặt câu hỏi làm cho người trả lời có xu hướng trả lời cực đoan.<br />Ví dụ: Đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn có được thầy cô thực hiện một cách triệt để?<br /><ul><li>Rất triệt để
 41. 41. Có thực hiện nhưng chưa thực sự toàn diện
 42. 42. Hời hợt
 43. 43. Không thực hiện</li></ul>Vì câu trả lời rất mơ hồ không xác định rõ ràng câu trả lời, nên họ sẽ có xu hướng chọn tùy ý hoặc bỏ trống. <br />
 44. 44. Cấu trúc bảng hỏi<br /><ul><li>Phần đầu
 45. 45. Phần chính
 46. 46. Phần kiểm chứng</li></li></ul><li>
 47. 47. Xử lý và phân tích kết quả<br /><ul><li>Mã hóa dữ liệu
 48. 48. Thống kê lập bảng phân loại
 49. 49. Phân tích xác lập mối quan hệ giữa các biến số
 50. 50. So sánh kết quả thực tế với giả thuyết</li></li></ul><li>PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM <br /><ul><li>Nghiên cứu chủ động tác động vào đối tượng và quá trình diễn biến sự kiện mà đối tượng tham gia, để hướng dẫn sự phát triển của chúng theo mục tiêu dự kiến của mình.
 51. 51. Thực nghiệm sư phạm là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay đổi số lượng và chất lượng trong nhận thức và hành vi của các đối tượng giáo dục do người nghiên cứu tác động đến chúng bằng một số tác nhân điều khiển và đã được kiểm tra.</li></li></ul><li>Đặc điểm phương pháp thực nghiệm<br />
 52. 52. Xây dựng công cụ<br />Nhóm kiểm chứng<br />Nhóm thực nghiệm<br />Nội dung thực nghiệm<br /><ul><li>Kết luận sư phạm</li></ul>- giải pháp sư phạm<br />
 53. 53. Quy trình thực nghiệm<br />
 54. 54.
 55. 55. PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT KINH NGHIỆM GIÁO DỤC <br />Phương pháp nghiên cứu xem xét lại những thành quả của hoạt đông thực tiễn trong quá khứ để rút ra những kết luận bổ ích cho thực tiễn và cho khoa học. <br />
 56. 56. MỤC ĐÍCH CỦA TỔNG KẾT KINH NGHIỆM GIÁO DỤC <br />- Tìm hiểu bản chất, nguồn gốc, nguyên nhân và cách giải quyết những tình huống giáo dục đã xảy ra trong một lớp học, một trường hay một địa phương. <br />- Nghiên cứu con đường thực hiện có hiệu quả quá trình giáo dục và dạy học ở các cơ sở. <br />- Tổng kết các sáng kiến của các nhà sư phạm tiên tiến. <br />- Tổng kết những nguyên nhân, để loại trừ những sai lầm, thất bại trong hoạt động giáo dục, loại trừ những khuyết điểm có thể lặp lại. <br />- Tổng kết kinh nghiệm giáo dục mang tính quần chúng rộng rãi. <br />
 57. 57. Kinh nghiệm giáo dục tiên tiến<br />Một là: nghệ thuật sư phạm<br />Hai là: những sáng kiến giáo dục và dạy học. <br />Kinh nghiệm giáo dục tiên tiến<br />
 58. 58. Cách thức tổng kết kinh nghiệm<br />
 59. 59. Nghiên cứu mô hình học tập hiệu quả theo mô hình đào tạo tín chỉ ở trường đại học<br />
 60. 60. KẾT LUẬN<br />Phương pháp điều tra phỏng vấn, thực nghiệm sư phạm và tổng kết kinh nghiệm cùng với phương pháp quan sát chính là 4 phương pháp chính trong kĩ thuật triển khai nghiên cứu, thu thập dữ liệu thông tin<br />Từng phương pháp sẽ có những ưu và nhược điểm đặc trưng buộc nhà nghiên cứu phải suy nghĩ và lựa chọn phương pháp cụ thể hoặc đồng thời áp dụng nhiều phương pháp để có được số liệu và thông tin một cách toàn diện.<br />

×