Update ivm octrooien België Bart Van Besien Sirius Friday 28 feb 2014

326 views
196 views

Published on

Update wetgeving octrooien (Belgische octrooien, Europese octrooien, eenheidsoctrooien, software octrooien) door advocaat Bart Van Besien (Sirius Legal)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Update ivm octrooien België Bart Van Besien Sirius Friday 28 feb 2014

 1. 1. Update i.v.m. octrooien Sirius Friday - 28 februari 2014 Bart Van Besien Advocaat – of counsel Sirius Legal advocaten www.siriuslegal.be bartvb@siriuslegal.be
 2. 2. Update i.v.m. octrooien Wat is een octrooi? Octrooi = patent Bescherming voor een uitvinding die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is Octrooi biedt exclusieve exploitatierechten (o.a. aan anderen verbieden om uitvinding te gebruiken; licenties verlenen; enz.)
 3. 3. Update i.v.m. octrooien Uitvinding: technisch karakter • • • • • • • • • Geen ontdekkingen Geen natuurwetenschappelijke theorieën Geen wiskundige methoden Geen esthetische vormgevingen enz. Geen ‘business methodes’ Geen boekhoudplannen Geen computerprogramma’s (als zodanig) Geen plannen van architecten, enz. Geen planten- en dierenrassen
 4. 4. Update i.v.m. octrooien Nieuwheidsvereiste • Uitvinding maakt nog geen deel uit van de stand van de techniek (zoals publiek openbaar gemaakt) • Wie eerder al een aanvraag in het buitenland indiende krijgt recht van voorrang (12 maanden) • Check gespecialiseerde databanken (Espacenet, WIPO, Google Patents, enz.) • Belang van geheimhouding: uitvinding niet openbaar maken zolang de octrooiaanvraag niet is ingediend
 5. 5. Update i.v.m. octrooien Nieuwheidsvereiste • Geheimhoudingsclausules overeenkomen bij contacten met handelsof onderzoekspartners • Intern beleid ontwikkelen voor toegang tot bedrijfssites en gedragscodes voor werknemers • Eventueel een i-depot doen (bijv. als partner zelf octrooi-aanvraag indient, kan een i-depot bewijzen dat uitvinding al bestond)
 6. 6. Update i.v.m. octrooien Nieuwheidsvereiste Bijvoorbeeld: • Lancering eerste iPhone in 2007 • Steve Jobs: “And boy, have we patented it” • Maar: Europese octrooiaanvraag ivm ‘bounce-back’ effect slechts maanden later • Duitse rechter in 2013: video van lancering bewijst dat uitvinding in openbaar vertoond werd voor octrooiaanvraag • Juridische overwinning van Samsung & Motorola op Apple
 7. 7. Update i.v.m. octrooien Inventief karakter: • Uitvinding volgt niet op voor de hand liggende wijze voort uit stand van de techniek (standpunt van expert) • Beoordeling geval per geval • Geen complexiteit of genialiteit vereist
 8. 8. Update i.v.m. octrooien Industrieel toepasbaar: • Uitvinding kan worden toegepast of vervaardigd in industrie, handel of landbouw • Deze voorwaarde bijna steeds vervuld • Niet vervuld bij ontdekkingen of wetenschappelijke theorieën • Bij wet uitgesloten: chirurgische ingrepen, methoden van behandeling, diagnosemethoden op menselijk lichaam
 9. 9. Update i.v.m. octrooien Voordelen van octrooi aanvragen: • Exclusieve rechten op uitvinding • “Freedom to operate”: om claims en procedures te vermijden • Je kan andere bedrijven verbieden je uitvinding te gebruiken of je producten / diensten te kopiëren • Via licenties geld binnenbrengen (licensing revenues) • Sterkere onderhandelingspositie bij samenwerking (evt. kruislicenties) • Belastingvermindering op inkomen gerelateerd aan geoctrooieerde uitvinding: • Inkomsten uit octrooi voor 80% vrijgesteld van belasting (belasting is max. 6,8%) • Belgische vennootschappen of Belg. inrichtingen van buitenlandse vennootschappen
 10. 10. Update i.v.m. octrooien Nadelen van octrooien: • Kosten voor octrooien: ook voor ‘marketing’ van octrooi-licenties • Octrooiaanvraag: openbaarheid (evt. strategische informatie vrijgeven) • 20 jaar geldig • Alternatief: uitvinding publiek maken zodat niemand anders ze kan octrooieren (niet meer nieuw) • ‘Patent trolls’ (procederen ipv produceren)
 11. 11. Update i.v.m. octrooien Verschillende procedures: • • • Belgische octrooiprocedure: Dienst voor de Intellectuele Eigendom (FOD Economie) Europese octrooiprocedure: Europees Octrooibureau: kan in 40 landen gevalideerd worden – wordt eigenlijk groep van nationale octrooien Internationale octrooiprocedure: 30 maand tijd om te beslissen in welke van 144 landen bescherming wordt gezocht
 12. 12. Update i.v.m. octrooien Belgische octrooien • Eenvoudige procedure • Octrooieerbaarheidsvoorwaarden worden niet onderzocht • Formaliteiten vervullen en taksen betalen • Octrooieerbaarheid wordt pas beoordeeld door rechter • Belangrijk verschil met een Europees octrooi waar octrooieerbaarheidsvoorwaarden grondig onderzocht worden (geen octrooi als voorwaarden niet vervuld); dit maakt Europees octrooi duurder + langere procedure, maar ook sterker • Nieuwheidsonderzoek door Europees octrooibureau: verplicht maar resultaten zijn niet bindend • Octrooi geldig voor 20 jaar (jaartaksen betalen)
 13. 13. Update i.v.m. octrooien Belgische octrooien • Wanneer Belgisch octrooi aanvragen? • Als geen productie of exploitatie in andere landen • Als 1e depot op basis waarvan het recht van voorrang ontstaat (12 maanden om octrooi aan te vragen in andere landen) • Gemakkelijk verkrijgbaar – combinatie met belastingverminderingen • Taksen: • Aanvraag: 50 euro • Nieuwheidsonderzoek: 300 euro • Jaartaksen: stijgen progressief: 35 euro in 3e jaar tot 545 euro in 20e jaar
 14. 14. Update i.v.m. octrooien Huidige Europese octrooien • Octrooi aanvraag indienen bij het Europees Octrooibureau • Verplicht nieuwheidsonderzoek en onderzoek octrooieerbaarheidsvoorwaarden • In elk land validatie aanvragen - vaak moet je vertaling maken (bijv. in België): duur en complex • Eigenlijk een bundel van nationale octrooien • Nationale rechtbanken kunnen uitspraak doen over het octrooi  geldigheid van het octrooi kan verschillen van land tot land • Taksen betalen + nationale jaarlijkse instandhoudingstaksen: duur en complex
 15. 15. Update i.v.m. octrooien Nieuw Europees eenheidsoctrooi • Eén applicatie in één taal bij het Europees Octrooibureau • Bescherming in bijna hele EU (25 landen: Spanje, Italie en Kroatie doen niet mee) • Eenvoudiger procedure: je moet octrooi niet meer valideren / vertalen in verschillende landen • Volgens EU Commissie zullen kosten voor Europees octrooi dalen van ong. 36000 EUR tot ongeveer 6500 EUR (realistisch?; nog steeds hoger dan in de VS: gemiddeld 1850 EUR) • Slechts één jaarlijkse instandhoudingstaks betalen
 16. 16. Update i.v.m. octrooien Nieuw Europees eenheidsoctrooi Europees hof (Eengemaakt Octrooigerecht) • Uitspraken zijn bindend in de 25 landen • Nationale rechtbanken niet langer bevoegd  niet langer processen in verschillende landen rond Europese eenheidsoctrooien • Drie centrale afdelingen: hoofdzetel in Parijs, life-sciences en farma in Londen, en machinebouw in Munchen + lokale en regionale afdelingen per land; hoger beroep in Luxemburg
 17. 17. Update i.v.m. octrooien Nieuw Europees eenheidsoctrooi • Wanneer in werking? In de loop van 2014 • Goedkeuring nodig van “overeenkomst over het ééngemaakt octrooirecht” in 13 landen (incl. Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) • Boost aan Europese economie? • Goed voor KMOs? Makkelijker octrooi in hele EU (ééngemaakte markt); éénmaking wetten en procedures brengt rechtszekerheid; snellere procedures; minder kosten • Daarnaast blijven nationale en (traditionele) Europese octrooien bestaan
 18. 18. Update i.v.m. octrooien Software octrooien? • Europees Octrooiverdrag verbiedt software octrooien als zodanig • Computerprogramma’s beschermd door auteursrecht: kopiëren van software (of zelfs deel van code) mag niet zonder akkoord van eigenaar • Computerprogramma of software te abstract om octrooieerbaar te zijn • Pure wiskunde of technisch product gebaseerd op onderzoek? • Geen uitvindingen…
 19. 19. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: Richtlijnen Europees Octrooibureau: • 1978: Als bijdrage aan de techniek enkel door een computerprogramma wordt geleverd  niet octrooieerbaar • 1985: niet enkel naar bijdrage kijken maar naar resultaat van uitvinding in haar geheel: als resultaat een technologische vooruitgang is, dan octrooieerbaar: belang van “technisch effect”  software innovaties octrooieerbaar als ze deel uitmaken van een concreet apparaat (zoals televisie of telefoon) • Aanvragen voor software octrooien zelf nog steeds verworpen (<-> VS)
 20. 20. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Situatie dat octrooi mogelijk op hardware die een bepaalde technische functie vervult maar niet op software die zelfde functie vervult  druk om “software octrooien” toe te laten • 1998: Raad van Beroep Europees Octrooibureau: octrooi op software mogelijk als software een specifiek technisch effect oplevert: ook op software zelf, zelfs als losgekoppeld van apparaat • Internet hype  veel software gerelateerde Europese octrooien toegekend
 21. 21. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Herziening Europees Octrooiverdrag: doel was schrapping artikel over uitsluiting software  verworpen in 2000 • Voorstel EU richtlijn i.v.m. software octrooien  verworpen door EU Parlement in 2005 • Grote tegenkanting van open source beweging en ‘Foundation for a Free Information Infrastructure’ (FFII) • Iedereen blij? • FFII & co.: EU software octrooien vermeden • Software bedrijven: octrooi-onvriendelijke regels vermeden
 22. 22. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Huidige situatie: uitvinding octrooieerbaar als het een nieuwe en niet voor de hand liggende technische oplossing levert voor een technisch probleem • Dus: computerprogramma, software, business method, enz. op zichzelf niet octrooieerbaar maar wel als geïncorporeerd in een product of werkwijze waarmee een technische oplossing voor een technisch probleem gegeven wordt • M.a.w.: “technische” software of software die een bijdrage levert aan de stand van de techniek is octrooieerbaar. Uitvinding die een technisch effect veroorzaakt dat verder gaat dan de inherente technische interactie tussen hardware en software
 23. 23. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • 1e horde: is het een uitvinding?  technisch karakter • 2e horde: is uitvinding nieuw? • 3e horde: is uitvinding inventief?  “non-obvious technical solution to a technical problem” • 4e horde: is uitvinding industrieel toepasbaar?
 24. 24. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • VSA: octrooi mogelijk op niet-technische uitvindingen • Octrooien verleend op ‘triviale’ en niet-technische software: bijv. ‘oneclick shopping’ octrooi van Amazon • Octrooien verleend op ‘uitvindingen’ die al in gebruik zijn • Veel van die octrooien ook afgedwongen in de rechtbank
 25. 25. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: Grote discussie rond nut van software octrooien: • Meer of minder software ontwikkeling? Innovatie of ‘patent wars’? • Kleine verbeteringen op software octrooieerbaar? Wat is triviaal? • Wat is een software-octrooi?
 26. 26. Update i.v.m. octrooien Software octrooien: • Onduidelijkheid over criteria • In de praktijk: niet steeds duidelijk wat grenzen zijn – moeilijk om techniciteit en nieuwheid te checken • Verschillende uitspraken in verschillende landen • Finale interpratie: nationale rechtbanken (en EOB bij weigering van Europese octrooiaanvraag & bij oppositieprocedure herroeping Europees octrooi) • Rol voor nieuw Europees Hof (Eengemaakt Octrooigerecht)?

×