Milieueffectrapportage en Natura 2000

748 views

Published on

Presentatie op vergadering vereniging voor milieuprofessionals over de MER en Natura 2000.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Milieueffectrapportage en Natura 2000

 1. 1. Planmer bij beheerplannen Natura2000Nut & noodzaak van een planmilieueffectrapportage bij beheerplannen voor Natura 2000-gebiedenBart Gossen 27 maart 2008
 2. 2. Sessie 5• Voorstellen• Aanleiding & Probleemstelling• Europese eisen aan beheerplannen• Brabant en haar omgeving• Conclusies en discussie
 3. 3. Aanleiding en probleemstellingOpstellen masterplan voor 9 beheerplannenIs er een m.e.r. nodig?Wat zou de toegevoegde waarde kunnen zijn?
 4. 4. Is er een m.e.r. nodig?Twee wegen: Gesloten stelsel met drempelwaarden en het open stelsel via de passende beoordelingGesloten? Nee, echter ingebrekestelling dus geen drempelwaardenOpen? Wettelijk plan - Afhankelijk van de activiteiten die in het beheerplan gestopt worden
 5. 5. Europese eisenBeheerplannen voor gebieden met bepaalde soorten/habitatsAandacht voor sociale, economische en culturele aspecten van gebiedAlle te verwachten activiteiten in het gebied die van invloed zijn
 6. 6. Open stelsel & BeheerplannenWettelijk voorgeschreven plan? Ja, in de Nbw 1998Wat zijn activiteiten die passende beoordeling behoeven? HvJEG inzake kokkelvisserij: ook bestaand gebruik kan onderworpen zijn aan een passende beoordeling. Maatgevend is of er sprake is van significantie het voorzorgbeginsel is daarbij leidend, tevens cumulatie en autonome ontwikkelingen
 7. 7. Termen uitgedieptBestaand gebruik: ook activiteiten die jaarlijks een vergunning behoevenSignificantie: meer dan normale invloed, bureau’s ontwikkelen eigen objectieve modellen om te bepalen of er significantie is (invloed > 2% significant bijvoorbeeld)Voorzorgbeginsel: Niet gewacht mag worden door de overheid met milieubescherming totdat bewijs dat iets slecht is, geleverd wordtCumulatie: Ook effecten van andere initiatieven moeten meegenomen worden in de significantie-bepalingAutonome ontwikkelingen: Reeds vergunde zaken die nog niet zijn gerealiseerd tellen ook mee en groei van activiteiten die buiten beschouwing blijven van de voorliggende zaken
 8. 8. Passende beoordelingADC-criterium Zijn er alternatieven? Zijn er dwingende redenen van groot openbaar belang? Is er compensatie mogelijk?
 9. 9. Twee wegen die naar Rome leiden Keuzevrijheid Effecten Effecten Mitigeren Mitigeren Voldoende? Voldoende? Ja Nee Passende beoordeling Mitigeren – 2de ronde Beheerplan Vormt dit een zekerheid? Voldoende? ADC-criteria? Ja Nee Nieuwe cyclus Beheerplan Beheerplan MER
 10. 10. Risico’s voor Brabant?• Zandgronden hebben meer last van verzuring vanwege gebrekkige opnamecapaciteit en uitspoeling• Veehouderijen passen niet binnen ADC• Verhouding Nbw 1998 en Toetsingskader ammoniak
 11. 11. VoorbeeldenWaterwinning TWM bij Riels Laag• Vergunning is gedateerd• 18 miljoen in vergunning, nooit meer dan 11 miljoen opgepompt• Is die extra 9 significant?• Hoe gaan we daarmee om?
 12. 12. VoorbeeldenAmmoniakdepositie in De Peel• Rapport van Alterra: Nu al teveel ammoniak• Elke toename is dan significant?• Wat is de status van het Toetsingskader?• Moeten we dat binnen het beheerplan houden?• ADC-criterium voor de individuele veehouderij?
 13. 13. Instandhoudingsd oelstelling Bestaand Gebruik Wijzigt niet Wijzigt wel Trend = Trend - Trend = Trend - Aanpassen Behoud In beheerplan bestaand gebruik óf Nader Nader mitigeren onderzoek onderzoek Aanpassen bestaand Idem als links Verbeteren gebruik óf met extra Nader Nader mitigeren óf opgave onderzoek onderzoek buiten beheerplan De trend wordt afgezet tegen de ontwikkeling van de natuur.
 14. 14. Waarom geen m.e.r.?Art. 6 Hrl: Plannen of projecten die verband houden met beheer van een gebied zijn vrijgesteldBeheerplannen en m.e.r. dienen natuurontwikkeling dubbelop
 15. 15. Toegevoegde waarde?• Integreren van beleid• Heldere methodiek• Juridisch en politiek draagvlak• Milieubescherming• Meer mogelijk maken
 16. 16. Hoe gaan we nu verder?Afwachten wat er in de Peel gaat gebeuren, wat doen we met ammoniak?Communiceren over MER, nu nog afschrikwekkend instrumentBestaand gebruik inventariseren• Via lijsten met alle activiteiten• Beredeneren vanuit de instandhoudingsdoelstellingen?
 17. 17. Vraagpunten• Het ADC-criterium is niet toepasbaar in individuele gevallen;• MER heeft voor de beheerplannen geen toegevoegde waarde;• Bij een behoudsdoelstelling en onveranderd bestaand gebruik, kan een activiteit zonder meer in het beheerplan;• De uiterste consequentie van Natura 2000 is dat er activiteiten stopgezet gaan worden;• De juridische houdbaarheid van een beheerplan valt of staat met de activiteiten die in het beheerplan zijn opgenomen.
 18. 18. Discussie

×