Forum

395 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Forum

  1. 1. ||=;xwj.łtłl.l W WW Zważywszy na rolę i znaczenie podmiotów życia publiczne4o społecznego i gospodarczego w spotecznościachlolralnych, doceniając wagę Ich wspótpracy na rzecz rozwoju w celu podnoszenia poziomu życia mieszlrańców, Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowslro _ Trzcianeckiego Związek Pracodawców Pr1nuatnych wraz ze StarostąPowiatu Czarnlrowsla _ Trzcianeckiego i Wójtem Gniny Cząrnków, pod patronatem Posłą na Sejm RP Marii Janyski, Wyrażajqwolę wspóĘracy w obszarach społecznych i gospodarc4ych. Współpraca polegała będzie na lrażdorazowymolłreślaniu listem intencyjnym obszaru współpracy- projektów i zasad ich realizacji przez uczestniczące w nim podmioty Niniejsze porozumienie jest otwarte dla pozostatych samorządów P ow i atu Czarnkow slro _ Trzc iąneckiego, Podmioty przystęujące do niniejszego porozumienia deklarująjednocześnie zawarcie listu intencyjnego w obszarze dotyczącym pomocy osobom znajdującym sięw trudnej sytuacji na rynku pracy, jak niżej: ***Forurn Gospodarcze Powiatu Czarnlawsko-Trzcianeckiego Związek Pracodawców Prwatnychwraz z Starostą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Wójtem Gminy Czarnków, pod patronątemPani Poseł RP Marii Janyski zawarł porozumienie dotyczące pomocy osobom znajdującym sięw trudnejsytuacji na rynkupracy.Partnerzy spoteczni chcq aby w naszym powiecie obowią4lwato porozumienie w sprawiewłączających rynków pracy. Chodzi o podejmowanie róŻnych działań na rzecz akĘwizacji osób,hóre znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni,czy kobieĘ po urlopachwychowawczych. osoby te mająduże Hopoty z powrotem do pracy.Akceptujemy wysiłki polegające na ro^/yojukształcenią ustawicznego, wzmacnianiu roli partnerówspoteczrrych w budowaniu dialogu społecznego, zwłaszcza gdy chodzi o wydatkowanie środkowna aktywizację społeczno.zawodową/ np. z Funduszu Pracy/.opowiadamy się również za poprcrwą efekwności działania służbzatrudnienia i roa,vojem , jako czynnikapopray)y sytuacji na rynkupracy.przedsiębiorczości Uważamy, że trzebą wyprącować mechanizmy wspierające dobrowolną wewnętrzną mobilnośćpracowników oraz udzielić pomocy starszym pracownikom, ludziom mtodym wchodzącym na rynekprący, a takżewykluczonych społecznie.Partnerzy społeczni uuażajq że stworzenie wtączającego rynku pracy jest warunkiem koniecznymdo zwalczanią ubóstwa i wzrostu dobrobytu społeczeństwa. Tworzenie wtączających rynków pracywymągą różnorodnych działań i negocjacji, a także kompromisów. Mogą one być podejmowaneprzez pracodawców, ich przedsta.vvicieli , osoby poszukujące pracy i strony trzecie, a taJcże wtadzesamorz ądowe odpow iedziąlne za sytuację spoteczno- gospodar czą. [,t Il t ()ni 2L n Ąh{,il x.l-,fJ ||lL ł, ft*onwbł,4 I ^ ^l

×