• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

on

 • 19,993 views

Какво е управление на човешките ресурси? ...

Какво е управление на човешките ресурси?
Основни дейности за управление на човешките ресурси
Персонал
Развитие на служителите
Компенсации
Служители и отношения със синдикатите

Statistics

Views

Total Views
19,993
Views on SlideShare
19,898
Embed Views
95

Actions

Likes
3
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 95

http://www.barda.bg 86
http://barda.bg 5
http://pinterest.com 3
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Na ta slide dodati še vsebini 24 in 25

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Presentation Transcript

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • Резюме на презентацията
  • Какво е управление на човешките ресурси?
  • Основни дейности за управление на човешките ресурси
   • Персонал
   • Развитие на служителите
   • Компенсации
   • Служители и отношения със синдикатите
 • Управление на човешките ресурси ( УЧР )
  • УЧР е организационна функция, която се занимава с въпроси , насочени към хората като компенсации, наемане, управление на производството, организация на развитието, безопасност, здраве, мотивация на персонала, комуникация, администрация, обучение;
  • Ефективното УЧР позволява служителите да допринасят ефективно и продуктивно за основното направление в дейността на компанията и изпълнение целите на организацията и нейните задачи.
 • Дейностите за УЧР включват :
  • Назначаване на персонал, работни графици, включително набиране и назначаване на персонал, списъци;
  • Разработване на индивидуални кариерни планове;
  • Осигуряване на информация за обратна връзка;
  • Осигуряване на планиране и оценка на производството, групово или индивидуално, включително документация, тоест оценка на изпълнение и управление на целите;
  • Планиране и оценка на изпълнението;
  • Планиране на повишения, трансфери, дисциплинарни действия, разделяне или прекратяване на договорите (препоръки, одобрения, документи, комуникация);
  • Изготвяне и одобрение на препоръки за индивидуални заплати;
  • Наблюдение присъствието на служителите;
  • Отчитане на индивидуалната пригодност;
  • Изготвяне и представяне на персонални молби(писмени и устни) .
 • Уязвими групи могат да бъдат разделени :
  • Група A
  • Хора с увреждания
  • По-възрастни безработни
  • Продължително безработни
  • Хора, които търсят работа за пръв път
  • Хора без разрешително за работа
  • Факторите, които са довели до уязвимост
  • на хората от групата, винаги действат отвън.
  • Обществото винаги помага за намиране на
  • работа на хората от Група А чрез активна
  • политика за заетост.
  • Група Б
  • Отпаднали от училище
  • Роми
  • Бездомни
  • Хора с ментални проблеми
  • Пристрастени към алкохола и /или дрогата
  • Жертви на (домашно) насилие
  • Бивши затворници
  • Факторите, които са довели до уязвимост
  • на хората от групата, винаги действат отвън.
  • Тази група с е счита за частично уязвима , защото често не се разглежда като такава от политиците и преобладаващата част от обществото .
 • Основни принципи за работа с уязвими групи
  • Заетостта на уязвими групи заслужава внимателно обсъждане. Това е въпрос на фундаментални ценности, убеждения и предразсъдъци на едно място.
  • Ако установите предразсъдъци в себе си и колегите си, би трябвало да започнете да се борите срещу тях преди да започнете да работите по проблемите на заетостта.
  • Дефинирайте целевата група, която иска да работи. Трудно е да се работи с няколко различни уязвими групи едновременно.
  • Преди да се заемете със заетостта е препоръчително да преминете обучителен курс за работа със специфични уязвими групи.
  • Съветваме ви да посетите компании, които вече са наемали хора от тези уязвими групи и ги ползвате като източник на практическа информация и знания .
 • Управлението на човешките ресурси се дели на 4 големи сфери
  • Преместване на служители към, вътре и извън организацията за постигане на желаното количество и вид производство, назначения на служители :
   • създаване на работни места;
   • наемане
  • Развитие на служителите: дейности за подобряване качествата на служителите след като се присъединят към организацията :
   • кариерно развитие;
   • обучение
  • Компенсации: финансови приходи и материални услуги и придобивки като част от работните взаимоотношения:
   • компенсаци и ;
   • придобивки
  • Отношения служител/синдикат: хармонични отношения на мениджъри и работници за осигуряване на равнопоставеност на всички служители
   • служебни отношения;
   • работни взаимоотношения
 • Набиране на персонал
  • По време на процеса на наемане , имайте предвид, че наемате хора с увреждания, следователно е възможно да не постигнете същите резултати като с другите работници
  • Много важно е , че наемането и както и целият процес на управление на човешките ресурси, се съобразява с характеристиките на уязвимата група, от която ще бъдат наемани хора
 • Създаване на работни места (1/2)
  • Преди наемане, трябва да създадете подходящо работно място, което да отговаря на характеристиките на вашата целева група
  • Необходимо е изготвянето на цялостен работен план за работното място. Той трябва да съдържа подробно описание на задачите и целите, които да се постигат чрез работата. Това би било огромна помощ в оценката на работата на служителя
  • Работният процес да бъде (поне в самото начало) базиран на рутината, която би осигурила някаква стабилност (такава, каквато липсва в техния живот)
  • Необходимо е да се адаптира работна среда за възможностите на служителя включително оборудване и работно пространство
 • Създаване на работни места (2/2)
  • Необходим е цялостен план за възлагане на работа, който да се изпълнява чрез менторска система
  • Трябва да се определят целите на работния план, които да бъдат постигнати чрез работния процес и развитие на личността на работника, а не само на работни умения
  • Необходим е цялостен план за интегриране на служителя в различни работни процедури чрез системата на ротация на работните места
 • Наемането на нови хора - процес на иденти-фициране и привличане на кандидати
  • Разработване на цели и планове за наемане на нови хора
  • Разработване, преглед и комуникиране на политиките и процедурите за наемане на нови служители
  • Избор и поддържане на отношения с наетите хора (т.е. с колеги, агенции, съдружници, временно наети)
  • Мониторинг и анализ на пазара на труда
 • Наемане на нови хора
  • Ако наемате хора от група А , може да ги намерите чрез държавните агенции за заетост, които публикуват статистики за тях
  • Опитайте да направите контакт чрез неправителствени организации, които работят с някои от уязвимите групи
  • Ако наемате хора от група Б, имайте предвид, че е по-трудно да се установи контакт с тях. Опитайте да се свържете с тях чрез правителствени или неправителствени организации, изпълняващи социални програми, в които са включени членове на целевата група
 • Наборът от квалифицирани кандидати е добра основа за селектиране на служители
  • Координиране на наемането (изготвяне график на интервютата, провеждане на брифинги и др.)
  • Разработване описание на позициите за наемане за обявите за наемане (вътрешни/външни обяви)
  • Кореспонденция с кандидатите ( вербална или писмена, иницииране на проучване за финализиране на офертите)
  • Разглеждане на резюмета, препоръки на кандидати
  • Извършване на вътрешни проучвания
  • Интервюта, презентации и/или одобряване на кандидати за свободните позиции
  • Тестване на кандидатите за дарби/квалификация
  • Извършване на тест за физическо състояние на кандидатите (физиология, дрога, др.)
  • Преглед, отчет и утвърждаване на споразумението (действия за утвърждаване)
  • Проверка на работните способности и референции
  • Поддържане досиета на кандидатите
  • Координиране и администриране на съвместни програми или такива за стажуване
 • Уволнение на служителите - интегрирана част от процеса на назначаване на персонал
  • Уволнението представлява приключване на заетостта на служители, инициирано от други служители на по-високо иерархическо ниво или работодателя
  • Освобождаване от длъжност за отделен човек по специфични причини - некомпетентност, нарушаване на правилата, некоректност, мързел, безпричинни отсъствия, неподчинение, провал по време на пробния период
  • Уволнение поради липса на работа, когато се налага да се намали броят на служителите
  • Оставка – решение за напускане, инициирано от служителя
  • Пенсиониране – повлияно от придобивки и стимули, свързани с пенсионирането
  • “ Изравняване на сметките” (квит) – служителят решава да напусне организацията
 • Развитие на служителя
  • Системата за предоставяне възможности на служителя за разкриване на пълния му потенциал (чрез подобряване на умения и компетентности) допринася за постигане на по-големи ценности за организацията
  • Насърчаване на служителите за придобиване на нови умения, знания и гледни точки, чрез предоставяне на обучение, тренинг улеснения и идентифициране къде новите идеи биха могли да бъдат прилагани
 • Наставничество
  • Преди планиране на кариерното развитие за служители от уязвими групи, трябва да създадете система за наставничество в компанията
  • За всеки служител от уязвима група трябва да бъде осигурен наставник
  • Наставникът трябва да е личност, която знае добре процедурите в компанията и не е от уязвима група
  • Наставникът трябва да е доброволец за тази функция и да разбира предизвикателството на позицията
  • Когато е възможно, служителят от уязвима група избира сам своя наставник
 • Кариерно планиране и мениджмънт като част от кариерното развитие
  • Дизайн на развитието на служителя (кариерен напредък)
  • Развитие и комуникиране на кариерния път
  • Координиране на ротацията на работни места
  • Управление на процесите на повишение, трансфер, дисциплинарни действия,уволнение, политики на уволнение и процедури
  • Преглед и изпълнение на повишения, трансфер, дисциплинарни действия; уволнение и прекъсване на договори
  • Развитие и администриране на уволненията (програми за уволнение, включително пенсиониране, т.е. интервюта за напускане)
  • Осигуряване на помощ при напускане
 • Кариерно развитие
  • Кариерният план трябва да подпомага:
  • Развитието на персоналните умения - то е от голямо значение, особено в началото на заетостта. За развитието на личните умения е необходимо честно отношение на началниците към служителите, ред и дисциплина и взаимно доверие
  • При развитието на личните умения наставничеството се осъществява от повече индивиди, които обучават служителя за изпълнение на задачите на работното място. Когато е възможно, се извършва ротация на работните места
  • Допълнителни обучения на работното място - ако искате да имате качество, трябва да осигурите допълнително обучение за служителите и по този начин да въведете нови технологии в работната практика
 • Обучение (1/2)
  • Постигането на съответствие между изискванията за заемане на определена позиция и характеристиките на служителя представлява процес на подпомагане и създаване на умения, правила, концепции или нагласи, които са в резултат на:
  • Идентифициране на обучителните нужди на групите и индивидите (съпоставяне нива на експертиза и изисквания, идентифициране на несъответствия и разработване на опции за обучение)
  • Дизайн на подходящи обучителни програми:
   • общи и /или ориентиращи програми - общи умения като мениджмънт, писане и комуникации и др.
   • технически – умения и знания, директно насочени към извършваната работа
   • индивидуални умения за извършване на специфични дейности, постигани чрез обучение на работното място и др. подходи –умения за инвентаризиране, подготовка на резюмета и др.
 • Обучение (2/2)
  • Подготовка на общи обучения и/или ориентационни материали
  • Предоставяне на технически тренинги, включително обучение на работното място
  • Изготвяне на графици, организиране и администриране на обучителни програми
  • Осъществяване на технически обучения/тренинг програми от външни специализирани обучители в сфери, за които се изисква специализирана подготовка, например програмиране, сигурност , законодателство и пр.
  • Осъществяване на специализирани външни не технически обучения/тренинг програми, например в сферата на управленчески умения, за писане и пр.
  • Четене на техническа, търговска и функционална литература
 • Компенсации и придобивки
  • Финансовите компенсации в благотворителни компании с е определят от законодателството предимно като субсидия, която благотворителната компания получава за наемане на хора с увреждания
  • Придобивките, се определят от собственика на компанията и Управителния съвет
 • Ключови въпроси за механизмите на разбиране мотивацията на служителя и реализацията му
  • Преди да започнем да мислим за придобивки, които да предложим на нашите служители, е необходимо да се запитаме:
  • Дали всички основни нужди на служителите са задоволени?
  • Ако да, дали допълнителните нужди като ”самоактуализация” (Пирамида на нуждите на Маслоу) или “разпознаване” (теория за мотивационната хигиена на Херцберг)
  • Дали служителите имат чувството, че се отнасят с тях справедливо?
  • Ако не, какви са причините за усещането за несправедливост?
  • Очакват ли служителите тяхната упорита работа и усилия да променят начина, по който се възприема работата им ?
  • Дали тяхната работа се възприема като добра и дали това действително намира изражение в материални или нематериални стимули ?
  • Дали потенциалните награди се оценяват от служителите достатъчно, за да ги мотивират действително да имат желаното от работодателя поведение ?
 • Фактори, влияещи върху компенсациите
  • Външни
   • Икономически условия - продукт и пазар на труда
   • Правителствени наредби и закони
   • Синдикати
  • Организационни фактори, влияещи върху плащанията
  • Характеристики на служителите
 • Оценка на изпълнението
  • Необходими условия
  • Индивидуално дефиниране на категории работа
  • Изисквани способности и нива на възможности, определени от категорията на работата
  • Категории работни места, дефинирани в рамките на фамилия работни места, които са представени в кариерна прогресия
  • Идентифицирани специфични бизнес цели и комуникирани с процеса на бизнес планиране
  • Каскадно подреждане на целите надолу при спазване на”линия на наблюдение”
  • Целите са обективни, измерими и продължителни
 • Компенсации (1/2)
  • Развитие и преглед на философията на компенсации
  • Разработване на интегриран компенсационен план /пакет, базиран на заплати, бонуси, стимули, акции, компенсации, плащане на извънреден труд и т.н.
  • Развитие и преглед на компенсационните политики и процедури
  • Дизайн на изпълнителен компенсационен план, включително предпоставки за получаване
  • Административен изпълнителен план за компенсации
  • Разработване на компенсационен план за стимули, групов и индивидуален (бонуси, комисионни, продуктови стимули)
  • Експатриране и компенсационен план за националности от трети страни
 • Компенсации (2/2)
  • Дизайн, анализ и преглед на структурата на компенсациите
  • Определяне на нивата на компенсации
  • Представяне на оценка на работното място
  • Извършване на компенсационни проучвания, координиране на участието в компенсационни проучвания
  • Изпълнение на вътрешен независим одит
  • Разработване на общо предложение за повишаване на възнагражденията
  • Администриране на план за собственост на банка за служители
  • Администриране на план за разпределяне на непенсионни печалби
  • Изготвяне на прогноза за компенсационно финансиране, моделиране и планиране
 • Общи и специални придобивки за служителите
  • Общите придобивки:
  • Ваканционни възможности за служителите
  • Служебна кола
  • бизнес телефон
  • Здравословна храна на работното място
  • Пътувания, командировки, развлечения и други видове социални събирания
  • Грижа за децата
  • Специалните придобивки обръщат особено внимание на нуждите на служителите от уязвимите групи:
  • При наемане на бездомен, трябва да му се предостави възможност за лична хигиена и пране
  • . Ако се наеме неквалифици-ран, трябва да му се предоста-ви възможност за съответно обучение
  • Ако се наеме зависим, трябва да му се осигури участие в група за самопомощ и т.н.
 • Помощи (1/2)
  • Разработване и преглед на стратегия за помощите
  • Разработване и одит на непенсионните програми за помощи, включително договаряне (здравни, застраховка живот и застраховка злополука, помощ при преместване, ваканция или обучение
  • Администриране на непенсионни програми за помощи, включително мониторинг на трети страни, ограничаване на медицински разходи, здравеопазване и оценка на доставчиците на тези услуги)
  • Комуникиране и съветване на служителите по непенсионните помощи (здравни, при злополука, застраховка живот)
  • Разработване и одит на пенсионни планове, включително договаряния
  • Администриране на планове за пенсия
 • Помощи (2/2)
  • Комуникиране и обсъждане на пенсионните планове
  • Администриране на експатрирането и национални помощи за трети страни
  • Процес на кандидатстване за помощи
  • Разработване на планове за експатриране и национални помощи за трети страни
  • Администриране на програми за конпенсации при безработица (прекъсване на трудов договор и уволнение)
  • Осигуряване на програми за услуги за служителите, например грижа за децата
  • Изготвяне на прогнози за финансиране, моделиране и планиране
 • Дейности, отнасящи се до връзките между служителите
  • Дейностите за развитие отношенията между служителите целят постигане на по-добра организационна ефективност чрез отстраняване на бариерите, които ограничават участието на служителите и съответствие с политиките на организацията
  • Тези дейности включват:
   • Разглеждане процедурите за официални оплаквания на служителите (не в рамките на синдикалните организации)
   • Координиране програмите за допълнителни дейности на служителите (спорт, комуникационни услуги и т.н.)
   • Реализиране на проучвания сред служителите, фокус-групи
   • Администриране програми за насочване
   • Разработване и администриране програми за заслуги и награди
 • Програми за връзки между служителите
  • Комуникация - да се разбере философията на управлението и характеристиките на служителите
  • Коопериране - да се споделят контрола и вземането на решения
  • Протекция - превенция на заплахи на работното място по отношение здравето на служителите
  • Помощ – да се отговори на специфични нужди на отделни служители
  • Дисциплина и конфликт – как да се действа
 • Отношения между служителите
  • Ако искаме да поддържаме добри отношения със служителите и между тях, трябва да обърнете особено внимание на премахване на стереотипи и предразсъдъци. Може да се работи за това под формата на разговори и семинари. Препоръчително е тези дейности да се изпълняват от служители от уязвимите групи , които могат да обучават другите.
  • Отворената комуникация е от голямо значение. Насърчавайте своите служители да изразяват мнението си открито.
  • Опитайте да развивате в компанията инструменти за улесняване осъществяването на обратна връзка от служителите (вербална, писмена, чрез електронна поща, анонимна)
  • Извършването на наблюдения може да допринесе за изграждането на добри отношения, затова се препоръчват редовни цялостни наблюдения за опознаване на атмосферата в компанията .
 • Трудови взаимоотношения (1/2)
  • Необходими действия при продължителни отношения между определени групи служители и работодател:
  • Стратегия за трудови взаимоотношения
  • Разработване и изпълнение на стратегия за избягване на противопоставяне със синдикатите
  • Разработване, преглед и комуникиране на политиките и процедурите за трудови взаимоотношения
  • Разработване, изпълнение и администриране на план за стачките
  • Изпълнение на трудови проучвания, извън бенчмаркинга
 • Трудови взаимоотношения (2/2)
  • Подготовка за и изпълнение на договореностите
  • Представяне на компанията на арбитраж
  • Боравене с оплакване на синдикатите: предварителен арбитраж
  • Боравене с оплакване на синдикатите: арбитраж и решаване на проблема
  • Администриране на трудови договори
  • Поддържане на синдикатите/ представителните отношения на служителите ( редовни срещи за обсъждане по различни теми, обсъждане на конкретни въпроси)
 • За прочит в бъдеще
  • Durieux, M.B and R.A. Stebins / Social entrepreneurship for dummies
  • Fleetwood, S. and A. Hesketh / Explaining the performance of human resource management
  • Milkovich, G.T and J.W. Boudreau / Human resource management
  • Noe, R.A et al. / Human resource management: gaining a competitive advantage
  • Robbins, S.P and T.A. Judge / Organizational behavior
  • Schermerhorn, J.R / Exploring management in modules