Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona- 4t trimestre 2012

864
-1

Published on

Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona - Situació del quart trimestre del
2012 i perspectives del primer trimestre del 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
864
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona- 4t trimestre 2012

 1. 1. Climaempresariala l’ÀreaMetropolitanade BarcelonaSituació del quart trimestre del2012 i perspectives del primertrimestre del 2013Elaborat per: Cambra de Comerç de Barcelona
 2. 2. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 2Índex00  NOTA METODOLÒGICA .............................................................................................................................. 3 01  LA MARXA DELS NEGOCIS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS ................................................................................................................................ 5 02  EVOLUCIÓ DE ELS PRINCIPALS VARIABLES EMPRESARIALS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS .................................................................................................. 8  02.1  Àrea Metropolitana de Barcelona .................................................................................................... 8  02.2  Indústria ......................................................................................................................................... 10  02.3  Construcció .................................................................................................................................... 13  02.4  Comerç .......................................................................................................................................... 15  02.5  Hostaleria ...................................................................................................................................... 18  02.6  Resta de serveis ............................................................................................................................ 20 03  PERSPECTIVA DE LA MARXA DELS NEGOCIS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS ...................................................................................................... 2304  PERSPECTIVES DE LES PRINCIPALS VARIABLES EMPRESARIALS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS ............................................................... 26  04.1  Àrea Metropolitana de Barcelona .................................................................................................. 26  04.2  Indústria ......................................................................................................................................... 28  04.3  Construcció .................................................................................................................................... 30  04.4  Comerç .......................................................................................................................................... 31  04.5  Hostaleria ...................................................................................................................................... 33  04.6  Resta de serveis ............................................................................................................................ 35 05  FITXA TÈCNICA ......................................................................................................................................... 38 
 3. 3. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 300 Nota metodològicaA partir de l’any 2012, l’operació de l’Enquesta de Clima Empresarial de Catalunya amplia els sectors consideratsa la mateixa per tal de què sigui homogènia amb la que fa l’INE per al conjunt d’Espanya i que aquest organismeha començat a fer el gener del 2012.Aquests canvis consisteixen, fonamentalment, en: • Ampliar el sector de la indústria al seu conjunt, fins ara només es contemplava la indústria manufacturera. • Ampliar el sector de la construcció al seu conjunt. Això vol dir que s’incorpora la branca d’activitats especialitzades de la construcció, que fins ara no es contemplava. • Ampliar el sector del comerç. Fins ara es contemplava el comerç al detall, ara s’inclou també el comerç a l’engròs i la venda i reparació de vehicles. • Ampliar el sector relacionat amb el turisme. Fins ara, es contemplava el sector hoteler, ara s’afegeix la restauració (serveis de menjars i begudes) • Ampliar el sector serveis fins a poder contemplar pràcticament tot el seu conjunt. De manera que aquest ara es denomina “resta de serveis”. 1Per tant, la sectorització a partir del 2012 és :Indústria01: Alimentació, begudes i tabac (CCAE-2009: 10 a 12)02: Tèxtil, confecció, cuir i calçat (CCAE-2009: 13 a 15)03: Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (CCAE-2009: 16 a 18)04: Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (CCAE-2009: 20 a 23)05: Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (CCAE-2009: 24 i 25)06: Fabricació de maquinària i equips mecànics, elèctrics i de productes informàtics, electrònics i òptics (CCAE- 2009: 26 a 28)07: Altres indústries (CCAE-2009: 05 a 09, 19, 29 a 33, 35 a 39)ConstruccióEs considera la Secció F completa de la CCAE-2009: és a dir, les divisions:41: Construcció dimmobles42: Construcció dobres denginyeria civil43: Activitats especialitzades de la construcció1 La nova metodologia sectorial de l’Enquesta de Clima Empresarial per a la indústria i la construcció si permet fer la comparativa amb elsresultats de l’enquesta per als trimestres anteriors al 2012, però no per a la resta de sectors.
 4. 4. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 4Comerç01: Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats (CCAE-2009: 472)02: Comerç al detall darticles dús domèstic, culturals i recreatius en establiments especialitzats (CCAE-2009: 475 i 476)03: Altre tipus de comerç al detall (CCAE-2009: 473, 474, 477, 478, 479)04: Comerç al detall en establiments no especialitzats (CCAE-2009: 471)05: Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (CCAE-2009: 45)06: Comerç a lengròs i intermediaris de comerç (CCAE-2009: 46)HostaleriaCCAE-2009: 55 i 5655 Serveis d’allotjament56 Serveis de menjar i begudesServeis01: Informació i comunicacions (CCAE-2009: 58 a 63)02: Activitats jurídiques i de comptabilitat (CCAE-2009: 69)03: R+D, publicitat i estudis de mercat i activitats científiques i tècniques (CCAE-2009: 71 a 75)04: Activitats administratives i serveis auxiliars (CCAE-2009: 77 a 82)05: Altres serveis (CCAE-2009: 49 a 53, 64 a 66, 68, 92, 93 i 96)Per a més informació sobre la metodologia, consulteu:http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.htm
 5. 5. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 501 La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors“Marxa dels negocis dolenta però estable el quart trimestre del 2012”Segons els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Catalunya i l’Idescat, el53% dels empresaris assenyalen que la marxa dels negocis ha estat desfavorable el darrer trimestre del 2012,enfront del 8% que assenyala que ha estat favorable. Per tant, la marxa dels negocis és qualificada de dolenta,majoritàriament, amb percentatges molt similars al del trimestre anterior, per tant, no empitjora, sinó ques’estabilitza, però en nivells força negatius i similars als registres del 2009, any de major impacte de la crisi.Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III IVFont: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatAquesta estabilitat de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona també s’observa a Catalunya,on el percentatge d’empresaris que afirma que la marxa dels negocis ha estat desfavorable és del 54% (55% eltrimestre anterior) i el que afirma que ha estat favorable ha estat del 7% (el mateix que el trimestre precedent).Alhora, aquests percentatges són molt similars als registrats a l’AMB, i que es detallen en el paràgraf anterior.
 6. 6. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 6Gràfic 2. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III IV AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat“Tots els negocis registren una marxa dels negocis menys negativa, excepte l’hotaleria, perl’estacionalitat del període”L’estabilitat de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’explica pel comportament divergentdels diferents sectors analitzats. Així, la indústria, el comerç i la resta de serveis, registren saldos menys negatiusde la marxa dels negocis el quart trimestre del 2012, en el cas de la construcció el saldo pràcticaments’estabilitza, tot i que és el més negatiu de tots els sectors, amb diferència. A aquest sector, el percentatged’empresaris que assenyala que la marxa dels negocis ha estat desfavorable és del 72%, enfront de tan sols l’1%que assenyala que ha estat favorable.Després de la construcció, el comerç és el sector que presenta un saldo més negatiu, amb un 64% delsempresaris que assenyala que la marxa dels negocis ha estat desfavorable, enfront del 8% que la considerafavorable. I a continuació l’hostaleria, la indústria i la resta de serveis registren saldos negatius de magnitudssimilars.En canvi, l’hostaleria ha passat de tenir un saldo positiu per a la marxa dels negocis del tercer trimestre a tenir-neun de negatiu el quart trimestre del 2012 per l’estacionalitat del període.
 7. 7. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 7Taula 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. IV Trim.III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Situació en el trimestre Favorable 8 10 8 Normal 38 35 39 2 Àrea Metropolitana de Barcelona Desfavorable 54 55 53 Saldo -46 -45 -45 Favorable 11 10 12 Normal 36 35 38 Indústria Desfavorable 52 55 50 Saldo -41 -45 -38 Favorable 3 1 1 Normal 27 25 27 Construcció Desfavorable 70 74 72 Saldo -67 -73 -71 Favorable n.d. 5 8 Normal n.d. 27 28 Comerç Desfavorable n.d. 69 64 Saldo n.d. -64 -55 Favorable n.d. 43 7 Normal n.d. 44 46 Hostaleria Desfavorable n.d. 13 48 Saldo n.d. 30 -41 Favorable n.d. 6 7 Normal n.d. 42 49 Resta de serveis Desfavorable n.d. 53 44 Saldo n.d. -47 -37n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat2 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cadasector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB). Aquestes dades no estan disponibles per al’AMB.
 8. 8. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 802 Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors02.1 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA“La caiguda de la facturació es modera el darrer trimestre del 2012”El percentatge d’empresaris que assenyala un descens de la facturació disminueix del 56% el tercer trimestre al48% el quart, mentre que el que assenyala un augment de la facturació s’incrementa del 12% al 18%. Per tant, elsaldo, és a dir, la diferència entre el percentatge de respostes positives i el de respostes negatives és negatiuperò es redueix, indicant que la caiguda de la facturació es modera el darrer trimestre del 2012.Aquesta millora del saldo es registra pràcticament a tots els sectors, excepte a la construcció i a l’hostaleria. A laconstrucció, la caiguda de la facturació s’accelera ja que el saldo és més negatiu que el trimestre precedent;mentre que a l’hostaleria, el saldo passar de ser lleugerament positiu el tercer trimestre a ser negatiu el quarttrimestre del 2012, per l’estacionalitat del període. Val a dir, però, que aquest darrer trimestre de l’any passat, elsaldo és molt més negatiu que el del primer trimestre, el que fa pensar que l’empitjorament de la facturació delsector no obeeix només a l’estacionalitat del trimestre sinó que també reflecteix l’empitjorament generalitzat de lasituació econòmica al nostre país i als països europeus emissors de turistes, com per exemple, França oAlemanya.“El descens dels preus de venda s’accelera lleugerament”Els preus de venda a l’AMB presenten un saldo lleugerament més negatiu el quart trimestre, per segona vegadaconsecutiva. Tot i que el percentatge d’empresaris que apunta una caiguda dels preus de venda s’estabilitza enel 29% amb relació al trimestre anterior, el percentatge que indica un augment dels preus es redueix del 7% eltercer trimestre al 4% el quart trimestre del 2012. De manera que el saldo resultant és una mica més negatiu.Tan sols els sectors de la indústria i l’hostaleria registren saldos més negatius per als preus de venda el darrertrimestre del 2012 però la indústria el té molt baix. Aquest trimestre, l’hostaleria és el sector que registra un saldomés negatiu, fins i tot més que la construcció, amb un 64% dels empresaris que assenyalen un descens delspreus, enfront d’un 5% que assenyala un augment dels mateixos.En canvi, el comerç és el sector que presenta el saldo menys negatiu, amb un 22% dels empresaris queassenyalen una disminució dels preus enfront d’un 9% que assenyala un augment, seguit de prop per laindústria.
 9. 9. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 9“L’ocupació accelera la caiguda el darrer trimestre del 2012”El 32% dels empresaris de l’AMB apunta que l’ocupació ha disminuït el darrer trimestre del 2012, i tan sols el 6%indica que ha augmentat, per tant, s’apunta majoritàriament un descens de l’ocupació. Però a més aquestdescens seria superior al del tercer trimestre atès que el percentatge de respostes negatives —disminució delsocupats— ha crescut (era del 25% el tercer trimestre del 2012), mentre que el percentatge de respostes positivess’ha estabilitzat.Només el comerç registra un saldo lleugerament menys negatiu per a l’ocupació el quart trimestre del 2012,mentre que a la resta de serveis es manté estable. Per a tots els sectors restants (indústria, construcció ihostaleria), el saldo dels preus de venda és més negatiu el darrer trimestre del 2012, especialment a l’hostaleria,en què el trimestre anterior presentava un saldo positiu (creixement dels preus).“La caiguda de la inversió s’estabilitza el quart trimestre”El percentatge d’empresaris que indica un descens de la inversió continua sent superior al que apunta unaugment, però aquests percentatges pràcticament són iguals el quart trimestre del 2012 que l’anterior. Demanera que es pot afirmar que la caiguda de la inversió s’estabilitza. El percentatge de respostes positives passadel 6% el tercer trimestre al 7% el quart, i el de respostes negatives, del 26% al 27%.Els resultats sectorials, però, són dispars. Mentre que el saldo de la inversió és més negatiu a la indústria, a laconstrucció i a l’hostaleria; aquest és menys negatiu al comerç i a la resta de serveis.Taula 2. Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat 19 12 18 S’ha mantingut 33 33 34 Facturació Ha disminuït 48 56 48 Saldo -28 -44 -31 Ha augmentat 2 7 4 S’ha mantingut 70 64 68 Preus de venda Ha disminuït 28 29 29 Saldo -26 -22 -25 Ha augmentat 4 6 6 S’ha mantingut 62 69 61 Nombre de treballadors Ha disminuït 33 25 32 Saldo -29 -18 -26 Ha augmentat 9 6 7 S’ha mantingut 69 69 66 Inversió realitzada Ha disminuït 26 22 27 Saldo -13 -20 -19Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 10. 10. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 10“Els factors que afecten la bona marxa dels negocis aflueixen una mica”La feblesa de la demanda, l’augment de la competència i les dificultats financeres —els tres factors principalsque limiten la bona marxa dels negocis a l’AMB— han afluixat una mica tot i que continuen sent esmentats per unpercentatge elevat d’empresaris de l’AMB. Així, el percentatge d’empresaris que esmenta la debilitat de lademanda i l’augment de la competència com a factors limitadors s’ha reduït lleugerament el quart trimestre del2012 amb relació al precedent, i el que esmenta les dificultats financeres s’ha mantingut estable, com es potapreciar al gràfic 3.Gràfic 3. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona(Percentatge d’establiments empresarials) 91 Debilitat de la demanda 88 Augment de la 51 competència 48 45 Dificultats financeres 45 Manca de mà dobra 6 adequada 5 Insuficiència 5 dequipament 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IV.12 III.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.2 INDÚSTRIALa marxa dels negocis a la indústria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és menys negativa el darrer trimestredel 2012 que l’anterior ja que augmenta el percentatge de respostes positives —marxa dels negocis favorable—,del 10% al 12%; i disminueix el de respostes negatives —marxa dels negocis desfavorable—, del 55% al 50%.Tot i això, la marxa dels negocis és qualificada majoritàriament de desfavorable.El saldo de la facturació també és menys negatiu el quart trimestre del 2012 que el precedent, de fet és elmenys negatiu que es registra en tots els trimestres del 2012, una evolució que ha estat afavorida per la del’exportació. Així, el percentatge de respostes negatives —disminució de la facturació— s’ha reduït fins al 42% iel de positives —augment de la facturació— ha augmentat fins al 22%.
 11. 11. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 11Efectivament, el saldo de la facturació a l’estranger (o exportació) continua sent positiu i a més ha millorat eldarrer trimestre del 2012: el 28% dels empresaris assenyala que l’exportació ha crescut, un percentatge superioral 13% que assenyala que ha disminuït i, que a més, és el més elevat que es registra durant els trimestres del2012. De fet, els resultats de l’enquesta assenyalen que el percentatge d’empresaris que no exporta ha disminuïtnotablement, des del 38%, de mitjana els tres primers trimestres del 2012, fins al 27% el quart trimestre.Segons les darreres dades de la Secretaria d’Estat de Comerç, les exportacions de béns de la província deBarcelona han augmentat el 6,93% fins al novembre, i a més ha guanyat pes en el total d’exportacions catalanes,en passar de representar el 75,6% els onze primers mesos del 2011 a representar el 77,3% els mateixos mesosdel 2012.El descens dels preus de venda s’accelera lleugerament el darrer trimestre del 2012 ja que el percentatged’empresaris que assenyala una disminució dels preus s’ha mantingut pràcticament estable però ha disminuït elpercentatge d’empresaris que assenyala un augment dels preus.També la caiguda de l’ocupació a la indústria s’accentua el darrer trimestre del 2012: el percentatged’empresaris que apunta un descens dels ocupats ha crescut del 18% el tercer trimestre al 28% el quart; alhoraque ha disminuït el percentatge d’empresaris que apunta un augment dels ocupats, del 7% al 2%,respectivament.Així mateix, el descens de la inversió s’accelera el quart trimestre del 2012 en augmentar el percentatge derespostes negatives —caiguda de la inversió—, del 23% al 28% entre el tercer i el quart trimestre del 2012,mentre que el percentatge de respostes positives —augment de la inversió— s’ha mantingut en el 8%.Disminueix el pes de la feblesa de la demanda i de les dificultats financeres com a factors limitadors de la bonamarxa dels negocis a la indústria el darrer trimestre del 2012, mentre que n’augmenta el de l’augment de lacompetència, que té més rellevància que el de les dificultats financeres, tot i que els tres són importants. Enefecte, la feblesa de la demanda és esmentat pel 83% dels empresaris (92% l’anterior trimestre), l’augment de lacompetència pel 49% (45% l’anterior) i les dificultats financeres pel 39% (42% l’anterior).Taula 3. Clima empresarial a la indústria Indústria Trim. IV Trim. III Trim. IVPercentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat 25 14 22 S’ha mantingut 28 34 36 Facturació Ha disminuït 47 52 42 Saldo -22 -38 -20 Ha augmentat 24 17 28 S’ha mantingut 28 35 32 Exportacions Ha disminuït 22 9 13 Saldo 2 8 16 Ha augmentat 2 8 2 S’ha mantingut 77 73 79 Preus de venda Ha disminuït 20 18 19 Saldo -18 -10 -17
 12. 12. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 12 Ha augmentat 4 7 2 S’ha mantingut 75 75 70 Nombre de treballadors Ha disminuït 21 18 28 Saldo -17 -12 -26 Ha augmentat 14 8 8 S’ha mantingut 69 68 64 Inversió realitzada Ha disminuït 17 23 28 Saldo -4 -15 -20Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEn general, els saldos negatius de les variables analitzades ho són més a l’AMB que a Catalunya, excepte per ala facturació. Alhora, el saldo positiu més elevat de l’exportació a l’AMB ha afavorit que el resultat de la facturaciótotal no sigui tant negatiu com a Catalunya. Ara bé, malgrat que les magnituds dels saldos són diferents, lestendències d’evolució de les variables si són les mateixes, excepte per a la inversió, que a l’AMB modera lacaiguda mentre que a Catalunya s’accelera lleugerament.Gràfic 4. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la indústria(Percentatge d’establiments empresarials) 92 Debilitat de la demanda 83 Augment de la 45 competència 49 42 Dificultats financeres 39 Manca de mà dobra 5 adequada 3 Insuficiència 5 dequipament 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IV.12 III.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 13. 13. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 13Gràfic 5. Evolució de la indústria a l’AMB i a Catalunya, quart trimestre del 2012(Saldos, en %) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Facturació Facturació a Preus de venda Ocupació Inversió lestranger AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.3 CONSTRUCCIÓMalgrat que la marxa dels negocis és desfavorable, però es manté estabilitzada; la caiguda de la facturació, del’ocupació, en canvi, s’accentua el darrer trimestre del 2012.La facturació (obra executada) registra un notable augment del percentatge d’empresaris que assenyalen unacaiguda de la mateixa, del 55% el tercer trimestre fins al 63% el quart, mentre que el percentatge d’empresarisque apunta un augment s’estabilitza en un reduït 6%.Per contra, el descens dels preus de venda sembla moderar-se una mica en disminuir el percentatge derespostes negatives —caiguda dels preus— i pràcticament estabilitzar-se el de respostes positives —augmentdels preus— en un saldo gairebé nul.La caiguda de l’ocupació també s’accelera en augmentar el percentatge d’empresaris que assenyala undescens, del 43% el tercer trimestre al 53% el quart, malgrat que també ha augmentat el percentatged’empresaris que assenyala un augment dels ocupats, però en menor proporció, de l’1% al 4% en els mateixostrimestres.I, per últim, el descens de la inversió sembla estabilitzar-se el darrer trimestre del 2012, atès que les variacionsdels percentatges de respostes són reduïdes: les positives passen del 4% al 3% entre el tercer i el quart trimestredel 2012 i les negatives del 39% al 40%, respectivament.La feblesa de la demanda i les dificultats financeres —primer i segon factors limitadors de la bona marxa delsnegocis— guanyen rellevància el darrer trimestre del 2012, en ser assenyalats pel 93% i el 68% dels empresarisde la construcció, respectivament, percentatges superiors als del trimestre precedent del 91% i del 61%,respectivament). En canvi, l’augment de la competència ha perdut pes en ser esmentat pel 56% delsempresaris (61% l’anterior trimestre) i s’ha col·locat en tercer lloc com a factor limitador, per sota de les dificultatsfinanceres, mentre que el trimestre anterior s’equiparaven.
 14. 14. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 14Taula 4. Clima empresarial a la construcció Construcció Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat 6 6 6 S’ha mantingut 45 39 31 Facturació Ha disminuït 49 55 63 Saldo -43 -49 -57 Ha augmentat 0 0 1 S’ha mantingut 58 53 57 Preus de venda Ha disminuït 41 48 42 Saldo -41 -48 -42 Ha augmentat 5 1 4 S’ha mantingut 50 56 43 Nombre de treballadors Ha disminuït 45 43 53 Saldo -41 -41 -50 Ha augmentat 2 4 3 S’ha mantingut 64 58 58 Inversió realitzada Ha disminuït 34 39 40 Saldo -32 -35 -37Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatGràfic 6. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la construcció(Percentatge d’establiments empresarials) Debilitat de la 91 demanda 93 Augment de la 61 competència 68 Dificultats 61 financeres 56 Manca de mà 10 dobra adequada 5 Insuficiència 5 dequipament 3 0 20 40 60 80 100 IV.12 III.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 15. 15. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 15La magnitud dels saldos de les variables analitzades a l’Enquesta de clima empresarial per a la construcció sónmolt semblants a l’AMB i a Catalunya, excepte per a l’ocupació, que registra un saldo més negatiu a l’AMB, si béla tendència de la seva evolució és la mateixa a les dues, tant a l’AMB com a Catalunya s’accelera la caiguda del’ocupació el darrer trimestre del 2012. L’excepció és la dels preus de venda, que a l’AMB moderen el descens,mentre que a Catalunya l’acceleren.Gràfic 7. Evolució de la construcció a l’AMB i a Catalunya, quart trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.4 COMERÇLa marxa dels negocis al sector del comerç ha estat menys negativa el darrer trimestre del 2012, afavorida per lacampanya nadalenca i l’avenç de promocions i ofertes abans de les rebaixes, la qual cosa ha afavorit lamoderació de la caiguda de les vendes.En efecte, pel que fa a la facturació, el percentatge d’empresaris que assenyala un descens s’ha reduït des del68% el tercer trimestre fins al 46% el quart, alhora que ha augmentat el percentatge d’empresaris que apunta unaugment de la mateixa, del 9% al 19% en els mateixos trimestres.Precisament, les ofertes i promocions al comerç, abans de les rebaixes, han fet que els preus de vendaaccelerin la caiguda del darrer trimestre del 2012. Així, el percentatge de respostes negatives —caiguda delspreus— ha crescut des del 18% del tercer trimestre fins al 22% el quart; mentre que el percentatge de respostespositives ha minvat, des del 17% fins al 9%, respectivament.La caiguda de locupació s’ha moderat, en créixer el percentatge d’empresaris que assenyalen un augmentd’aquesta, del 3% el tercer trimestre al 10% el quart; més del que ho ha fet el percentatge de respostesnegatives, del 24% el tercer trimestre al 27% el quart.El descens de la inversió també sembla moderar-se en disminuir el percentatge de respostes negatives —descens de la mateixa— des del 26% el tercer trimestre fins al 21% el quart, i pràcticament mantenir-se igual elpercentatge de respostes positives —augment de la inversió—, en el 7% i el 8%, respectivament.
 16. 16. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 16Taula 5. Clima empresarial al comerç Comerç Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat n.d. 9 19 S’ha mantingut n.d. 23 35 Facturació Ha disminuït n.d. 68 46 Saldo n.d. -59 -27 Ha augmentat n.d. 17 9 S’ha mantingut n.d. 65 69 Preus de venda Ha disminuït n.d. 18 22 Saldo n.d. -1 -14 Ha augmentat n.d. 3 10 S’ha mantingut n.d. 73 62 Nombre de treballadors Ha disminuït n.d. 24 27 Saldo n.d. -21 -17 Ha augmentat n.d. 7 8 S’ha mantingut n.d. 67 71 Inversió realitzada Ha disminuït n.d. 26 21 Saldo n.d. -19 -12n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEls principals factors limitadors de la bona marxa dels negocis —debilitat de la demanda, dificultatsfinanceres i augment de la competència— perden una mica de pes el darrer trimestre del 2012, sobretot els dosprimers. De manera que les dificultats financeres passen a tenir el mateix pes que l’augment de la competènciael quart trimestre del 2012, en ser esmentats ambdós factors pel 44% dels empresaris. Tot i que la feblesa de lademanda és el més rellevant amb diferència, en ser esmentat pel 95% dels empresaris.
 17. 17. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 17Gràfic 8. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al comerç(Percentatge d’establiments empresarials) 98 Debilitat de la demanda 95 52 Dificultats financeres 44 45 Augment de la competència 44 2 Insuficiència dequipament 5 3 Manca de mà dobra adequada 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IV. 12 III.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatGràfic 9. Evolució del comerç a l’AMB i a Catalunya, quart trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatPel que fa a la comparació de resultats del sector del comerç a l’AMB i a Catalunya, val a dir que els saldos sónmés negatius a l’AMB per als preus de venda i l’ocupació, al contrari que per a la inversió. Ara bé, malgrat això,cal assenyalar que la caiguda de l’ocupació a l’AMB es modera lleugerament mentre que al conjunt de Catalunyasembla accelerar-se una mica el darrer trimestre del 2012.En el cas de la inversió, el saldo és menys negatiu a l’AMB i a més modera la caiguda, mentre que a Catalunyas’estabilitza.En canvi, en termes de facturació, ambdues zones registren saldos idèntics, alhora que a ambdues es modera eldescens de la facturació.
 18. 18. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 1802.5 HOSTALERIAL’empitjorament de la marxa dels negocis a l’hostaleria el darrer trimestre del 2012 també es deixa notar en lafacturació, els preus, l’ocupació, i en menor mesura, també en la inversió. Alhora que totes aquestes variablesregistren els saldos més negatius dels quatre trimestres del 2012.Pel que respecte a la facturació, la forta estacionalitat del període fa que el percentatge d’empresaris queassenyala un augment de la mateixa caigui i el que assenyala un descens augmenti. Tanmateix, com ja s’hacomentat anteriorment, el saldo negatiu és tan elevat que la seva evolució també sembla obeir a l’empitjoramentde la situació econòmica al nostre país i als països europeus emissors de turistes el quart trimestre del 2012.En aquest context, la caiguda dels preus de venda s’ha accentuat: el 64% dels empresaris apunta un descensdels mateixos (enfront del 45% l’anterior trimestre), mentre que només el 5% indica un augment (enfront del 15%registrat el trimestre precedent).Així mateix, la caiguda del nombre de treballadors s’accentua el quart trimestre del 2012, en créixer elpercentatge de respostes negatives —descens dels ocupats—, des del 7% el tercer trimestre fins al 33% el quart,alhora que ha disminuït el percentatge de respostes positives —augment dels ocupats— des del 17% fins al 2%en els mateixos trimestres.La caiguda de la inversió s’accelera moderadament, en augmentar el percentatge d’empresaris que apunta undescens de la mateixa —del 14% al 20%— i supera el percentatge que assenyala un augment, que a méspràcticament s’estabilitza.Taula 6. Clima empresarial a l’hostaleria Hostaleria Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat n.d. 27 2 S’ha mantingut n.d. 50 29 Facturació Ha disminuït n.d. 23 69 Saldo n.d. 3 -67 Ha augmentat n.d. 15 5 S’ha mantingut n.d. 40 31 Preus de venda Ha disminuït n.d. 45 64 Saldo n.d. -30 -59 Ha augmentat n.d. 17 2 S’ha mantingut n.d. 76 64 Nombre de treballadors Ha disminuït n.d. 7 33 Saldo n.d. 10 -31 Ha augmentat n.d. 6 7 S’ha mantingut n.d. 80 73 Inversió realitzada Ha disminuït n.d. 14 20 Saldo n.d. -8 -13
 19. 19. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 19.n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatL’estacionalitat del període i l’empitjorament econòmic al nostre país i a la zona euro expliquen l’augment delpercentatge d’empresaris que assenyala la debilitat de la demanda com a factor limitador de la bona marxadels negocis, que passa del 73% el tercer trimestre al 96% el quart, el més elevat dels registrats el 2012.En canvi, l’augment de la competència i les dificultats financeres —segon i tercer factors limitadors de labona marxa dels negocis— perden una mica de pes: pel que fa al primer factor, el percentatge d’empresaris quel’esmenta passa del 75% el tercer trimestre, al 66% el quart trimestre; i pel que fa al segon factor, del 27% al26%, respectivament. Val a dir que, tot i que el percentatge d’empresaris que assenyalen dificultats financeres éselevat en perspectiva històrica, el sector de l’hostaleria és el que el té un registre més baix de tots els sectorsanalitzats a l’Enquesta de clima empresarial.Gràfic 10. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a l’hostaleria(Percentatge d’establiments empresarials) 73 Debilitat de la demanda 96 75 Augment de la competència 66 27 Dificultats financeres 26 9 Manca de mà dobra adequada 7 9 Insuficiència dequipament 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IV.12 III.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEl sector de l’hostaleria a l’AMB ha registrat uns saldos més negatius que Catalunya, en quant a facturació ipreus de venda, al contrari que per al nombre d’ocupats i la inversió. Tanmateix, aquestes diferències demagnitud són petites, sobretot per a la facturació. On hi ha més diferència és en termes d’ocupats i d’inversió.Per a la primera variable, a Catalunya hi ha un 41% d’empresaris que assenyala un descens i un 3% que apuntaun augment de la mateixa; mentre que a l’AMB aquests percentatges són del 33% i del 2%, respectivament. I enel cas de la inversió, el percentatge d’empresaris que assenyala un augment de la inversió és superior aCatalunya que a l’AMB (9% i 7%, respectivament), així com també ho és el que apunta una caiguda de lamateixa (29% i 20%, respectivament).
 20. 20. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 20Gràfic 11. Evolució de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, quart trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.6 RESTA DE SERVEISEl sector de la resta de serveis és un dels que no ha empitjorat el quart trimestre del 2012, tot i que a aquests,com a als altres sectors, la marxa dels negocis continua sent qualificada de desfavorable pels empresaris.En efecte, en termes de facturació, el saldo negatiu s’ha moderat, apuntant una caiguda inferior de les vendes elquart trimestre amb relació al tercer. El percentatge de respostes positives —augment de la facturació— hapassat del 10% al 22% entre el tercer i el quart trimestre del 2012; mentre que el de respostes negatives —descens de la facturació— ha baixat del 61% al 43%, respectivament. El saldo resultant és dels menys negatius,juntament amb els de la indústria i el comerç.Així mateix, el saldo dels preus de venda també és menys negatiu el darrer trimestre de l’any passat, amb un24% dels empresaris que assenyalen una caiguda d’aquests (enfront del 31% l’anterior trimestre), i un 4% delsempresaris que assenyalen un increment (enfront del 2% del trimestre precedent).En canvi, el descens de l’ocupació sembla que s’estabilitza ja que manté el mateix saldo que el trimestreanterior, malgrat que les respostes positives i negatives varien. El percentatge d’empresaris que apunta uncreixement de la mateixa passa del 28% al 31% del tercer al quart trimestre, i el que apunta una disminució ho fadel 7% al 9%, respectivament.La inversió, com la facturació i els preus, registra un saldo lleugerament menys negatiu en augmentar elpercentatge d’empresaris que indica un augment de la mateixa, del 4% el tercer trimestre al 7% el quart, tot i quetambé augmenta, però menys, el percentatge d’empresaris que assenyala una caiguda, del 25% al 26%,respectivament.
 21. 21. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 21Taula 7. Clima empresarial a la resta de serveis Resta de serveis Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat n.d. 10 22 S’ha mantingut n.d. 30 35 Facturació Ha disminuït n.d. 61 43 Saldo n.d. -51 -22 Ha augmentat n.d. 2 4 S’ha mantingut n.d. 67 72 Preus de venda Ha disminuït n.d. 31 24 Saldo n.d. -29 -21 Ha augmentat n.d. 7 9 S’ha mantingut n.d. 65 60 Nombre de treballadors Ha disminuït n.d. 28 31 Saldo n.d. -22 -22 Ha augmentat n.d. 4 7 S’ha mantingut n.d. 70 67 Inversió realitzada Ha disminuït n.d. 25 26 Saldo n.d. -21 -18n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEl factor més limitador de la bona marxa dels negocis a la branca de la resta de serveis continua sent la feblesade la demanda, en ser assenyalat pel 86% dels empresaris el quart trimestre del 2012 (91% el precedent).Aquest percentatge, malgrat ser elevat, és, juntament amb el registrat a la indústria, el més baix de tots elssectors de l’Enquesta de clima empresarial. Això s’explica perquè tant la resta de serveis com la indústria tenenun grau d’internacionalització superior a la construcció o al comerç, i a través de la demanda externa podencompensar parcialment l’atonia de la demanda interna.En canvi, augmenta el percentatge d’empresaris del sector resta de serveis que assenyala dificultats financeres,del 45% el tercer trimestre al 48% el quart, i es converteix, així, en el segon factor més limitador de la bonamarxa dels negocis, per sobre de l’augment de la competència, que perd pes en ser apuntat pel 43% delsempresaris el quart trimestre enfront del 49% de l’anterior, i passa ser el tercer factor més limitador, segons elsempresaris del sector.
 22. 22. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 22Gràfic 12. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la resta de serveis(Percentatge d’establiments empresarials) 91 Debilitat de la demanda 86 49 Augment de la competència 43 45 Dificultats financeres 48 6 Manca de mà dobra adequada 7 4 Insuficiència dequipament 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IV.12 III.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatLa diferència més notable entre el resultats de l’Enquesta a la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya es troba enla facturació, que registra un saldo menys negatiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un percentatged’empresaris que assenyala un augment de la facturació del 22% (17% a Catalunya) i un percentatge queassenyala un descens del 43% (46% a Catalunya).També destaca la diferència en l’evolució de l’ocupació, mentre que a l’AMB la caiguda sembla estabilitzar-se, alconjunt de Catalunya el descens s’accentua lleugerament.Gràfic 13. Evolució de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya, quart trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 23. 23. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 2303 Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors“Les perspectives sobre la marxa dels negocis són lleugerament menys negatives per al primer trimestredel 2013”El percentatge d’empresaris que preveu una marxa dels negocis favorable per al primer trimestre del 2013 esmanté estable i reduïda, en el 6%, però el percentatge que la preveu desfavorable disminueix del 58% el darrertrimestre del 2012 al 52% el primer trimestre del 2013. De manera que les perspectives sobre la marxa delsnegocis per al primer trimestre del 2013 són lleugerament menys negatives.Gràfic 14. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors, primer trimestre del 2013(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 AMB -70 -80 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveisFont: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatLa millora de les perspectives sobre la marxa dels negocis per al primer trimestre del 2013 a l’AMB és una micasuperior que al conjunt de Catalunya, com es pot veure al gràfic 15. La diferència obeeix al percentatged’empresaris que la preveu desfavorable, que a l’AMB és del 52%, mentre que a Catalunya és del 55%, ja que elpercentatge d’empresaris que la qualifica de favorable és reduït i idèntic a les dues àrees, del 6%.
 24. 24. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 24Gràfic 15. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya(Saldos, en %) -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 IV.12 I.13 AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat“La lleu millora de les perspectives per al primer trimestre es dóna a la indústria i a la resta de serveis”Les perspectives sobre la marxa dels negocis per al primer trimestre del 2013 són una mica menys negatives a laindústria i a la resta de serveis, mentre que a la construcció i al comerç es mantenen pràcticament igual denegatives que el trimestre anterior, i a l’hostaleria es tornen més negatives, en part per l’estacionalitat delperíode.Així, a la indústria, el percentatge d’empresaris que preveu una marxa dels negocis favorable es manté estable ibaix, en el 6%, mentre que disminueix el percentatge d’empresaris que la preveu com a desfavorable fins al 42%(55% el trimestre precedent).A la resta de serveis, també el saldo és menys negatiu. En el cas d’aquesta branca, el percentatge d’empresarisque preveu que la marxa dels negocis serà desfavorable es redueix fins al 42% (57% l’anterior), i el que lapreveu favorable augmenta fins al 8% (5% l’anterior).En canvi, a la construcció i al comerç els saldos sobre les perspectives de la marxa dels negocis es mantenenpràcticament estables.En el cas de la construcció, els percentatges d’empresaris que preveuen una marxa dels negocis desfavorablees redueix (del 80% al 75%), pràcticament en la mateixa proporció que cau el que la preveu favorable (del 5% al’1%). Ara bé, malgrat que això fa que el saldo de perspectives de la marxa dels negocis sigui pràcticament elmateix que el trimestre precedent, i es pugui parlar d’estabilitat, la seva magnitud és la més negativa de tots elssectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial.En el cas del comerç, l’estabilitat del saldo prové també d’un augment del percentatge d’empresaris que preveuuna marxa dels negocis desfavorable —del 60% al 62%— molt semblant al que la preveu com a favorable —quepassa del 6% al 5%.L’hostaleria és l’únic sector que presenta perspectives més negatives per al primer trimestre del 2013, en partper l’estacionalitat del període. El trimestre precedent (el quart del 2012) sol ser millor perquè cauen les vacancesde Nadal i això afavoreix el turisme, mentre que el primer trimestre depèn més del temps per què el turisme deneu evolucioni millor o pitjor, és per tant, més incert i incontrolable.
 25. 25. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 25Taula 8. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. I Trim. IV Trim. I Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2012 any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Favorable 12 6 6 Normal 51 36 42 3 Àrea Metropolitana de Barcelona Desfavorable 37 58 52 Saldo -25 -51 -46 Favorable 12 6 6 Normal 63 39 52 Indústria Desfavorable 25 55 42 Saldo -13 -48 -36 Favorable 10 5 1 Normal 36 15 25 Construcció Desfavorable 54 80 75 Saldo -43 -75 -74 Favorable n.d. 6 5 Normal n.d. 34 32 Comerç Desfavorable n.d. 60 62 Saldo n.d. -55 -57 Favorable n.d. 15 5 Normal n.d. 49 32 Hostaleria Desfavorable n.d. 37 63 Saldo n.d. -22 -57 Favorable n.d. 5 8 Normal n.d. 38 49 Resta de serveis Desfavorable n.d. 57 42 Saldo n.d. -52 -34n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat3 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cadasector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB). Aquestes dades no estan disponibles per al’AMB.
 26. 26. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 2604 Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors04.1 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA“Les perspectives de facturació per al primer trimestre empitjoren una mica”Malgrat que les perspectives sobre la marxa dels negocis per al primer trimestre són menys negatives, és a dir,es preveu que aquesta sigui menys desfavorable; les perspectives sobre la facturació no milloren ja quedisminueix el percentatge d’empresaris que preveu un augment de la facturació (del 13% el quart trimestre al 8%el primer), mentre que el percentatge d’empresaris que preveu una disminució es manté pràcticament estable (enel 45% i el 44%, respectivament).Pràcticament tots els sectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial registra aquesta evolució de lafacturació, excepte el de l’hostaleria, que registra un saldo de perspectives menys negatives per al primertrimestre del 2013. Tanmateix, en aquest cas cal assenyalar que les perspectives del trimestre anterior erennegatives però una vegada passat el trimestre, el sector ha assenyalat majoritàriament un creixement de lafacturació (vegeu la taula 6 de situació i la taula 13 de perspectives del sector de l’hostaleria). Per tant, lesperspectives serien, en realitat, d’empitjorament.“Les perspectives sobre els preus de venda per al primer trimestre són moderadament menys negatives”El 24% dels empresaris de l’AMB assenyalen que els preus de venda cauran el primer trimestre del 2013 enfrontdel 8% que preveu un augment, percentatges que disminueixen amb relació al trimestre anterior (25% i 6%,respectivament), apuntant, una lleugera desacceleració de la caiguda dels preus el primer trimestre del 2013.Aquesta evolució és generalitzada per sectors, amb l’única excepció del comerç, en què el saldo de perspectivesdels preus de venda passa de ser positiu el darrer trimestre del 2012 a ser negatiu el primer del 2013,assenyalant una caiguda dels mateixos el primer trimestre per les rebaixes. Tanmateix, una vegada passat elquart trimestre del 2012, els empresaris del sector han confirmat que van reduir els preus, majoritàriament. Pertant, les perspectives per al primer trimestre serien de continuïtat del descens dels preus.“Les perspectives d’ocupació també són lleugerament més negatives”Els empresaris de l’AMB preveuen una caiguda de l’ocupació per al primer trimestre del 2013, que es podriaaccelerar moderadament amb relació al trimestre anterior ja que augmenta una mica el percentatge d’empresarisque preveu un descens dels preus, del 24% el quart trimestre del 2012 al 26% el primer del 2013, mentre que esmanté el percentatge d’empresaris que preveu un augment, en el 3%.En aquest cas, com en el de la facturació, tots els sectors presenten un saldo de perspectives per al primertrimestre més negatiu que per a l’anterior, excepte la branca de l’hostaleria, que com en el cas de la facturaciópresenta un saldo menys negatiu que el del trimestre precedent. Ara bé, cal esmentar que tot i que lesperspectives del trimestre anterior (quart del 2012) eren negatives, una vegada ha passat aquest, els empresarishan assenyalat que el nombre d’ocupats va créixer. Per tant, es pot afirmar que les perspectives d’ocupats al’hostaleria també empitjoren.
 27. 27. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 27“Les perspectives d’inversió es mantenen negatives però força estables”El 29% dels empresaris preveu un augment de la inversió per al primer trimestre del 2013, enfront del 28% deltrimestre precedent; mentre que el percentatge d’empresaris que preveu un descens creix del 3% al 5%. Demanera que el saldo de perspectives per a la inversió el primer trimestre és pràcticament idèntic al del precedent,apuntant estabilitat de la caiguda.El comportament sectorial, però, és heterogeni. La majoria de sectors de l’enquesta registren un saldo deperspectives més negatiu per al primer trimestre del 2013, excepte l’hostaleria, que en registra un de menysnegatiu. El resultat d’aquest comportament sectorial divergent és el que fa que el conjunt de l’AMB registriperspectives d’estabilitat de la caiguda.Taula 9. Perspectives empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. I Trim. IV Trim. I Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2012 any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà 13 13 8 Es mantindrà 49 42 48 Facturació Disminuirà 38 45 44 Saldo -26 -33 -36 Augmentaran 11 6 8 Es mantindran 65 69 67 Preus de venda Disminuiran 25 25 24 Saldo -14 -19 -16 Augmentarà 3 3 3 Es mantindrà 72 74 71 Nombre de treballadors Disminuirà 24 24 26 Saldo -21 -21 -24 Augmentarà 8 3 5 Es mantindrà 72 69 66 Inversió realitzada Disminuirà 20 28 29 Saldo -12 -24 -25Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 28. 28. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 2804.2 INDÚSTRIALes perspectives de facturació a la indústria per al primer trimestre del 2013 apunten una lleugera accentuacióde la caiguda, malgrat que els empresaris del sector assenyalen que la marxa dels negocis es preveu menysdesfavorable per al mateix trimestre. Ara bé, també cal esmentar que les perspectives de facturació a la indústriasón les menys negatives de tots els sectors analitzats a l’enquesta.Les perspectives de facturació a l’estranger són positives però no milloren atès que el saldo es mantépràcticament idèntic al del trimestre precedent, en passar del 17% al 16% el percentatge d’empresaris quepreveu un augment d’aquesta, i del 9% al 8%, el percentatge d’empresaris que preveu un descens.Les perspectives per als preus de venda són menys negatives ja que l’augment del percentatge de respostespositives —augment dels preus—, del 4% al 13% entre el quart trimestre del 2012 i el primer del 2013, i superal’increment de respostes negatives —descens dels preus—, del 16% al 20%. De manera que els empresarispreveuen que la contracció dels preus es moderarà el primer trimestre.Taula 10. Perspectives empresarials a la indústria Indústria Trim. I Trim. IV Trim. I Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2012 any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà 17 15 10 Es mantindrà 57 47 54 Facturació Disminuirà 26 38 37 Saldo -8 -22 -27 Augmentarà 16 17 16 Es mantindrà 46 38 50 Exportacions Disminuirà 12 8 8 Saldo 5 9 8 Augmentaran 17 4 13 Es mantindran 66 80 67 Preus de venda Disminuiran 18 16 20 Saldo -1 -12 -7 Augmentarà 3 3 3 Es mantindrà 82 79 71 Nombre de treballadors Disminuirà 14 18 26 Saldo -11 -15 -24 Augmentarà 9 3 6 Es mantindrà 74 71 60 Inversió realitzada Disminuirà 16 26 34 Saldo -7 -23 -28Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 29. 29. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 29Les perspectives sobre l’ocupació a la indústria per al primer trimestre del 2013, com per a la facturació, sónmés negatives: es manté el percentatge d’empresaris que preveu un augment de la mateixa, en un reduït 3%,mentre que creix el que preveu un descens, fins al 26% (18% l’anterior).Les perspectives d’inversió també són una mica més negatives per al primer trimestre que per a l’anterior atèsque augmenta el percentatge de respostes negatives —descens de la inversió— del 26% al 34%, i el derespostes positives —augment de la inversió— és inferior i creix menys, del 3% al 6%.La diferència més notable entre les perspectives del sector industrial a l’AMB i al conjunt de Catalunya per alprimer trimestre del 2013 s’observa per a la inversió, com es pot veure al gràfic 16. Mentre que el percentatge derespostes positives a l’AMB és del 34% i el de negatives del 6%, al conjunt de Catalunya és del 27% i del 8%,respectivament.L’evolució de les perspectives d’ocupació és la mateixa a l’AMB que a Catalunya, en ambdós casos són mésnegatives que el trimestre precedent, però el saldo resultant és una mica més negatiu a l’AMB, amb un 3% derespostes positives a les dues àrees, però un 26% de respostes negatives a l’AMB, superior al 24% registrat aCatalunya.Alhora, cal esmentar que les perspectives de facturació són una mica més negatives a l’AMB i empitjorenlleugerament respecte al trimestre anterior; mentre que a Catalunya es mantenen pràcticament estables. Lesperspectives per als preus de venda a l’AMB són menys negatives que el trimestre anterior, mentre que aCatalunya s’estabilitzen i ho fan amb un saldo una mica menys negatiu que a l’AMB.Gràfic 16. Perspectives de la indústria a l’AMB i a Catalunya, primer trimestre 2013(Saldos, en %) 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Facturació Exportació Preus de Ocupació Inversió venda AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 30. 30. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 3004.3 CONSTRUCCIÓAl sector constructor, les perspectives per al primer trimestre del 2013 són més negatives per a la facturació peròforça estables per a l’ocupació i la inversió, i menys negatives per als preus de venda.Les perspectives de facturació per al primer trimestre són negatives i empitjoren ja que augmenta el percentatged’empresaris que preveu una caiguda de la facturació, fins al 60% (53% l’anterior trimestre) i el que preveu unaugment pràcticament es manté igual i baix, en el 3% (4% l’anterior).En canvi, les perspectives sobre els preus de venda són menys negatives, tot i que continuen apuntant unacaiguda d’aquests. El percentatge de respostes negatives supera el de positives i a més, el primer cau del 40% al33%, en major proporció que l’augment del percentatge de respostes positives, que passa del 0% al 4%. Pertant, sembla que la caiguda dels preus es desaccelerarà el primer trimestre del 2013.Les perspectives d’ocupació per al primer trimestre gairebé s’estabilitzen tot i que continuen sent molt negatives,de fet el sector constructor és el que té unes perspectives més negatives per a aquesta variable entre tots elssectors analitzats. En concret, el 40% dels empresaris (38% l’anterior) preveu que l’ocupació caurà enfront del0% que preveu que pujarà (igual que el trimestre precedent).Les perspectives d’inversió a la construcció per al primer trimestre també es mantenen força estables i tambésón les més negatives que es registren a tots els sectors de l’enquesta. El 41% dels empresaris preveu que lainversió caurà el primer trimestre (pràcticament el mateix percentatge que l’anterior trimestre, en què va ser del40%), enfront del 0% que preveu que creixerà (també pràcticament com l’anterior, en què va ser de l’1%).Les perspectives per al primer trimestre al sector constructor de l’AMB són, en general, menys negatives que alconjunt de Catalunya, sobretot per als preus de venda i la inversió. Pel que fa als preus, també cal esmentar quees preveu que a Catalunya la caiguda s’estabilitzi mentre que a l’AMB es moderaria.Taula 11. Perspectives empresarials a la construcció Construcció Trim. I Trim. IV Trim. I Percentatge d’establiments empresarials any 2012 any 2012 any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà 10 4 3 Es mantindrà 28 44 37 Facturació Disminuirà 63 53 60 Saldo -53 -49 -57 Augmentaran 1 0 4 Es mantindran 59 60 64 Preus de venda Disminuiran 40 40 33 Saldo -39 -40 -29 Augmentarà 4 0 0 Es mantindrà 55 63 60 Nombre de treballadors Disminuirà 41 38 40 Saldo -37 -38 -40
 31. 31. Informe 4T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Febrer 2013 31 Augmentarà 1 1 0 Es mantindrà 68 59 59 Inversió realitzada Disminuirà 31 40 41 Saldo -30 -39 -41Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatGràfic 17. Perspectives de la construcció a l’AMB i a Catalunya, primer trimestre 2013(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat04.4 COMERÇLes perspectives per al primer trimestre del 2013 al sector del comerç són més negatives de forma generalitzadaper a totes les variables analitzades, sobretot les perspectives de facturació.En efecte, les perspectives de facturació són notablement més negatives en decréixer el percentatged’empresaris que preveu un increment d’aquesta, fins al 6% (21% l’anterior) i malgrat que també disminueix unamica el percentatge d’empresaris que preveu un descens, fins al 45% (48% l’anterior). En part, aquestempitjorament obeeix a l’estacionalitat del període, el quart trimestre hi ha les vendes del Nadal i a més aquestany s’han avançat descomptes i promocions, de manera que sembla que el sector preveu vendre menys per ales rebaixes del primer trimestre.Les perspectives sobre els preus de venda passen de ser positives per al quart trimestre del 2012 a sernegatives per al primer trimestre del 2013 per l’inici de les rebaixes. Tanmateix, cal esmentar que l’avenç depromocions i descomptes el quart trimestre ha fet que el comerç hagi registrat un saldo negatiu per als preus devenda malgrat que les seves perspectives abans de què arribés el quart trimestre eren positives (vegeu la taula 5de situació i la taula 12 de perspectives).

×