Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona- 3er trimestre 2012

489 views

Published on

Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona- Situació del tercer trimestre de 2012 i perspectives del quart trimestre del 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clima empresarial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona- 3er trimestre 2012

 1. 1. Climaempresariala l’ÀreaMetropolitanade BarcelonaSituació del tercer trimestrei perspectives del quarttrimestre del 2012Elaborat per: Cambra de Comerç de Barcelona
 2. 2. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 2Índex00  NOTA METODOLÒGICA .............................................................................................................................. 3 01  LA MARXA DELS NEGOCIS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS ................................................................................................................................ 5 02  EVOLUCIÓ DE ELS PRINCIPALS VARIABLES EMPRESARIALS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS .................................................................................................. 8  02.1  Àrea Metropolitana de Barcelona .................................................................................................... 8  02.2  Indústria ......................................................................................................................................... 10  02.3  Construcció .................................................................................................................................... 13  02.4  Comerç .......................................................................................................................................... 16  02.5  Hostaleria ...................................................................................................................................... 19  02.6  Resta de serveis ............................................................................................................................ 21 03  PERSPECTIVA DE LA MARXA DELS NEGOCIS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS ...................................................................................................... 2404  PERSPECTIVES DE LES PRINCIPALS VARIABLES EMPRESARIALS A LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS SEUS SECTORS ............................................................... 27  04.1  Àrea Metropolitana de Barcelona .................................................................................................. 27  04.2  Indústria ......................................................................................................................................... 28  04.3  Construcció .................................................................................................................................... 30  04.4  Comerç .......................................................................................................................................... 32  04.5  Hostaleria ...................................................................................................................................... 34  04.6  Resta de serveis ............................................................................................................................ 36 05  FITXA TÈCNICA ......................................................................................................................................... 39 
 3. 3. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 300 Nota metodològicaA partir de l’any 2012, l’operació de l’Enquesta de Clima Empresarial de Catalunya amplia els sectors consideratsa la mateixa per tal de què sigui homogènia amb la que fa l’INE per al conjunt d’Espanya i que aquest organismeha començat a fer el gener del 2012.Aquests canvis consisteixen, fonamentalment, en: • Ampliar el sector de la indústria al seu conjunt, fins ara només es contemplava la indústria manufacturera. • Ampliar el sector de la construcció al seu conjunt. Això vol dir que s’incorpora la branca d’activitats especialitzades de la construcció, que fins ara no es contemplava. • Ampliar el sector del comerç. Fins ara es contemplava el comerç al detall, ara s’inclou també el comerç a l’engròs i la venda i reparació de vehicles. • Ampliar el sector relacionat amb el turisme. Fins ara, es contemplava el sector hoteler, ara s’afegeix la restauració (serveis de menjars i begudes) • Ampliar el sector serveis fins a poder contemplar pràcticament tot el seu conjunt. De manera que aquest ara es denomina “resta de serveis”. 1Per tant, la sectorització a partir del 2012 és :Indústria01: Alimentació, begudes i tabac (CCAE-2009: 10 a 12)02: Tèxtil, confecció, cuir i calçat (CCAE-2009: 13 a 15)03: Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (CCAE-2009: 16 a 18)04: Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (CCAE-2009: 20 a 23)05: Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (CCAE-2009: 24 i 25)06: Fabricació de maquinària i equips mecànics, elèctrics i de productes informàtics, electrònics i òptics (CCAE- 2009: 26 a 28)07: Altres indústries (CCAE-2009: 05 a 09, 19, 29 a 33, 35 a 39)ConstruccióEs considera la Secció F completa de la CCAE-2009: és a dir, les divisions:41: Construcció dimmobles42: Construcció dobres denginyeria civil43: Activitats especialitzades de la construcció1 La nova metodologia sectorial de l’Enquesta de Clima Empresarial per a la indústria i la construcció si permet fer la comparativa amb elsresultats de l’enquesta per als trimestres anteriors al 2012, però no per a la resta de sectors.
 4. 4. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 4Comerç01: Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats (CCAE-2009: 472)02: Comerç al detall darticles dús domèstic, culturals i recreatius en establiments especialitzats (CCAE-2009: 475 i 476)03: Altre tipus de comerç al detall (CCAE-2009: 473, 474, 477, 478, 479)04: Comerç al detall en establiments no especialitzats (CCAE-2009: 471)05: Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (CCAE-2009: 45)06: Comerç a lengròs i intermediaris de comerç (CCAE-2009: 46)HostaleriaCCAE-2009: 55 i 5655 Serveis d’allotjament56 Serveis de menjar i begudesServeis01: Informació i comunicacions (CCAE-2009: 58 a 63)02: Activitats jurídiques i de comptabilitat (CCAE-2009: 69)03: R+D, publicitat i estudis de mercat i activitats científiques i tècniques (CCAE-2009: 71 a 75)04: Activitats administratives i serveis auxiliars (CCAE-2009: 77 a 82)05: Altres serveis (CCAE-2009: 49 a 53, 64 a 66, 68, 92, 93 i 96)Per a més informació sobre la metodologia, consulteu:http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.htm
 5. 5. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 501 La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors“La marxa dels negocis empitjora el tercer trimestre però no és tan dolenta com el primer”El percentatge d’empresaris que afirma que la marxa dels negocis del tercer trimestre ha estat desfavorable hapujat fins al 55% (48% l’anterior trimestre), superant amb escreix el que assenyala que ha estat favorable, que esmanté pràcticament estable en el 10%, segons els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra deComerç de Catalunya i l’Idescat.Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II IIIFont: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatLa marxa del negocis també ha empitjorat al conjunt del territori català però ho ha fet en menor mesura del queho ha fet a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A Catalunya, el percentatge d’empresaris que afirma que la marxadels negocis ha estat desfavorable ha crescut del 51% el 2T al 55% el 3T, mentre que el percentatge queassenyala una marxa dels negocis favorable s’ha estabilitzat pràcticament, en el 7% el 3T. Aquesta evolució,pitjor en el cas de l’AMB, ha fet que s’escurcin distàncies i el saldo de la marxa dels negocis tingui una magnitudsimilar al de Catalunya el tercer trimestre, com es pot apreciar al gràfic 2.
 6. 6. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 6Gràfic 2. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat“Només l’hostaleria registra una millora de la marxa dels negocis, que és favorable, per segon trimestreconsecutiu”El 43% dels empresaris del sector de l’hostaleria de l’AMB assenyala que la marxa dels negocis ha estatfavorable el tercer trimestre, un percentatge que millora respecte al període anterior (30%), i és superior alpercentatge que l’assenyala com a desfavorable, del 13%, que a més disminueix (18% el trimestre anterior).La resta de sectors tenen un saldo negatiu per a la marxa dels negocis. El que més empitjora és el sectorindustrial, però continua sent el sector amb un saldo menys negatiu aquest tercer trimestre —una marxa delsnegocis més desfavorable—. El sector amb el saldo més negatiu continua sent el de la construcció, seguit delcomerç. Mentre que la resta de serveis té un saldo negatiu semblant al de la indústria. En general, exceptuantl’hostaleria, l’empitjorament de la marxa dels negocis ha fet que aquesta sigui tan negativa com ho va ser elprimer trimestre del 2012.
 7. 7. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 7Taula 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Situació en el trimestre Favorable 8 11 10 Normal 46 41 35 2 Àrea Metropolitana de Barcelona Desfavorable 46 48 55 Saldo -39 -36 -45 Favorable 11 16 10 Normal 43 39 35 Indústria Desfavorable 46 45 55 Saldo -36 -29 -45 Favorable 2 3 1 Normal 42 33 25 Construcció Desfavorable 55 64 74 Saldo -53 -61 -73 Favorable n.d. 7 5 Normal n.d. 30 27 Comerç Desfavorable n.d. 64 69 Saldo n.d. -57 -64 Favorable n.d. 30 43 Normal n.d. 52 44 Hostaleria Desfavorable n.d. 18 13 Saldo n.d. 12 30 Favorable n.d. 8 6 Normal n.d. 49 42 Resta de serveis Desfavorable n.d. 44 53 Saldo n.d. -36 -47n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat2 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cadasector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB). Aquestes dades no estan disponibles per al’AMB.
 8. 8. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 802 Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors02.1 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA“També empitjora la caiguda de la facturació”El 56% dels empresaris a l’AMB apunta que la facturació disminueix el tercer trimestre —enfront del 43%registrat el segon—, i supera el que assenyala un augment de la facturació, del 12% —que a més es redueix desdel 17% del trimestre anterior. Per tant, això suposa un empitjorament de la caiguda de la facturació, que en partpot obeir a l’estacionalitat del tercer trimestre però no es pot atribuir només a aquest factor ja que la magnitud delsaldo és tan negativa com el primer trimestre del 2012, en què no hi ha estacionalitat.Com en el cas de la marxa dels negocis, l’empitjorament en l’evolució de la facturació es registra a tots elssectors, excepte a l’hostaleria que presenta un saldo positiu, tot i que molt moderat. L’empitjorament més notables’ha donat a la resta de serveis, que presenta el saldo més negatiu en el què portem del 2012 i és, fins i tot, unamica més negatiu que el del sector constructor. Tot i això, és el comerç el que té el saldo més negatiu per a lafacturació.“S’accelera moderadament la caiguda dels preus de venda”Els preus de venda a l’AMB presenten un saldo lleugerament més negatiu el tercer trimestre que el segon. D’unabanda, el percentatge d’empresaris que indica que els preus han disminuït ha passat del 25% al 29% en aquestperíode; i de l’altra, es manté força estable el percentatge d’empresaris que assenyala un augment (7% el 3T i8% el 2T).Tots els sectors registren un saldo negatiu per als preus de venda el tercer trimestre, fins i tot, també el sector del’hostaleria, malgrat que ha assenyalat que la marxa dels negocis ha estat favorable.Alhora cal esmentar que el comerç és el sector amb un saldo menys negatiu per als preus de venda el 3T, de fetés pràcticament zero (és a dir, estaria assenyalant estabilitat més que descens). Cal tenir en compte que l’1 desetembre va entrar en vigor l’augment de l’IVA i el trasllat, total o parcial, d’aquest augment als preus finalsexplica que el saldo negatiu dels preus de venda al comerç s’hagi moderat notablement.“El descens de l’ocupació s’accelera lleugerament el tercer trimestre”El percentatge d’empresaris que apunta un descens del nombre de treballadors ha crescut des del 22% el 2T finsal 25% el 3T, mentre que el percentatge d’empresaris que indica un increment gairebé es manté igual que eltrimestre anterior (6% el tercer i 7% el segon). De manera que el saldo per a aquesta variable és lleugeramentmés negatiu i, per tant, indicaria que s’accelera una mica el descens de l’ocupació a l’AMB.La construcció continua sent el sector que registra el saldo més negatiu, i amb diferència respecte als altressectors. Mentre que l’hostaleria presenta un saldo moderadament positiu, de manera que continua creantocupació el 3T, per segon trimestre consecutiu, tot i que això obeeix a factors estacionals, en gran part.
 9. 9. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 9“El descens de la inversió també s’accentua lleugerament”La inversió registra un saldo una mica més negatiu el tercer trimestre: ha augmentat el percentatge d’empresarisque apunta una disminució d’aquesta (del 23% el 2T al 26% el 3T), mentre que el que apunta un augment s’haquedat força estabilitzat (6% el 3T i 7% el 2T). Per tant, la caiguda de la inversió s’hauria accelerat una mica eltercer trimestre a l’AMB.A tots els sectors es registra un empitjorament de la inversió, però en el què es dóna més acusadament és al dela resta de serveis. Tanmateix, el sector de la construcció continua sent el que presenta el saldo més negatiu pera aquesta variable.Taula 2. Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat 15 17 12 S’ha mantingut 35 40 33 Facturació Ha disminuït 49 43 56 Saldo -34 -26 -44 Ha augmentat 5 8 7 S’ha mantingut 70 67 64 Preus de venda Ha disminuït 25 25 29 Saldo -20 -17 -22 Ha augmentat 10 7 6 S’ha mantingut 66 70 69 Nombre de treballadors Ha disminuït 24 22 25 Saldo -14 -15 -18 Ha augmentat 9 7 6 S’ha mantingut 72 70 69 Inversió realitzada Ha disminuït 19 23 26 Saldo -11 -16 -20Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat“Disminueixen les dificultats financeres el tercer trimestre”El percentatge d’empresaris que assenyala la feblesa de la demanda com a factor limitador de la bona marxadels negocis es manté estable. En canvi, ha disminuït el que assenyala les dificultats de finançament i l’augmentde la competència, tot i que continuen sent elevats.La feblesa de la demanda continua sent el factor més esmentat pels empresaris com a limitador, ho és pel 91%el 3T, com els dos trimestre anteriors. Mentre que el segon factor més esmentat —l’augment de lacompetència— ha passat de ser assenyalat pel 56% dels empresaris el 2T al 51% el 3T; i el tercer —lesdificultats de finançament—, del 50% al 45% en el mateix període.
 10. 10. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 10Gràfic 3. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona(Percentatge d’establiments empresarials) 91 Debilitat de la demanda 91 Augment de la 56 competència 51 50 Dificultats financeres 45 Manca de mà dobra 7 adequada 6 Insuficiència 5 dequipament 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 III. 12 II. 12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.2 INDÚSTRIALa marxa dels negocis a la indústria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona empitjora el tercer trimestre. De fet, ésel sector que més empitjora en el sentit de què mostra un augment més fort del percentatge d’empresaris queassenyala que la marxa dels negocis ha estat desfavorable (del 45% al 55% entre el 2T i el 3T) i alhora unadisminució notable del percentatge d’empresaris que assenyala que la marxa dels negocis ha estat favorable (del16% al 10% en el mateix període).Pel que fa a la facturació, l’empitjorament és notable ja que es registra el saldo més negatiu en el què portemd’any. Això, en part, pot obeir a raons estacionals, però només en part, ja que, per exemple, el 2009 la indústriapresentava un saldo més negatiu per al primer trimestre que per al tercer. Així, aquest tercer trimestre del 2012,el 52% dels empresaris apunta una caiguda de la facturació enfront d’un 14% que apunta un increment.El saldo de la facturació a l’estranger, en canvi, millora lleugerament i continua sent moderadament positiu eltercer trimestre. El percentatge d’empresaris que assenyala un creixement de l’exportació és del 17% (16%l’anterior), superior al que assenyala una caiguda, del 9% (inferior a l’11% del trimestre precedent).Segons les darreres dades de la Secretaria d’Estat de Comerç, les exportacions de la província de Barcelonamostren un creixement del 7,84% fins a l’agost i suposen el 77,62% de les exportacions catalanes. Aquestcreixement és inferior al 14,19% registrat en el mateix període de l’any passat, però continua sent important, i amés cal esmentar que les exportacions de la província de Barcelona han guanyat pes en el total català (era del76,6% en els vuit primers mesos del 2011)
 11. 11. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 11Els preus de venda continuen presentant un saldo negatiu el tercer trimestre, però més moderat que el segon, jaque el percentatge de respostes negatives (caiguda dels preus) disminueix lleugerament, del 19% el 2T al 18% el3T, i el de respostes positives (augment dels preus) incrementa del 6% al 8% en el mateix període. Això dónacom a resultat el saldo més baix que es registra en els tres primers trimestres del 2012.El descens de l’ocupació s’accelera lleugerament el tercer trimestre, en què augmenta el percentatged’empresaris que assenyala una disminució del nombre de treballadors, del 16% al 18% entre el segon i el tercertrimestre, i alhora pràcticament s’estabilitza el que assenyala un creixement, va ser del 8% el 2T i és del 7% el3T.La inversió també registra un saldo una mica més negatiu el tercer trimestre perquè han disminuït les respostespositives (augment de la inversió), del 10% el 2T al 8% el 3T, mentre que les respostes negatives s’hanmantingut en el 23%. Per tant, la caiguda de la inversió es podria accelerar una mica el tercer trimestre.Taula 3. Clima empresarial a la indústria Indústria Trim. III Trim. II Trim. IIIPercentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat 17 17 14 S’ha mantingut 31 43 34 Facturació Ha disminuït 52 40 52 Saldo -35 -24 -38 Ha augmentat 20 16 17 S’ha mantingut 27 35 35 Exportacions Ha disminuït 26 11 9 Saldo -6 5 8 Ha augmentat 8 6 8 S’ha mantingut 74 75 73 Preus de venda Ha disminuït 18 19 18 Saldo -10 -13 -10 Ha augmentat 4 8 7 S’ha mantingut 81 76 75 Nombre de treballadors Ha disminuït 15 16 18 Saldo -11 -9 -12 Ha augmentat 14 10 8 S’ha mantingut 74 68 68 Inversió realitzada Ha disminuït 13 23 23 Saldo 1 -13 -15Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 12. 12. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 12El factor més esmentat per les empreses com a limitador de la bona marxa dels negocis continua sent la feblesade la demanda, que ho és pel 92% el tercer trimestre, però aquest percentatge es manté igual que el trimestreanterior. En canvi, el segon i el tercer factors més esmentats —l’augment de la competència i les dificultatsfinanceres— han registrat un percentatge d’empresaris que ho assenyalen inferior al del trimestre precedent:45% i 42%, respectivament. Tot i això, ambdós percentatges són elevats i, per tant, continuen tenint unaimportància rellevant com a factors limitadors.Gràfic 4. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la indústria(Percentatge d’establiments empresarials) 92 Debilitat de la demanda 92 Augment de la 50 competència 45 45 Dificultats financeres 42 Manca de mà dobra 6 adequada 5 Insuficiència 5 dequipament 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 III.12 II.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEl deteriorament de la facturació a la indústria el tercer trimestre ha estat molt semblant a l’AMB que a Catalunya,tot i que el saldo és lleugerament més negatiu a l’AMB, segons els resultats de l’enquesta de clima empresarial.Pel que fa a la inversió, en canvi, el saldo és moderadament menys negatiu a l’AMB que a Catalunya, però ladiferència és mínima i l’evolució és paral·lela als dos territoris. Per a la resta de variables, la magnitud delssaldos, fins i tot, és idèntica a l’AMB que al conjunt del territori català.
 13. 13. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 13Gràfic 5. Evolució de la indústria a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.3 CONSTRUCCIÓEl deteriorament notable de la marxa dels negocis a la construcció el tercer trimestre del 2012 ha tingut el seureflex en l’empitjorament de la facturació i en l’acceleració de la caiguda dels preus de venda al sector.Així, la facturació (obra executada) registra un saldo més negatiu el tercer trimestre que el segon: ha augmentatel percentatge d’empresaris que indiquen que l’obra executada ha disminuït, del 51% el 2T al 55% el 3T, mentreque el que assenyala que aquesta ha crescut pràcticament s’estabilitza (6% el 3T i 7% el 2T).De la mateixa manera, els preus de venda també registren un saldo més negatiu en créixer el percentatge derespostes negatives (caiguda dels preus) del 42% al 48% entre el segon i el tercer trimestre. Mentre que lesrespostes positives (augment dels preus) són nul·les (el 2T eren tan sols de l’1%).El saldo de l’ocupació, en canvi, és només lleugerament menys negatiu ja que el percentatge de respostesnegatives cau moderadament, del 46% el 2T al 43% el 3T, i paral·lelament es redueix el percentatge derespostes positives, però en menor mesura, del 3% a l’1% en el mateix període.Mentre que el saldo de la inversió no empitjora, sinó que es manté tan negatiu com el trimestre anterior perquèl’augment de respostes negatives (del 36% el segon trimestre al 39% el tercer) és idèntic al de respostespositives (de l’1% al 4%). El saldo més negatiu es va assolir el primer trimestre del 2012.
 14. 14. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 14Taula 4. Clima empresarial a la construcció Construcció Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat 5 7 6 S’ha mantingut 51 42 39 Facturació Ha disminuït 44 51 55 Saldo -38 -43 -49 Ha augmentat 1 1 0 S’ha mantingut 69 57 53 Preus de venda Ha disminuït 31 42 48 Saldo -30 -41 -48 Ha augmentat 7 3 1 S’ha mantingut 58 51 56 Nombre de treballadors Ha disminuït 35 46 43 Saldo -28 -43 -41 Ha augmentat 3 1 4 S’ha mantingut 70 63 58 Inversió realitzada Ha disminuït 27 36 39 Saldo -24 -35 -35Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEls tres factors més importants com a limitadors de la bona marxa dels negocis a la construcció perden una micade força el tercer trimestre del 2012.De manera que, el primer —la debilitat de la demanda— passa de ser esmentat pel 97% dels empresaris del’AMB el 2T al 91% el 3T, una evolució que fa que el sector de la construcció no sigui el que registra unpercentatge més alt, com passava en el primer semestre del 2012. Aquest tercer trimestre, el sector amb unpercentatge més elevat d’empresaris que assenyalen la feblesa de la demanda com a factor limitador és el delcomerç (98%), seguit per la indústria (92%), després la construcció i la resta de serveis (91% cadascun) i, perúltim, l’hostaleria (73%).Els següents factors més esmentats a la construcció són l’augment de la competència i les dificultatsfinanceres. Ambdós perden pes el tercer trimestre i s’igualen en registrar un 61% de respostes cadascun (65% i62% el trimestre anterior, respectivament).
 15. 15. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 15Gràfic 6. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la construcció(Percentatge d’establiments empresarials) Debilitat de la 97 demanda 91 Augment de la 65 competència 61 Dificultats 62 financeres 61 Manca de mà 7 dobra adequada 10 Insuficiència0 dequipament 5 0 20 40 60 80 100 III.12 II.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatLa magnitud del saldo de la facturació del sector de la construcció ha empitjorat una mica més a Catalunya que al’AMB, de manera que els saldos han convergit cap a la mateixa magnitud el tercer trimestre (el segon el saldoera menys negatiu a Catalunya). Els preus de venda i l’ocupació, en canvi, registren un saldo moderadamentmés negatiu a l’AMB. La diferència principal prové de les respostes positives, que al territori català són una micamés elevades que a l’AMB. Per exemple, per als preus de venda a Catalunya hi ha un 4% d’empresaris queapunten un increment d’aquests enfront el 0% a l’AMB. Per contra, la inversió presenta un saldo menys negatiu al’AMB que a Catalunya el tercer trimestre. En aquest cas, el percentatge de respostes negatives (descens de lainversió) és superior a Catalunya que a l’AMB (45% i 39%, respectivament, i el de negatives és idèntic als dosterritoris (4%).
 16. 16. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 16Gràfic 7. Evolució de la construcció a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.4 COMERÇEl sector del comerç també ha registrat un empitjorament de la marxa dels negocis el tercer trimestre, que haanat acompanyat d’una caiguda més forta de la facturació, malgrat que el descens dels preus de venda s’hamoderat, i també s’ha registrat una lleugera acceleració de la disminució del nombre de treballadors al sector.En efecte, la facturació ha registrat un saldo més negatiu el tercer trimestre, tot i que no tant com ho va ser elprimer, segurament per l’avenç d’algunes compres el juliol i l’agost, abans de què entrés en vigor l’increment del’IVA l’1 de setembre, que ha compensat, només en part, la davallada de les vendes el setembre. Així, haaugmentat el percentatge d’empresaris que indica una caiguda de les vendes, del 59% el 2T al 68% el 3T, ialhora s’ha produït un descens del percentatge d’empresaris que assenyalen un increment de les vendes, del14% el 2T al 9% el 3T.En canvi, el saldo dels preus de venda és menys negatiu el tercer trimestre ja que el trasllat, total o parcial, del’increment de l’IVA als preus finals ha fet que el percentatge d’empresaris que assenyala un augment dels preuspugi fins al 17% (10% l’anterior), i el que apunta una caiguda baixi fins al 18% (21% el precedent).El saldo de locupació és una mica més negatiu el tercer trimestre perquè ha augmentat el percentatged’empresaris que assenyala una reducció d’aquests, del 21% el segon trimestre al 24% el tercer, mentre que elque assenyala un increment dels ocupats es manté en el 3%.Per la seva banda, el saldo de la inversió es manté gairebé igual que el trimestre precedent. Així, el tercertrimestre es registra un augment de respostes positives —increment de la inversió—, del 5% el 2T al 7% el 3T;pràcticament idèntic a l’augment de respostes negatives —descens de la inversió—, del 23% al 26%, iassenyalant, per tant, estabilitat en el descens de la inversió.
 17. 17. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 17Taula 5. Clima empresarial al comerç Comerç Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat n.d. 14 9 S’ha mantingut n.d. 28 23 Facturació Ha disminuït n.d. 59 68 Saldo n.d. -45 -59 Ha augmentat n.d. 10 17 S’ha mantingut n.d. 69 65 Preus de venda Ha disminuït n.d. 21 18 Saldo n.d. -11 -1 Ha augmentat n.d. 3 3 S’ha mantingut n.d. 77 73 Nombre de treballadors Ha disminuït n.d. 21 24 Saldo n.d. -18 -21 Ha augmentat n.d. 5 7 S’ha mantingut n.d. 72 67 Inversió realitzada Ha disminuït n.d. 23 26 Saldo n.d. -18 -19n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatCal destacar que malgrat l’avenç d’algunes compres a l’increment de l’IVA, el percentatge d’empresaris delsector que apunta la debilitat de la demanda com a factor limitador de la bona marxa dels negocis ha pujat finsal 98% el 3T (95% l’anterior), erigint-se així com el sector amb un major percentatge d’empresaris queassenyalen aquest factor. Alhora, el comerç és l’únic sector on han empitjorat les dificultats de finançament: ésassenyalat pel 52% dels empresaris (50% el precedent), i en aquest cas s’erigeix com el segon sector mésafectat per aquest factor. El tercer factor més esmentat pels empresaris és el de l’augment de la competènciaperò aquest perd una mica de pes, és apuntat pel 45% dels empresaris enfront del 49% registrat el trimestreanterior.
 18. 18. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 18Gràfic 8. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al comerç(Percentatge d’establiments empresarials) 95 Debilitat de la demanda 98 50 Dificultats financeres 52 49 Augment de la competència 45 6 Insuficiència dequipament 3 4 Manca de mà dobra adequada 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 III. 12 II.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEl comerç a l’AMB registra un saldo clarament més negatiu que el conjunt del sector a Catalunya, tant per a lafacturació com per a l’ocupació el tercer trimestre. En el cas de la facturació els percentatges de respostesnegatives i positives a Catalunya són del 61% i 12%, respectivament (68% i 9% a l’AMB); i en el de l’ocupaciósón del 6% i del 16%, respectivament (3% i 24% a l’AMB).Gràfic 9. Evolució del comerç a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 19. 19. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 1902.5 HOSTALERIALa bona marxa dels negocis que registra l’hostaleria el tercer trimestre ha anat acompanyada d’un comportamentpositiu de la facturació i del nombre de treballadors.En el cas de la facturació, s’ha registrat un saldo moderadament positiu el tercer trimestre: el 27% delsempresaris ha assenyalat un increment, un percentatge superior al que assenyala un descens (del 23%). Aquestsaldo, però, no és tan elevat com el del segon trimestre. Això s’explica pel component dels preus de venda.Així, malgrat que els empresaris assenyalen un augment del a facturació el tercer trimestre, aquest augmentsembla haver estat més suau que el del trimestre precedent per la disminució dels preus de venda. En efecte, elsaldo és negatiu: el 45% dels empresaris apunta un decrement dels preus, un percentatge molt superior al 15%que apunta un augment, mentre que el segon trimestre el saldo era positiu (increment dels preus).La bona temporada d’estiu hauria propiciat un creixement del nombre de treballadors el tercer trimestre atèsque el percentatge d’empresaris que ha apuntat un augment de l’ocupació ha superat el que ha apuntat undecrement (del 17% i del 7%, respectivament).Malgrat que el sector de l’hostaleria ha registrat una marxa dels negocis favorable dos trimestres seguits, lainversió segueix sense recuperar-se. Així, el tercer trimestre el saldo torna a ser negatiu, amb un 14% derespostes negatives —caiguda de la inversió— enfront d’un 6% de respostes positives —augment de la inversió.Ara bé, l’hostaleria és el sector amb un saldo menys negatiu per a aquesta variable.Taula 6. Clima empresarial a l’hostaleria Hostaleria Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat n.d. 51 27 S’ha mantingut n.d. 34 50 Facturació Ha disminuït n.d. 16 23 Saldo n.d. 35 3 Ha augmentat n.d. 38 15 S’ha mantingut n.d. 48 40 Preus de venda Ha disminuït n.d. 13 45 Saldo n.d. 25 -30 Ha augmentat n.d. 21 17 S’ha mantingut n.d. 70 76 Nombre de treballadors Ha disminuït n.d. 9 7 Saldo n.d. 12 10 Ha augmentat n.d. 10 6 S’ha mantingut n.d. 75 80 Inversió realitzada Ha disminuït n.d. 15 14 Saldo n.d. -5 -8.n.d.: no disponible
 20. 20. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 20Nota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatLa bona marxa dels negocis també ha quedat reflectida en un menor percentatge d’empresaris que haassenyalat la debilitat de la demanda com a factor limitador de la bona marxa dels negocis: el 73% el tercertrimestre enfront del 78% registra el trimestre anterior. Així mateix, també s’ha reduït el percentatge d’empresarisque assenyala l’augment de la competència en ser apuntat pel 75% dels empresaris el 3T enfront del 77% deltrimestre anterior, el que el converteix en el factor limitador més esmentat pels empresaris, superant per primeravegada la feblesa de la demanda, que ara és el segon. Les dificultats financeres també perden una mica derellevància, en passar de ser esmentades pel 35% dels empresaris el 2T al 27% el 3T, i continuen sent el tercerfactor limitador en rellevància.Gràfic 10. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a l’hostaleria(Percentatge d’establiments empresarials) 77 Debilitat de la demanda 75 78 Augment de la competència 73 35 Dificultats financeres 27 13 Manca de mà dobra adequada 9 10 Insuficiència dequipament 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 III.12 II.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEls sector de l’hostaleria mostra resultats pitjors a l’AMB que a Catalunya. La diferència més important es registraa la facturació i als preus de venda. A l’AMB, els empresaris assenyalen un augment de la facturació moderat,afectat per la baixada dels preus finals. En canvi, a Catalunya l’augment de la facturació podria haver estatsuperior i la caiguda dels preus més moderada, a jutjar per la diferència en la magnitud dels saldos, com es veual gràfic següent. Així mateix, l’ocupació hauria crescut més moderadament a l’AMB que al conjunt de Catalunya.En la inversió hi ha menys diferència de comportament entre els dos territoris. 3Segons les dades disponibles de l’Enquesta de clima per zones turístiques , el pitjor comportament de l’AMBs’explicaria, principalment, pel del Barcelonès, sobretot pel que fa a la facturació i als preus de venda, queregistren un saldo positiu però moderat i un de negatiu, respectivament. La caiguda dels preus al Barcelonès potobeir a l’augment de la competència, a més de a l’atonia de la demanda interna.3 El detall per zones turístiques dels resultats de l’Enquesta de clima empresarial de Catalunya és el següent: Pirineus, Costa Brava, CostaBarcelona, Barcelonès, Costa Daurada i Interior.
 21. 21. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 21Gràfic 11. Evolució de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2012(Saldos, en %) 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat02.6 RESTA DE SERVEISAquest sector empitjora notablement el tercer trimestre. El saldo de la marxa dels negocis és el més negatiu quees registra en el què portem del 2012. I això també passa amb la facturació i els preus de venda.Pel que fa a la facturació, el 61% dels empresaris ha assenyalat una caiguda, enfront del 10% que haassenyalat un increment, de manera que el saldo resultant és el més negatiu dels tres trimestres del 2012.Taula 7. Clima empresarial a la resta de serveis Resta de serveis Trim. III Trim. II Trim. III Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Ha augmentat n.d. 14 10 S’ha mantingut n.d. 44 30 Facturació Ha disminuït n.d. 42 61 Saldo n.d. -28 -51 Ha augmentat n.d. 3 2 S’ha mantingut n.d. 70 67 Preus de venda Ha disminuït n.d. 27 31 Saldo n.d. -25 -29
 22. 22. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 22 Ha augmentat n.d. 7 7 S’ha mantingut n.d. 70 65 Nombre de treballadors Ha disminuït n.d. 23 28 Saldo n.d. -16 -22 Ha augmentat n.d. 7 4 S’ha mantingut n.d. 72 70 Inversió realitzada Ha disminuït n.d. 21 25 Saldo n.d. -15 -21n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatIgualment, el tercer trimestre els preus de venda registren el saldo més negatiu en el què portem del 2012, ambun 31% dels empresaris que ha apuntat un descens enfront del 2% que ha apuntat un increment.L’ocupació no registra el saldo més negatiu en el què portem del 2012 però no hi ha gaire de diferència demagnitud amb el pitjor registre que va ser el del primer trimestre. Així, el tercer trimestre el 28% dels empresarisapunta un descens dels ocupats, mentre que el que assenyala un augment és del 7%. El saldo resultant si ésmés negatiu que el del segon trimestre i, per tant, apunta una acceleració de la caiguda de l’ocupació el 3T.Com l’ocupació, la inversió registra un saldo més negatiu que el trimestre precedent i per tant, s’accelera lacaiguda. Així, el tercer trimestre el 25% dels empresaris ha indicat que aquesta ha disminuït i només el 4% queha augmentat (enfront del 21% i del 7% registrats el 2T, respectivament).La debilitat de la demanda es manté com el primer factor limitador de la bona marxa dels negocis i a més nocedeix ja que és assenyalat pel 91% dels empresaris, percentatge idèntic al del trimestre anterior, i tan elevatcom els registrats a la construcció o la indústria, tot i que aquest trimestre el més elevat és el del comerç (98%).En canvi, l’augment de la competència i les dificultats financeres —segon i tercer factors limitadors de labona marxa dels negocis— perden pes en ser assenyalats per un percentatge d’empresaris inferior al del 2T: eltercer trimestre ho han estat pel 49% i el 45%, respectivament (i el segon ho van ser pel 54% i el 53%,respectivament).
 23. 23. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 23Gràfic 12. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la resta de serveis(Percentatge d’establiments empresarials) 91 Debilitat de la demanda 91 54 Augment de la competència 49 53 Dificultats financeres 45 8 Manca de mà dobra adequada 6 3 Insuficiència dequipament 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 III.12 II.12Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatL’evolució del sector de la resta de serveis ha evolucionat lleugerament pitjor a l’AMB que a Catalunya el tercertrimestre, sobretot pel que respecte a la facturació i a l’ocupació, però les diferències són petites. Per a lafacturació la diferència està en el percentatge d’empresaris que assenyala un descens, que a l’AMB és del 61% ia Catalunya és del 56%, atès que el percentatge de respostes positives —augment de la facturació— és idènticals dos territoris (10%). En el cas de l’ocupació, les respostes positives —increment dels ocupats— són superiorsa l’AMB que a Catalunya, del 7% i del 5%, respectivament. Ara bé, a l’AMB es registra un 28% de respostesnegatives —disminució del nombre de treballadors—, mentre que a Catalunya és del 22%.Gràfic 13. Evolució de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 24. 24. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 2403 Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors“Les perspectives per al quart trimestre són les més negatives que es registren en el què portem d’any”Les perspectives empresarials per al quart trimestre empitjoren i registren el saldo més negatiu d’aquest any ambun 58% d’empresaris que apunta que la marxa dels negocis serà desfavorable enfront d’un 6% que apunta queserà favorable. Pràcticament tots els sectors registren un empitjorament de les perspectives, excepte el comerç,on es mantenen igual de negatives que el trimestre anterior. El sector amb perspectives més negatives continuasent el de la construcció i el que les té menys negatives el de l’hostaleria.Gràfic 14. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors, quart trimestre del 2012(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 AMB -70 -80 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveisFont: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatLes perspectives de la marxa dels negocis per al quart trimestre són pràcticament igual de negatives a l’AMB queal conjunt de Catalunya. La diferència és mínima i es troba en el percentatge de respostes negatives —marxadels negocis desfavorable—, que a l’AMB és del 58% i a Catalunya del 59%; mentre que les respostes positivessón del 6% a ambdues. Això denota un empitjorament més fort respecte al trimestre anterior a l’AMB, com es potveure al gràfics següents.
 25. 25. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 25Gràfic 15. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 IV.11 VI.12 AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat“Empitjorament de les perspectives a tots els sectors, excepte el comerç”Les perspectives sobre la marxa dels negocis per al quart trimestre són més negatives del que ho eren eltrimestre precedent a tots els sectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial, excepte al comerç, que esmantenen estables però igualment són negatives, de fet després de la construcció el comerç és el sector ambperspectives més negatives per a la marxa dels negocis.Així, a la construcció, el 80% dels empresaris afirma que la marxa dels negocis serà desfavorable —unpercentatge que augmenta respecte al 71% registrat el trimestre anterior—, i que supera el 5% que afirma que lamarxa dels negocis serà favorable.Al sector del comerç hi ha un 60% d’empresaris que assenyala que la marxa dels negocis serà desfavorable elquart trimestre, enfront d’un 6% que assenyala que serà favorable, percentatges molt similars al del trimestreanterior (quan van ser del 61% i del 5%, respectivament). En el cas d’aquest sector és molt probable que lesperspectives no empitjorin perquè en el quart trimestre es fan les compres de Nadal, tot i això el sector continuatenint perspectives negatives.El sector de la resta de serveis, és el següent, després del comerç, amb perspectives més negatives, i acontinuació ve la indústria. Així, el primer d’aquests sectors registra un 57% de respostes negatives (45% eltrimestre anterior) i tan sols del 5% de respostes positives. I la indústria registra percentatges noméslleugerament inferiors, del 55% per a les respostes negatives i del 6% per a les respostes positives.Al sector de l’hostaleria, les perspectives per al quart trimestre també són negatives, tot i que bastant menysnegatives que a la resta de sectors, i a més en el cas d’aquest sector l’estacionalitat és un factor important,sobretot el darrer trimestre de l’any perquè es compara amb el tercer que és el de temporada alta. Així, en aquestsector es registra un 37% de respostes negatives enfront d’un 15% de respostes positives.
 26. 26. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 26Taula 8. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Perspectives respecte al trimestre anterior Favorable 18 8 6 Normal 56 43 36 4 Àrea Metropolitana de Barcelona Desfavorable 49 27 58 Saldo -9 -41 -51 Favorable 18 13 6 Normal 57 42 39 Indústria Desfavorable 25 46 55 Saldo -7 -33 -48 Favorable 9 4 5 Normal 60 25 15 Construcció Desfavorable 30 71 80 Saldo -21 -67 -75 Favorable n.d. 5 6 Normal n.d. 34 34 Comerç Desfavorable n.d. 61 60 Saldo n.d. -56 -55 Favorable n.d. 16 15 Normal n.d. 60 49 Hostaleria Desfavorable n.d. 24 37 Saldo n.d. -9 -22 Favorable n.d. 6 5 Normal n.d. 49 38 Resta de serveis Desfavorable n.d. 45 57 Saldo n.d. -39 -52n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat4 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cadasector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB). Aquestes dades no estan disponibles per al’AMB.
 27. 27. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 2704 Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors04.1 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA“Les perspectives de facturació són negatives però gairebé no empitjoren”A diferència de la marxa dels negocis, les perspectives de facturació per al quart trimestre no són tan negatives ies mantenen força estables per al conjunt de l’AMB, amb un 45% d’empresaris que assenyala que disminuirà(42% l’anterior) i un 13% que afirma que augmentarà (11% l’anterior).Tanmateix, aquesta estabilitat amaga diferències sectorials. Així, al sector de l’hostaleria es registra unempitjorament notable de les perspectives de facturació per al quart trimestre, en bona part per raonsestacionals. Mentre que el sector de la construcció també té perspectives una mica més negatives. Cal esmentarque el sector de l’hostaleria és el que té perspectives més negatives de facturació per al quart trimestre, fins i totmés que la construcció.“Les perspectives per als preus de venda apunten estabilitat en la caiguda”El percentatge d’empresaris que ha assenyalat una disminució dels preus de venda per al quart trimestre haestat del 25% i el que ha assenyalat un augment ha estat del 6%, percentatges que varien poc respecte altrimestre precedent (eren del 24% i del 4%, respectivament), de forma que el saldo s’ha mantingut força estable,tot i que negatiu, per tant, es preveu que els preus continuaran caient a un ritme similar al del trimestre anterior.En el cas d’aquesta variable també hi ha diferències de comportament entre sectors. Destaquen les perspectivesmoderadament positives al sector del comerç: el percentatge d’empresaris que preveu un augment dels preusfinals supera una mica el que preveu una caiguda, i és l’únic sector on passa, probablement per què es preveuque durant la campanya de Nadal alguns preus augmentaran. L’altre cas diferenciat però oposat és el del’hostaleria, en què les perspectives són molt negatives apuntant una caiguda notable dels preus el quarttrimestre, en previsió d’una temporada en què la demanda és més fluixa.“El descens de l’ocupació es podria accelerar el quart trimestre”Les perspectives empresarials sobre l’evolució del nombre de treballadors per al quart trimestre empitjoren:augmenta el percentatge de respostes negatives —disminució d’aquesta variable—, fins al 24% i alhoradisminueix el de respostes positives, fins al 3% —increment dels ocupats. De manera que el saldo resultant ésmés negatiu que el del trimestre anterior.L’empitjorament més destacat torna a ser el de l’hostaleria, sobretot per l’estacionalitat del període, com ja s’haesmentat. Mentre que al comerç, el descens dels ocupats s’estabilitzarà, segons els empresaris del sector. I a laconstrucció es podria suavitzar el descens, atenent al fet que el sector presenta perspectives una mica menysnegatives per al quart trimestre. De manera que l’acceleració de la caiguda de l’ocupació es registraria a laindústria i a la resta de serveis. Ara bé, les perspectives més negatives són les de l’hostaleria i la construcció.
 28. 28. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 28“Perspectives negatives però estables per a la inversió”Les 28% dels empresaris de l’AMB preveu que la inversió caurà el quart trimestre, percentatge idèntic al deltrimestre anterior, i superior al 3% que preveu que aquesta creixerà (pràcticament igual al 4% registrat eltrimestre anterior).En aquest cas, són l’hostaleria i la resta de serveis els sectors que presenten perspectives negatives peròestables respecte a la inversió, el comerç i la construcció les tenen una mica menys negatives i el que registra unempitjorament de les perspectives amb relació al trimestre anterior, és el sector de la indústria. La construcció,però, continua sent el que té perspectives més negatives.Taula 9. Perspectives empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà 24 11 13 Es mantindrà 48 47 42 Facturació Disminuirà 29 42 45 Saldo -5 -31 -33 Augmentaran 7 4 6 Es mantindran 71 72 69 Preus de venda Disminuiran 23 24 25 Saldo -16 -20 -19 Augmentarà 6 5 3 Es mantindrà 73 75 74 Nombre de treballadors Disminuirà 21 20 24 Saldo -15 -16 -21 Augmentarà 5 4 3 Es mantindrà 79 68 69 Inversió realitzada Disminuirà 17 28 28 Saldo -12 -23 -24Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat04.2 INDÚSTRIALa indústria és el sector amb perspectives menys negatives per a la facturació del quart trimestre, amb un 38%d’empresaris que preveu un descens de la mateixa, i un 15% que preveu un increment. Alhora, aquestspercentatges han millorat respecte al trimestre anterior, quan van ser del 41% i del 12%, respectivament).
 29. 29. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 29Les perspectives de facturació a l’estranger per al quart trimestre es mantenen lleugerament positives iestables, amb un 17% dels empresaris que preveu un augment enfront d’un 8% que preveu una caiguda,percentatges idèntics al del trimestre precedent.Les perspectives per als preus de venda són negatives però també es mantenen estables, amb un 16% derespostes negatives —descens dels preus— enfront d’un 4% de respostes positives —augment dels preus—,percentatges idèntics als del trimestre anterior. En aquest cas, la indústria també és el sector amb perspectivesmenys negatives.Les perspectives sobre l’ocupació a la indústria per al quart trimestre empitjoren una mica en augmentar elpercentatge d’empresaris que preveu un descens, fins al 18%, mentre que el percentatge d’empresaris quepreveu un creixement es manté en el 3%.Les perspectives d’inversió per al 4T també empitjoren: creix el percentatge de respostes negatives, i a més,disminueix en major proporció el de respostes positives. Així, el 26% dels empresaris preveu una caiguda de lainversió (24% el trimestre anterior), mentre que només el 3% preveu un augment (8% l’anterior).Taula 10. Perspectives empresarials a la indústria Indústria Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà 26 12 15 Es mantindrà 50 47 47 Facturació Disminuirà 24 41 38 Saldo 2 -29 -22 Augmentarà 20 17 17 Es mantindrà 48 38 38 Exportacions Disminuirà 7 8 8 Saldo 13 9 9 Augmentaran 13 4 4 Es mantindran 67 80 80 Preus de venda Disminuiran 20 16 16 Saldo -8 -12 -12 Augmentarà 2 3 3 Es mantindrà 86 82 79 Nombre de treballadors Disminuirà 13 14 18 Saldo -11 -11 -15 Augmentarà 4 8 3 Es mantindrà 80 68 71 Inversió realitzada Disminuirà 15 24 26 Saldo -11 -17 -23Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 30. 30. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 30Malgrat que les perspectives sobre els preus de venda a la indústria per al quart trimestre són més negatives al’AMB que al conjunt de Catalunya, aquestes són menys negatives per a la facturació i més positives per al’exportació. També les perspectives per a la inversió són més negatives a l’AMB que al Principat. En termesd’ocupació, en canvi, les perspectives són igual de negatives als dos territoris.Gràfic 16. Perspectives de la indústria a l’AMB i a Catalunya, quart trimestre 2012(Saldos, en %) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Facturació Exportació Preus de Ocupació Inversió venda AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat04.3 CONSTRUCCIÓLes perspectives per al quart trimestre al sector de la construcció són molt negatives però no és el sector que lesté pitjors per a aquest trimestre, sinó que és el de l’hostaleria.Les perspectives de facturació continuen sent negatives i empitjoren una mica respecte al trimestre precedent:el percentatge de respostes positives es manté reduït i estable, en el 4%, mentre que el percentatge derespostes negatives puja del 49% al 53%.Les perspectives sobre els preus de venda assenyalen una caiguda sense dubtes —el percentatge de respostespositives és del 0%— mentre que el de respostes negatives és del 40%. Ambdós percentatges varienpràcticament el mateix respecte al trimestre anterior, de manera que el saldo es manté gairebé estable i, per tant,es preveu que la caiguda dels preus s’estabilitzarà el 4T.També les perspectives d’ocupació per al quart trimestre assenyalen indefectiblement un descens d’aquestsatès que el percentatge de respostes positives és del 0% (3% l’anterior). Ara bé, cal destacar la disminució delpercentatge de respostes negatives, del 46% al 38%, el que estaria assenyalant una moderació en el descens del’ocupació per al quart trimestre respecte al precedent.Les perspectives d’inversió per al quart trimestre a la construcció són les més negatives i només es moderenlleugerament: el percentatge d’empresaris que assenyala un augment de la inversió es manté en un reduït 1%,mentre que el que apunta un decrement es redueix lleugerament, fins al 40% (42% l’anterior).
 31. 31. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 31Taula 11. Perspectives empresarials a la construcció Construcció Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà 7 4 4 Es mantindrà 55 46 44 Facturació Disminuirà 37 49 53 Saldo -30 -45 -49 Augmentaran 0 1 0 Es mantindran 74 57 60 Preus de venda Disminuiran 26 42 40 Saldo -25 -41 -40 Augmentarà 2 3 0 Es mantindrà 63 51 63 Nombre de treballadors Disminuirà 35 46 38 Saldo -33 -43 -38 Augmentarà 2 1 1 Es mantindrà 79 57 59 Inversió realitzada Disminuirà 19 42 40 Saldo -16 -41 -39Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatEn general, les perspectives per al quart trimestre són una mica menys negatives a l’AMB que a Catalunya,excepte per als preus de venda. La diferència una mica més destacada és la de l’ocupació, atès quel’empresariat a l’AMB preveu una lleugera moderació en la caiguda dels ocupats mentre que al conjunt deCatalunya es preveu una lleugera acceleració, de manera que el saldo resulta més negatiu al Principat. I elmateix passa amb la inversió.
 32. 32. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 32Gràfic 17. Perspectives de la construcció a l’AMB i a Catalunya, quart trimestre 2012(Saldos, en %) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 Facturació Preus de venda Ocupació Inversió AMB CatalunyaFont: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat04.4 COMERÇLes perspectives per al quart trimestre al sector del comerç no empitjoren, tot i que són negatives, en general,excepte per als preus de venda.Així, les perspectives de facturació al comerç per al quart trimestre són menys negatives que els dos trimestresprecedents, principalment, perquè augmenta el percentatge d’empresaris que preveu un increment de les vendesper al 4T, fins al 21%, mentre que el que preveu un decrement pràcticament s’estabilitza en un 48% (47%l’anterior). En aquesta millora hi té a veure les vendes que els empresaris esperen fer al Nadal, tot i que això noés suficient per què tinguin expectatives positives.Atès que en el quart trimestre hi ha la campanya nadalenca, les perspectives empresarials per als preus devenda són positives però moderades ja que l’atonia de la demanda interna és marcada. Alhora també éspossible que l’increment de l’IVA encara es traslladi, total o parcialment, als preus, si no s’ha fet al setembre. Demanera que el percentatge d’empresaris que preveu un creixement dels preus supera lleugerament el quepreveu un descens (19% i 9%, respectivament).
 33. 33. Informe 3T 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures | Novembre 2012 33Taula 12. Perspectives empresarials al comerç Comerç Trim. IV Trim. III Trim. IV Percentatge d’establiments empresarials any 2011 any 2012 any 2012 Perspectives respecte al trimestre anterior Augmentarà n.d. 13 21 Es mantindrà n.d. 40 31 Facturació Disminuirà n.d. 47 48 Saldo n.d. -35 -27 Augmentaran n.d. 8 19 Es mantindran n.d. 70 72 Preus de venda Disminuiran n.d. 22 9 Saldo n.d. -14 9 Augmentarà n.d. 4 4 Es mantindrà n.d. 77 78 Nombre de treballadors Disminuirà n.d. 19 18 Saldo n.d. -15 -14 Augmentarà n.d. 5 6 Es mantindrà n.d. 67 70 Inversió realitzada Disminuirà n.d. 29 24 Saldo n.d. -24 -17n.d.: no disponibleNota: El canvi de metodologia sectorial fa que a partir del 2012 els resultats de l’enquesta de clima empresarial per sectors no es puguincomparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i IdescatLes perspectives d’ocupació per al 4T són negatives però s’estabilitzen: el percentatge de respostes negativessupera el de positives i ambdós percentatges són pràcticament iguals als registrats el trimestre precedent: 18% i4%, respectivament (19% i 4% els anteriors). A més, aquest sector, juntament amb la indústria, és el que téperspectives menys negatives per a l’ocupació el quart trimestre.Les perspectives d’inversió al comerç per al 4T són moderadament menys negatives que el trimestre anterior ien aquest cas és també el sector que les té menys negatives, amb un 24% de respostes negatives i un 6% derespostes positives.Les perspectives del comerç a l’AMB són menys negatives per a la facturació i la inversió i lleugerament méspositives per als preus de venda, però la diferència de magnitud del saldo és petita. En el cas de la facturació, lesperspectives han millorat a l’AMB, tot i ser negatives, mentre que a Catalunya han empitjorat. En el cas de lainversió, les perspectives a Catalunya són negatives però estables, mentre que a l’AMB són moderadamentmenys negatives per al quart trimestre.

×