Informe
Afiliació a la
Seguretat Social
a Barcelona
III trimestre 2013
Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

2

3r Trimestre 2013

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL A BARCELONA.
3r...
Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

3r Trimestre 2013

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àr...
Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

4

3r Trimestre 2013

construcció (-14,6%), tot i que el terciari és ...
Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

5

3r Trimestre 2013

augment moderat de l’afiliació els transports i...
Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

6

3r Trimestre 2013

L’EVOLUCIÓ DELS CENTRES DE COTITZACIÓ
El tercer...
Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

7

3r Trimestre 2013

sanitàries i serveis socials (-0,6%), les activ...
Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona

3r Trimestre 2013

Evolució de l'afiliació al Règim General de la Seg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe afiliació a la ss a barcelona III tr. 2013

378
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
378
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe afiliació a la ss a barcelona III tr. 2013

  1. 1. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona III trimestre 2013
  2. 2. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 2 3r Trimestre 2013 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL A BARCELONA. 3r trimestre de 2013 Barcelona tanca el tercer trimestre de 2013 amb 960.613 afiliats al conjunt de règims de la Seguretat Social, el que representa una reducció del -1,2% respecte al mateix període de 2012 i la pèrdua de 12.056 llocs de treball. Així doncs, continua el procés d'ajust al mercat laboral barceloní, i l’afiliació total a la ciutat continua prop del nivell de 2003. En relació al trimestre anterior, el valor d’aquest indicador es redueix gairebé en la mateixa proporció (-1,1%), mentre que, en termes mensuals, el setembre augmenta un 1%. Afiliació al Règim General i al conjunt de règims de la Seguretat Social a Barcelona 1986-2013 1.200.000 1.100.000 960.613 1.000.000 900.000 800.000 817.840 700.000 600.000 500.000 III tr 2013 II tr 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Conjunt de règims I tr 2013 R.G 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 400.000 Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l'INSS Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona III trim 2013 Afiliació al conjunt de règims Afiliació al Règim General Afiliació règim d'Autònoms Var. Trimestral (%) Var. Interanual (%) 960.613 817.840 108.844 -1,1% -1,1% -1,0% -1,2% -1,5% -1,3% Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Área d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat Amb tot, la caiguda interanual del conjunt de l’afiliació a Barcelona ciutat (-1,2%) és inferior a la de Catalunya i sensiblement més favorable que la d’Espanya (-2,7 i 3,3%, respectivament). Variació interanual per trimestres de l'afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social I tr.2007 - III tr.2013 (en %)
  3. 3. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 3r Trimestre 2013 Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona. L’afiliació al Règim General de la Seguretat Social, que compta amb 817.840 efectius a la ciutat el tercer trimestre de 2013, es redueix un -1,5% respecte al mateix període de 2012, el que comporta un ajust més suau que a la resta de territoris analitzats -amb variacions del -2,1 i -2,4% a la RMB i Catalunya i un -4,1% a Espanya, respectivament-. També el nombre d’autònoms –que a la ciutat se situa en 108.844 afiliats- cau un -1,3% en termes interanuals, el que en aquest cas implica una reducció similar a la de Catalunya (-1,2%) i més acusada que la del conjunt d’Espanya (-0,3%). Afiliació al Règim General per àmbits territorials. III trimestre 2013 III TRI. 2013 Barcelona Regió Metropolitana Catalunya Espanya Var. trimestral (%) Var. interanual (%) 817.840 1.570.120 2.256.810 11.963.680 -1,1 -0,9 -1,5 -1,0 -1,5 -2,1 -2,4 -4,1 Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Área d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Economia i Empresa de la Generalitat Pel que fa a la variació trimestral, el nombre d’assalariats experimenta una disminució força similar a la ciutat, Catalunya i Espanya (-1,1%, -1,5% i -1%, respectivament), mentre que la seva evolució és lleugerament més suau a la RMB (-0,9%). El col·lectiu d’autònoms registra un descens moderat als territoris analitzats, que oscil·la entre el -1% a Barcelona i el -0,4% del conjunt d’Espanya. L’EVOLUCIÓ DE L’AFILIACIÓ PER SECTORS I BRANQUES D’ACTIVITAT ECONÒMICA L’anàlisi de l’afiliació al Règim General de la Seguretat Social per grans sectors econòmics mostra un descens generalitzat del nombre d’assalariats respecte al tercer trimestre de 2012, més moderat als serveis (-0,8%) que a la indústria (-3,4%) i, especialment, la 3
  4. 4. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 4 3r Trimestre 2013 construcció (-14,6%), tot i que el terciari és el que experimenta una major pèrdua neta en termes absoluts (5.961 assalariats menys). Quant a l’estructura de l’afiliació per branques econòmiques a Barcelona l’encapçalen els serveis a les empreses –activitats professionals i tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars- que representen el 19,8% del total d’assalariats, i segueixen a continuació el comerç i reparacions (14,6%), les activitats sanitàries i serveis socials, l’administració pública, l’hostaleria i les indústries manufactureres (totes elles amb pesos compresos entre el 7 i el 10% del total). Afiliació al Règim General de la Seguretat Social per activitat econòmica a Barcelona. III trimestre 2013 Variació trimestral Activitat econòmica (CCAE 2009) Variació interanual III trim 2013 (%) s/total En nombre % En nombre % TOTAL 817.840 100,00% -8.715 -1,05 -12.202 -1,47 Agricultura, ramaderia i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica i gas Aigua, sanejament, residus Construcció Comerç i reparacions Transports i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activ. Financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Serveis a les empreses 225 29 57.318 2.223 9.795 21.939 119.611 37.678 63.049 42.767 39.739 9.937 161.987 -45 -19 -2.075 -107 -250 -3.745 -3.857 -2.020 47 -359 749 255 741 1.223 -456 -88 -464 -1.774 25 17 -16,67 -39,58 -3,49 -4,59 -2,49 -14,58 -3,12 -5,09 0,07 -0,83 1,9 2,63 0,46 71.013 56.181 79.918 17.359 21.953 4.783 336 -37 -1 -506 -18 187 -1.305 -1.975 348 826 112 -876 -43 1.393 -5.060 331 -759 -983 -414 69 -4 -14,12 -3,33 -0,88 -0,80 1,95 -5,61 -1,62 0,93 1,33 0,26 -2,16 -0,43 0,87 Administració pública Educació Activ. Sanitàries i serveis socials Activitats artístiques, recreatives Altres serveis Llars ocupen personal domèstic Organismes extraterritorials 0,03% 0,00% 7,01% 0,27% 1,20% 2,68% 14,63% 4,61% 7,71% 5,23% 4,86% 1,22% 19,81% 8,68% 6,87% 9,77% 2,12% 2,68% 0,58% 0,04% -6,65 0,59 -0,94 -5,36 -1,85 1,46 -1,18 1,75 -0,81 -0,11 -2,60 -7,48 0,53 5,33 Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Área d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat Entre el tercer trimestre de 2012 i 2013 es detecta un creixement interanual del nombre d’assalariats a les activitats immobiliàries (+2,6%), les activitats financeres i d’assegurances (+1,9%), l’administració pública (+1,8%) i els serveis a les empreses (+0,5%), mentre que a l’hostaleria i les activitats sanitàries i de serveis socials aquest indicador es manté estable. En canvi, la pèrdua d’assalariats és especialment acusada a la construcció (-14,6%), seguida dels altres serveis (-7,5%), els transports i emmagatzematge (-5,1%) i l’energia elèctrica i gas (-4,6%), mentre que en termes absoluts la major reducció correspon al comerç i reparacions (3.857 assalariats menys), seguit de la construcció, la indústria manufacturera i els transports i emmagatzematge. Pel que fa a l’evolució trimestral per branques, destaquen els increments de l’afiliació a l’aigua, sanejament i residus (+1,9%) i l’hostaleria (+1,3%), mentre que assoleixen un
  5. 5. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 5 3r Trimestre 2013 augment moderat de l’afiliació els transports i l’emmagatzematge, els serveis a les empreses (+0,9% en ambdós casos), l’educació (+0,6%) i la informació i comunicacions (+0,3%). En termes absoluts, però, els serveis a les empreses són l’activitat que guanya més assalariats (amb un augment de gairebé 1.400 efectius), seguits de l’hostaleria. A la resta de branques destaquen les caigudes percentuals d’afiliació de l’administració pública (-6,7%), la construcció (-5,6%) i les activitats artístiques i recreatives (-5,4%), i en termes absoluts sobresurt la pèrdua de més de 5.000 afiliats a l’administració pública, molt superior a les del comerç, la construcció i les activitats artístiques i recreatives. La comparació territorial mostra una reducció interanual dels assalariats als tres àmbits de referència, més moderada a Barcelona (-1,5%) que a la RMB (-2,1%) i Catalunya i (-2,4%). Als tres àmbits territorials creix l’afiliació al Règim General a les activitats immobiliàries i l’administració pública, mentre que el nombre d’assalariats als serveis a les empreses, les finances i assegurances i l’hostaleria augmenta a Barcelona però disminueix a la RMB i Catalunya. Entre els sectors on les reduccions són generalitzades destaquen la construcció (amb una caiguda que supera el -13% als tres àmbits territorials), els altres serveis i el transport i el emmagatzematge, mentre que el comerç i la indústria manufacturera experimenten decrements rellevants en termes absoluts als tres àmbits de referència. Afiliació al Règim General de la Seguretat Social per activitat econòmica a Barcelona, RMB i Catalunya. III trimestre de 2013 Barcelona Var. interanual Barcelona (%) RMB TOTAL 817.840 -1,47 1.570.120 -2,13 2.256.810 -2,36 Agricultura, ramaderia i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica i gas Aigua, sanejament, residus Construcció Comerç i reparacions Transports i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activ. Financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Serveis a les empreses Administració pública Educació Activ. Sanitàries i serveis socials Activitats artístiques, recreatives Altres serveis Llars ocupen personal domèstic Organismes extraterritorials 225 29 57.318 2.223 9.795 21.939 119.611 37.678 63.049 42.767 39.739 9.937 161.987 71.013 56.181 79.918 17.359 21.953 4.783 336 -16,67 -39,58 -3,49 -4,59 -2,49 -14,58 -3,12 -5,09 0,1 -0,83 1,92 2,63 0,46 1,75 -0,81 -0,11 -2,60 -7,48 0,53 5,33 866 280 221.315 2.804 15.531 58.620 282.377 77.600 106.413 59.231 50.045 14.237 257.763 102.737 93.905 152.871 28.580 39.181 5.424 340 -23,09 -21,35 -4,00 -2,57 -2,06 -13,59 -2,95 -4,00 -0,5 -0,18 -0,60 3,62 -0,45 1,94 -0,72 -0,59 0,06 -4,94 1,42 5,26 7.589 2.269 361.054 5.140 23.541 98.308 408.452 106.084 173.542 66.587 61.069 18.028 324.162 158.506 123.796 218.320 39.836 53.527 6.652 348 -1,94 -9,85 -3,38 -0,33 -1,77 -13,50 -2,53 -3,81 -1,8 -0,35 -3,64 2,91 -0,46 0,72 -0,98 -0,84 0,27 -4,58 1,20 6,42 Activitat econòmica (CCAE 2009) Var. interanual Var. interanual Catalunya RMB (%) Catalunya (%) Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Área d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
  6. 6. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 6 3r Trimestre 2013 L’EVOLUCIÓ DELS CENTRES DE COTITZACIÓ El tercer trimestre de 2013 es compten 69.417 centres de cotització a Barcelona, una xifra inferior en un -1% a la del mateix període de 2012. Destaquen en sentit positiu els augments interanuals del nombre de centres a les branques d’activitats immobiliàries (+3,1%), educació (+2%), administració pública (+1,5%), hostaleria, serveis a les empreses i activitats sanitàries i de serveis socials (+0,7% en cadascuna de les tres branques). En canvi, registren disminucions rellevants l’energia elèctrica i gas (-11,8%), la construcció (-9,1%), la indústria manufacturera (-4,9%), els transports (-3,1%) i les activitats artístiques i recreatives (-2,4%). L’estructura per branques econòmiques l’encapçala el comerç i reparacions amb prop de la quarta part del total dels centres de cotització a la ciutat (24%). La branca de serveis a les empreses –que engloba les activitats professionals i tècniques i les activitats administratives i serveis auxiliars- compta amb un pes relatiu del 17,8%, mentre que en tercera posició se situa l’hostaleria (10,3%). Centres de cotització per activitat econòmica a Barcelona. III trimestre 2013 Variació trimestral Activitat econòmica (CCAE 2009) III trim 2013 Variació interanual (%) s/total En nombre % En nombre % TOTAL 69.417 100,00% -100 -0,14 -696 -0,99 Agricultura, ramaderia i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica i gas Aigua, sanejament, residus Construcció Comerç i reparacions Transports i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activ. Financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Serveis a les empreses Administració pública Educació Activ. Sanitàries i serveis socials Activitats artístiques, recreatives Altres serveis Llars ocupen personal domèstic Organismes extraterritorials 34 5 2.926 45 77 4.129 16.655 2.483 7.172 2.759 1.049 3.934 12.362 409 2.058 3.226 1.244 4.980 3.818 52 0,05% 0,01% 4,22% 0,06% 0,11% 5,95% 23,99% 3,58% 10,33% 3,97% 1,51% 5,67% 17,81% 0,59% 2,96% 4,65% 1,79% 7,17% 5,50% 0,07% 4 0 -2 3 2 -119 -77 0 -5 63 4 13 138 0 -39 -21 -21 -48 2 3 13,33 0,00 -0,07 7,14 2,67 -2,80 -0,46 0,00 -0,07 2,34 0,38 0,33 1,13 0,00 -1,86 -0,65 -1,66 -0,95 0,05 6,12 4 0 -151 -6 -1 -415 -281 -79 49 12 -17 117 80 6 41 22 -30 -111 60 4 13,33 0,00 -4,91 -11,76 -1,28 -9,13 -1,66 -3,08 0,69 0,44 -1,59 3,07 0,65 1,49 2,03 0,69 -2,35 -2,18 1,60 8,33 Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Área d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat El nombre de centres de cotització a Barcelona es manté pràcticament estable (-0,1%) respecte al segon trimestre de 2013. El valor d’aquest indicador augmenta als sectors de l’energia elèctrica i gas (+7,1%), l’aigua, sanejament i residus (+2,7%) i la informació i comunicacions (+2,3%), mentre que ho fa més moderadament en els serveis a les empreses (+1,1%), les activitats financeres i d’assegurances (+0,4%) i les activitats immobiliàries (+0,3%). Pel que fa a la resta de branques, es detecta una notable estabilitat al teixit empresarial de l’administració pública, els transports i l’emmagatzematge i la indústria manufacturera, una reducció suau del del comerç (-0,5%), les activitats
  7. 7. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 7 3r Trimestre 2013 sanitàries i serveis socials (-0,6%), les activitats artístiques i recreatives (-1,7%) i l’educació (-1,9%), i una disminució percentual més acusada a la construcció (-2,8%). EVOLUCIÓ D’ASSALARIATS CONEIXEMENT A LES ACTIVITATS INTENSIVES EN El tercer trimestre de 2013, 436.827 dels assalariats de Barcelona treballen en activitats intensives en coneixement (un 53,4% del total), un percentatge superior en 9,9 punts a la mitjana catalana (43,5%). La ciutat és el nucli central de l’economia avançada a Catalunya, ja que concentra el 44,5% dels llocs de treball de coneixement alt del Principat, quan el pes de Barcelona sobre els assalariats catalans és del 36,2%. Respecte al mateix període de 2012 el nombre d’assalariats en aquestes activitats augmenta un 0,1% a la ciutat i cau un -0,8% a Catalunya, una evolució que als dos àmbits es mostra més suau que la del conjunt de l’ocupació assalariada (-1,5% i -2,4%, respectivament). Afiliats al règim general de la Seguretat Social segons intensitat de coneixement. III trimestre 2013 Barcelona Sectors industrials de nivell tecnològic alt Sectors industrials de nivell tecnològic mig-alt Sectors serveis intensius en coneixement TOTAL AFILIATS CONEIXEMENT ALT Afiliats coneixement baix i no classificats TOTAL ASSALARIATS CIUTAT III trim 2013 (%) s/total 8.093 0,99 28.856 3,53 399.878 48,89 436.827 53,41 381.013 46,59 817.840 100,00 Pes Bcn/Cat % 31,21 26,57 47,24 44,52 29,87 36,24 Variació interanual Nombre -49 -367 1.042 626 -12.828 -12.202 % -0,60 -1,26 0,26 0,14 -3,26 -1,47 Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Área d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat Seguint la tendència dels dos anys precedents, durant el tercer trimestre de 2013 els sectors industrials de nivell tecnològic alt i mig-alt han perdut ocupació (-0,6 i -1,3%, respectivament) respecte al mateix període de 2012; en canvi, els serveis intensius en coneixement guanyen més de 1.000 treballadors i compensen la disminució de la indústria, de manera que el nombre total d’afiliats de coneixement alt s’estabilitza i mostra signe positiu per primera vegada des de 2010. D’altra banda, Barcelona compta amb 42.636 assalariats en serveis intensius en coneixement i tecnologia punta el tercer trimestre de 2013, el que suposa un augment del +0,4% tant respecte al mateix període de 2012 com respecte al trimestre precedent.
  8. 8. Informe Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 3r Trimestre 2013 Evolució de l'afiliació al Règim General de la Seguretat Social als serveis intensius en coneixement i tecnologia punta a Barcelona. III trimestre 2013 Variació interanual III trim 2013 En nombre En % Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i televisió Telecomunicacions Serveis de tecnologies de la informació Serveis d'informació Recerca i desenvolupament 2.519 1.133 5.720 21.938 2.858 8.468 -186 -43 -394 688 166 -46 -6,88 -3,66 -6,44 3,24 6,17 -0,54 TOTAL SERVEIS INTENSIUS EN CONEIXEMENT I TECNOLOGIA PUNTA 42.636 5,2% 185 - 0,44 - PES S/TOTAL L'AFILIACIÓ AL RÈGIM GENERAL A LA S.S Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Área d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat Dins d’aquesta evolució interanual global cal diferenciar diversos comportaments segons el subsector. D’una banda, augmenten els serveis d’informació (+6,2%) i serveis de tecnologies de la informació (+3,2%), mentre que seguint la tendència dels últims dos anys la pèrdua d’afiliats és pronunciada al sector de cinema i vídeo (-6,9%), les telecomunicacions (-6,4%) i la ràdio i televisió (-3,7%) i força més suau al subsector de la recerca i desenvolupament (-0,5%). Finalment, cal assenyalar que l’augment del nombre d’afiliats de coneixement alt en un context de reducció del conjunt de l’ocupació fa que el pes relatiu d’aquests sectors creixi lleugerament fins al 5,2% de l’ocupació assalariada de Barcelona. 8

×