El sectorLogística Barcelona
EdicióAjuntament de BarcelonaÀrea d’Economia, Empresa i OcupacióLlacuna 16208018 Barcelonawww.bcn.cat/barcelonacreixementA...
01Barcelona,centre mediterranide la innovació       RegiÓ euromediterrÀnia       catalunya       Barcelo...
02                 10 raons                 per invertir                 a...
03                 El sector                 logístic                 a Ba...
04                 10 raons per                 invertir en                ...
04                 10 raons per                 invertir en                ...
04                 10 raons per                 invertir en                ...
04                 10 raons per                 invertir en                ...
04                 10 raons per                 invertir en                ...
04                 10 raons per                 invertir en                ...
04                 10 raons per                 invertir en                ...
Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona
Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona
Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona

1,035

Published on

Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,035
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe sectorial - El sector logístic a Barcelona

 1. 1. El sectorLogística Barcelona
 2. 2. EdicióAjuntament de BarcelonaÀrea d’Economia, Empresa i OcupacióLlacuna 16208018 Barcelonawww.bcn.cat/barcelonacreixementAmb la col·laboració deFotografies pàgs. 12 i 13: Juanjo Martínez.Port de Barcelona ÍndexDisseny i maquetació: g.graficBarcelona, juliol de 2012 01. Barcelona, centre mediterrani de la innovació 05 02. 10 raons per invertir a Barcelona 06 03. El sector logístic a Barcelona i Catalunya 08 04. 10 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya 01. Posició geogràfica privilegiada 10 02. Important pol de producció i consum, i centre de distribució euroregional 12 03. El Port de Barcelona 13 04. L’Aeroport de Barcelona 14 05. Les connexions ferroviàries 16 06. La xarxa viària 17 07. Àmplia oferta d’àrees específiques per a la logística 18 08. Concentració d’operadors logístics 20 09. Plataformes vinculades i grans projectes de ciutat 22 10. Cultura en la recerca i la formació en l’àmbit logístic 24 05. Enllaços d’interès 26
 3. 3. 01Barcelona,centre mediterranide la innovació RegiÓ euromediterrÀnia catalunya BarcelonaBarcelona, situada al nord-est El territori català acull més de 5.000 fir- d’Espanya i el 22,5% de la despesa totald’Espanya i a la riba de la Mediterrània, mes internacionals i va rebre 135 projec- de l’Estat en activitat innovadora.és una de les majors metròpolis eu- tes d’inversió estrangera al llarg de 2011, En aquest darrer aspecte i donada laropees i el centre d’una extensa regió el 85% dels quals es van concentrar a importància de la innovació per al fomentmetropolitana de més de 160 municipis, l’àrea de Barcelona. de la competitivitat, la productivitat i laen la qual resideixen més de 4,8 milions internacionalització de les empreses, eld’habitants. És la capital econòmica, Atenent a la distribució del valor afegit sector logístic és un dels sectors clau brut segons les distintes branques per Barcelona i Catalunya.cultural i administrativa de Catalunya iencapçala una àrea emergent d’activitat d’activitat, Catalunya és, en el cas de la Catalunya és el primer centre logísticeconòmica al sud d’Europa de 17 milions indústria, la comunitat autònoma amb del sud d’Europa i de la Mediterrània.d’habitants i més de 800.000 empreses. major pes sobre el total espanyol (un Disposa d’una ubicació geoestratègica,Aquesta regió euromediterrània, que in- 23,6%) i ocupa, respecte del sector una completa xarxa d’infraestructuresclou les Balears, València, Aragó i el sud- serveis, la segona posició en quant al -on s’interconnecten tots els mitjans deest de França, s’orienta preferentment valor afegit brut nacional generat. transport- i un teixit industrial i comerciala nous sectors estratègics, competitius que ofereix tots els serveis logístics quei internacionals, i es consolida interna- D’altra banda, l´índex d’activitat empre- empreses, exportadors i importadors, icionalment com una de les principals nedora a l’àrea de Barcelona l’any 2010 operadors internacionals necessiten.metròpolis europees. va ser del 5,5%, xifra superior a la mitja- na espanyola i europea, segons l’informe A més, Catalunya compta amb prop deAmb una àmplia tradició industrial i Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 33.000 empreses especialitzades enun dens teixit empresarial, Barcelona 2010. L’activitat econòmica internacional operacions logístiques i transport depresenta una estructura econòmica de l’àrea de Barcelona està especial- mercaderies i amb una àmplia i connec- tada xarxa de plataformes logístiques.molt diversificada. Els sectors més ment impulsada per la Fira, el Port, Pel que fa a la disponibilitat de recursostradicionals conviuen amb els nous l’Aeroport, el Consorci de la Zona Franca, humans, en els últims anys Barcelona hasectors d’activitat emergents, creant el Consorci de Turisme de Barcelona, augmentat els recursos disponibles tantnous clústers de coneixement que l’Ajuntament de Barcelona i els nous El sector logístic a Barcelona en educació especialitzada en les àreesprioritzen l’especialització i la competi- districtes d’innovació tecnològica. relacionades amb el sector logístic, comtivitat, s’orienten la internacionalització en noves tecnologies i infraestructuresi contribueixen a l’economia dinàmica Catalunya i Barcelona lideren l’avenç disponibles per a la recerca, fet quei innovadora de la ciutat, impulsant el d’Espanya cap a l’economia del conei- assegura la disponibilitat dels perfilslideratge estratègic de Barcelona en xement. Així, Catalunya concentra el professionals més adients per al pleaquests camps. 21,6% de les empreses innovadores desenvolupament del sector. 05
 4. 4. 02 10 raons per invertir a Barcelona Barcelona ofereix elements molt diversos 01. Localització geogràfica estratègica 06. Recursos humans preparats per al futur A dues hores de França per carretera i a un dia de les principals ciutats Barcelona compta avui amb un dels mercats laborals amb major massa crítica que la fan realment europees. Porta del Sud d’Europa i capital de la Unió pel Mediterrani, d’Europa en els sectors d’alt valor afegit; elevada productivitat, una de les més atractiva per viure, per disposa de port, aeroport, zona franca, parcs logístics, fira internacional i altes d’Europa segons l’OCDE; 8 universitats públiques i privades; diverses treballar i per fer nego- centre de la ciutat en un radi de només cinc quilòmetres. escoles de negoci de prestigi, com ESADE, IESE i EADA; 34 escoles internacio- nals; àmplia penetració de les noves tecnologies, i caràcter procliu a la innovació cis. La ciutat és avui dia un emplaçament molt 02. Completa infraestructura de transport i la creativitat. interessant per a noves Xarxa d’autopistes connectada amb Europa; aeroport de més ràpid activitats econòmiques. creixement europeu; primer port espanyol connectat a la xarxa ferroviària europea en ample internacional i primer port de creuers d’Europa i la 07. Excel·lent qualitat de vida Algunes bones raons per Mediterrània, ocupant la 4a posició en el rànquing mundial; densa xarxa de Per 14è any consecutiu, Barcelona segueix sent la primera ciutat d’Europa invertir així ho indiquen en qualitat de vida per als seus treballadors*. Clima estable, sol, platja, esquí; metro, ferrocarril i autobusos; tren d’alta velocitat que connectarà la ciutat esplèndida oferta cultural i d’oci; xarxa de 4.500 institucions d’educació; sistema de Barcelona amb la xarxa europea l’any 2013. de salut modern i accessible. Fàcil accessibilitat i mobilitat amb transport públic i sistema de parcs naturals que envolta la ciutat. 03. Centre d’una gran, dinàmica i diversa àrea econòmica L’àrea de Barcelona concentra prop de 5 milions d’habitants. És la capital 08. Grans projectes urbanístics de futur de Catalunya, amb 7,5 milions d’habitants, i és el centre de l’arc medite- Una completa i renovada oferta de sòl intel·ligent per al desenvolupament de rrani, una gran àrea econòmica amb 18 milions d’habitants que concentra nous projectes d’activitat econòmica en els principals sectors de l’economia del el 70% del PIB de Catalunya. És la sisena aglomeració urbana europea coneixement, que està transformant més de 1.000 ha i 7 milions de m2 de sostre a i la cinquena concentració industrial d’Europa. Catalunya compta amb l’àrea metropolitana de Barcelona. prop de 7.000 empreses amb activitat innovadora, la majoria de les quals se situen a Barcelona i la seva àrea. 09. Una oferta immobiliària competitiva 04. Inversió estrangera amb èxit Àmplia oferta d’oficines, locals comercials i naus industrials amb una excel·lent relació qualitat-preu i amb un elevat índex d’ocupació. Barcelona és la sisena millor ciutat d’Europa per als negocis,* i l’any 2010 Catalunya va concentrar el 36% de la inversió estrangera a Espanya i comptava amb més de 5.000 empreses estrangeres, majori- tàriament establertes a l’àrea de Barcelona. 10. Cooperació público-privada única L’Ajuntament de Barcelona i el Govern català aposten decididament per les 05. Posicionament internacional reconegut empreses; l’èxit en la tradicional col·laboració público-privada ha estat la clau de la transformació de Barcelona. Barcelona se situa en posicions destacades dins de diferents rànquings El sector logístic a BarcelonaEl sector logístic a Barcelona internacionals, els quals en qualifiquen molt favorablement la realitat urba- na, la capacitat d’atracció de capital estranger, el caràcter emprenedor i la qualitat de vida de què es gaudeix. *Segons Cushman & Wakefield, European Cities Monitor 2011.06 07
 5. 5. 03 El sector logístic a Barcelona i Catalunya El sector logístic és un Els principals elements que defi- països amb major pes específic a L’existència d’una xarxa El present document té com a objectiu exposar les característiques sector clau per a l’economia neixen l’avantatge competitiu de l’Europa de les Regions. El 60% de d’infraestructures en continu bàsiques actuals i de futur del sector logístic a Catalunya i a la ciutat de Catalunya i Barcelona dins el sector la seva població està concentrada creixement, que potencia la inter- Barcelona, mitjançant 10 raons estratègiques: catalana, tant com a sec- connexió entre els diferents mit- logístic són: en una àrea de 25 km al voltant tor econòmic en si mateix, de Barcelona, l’anomenada Regió jans de transport, configurant un 01 Posició geogràfica privilegiada com pel suport que dóna Metropolitana de Barcelona, que dels sistemes logístics intermodals Una localització geoestratègica: a la resta del teixit produc- Catalunya ha estat històricament constitueix un dels àmbits metro- més competitius d’Europa. L’any 02 Important pol de producció i consum, i centre de distribució tiu, fent-lo més competitiu, politans més dinàmics d’Europa. A 2010 el sistema logístic va gestio- terra de pas entre la Península euroregional banda del potencial consum local, nar uns 400 milions de tones. especialment en el mercat Ibèrica, el Nord d’Àfrica i Europa, i aquesta funcionalitat es trasllada la localització geoestratègica de 03 El Port de Barcelona internacional. Catalunya i Barcelona, fa òptima la Una extensa i diversa oferta als nostres dies en forma de vo- distribució als principals mercats conformada per prop de 33.000 04 L’Aeroport de Barcelona cació logística d’abast continental. de consum del sud d’Europa. empreses a Catalunya especialit- L’orografia articula l’espai català en zades en operacions logístiques 05 Les connexions ferroviàries dos corredors –Ebre i mediterra- i en transport de mercaderies. ni- que s’encaminen vers Europa a L’existència d’un important través de la Jonquera i Portbou, pas teixit productiu: Catalunya ha 06 La xarxa viària Una xarxa de plataformes lo- pirinenc de l’est on la topografia estat sempre motor de l’economia gístiques, connectades de forma 07 Àmplia oferta d’àrees específiques per a la logística permet un accés directe al centre espanyola amb una important activi- directa amb les grans infraestruc-El sector logístic a Barcelona El sector logístic a Barcelona de gravetat europeu. tat empresarial i industrial. Amb un 08 Concentració d’operadors logístics tures del país, i orientades a servir 6,4% del territori estatal i amb un tant el mercat local com l’àmbit del La proximitat a un important 16% de la població, l’any 2010 va 09 Plataformes vinculades i grans projectes de ciutat sud d’Europa. mercat de consum: Amb prop generar el 25% del PIB industrial de 7,5 milions d’habitants i un espanyol i va representar un 26% 10 Cultura en la recerca i la formació en l’àmbit logístic PIB de 209.727 milions d’euros de les exportacions estatals. (any 2010), Catalunya és un dels08 09
 6. 6. 04 10 raons per invertir en Percentatge el sector logístic de 0 - 24 - 100 < = 500 a Barcelona 50 – 75 75 – 100 100 – 125 i Catalunya 02. > 125 Dada no disponible Important pol de producció i consum, i centre de distribució euroregional Mercat de Catalunya Mercat nord ibèric El producte interior brut (PIB) per càpita expressat en l’estàndard del poder Mercat centre peninsular adquisitiu (EPA) Mercat llevant ibèric Mercat europeu Mercat italià Mercat del Magrib Catalunya, i en especial A nivell de teixit productiu, Cata- els darrers segles. Fins a aquest Corredor de l’Ebre l’àrea metropolitana de lunya ha estat sempre motor de moment la principal ruta econò- 01. Corredor transversal ibèric l’economia espanyola amb una mica, ha estat la transatlàntica Corredor del sud de França Barcelona, són un dels Corredor europeu important activitat empresarial però en l’actualitat la ruta Àsia- Autopistes del Mar amb Itàlia principals centres de pro- i industrial. Amb un 6,4% del Europa triplica l’anterior en tràfic de Autopistes del Mar amb Magrib Terminal interior /port sec ducció i consum del sud territori estatal i amb un 16% de contenidors. Aquest fet, ha posat Posició Zona d’activitats logístiques Terminal intermodal ferroviària d’Europa, i configuren la la població, l’any 2010 va generar la Mediterrània en el centre de les geogràfica Port de Barcelona Altres destinacions sisena aglomeració urbana el 25% del PIB industrial espanyol i va representar el 26% de les principals rutes entre Àsia i Europa. privilegiada Representants del Port i la cinquena concentració exportacions estatals. - El transport de mercaderies entre industrial d’Europa. Ca- A Catalunya destaquen tant la Àsia i Europa és molt més eficient talunya compta amb una presència de centres productius i sostenible a través de la Medi- Catalunya és el primer cen- Catalunya disposa d’una ubicació - En un radi de 600 km es troben població propera als 7,5 d’importants empreses de renom terrània que mitjançant els ports tre logístic del sud d’Europa geoestratègica, una comple- ciutats com Saragossa, Madrid, milions d’habitants, i no- europeu (Seat, Nissan, Celsa, Co- del nord d’Europa. En aquests ta xarxa d’infraestructures -on València, Tolosa de Llenguadoc, dorniu, Mango,…) com de centres trajectes, la utilització del Port de i de la Mediterrània. A més, més la Regió Metropolitana s’interconnecten tots els mitjans Perpinyà i Lió. de distribució pel sud d’Europa de Barcelona pot arribar a reduir el amb la recent inauguració de transport- i un teixit industrial de Barcelona en concentra grans multinacionals (Decathlon, temps de recorregut en 3 o 4 dies de les terminals de Lukoil i i comercial que ofereix tots els - A menys de 24 hores de distribu- 4,6 milions. Ikea, Inditex, Carrefour,…). respecte ports com Rotterdam o Meroil, també s’ha posicio- serveis logístics que empreses, ció (uns 1.200 km), trobem ciutats Hamburg, amb la conseqüent re- nat com la plataforma logís- exportadors i importadors, i opera- com París, Milà o Lisboa. Barcelona, centre de distribució ducció del consum de combustible tica petroliera més gran del dors internacionals necessiten. euroregional i les emissions de CO2. - Mitjançant les comunicacions Mediterrani. La posició geogràfica de Barce- marítimes, a menys de 24 hores, Els canvis que s’han produït a les Addicionalment, cal tenir en comp- El sector logístic a BarcelonaEl sector logístic a Barcelona lona és privilegiada per al sector Barcelona es troba connectada rutes comercials en els darrers te que els fluxos comercials amb logístic degut a la proximitat a amb Gènova, Roma, Liorna i tot el anys, potencien Barcelona com a el nord d’Àfrica tindran tendència un important mercat potencial de nord del Magreb. centre de distribució euroregional: a augmentar i Barcelona assumirà producció i consum. Cal tenir en un paper de lideratge en aquests compte que: - Al segle XXI els principals fluxos tipus de trànsit. comercials han canviat respecte10 11
 7. 7. 04 10 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya 03. El port de Barcelona El Port de Barcelona és un Actualment, el Port de Barce- d’Aragó i Vall de l’Ebre, Madrid i En línia amb l’estratègia AMPLIACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA port de referència en l’àmbit lona està duent a terme obres centre de la Península Ibèrica, sud i d’ampliació del seu hinterland, es d’ampliació que permetran doblar centre de França, i nord d’Àfrica, el va posar en marxa l’any 2009 el Nova terminal moll Prat: TERCAT (Hutchison) mediterrani. El Port canalitza la seva capacitat, tant quantitati- Port de Barcelona està implantant servei ferroviari de contenidors Inversió prevista una quarta part del comerç vament (molls, dics, grues, acces- infraestructures de proximitat, situa- Barcelyon Express, que connecta 500 M€ exterior d’Espanya i tres sos) com qualitativament (noves des estratègicament: les terminals en ample internacional el Port Període de concessió 30 anys quartes parts del de Cata- línies marítimes, més serveis i marítimes interiors. Actualment es de Barcelona amb Lió (França). Capacitat lunya. Es troba connectat connexions). Aquesta ampliació el troben operatives les terminals de És destacable que durant 2011 2,65 M TEU dotarà d’una capacitat de gestió de Saragossa i Tolosa de Llenguadoc, el tràfic del servei Barcelyon va Superfície amb més de 850 ports de 100 ha 10 milions de contenidors (TEU) i es troba en procés de construcció experimentar un increment del tot el món a través de línies anuals, i va acompanyada de la una terminal interior a Madrid. 147% respecte l’any anterior i el Línia de moll 1.500 ml marítimes regulars consoli- construcció de nous accessos tràfic ferroviari de contenidors va Calat 16,5 m dades amb el seu hinterland ferroviaris i viaris que asseguren la Les tres terminals es troben con- augmentar un 41%. Des de juliol mitjançant una extensa xarxa competitivitat de la nova terminal nectades per via ferroviària amb el de 2011 el Port també disposa d’infraestructures viàries i fe- del moll Prat, operativa des de Port de Barcelona. A més, el Port d’un servei ferroviari amb Tolosa l’estiu del 2012, així com de la de Barcelona també opera a les de Llenguadoc i Bordeus que des Capacitat/any 2008 2015 Ampliació rroviàries. La importància del resta de terminals que es desenvo- terminals d’Azuqueca de Henares finalitzada del passat mes de gener compta Port de Barcelona no es re- luparan properament. (Guadalajara), Coslada (Madrid) amb dues freqüències setmanals. Tones 50 milions 85 milions 130 milions dueix només a mercaderies, i Perpinyà −també connectades Barcelona és l’únic port de l’Estat El sector logístic a BarcelonaEl sector logístic a Barcelona i actualment es configura El Port de Barcelona ha treballat per ferrocarril amb el Port de amb connexió ferroviària en ample Contenidors (TEU) 2,6 milions 5,5 milions 10 milions com el 1er port de creuers intensament en els darrers anys Barcelona- i està desenvolupant la internacional amb Europa. per tal d’ampliar la seva àrea nova Terminal Intermodal Marítima d’Europa i la Mediterrània, d’influència o hinterland. En aquest Centro a Yunquera de Henares ocupant la 4a posició en el sentit, amb l’objectiu de donar ser- (Guadalajara) i una altra terminal a rànquing mundial. vei als nous clients de les regions Vilamalla (Girona).12 13
 8. 8. 04 10 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya 04. L’Aeroport de Barcelona El Centre de Càrrega El Centre, amb una superfície de L’any 2011 l’Aeroport de Barcelona de les terminals de 1ª línia. L’ edifici PRINCIPALS AEROPORTS EUROPEUS PER VOLUM Aèria de Barcelona, situat gairebé 40 hectàrees, té les seves va canalitzar prop de 100.000 to- disposa d’un Centre de Negocis DE PASSATGERS instal·lacions organitzades a l’entorn nes, de les quals més del 50% van totalment equipat, i amb serveis a l’Aeroport de Barcelona- Ciutat (aeroport) Passatgers 2011 de dues línies d’operació diferen- ser gestionades per les empreses bancaris, de restauració, etc. El Prat, es posiciona estra- ciades. A la 1ª línia s’hi situen els UPS, Jade Cargo, CARGOLUX, Eu- tègicament en un dels grans operadors de handling, les compan- ropean Air Transport (DHL) i Sin- Tanmateix, l’Administració Pública Londres Heathrow (LHR) 69.433.565 hinterlands industrials i de yies d’autohandling i els couriers, gapur Airlines. Un cop finalitzades compta amb un centre destinat a Paris Roissy (CDG) 60.970.551 consum d’Europa. que operen a les naus amb accés les obres, l’Aeroport passarà a tenir oferir els serveis que intervenen directe a la plataforma. D’altra capacitat per gestionar anualment en l’operativa aeroportuària, duana, Frankfurt (FRA) 56.436.255 banda, la 2ª línia està formada per més de 500.000 tones, fet que el serveis fitosanitaris, veterinaris i instal·lacions per als transitaris, un convertirà en un dels majors polí- instal·lacions d’inspecció fronterera. Amsterdam (AMS) 49.754.910 emplaçament ideal per als agents gons europeus de càrrega aèria. de càrrega relacionats amb les Finalment, i pel que fa al volum de Madrid (MAD) 49.644.302 operacions de primera línia i per als L’Edifici de Serveis Generals passatgers, l’Aeroport de Barcelona Munic (MUC) 37.763.701 operadors de la cadena logística del allotja més de 130 empreses que va ocupar l’any 2011 el novè lloc transport aeri en general. intervenen en la cadena logística en el rànquing d’aeroports euro- Roma-Fiumicino (FCO) 37.651.222 del transport aeri de mercaderies. peus amb un total de 34,4 milions, El Centre de Càrrega Aèria de un 17,8% superior a l’any anterior. Istanbul (IST) 37.398.221 El sector logístic a BarcelonaEl sector logístic a Barcelona Barcelona, en constant expansió, És el punt neuràlgic del Centre de es troba immers en les obres d’ Càrrega Aèria on es relacionen les Barcelona (BCN) 33.668.048 ampliació de la 1ª i 2ª línia, i hi ha més importants companyies aèries, planificada una tercera fase dins GSAs, transitaris i agents de duanes, Londres Gatwick (LGW) 31.378.644 del seu Pla Estratègic. entre d’altres, tots ells instal·lats en règim de lloguer i a escassos metres Font: Airports Council International. Airport Traffic Report, 201114 15
 9. 9. 04 10 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya PORTBOU EL FAR-VILAMALLA LA LLAGOSTA PLA DE VILANOVETA GRANOLLERS MARTORELL CASTELLBISBAL 05. BARCELONA MORROT BARCELONA BARCELONA - CAN TUNIS CONSTANTÍ TARRAGONA PORT Les connexions ferroviàries La xarxa ferroviària catalana, A banda de la línia d’alta velocitat impuls decisiu al transport ferroviari de 2011, xifra que es tradueix en CORREDORS FERROVIARIS amb epicentre a Barcelona, d’ample internacional i del tràfic mixt internacional, amb configuracions de un creixement superior al 150% des de Barcelona a la frontera fran- trens de 750 m. respecte el mateix període de l’any es troba en un procés de cesa, el govern d’Espanya ha endegat 2010. Actualment i gràcies a l’ample transformació que ha poten- el Pla estratègic per a l’impuls del Les diverses accions exposades, europeu, els trens que circulen entre ciat el seu posicionament transport ferroviari de mercaderies, han permès que Barcelona hagi Barcelona i Lió són de fins a 630 m. logístic i ferroviari. Els prin- orientat a realitzar millores sobre les estat la primera ciutat espanyola (composició de 30 vagons). cipals corredors ferroviaris vies d’ample ibèric que van quedant des d’on és possible desenvolupar en desús. Entre les línies d’actuació, serveis ferroviaris en ample UIC cap - Recentment el servei ferroviari que de mercaderies resseguei- connecta el Port de Barcelona amb destaca l’augment aconseguit en la a Europa. Les actuacions en procés xen les tradicionals vies de longitud dels trens (de 450 a 550 m.) han afavorit que els serveis ferrovia- Tolosa de Llenguadoc i Bordeus ha ANTWERP comunicació: principalment que transiten pel corredor de l’Ebre, ris cap a Europa estiguin en plena duplicat la seva freqüència, oferint dues l’eix mediterrani (que con- amb l’objectiu final d’arribar a compo- efervescència. Més concretament, sortides setmanals en cada sentit. LE HAVRE necta Catalunya amb França sicions de 750 m. l’ample de via europeu ha permès - Cal també destacar el servei STRASBOURG i Europa pel nord, i amb augmentar de forma global un 23% Barcelona–Suïssa a través de Catalunya compta amb una xarxa el trànsit internacional ferroviari Milà realitzats amb una freqüència BORDEAUX València pel sud) i el corredor de terminals ferroviàries intercon- respecte l’any 2010. Entre aquests de dues circulacions per sentit a la A CORUÑA LIÓ de l’Ebre (corredor interior a nectades, que acosten el mode nous serveis, destaquen: TOULOUSSE setmana, que es realitzen gràcies a VIGO BILBAO GÈNOVA la resta de la península). ferroviari als grans pols de producció l’acord amb l’operadora Hupac. LEIXOES VITÒRIA LIVORNO i consum del país. A banda de les - El servei Barcelyon Express, ENTROCAMENTO BURGOS FOS terminals operatives mostrades en el uneix des de febrer de 2009 les - Fa poc, s’hi ha afegit un nou trànsit BARCELONA SARAGOSSA mapa adjunt, cal destacar el projecte dues terminals de contenidors del que ofereix l’operador Hupac que ROMA El sector logístic a BarcelonaEl sector logístic a Barcelona MADRID LISBOA de construcció de la futura terminal port barcelonès –TCB i Tercat– amb connecta la terminal del Morrot amb intermodal de l’Empordà (El Far – la terminal ferroviària de Naviland Anvers, nus logístic fonamental a la Vilamalla). Aquesta terminal, amb Cargo a Venissiuex (Lió). El servei, zona del nord d’Europa. Aquest servei TÀNGER 30 ha i un pressupost de 118 M€, que recentment ha incrementat la es realitza tres cops per setmana i es ARGèLIA TUNÍSSIA es convertirà en el principal hub fe- seva freqüència, ha transportat 1.458 preveu que cada setmana transporti rroviari a nivell estatal i permetrà un contenidors en el primer trimestre unes 4.500 tones.16 17
 10. 10. 04 10 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya FRANÇA Logis Intermodal el Far d’Empordà Logis Bages CIM La Selva Eix Transversal CIM RMB II CIM Vallès CIM Lleida Parc logístic de Subirats Parc logístic la Granada del Penedès ZAL Barcelona Logis Penedès Morrot BARCELONA Logis Intermodal Montblanc Prologis S. Boi Port de Barcelona Can Tunis CIM El Camp ZAL Tarragona 06. 07. Constantí Port de Tarragona Operatius Vigent En curs/projectes Noves propostes La xarxa viària Àmplia oferta de sòl logístic La situació geogràfica de Catalunya és, en termes relatius, Aquesta posició de lideratge a El notable increment de la Catalunya encapçala el ràn- taquen Coperfil, Abertis Logística, Catalunya i el propi desen- una de les regions amb major nivell europeu es veurà reforça- demanda d’espais adequats quing estatal de superfície per Proinosa i la multinacional Prolo- volupament demogràfic i oferta de xarxa viària de gran da a mig termini ja que el Pacte a activitats logístiques, amb una gis. També cal destacar l’Incasòl per al desenvolupament capacitat, tant a escala espanyola nacional per a les Infraestructures, oferta un 80% superior a la de la (Institut Català del Sòl de la Gene- econòmic del país, doten d’activitats logístiques per com europea. Catalunya concentra preveu més de 600km addicionals segona comunitat en el rànquing ralitat de Catalunya), que disposa les infraestructures viàries el 13% de la xarxa viària de gran d’autovies a l’horitzó 2020. part d’operadors especialit- a nivell estatal. Dins de l’àmbit de de diverses parcel·les d’ús logístic catalanes d’una funcionalitat capacitat de l’Estat i el 2% de la zats i empreses industrials, Catalunya, Barcelona representa arreu de Catalunya. estratègica a escala interna i de la UE, amb només un 6% i un Les principals vies de Catalunya al ha afavorit en els darrers gran part de l’oferta disponible de externa: Catalunya per si sola 1% de la superfície de l’Estat i de servei del sector logístic són, d’una sòl, concentrant-ne al voltant del L’activitat logística es desenvolu- anys un creixement soste- la UE respectivament. banda l’autopista del Mediterrani que 75%. L’oferta de sòl logístic abasta pa allà on hi ha majors nivells de ja és una gran generadora de nible del nombre d’àrees travessa Catalunya connectant La des de plataformes intermodals producció i consum, pivotant al fluxos, però la configuració El país disposa de més 12.120 km Jonquera amb València passant per logístiques. centrades en la distribució al sud voltant de les infraestructures de com a porta europea de la de carreteres, de les quals 10.854 Girona, Barcelona i Tarragona. D’altra d’Europa, fins a plataformes amb transport que la fan possible. Així, Península Iberica la fa cana- km corresponen a carreteres de banda, destaca el corredor de l’Ebre vocació de distribució local. a Catalunya el gruix de l’activitat litzar també un important flux caràcter capil·lar i 1.267 km són format per l’A-2 i l’AP-2 que connec- logística es concentra a la Regió de pas. de vies d’alta capacitat. Aquesta ten Catalunya amb la resta de l’Estat El primer promotor de sòl logís- Metropolitana de Barcelona i a xifra situa Catalunya en posicions a través d’un corredor interior. tic a Catalunya va ser el Port de prop de les principals infraestruc- capdavanteres a nivell europeu. Barcelona amb la creació de la tures de transport. Més concretament, pel que fa re- La localització estratègica de Bar- ZAL (Zona d’Activitats Logísti- El sector logístic a BarcelonaEl sector logístic a Barcelona ferència al ràtio de km d’autopistes celona, proporciona la immediate- ques). Posteriorment han agafat per superfície, Catalunya es situa sa de connexió amb la xarxa d’alta gran relleu les actuacions de en la tercera posició del rànquing capacitat transeuropea a través de l’empresa pública de la Generalitat darrera d’Holanda i Bèlgica. les vies capil·lars d’alta capacitat de Catalunya CIMALSA, així com (B-20, C-31Nord, C-31 Sud, C-33, promotors i gestors privats. Des- C-17, C-58, A-2 i AP7).18 19
 11. 11. 04 10 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya 08. Concentració d’operadors logístics El sector de la logística Entre les empreses que ofereixen Durant l’any 2010, el sistema logístic i el transport representa serveis logístics, destaquen per la català va gestionar un volum de seva rellevància internacional: tràfic de mercaderies al voltant dels gairebé el 3% del PIB de 400 milions de tones. Aquest volum Catalunya, i compta amb - En l’àmbit del transport de es pot classificar en tres tipologies: prop de 33.000 empreses mercaderies: Grupo Logista, DHL, en els diferents àmbits FCC Logística, Gefco, Seur, Norbert - El Trànsit intern, que es produeix d’especialització, que factu- Dentressangle Gerposa, etc. dins de Catalunya, i que es troba impulsat per una intensa activitat ren més de 14.000 milions - En l’àmbit del dipòsit i emmagat- productiva i de consum. d’euros. zematge de mercaderies: Kuehne & Nagel, Salvessen Logística, etc. - Trànsit amb origen o destinació Catalunya, que inclou tant el tràfic El sector logístic a Catalunya és amb la resta de la Península Ibèrica, actualment una activitat econòmica com el trànsit europeu i interconti- en si mateixa, que genera major nental. Aquest trànsit és impulsat ocupació que altres sectors tradicio- en gran mesura per la presència de nalment arrelats al teixit econòmic dos ports de primer nivell (Barce- català (cas dels sector químic o del lona i Tarragona), i per l’activitat de material de transport). En la darrera l’Aeroport del Prat. dècada, el sector ha estat impulsat El sector logístic a BarcelonaEl sector logístic a Barcelona per una taxa de creixement que en - Trànsit de pas, derivat del posi- el cas del transport de mercaderies cionament estratègic de Catalunya, ha duplicat la del PIB. que canalitza bona part dels inter- canvis comercials entre la Península Ibérica i la resta d’Europa a través de la xarxa viària i ferroviària catalana.20 21
 12. 12. 04 10 raons per invertir en el sector logístic a Barcelona i Catalunya 09. Plataformes referents i grans projectes de ciutat El sector logístic és el prin- Barcelona-Catalunya Centre competitivitat del sector en cos- en la millora contínua dels serveis Saló Internacional de la (un 45% d’internacionalitat amb repre- cipal facilitador per al creixe- Logístic (BCL) és una plataforma, tos, qualitat i abast dels serveis. i les infraestructures logístiques. Logística (SIL) sentació de més de 40 països). formada per prop de cent socis, BCL fa de lobby davant les dife- ment del país. Una logística que té l’objectiu de posar en valor rents administracions per acce- L’eix principal de BCL és l’impuls de A més, el SIL va presentar el major El Saló Internacional de la Logística i potent maximitza la compe- i incrementar les potencialitats del lerar la construcció de la xarxa la logística com a servei fonamen- de la Manutenció és una punt de tro- programa de conferències del titivitat i la internacionalitza- sistema logístic català i consolidar d’infraestructures necessàries per al tal per a l’activitat productiva i co- bada de referència al sud d’Europa sector i les seves 16 jornades tècni- ció dels sectors productius Catalunya com la gran platafor- desenvolupament de l’economia. mercial de Catalunya i com a sector de les empreses del sector de la ques van assolir 3.500 assistents. ma logística del sud d’Europa i BCL realitza una tasca continuada econòmic consolidat i amb projec- logística. Any rere any, augmenta i facilita la creació de nou de la Mediterrània. d’anàlisi, debat i reflexió dins del ció de futur. L’aposta logística de la presència de professionals i em- En un context de dificultats econò- teixit industrial. Per aquest Catalunya es produeix en un entorn sector i implica empreses, usuaris, preses participants i de delegacions miques, el SIL 2012 va superar la motiu, Barcelona comp- BCL treballa per situar Catalunya planificadors i gestors de les de forta competència entre territoris, comercials internacionals de països situació amb més de 800 entre- ta amb diversos agents i com a referent europeu per als infraestructures. per destacar com a nodes compe- com lel Marroc, Turquia, Egipte, Algè- vistes comercials entre directors projectes que treballen per fluxos comercials amb Àsia, el titius en la xarxa de l’economia ria, Rússia o Tailàndia. de logística i empreses partici- dinamitzar, enfortir i consoli- Magrib i Sud-amèrica. BCL vol BCL concentra la seva tasca a poten- globalitzada i interconnectada. pants, i més de 1.500 sol·licituds crear les condicions òptimes ciar la competitivitat del sistema logís- Les activitats logístiques i els trans- En la darrera edició, el SIL 2012 va d’entrevistes entre visitants. En dar el sector. ports són activitats indispensables al perquè s’implanti nova activitat tic de Catalunya, mitjançant una visió demostrar el seu grau de consolidació global el SIL 2012 va generar una industrial i logística i millorar la que parteix de la demanda per incidir servei del creixement econòmic, per amb més de 50.000 visitants profes- xifra de negoci a l’entorn dels garantir una major competitivitat sionals i 500 empreses participants 2.000 milions d’euros. en costos i serveis, i la màxima obertura exterior de l’estructura productiva de Catalunya. PERFIL DEL VISITANT SECTORS REPRESENTATS DEMANDA PELS VISITANTS Presidents, ceos i Directors Generals PROVEIDORS CRITERIS Consolidar aquests objectius 36% Distribució, logística i transport 22% - Formació (RRHH) - RSC (Medi Ambient/Social) requereix una posició activa Director de Logística Gran consum i/o alimentació 10% orientada a la millora constant 21% - Tecnologia - Internacionalització Director de Compres, Comercial i Vendes Farmacèutic i/o hospitalari 9% dels factors que incideixen 15% PRESTATARIS SERVEIS Metal·lurgia i/o siderúrgia - Envàs i embalatge 8% - Innovació en la competitivitat del sistema El sector logístic a Barcelona Desenvolupament, Projectes i NegociEl sector logístic a Barcelona - Recursos financers LOGÍSTICS 11% Automoció 7% - Especialització logístic, amb especial atenció a les Enginyer o Consultor infraestructures i la seva gestió i 8% Importació/Exportació - Tèxtil - Químic 6% - Mida complementarietat, però també a R+D Consultoria - Sector públic, sanitat i/o educació 5% - Qualitat 4% INFRAESTRUCTURES d’altres factors que incideixen en Director Magatzem Immobiliari - Plàstic, cautxú i/o fusta 3% la competitivitat de les empreses 2% Medi Ambient 2% (formació, regulació, R+D+i,...).22 23

×