Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona - 2n trimestre 2013

563
-1

Published on

Situació de l'activitat econòmica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona del segon trimestre del 2013 i perspectives del tercer trimestre del 2013.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
563
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona - 2n trimestre 2013

 1. 1. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 1 Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Situació del segon trimestre del 2013 i perspectives del tercer trimestre del 2013
 2. 2. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 2 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 2. Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 2.1. Àrea Metropolitana de Barcelona 2.2. Indústria 2.3. Construcció 2.4. Comerç 2.5. Hostaleria 2.6. Resta de serveis 3. Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 4. Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 4.1. Àrea Metropolitana de Barcelona 4.2. Indústria 4.3. Construcció 4.4. Comerç 4.5. Hostaleria 4.6. Resta de serveis 5. Fitxa tècnica 6. Nota metodològica
 3. 3. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 3 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors “Notable millora de la marxa dels negocis el segon trimestre, tot i que continua sent desfavorable” El segon trimestre del 2013, la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) continua sent negativa però registra una millora substancial, segons els resultats de la darrera onada de l’Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Catalunya i l’Idescat, realitzada el mes de juny. Concretament, el segon trimestre, el 41% dels empresaris de l’AMB indiquen que la marxa dels negocis és desfavorable, un percentatge elevat i superior al que assenyala que aquesta és favorable (del 14%), però inferior al registrat en trimestres anteriors. De fet, el saldo que s’obté com a diferència d’aquests dos percentatges és el més baix que es registra des del segon trimestre del 2011. Per tant, es pot dir que la marxa dels negocis és la menys negativa dels darrers dos anys. Com es pot veure al gràfic 1, sembla que s’ha arribat al punt d’inflexió d’aquesta segona fase de la recessió i l’economia remunta moderadament (se situa en la fase ascendent de la segona part de la “W”). Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III IV I.13 II
 4. 4. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 4 La marxa dels negocis a Catalunya també millora el segon trimestre, i ho fa de manera molt similar a la de l’AMB, però també continua sent desfavorable (el saldo és negatiu). En el cas de Catalunya, el percentatge d’empresaris que assenyala que la marxa dels negocis és desfavorable se situa en el 43% i el que l’assenyala favorable en el 12%, percentatges només lleugerament pitjors que els de l’AMB. Gràfic 2. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat “Tots els sectors milloren, però sobretot l’hostaleria” La millora de la marxa dels negocis a l’AMB el segon trimestre ha estat generalitzada per a tots els sectors analitzats a l’Enquesta. Destaca el sector de l’hostaleria per ser l’únic on aquesta millora l’ha portat a tenir un saldo1 positiu, és a dir a qualificar majoritàriament de favorable la marxa dels negocis. Tot i que això obeeix en bona part a l’estacionalitat del període, cal recordar que en anys anteriors d’aquesta crisi i en el mateix trimestre, això no era així, per exemple als anys 2009 i 20102 , en què es registrava un saldo negatiu per a la marxa dels negocis. 1 El saldo és la diferència entre el percentatge de respostes positives (favorables) i negatives (desfavorables). 2 Cal esmentar, però, que aquests anys l’Enquesta de clima empresarial permetia obtenir resultats només per al sector hoteler, mentre que a partir del 2012 es contempla l’hostaleria, és a dir, serveis d’allotjament i també serveis de menjar i begudes. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 I.09 II III IV I.10 II III IV I.11 II III IV I.12 II III IV I.13 II AMB Catalunya
 5. 5. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 5 Taula 1. La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Percentatge d’establiments empresarials Trim. II any 2012 Trim. I any 2013 Trim. II any 2013 Situació en el trimestre Àrea Metropolitana de Barcelona3 Favorable 11 11 14 Normal 41 35 45 Desfavorable 48 54 41 Saldo -36 -44 -27 Indústria Favorable 16 22 17 Normal 39 33 56 Desfavorable 45 46 27 Saldo -29 -24 -11 Construcció Favorable 3 0 6 Normal 33 21 27 Desfavorable 64 79 66 Saldo -61 -79 -60 Comerç Favorable 7 7 9 Normal 30 21 31 Desfavorable 64 72 60 Saldo -57 -65 -51 Hostaleria Favorable 30 6 38 Normal 52 32 36 Desfavorable 18 63 26 Saldo 12 -57 11 Resta de serveis Favorable 8 9 10 Normal 49 49 53 Desfavorable 44 42 37 Saldo -36 -32 -27 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2. Evolució de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 3 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cada sector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB) perquè aquestes dades no estan disponibles per a l’AMB.
 6. 6. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 6 2.1.Àrea Metropolitana de Barcelona “Notable moderació del descens de la facturació a l’AMB el 2T” La facturació ha evolucionat favorablement al conjunt de l’AMB el segon trimestre, en registrar el saldo menys negatiu dels dos darrers anys, talment com la marxa dels negocis. Concretament, el 36% dels empresaris de l’Àrea assenyala que la facturació disminueix, un percentatge superior al 24% que assenyala un augment de la mateixa, però el saldo resultant és el menys negatiu dels darrers vuit trimestres. Tots els sectors de l’Enquesta registren un saldo menys negatiu per a la facturació el segon trimestre, sent excepcions l’hostaleria i la indústria que el tenen positiu, sobretot l’hostaleria. De manera que aquests resultats apunten una desacceleració de la caiguda de la facturació a la construcció, el comerç i la resta de serveis (serveis excloent el comerç i l’hostaleria), i un creixement d’aquesta a l’hostaleria i a la indústria. “La caiguda dels preus de venda també es modera” El 22% dels empresaris de l’AMB assenyalen que els preus de venda cauen el segon trimestre, enfront del 6% que assenyala un augment, obtenint el saldo menys negatiu des del mateix trimestre de l’any passat. Per tant, això apuntaria que se suavitza el descens dels preus de venda, si bé els resultats per sectors són heterogenis. D’una banda, està el sector de la construcció que és el que més clarament presenta aquesta tendència de suavització en la caiguda dels preus de venda. D’altra banda, està l’hostaleria que, afectada per l’estacionalitat del període (Setmana Santa i inici de la temporada estival), registra un augment dels preus de venda, com sol passar en un segon trimestre que la conjuntura del sector és bona. El comerç, per la seva banda, registra un saldo més negatiu, de manera que semblaria que s’accentua la caiguda dels preus de venda, molt probablement perquè s’han avançat descomptes, abans de les rebaixes del juliol. I per últim, estan els sectors de la indústria i la resta de serveis, que registren un saldo negatiu
 7. 7. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 7 però força estable apuntant, doncs, una caiguda dels preus similar a la dels trimestres precedents. Taula 2. Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Percentatge d’establiments empresarials Trim. II any 2012 Trim. I any 2013 Trim. II any 2013 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 17 14 24 S’ha mantingut 40 30 40 Ha disminuït 43 56 36 Saldo -26 -42 -11 Preus de venda Ha augmentat 8 11 6 S’ha mantingut 67 53 72 Ha disminuït 25 36 22 Saldo -17 -25 -16 Nombre de treballadors Ha augmentat 7 7 13 S’ha mantingut 70 58 63 Ha disminuït 22 35 25 Saldo -15 -28 -12 Inversió realitzada4 Ha augmentat 7 n.d. n.d. S’ha mantingut 70 n.d. n.d. Ha disminuït 23 n.d. n.d. Saldo -16 n.d. n.d. n.d.: no disponible Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat “La destrucció d’ocupació se suavitza el 2T respecte al 1T” El segon trimestre del 2013 es registra un saldo menys negatiu per a l’ocupació a l’AMB. De fet, es tracta del saldo menys negatiu dels darrers dos anys i mig. Així doncs, el percentatge d’empresaris que assenyala una disminució del nombre de treballadors cau fins al 25%, mentre que el que assenyala un augment s’eleva fins al 13%, el segon trimestre del 2013. Per sectors, l’evolució és semblant, tots milloren, si bé l’hostaleria continua destacant. El descens del nombre de treballadors s’ha moderat a la indústria, a la 4 A partir de l’any 2013, la pregunta sobre la inversió a l’Enquesta de clima empresarial ha passat a ser anual. Això vol dir que es preguntarà només una vegada a l’any, concretament, es farà en el darrer trimestre de l’any i es preguntarà per l’evolució i les perspectives anuals per a la inversió.
 8. 8. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 8 construcció, al comerç i a la resta de serveis, mentre que creix a l’hostaleria per l’estacionalitat del període i, a més, registra un saldo més positiu el segon trimestre del 2013 que el d’un any abans (segon trimestre del 2012). 2.2.Indústria La indústria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és el sector que més millora el segon trimestre del 2013, després de l’hostaleria. Aquest trimestre és el millor que té en els darrers dos anys, això és, des del segon trimestre del 2011. I a més, registra un augment de la facturació, principalment, per la millora notable de la facturació a l’estranger. Aquesta millora ha permès a la indústria de l’AMB estabilitzar la caiguda dels preus i suavitzar la de l’ocupació. Concretament, el saldo de la marxa dels negocis és el menys negatiu dels darrers dos anys, amb un 27% dels empresaris que apunta que aquesta ha estat desfavorable i un 17% que apunta que aquesta ha estat favorable. Cal recordar que el trimestre anterior aquests percentatges eren del 46% i del 22%, respectivament. En el cas de la facturació, el resultat és encara més positiu ja que el percentatge d’empresaris que assenyala un creixement d’aquesta s’eleva fins a aconseguir superar el que assenyala una caiguda. Aquests són del 31% i del 24%, respectivament, donant com a resultat un saldo lleugerament positiu, per primera vegada des del segon trimestre del 2011. Aquesta millora tan notable de la facturació obeeix, fonamentalment, a la de la facturació a l’estranger, que també registra el saldo positiu més elevat dels darrers dos anys. El segon trimestre del 2013, el 27% dels empresaris industrials de l’AMB indica que aquesta ha crescut, superant amb escreix el 6% que indica que ha disminuït. Recordem que el trimestre anterior aquests percentatges eren del 14% i del 12%, respectivament. Les darreres xifres disponibles de comerç exterior de béns de la província de Barcelona també mostren aquesta millora els mesos d’abril i maig, si bé el juny es trenca aquesta tendència positiva i l’exportació comença a retrocedir. Tot i això, el resultat del segon trimestre és positiu i registra un augment de les exportacions del 3% interanual, en valor.
 9. 9. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 9 Els preus de venda registren un saldo negatiu molt semblant al del trimestre anterior però cal destacar que la seva composició és diferent. El segon trimestre del 2013, el 3% dels empresaris assenyalen un augment dels preus enfront del 16% que assenyala una caiguda, mentre que el trimestre precedent aquests percentatges eren del 15% i del 28%, respectivament. L’ocupació també registra una millora notable el 2T respecte al 1T. D’una banda, augmenta el percentatge d’empresaris que indica un creixement del nombre de treballadors, fins al 16% (4% el trimestre anterior), i disminueix el que indica una caiguda, fins al 16% (27% l’anterior). Aquesta evolució fa que el saldo esdevingui zero, apuntant que la caiguda de l’ocupació es frena, però les dades d’afiliats a la indústria en l’àmbit metropolità encara no donen aquesta senyal, ja que el segon trimestre han registrat una desacceleració del descens interanual, des del -9,9% del 1T fins al -4,5% del 2T. Taula 3. Clima empresarial a la indústria Indústria Percentatge d’establiments empresarials Trim. II any 2012 Trim. I any 2013 Trim. II any 2013 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 17 25 31 S’ha mantingut 43 30 44 Ha disminuït 40 45 24 Saldo -24 -20 7 Exportacions Ha augmentat 16 14 27 S’ha mantingut 35 37 30 Ha disminuït 11 12 6 Saldo 5 2 21 Preus de venda Ha augmentat 6 15 3 S’ha mantingut 75 57 82 Ha disminuït 19 28 16 Saldo -13 -14 -13 Nombre de treballadors Ha augmentat 8 4 16 S’ha mantingut 76 69 68 Ha disminuït 16 27 16 Saldo -9 -23 -1 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 10. 10. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 10 La millora de la indústria el segon trimestre ha estat molt similar a la de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La indústria de l’AMB registra un saldo una mica més positiu per a la facturació, menys negatiu per a l’ocupació, però menys positiu per a la facturació a l’estranger i més negatiu per als preus de venda, però les diferències en les magnituds dels saldos són reduïdes. Gràfic 3. Evolució de la indústria a l’AMB i a Catalunya, segon trimestre del 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.3.Construcció El sector de la construcció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona registra una millora notable el segon trimestre però continua sent el sector amb saldos més negatius, amb diferència i, per tant, en una situació més desfavorable. Pel que fa a la marxa dels negocis, el 66% dels empresaris assenyala que aquesta ha estat desfavorable, i tan sols el 6% que ha estat favorable. Això suposa una millora respecte al trimestre anterior, quan aquests percentatges eren del 79% i del 0%, respectivament, però el saldo resultant és el més negatiu de tots els sectors analitzats a l’Enquesta. Pel que fa a la facturació (obra executada), el saldo resultant és força negatiu però també millora respecte al trimestre anterior, apuntant una moderació de la -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Facturació Facturació a l'estranger Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 11. 11. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 11 caiguda el segon trimestre del 2013. Aquest trimestre, el 59% dels empresaris indica que la facturació ha caigut (79% el trimestre anterior) i el 8% assenyala que ha augmentat (1% l’anterior). La caiguda dels preus de venda també es modera el 2T respecte al 1T en registrar un saldo menys negatiu: el 31% dels empresaris assenyala un descens (53% el 1T) enfront del 2% que assenyala un augment (5% el 1T). De fet, el saldo resultant és el menys negatiu des del darrer trimestre del 2009. Pel que fa al nombre de treballadors, també es registra un saldo menys negatiu el 2T: el 39% dels empresaris assenyala un descens (66% el 1T) i el 4% assenyala un creixement (3% el 1T). Per tant, aquesta evolució apunta que el descens de l’ocupació s’ha suavitzat el 2T. Taula 4. Clima empresarial a la construcció Construcció Percentatge d’establiments empresarials Trim. II any 2012 Trim. I any 2013 Trim. II any 2013 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 7 1 8 S’ha mantingut 42 20 32 Ha disminuït 51 79 59 Saldo -43 -78 -51 Preus de venda Ha augmentat 1 5 2 S’ha mantingut 57 42 66 Ha disminuït 42 53 31 Saldo -41 -49 -29 Nombre de treballadors Ha augmentat 3 3 4 S’ha mantingut 51 31 57 Ha disminuït 46 66 39 Saldo -43 -63 -34 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat La comparativa dels resultats de l’Enquesta a l’AMB i al conjunt de Catalunya posa de manifest una evolució molt similar als dos territoris, els descensos de les variables analitzades es moderen el segon trimestre, si bé els saldos resultants per a la facturació (obra executada) i l’ocupació són més negatius a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sobretot per a la primera variable. Com ja s’esmentava
 12. 12. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 12 en informes anteriors, això podria obeir al fet que l’AMB es veu més afectada per la caiguda de l’obra civil, per ser una àrea on es concentra més aquest tipus d’activitat amb relació a la resta del territori català. Gràfic 4. Evolució de la construcció a l’AMB i a Catalunya, segon trimestre del 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.4.Comerç El comerç de l’AMB continua assenyalant que la marxa dels negocis és força negativa, amb un 60% dels empresaris del sector que indiquen que aquesta ha estat desfavorable el 2T i tan sols el 9% que assenyala que aquesta ha estat favorable. Tanmateix, aquest no és un resultat tan negatiu com el del 1T ni com els dels trimestres del 2012. El resultat per a la facturació, però, no és tan negatiu: el 49% dels empresaris del sector assenyalen que aquesta ha disminuït i el 22% que ha augmentat el segon trimestre. D’aquest resultat es desprèn que la caiguda de la facturació es desaccelera ja que el trimestre precedent aquests percentatges eren del 68% i del 14%, respectivament. En canvi, el descens dels preus de venda s’accelera el 2T, en registrar un saldo més negatiu, probablement per l’avenç de descomptes, abans de què s’iniciïn -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 13. 13. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 13 les rebaixes del juliol, per animar el consum. Així, el segon trimestre, el 26% dels empresaris del comerç assenyala un descens dels preus (29% l’anterior) enfront del 5% que assenyala un augment (15% l’anterior). El descens de l’ocupació se suavitza el segon trimestre, en què el 28% dels empresaris assenyala una caiguda de la mateixa (enfront del 33% del 1T) i l’11% assenyala un increment (8% el 1T). El segon trimestre del 2013, l’evolució de la facturació, l’ocupació i els preus de venda ha estat idèntica a l’AMB i al conjunt de Catalunya, mentre que les dues primeres variables moderen la caiguda, la dels preus s’accentua una mica pel motiu esmentat anteriorment. Els saldos obtinguts són molt semblants. En el cas dels preus de venda, la magnitud del saldo és una mica més negatiu a l’AMB però la diferència amb el registrat a Catalunya és reduïda. Taula 5. Clima empresarial al comerç Comerç Percentatge d’establiments empresarials Trim. II any 2012 Trim. I any 2013 Trim. II any 2013 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 14 14 22 S’ha mantingut 28 18 29 Ha disminuït 59 68 49 Saldo -45 -54 -27 Preus de venda Ha augmentat 10 15 5 S’ha mantingut 69 57 70 Ha disminuït 21 29 26 Saldo -11 -14 -21 Nombre de treballadors Ha augmentat 3 8 11 S’ha mantingut 77 59 61 Ha disminuït 21 33 28 Saldo -18 -25 -16 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
 14. 14. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 14 Gràfic 5. Evolució del comerç a l’AMB i a Catalunya, segon trimestre del 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.5.Hostaleria El sector de l’hostaleria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona registra els millors resultats sectorials de l’Enquesta de clima empresarial el segon trimestre del 2013: registra una marxa dels negocis positiva, un creixement de la facturació, dels preus i del nombre de treballadors. Tot i que aquests resultats són en gran part estacionals, val a dir que els saldos obtinguts són, en general, més positius que els del mateix trimestre de l’any passat. En efecte, la facturació registra un saldo positiu el 2T i més elevat que el d’un any enrere (2T.2012): el 58% dels empresaris de l’hostaleria assenyalen que la facturació ha crescut, mentre que només el 12% assenyala que cau, per tant, podem afirmar que aquesta variable ha crescut el segon trimestre del 2013. Però a més, aquests resultats són millors que els del mateix trimestre del 2012, en què van ser del 51% i del 16%, respectivament. Els preus de venda també creixen el 2T del 2013. Així es desprèn del saldo resultant de l’Enquesta: el 46% dels empresaris afirma que els preus han crescut i -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 15. 15. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 15 només el 14% que han disminuït. Així mateix, el saldo obtingut és més elevat que el d’un any enrere, quan aquests percentatges eren del 38% i del 13%, respectivament. El nombre de treballadors també ha crescut. Així ho assenyala el 28% dels empresaris enfront del 10% que afirma que ha disminuït el segon trimestre del 2013, uns percentatges que milloren els registres d’un any enrere (del 21% i del 9%, respectivament). Taula 6. Clima empresarial a l’hostaleria Hostaleria Percentatge d’establiments empresarials Trim. II any 2012 Trim. I any 2013 Trim. II any 2013 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 51 8 58 S’ha mantingut 34 28 30 Ha disminuït 16 65 12 Saldo 35 -57 46 Preus de venda Ha augmentat 38 14 46 S’ha mantingut 48 21 41 Ha disminuït 13 65 14 Saldo 25 -51 32 Nombre de treballadors Ha augmentat 21 3 29 S’ha mantingut 70 66 64 Ha disminuït 9 31 7 Saldo 12 -28 22 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Els resultats de l’hostaleria a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el segon trimestre del 2013 han estat més positius que al conjunt de Catalunya per a totes les variables analitzades: la facturació, l’ocupació i els preus de venda.
 16. 16. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 16 Gràfic 6. Evolució de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, segon trimestre del 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 2.1.Resta de serveis La resta de serveis continua sent el sector en una situació menys dolenta comparat amb el comerç i la construcció, però pitjor que la de la indústria, que comença a registrar saldos positius, o l’hostaleria, que és el sector amb millors resultats a l’Enquesta, amb diferència. El 37% dels empresaris de la branca de la resta de serveis assenyala que la marxa dels negocis ha estat desfavorable el 2T i només el 10% que ha estat favorable. Ara bé, aquests resultats són millors que els del 1T i tots els trimestres del 2012. El mateix passa amb la facturació, que registra un saldo menys negatiu el 2T del 2013 que el 1T, i també menys negatiu que tots els trimestres del 20125 , apuntant una moderació de la seva caiguda. El segon trimestre del 2013, el 36% dels empresaris indiquen que la facturació ha disminuït i el 17% que ha augmentat. 5 Cal recordar que la comparativa no es pot fer amb dades anteriors al 2012 perquè el canvi de metodologia sectorial fet a partir d’aquell any va fer els resultats de l’Enquesta de clima empresarial per sectors no es puguin comparar amb els resultats dels trimestres anteriors, excepte per a la indústria i la construcció 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 17. 17. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 17 Pel que respecte als preus de venda, el 24% dels empresaris apunta que aquests cauen el segon trimestre del 2013, un percentatge superior al que apunta que augmenten, de només l’1%. En aquest cas, el saldo obtingut és idèntic al del trimestre anterior, apuntant una estabilització de la caiguda el 2T. Ara bé, els percentatges obtinguts el primer trimestre van ser diferents: del 31% i del 8%, respectivament. El descens del nombre de treballadors sembla estabilitzar-se el segon trimestre del 2013: el percentatge d’empresaris que indica un augment és del 10% (11% el trimestre precedent), mentre que el que assenyala una disminució és del 29% (32% l’anterior). Taula 7. Clima empresarial a la resta de serveis Resta de serveis Percentatge d’establiments empresarials Trim. II any 2012 Trim. I any 2013 Trim. II any 2013 Evolució del trimestre respecte a l’anterior Facturació Ha augmentat 14 12 17 S’ha mantingut 44 40 47 Ha disminuït 42 48 36 Saldo -28 -36 -19 Preus de venda Ha augmentat 3 8 1 S’ha mantingut 70 61 75 Ha disminuït 27 31 24 Saldo -25 -23 -23 Nombre de treballadors Ha augmentat 7 11 10 S’ha mantingut 70 57 61 Ha disminuït 23 32 29 Saldo -16 -21 -19 n.d.: no disponible Nota:. Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat L’evolució de la branca resta de serveis el segon trimestre és la mateixa a l’AMB que al conjunt de Catalunya: marxa dels negocis menys negativa, moderació de la caiguda de la facturació i estabilitat en el descens dels preus i en el nombre de treballadors. Tot i que la magnitud dels saldos és lleugerament diferent a les
 18. 18. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 18 dues àrees, sobretot per a l’ocupació, es tracta, en general, de diferències poc significatives. Gràfic 7. Evolució de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya, segon trimestre del 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 3. Perspectives de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors “Les perspectives per al 3T continuen millorant i són les menys negatives des de l’entrada en recessió, a principis del 2012” El 42% dels empresaris de l’AMB preveu una marxa dels negocis desfavorable el tercer trimestre del 2013, i tan sols el 13% la preveu favorable. Ara bé, aquests resultats milloren els registres del trimestres anteriors del 2013 i també els de tots els trimestres del 2012. Els resultats sectorials són, en general, de millora. El més destacat és el de l’hostaleria per ser l’únic sector amb perspectives positives per a la marxa dels negocis el tercer trimestre. La resta de sectors continuen tenint perspectives negatives, si bé són menys negatives que un any enrere. La construcció, seguida -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 19. 19. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 19 pel comerç, continuen sent els sectors amb saldos més negatius per a les perspectives sobre la marxa dels negocis. Gràfic 8. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors, tercer trimestre del 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Gràfic 9. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i a Catalunya (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat La millora que s’observa a l’AMB de les perspectives empresarials sobre la marxa dels negocis el tercer trimestre, també s’observa al conjunt de Catalunya. Si bé, com ja s’ha esmentat, les perspectives continuen sent negatives als dos -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta de serveis -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 II.13 III.13 AMB Catalunya AMB
 20. 20. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 20 territoris, amb l’única excepció de l’hostaleria, que les té positives degut, en gran part, a l’estacionalitat del període.6 “La millora de les perspectives es reflecteix a tots els sectors analitzats” La millora de les perspectives per a la marxa dels negocis a l’AMB el tercer trimestre del 2013 és generalitzada a tots els grans sectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial. Aquesta millora té com a resultat unes perspectives menys negatives que un any enrere pràcticament a tots els sectors, excepte al de l’hostaleria, en què la millora s’ha traduït en unes perspectives positives. De manera que aquest sector s’erigeix com el que presenta millors perspectives per al proper trimestre. Entre els sectors que encara presenten perspectives negatives per a la marxa dels negocis, el que registra un saldo menys negatiu és la indústria. En aquesta branca, el 35% dels empresaris preveu que la marxa dels negocis serà desfavorable enfront del 15% que preveu que serà favorable. En canvi, a la construcció es registra el saldo més negatiu: el 69% dels empresaris preveu que la marxa dels negocis serà desfavorable el tercer trimestre mentre que tan sols el 8% preveu que serà favorable. El comerç és el següent sector amb perspectives més negatives, després de la construcció. En aquest, el 56% dels empresaris preveuen que la marxa dels negocis serà desfavorable el tercer trimestre, enfront del 9% que preveu que serà favorable. A continuació ve la resta dels serveis, amb un 40% dels empresaris que preveu una marxa dels negocis desfavorable enfront del 12% que la preveu favorable. Per contra, i com s’assenyalava al principi, al sector de l’hostaleria el percentatge d’empresaris que preveu una marxa dels negocis favorable supera el que la preveu desfavorable. Aquests percentatges són del 28% i del 12%, 6 Cal recordar, però, que les perspectives empresarials sobre la marxa dels negocis a l’hostaleria de l’AMB per al tercer trimestre del 2012 eren lleugerament negatives.
 21. 21. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 21 respectivament, donant com a resultat un saldo de perspectives positiu per al tercer trimestre. Taula 8. Perspectives de la marxa dels negocis a l’AMB i als seus sectors Àrea Metropolitana de Barcelona Percentatge d’establiments empresarials Trim. III any 2012 Trim. II any 2013 Trim. III any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Àrea Metropolitana de Barcelona7 Favorable 8 11 13 Normal 43 44 45 Desfavorable 49 45 42 Saldo -41 -35 -29 Indústria Favorable 13 15 15 Normal 42 50 51 Desfavorable 46 35 35 Saldo -33 -20 -20 Construcció Favorable 4 1 8 Normal 25 19 22 Desfavorable 71 79 69 Saldo -67 -78 -61 Comerç Favorable 5 10 9 Normal 34 37 36 Desfavorable 61 53 56 Saldo -56 -42 -47 Hostaleria Favorable 16 13 28 Normal 60 55 60 Desfavorable 24 32 12 Saldo -9 -19 16 Resta de serveis Favorable 6 10 12 Normal 49 50 48 Desfavorable 45 40 40 Saldo -39 -30 -28 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 4. Perspectives de les principals variables empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus sectors 7 La Cambra elabora els resultats del conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a partir dels resultats sectorials ponderats pel pes de cada sector a Catalunya sobre el conjunt de l’economia catalana, en termes de valor afegit brut (VAB). Aquestes dades no estan disponibles per a l’AMB.
 22. 22. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 22 4.1.Àrea Metropolitana de Barcelona “La facturació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona continuarà caient el tercer trimestre” Les perspectives sobre la facturació continuen sent negatives al conjunt de l’AMB ja que el percentatge d’empresaris que preveu una caiguda continua superant el que preveu un augment (36% i 13%, respectivament). Ara bé, aquests percentatges milloren el resultat registrat un any enrere, en què eren del 42% i de l’11%, respectivament. Aquesta millora es dóna a tots els sectors de l’Enquesta de clima empresarial, excepte a la construcció i al comerç. A la construcció, el saldo resultant és pràcticament estable, és a dir, igual de negatiu que un any enrere. I al comerç, el saldo és lleugerament més negatiu que un any enrere. “També es preveu que els preus de venda continuaran disminuint” El 17% dels empresaris de l’AMB preveu que els preus de venda cauran el tercer trimestre, percentatge que supera el 2% que preveu que creixeran. Aquest resultat fa que el saldo d’aquesta variable continuï sent negatiu, tot i que menys que un any enrere, quan aquests percentatges eren del 24% i del 4%, respectivament. Aquest resultat és generalitzat a gairebé tots els sectors analitzats a l’Enquesta de clima empresarial amb l’única excepció del comerç, que registra un saldo més negatiu per a les perspectives sobre els preus de venda el tercer trimestre. “Els empresaris de l’AMB preveuen que la caiguda de l’ocupació es moderarà” Les perspectives sobre l’ocupació a l’AMB el tercer trimestre són menys negatives, de fet, són les menys negatives des de principis del 2011. El 18% dels empresaris preveu que l’ocupació disminuirà, superant el 8% que preveu que creixerà, donant com a resultat, per tant, unes perspectives encara negatives però menys que en els darrers dos anys i mig.
 23. 23. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 23 Tots els sectors de l’Enquesta presenten perspectives negatives per a l’ocupació excepte l’hostaleria que les té lleugerament positives i pràcticament iguals que un any enrere. Per tant, aquest sector preveu que l’ocupació creixerà, un creixement que obeeix a raons estacionals ja que el tercer trimestre és la temporada alta a l’hostaleria. En sentit contrari, destaca el sector del comerç per tenir perspectives tant negatives com un any enrere, mentre que la resta de sectors les tenen menys negatives que un any enrere. Si bé la construcció continua sent el sector amb pitjors perspectives d’ocupació. Taula 9. Perspectives empresarials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Percentatge d’establiments empresarials Trim. III any 2012 Trim. II any 2013 Trim. III any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentarà 11 19 13 Es mantindrà 47 52 51 Disminuirà 42 29 36 Saldo -31 -9 -22 Preus de venda Augmentaran 4 8 2 Es mantindran 72 74 81 Disminuiran 24 18 17 Saldo -20 -10 -15 Nombre de treballadors Augmentarà 5 7 8 Es mantindrà 75 75 73 Disminuirà 20 19 18 Saldo -16 -12 -10 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 4.2.Indústria Malgrat que el segon trimestre ha estat positiu per a la indústria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la facturació ha crescut moderadament i el creixement de l’exportació s’ha accelerat; les perspectives per al tercer trimestre són negatives, en bona part, per l’estacionalitat, en aquest cas negativa, ja que és el període de vacances.
 24. 24. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 24 Efectivament, les perspectives sobre la facturació del tercer trimestre a la indústria de l’AMB són lleugerament negatives: el 31% dels empresaris del sector preveu que aquesta disminuirà, percentatge que supera el que preveu que creixerà, del 16%. Tot i això, aquest resultat és menys negatiu que el registrat un any enrere, quan aquests percentatges eren del 41% i del 12%, respectivament. Pel que respecte a la facturació a l’estranger, les perspectives per al 3T són negatives, per primera vegada des de què es disposa d’aquesta sèrie (primer trimestre del 2010). El 12% dels empresaris preveu que l’exportació disminuirà el tercer trimestre, un percentatge superior al 7% que preveu que augmentarà. En part, aquest resultat està afectat per l’estacionalitat del tercer trimestre, en què recauen les vacances d’estiu, però només en part ja que, com s’assenyala al principi, és la primera vegada que aquest saldo és negatiu des de què s’obtenen els resultats de l’Enquesta per a l’AMB, per tant, assenyala un empitjorament de les perspectives sobre l’exportació. De fet, les darreres dades d’exportacions de béns a la província de Barcelona ja mostren aquest deteriorament el mes de juny, com ja s’ha esmentat anteriorment. Els preus de venda continuen registrant un saldo lleugerament negatiu: l’11% dels empresaris preveu que aquests disminuiran el tercer trimestre enfront de l’1% que preveu que augmentaran. Ara bé, el saldo resultant és menys negatiu que un any enrere, en què aquests percentatges eren del 16% i del 4%, respectivament. De la mateixa manera, les perspectives per a l’ocupació el tercer trimestre continuen sent negatives però milloren ja que són menys negatives que un any enrere. El 14% dels empresaris preveu que el nombre de treballadors disminuirà el 3T del 2013, un percentatge superior al 8% que preveu que creixerà. Tanmateix, com abans, aquests percentatges milloren lleugerament els registres d’un any enrere, quan eren del 14% i del 3%, respectivament. Les perspectives del sector industrial per al tercer trimestre són més negatives a l’AMB que al conjunt de Catalunya per a totes les variables analitzades, però especialment per a l’exportació. Les perspectives sobre exportació a Catalunya són positives mentre que a l’AMB són negatives. Cal esmentar, però, que aquesta divergència no sembla molt probable atès que les exportacions de béns de la província de Barcelona representen el 78% del total català i, a més,
 25. 25. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 25 l’empitjorament d’aquestes el juny es reflexa tant a la província de Barcelona com al conjunt de Catalunya. Taula 10. Perspectives empresarials a la indústria Indústria Percentatge d’establiments empresarials Trim. III any 2012 Trim. II any 2013 Trim. III any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentarà 12 25 16 Es mantindrà 47 56 53 Disminuirà 41 20 31 Saldo -29 5 -16 Exportacions Augmentarà 17 20 7 Es mantindrà 38 39 45 Disminuirà 8 4 12 Saldo 9 15 -6 Preus de venda Augmentaran 4 5 1 Es mantindran 80 86 88 Disminuiran 16 9 11 Saldo -12 -4 -9 Nombre de treballadors Augmentarà 3 3 8 Es mantindrà 82 85 78 Disminuirà 14 12 14 Saldo -11 -8 -5 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Gràfic 10. Perspectives de la indústria a l’AMB i a Catalunya, 3T. 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 Facturació Exportació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 26. 26. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 26 4.3.Construcció Al sector de la construcció les perspectives sobre l’ocupació i els preus de venda per al 3T són menys negatives, mentre que per a la facturació es mantenen força negatives i estables. Així, en el cas de la facturació (obra executada), el 56% dels empresaris preveuen una disminució el 3T enfront de tan sols el 9% que preveu un augment, percentatges que donen un saldo negatiu molt semblant al d’un any enrere, quan aquests eren del 49% i del 4%, respectivament. La caiguda dels preus de venda, en canvi, es preveu que se suavitzarà el tercer trimestre, en què el 20% dels empresaris preveuen un descens i el 2% un augment, percentatges que donen com a resultat el saldo menys negatiu dels darrers dos anys i mig. Així mateix, els empresaris de la construcció preveuen que l’ocupació moderarà el ritme de caiguda ja que el saldo per al tercer trimestre és menys negatiu: el 30% dels empresaris preveu una disminució del nombre de treballadors al sector i només el 3% preveu un creixement d’aquests, però aquest resultat és força menys negatiu que el registrat un any enrere, quan aquests percentatges eren del 46% i del 3%, respectivament. Les perspectives de facturació per al tercer trimestre a la construcció són més negatives a l’AMB que al conjunt del territori català, al revés que per als preus de venda i l’ocupació. Ara bé, en tots els casos, les diferències en les magnituds dels saldos són reduïdes, especialment per als preus de venda.
 27. 27. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 27 Taula 11. Perspectives empresarials a la construcció Construcció Percentatge d’establiments empresarials Trim. III any 2012 Trim. II any 2013 Trim. III any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentarà 4 6 9 Es mantindrà 46 45 35 Disminuirà 49 50 56 Saldo -45 -44 -46 Preus de venda Augmentaran 1 4 2 Es mantindran 57 70 77 Disminuiran 42 27 20 Saldo -41 -23 -18 Nombre de treballadors Augmentarà 3 2 3 Es mantindrà 51 60 67 Disminuirà 46 38 30 Saldo -43 -35 -26 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Gràfic 11. Perspectives de la construcció a l’AMB i a Catalunya, tercer trimestre del 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 28. 28. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 28 4.4.Comerç El sector del comerç té perspectives sobre la facturació i els preus de venda lleugerament més negatives per al tercer trimestre del 2013 que les registrades un any enrere. En canvi, les perspectives per a l’ocupació es mantenen negatives però estables. Així, per a la facturació, el 46% dels empresaris preveu un descens d’aquesta, enfront del 8% que preveu un augment, mentre que un any enrere aquests percentatges eren del 47% i del 13%, respectivament. De manera que el saldo resultant és més negatiu per al 3T del 2013. De la mateixa manera, les perspectives sobre els preus de venda són més negatives que un any enrere. Per al tercer trimestre del 2013, el 27% dels empresaris preveu que els preus cauran enfront del 3% que preveu que creixeran; mentre que un any enrere aquests percentatges eren del 22% i del 8%, respectivament, obtenint un saldo menys negatiu. Taula 12. Perspectives empresarials al comerç Comerç Percentatge d’establiments empresarials Trim. III any 2012 Trim. II any 2013 Trim. III any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentarà 13 19 8 Es mantindrà 40 45 46 Disminuirà 47 36 46 Saldo -35 -17 -38 Preus de venda Augmentaran 8 11 3 Es mantindran 70 67 70 Disminuiran 22 21 27 Saldo -14 -10 -23 Nombre de treballadors Augmentarà 4 11 4 Es mantindrà 77 67 77 Disminuirà 19 23 19 Saldo -15 -12 -15 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat L’ocupació, en canvi, registra unes perspectives igual de negatives que un any enrere. Per al tercer trimestre del 2013, el 19% dels empresaris preveu que
 29. 29. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 29 aquesta caurà i tan sols el 4% que augmentarà, percentatges idèntics als registrats un any enrere. La comparativa territorial de les perspectives per al 3T al comerç posa de manifest que aquestes continuen sent més negatives a l’AMB que a Catalunya per a les tres variables analitzades (facturació, preus i ocupació). Així mateix, cal assenyalar que les perspectives de facturació a Catalunya són igual de negatives que un any enrere, cosa que no passa a l’AMB, on són una mica més negatives. Gràfic 12. Perspectives del comerç a l’AMB i a Catalunya, 3T. 2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 4.5.Hostaleria Tot i que les perspectives al sector de l’hostaleria sobre la marxa dels negocis el tercer trimestre són positives, aquestes són lleugerament negatives per a la facturació, afectada per unes perspectives també negatives per als preus de venda. En el cas de la facturació, el 24% dels empresaris preveu que aquesta disminuirà el 3T, enfront del 15% que preveu que creixerà donant com a resultat un saldo negatiu, tot i que menys negatiu que un any enrere. -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 30. 30. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 30 Així mateix, les perspectives per als preus de venda són negatives però també menys negatives que un any enrere. El 28% dels empresaris preveu que els preus disminuiran el tercer trimestre del 2013, percentatge superior al 9% que preveu que augmentaran, si bé aquest resultat millora el registrat un any enrere, quan aquests percentatges eren del 37% i de l’11%, respectivament. Per contra, les perspectives sobre el nombre de treballadors són moderadament positives i molt similars a les registrades un any enrere. El 9% dels empresaris que els ocupats augmentaran enfront del 6% que preveu que cauran. Un any enrere aquests percentatges eren del 13% i de l’11%, respectivament, de manera que el saldo resultant és molt similar en ambdós casos. Taula 13. Perspectives empresarials a l’hostaleria Hostaleria Percentatge d’establiments empresarials Trim. III any 2012 Trim. II any 2013 Trim. III any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentarà 18 48 15 Es mantindrà 48 39 60 Disminuirà 34 13 24 Saldo -16 35 -9 Preus de venda Augmentaran 11 35 9 Es mantindran 52 47 63 Disminuiran 37 19 28 Saldo -26 16 -19 Nombre de treballadors Augmentarà 13 23 9 Es mantindrà 77 72 85 Disminuirà 11 4 6 Saldo 2 19 3 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat Cal destacar la notable diferència entre les perspectives del sector de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya per al tercer trimestre del 2013 ja que a la primera són negatives per a la facturació i els preus, mentre que al territori català són positives. Els resultats de l’Enquesta de clima empresarial posen de manifest que l’hostaleria a l’AMB presenta perspectives lleugerament negatives per a la facturació, en bona part perquè també preveu una caiguda dels preus, fet que no s’observa a la resta de zones de Catalunya, tampoc a la Costa de Barcelona. Això, molt probablement
 31. 31. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 31 explica que les perspectives sobre l’evolució del nombre de treballadors el 3T siguin també més positives a Catalunya que a l’AMB. Gràfic 13. Perspectives de l’hostaleria a l’AMB i a Catalunya, 3T.2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 4.6.Resta de serveis Les perspectives per al tercer trimestre de la branca que comprèn la resta de serveis a l’AMB són menys negatives que un any enrere. Les perspectives de facturació continuen sent negatives, per tant, es preveu que continuarà caient el tercer trimestre, però menys que un any enrere. Així, per al tercer trimestre del 2013, el 30% dels empresaris preveu que aquesta disminuirà enfront del 15% que preveu que creixerà, percentatges que eren del 40% i del 10% un any enrere. Els empresaris també preveuen que els preus de venda continuaran caient el 3T, així ho indica el 13% d’aquests, enfront de tan sols l’1% que preveu que augmentaran. Tanmateix, aquesta caiguda perd impuls ja que aquests resultats millorant el registrat un any enrere, quan el 21% dels empresaris del sector preveia un descens i el 2% un augment dels preus. -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 32. 32. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 32 També les perspectives d’ocupació per al tercer trimestre milloren tot i que continuen reflectint que aquesta cau. El 21% dels empresaris preveu que l’ocupació disminuirà el 3T, un percentatge superior al 12% que preveu un creixement. Ara bé, un any enrere aquests percentatges eren del 19% i del 5%, respectivament. Per tant, aquest tercer trimestre del 2013 el saldo de perspectives per a l’ocupació és menys negatiu assenyalant una desacceleració de la caiguda. Taula 14. Perspectives empresarials a la resta de serveis Resta de serveis Percentatge d’establiments empresarials Trim. III any 2012 Trim. II any 2013 Trim. III any 2013 Perspectives respecte al trimestre anterior Facturació Augmentarà 10 12 15 Es mantindrà 50 59 55 Disminuirà 40 28 30 Saldo -30 -16 -15 Preus de venda Augmentaran 2 3 1 Es mantindran 77 76 86 Disminuiran 21 21 13 Saldo -20 -18 -13 Nombre de treballadors Augmentarà 5 5 12 Es mantindrà 77 76 67 Disminuirà 19 19 21 Saldo -14 -15 -9 Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat A la branca de la resta de serveis, les perspectives empresarials a l’AMB per al tercer trimestre són menys negatives que per a Catalunya, i ho són per a totes les variables d’anàlisi, sobretot per a la facturació, si bé les diferències en les magnituds dels saldos són petites.
 33. 33. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 33 Gràfic 14. Perspectives de la resta de serveis a l’AMB i a Catalunya,3T.2013 (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 5. Fitxa tècnica Taula 15. Errors mostrals. Àrea Metropolitana de Barcelona. Segon trimestre del 2013 Sectors Mostra Error8 Indústria 175 7,4% Construcció 122 8,9% Comerç 245 6,3% Hostaleria 152 7,9% Resta de serveis 560 4,1% TOTAL 1.254 2,8% Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 8 Màxim error possible calculat a partir d’un mostreig aleatori simple. -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 Facturació Preus de venda Ocupació AMB Catalunya
 34. 34. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 34 6. Nota metodològica A partir de l’any 2012, l’operació de l’Enquesta de Clima Empresarial de Catalunya amplia els sectors considerats a la mateixa per tal de què sigui homogènia amb la que fa l’INE per al conjunt d’Espanya i que aquest organisme ha començat a fer el gener del 2012. Aquests canvis consisteixen, fonamentalment, en: • Ampliar el sector de la indústria al seu conjunt, fins ara només es contemplava la indústria manufacturera. • Ampliar el sector de la construcció al seu conjunt. Això vol dir que s’incorpora la branca d’activitats especialitzades de la construcció, que fins ara no es contemplava. • Ampliar el sector del comerç. Fins ara es contemplava el comerç al detall, ara s’inclou també el comerç a l’engròs i la venda i reparació de vehicles. • Ampliar el sector relacionat amb el turisme. Fins ara, es contemplava el sector hoteler, ara s’afegeix la restauració (serveis de menjars i begudes) • Ampliar el sector serveis fins a poder contemplar pràcticament tot el seu conjunt. De manera que aquest ara es denomina “resta de serveis”. Per tant, la sectorització9 a partir del 2012 és: Indústria 01: Alimentació, begudes i tabac (CCAE-2009: 10 a 12) 02: Tèxtil, confecció, cuir i calçat (CCAE-2009: 13 a 15) 03: Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (CCAE-2009: 16 a 18) 04: Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (CCAE-2009: 20 a 23) 05: Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (CCAE-2009: 24 i 25) 06: Fabricació de maquinària i equips mecànics, elèctrics i de productes informàtics, electrònics i òptics (CCAE-2009: 26 a 28) 07: Altres indústries (CCAE-2009: 05 a 09, 19, 29 a 33, 35 a 39) Construcció Es considera la Secció F completa de la CCAE-2009, és a dir, les divisions: 41: Construcció d'immobles 42: Construcció d'obres d'enginyeria civil 43: Activitats especialitzades de la construcció 9 La nova metodologia sectorial de l’Enquesta de Clima Empresarial per a la indústria i la construcció si permet fer la comparativa amb els resultats de l’enquesta per als trimestres anteriors al 2012, però no per a la resta de sectors.
 35. 35. Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures Setembre 2013 Informe 2T 2013 per a l’Ajuntament de Barcelona 35 Comerç 01: Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats (CCAE-2009: 472) 02: Comerç al detall d'articles d'ús domèstic, culturals i recreatius en establiments especialitzats (CCAE-2009: 475 i 476) 03: Altre tipus de comerç al detall (CCAE-2009: 473, 474, 477, 478, 479) 04: Comerç al detall en establiments no especialitzats (CCAE-2009: 471) 05: Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (CCAE-2009: 45) 06: Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç (CCAE-2009: 46) Hostaleria CCAE-2009: 55 i 56 55 Serveis d’allotjament 56 Serveis de menjar i begudes Serveis 01: Informació i comunicacions (CCAE-2009: 58 a 63) 02: Activitats jurídiques i de comptabilitat (CCAE-2009: 69) 03: R+D, publicitat i estudis de mercat i activitats científiques i tècniques (CCAE- 2009: 71 a 75) 04: Activitats administratives i serveis auxiliars (CCAE-2009: 77 a 82) 05: Altres serveis (CCAE-2009: 49 a 53, 64 a 66, 68, 92, 93 i 96) Per a més informació sobre la metodologia, consulteu: http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.htm

×