Masarykova univerzita                   Filozofická fakulta               Ústav románský...
ÚvodTéma řazení přídavných jmen ve větě jsem zvolila po vyloučení ostatních možností. Jiné gramatickéjevy jsou samozřejmě ...
Jazyk je podle jedné lingvistické definice systém znaků, díky němuž popisujeme věci, myšlenky asituace. Je to nástroj, kte...
Třídění slov dle významuSlova mužského rodu nebo bytosti mužského pohlaví mají několik způsobů užití, mohou to býtnapříkla...
Postavení přídavných jmenPostavení adjektiva ve španělštině je relativně volné, ale přesto existují pravidla, která odlišu...
spolehlivou, protože na konci je uveden autor, informace se zdají být v pořádku a celá stránka působíprofesionálně.http://...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Práce kpi

346 views

Published on

399339

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Práce kpi

 1. 1. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Španělský jazyk a literatura Postavení přídavných jmen vůči podstatným jménům a řazení přídavných jmen z hlediska významu Práce z normativní gramatikyV Brně 2012 Barbora Lhotková
 2. 2. ÚvodTéma řazení přídavných jmen ve větě jsem zvolila po vyloučení ostatních možností. Jiné gramatickéjevy jsou samozřejmě také zajímavé a pro studium přínosné, avšak pro tuto práci jsou příliš zdlouhavéa náročné. Chci se vyhnout nejasným formulacím a ztrátě souvislostí. Myslím, že pro studiumFilologie, oboru Španělský jazyk a literatura jsem zvolila správně a věřím, že tato práce pro mě budejen přínosem. Cílem je ukázat jaké postavení ve větě má přídavné jméno a jaké výjimky a změnymůžeme očekávat.Klíčová slova: jazyk, podstatné jméno, přídavné jméno, charakteristika, výjimka
 3. 3. Jazyk je podle jedné lingvistické definice systém znaků, díky němuž popisujeme věci, myšlenky asituace. Je to nástroj, který lidé užívají pro vyjádření svých myšlenek v realitě a pro usnadněníkomunikace. Existuje mnoho jazyků, mnoho dialektů a každý z nich má svá pravidla.Španělský jazyk je datován z období před románského, z ligvistického hlediska rozlišujeme tři typyvývojové španělštiny: středověká španělština, španělština středního věku, moderní španělština. Dnesznámá španělština prošla dlouhým vývojem, byla ovlivňována mnoha faktory, z nichž mohu zmínitnapříklad společenský, kulturní, politický a historický vliv. Obrovský vliv „el latín vulgar“ aarabského světa se na španělském jazyce dodnes odráží (albaricoque, alférez).Pokud jde o výuku cizích jazyků, řídí se typickými gramatickými jevy jako například fonetikou,fonologií, morfologií, sémantikou.Podstatná jménaJsou slova, která slouží k pojmenování osob, objektů, zvířat, procesů, konkrétních neboabstraktních jevů. Podstatná jména se třídí podle daných charakteristik, které ovlivňují jejichmorfosintaktické a sémantické chování v několika kontextech užití (číslo, vzor).Podstatná jména jsou v úzkém kontaktu také s dalšími gramatickými prvky, které je doprovázejí téměřokamžitě: člen, přídavná jména, slovesa, zájmena, atd.Ve španělském jazyce probíhá u podstatných jmen několik změn, jedná se například o změnu v čísle(od jednotného čísla k množnému), některá mají ženský rod a jiná rod mužský, jejich význam se všakněmění.Mužské bytosti jsou přirozeně rodu mužského a většinou končí na samohlásku –o (Pedro, padre),ženské bytosti jsou rodu ženského a obvykle končí na samohlásku –a nebo koncovku –ión (María,madre).Ve španělštině však neexistuje skloňování podstatných jmen, toto nahrazuje z větší části předložka,která vyjadřuje to, co v jiných jazycích probíhá skloňováním.Rod u podstatných jmenVšechna slova ve španělském jazyce mají nějaký člen, může být mužský nebo ženský, existujívýjimky slov se členem neutrálním (lo bueno, lo malo, lo importante es) a podstatná jména obojetná(el mar / la mar = je výraz který se používá především v literárních textech), ale nesmíme jezaměňovat slovy zvanými podstatná jména stejného rodu (el/la cantante, el/la jefa= nová forma).Je velmi důležité vědět jakému rodu patří podstatné jméno, protože slova, která nasledují popodstatných jménech se mění podle jejich rodu. Také existují výjimky podstatných jmen, kterépojmenovávají bytosti dle pohlaví a rod patří bytosti, kterou pojmenovávají. Podstatná jména můžemerozdělit na ty co se třídí dle významu a na ty, co se třídí dle koncovky, ale obě formy podléhajívýjimkám.
 4. 4. Třídění slov dle významuSlova mužského rodu nebo bytosti mužského pohlaví mají několik způsobů užití, mohou to býtnapříklad jména dnů v týdnu nebo měsíců v roce, jména řek, moří, oceánů a jezer, horských systémů,jména profesí, stromů, určení typu automobilů (el lunes, el febrero, el atlántico, el profesor, elmanzano, un Peugeot).Jména ženského rodu, nebo bytosti ženského pohlaví mají několik způsobů užití, mohou to býtnapříklad názvy profesí tradičně vykonávaných muži, jména písmen abecedy (la minero, la eme)Slova obou rodů, mohou být jak rodu mužského tak rodu ženského (la cura = el proceso de terapia / elcura = el sacerdote)Třídění slov dle koncovkyPodstatná jména rodu mužského většinou končí na –o, -or, -aje, mezi nimi se také objevují výjimky (elejemplo, el dolor, el viaje, pero la radio).Podstatná jména ženského rodu většinou končí na –a, -dad, -tad, -ción, -sión , -zón, -ez, -tud, -dumbre(la libertad, la silla, la función, la razón pero el calzón).Přídavná jménaTento typ slov může určovat různá kritéria. Přídavná jména specifikují jména podstatná, kterádoprovází, nesou funkci charakteristické vlastnosti. Ukazují kvalitu, množstí, typ a informaci o časunebo místě. Nicméně, přídavné jméno je vždy podřízeno podstatné jménu, nikdy nemůže být hlavnímnebo centrálním komponentem. Plní funkci měnit a doplňovat podstatné jméno.Třídění podstatných jmenExistuje mnoho gramatických manuálů popisujících dělení přídavých jmen, z nich zmiňuji el Nombre:sustantivo y adjetivo de M.a Victoria Romero Gualda, která preferuje klasifikaci sémantickou.Rozlišujeme přídavná jména hodnotící a přídavná jména rozhodující. Přídavná jména hodnotící určujíkvalitu a abstraktní nebo konkrétní charakteristiku podstatného jména, které doprovázejí (la hijaguapa, el perro educado, el problema fácil). Pokud přídavné jméno přidává substantivu nějakou kvalitunebo novou informaci, aby ho oddělilo od ostatních, nazýváme ho specifikujícím a většinou následujeaž po podstatném jménu (el piso acomodado, el monumento apasionado).Přídavné jméno, které nepřináší žádnou důležitou, novou nebo kvalitativní informaci, nazývámepřívlastkovým nebo vysvětlujícím a většinou se nachází před podstatným jménem (la salada sal, elgraso aceite).Tvoření přídavných jmenNěkterá adjektivu mohou být odvozena od substantiva (marino -˃ mar, maternal -˃ madre některá ),se odvozují od příslovce (simple -˃ simplemente). Pro odlišení adjektiva od substantiva často záležína jeho postavení ve větě(substantivo -˃ el anciano está cansado / adjektivum -˃ el hombre ancianoestá cansado).
 5. 5. Postavení přídavných jmenPostavení adjektiva ve španělštině je relativně volné, ale přesto existují pravidla, která odlišujípostavení ve větě. Pozice adjektiva po substantivu odlišuje vnímání intelektuální a určení substantivaje objektivní, jedná se výrazy vyjadřující situaci nebo národnost. Pokud se adjektivum nachází předsubstantivem určuje ho subjektivně a často se jedná o výrazy vyjadřujícíštěstí, radost, dobrotu,laskavost. (Decimos vino espaňol frente a delicado vino).Také existují další pravidla která určují, jestli adjektivum předchází substantivu, nebo následuje až poněm. Jedná se o adjektiva přívlastková a přísudková. Funkce přívlastková umožňuje klást adjektivumpřed i po substantivu, mění význam substantiva (El eterno universo y sus estrellas resplandecientes).Přísudkové adjektivum se může nacházet na libovolné pozici, nicméně jeho pozice závisí na pozicipřísudku (El cielo está nublado).EL ADJETIVO Califica a un nombre Determina a un nombreCALIFICATIVOS DETERMINATIVOSbueno Tiene tres gradosmalo Demostrativo estadifícil cosa Positivo Comparativo Superlativo esenuevo perro bueno mejor el mejor Posesivo tu casa mis padres Indefinidos alguna cosa Numerales cuatro meses séptimo díaZdroje:Matte Bon, Francisco. Gramática comunicativa del espaňol. Tomo I. Madrid,Edelsa, 1992, 386 s.ISBN 84-7711-104-9.Gramatiku jsem si vybrala, poněvadž obsahuje velké množství informací k tématu. Informace jsoupodávany jasně a srozumitelně. Příručka je stručná a přesto výstižná, navíc obsahuje všechnynáležitosti, které má takováto odborná kniha obsahovat (jméno autora, datum vydání, atp..)http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/tipos-de-adjetivos.htmTuto webovou stránku jsem zvolila z toho důvodu, že je velmi přehledná. Obsahuje dostatečnémnožství informací a vše je vysvětlováno srozumitelně, jednoduše a přesně. Považuji ji za
 6. 6. spolehlivou, protože na konci je uveden autor, informace se zdají být v pořádku a celá stránka působíprofesionálně.http://www.nebrija.com/revista-linguistica/anteriores/numero1-3/Aleta_seryestar.pdfTento odkaz na odbornou práci jsem si vybrala pro jeho obsáhlost. Je velmi rozšířený a doplňujeinformace, které jsem jinde nenašla. Líbí se mi celkové zpracování, formát textu, člěnení jednotlivýchkategorií atp.) Myslím, že je vhodný, protože obsahuje celou řadu důležitých informací včetně autora izdrojů.

×