Wybrane założenia filozoficzneoraz procedury badawcze w językoznawstwiekognitywnym i generatywnymAnaliza porównawcza z per...
Prezentacja na podstawie pracy doktorskiejKonat, B. 2012. Wybrane założenia filozoficzne oraz procedurybadawcze w językozn...
Dziedzina: ogólna metodologia nauk.Zakres badań: założenia filozoficzne i procedurybadawcze językoznawstwageneratywnego i ...
1. Jaka jest struktura metodologicznajęzykoznawstwa generatywnego?2. Jaka jest struktura metodologicznajęzykoznawstwa kogn...
Generatywizm KognitywizmSformułowaniezałożeńfilozoficznychNoam Chomsky George LakoffProcedurybadawcze wjęzykoznawstwieAnal...
6Noam Chomsky George Lakoff
Leszek NowakTadeusz ZgółkaWładysław ZabrockiJerzy PogonowskiJerzy BańczerowskiTadeusz GruczaHenryk KardelaRoman KaliszRand...
Praca jest pierwszą próbą podaniasystematycznego opisu porównawczegogeneratywizmu i kognitywizmu w ramach jednejkoncepcji ...
Pytania szczegółowe1. Jakie obszary badane są rozpoznawane w ramachgeneratywizmu, a jakie w ramach kognitywizmu?2. Jakie o...
CZĘŚĆ PIERWSZAIDEALIZACYJNA TEORIA NAUKI10
Rozdział 1.Zarys Idealizacyjnej Teorii NaukiRozdział 2.Podstawowe pojęcia Idealizacyjnej Teorii NaukiRozdział 3.Procedury ...
„Zadanie nauki polega na tym, abydotrzeć do owej wewnętrznej naturyrzeczywistości pomijając w «pierwszymprzybliżeniu» to, ...
„Filozofia formułuje, systematyzujei uzasadnia przyjmowane milczącow nauce zasady”(Nowak, 1974, s. 83).13
CZĘŚĆ DRUGAZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE14
Rozdział 4.Założenia filozoficzne językoznawstwageneratywnegoRozdział 5.Założenia filozoficzne językoznawstwakognitywnegoP...
Idealizacja NaukiprzyrodniczeNoamChomskyPseudoidealizacja BiologiaDarwinowskaGeorgeLakoff16
Generatywizm KognitywizmStrukturaesencjalnaczynnika A(1) Gg(0) Gg, kg(1) Kk(0) Kk, gk17
Prawo idealizacyjneGeneratywizmJeśli W(x) i kg(x) = 0, to Ag(x) = f(Gg(x)).KognitywizmJeśli W(x) i gk(x) = 0, to Ak(x) =h(...
CZĘŚĆ TRZECIAPROCEDURY BADAWCZE19
Rozdział 6.Procedury badawcze językoznawstwageneratywnegoRozdział 7.Procedury badawcze językoznawstwakognitywnegoPodsumowa...
Generatywizm(Miechowicz-Mathiaseni Witkoś, 2008;Pesetsky i Torrego, 2011).Kognitywizm(Rudzka-Ostyn, 2000).Przedmiot Analiz...
Generatywizm(Sprouse, 2007).Kognitywizm(Fabiszak et al., 2012).Przedmiot Badanie ocenakceptowalności zdańniegramatycznychB...
NAJWAŻNIEJSZEUSTALENIA PRACY23
1. Językoznawstwo kognitywne rozpoznaje takie samo uniwersum badanejak językoznawstwo generatywne.2. Uniwersum to składa s...
Dziękuję za uwagę25
Wykorzystane zdjęcia:Autor: Duncan Rawlinson [CC-BY-2.0(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via WikimediaCommons...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Procedury badawcze i założenia filozoficzne generatywizmu i kognitywizmu - streszczenie pracy doktorskiej

376 views
265 views

Published on

Praca jest analizą, filozoficzną i metodologiczną, dwóch nurtów
współczesnego językoznawstwa ogólnego: generatywizmu i kognitywizmu. Jest
ona prowadzona w aparacie Idealizacyjnej Teorii Nauki (Nowak, 1974, 1976, 1977,
2004). Przedmiotem analizy są wybrane założenia filozoficzne obu omawianych
nurtów, ze szczególnym uwzględnieniem prac Noama Chomsky’ego i George’a
Lakoffa. Omawia się również badania empiryczne prowadzone w ramach obydwu
omawianych nurtów. Celem pracy jest wykazanie podobieństw i różnic między
generatywizmem i kognitywizmem językoznawczym oraz wskazanie w jakim stopniu
założenia filozoficzne determinują metody i zakres badań prowadzonych przez
językoznawców.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Procedury badawcze i założenia filozoficzne generatywizmu i kognitywizmu - streszczenie pracy doktorskiej

 1. 1. Wybrane założenia filozoficzneoraz procedury badawcze w językoznawstwiekognitywnym i generatywnymAnaliza porównawcza z perspektywyIdealizacyjnej Teorii Naukimgr Barbara KonatPraca doktorska napisana pod kierunkiemprof. dr. hab. Krzysztofa Łastowskiego1
 2. 2. Prezentacja na podstawie pracy doktorskiejKonat, B. 2012. Wybrane założenia filozoficzne oraz procedurybadawcze w językoznawstwie kognitywnym i generatywnym.Analiza porównawcza z perspektywy Idealizacyjnej Teorii Nauki.Niepublikowana praca doktorska. Uniwersytet im. AdamaMickiewicza w Poznaniu.dostępnej on-line w repozytorium UAM:https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6123/1/Barbara_Konat_Praca_Doktorska_2013.pdf2
 3. 3. Dziedzina: ogólna metodologia nauk.Zakres badań: założenia filozoficzne i procedurybadawcze językoznawstwageneratywnego i kognitywnego.Metoda badań: Idealizacyjna Teoria Nauki.3
 4. 4. 1. Jaka jest struktura metodologicznajęzykoznawstwa generatywnego?2. Jaka jest struktura metodologicznajęzykoznawstwa kognitywnego?3. Czy struktury te są podobneczy odmienne?4Pytania stawianew pracy doktorskiej
 5. 5. Generatywizm KognitywizmSformułowaniezałożeńfilozoficznychNoam Chomsky George LakoffProcedurybadawcze wjęzykoznawstwieAnalizaprzypadkaw języku polskimi eksperyment.Analizaprzypadkaw języku polskimi badaniakorpusowe.5
 6. 6. 6Noam Chomsky George Lakoff
 7. 7. Leszek NowakTadeusz ZgółkaWładysław ZabrockiJerzy PogonowskiJerzy BańczerowskiTadeusz GruczaHenryk KardelaRoman KaliszRandy Allen HarrisJohn LyonsFrederick NewmeyerGilles FauconnierVyvyan EvansLaura JandaJordan Zlatev7
 8. 8. Praca jest pierwszą próbą podaniasystematycznego opisu porównawczegogeneratywizmu i kognitywizmu w ramach jednejkoncepcji metodologicznej.8
 9. 9. Pytania szczegółowe1. Jakie obszary badane są rozpoznawane w ramachgeneratywizmu, a jakie w ramach kognitywizmu?2. Jakie obiekty i jakie zmienne bada generatywizm,a jakie kognitywizm?3. Który z badanych czynników jest najistotniejszywedług generatywizmu, a który wedługkognitywizmu?4. Czy treść założeń filozoficznych w generatywizmiejest odmienna od tej przyjmowanej w kognitywizmie?5. W jaki sposób założenia filozoficzne determinująsposób prowadzenia badań empirycznych orazzakres formułowanych wyjaśnień, w ramach obydwuomawianych nurtów?9
 10. 10. CZĘŚĆ PIERWSZAIDEALIZACYJNA TEORIA NAUKI10
 11. 11. Rozdział 1.Zarys Idealizacyjnej Teorii NaukiRozdział 2.Podstawowe pojęcia Idealizacyjnej Teorii NaukiRozdział 3.Procedury badawcze według IdealizacyjnejTeorii Nauki11
 12. 12. „Zadanie nauki polega na tym, abydotrzeć do owej wewnętrznej naturyrzeczywistości pomijając w «pierwszymprzybliżeniu» to, co jest w niejprzypadkowe. Tak postępując, naukasprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi,według którego wszystko co widać, jestważne po trochu”(Nowak, 1977, s. 12).12
 13. 13. „Filozofia formułuje, systematyzujei uzasadnia przyjmowane milczącow nauce zasady”(Nowak, 1974, s. 83).13
 14. 14. CZĘŚĆ DRUGAZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE14
 15. 15. Rozdział 4.Założenia filozoficzne językoznawstwageneratywnegoRozdział 5.Założenia filozoficzne językoznawstwakognitywnegoPodsumowanie Części DrugiejZałożenia filozoficzne językoznawstwageneratywnego i kognitywnego15
 16. 16. Idealizacja NaukiprzyrodniczeNoamChomskyPseudoidealizacja BiologiaDarwinowskaGeorgeLakoff16
 17. 17. Generatywizm KognitywizmStrukturaesencjalnaczynnika A(1) Gg(0) Gg, kg(1) Kk(0) Kk, gk17
 18. 18. Prawo idealizacyjneGeneratywizmJeśli W(x) i kg(x) = 0, to Ag(x) = f(Gg(x)).KognitywizmJeśli W(x) i gk(x) = 0, to Ak(x) =h(Kk(x)).18
 19. 19. CZĘŚĆ TRZECIAPROCEDURY BADAWCZE19
 20. 20. Rozdział 6.Procedury badawcze językoznawstwageneratywnegoRozdział 7.Procedury badawcze językoznawstwakognitywnegoPodsumowanie Części TrzeciejWybrane procedury badawcze językoznawstwageneratywnego i kognitywnego20
 21. 21. Generatywizm(Miechowicz-Mathiaseni Witkoś, 2008;Pesetsky i Torrego, 2011).Kognitywizm(Rudzka-Ostyn, 2000).Przedmiot Analiza przypadka Analiza przypadkaMetoda Wybrane przykładyi introspekcjaWybrane przykładyi introspekcjaSposób budowaniawyjaśnieńOpis derywacji wkomponenciesyntaktycznymOpis kognitywnychpodstaw semantycznejstruktury kategoriiprzypadkaKontrola empiryczna prawa idealizacyjnego21
 22. 22. Generatywizm(Sprouse, 2007).Kognitywizm(Fabiszak et al., 2012).Przedmiot Badanie ocenakceptowalności zdańniegramatycznychBadanie korpusowedopełnień czasownika‘wierzyć’Metoda Kwestionariusz, badanieeksperymentalne; zmiennamanipulowana:gramatyczność.Obserwacja korpusowa;zmienne gramatyczne ikognitywne.Sposób budowaniawyjaśnieńWspółzależnościkomponentówgramatycznychi kognitywnych.Współzależnościkomponentówkognitywnychi gramatycznych .Kontrola empirycznakonkretyzacji prawa idealizacyjnego22
 23. 23. NAJWAŻNIEJSZEUSTALENIA PRACY23
 24. 24. 1. Językoznawstwo kognitywne rozpoznaje takie samo uniwersum badanejak językoznawstwo generatywne.2. Uniwersum to składa się ze zbioru wypowiedzi, na którym opisane sązmienne: akceptowalność (zmienna badana), gramatycznośći kognitywność.3. Omawiane nurty odmiennie rozpoznają czynnik główny (posiadają zatemodmienne struktury esencjalne).4. Dla generatywizmu głównym czynnikiem, wpływającym naakceptowalność, jest gramatyczność.5. Dla kognitywizmu głównym czynnikiem, wpływającym na akceptowalność,jest kognitywność.6. Struktury te są zatem – w ujęciu ITN – zasadniczo odmienne, wykazująjednak liczne podobieństwa.7. Uczeni z obydwu nurtów respektują te struktury esencjalne w praktycebadawczej. Stwierdzaną empirycznie wartość akceptowalności wyjaśniająodwołując się przede wszystkim do gramatyczności lub kognitywności.8. Badacze podejmują próby sprawdzania konkretyzacji prawaidealizacyjnego, to znaczy uwzględniania także wpływu czynnikówubocznych na czynnik badany. 24
 25. 25. Dziękuję za uwagę25
 26. 26. Wykorzystane zdjęcia:Autor: Duncan Rawlinson [CC-BY-2.0(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via WikimediaCommonsAutor: Jere Keys from San Francisco, USA (George Lakoff) [CC-BY-2.0(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], undefinedKonat, B. 2012. Wybrane założenia filozoficzne oraz procedurybadawcze w językoznawstwie kognitywnym i generatywnym.Analiza porównawcza z perspektywy Idealizacyjnej Teorii Nauki.Niepublikowana praca doktorska. Uniwersytet im. AdamaMickiewicza w Poznaniu.26

×