f o r p r o s j e k tG A n g - o g s y k k e lv e i s k a n s v e g e nA s ko h e d m a r k a sm a r s 2 0 1 2
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20122i n N h o l dInnhold . . . . . . . . . . . . . ...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20123F o r o RDFremstadvegenSkansvegen - Fv 90Skansvegen - Fv 90...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20124ALTERNATIV 1Dette forprosjektet gjelder ny gang- og sykkelv...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20125Ny trebruNytt fortauNy utforming av kryssfor økt sikkerhet∞...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20126Strekningen for gang- og sykkelvegen ligger vest for Brumun...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20127Y603900Y604200X6751800X6752100X6752400Skansbekken som natur...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20128Gang- og sykkelvegen vil ligge på tvers av et skrånende ter...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20129FremstadvegenSkansvegen-Fv90Skansvegen - Fv 90SkansvegenFag...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201210FremstadvegenSkansvegen-Fv90Skansvegen - Fv 90SkansvegenFa...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20121111MurerMurene er utformet som natursteinsmurer og må sikre...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201212Matteuccia struthiopteris (Strutseving) er en typiskfuktel...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201213FremstadvegenSkansvegen - Fv 90Skansvegen - Fv 90Skansvege...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201214På bildetses enpluggplante.En Armeriamaritimamed fioletteb...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201215Normalprofilen er ihht Ringsaker kommunes vegnormal for Sa...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201216Skansvegen – FremstadvegenKrysset er i dag utflytende og u...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201217Belysning og elkraftGS-vegen er opplyst med egen belysning...
Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201218Kostnadsberegningen er basert på tegninger fra forprosjekt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skansvegen gs vei forprosjekt - skjerm

2,952 views
2,834 views

Published on

forprosjektrapport til privat reguleringsplan Detaljregulering Jemtland-Ånnerud for ASKO-tomta

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,548
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skansvegen gs vei forprosjekt - skjerm

 1. 1. f o r p r o s j e k tG A n g - o g s y k k e lv e i s k a n s v e g e nA s ko h e d m a r k a sm a r s 2 0 1 2
 2. 2. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20122i n N h o l dInnhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Beskrivelse av eksisterende situasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Terrengtilpasning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Materialbruk og utforming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Murer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rekkverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rabatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Vegetasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Trær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Busker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Flerårige urter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Tverrprofil – Normalprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Kryssløsninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Skansvegen – Fremstadvegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Skansvegen – Fagerlundvegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Overgang til ASKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Tekniske installasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Belysning og elkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Overvann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Kostnader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 3. 3. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20123F o r o RDFremstadvegenSkansvegen - Fv 90Skansvegen - Fv 90SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)FremstadvegenTEGNFORKLARINGEksisterende skogNytt treBuskerGrasbakkePlenNy asfaltBenkBelysning - GS-vei 5mNye slukRekkverkStøttemur av granittDette forprosjektet er utredet i som et ledd i privat reguleringsplan forDetaljregulering Jemtland-Ånnerud –Vestre del. Forprosjektet omhandler etforslag til ny gang- og sykkelveg langs Skansvegen – Fv90 på en ca 550 mlang strekning mellom kryssene Skansvegen – Fremstadvegen i nord ogSkansvegen – Fagerlundvegen i sør. Prosjektet er utført på oppdrag fra ASKOHEDMARK AS v/Terje Flaatrud og Halgeir Stenseth, og i samarbeid medAursand og Spangen as arkitekter v/Gunn Leersven. Ringsaker kommunehar vært representert ved Sigrid Johanne Langsjøvold og Jostein Dybvik ogStatens vegvesen har vært representert ved Ole Christian Bang.Forprosjektet er utført av bar bakke landskapsarkitekter ved Knut HallgeirWik, Jon-Olav Haugstulen, Daniel Ewald og Julie Hannibal Haugbølle.Oslo, 01.03.2012
 4. 4. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20124ALTERNATIV 1Dette forprosjektet gjelder ny gang- og sykkelveg langs vestsiden av Fv 90- Skansvegen mellom Fremstadvegen og Fagerlundvegen, en strekning på ca550 m. Oppdraget har vært å finne en løsning som ligger godt i landskapeti forhold til terrenginngrep samt en logisk linjeføring for strekningenlangsmed Skansvegen. Kryssløsningene har vært viktig å utforme i forholdtil å bedre sikkerheten for gående og syklende og forprosjektet tar spesieltfor seg møtet der Fremstadvegen kobler seg på Skansvegen fra øst og derFagerlundvegen møter Skansvegen fra vest.I den innledende fasen har vi skissemessige utredet alternativer forlinjeføringen av gs-vegen.Alternativ 1 har vært å følge Skansvegenparallelt langs hele strekningen, mens Alternativ 2 har vært å ligge adskiltfra Skansvegen og på vestsiden av Skansbekken på den sørlige delen avstrekningen, seneste side. Disse to alternativene har blitt utredet i målestokk1:500 og kostnadsberegnet sommeren 2011. Etter kommunal behandlinghøsten 2011 har Ringsaker kommune anbefalt å gå videre med Alternativ 1.Dette alternativet ligger nå til grunn for dette forprosjektet og Alternativ 2er ikke beskrevet videre i dette dokumentet.i n n l e d n i n gALTERNATIV 2
 5. 5. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20125Ny trebruNytt fortauNy utforming av kryssfor økt sikkerhet∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞FremstadvegenSkansvegen-Fv90TEGNFORKLARINGEksisterende skogNytt treBuskerGrasbakkePlenNy asfaltBenkBelysning - GS-vei 5mNye slukRekkverkStøttemur av granittMålestokkDato Prosjektnr.Saksbehandler TegningsstatusDato Sign.Rev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev. Gnr/bnr.ASKO HEDMARK ASSkansvegenAlternativ 2 - Plan- og Profil sørProfil 0-250GS-veg Skansvegen08.07.2011 211-38 1101:500/1:200 (A1) khw/joh kwh FORPROSJEKTFORELØPIG PR. 08.07.2011Ny trebruNytt fortauInnsnevring av kryssfor sikrere kryssing for gående/syklendeNytt fotgjengerfelt∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Skansvegen - Fv 90SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)TEGNFORKLARINGEksisterende skogNytt treBuskerGrasbakkePlenNy asfaltBenkBelysning - GS-vei 5mNye slukRekkverkStøttemur av granittMålestokkDato Prosjektnr.Saksbehandler TegningsstatusDato Sign.Rev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev. Gnr/bnr.ASKO HEDMARK ASSkansvegenAlternativ 2 - Plan- og Profil nordProfil 250-500GS-veg Skansvegen08.07.2011 211-38 1111:500/1:200 (A1) khw/joh khw FORPROSJEKTFORELØPIG PR. 08.07.2011∞∞∞∞FremstadvegenSkansvegen - Fv 90Skansvegen - Fv 90Nytt fotgjengerfeltNy GS-vegAlternativ 1Nytt fortauNy utforming av kryssfor økt sikkerhetStøttemur m/rekkverkNy bru over Skansbekken Rabatt 1,5m bredmed plenTEGNFORKLARINGEksisterende skogNytt treBuskerGrasbakkePlenNy asfaltBenkBelysning - GS-vei 5mNye slukRekkverkStøttemur av granittMålestokkDato Prosjektnr.Saksbehandler TegningsstatusDato Sign.Rev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev. Gnr/bnr.ASKO HEDMARK ASSkansvegenAlternativ 1 - Plan- og Profil sørProfil 0-250GS-veg Skansvegen01.03.2012 211-38 1001:500/1:200 (A1) joh/khw/jhh khw FORPROSJEKT∞∞∞∞∞∞Skansvegen - Fv 90SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)Nytt fortauInnsnevring av kryssfor sikrere kryssing for gående/syklendeNytt fotgjengerfeltStøttemur m/rekkverkNytt fotgjengerfeltRabatt 1,5m bredmed plenTEGNFORKLARINGEksisterende skogNytt treBuskerGrasbakkePlenNy asfaltBenkBelysning - GS-vei 5mNye slukRekkverkStøttemur av granittMålestokkDato Prosjektnr.Saksbehandler TegningsstatusDato Sign.Rev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev. Gnr/bnr.ASKO HEDMARK ASSkansvegenAlternativ 1 - Plan- og Profil nordProfil 250-500GS-veg Skansvegen01.03.2012 211-38 1011:500/1:200 (A1) joh/khw khw FORPROSJEKTALTERNATIV1ALTERNATIV2
 6. 6. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20126Strekningen for gang- og sykkelvegen ligger vest for Brumunddal sentrum,nord for E6 og går gjennom et landskap som består av en blanding avboligfelt, jordbruk og industri/næring. Industriområdet på østsiden avSkansvegen med ASKO HEDMARK genererer en god del tungtrafikk og deter oppfattet som trafikkfarlig å gå eller sykle langs vegen. Skolebarn benytterandre veger når de beveger seg i området.Man finner rester av naturlandskap med en skogkledd kolle midt iområdet og Skansbekken som løper parallelt med Skansvegen på ca 2/3 avstrekningen. Bekkekantene er ikke intakte/naturlige. Skansbekken krysserunder Skansvegen i et metallrør og den nye gs-vegen må nødvendigvis ogsåkrysse Skansbekken. Ihht gjeldende reguleringsplan er dette området medkollen og bekken regulert til formål PARK.Skansbekken er utredet som en egen lokalitet i Naturtyper i Ringsakerkommune – 2010. I denne rapporten er Skansbekken benevnt som særligverdifull som gytebekk for ørret.Vegetasjonen langs bekken er ikke lengernaturlig, men viktig vegetasjon for kantsonen er gråor, strutseving, mjødurt,bekkekarse og hanekam.Vegetasjonstype for området er klassifisert somGråor-heggeskog. Rapporten sier videre om skjøtsel og hensyn: Kantsonerbør reetableres der dette er mulig. Det er viktig at vannregimet i bekken ikkeendres. For gs-vegen vil det si at den bør etableres slik at den ikke påvirkervannføringen i bekken.En høyspentledning følger også Skansvegen på deler av strekningen. Ihhtopplysninger fra Ringsaker kommune foreligger det planer om å legge delerav denne høyspentledningen i kabler under bakken.Det er enkelte overvannsrør og kummer som vil komme i konflikt medny gs-veg. Skansvegen er pr i dag utformet uten kantstein og overvann fravegbanen ledes ut på sideterrenget. Det er ikke registrert overvannssluk ivegbanen på strekningenOvervannsrør som må flyttespga den nye gs-vegen.Skansbekken har en frodig kantvegetasjon ogsnor seg gjennom landskapet.Skansbekken krysser underSkansvegen i et metallrørb e s k r i v e l s e av e k s i s t e r e n d e s i t ua s j o n
 7. 7. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20127Y603900Y604200X6751800X6752100X6752400Skansbekken som naturlokalitet.Naturtyper i Ringsaker kommune – 2010
 8. 8. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20128Gang- og sykkelvegen vil ligge på tvers av et skrånende terreng i store delerav strekningen. I og med at gs-vegen stort sett følger samme lengdeprofilsom Skansvegen blir det nødvendig å ta opp alle høydeforskjeller påyttersiden, mot vest. I skissefasen av prosjektet ble det vist at fylling fra gs-vegen ville komme helt ut i bekkeløpet på enkelte steder, noe som ikke erønskelig i forhold til Skansbekken som naturlokalitet.For å unngå store skråningsutslag på sideterrenget for gs-vegen er det bruktmurer i strekket der gang- og sykkelvegen ligger langs bekken. Muren er ca150 m lang og strekker seg fra kryssingen av Skansbekken opp til den nyefotgjengerovergangen til ASKO. Også i nord der gs-vegen blir liggende tettopp til boligeiendommen i Fagerlundvegen 60 er gs-vegen utformet medmurer slik at den ikke berører arealet på naboeiendommen. Denne er ca 50m lang.t e r r e n g t i l pa s n i n gSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 1 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og murPrinsippsnitt 2 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og skråningPrinsippsnitt 3 - Profil ca. 275GS-veg midt i skråningenPrinsippsnitt 5 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og skråningPrinsippsnitt 4 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og murSKANSVEGENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 6 - Profil ca. 275GS-veg vest for bekkAlternativ 1Alternativ 1Alternativ 1 Alternativ 2Alternativ 1Alternativ 1MålestokkDato Prosjektnr.Saksbehandler TegningsstatusDato Sign.Rev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev. Gnr/bnr.ASKO HEDMARK ASSkansvegenProfilalternativer GS-veg Skansvegen211-38 5021:200 (A1) khw/joh FORELØPIGSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSBEKKENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 5 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og skråningPrinsippsnitt 4 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og mur11 Alternativ 1Alternativ 1SKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 1 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og murPrinsippsnitt 2 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og skråningPrinsippsnitt 3 - Profil ca. 275GS-veg midt i skråningenPrinsippsnitt 5 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og skråningPrinsippsnitt 4 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og murSKANSVEGENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 6 - Profil ca. 275GS-veg vest for bekkAlternativ 1Alternativ 1Alternativ 1 Alternativ 2Alternativ 1Alternativ 1MålestokkDato Prosjektnr.Saksbehandler TegningsstatusDato Sign.Rev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev. Gnr/bnr.ASKO HEDMARK ASSkansvegenProfilalternativer GS-veg Skansvegen211-38 5021:200 (A1) khw/joh FORELØPIGSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 1 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og murPrinsippsnitt 2 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og skråningPrinsippsnitt 3 - Profil ca. 275GS-veg midt i skråningenPrinsippsnitt 5 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og skråningPrinsippsnitt 4 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og murSKANSVEGENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 6 - Profil ca. 275GS-veg vest for bekkAlternativ 1Alternativ 1Alternativ 1 Alternativ 2Alternativ 1Alternativ 1Dato Sign.Rev. Rettelsen gjelderSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 1 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og murPrinsippsnitt 2 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og skråningPrinsippsnitt 3 - Profil ca. 275GS-veg midt i skråningenPrinsippsnitt 5 - Profil caGS-veg langs vegen - raPrinsippsnitt 4 - Profil caGS-veg langs vegen - raPrinsippsnitt 6 - Profil caGS-veg vest for bekkAlternativ 1Alternativ 1Alternativ 1SKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSVEGENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 1 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og murPrinsippsnitt 2 - Profil ca. 275GS-veg langs bekken - plastring og skråningPrinsippsnitt 3 - Profil ca. 275GS-veg midt i skråningenPrinsippsnitt 5 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og skråningPrinsippsnitt 4 - Profil ca. 275GS-veg langs vegen - rabatt og murSKANSVEGENSKANSBEKKENPrinsippsnitt 6 - Profil ca. 275GS-veg vest for bekkAlternativ 1Alternativ 1Alternativ 1 Alternativ 2Alternativ 1Alternativ 1MålestokkDato Prosjektnr.SaksbehandlerDRev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev.ASKO HEDMARK ASSkansvegenProfilalternativer GS-ve211-38 5021:200 (A1) khw/joh
 9. 9. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20129FremstadvegenSkansvegen-Fv90Skansvegen - Fv 90SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)Fremstadvegen1:61:81:121:41:31:23500660035006800350070003500840035001130035005600PRINSIPPSNITT FOR GS-VEIMED ULIKE HELNINGER I TERRENG1:81:61:41:3> 1:2< 1:81:61:41:31:2----0.00%12.50%16.70%25.00%33.00%> 50.00%12.50%16.70%25.00%33.00%50.00%-----FremstadvegenSkansvegen-Fv90Skansvegen - Fv 90SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)Fremstadvegen1:61:81:121:41:31:23500660035006800350070003500840035001130035005600PRINSIPPSNITT FOR GS-VEIMED ULIKE HELNINGER I TERRENG1:81:61:41:3> 1:2< 1:81:61:41:31:2----0.00%12.50%16.70%25.00%33.00%> 50.00%12.50%16.70%25.00%33.00%50.00%-----HELNINGSKART
 10. 10. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201210FremstadvegenSkansvegen-Fv90Skansvegen - Fv 90SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)FremstadvegenHØYDELAGSKART
 11. 11. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 20121111MurerMurene er utformet som natursteinsmurer og må sikres med kjøresterktrekkverk (se eget punkt under). Murene er opp mot 3 m høye og er utførtav natursteinsblokker i granitt 40x40 cm eller tilsvarende. Murene har enhelning ikke brattere enn 10:1. Grunnforholdene må undersøkes nærmere idet videre arbeidet mht fundamentering og fare for utglidning.BruBru over Skansbekken er foreslått utformet som betongbru med brukari betong/naturstein. Brua er ca 15m lang og anlegges i sør med brokar ibetong som spenner over til nordsiden der brukaret er en forlengelse avnatursteinsmuren langs bekken.RekkverkRekkverk må tilfredsstille gjeldende normaler og retningslinjer (Håndbok 231– Rekkverk). Rekkverket er utformet med stolper og reisverk av stål somboltes til murkrone eller kantdrager på brua. Håndlist og rekkverkspanel erav tre for å myke opp uttrykket av rekkverket. Panelet består av sprosserav trespiler i dimensjon 36x75 mm, med avstand 12 cm. Håndlist er avtilsvarende dimensjon med avrundete kanter. Rekkverksskinna er utformetsom et kraftig stålrør med diameter 120 mm.RabattRabatten mellom Skansvegen og gs-vegen har en opphøyd profil medkantstein på hver side og ideell bredde 1,5 m. Kantsteinene er av granittmed vis 10 cm. Rabatten er på enkelte steder utformet slik at den tar oppmindre høydeforskjeller mellom vegbanen i Skansvegen og gs-vegen. Selvekjørebanen på gs-vegen er i asfalt og på vestsiden er den avsluttet utenkantstein.m at e r i a l b ru k o g u t f o r m i n g
 12. 12. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201212Matteuccia struthiopteris (Strutseving) er en typiskfuktelskende plante som vokser langs bekken.Ville urter langs Skansvegen gir karakter og særpreg tillandskapet og er en verdi for området.Vegetasjonen langs gs-vegen utgjøres av rabatten mellom Skansvegen og gs-vegen og arealene som berører istandsetting av sideterrenget.Det eksisterende landskapet langs Skansvegen har en naturalistisk ogselvgrodd karakter, som bør bevares og respekteres, for å oppnå etharmonisk og velbalansert uttrykk. Derfor er fokusert på å integrere detnye arealet med de eksisterende omgivelser i forbindelse med valg avplantemateriale.TrærAngående trebeplantningen benyttes det tre arter. Prunus avium - Søtkirsbær,Alnius rubra – Rødor og Sorbus `Dodong` - Rogn ’Dudong’. Disse trærneer valgt både ut fra deres naturalistiske karakter og for Prunus avium ogSorbus` Dodong`s vedkommende, deres prydverdi.Prunus avium er et tre som har sin storhedstid på våren, i full flor med hviteblomster er det et imponerende tre. På høsten får det flotte høstfarger, menden største prydverdien er blomstringen på våren.Sorbus `Dodong` har i motsetning til Prunus avium en mere diskretblomstring på forsommeren, men kompenserer for det på høsten, hvorløvet skifter farge og får rød-orange toner. Et tre som virkelig kommer til sinrett på høsten. Etter løvfelling har treet oransje bær hengende i klaser langtutover høsten og gir et lite fargeinnslag mot slutten av året.Prunus avium og Sorbus `Dodong` placeres ved hvert sitt vegkryss.Dermed fungerer de med deres markante karakter, som en markør for deforbipasserende og fremhever at det skjer en endring i vegens forløp.Alnus rubra plantes langs vegen i mindre grupper. Det er ikke et tre somhar et markant utseende på samme måte som Prunus avium og Sorbus`Dodong`, men det innpasser seg godt i naturomgivelsene og er et megethardført tre som både tåler fuktig og tørr jord.Tidlig om våren henger detrakler ned fra grenene og om vinteren har det små kongler. Et fint, menforsiktig innslag.V e g e ta s j o nBuskerLangs murene plantes Viburnum opulus -Villkrossved, Sambucus racemosa -Rødhyll og Aronia melanocarpa - Svartsurbær.Viburnum opulus er en busk som blir 3-4 m høy og som er naturligforekommende i Norge. Om sommeren får den skjermer med hviteblomster og senere på året dannes det røde ber.Sambucus racemosa blir 3 – 4 m høy. Den får hvite skjermblomster omsommeren, som blir til klaser med røde bær på sensommeren.Aronia melanocarpa er en mindre busk på 1 – 2 m. Den får hvite blomsterom sommeren, som senere blir til svarte bær. På høsten får løvet flotte rødehøstfarger.Prunus avium – SøtkirsebærSorbus `Dodong` – Rogn ‘Dodong’Alnus ­– Or
 13. 13. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201213FremstadvegenSkansvegen - Fv 90Skansvegen - Fv 90SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)FremstadvegenTEGNFORKLARINGEksisterende skogNytt treBuskerGrasbakkePlenNy asfaltBenkBelysning - GS-vei 5mNye slukRekkverkStøttemur av granittPrunus aviumAlnus rubraSorbus `Dodong`
 14. 14. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201214På bildetses enpluggplante.En Armeriamaritimamed fioletteblomster..Vegtechsproduksjons-jorde, der detdyrkes teppermed flerårigeurter.Eng anlagtavVegtech iSverige.Flerårige urterSom et alternativ til gress på rabatten mellom Skansvegen og gs-vegen og påsideterrenget som skal opparbeides vil vi foreslå planting av flerårige urter/stauder. Disse krever noe mer manuelt vedlikehold i etableringsfasen, menvil være mindre vedlikeholdskrevende enn grasplen på lengre sikt. Befaringeri prosjektområdet viser tydelig at det er fuktige jordbunnsforhold på stedet.Siden det er umulig å oppnå en naturalistisk karakter som vil passe inn iomgivelsene gjennom bruk av ”hagestauder” foreslås det at det etableres etbunndekke av naturlige, flerårige urter.Dette kan gjøres enten med et vegetasjonsteppe som består av et ”teppe”med ferdiggrodde urter, som rulles ut, samme prinsipp som rullegress.En annen mulighet er å så frø i slutten av august eller i begynnelsen avseptember.Ved denne metoden tar det lengre tid før planterne er etablertog det ferdige resultat kan ses. Hvis man vil ha et raskere resultat, kan manvelge å plante pluggplanter i tillegg. Pluggplanter er små planter, som alleredehar fått et veletablert rotnett og derfor blomstrer de ofte første år.Ved eiendommen ved Fagerlundsvegen 60 kan man ved hjelp av pluggplanterprege staudebeplantningen på en slik måte at den vil få et mindrenaturalistisk uttrykk og litt mer kulturpreget uttrykk, hvis det er ønskelig.Rabatten mellom gs-vegen og Skansvegen kan anlegges med salttålendestauder. I dette tilfelle foreslås Armeria maritima som er en liten tett staudepå ca 15 cm. Den vokser normalt ved kysten og derfor er meget salttolerant.Den får fiolette eller hvite blomsterstander i juni og juli, og trives på magerog veldrenert jord.Stauder er ikke medtatt i kostnadsoverslaget, men vil være en alternativutførelse.
 15. 15. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201215Normalprofilen er ihht Ringsaker kommunes vegnormal for Samleveg I m/gangveg-boligveg. Dvs med en opphøyd rabatt som er bygget som en lukket grøft medbredde 1,5 m mellom veg og gs-veg. Rabatten skal tilsås med gress eller stauderslik at den enkelt kan slås. GS-vegen skal være på 3,5 m inkl. skulder på 0,25 m påhver side og med 3% sidefall ut til en åpen grøft med bredde 1,75 og fall 1:2/1:1,5på sideveggene på grøfta.Der gs-vegen kantes av murer kan den oppstikkende murkronen utformesmed halvmeterbrede spalter slik at overvannet slippes over kanten av veggenog muren. Det må utredes videre hvorvidt denne løsningen er god nok mhtsnøproblematikk.Alternativt må det monteres sluk som leder vannet gjennomvegfundamentet og ut i grunnen utenfor vegkroppen.Høydene på vegen er profilert for hver 20. meter og tverrprofilene visereksisterende terreng fra 3D-kart fra kommunens kartdatabase (konvertert fraSOSI) samt punktsky fra laserskanning fra fly. Laserskanningen ble levert på etsent tidspunkt i forprosjektprosessen og beregningen i profileringen er derforutført mot kartdataene, men terrengnivå ihht laserskanningen er medtatt somegen linje (stiplet grønn) slik at avvik mellom kartdata og laserskanning kanobserveres på hver enkelt tverrprofil.t v e r r p r o f i l - n o r m a l p r o f i l2020TverrprofilAlternativ 1 - senterlinjePel nr 180Skala 1:200160.0TverrprofilAlternativ 1 - senterlinjePel nr 200Skala 1:200150.0155.0160.00 5 10 15 200-5-10-15-20-25TverrprofilAlternativ 1 - senterlinjePel nr 220Skala 1:200150.0155.0160.00 5 10 15 200-5-10-15-20-2516001500170010 15 2010 15 2010 15 20Normalprofil – Ringsaker kommunes vegnormal
 16. 16. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201216Skansvegen – FremstadvegenKrysset er i dag utflytende og uoversiktlig, spesielt mot sør langs Skansvegen.For å bedre trafikksikkerheten er Fremstadvegen dreiet vinkelrett inn påSkansvegen og bredden på vegen er snevret inn i krysset. På nordsiden avFremstadvegen er det etablert et nytt fortau mellom brua over Skansbekkentil et nytt fotgjengerfelt over Skansvegen til den nye gs-vegen. Fotgjengerfeltetblir på denne måten liggende på det mest oversiktlige punktet ved kryssetmed god sikt til begge kanter.Skansvegen – FagerlundvegenDette krysset er også svært utflytende pr idag og her må gs-vegen knytteseg til den eksisterende gs-vegen langs Fagerlundvegen ved å krysse overFagerlundvegen. Dette er løst med en innsnevring av Fagerlundvegen til 6,5m bredde i krysset og et nytt fortau på nordsiden av krysset som vil gi økttrafikksikkerhet for gående og syklende.Overgang til ASKOAdkomst for gående og syklende til ASKOs anlegg skal flyttes tilbygningens hovedinngang og det er derfor naturlig at det etableres en nyfotgjengerovergang over Skansvegen som knytter seg til gs-vegen i dettepunktet. De gående og syklende unngår på denne måten også konfliktermed trafikken ut og inn fra avkjørselen til ASKO.Ved overgangen er det ogsåplassert en benk som et sted å slå seg ned med utsikt til bekken.k rys s l ø s n i n g e r∞∞∞∞FremstadvegenSkansvegen - Fv 90Nytt fotgjengerfeltNy GS-vegAlternativ 1Nytt fortauNy utforming av kryssfor økt sikkerhetStøttemur m/rekkverkNy bru over Skansbekken Rabatt 1,5m bredmed plen∞∞∞∞∞∞SkansvegenFagerlundvegenFagerlundvegen(GS-veg)Nytt fortauInnsnevring av kryssfor sikrere kryssing for gående/syklendeNytt fotgjengerfeltNy asfaltBenkBelysning - GS-vei 5mNye slukRekkverkStøttemur av granittMålestokkDato Prosjektnr.Saksbehandler TegningsstatusDato Sign.Rev. Rettelsen gjelderTiltakshaverProsjektKontrollTegn. Rev. Gnr/bnr.ASKO HEDMARK ASSkansvegenAlternativ 1 - Plan- og Profil nordProfil 250-500GS-veg Skansvegen01.03.2012 211-38 1011:500/1:200 (A1) joh/khw khw FORPROSJEKTSkansvegen - Fv 90Støttemur m/rekkverkNytt fotgjengerfeltRabatt 1,5m bredmed plenKryss Skansvegen – Fremstadvegen Kryss Skansvegen – FagerlundvegenOvergang til ASKO
 17. 17. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201217Belysning og elkraftGS-vegen er opplyst med egen belysning på vestsiden. Det er vist 5m mastermed 35m avstand mellom mastene. Plassering og avstand baserer seg påerfaringstall, det er ikke foretatt egne lysberegninger for prosjektet. Deneksisterende høyspentledningen skal som nevnt flyttes fra luftstrekk til kabel.Utover kostnaden med dette er ikke denne flyttingen prosjektert i detteforprosjektet.OvervannPrinsippet for håndtering av overvann av gs-vegen er omtalt under avsnittetfor Tverrprofil – Normalprofil. I og med at vegkanten langs Skansvegennå blir utformet med opphøyd kantstein vil det være nødvendig å samleopp overvannet og lede det til den overdekkede grøfta i rabatten. Det ermedtatt 9 sluk (ca hver 50 m) langs strekningen for å fange opp overvannet.Slukene kan utformes som hjelpesluk i vegkanten, evt. som kjeftesluk innfelt ikantsteinen, og vannet kan slippes videre til den overdekkede grøfta.t e k n i s k e i n s ta l l a s j o n e r
 18. 18. Gang- og sykkelveg – Forprosjekt – asko hedmark as – mars 201218Kostnadsberegningen er basert på tegninger fra forprosjekt, og priser iOslo-området pr. juli 2011, og omfatter opparbeidelse av gang-/ sykkelveglangs Skansvegen. Entreprisen omfatter i hovedsak opparbeidelse av gangvegmed tilhørende konstruksjoner. I tillegg omfatter enterprisen justering avunderlaget med stedlige masser, høyspentlinje i kabeltrasé, utlegging avvekstjord for ny beplantning, møblering, nødvendigeVA-arbeider og belysning.I denne rapporten er det kun vist sammendrag av kostnadene. Detkomplette kostnadsoverslaget er et eget vedlegg.ko s t n a d e rEntreprisekostnaderForprosjekt, Gang- sykkelveg Skansvegen, mars 2012SAMMENDRAGKto Spesifikasjon Sum alternativ 111 RIGG OG DRIFT CA. 10% 500 0007 UTENDØRS71 650 97072 1 671 00073 205 00074 680 00076 998 10077 410 45078 426 000SUM EKS. MVA 5 541 52025% MVA 1 385 380ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUSINKL. MVA INKL. RIGG & DRIFT6 926 900

×