Praktiniai nurodymai kurti_e-knyga

 • 1,073 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,073
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 Praktiniai nurodymai kaip kurti e-knyg Susiraskite medžiagos Pasirinkite teorin s medžiagos b simai e-knygai sukurti (tai gali b ti: metodin medžiaga, medžiaga paimta iš interneto svetain s). Prad kite kurti savo e-knyg BE paveiksl li Prad kite darb TIK Jums skirtame skyrelyje su J s vardu ir pavarde. Kurkite savo e-knyg TIK skyrelyje su J s vardu ir pavarde Pirmas žingsnis Antras žingsnis Jums skirtame skyrelyje (J s vardas, pavard ) pasirinkite iš meniu s rašo „El. Knyga“
 • 2. 2 Tre$ias žingsnis %rašykite e-knygos pavadinim ' eilut( „Pavadinimas“. „Apibendrinimas“ – +ia galite trumpai pristatyti savo e-knyg arba tiesiog pakartoti e-knygos pavadinim . Spauskite „Išsaugoti pakeitimus“
 • 3. 3 Ketvirtas žingsnis Apgalvokite iš kiek puslapi bus J s kuriama e-knyga ir kokios temos bus kiekviename puslapyje. Aš pasirinkau iš svetain s „LIETUVA – Kompiuterin enciklopedija“ http://enci.sviesa.lt/ tema „Up s“. Mano e-knygoje bus trys puslapiai: 1. Bendrieji Lietuvos upi bruožai 2. Vandens matavimai 3. Upi pertvarkymas Penktas žingsnis Rašome pirmojo e-knygos puslapio pavadinim . Pirmaj j' mano e-knygos puslap' pavadinau „Bendrieji Lietuvos upi bruožai“ ir grižau ' svetain( „LIETUVA – Kompiuterin enciklopedija“ tam kad nusikopijuoti tekst .
 • 4. 4 Šeštas žingsnis %keliame pirmojo e-knygos puslapio tekst . Iš Kompiuterin s enciklopedijos pažym jau TIK teksto dal' BE paveiksliuk (paveiksliukus NEŽYM>TI) ir su dešiniu pel s mygtuku iš meniu pasirinkau „Copy“. Jeigu Jums nesiseka pažym ti teksto be paveiksliuko si lau skaityti toliau „Patarimas“
 • 5. 5 Patarimas Tiems kam nesisieka pažym ti teorin s medžiagos tekst BE paveiksliuk . 1. Pažym kite vis tekst su paveiksl liais ir dešiniu pel s mygtuku pasirinkite „Copy“
 • 6. 6 2. Atidarykite „Notepad“ (užrašin ) 3. Užrašin je dešiniu pel s mygtuku „Paste“ 'kelkite anks+iau nukopijuot tekst . J s pamatysite, kad užrašin je 'sikels tekstas BE paveiksl li . Dia papras+iausias ir grei+iausias b das nukopijuoti tekst BE paveiksl li . 4. Iš užrašin s tekst BE paveiksl li jau galite 'kelti (Copy-Paste) ' savo e-knygos puslap'.
 • 7. 7 Septintas žingsnis Nukopijuot iš enciklopedijos tekst BE paveiksliuk 'k liau ' pirm j' mano e-knygos puslap' ir paspaudžiau „Išsaugoti pakeitimus“.
 • 8. 8 Aštuntas žingsnis Pirmas e-knygos puslapis sukurtas. Susipažinkite su e-knygos valdymo 'rankiais.
 • 9. 9 (kelti paveiksl lius ) e-knyg Devintas žingsnis Pasirinkite paveiksl l' kur' nortite 'kelti ' savo kuriam e-knyg . Aš enciklopedijos svetain je ant paveiksl lio paspaudžiau dešin' pel s mygtuk ir pasirinkau „Save Picture As ...“
 • 10. 10 Dešimtas žingsnis Išsaugokite pasirinkt pirm paveiksl l' savo kompiuteryje „My Pictures“. Parašykite paveiksl lio pavadinim , pvz. „1 pav“. Vienuoliktas žingsnis Grižkite ' savo e-knygos puslap' ir pasirinkite „Koreguoti“.
 • 11. 11 Dvyliktas žingsnis Svarbu! Žymekl' pad kite teksto dalyje, kurioje turite patalpinti paveiksl l'. Toliau spauskite „%terpti paveikliuk “.
 • 12. 12 Tryliktas žingsnis Iš J s kompiuterio išsaugot paveiksl l' perkelsime ' e-knyg . Tam, kad J s paveiksliukai nesusimaišyt' su kit kurso dalyvi paveiksliukais susikurkite savo aplankal . Svarbu! Turite susikurti savo aplankal (J s vardas, pavard ) tam, kad tik ) savo aplankal talpinti savo paveiksliukus.
 • 13. 13 Keturioliktas žingsnis Svarbu! Pel s pagalba turite atverti savo aplankal .
 • 14. 14 Penkioliktas žingsnis. Kai atversite savo aplankal , paspauskite „Browse ...“ mygtuk ir susiraskite savo kompiuteryje „My Pictures“ paveiksliuk , kur' buvote išsaugoj( anks+iau.
 • 15. 15 Šešioliktas žingsnis Atlikite visus veiksmus pagal nurodytus (žr. žemiau) skai+ius.
 • 16. 16 Septynioliktas žingsnis J s e-knygos pirmas puslapis sukurtas! Tokiu principu kurkite ir kitus savo e-knygos puslapius. Prad dami kurti nauj puslap', spauskite „raudon kryžiuk “.