ทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรง
คุณรู้จกฟัน    ันำ้านมไหม !!
ปัจ จัย ที่เ ป็น สาเหตุใ นการเกิด ฟัน ผุระยะเวลา      เชื้อ          จุลินทรีย์              ...
โรคฟันผุ      แป้ง และนำ้า ตาล  เชื้อ โรค          กรด    เกิด    ฟัน ผุ
โรคฟันผุ
สาเหตุข องโรคปริ   ทัน ต์ สารพิษ ของเชื้อ จุล ิน ทรีย ์  หิน ปูน หรือ หิน นำ้า ลาย                 ...
การแปรงฟัน ที่ถ ูก   วิธ ี
คลิป ลูก รัก ฟัน ดีเริ่ม ที่ซ ี่แ รก      Final ¤ÅÔ»á»Ã§¿Ñ¹à´ç¡  ÅÙ¡ÃÑ¡¿Ñ¹´ÕàÃÔèÁ·Õè«Õèààá.mp4
เกณฑ์ใ นการตรวจโรคฟัน    ผุคะแนน 0 ลัก ษณะ ไม่ม ีฟ น            ั นำ้า นมผุเ ลยคะแนน 1 ลัก ษณะ มีฟ น นำ้า ...
ขอบคุณ ครับ งานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลป่าบอน พัทลุง
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม

3,830

Published on

ฟันน้ำนม สำคัญอย่างไร
ทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล
รพ.ป่าบอน

Published in: Health & Medicine
0 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,830
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม

 1. 1. ทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรง
 2. 2. คุณรู้จกฟัน ันำ้านมไหม !!
 3. 3. ปัจ จัย ที่เ ป็น สาเหตุใ นการเกิด ฟัน ผุระยะเวลา เชื้อ จุลินทรีย์ สภาวะ สาร สิ่ง อาหาร แวดล้อม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
 4. 4. โรคฟันผุ แป้ง และนำ้า ตาล เชื้อ โรค กรด เกิด ฟัน ผุ
 5. 5. โรคฟันผุ
 6. 6. สาเหตุข องโรคปริ ทัน ต์ สารพิษ ของเชื้อ จุล ิน ทรีย ์  หิน ปูน หรือ หิน นำ้า ลาย  ข า ด ก
 7. 7. การแปรงฟัน ที่ถ ูก วิธ ี
 8. 8. คลิป ลูก รัก ฟัน ดีเริ่ม ที่ซ ี่แ รก Final ¤ÅÔ»á»Ã§¿Ñ¹à´ç¡ ÅÙ¡ÃÑ¡¿Ñ¹´ÕàÃÔèÁ·Õè«Õèààá.mp4
 9. 9. เกณฑ์ใ นการตรวจโรคฟัน ผุคะแนน 0 ลัก ษณะ ไม่ม ีฟ น ั นำ้า นมผุเ ลยคะแนน 1 ลัก ษณะ มีฟ น นำ้า นม ั
 10. 10. ขอบคุณ ครับ งานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลป่าบอน พัทลุง

×