• Like
 • Save
การทาฟลูออไรด์วานิช
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การทาฟลูออไรด์วานิช

 • 8,170 views
Uploaded on

การทาฟลูออไรด์วานิช

การทาฟลูออไรด์วานิช

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
8,170
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
5

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ฟลูออไรด์วานิชทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรงพยาบาลป่าบอน
 • 2. ขั้นตอนการทาฟลูออไรด์ อธิบายทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนว่าเด็กอาจ ร้องไห้ขณะทา เนื่องจากเด็กกลัวคนแปลกหน้าและ สิ่งแปลกปลอม และการทาไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บ ปวดใดๆ ให้คำาแนะนำาโดยให้เด็กรับประทานอาหารก่อนทา ฟลูออไรด์มีสีหลืองติดที่สีฟนในวันที่ทาสามารถ ั กำาจัดออกได้เมื่อแปรงฟันในวันรุ่งขึ้น
 • 3. วิธีการทาฟลูออไรด์ ให้เด็กนอนโดยศีรษะเด็กมาทางผู้ทา เท้าไปยังผู้ ปกครอง เช็ดซี่ฟันแห้งและให้เหลือคราบขี้ฟนน้อยที่สด ด้วย ั ุ ผ้าก๊อซ ใช้พกันแตะ ฟลูออไรด์ทาลงบนฟันทุกซี่ ทั้งด้านนอก ู่ และใน อย่าทาโดนเหงือก เปิดปากสักครู่ฟลูไรด์จะแห้งและติดฟัน
 • 4. คำาแนะนำาหลังทา1 แนะนำาไม่ให้เด็กบ้วนปาก หรือรับประทานสิ่งใด ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการ2 ไม่แปรงฟันในวันที่ทาฟลูออไรด์วาร์นิช และแปรง ฟันตามปกติในวันถัดไป3 ไม่ต้องแปรงคราบสีเหลืองที่ติดฟันออก คราบสี เหลืองจะหายไปเองภายใน 2 - 3 วัน4 ถ้ามีระคายเคืองหรืออาการแพ้ให้บ้วนปากด้วยนำ้า เปล่ามากๆ ถ้าไม่ดีขึ้นให้พาเด็กไปพบแพทย์
 • 5. ข้อควรระวัง1 ไม่ทาในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้รุนแรง2 ไม่ทาในเด็กที่มีอาการเหงือกอักเสบหรือเลือดออก มาก3 ขณะทาระมัดระวังไม่ทาโดนเหงือก4 การใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชในปริมาณที่กำาหนดไม่ก่อ ให้เกิดอันตรายกับเด็ก ฟลูออไรด์วาร์นิชจัดเป็นฟลุ ออไรด์ที่มีความเข้มข้นสูง จึงควรใช้ด้วยความ ระมัดระวังเพื่อป้องกันการเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน5 ในเด็กที่ได้รับฟลูออไรด์เสริม เช่น นำ้ายาหรือยาเม็ด เป็นประจำาทุกวัน ควรหยุดฟลูออไรด์เสริมในวันที่มี การทาฟลูออไรด์วาร์นิช