Ekonomie: Měření hospodářského výkonu

3,871 views

Published on

Hruby domaci produkt jako metoda mereni vykonu ekonomiky a jeho limity jako ukazatele skutecneho stavu ekonomiky.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,871
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekonomie: Měření hospodářského výkonu

 1. 1. MĚŘENÍ VÝKONU EKONOMIKY<br />
 2. 2. …je to výkon ekonomiky<br />…je měřen a porovnáván<br />…ho zjišťujeme<br />…nám ani přesná čísla neřeknou všechno<br />
 3. 3. Proč měřit ekonomický výkon?<br /><ul><li>srovnání s předchozími obdobími (kvantifikace růstu či poklesu)
 4. 4. srovnání ekonomik mezi sebou</li></ul>Jak měřit ekonomický výkon?<br /><ul><li>Hrubý domácí produkt (Gross DomesticProduct) jako hlavní používaný indikátor, zachycuje</li></ul>tok zboží a služeb vyrobených na území určitého státu v určitém období (obvykle za 1 rok)<br />
 5. 5. Produkční metoda výpočtu<br />Celková produkce – mezispotřeba<br />+ daně z produkce – dotace na produkci<br />
 6. 6. Výdajová metoda výpočtu<br />Spotřeba domácností<br />Vládní výdaje<br />Investice podniků<br />Import v daném období<br />Export v daném období<br />
 7. 7. Měření hospodářského růstu<br /><ul><li>v % oproti předchozímu období
 8. 8. nominální růst
 9. 9. nezohledňuje nárůst cen
 10. 10. při vysoké inflaci málo spolehlivý údaj
 11. 11. reálný růst
 12. 12. očištěn o inflaci</li></li></ul><li>Nominální v. reálný růst HDP<br />
 13. 13.
 14. 14. Hrubý domácí a národní produkt<br />HDP<br />HNP<br /><ul><li> zahrnuje veškerou produkci na území zkoumaného státu
 15. 15. nezohledňuje majetkovou strukturu producentů
 16. 16. ve státech se silnou přítomností zahraničních investorů je HDP vyšší než HNP
 17. 17. zahrnuje produkci vytvářenou prací nebo kapitálem daného státu – ať už k ní dojde doma nebo v zahraničí
 18. 18. ve státech, které investují svůj kapitál v zahraničí je HNP vyšší než HDP</li></li></ul><li>Jak srovnávat státy mezi sebou<br /><ul><li> Celkový HDP
 19. 19. ukáže absolutní hospodářskou sílu státu
 20. 20. neukáže bohatství obyvatel státu
 21. 21. HDP na obyvatele (GDP per capita)
 22. 22. ukáže vyspělost ekonomiky daného státu
 23. 23. nejvyšší v zemích, jejichž produkce má vysokou přidanou hodnotu (zejm. sektor služeb, výzkum a vývoj)</li></li></ul><li>Celkové HDP jednotlivých států<br />Čína a Rusko díky své velikosti a lidnatosti patří se řadí na špici v celkovém objemu produkce.<br />
 24. 24. HDP na obyvatele<br />Nejvyšší výkon v přepočtu na obyvatele má dlouhodobě Lucembursko díky bankovnictví.<br />
 25. 25. Jak srovnávat státy mezi sebou<br /><ul><li> HDP podle směnných kurzů
 26. 26. zvýrazňuje náskok států Euroatlantické oblasti
 27. 27. důležité při spotřebě zahraničního zboží
 28. 28. HDP podle parity kupní síly
 29. 29. zohledňuje rozdílnou cenovou úroveň v jednotlivých zemích
 30. 30. důležitý při porovnávání spotřeby tuzemského zboží</li></li></ul><li>Srovnání podle směnných kurzů<br />Japonsko na třetím místě, Indie se vůbec nezařadí do TOP 10.<br />
 31. 31. Srovnání podle parity kupní síly<br />Díky nižší cenové hladině vykazuje ČLR a Indie lepší výsledek.<br />
 32. 32. Co nám HDP neřekne<br />
 33. 33. Co nám HDP neřekne<br /><ul><li>jaký je podíl čistého domácího produktu
 34. 34. jaká je skutečná kvalita života v dané zemi
 35. 35. jaké je rozložení příjmů v zemi
 36. 36. co se děje v „šedé“ části ekonomiky v dané zemi
 37. 37. jaký je podíl dobrovolné neplacené práce</li></li></ul><li>HDP není čistý produkt<br /><ul><li>HDP zahrnuje veškerou výrobu, bez ohledu na to, zda zvýšila celkový objem statků v ekonomice nebo pouze nahradila produkty kterým skončila životnost
 38. 38. Čistý domácí produkt počítá pouze tu výrobu, která znamená přírůstek produkce.
 39. 39. poskytuje relevantnější údaj o množství produkce v ekonomice…
 40. 40. …ale velmi těžko se měří – je třeba zohledňovat i kvalitativní posun nových výrobků vůči starým</li></li></ul><li>HDP a opotřebení<br />
 41. 41. Čistý produkt <br />
 42. 42. Absurdní důsledky ukazatele HDP <br />
 43. 43. Absurdní důsledky ukazatele HDP <br /><ul><li>protože nezkoumáme, zda nová výroba pouze nahradila staré produkty, může i desktrukce vést v důsledku k růstu HDP:
 44. 44. Automobilová havárie jako cesta k růstu HDP
 45. 45. vyžaduje nové zboží
 46. 46. nové automobily a náhradní díly
 47. 47. rakve pro smrtelně zraněné
 48. 48. vyžaduje dodatečné služby
 49. 49. práce v autoservisu
 50. 50. oprava poničené silnice
 51. 51. odvoz a ošetření raněných, pohřební služby</li></li></ul><li>HDP není kvalita života<br />
 52. 52. HDP není kvalita života<br /><ul><li>vysoká výroba může být dosahována za cenu devastace přírody
 53. 53. HDP nevypovídá nic o úrovni kriminality, dětské úmrtnost, kvalitě veřejných služeb a dalších důležitých ukazatelích
 54. 54. pro měření kvality života jsou konstruovány jiné indexy, které se ji snaží postihnout, např.:
 55. 55. HumanDevelopment Index
 56. 56. zahrnuje průměrnou délku života a úroveň vzdělání
 57. 57. Happy Planet Index
 58. 58. zkoumá zdraví populace a udržitelnost hospodářského rozvoje</li></li></ul><li>HDP nehodnotí rozložení příjmů<br />
 59. 59. HDP nehodnotí rozložení příjmů<br /><ul><li>důchody mohou být koncentrovány v rukou úzké menšiny
 60. 60. vysoké HDP na obyvatele nevylučuje chudobu většiny společnosti, např.:
 61. 61. rozvojové země s těžbou a vývozem diamantů
 62. 62. země s několika vysoce ziskovými podniky, ale vysokou nezaměstnaností
 63. 63. země s vysokou mírou zahraničních investic, jejichž výnosy jsou odčerpávány mimo její území</li></li></ul><li>HDP nezohledňuje směnu mimo trh<br />
 64. 64. HDP nezohledňuje směnu mimo trh<br /><ul><li> co se děje v „šedé“ části ekonomiky v dané zemi
 65. 65. směnný obchod bez užití peněz - protislužby
 66. 66. „melouchaření“: poskytování služeb bez odvedení daně (oficiálně práce neproběhla)
 67. 67. obchodování bez odvedení daně </li></ul>(např. prodej vlastních výrobků)<br /><ul><li> obvykle vyšší podíl v ekonomikách s vysokým zdaněním práce a v zemích, kde ekonomiku řídí stát (centrálně plánované systémy)</li></li></ul><li>HDP nezohledňuje dobročinnost<br />
 68. 68. HDP nezohledňuje dobročinnost<br /><ul><li> neplacená práce není zahrnuta do statistik
 69. 69. dobrovolnictví (sociální pracovníci, aktivisté, streetworkeři)
 70. 70. práce v rámci domácnosti
 71. 71. osoba v domácnosti nenabízí svou práci na trhu a tato práce není oceněna v penězích</li></li></ul><li>HDP nezohledňuje dobročinnost<br /><ul><li> neplacená práce není zahrnuta do statistik
 72. 72. dobrovolnictví (sociální pracovníci, aktivisté, streetworkeři)
 73. 73. práce v rámci domácnosti
 74. 74. osoba v domácnosti nenabízí svou práci na trhu a tato práce není oceněna v penězích
 75. 75. nekvantifikovaná práce není bezcenná
 76. 76. matka, která kupuje dítěti sunar pomáhá zvyšovat HDP
 77. 77. matka, která dítě kojí k růstu HDP nijak nepřispívá</li></ul>který z přístupů je lepší?<br />
 78. 78. Shrnutí<br />
 79. 79. Shrnutí<br /><ul><li>ukazatel HDP není určen k měření kvality života ani štěstí či spokojenosti obyvatel, ale výhradně objemu výroby ekonomiky ve vymezeném období
 80. 80. HDP nedokáže změřit objem výroby dokonale, ale je to jediný všeobecně přijímaný ukazatel
 81. 81. nechtějme z HDP vyčíst více než je možné</li></li></ul><li>Použité zdroje a literatura<br />Holman, Robert: Ekonomie, C. H. Beck, Praha 2005<br />Sojka, Milan: Malá encyklopedie moderní ekonomie, Libri, Praha 2008<br />http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_cr<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Human_development_index<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index<br />http://www.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.../rojicek-rozvoj09.ppt<br />http://img263.imageshack.us/i/gdp2004percapitacz0.jpg/<br />http://www.spiegel.de/img/0,1020,723747,00.jpg<br />http://www.cojakproc.cz/o-co-jak-proc/<br />

×