Your SlideShare is downloading. ×
0
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Ulasan jurnal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ulasan jurnal

740

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
740
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. pe ndi di k a n t e k ni k a l da n v ok a s i ona l di i ns t i t ut pe nga j i a n t i nggi ne ge r i J ohor .Nama: Poobalan a/l SelvarajanNo. Matrik: M20111000186Program: Sarjana Pendidikan PengurusanPerniagaan
 • 2. Pengenalan Kajian ini dibuat oleh Muhamammad Sukri Saud, Mohd Anuar Abdul Rahman, dan Ting Kung Shiung pada tahun 2007 di Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini mengenai pengunaan e- pembelajaran dikalangan pelajar jurusan pendidikan teknikal dan vokasional di institute pengajian tinggi negeri Johor.
 • 3. Metodologi Kajian Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian tinjauan deskriptif dengan menggunakan soal selidik. Kaedah tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat. Instrument direka khas untuk mengkaji pembolehubah-pembolehubah yang terdapat dengan kajian ini.
 • 4. Popilasi dan Sampel Populasi kajian adalah terdiri daripada siswazah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di negeri Johor yang menyikuti kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Seramai 306 sampel kajian siswazah jurusan Pendidikan Teknikal dan Vokasional dipilih untuk dijadikan sampel kajian. Instrumen yang digunakan bagi mendapatkan data dari sampel ialah melalui soal selidik.
 • 5. Permasalahan Kajian Dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran dengan e-pembelajaran, tidak kurang juga yang menyatakan kelemahan dan kekangannya. Menurut Urdan & Weggen (2000), walaupun berusaha penuh dalam memperkembangkan e-pembelajaran, tetapi hanya sebahagian keterangan yang menyokong bahawa e-pembelajaran adalah efektif.
 • 6. Objektif Objektif kajian ini dapat ditentukan berdasarkan persoalan kajian yang terdapat dalam jurnal . mengenalpasti kecekapan diri (self-efficacy) siswazah kursus Pendidikan Teknik dan Vokasional terhadap e-pembelajaran. mengenalpasti halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah kursus Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam penggunaan e-pembelajaran. mengenalpasti hubungan antara kecekapan diri (self-efficacy) dengan halangan-halangan siswazah kursus Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam penggunaan e-pembelajaran.
 • 7. Pembolehubah Yang TerlibatPemboleh ubah bebas. Kecekapan Diri Menggunakan Internet (Internet Self-efficacy) Kecekapan diri menggunakan internet merujuk kepada kepercayaan seseorang tentang kemampuan beliau untuk mengorganisasi, melaksanakan dan menyempurnakan kursus yang berkaitan dengan internet dengan berjaya. (Eastin & LaRose, 2000).
 • 8. Pembolehubah bersandar. Halangan Teknologi Halangan teknologikal merujuk kepada halangan mengenai teknologi pembelajaran. Halangan teknologikal merangkumi rangkaian internet yang sangat perlahan, pengaksesan e-pembelajaran dan kos yang tinggi dalam perkakasan, perisian, pembaikian, atau servis komputer. Halangan Personaliti Halangan personaliti adalah merujuk kepada persepsi kewujudan halangan-halangan disebabkan siswazah diri sendiri dan sikap siswazah terhadap e-pembelajaran. Halangan personaliti juga merujuk kepada halangan personaliti siswazah. Halangan gaya pembelajaran adalah dikategorikan di bawah halangan personaliti. Halangan gaya pembelajaran merujuk kepada keselesaan siswazah terhadap teknologi dan menyesuaikan e- pembelajaran sebagai gaya pembelajarannya.
 • 9.  Halangan Situasi Halangan situasi adalah dikaitan dengan situasi atau persekitaran seseorang itu berada (Schilke, 2001). Bates (1997) ,Penggunaannya yang meluas dalam bidang pendidikan adalah dipengaruhi oleh iklim atau persekitaran tempat seseorang itu belajar, institusi atau kampusnya, kelompok dan juga masyarakatnya. Halangan Institusi Halangan institusi mengambil kira dua aspek iaitu pengajar dan reka bentuk bahan pengajaran bagi e- pembelajaran (Schilke, 2001). Sokongan organisasi dan reka bentuk pengajaran merupakan faktor yang penting dalam e- pembelajaran. Halangan institusi berkenaan dengan kurang sokongan daripada pensyarah atau penyelia terhadap penggunaan e-pembelajaran dan kualiti bagi bahan pengajaran (Garland, 1993; Oblinger,
 • 10. Dapatan kajian Dapatan kajian menunjukkan nilai pekali korelasi yang negatif memberitahu pengguna bahawa perkaitan atau perhubungan yang wujud antara kedua pembolehubah tersebut merupakan satu hubungan yang negatif. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kecekapan diri pengguna terhadap e- pembelajaran adalah tinggi maka halangan-halangan yang akan dihadapi dalam penggunaan e-pembelajaran
 • 11.  Terdapat empat halangan utama yang dikaji dalam kajian ini iaitu halangan personaliti, halangan institusi, halangan teknologikal dan halangan situasi. Antara keempat-empat halangan, halangan teknologikal mencatat min yang tertinggi iaitu 4.06. Ini menunjukkan bahawa masalah utama dalam pelaksanaan e-pembelajaran adalah kekurangan kemudahan ICT. Nisbah bilangan komputer dengan bilangan pelajar masih pada tahap yang rendah.
 • 12. TEriMA KASIH

×