Telemedicina
                         A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai

3. ...
Telemedicina
                        A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai
Távarc...
Telemedicina
                        A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai
A munk...
Telemedicina
                        A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai
El z ...
Telemedicina
                           A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai
...
Telemedicina
                         A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai
A cs...
Telemedicina
                         A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai


A...
Telemedicina
                        A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai
  • F...
Telemedicina
                        A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai
felvé...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Telemedicina 03

419

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
419
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Telemedicina 03"

 1. 1. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai 3. A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai Képtovábbítási lehet ségek, hálózati feltételek A képtovábbításra a DICOM szabvány szerinti funkciókat kell használni. A DICOM funkciókat a feladatnak és az igényeknek megfelel en kell kiválasztani. A hálózat optimális megszervezését egyéb ajánlások is, például az IHE is segítik (4, 9, 10) A hálózat kiépítését CAT5, CAT6 kategóriájú korszer hálózati struktúra (optikai gerinc, réz végpont) és legalább 20 perc áthidalási id vel rendelkez szünetmentes tápegységgel biztosított távmenedzselhet hálózati aktív elemek alkalmazásával kell megoldani. A PACS számára, legalább a szerverek között lokális, vagy leválasztott hálózat használata javasolt, a teljes hálózat kímélése érdekében Archívum típusok, tárolásvezérl k A tárolónak a számítógépes rendszerhez való viszonya szerint lehet: • közvetlen (on-line) médium (pl.: merevlemez, RAID) • közvetett (near-line) médium (pl.: DVD jukebox, vagy tape library) • független (off-line) médium (pl.: DVD-RAM lemezek szekrényben tárolva) A képek tárolása különféle szinten történhet: • képtárolás (gyors, átmeneti, korlátozott nagyságú, közvetlen (on-line) tárolás) • archiválás (végleges, felülr l nem korlátozott nagyságú, közvetett (near-line), vagy független (off-line), esetleg közvetlen (on-line) tárolási rendszer) • az archívum másolata (általában független (off-line), esetleg közvetett (near- line) tároló, de közvetlen (on-line) tárolóval történ tükrözéssel is megoldható) • a vizsgálati anyag kiadására szolgáló médium (CD, DVD, film) A képeket eredeti formában, tömörítés nélkül kell tárolni, és eredeti min ségben, vagy veszteségmentes tömörítéssel kell archiválni. A DICOM szabványban megengedett veszteséges tömörítést csak másolatok készítésére lehet használni, de azokon fel kell tüntetni, hogy a felvételek diagnosztikai célra nem használhatók. Különösen áll ez azokra az esetekre, amikor a másolat nem a DICOM szabványnak megfelel en készül. Biztonságos képtárolás és archiválás érdekében a rendszer tervezésénél a következ kre kell figyelemmel lenni: • hibatoleráns tárolók a képhez, adatbázishoz, és a rendszerhez (RAID, biztonsági szünetmentes tápegységgel) • kvázi folyamatos másolat (backup, DVD-RAM, mágnesszalag) • a képtároló és archiváló rendszereket megfelel , intelligens szünetmentes tápegységgel (UPS) kell ellátni. • katasztrófa-védelem (távoli, t z és klímabiztos tükör, duplikált archiválás) A képtárolás számára a feladathoz méretezett, hibatoleráns tároló (RAID 3, 5, stb.) szükséges. A tárolásvezérlés kb. 2TB-ig Intel/Windows környezetben is elfogadható (12), de e felett Unix/RISC környezetben, külön szerver és volumen menedzser szoftver szükséges. 2006 – dr. Bágyi Péter 1
 2. 2. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai Távarchiválás Dedikált távhálózat (WAN), vagy bérelt vonali kapcsolat kiépítésével, min. 1 Mbps, kódolt adatátvitel biztosításával regionális képtároló centrumok hozhatók létre. A konkrét megoldásra több informatikai lehet ség is létezik (SAN, SSP, stb.). Ausztriában több ilyen centrum is m ködik. A megvalósítás el tt a távarchiválás technikai, jogi, adatvédelmi kérdéseit gondosan meg kell vizsgálni, és m ködését körültekint szerz déssel kell biztosítani. Szerverek Az PACS rendszert olyan teljesítmény re kell tervezni, hogy a tárolt adatoktól függetlenül, a az els dleges leletez munkaállomáson keresett beteg els képe a kérés után maximum 10 másodperc múlva elérhet legyen. (Pontosabban: a kép megjelenítési ideje RAID cache-b l ne haladja meg a 10 másodpercet - 100Mbit/sec hálózat mellett. Képsorozat (pl CT, MR szekvencia) esetén a megjelenítési id az els képre vonatkozik, de akár 500 képb l álló sorozat esetén is az utolsó kép megjelenítési ideje se haladja meg a 30 másodpercet. Szalagos háttértárból keresett kép esetén az els kép megjelenítési ideje maximum 10 perc legyen.) A rendszerrel szemben támasztott követelményeket a napi új képmennyiség, a visszakeresett képmennyiség és a napi archiválási igény alapján kell meghatározni. Ezen mutatók döntik el a hardwer er források nagyságát (CPU teljesítménye és száma, memória mérete, HDD tömb, parallel m ködés illetve feladat megosztás) és a platform típusát. A PACS szerver f feladata az adatbázisok, a képtároló és az archívum vezérlése. Ennek megfelel en nagy teljesítmény rendszereknél ezek a funkciók külön-külön szerver hardvereken futhatnak. Az egyes szerverek egy bels nagysebesség hálón kommunikálnak. A munkafolyamatok szervezésénél törekedni kell a megel z éjszakai letöltésekre (preload/prefetch, integrált RIS-PACS) a hálózat és a szerverek nappali kímélése érdekében. A szerver helység klimatizált, zárható és automatikus védelmi rendszerekkel (füst, betörés, stb.) felügyelt legyen. Célszer a radiológiai osztályon elhelyezni, de bizonyos érvek az intézeti szerverfarmon történ elhelyezés mellett szólnak. A kórházi képkiosztás szervezése A kórházi képkiosztás ajánlott technikai megoldása a kép, adatbázis és alkalmazás szerver funkciókat egyben megvalósító dedikált web szerveren keresztüli DICOM képátvitel. A kliens oldali alkalmazást a web szerver adja, a kliens nem a PACS szerverrel áll kapcsolatban, ami fontos biztonsági szempont. A kliens alkalmazás lehet leg csak szigorú felhasználó azonosítást igényl klienseken fusson (Win 95/98/ME nem javasolt) ezzel is növelve az adatkezelési biztonságot. El nyös megoldás a konkurens licensz alapú felhasználó-hozzáférés szervezés. Kiemelt jogosultsággal rendelkez kliensek kereshetnek a PACS szerveren is (DICOM Query function). A web szerveren történ képkiosztás esetén a kliens oldali képnéz állomás megfelel min sége (megjelenít ) a felhasználó felel ssége. A képkiosztó kliens els dleges leletez állomásként való alkalmazása intézményen belül nem indokolt. 2006 – dr. Bágyi Péter 2
 3. 3. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai A munkaállomások típusai a végzend feladatok szerint A PACS és a teleradiológiai rendszerekben háromféle munkaállomás definiálható: • diagnosztikus munkaállomások, leletezés céljára; • képnéz munkaállomások, a leletezett vizsgálatok képeinek megtekintésére, a képkiosztás technikai megvalósítására, konzultációra; • képfeldolgozó munkaállomás, különleges feladatok elvégzésére, pl.: 2D-3D rekonstrukciók, CT-, MR-angiográfiás rekonstrukciók, dinamikus, perfúziós, stb. paraméterképek készítése, képfúziók, stb. A diagnosztikus (leletez ) és képfeldolgozó munkaállomások minimum feltételei sokkal szigorúbbak az ún. képnéz munkaállomások feltételeinél. Monitorok - típusa, száma, nagysága, elhelyezése A diagnosztikus (leletez ) munkaállomások számát alapvet en a leletez munkahelyek száma határozza meg, de a biztonság érdekében egy tartalék munkaállomás installálása is ajánlott. A tartalék munkaállomás használható például demonstrációs és konzultációs célokra is. A négy-, illetve többmonitoros állomásoknál javasolt a mátrixszer , 2x2, 3x2 stb. elrendezés a paralaxis okozta fényer változás- és színtorzulási hiba csökkentése és a jobb áttekinthet ség érdekében. A diagnosztikus munkaállomások monitorainak megválasztását a legszigorúbb feltételeket megkövetel feladathoz kell igazítani. A CR, DR, RF, XA és MG diagnosztikában csak kalibrált monitorok használhatók, de a kalibrálás ajánlott a többi képalkotó diagnosztikában is. Többmonitoros rendszernél az egyes monitorok külön-külön LUT (Look-up-Table) által vezéreltek legyenek a külön kalibrálhatóság érdekében. A csatlakozás lehet leg DVI technikával történjen. Az adapter szükséges színmélységét a feladat határozza meg: kizárólag CT-MR leletezéshez elegend 8 bites, általános radiológiai célra 10/8 bites, míg mammográfiához 10 bites színmélységet kell alkalmazni. Leletezés, képfeldolgozás és egyéb funkciók A képerny r l leletezéshez a munkaállomások lehet leg redundáns funkcionalitással, a leggyakoribb funkciók többirányú megoldhatóságával rendelkezzenek. Minimum software igények: • Felhasználó azonosítás, jogosultságok beállítása • Egyéni beállítható felhasználói felület lehet sége javasolt • DICOM rendszer • nagyítás, lupe funkció, geometriai és denzitásmérés lehet sége • könny ablakolás (egér, trackball, stb.) • két sorozat szinkron futtatása • CD import/export lehet sége, feltétlenül DICOM formátumban, ablakolhatóan, ugyanarra a CD-re írt automatikusan induló, DICOM nézeget programmal. Klinikai mammográfiához a fentieken kívül CAD (komputer asszisztált diagnosztika) b vítési lehet ség is szükséges. Mammográfiás sz rés céljára: Leletez orvosonként egyéni beállítási sémák alkalmazása, 2006 – dr. Bágyi Péter 3
 4. 4. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai El z és aktuális mammográfiás felvételek szimmetrikus elhelyezése és szinkron ablakolása. Páciens CD el állítása A vizsgálat anyagáról, lehet leg veszteségmentesen, DICOM formátumban (szabványos DICOM directory), ugyanarra a CD-re írt automatikusan induló, DICOM képnéz és megjelenít programmal. A megjelenít programnak a következ funkciókat kell ellátni: • a vizsgálatok, sorozatok (szekvenciák) elkülönítése • a feliratok megtartása, vagy eltüntetése • ablakozás, az ablakparaméterek megtartása • lapozás, akár cine módban • legalább kétszeres nagyítás • távolságmérés, szögmérés, denzitásmérés • a tájékozódó felvétel parallel megjelenítése, a szeletpozíció meghatározására A képeket a CD-re a vizsgálat szerinti optimális ablakparaméterekkel kell tárolni. Kett s ablak használata esetén két külön sorozatot kell tárolni. Ajánlott a DICOM képek mellett 8 bites, megfelel en beablakolt (!) JPG, vagy TIFF képsorozat tárolása is. Több ablakkal vizsgálandó felvételeket -a fotódokumentációhoz hasonlóan- feltétlenül külön sorozatként kell tárolni. A CD-n lév képnéz és megjelenít program használati utasítását minden felhasználónak el kell juttatni. A diagnosztikai szolgáltatónak meg kell gy z dnie arról, hogy a felhasználó képes a digitális képek fogadására, miel tt CD-n rögzített képanyagot küld a filmdokumentáció helyett. Legalább egy olyan film nyomtató berendezést kell installálni a PACS rendszerbe, ami a végzend radiológiai vizsgálatok mindegyikének megfelel , diagnosztikai min ség film készítésére alkalmas. A nyomtatónak lehet leg DICOM rendszer nek kell lennie, azért, hogy a hálózat bármely részér l elérhet legyen. A nyomtatási jogosultság munkaállomásonként beállítható legyen. Általános radiológiai célra nagy felbontású (legalább 300 dpi, lehet leg száraz technológiájú orvosi képalkotásra dedikált filmnyomtató berendezést kell használni, ami célszer en többféle filmméretre tud nyomtatni egyszerre. A kiadásra szánt felvételeket filmre kell kinyomtatni abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vev intézmény nem képes a digitális képek megfelel megjelenítésére (pl.: m t ). A fenti feltételeknek megfelel készülékkel kinyomtatott film leletezése is lehetséges. Mammográfiás célra nagy felbontású (500 dpi), mammográfiához dedikált száraz vagy nedves lézeres filmnyomtató berendezés, vagy a meglév nyomtató mammográfiás opciója szükséges. Mammográfiás célra készült felvételeket csak abban az esetben kell nyomtatni, ha azokat ki kell adni, és a szolgáltatást igénybe vev intézmény nem képes a digitális képek megfelel megjelenítésére. Dedikált készülékkel kinyomtatott film leletezése is engedélyezett (pl. munkaállomás hiba esetén). A leletezés megkönnyítésére kifejlesztett, és a magyar nyelvre is adaptált beszédfelismer -leletez rendszer a jöv ben kényelmesebbé és biztonságosabbá teheti a leletez orvos munkáját. Az ún. digitális diktálás, és a hangfájlok tárolása, továbbítása önmagában is leegyszer sítheti a munkamenetet. A hangfájlok 2006 – dr. Bágyi Péter 4
 5. 5. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai teleradiológiai továbbítása is megoldható, de az írott dokumentáció hitelesítésére megfelel módszert kell kidolgozni. Telemedicina A teleradiológia az ún. telemedicina része. A WHO definíciója szerint „a telemedicina a távolság, mint kritikus faktor leküzdése érdekében nyújtott olyan egészségügyi szolgáltatás, melynek során az egészségügyi szakemberek az informatikát és a kommunikációs technológiát arra használják, hogy kulcsfontosságú információkat cseréljenek a diagnózis felállításához, a betegségek és sérülések megel zéséhez és gyógyításához, valamint, hogy az egészségügyi szolgáltatást nyújtók folyamatos továbbképzése, a kutatás és az eredmények kiértékelése biztosítva legyen; mindez az egyének és közösségeik egészségi állapotának javítása érdekében.” Egy teleradiológiai rendszer tervezésénél sosem szabad egyetlen funkciót kiragadni, hanem e komplex definíciónak mindig meg kell felelni. A teleradiológia a képalkotó diagnosztika valamely modalitásán készült képek elektronikus továbbítását jelenti nagyobb távolságra. A teleradiológia célja lehet orvosi konzultáció, vagy távleletezés. A konzultációs célra történ képtovábbítás már a digitális képalkotók megjelenése el tt is létezett, nehézkes, analóg technikákkal, telefonos képtovábbítóval, kés bb E-mailen. A digitális képalkotók és képtovábbító rendszerek, valamint a gyors adattovábbítás lehet ségeinek kifejlesztésével megn tt az igény nagyobb mennyiség , jó min ség (lényeges információveszteség nélküli) képek rendszeres továbbítására, akár több száz kilométeres távolságra is. Jelenleg a teleradiológia különféle szabványosított technikai megoldás segítségével világszerte használatos. A teleradiológiai technikák a távolságtól függetlenül használhatók, tehát akár a kórházon belüli képkiosztás rendszerével azonos módon építhet ki. A nagy távolság ugyanakkor számos egyéb, a m ködtetést érint problémát vet fel. Teleradiológia A képalkotó diagnosztika valamely modalitásán készült képek elektronikus továbbítását jelenti nagyobb távolságra. A teleradiológia célja lehet orvosi konzultáció, vagy távleletezés. A konzultációs célra történ képtovábbítás már a digitális képalkotók megjelenése el tt is létezett, nehézkes, analóg technikákkal, telefonos képtovábbítóval, kés bb E-mailen. A digitális képalkotók és képtovábbító rendszerek, valamint a gyors adattovábbítás lehet ségeinek kifejlesztésével megn tt az igény nagyobb mennyiség , jó min ség (lényeges információveszteség nélküli) képek rendszeres továbbítására, akár több száz kilométeres távolságra is. Jelenleg a teleradiológia különféle szabványosított technikai megoldás segítségével világszerte használatos. A teleradiológiai technikák a távolságtól függetlenül használhatók, tehát akár a kórházon belüli képkiosztás rendszerével azonos módon építhet ki. A nagy távolság ugyanakkor számos egyéb, a m ködtetést érint problémát vet fel. A radiológiai ellátás min ségének megtartása a teleradiológia vitathatatlan el nyei mellett nem könny , ezért széleskör elterjesztése el tt feltétlenül figyelembe kell venni az alábbiakat: A közvetlen klinikus-radiológus találkozások, akár folyosói beszélgetések az alapjai annak a tapasztalatcserének, ami a magas szint szakmai munkát biztosítják. A kliniko-radiológiai kommunikáció új lehet ségeinek kidolgozása elengedhetetlen. (pl.: telekonferencia egyszer en elérhet módszerei). 2006 – dr. Bágyi Péter 5
 6. 6. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai A csoportmunka hagyományos értelmezés szerint biztosan sérül, amit feltétlenül új módszerekkel kell pótolni. A leletezés nyelvezetének széleskör egységesítésére van szükség. A vizsgálati anyag (beutaló, korábbi vizsgálatok leletei, zárójelentések) és a megel z képalkotó vizsgálatok felvételei a teleradiológiai szolgáltató rendelkezésére kell, hogy álljanak. Ezek továbbítása sokszor nem könny . Fontos, hogy a papíron érkez beutaló ugyanabban a formában (analóg másolat) kerüljön továbbításra. A sokszor nagy mennyiség papíralapú anyag továbbítása lehetetlen, megfelel kiválogatásához a küld oldalon, megfelel szakértelemmel rendelkez kontaktszemélyre van szükség. Igen nagy szervezettséget igényel ezen körülmények között a betegcsere lehet ségének minimalizálása. (Jelen körülmények között a papíralapú adattárolás általános elterjedtsége és a digitálisan tárolt adatok különböz sége és szeparáltsága a legnagyobb gátja egy átfogó telemedicinális, ezen belül a teleradiológiai ellátás m ködtetésének.) A távleletez radiológusnak feltétlenül hozzá kell férnie a korábbi képanyagokhoz, melyek filmek, papírképek és elektronikus formában állhatnak rendelkezésre. Ezek továbbítása megfelel technikai hátteret (pl. filmszkenner) illetve PACS archívumhoz valamely módon biztosított hozzáférési jogosultságot kell, hogy jelentsen. A min ségellen rzés szerepe a teleradiológiai szolgáltatás esetén különösen fontos. A már az eddigi gyakorlatban is bizonyos szempontokból szeparálódott diagnosztikai tevékenység tovább osztódik, távolodik a klinikumtól, ami a visszajelzést, az elkerülhetetlen hibák és tévedések tanulságainak megfelel levonását nehezíti. Adatmozgás Teleradiológiai rendszereknél az adatmozgás egyirányú, a képforrás adatai nem módosíthatók. 1. megoldás: küldés – fogadás típusú dedikált teleradiológiai állomás, a feladatnak megfelel saját képmegjelenít alkalmazással és képsorozat fogadó szolgáltatással (esetleg DICOM), alapvet képkiértékelési funkciókkal, ami a teleradiológiai adatátviteli csatornában (pl. VPN) fogadja a küld DICOM eszköz képsorozatait 2. megoldás: lekérés típusú dedikált web szerveren keresztüli képátvitel. A képkiosztás az internet technológia felhasználásával történik. A felhasználó (kliens) általános web böngész használatával nézheti meg a képeket és a betegadatokat, esetleg ennek segítségével készítheti el az írásos leletet. A kliens oldali alkalmazást a web szerver adja, a kliens nem a PACS szerverrel áll kapcsolatban. A web szerverre a vizsgálati anyag, vagy az archívumból visszahívott képek beállítható vizsgálati státusza alapján kerülnek, de kiemelt jogosultsággal rendelkez teleradiológiai kliensek kereshetnek a PACS szerveren is (DICOM Query function) például el zmények lekérése miatt. Teleradiológiai célra a biztonságos m ködtetés érdekében virtuális magánhálózat (VPN) használata ajánlott. A küls (pl. VPN) kapcsolatokban legyen lehet ség a titkosított (kódolt) adatátvitel és a különböz típusú tömörítési funkciók kiválasztására. Ugyancsak fontos lehet a kliens oldali és csak az adott session élettartamáig létez cache lehet sége, ami a képsorozatok ismételt lekérését teszi feleslegessé. Legyen lehet ség bélyegképek alapján a képsorozat részeinek kiválasztására, és csak azok letöltésére. 2006 – dr. Bágyi Péter 6
 7. 7. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai A teleradiológia különböz orvosi alkalmazásai: Radiológus - radiológus konzultáció Egy vagy kétirányú veszteségmentes képadat forgalom, E-mail, telefon, vagy videokonferencia technológiával kiegészítve. A képek megtekintéséhez az adott modalitásnak megfelel , a diagnosztikus feladatokhoz megadott minimum feltételek betartása szükséges. Radiológus - klinikus konzultáció Jellemz en egyirányú, meghatározott veszteséggel tömörített képadat forgalom, E-mail, telefon, vagy videokonferencia technológiával kiegészítve. A képek megtekintéséhez a képnéz állomás minimum feltétel rendszerét kell figyelembe venni. Rendszeres diagnosztikus munkára nem használható. Klinikus - klinikus konzultáció Egy vagy kétirányú képadat forgalom, E-mail, telefon, vagy videokonferencia technológiával kiegészítve. A képek megtekintéséhez a képnéz állomás minimum feltétel rendszerét kell figyelembe venni. Diagnosztikus munkára nem használható. Távleletezés Egyirányú képadat forgalom, fax, esetleg E-mail, telefon, videokonferencia technológiával kiegészítve. A betegforgalomnak és a vizsgálati anyagnak megfelel átviteli sávszélesség szükséges. A képek megtekintéséhez az adott modalitásnak megfelel , a diagnosztikus feladatokhoz megadott minimum feltételek betartása szükséges. A fax mindkét irányban szükséges a hiteles dokumentumok küldésére. A vizsgáló oldalon normál és filmszkenner szükséges a beteg eredeti kísér dokumentumainak átküldésére. Ajánlott a vizsgálati anyaghoz elektronikus szöveg, és/vagy hangüzenet, megjegyzés csatolásának lehet sége. Gondoskodni kell a vizsgálathoz tartozó el zmények elküldésér l, valamint biztosítani kell, hogy a leletez orvos által kért további képi anyag is elérhet legyen. Ennek érdekében esetleg ún. query funkció jogosultsága is megadható. A digitális aláírás rendszerének bevezetésével a fax kiváltható. A szolgáltatás kib vítése képfeldolgozási, rekonstrukciós feladatokra szükségessé teszi a kétirányú képadat forgalom kiépítését. Radiológiai távügyelet Lényegében ugyanaz, mint a távleletezés. A szolgáltatás csak a munkaid viszonylatában tér el a komplett távleletezési szolgáltatástól. Elkülönítése akkor indokolt, ha az egészségügyi intézmény a leletezést maga szervezi, de ügyeleti id szakban távleletezést rendel meg. El nye els sorban a gazdaságosabb, nagyobb szakmai tudást kihasználó munkaer -gazdálkodásban van, de nemzetközi példák vannak az éjszakai munka kiváltására szervezett transzkontinentális radiológiai távügyelet szervezésére is. Nemzetközi távleletezés A hazai távleletezés feltételeit és a szolgáltatási szerz dést ki kell egészíteni a mindkét fél törvényi hátterét figyelembe vev szempontokkal. Adatvédelem és adatbiztonság Az adatvédelem a személyes adatok gy jtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozását jelenti, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességével együtt (1992 évi LXIII.tv.). Az adatvédelem több szinten kell, hogy megvalósuljon: 2006 – dr. Bágyi Péter 7
 8. 8. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai • Fizikai védelem, tehát a számítógépek és hálózati elemek elzárása. • Hozzáférési jogosultság korlátozása (felhasználónév és jelszó használata) • Titkosítás, technikai adatvédelem (adathozzáférés titkosított vonalon keresztül) Az adatbiztonság az adatok megóvása, az adatvesztés elkerülése: • Fizikai védelem, a számítástechnikai és hálózati elemek vagyonvédelmi, katasztrófa elleni (t z, robbanás) és klimatikai hatásoktól való védelme. • Hierarchikus archiválás, biztonsági másolat, dupla archiválás, tükörszerver alkalmazása, mágneses és optikai tárolás kombinálása. • Szünetmentes tápegység (UPC) különböz megoldásai. • Felhasználói hiba elleni védelem, törlés, módosítás letiltása, munkafolyamatok pontos leírása, min ségbiztosítás. A rendszerben történ adatmozgásokat naplózni kell. • Vírusvédelem. Min ségellen rzés Csak kalibrált monitorok használhatók a CR, DR, RF, XA és MG diagnosztikában. A kalibrálást arra alkalmas eszközzel legalább kéthetente kell elvégezni. A kalibrálás ajánlott a többi képalkotó diagnosztikában is. A CR rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott min ségi követelmények a foszforlemezeket és azok kiolvasását érintik. A CR rendszerek folyamatos min ségellen rzésének feladata, hogy a foszforlemezek cseréje ne csak akkor következzen be, amikor a képen már a diagnosztikát lehetetlenné tev mechanikai sérülések jelennek meg. Vizsgálni kell a kiolvasó optikai egység szkennelési homogenitását. A törölt lemezeken árnyék maradhat, ami zavarhatja a diagnózist. Rendszeresen ellen rzend k a következ tulajdonságok: CR tesztfantommal készített felvételek térbeli felbontása, geometriai torzítása, az optikai szkennelés linearitása, az expozíciós érzékenysége, képzaj és MTF függvény. Az ú.n. „flat field” próba a teszt fantom nélküli exponálás révén a lemez és a kiolvasó rendszer homogenitásáról (többek között a mechanikai sérülésekr l), a törlés teszt pedig a lemeztörlés megfelel min ségér l ad visszajelzést. Az ellen rzéseket havonta célszer elvégezni a forgalom függvényében. A gyártók különböz mértékben helyeznek hangsúlyt a min ségellen rzésre, de várható, hogy sor kerül egy egységes min ségellen rzési rendszer kialakítására. A képtömörítés lehet ségei Az ACR standardok nem rendelkeznek a használható képtömörítésekr l, ezt a kérdést orvos-szakmai megítélés tárgyának tekinti. A képtovábbítási feladatok, els sorban a teleradiológiai tevékenység szempontjából a minél nagyobb adattömörítésnek fontos szerepe van. Ennek ellenére általánosságban csak az jelenthet ki, hogy a diagnosztikai célból továbbított képek tömörítése veszteségmentes legyen. A veszteségmentes tömörítés általában 2:1, 3:1 aránynál nem nagyobb. Vannak közlemények a különböz modalitások esetében alkalmazott veszteséges tömörítések következményeir l. A többszeletes CT berendezések terjedésével egyre nagyobb a jelent sége a CT képek veszteséges tömörítésével kapcsolatos vizsgálatoknak. Ezen vizsgálatok eredményei alapján mindenképpen megállapítható, hogy a tömörít eljárástól függetlenül a tömörítés aránya semmiképpen sem haladhatja meg a 10:1 arányt, de a felbontóképesség csökkenése miatt különösen figyelni kell azokra az elváltozásokra, amelyek részletdúsabb 2006 – dr. Bágyi Péter 8
 9. 9. Telemedicina A teleradiológia feltételei, alkalmazásának kritériumai felvételeket (pl.: uretralis meszesedés), vagy különlegesen finom kontrasztfelbontást (pl.: periurethrális besz r dés) igényelnek. A PACS/teleradiológiai rendszerekben a DICOM szabványba épített tömörít eljárások használata ajánlott (JPEG, JPEG-LS, JPEG2000). A képtovábbító és megjelenít rendszer képmin ség befolyásoló hatásának vizsgálatára ajánlott az ún. SMPTE teszt ábra (Society of Motion Picture and Television Engineers), mellyel kapcsolatban több közleményben is bebizonyosodott, hogy az általa kimutatott min ségromlás az orvosi felhasználású képek diagnosztikai min ségében is lényeges romlást jelent. Szerviz, karbantartás A PACS rendszert lehet leg egységesen kell szervizelni. A minimális rendelkezésre állás legalább 95-96% legyen. Hálózati rendszerr l lévén szó ki kell használni a távdiagnosztikai és távszerviz lehet ségeket. Az funkciókiesések számát a kritikus elemek intelligens szünetmentes tápegységgel (UPS) történ ellátásával lehet csökkenteni. Oktatás, továbbképzés A digitális radiológiai rendszerek biztonságos és effektív felhasználásának alapja az orvosok, asszisztensek, adminisztrátorok, ügyvitelszervez k és a technikai személyzet megfelel képzése, továbbképzése. Ezen állásfoglalásnak az oktatás és továbbképzés nem tárgya, csupán útmutatás a képzés legfontosabb irányvonalainak kidolgozásához. A képzésnek ki kell terjednie az informatikai és jogi ismeretekre, valamint a megváltozott helyzetnek megfelel orvos-szakmai, szervezési, biztosítási és etikai problémákra. Általánosságban elmondható, hogy a digitális radiológiai rendszerek bevezetése informatikai szakember(ek) alkalmazását teszi szükségessé, de az állásfoglalásnak a kés bbiekben ajánlásokat kell megfogalmaznia intézmény személyi állományára, mind a különböz képalkotó, mind a képfogadó állomásokra, mind pedig az esetlegesen elkülönített képarchiváló és kommunikációs részlegekre vonatkozóan. 2006 – dr. Bágyi Péter 9

×