CT Képalkotás II. 03 A koponya ct vizsgálata 02

 • 2,173 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,173
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
24
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2012.02.25. Indikációk A koponya CT vizsgálata II.A legfontosabb congenitalis malformatiók, agyi gyulladásos • koponyaőri térfoglalás gyanúja folyamatok és CT megjelenésük. • ismert tumoros betegek stagingje/követése • felnıttkori elsı epilepsiás roham (MR indicatio), de a beteg „kiköthet” a CT-ben. • infectiók (bacterialis, viralis, élısdi): bacterialis meningitis, (basalis meningitis - tbc), subduralis empyema, cerebritis, abscessus, dr. Bágyi Péter, dr. Katona Péter • sinus thrombosis gyanúja KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft. (MR-é a prioritás, de a beteg elsıdlegesen CT-be kerülhet) Központi Radiológiai Diagnosztika • chronicus fejfájás • hydrocephalus • ictus, (szélütés, stroke), ischaemiás, vérzéses • subduralis, epiduralis haematoma esetén • subarachnoidalis vérzés esetén • chronicus vascularis laesio • atrophia • érmalformatio: tünetmentes (subarachnoidealis vérzés) roncsoló vérzés Radiológiai Szakmai Kollégium MR/CT mőveleti leírásai (2008) 2 Rutin koponya Agyi térfoglalás • Idısebb korban vascularis laesio, atrophia • Agyi térfoglalás kizárására minden esetben a megítélésének elsıdlegesen választandó natív vizsgálat mellett kontrasztanyagos CT módszere a natív CT vizsgálat, vizsgálat készítendı. A kontrasztanyag adminisztráció kapcsán lényeges dolgok: • A basisról vékony (3-5 mm), – a tumorok vér-agygát károsító hatása különbözı, • a cerebrumról vastagabb (5-10 mm) szeleteket ezért tumor keresés során nem ajánlott a készítünk. kontrasztanyagos vizsgálatot közvetlenül a kontrasztanyag adminisztrációját (adását) követıen elvégezni, – megfelelı a kézi adminisztráció (beadás), majd az azt követı 2-3 perces várakozási periódus után történı vizsgálat. 3 4 Fejlıdési rendellenességek • Velıcsızáródás és caudalis velıcsıképzıdés zavarai • Ventralis inductio zavaraiFejlıdési rendellenességek • Corticalis dysgenesisek – Sejtproliferatio zavarai – Migratio zavarai – Organizatio zavarai 5 6
 • 2. 2012.02.25. Velıcsızáródás és caudális velıcsıképzıdés zavarai Cranialis dysraphiák I. (cranialis és spinalis dysraphiák) • Anencephalia: • Cranialis dysraphiák – Cephalikus velıcsısáncok nem záródnak – neurális – Anencephalia elemek degenerálódnak – Atelencephalia – Dorsális mesoderma hiányzik - csontos koponya nem – Encephalokele, Meningokele fejlıdik ki • Spinalis dysraphiák • Atelencephalia: – Spina bifida cystica – Koponya csontok kifejlıdtek de a telencephalon • Myelokele helyén nincs szervezett agyállomány • Myelomeningokele • Meningokele – Spina bifida occult 7 8 Cranialis dysraphiák II. • Encephalokele a koponya körülírt csonthiánya amelyen keresztül agyhártyák cerebralis vagy cerebelláris szövet is herniálódik • Meningokele folyadékot és agyhártyát tartalmaz idegszövetet nem • APC (Atretic parietal cephalocele): agyhártyák és fibrózus szövet • Cranium bifidum körülírt csonthiány kele nélkül Nyugati országokban az occipitális, Ázsiában az elülsık a gyakoribbak. Gyakran társul egyéb idegrendszeri fejlıdési rendellenességgel (pl.: corpus callosum agen., migrációs zavarok) 9 Encephalokele 10Encephalokele 11 Meningokele 12
 • 3. 2012.02.25. Diagnosztika Képalkotás • Legjobb diagnosztikus jel: Koponya defektus • UH: nagyobb elváltozás már terhesség alatt amelyen át „massa” türemkedik keresztül. azonosítható • CT/CTA: legjobb modalitás a csontos viszonyok és a • Localisatio: Szinte mindig középvonali vascularis képletek megítélésére, MR-rel kiegészítve elváltozás (occipitocervicalis, occipitalis, – mőtéti tervezés frontonasalis, fronto-ethmoidalis, – encephalokelében lévı érképletek sphenomaxillaris, spheno-orbitalis, naso- – duralis sinusok és a koponya defectus viszonyának a megítélése pharingealis) • MR: • Méret: Az APC lapos, néhány elváltozás nagyobb – fıleg újszülöttekben – T2 súlyozott felvételek mint a fej – a defektus és az intracraniális képletek viszonyának a megítélésére, posztkontrasztos képeken jól elkülöníthetıek a tumoroktól. 13 14 Spinalis dysraphiák Spina bifida cystica Myelomeningokele/myelokele: – ventrális subarachnoideális tér hátrafelé kitüremkedik és maga elıtt tolja a nem záródott gerincvelıt (placod), – a két elváltozás hasonló viszont a myelokele lapos míg a myelomeningokele elıemelkedı, – 80%-ban a lumbosacrális szakaszon alakul ki. Meningokele: – a hátsó csont és izom defektusokon keresztül csak a bırrel fedett agyhártyák emelkednek elı, – gerincvelı általában ép, – ventrális és laterális forma – ritka. 15 Myelomeningokele 16 Spinalis dysraphiák Spina bifida occulta • Bırrel fedett elváltozások amelyek általában nem emelkednek elı • Hasadt chorda dorsalis következtében jönnek létre, amely két velılemez képzıdését indukálja. • Thetered cord: – „kipányvázott” gerincvelı, a GV caudális vége nem mobilis struktúrákhoz rögzül (bır, dura, csigolya, lipoma) • Gyakran jár együtt csigolya-rendellenességekkel is • Több elváltozás tartozik ide: – Lipomyelomeningocele – Dorsalis dermális sinus – Enterogén fistulaMyelomeningokele 17 18
 • 4. 2012.02.25. 19 20Thetered cordVentrális indukció zavarai• Holoprosencephalia: a két félteke szeparálódása különbözı mértékben elmarad. Gyakran társul középvonali arcstruktúrák deformitásával (Cyclopia, Ethmocephalia, Cebocephalia, arrhinencephalia) – Alobáris holoprosencephalia: teljesen osztatlan prosencephalon, neocorticális elem kevés, thalamusok összeolvadtak. Agytörzs, cerebellum jól fejlett. Gyakoriak a középvonali arcanomáliák. – Semilobáris holoprosencephalia: A telencephalon két féltekére válik szét a hátsó részen azonban elıl nem, szürke és fehér állomány köti össze a két féltekét és nem a corpus callosum amelynek spleniuma kifejlıdik de a térd hiányzik. – Lobáris holoprosencephalia: Két félteke szinte teljesen elkülönül. Az interhemisphaeriális fissura és a falx a frontális régióban is kifejlıdik. Nincs septum pelucidum és hiányzik a genu corporis callosi. 21 22KépalkotásÁltalános jellemzık:Legjobb diagnosztikus jelek:• Alobáris HPE: leggyakoribb, Agyszövet anterior pozícióban lapos massaként helyezkedik el. Nincs corpus callosum és nagy dorsalis cysta látható.• Hemilobáris HPE: a corpus callosum megjelenik és hátra helyezett• Lobáris: corpus callosum térde eltőnikLocalisatio: Leggyakrabban elülsı agyrészekMéret: microcephaliával jár kivéve ha nagy dorsalis cysta fejlıdik kiKépalkotás: MR a legcélravezetıbb. Több síkból készített felvételek különös figyelemmel a középvonali struktúrákra 23 24
 • 5. 2012.02.25.Corticális dysgenesisek Sejtproliferatio zavarai• Sejtproliferatio zavarai • Microcephalia:Kis fejméret – Primer: genetikai betegség (lehet Mendeli öröklıdéső vagy syndroma• Migratio zavarai része) – Secunder: nem genetikus, valamilyen noxa következtében alakul• Organisatio zavarai ki(pl.: TORCH sy.) – Gyakran fordul elı egyéb fejlıdési rendellenességekkel illetve azok következtében ( Ventrális inductio , migratio, myelinisatio zavarai) – A secunder microcephalia gyakran, a szervezetet az elsı két évben érı insultus következtében alakul ki • Micrencephalia: csökkent agy méret • Megalencephalia: fokozott proliferáció, csökkent apoptózis • Hemimegalencephalia: abnormális proliferáció miatt • Macrocephalia: fıleg secunderen alakul ki, nem mint önálló fejlıdési rendellenesség • Focális corticális dysplasia 25 26Microcephalia fıbb radiológiai jelei• Általános jellemzık: • Csökkent arc-agy koponya arány • Varratok átfednek • Egyszerőbb girifikáció • Sekély sulcusok• Képalkotás: – MR: gyrifikáció, cortex, középvonali elváltozások, speciális vizsgálatok – CT: Ca depozíció, encephalomalacia, oedemaCerebellaris hypoplasia gyakoribb primer microcephaliábanKözépvonali anomáliákkal társulva foetalis alchohol syndromára utalhat 27 28Migratio zavarai I.Lisencephalia• Sima agyfelszín• Legtöbbször csak az agy egyes területein látható lisencephalia, ezért agyria-pachygyria elnevezés pontosabb• Subcorticális heterotópia (band heterotópia, dupla cortex)• A cortex csak 4 rétegbıl áll• leggyakrabban parietalis, occipitális 29 30
 • 6. 2012.02.25.Migratio zavarai II.Heterotópiás szürkeállomány• A neuronok periventriculáris a germinális zónából a cortexbe való vándorlása zavart.• A szürkeállománnyal megegyezı intenzitású nodulus vagy köteg rossz helyen.• Bárhol a kamrák falától a subpiális térig. Leggyakrabban subependymáisan• Diffúz vagy fokális• Focális noduláris• A nagy elváltozások neoplasmát utánozhatnak• Örvényes szerkezető massa amely a corticális felszínt és a kamra vonalát követi 31 32Organisatio zavarai• Schizenkephalia: – abnormális üreg a subarachnoideális tértıl a kamrákig amely szürkeállománnyal bélelt – leggyakrabban frontális és parietális lebenyben, közel a sulcus centrálishoz• Polymicrogyria: – Sok kis gyrus – Rendellenes tekervényezettség – Cortex vastagabbnak imponálhat (pachygiriától elkülönítés nehéz lehet) – Predilectiós helye a Sylvius árok körül van 33 34Chiari malformátió Dandy-Walker• Chiari I: • Nagy hátsó koponyagödör – A cerebelláris tonsillák a nyaki gerinccsatornában vannak 5mm- el a foramen magnum alatt • Magasan elhelyezkedı tentórium – Az alsó agytörzs és a IV. agykamra megnyúlt • Vermis agenesia vagy hypoplasia, rotáció• • Chiari II (Arnold-Chiari): – 100%-ban velıcsızáródási rendellenességgel • Hatalmas cysticusan tágult IV. agykamra – Cerebellum vermise, a tonsillák, nyúltvelı caudális szakasza a kitöltheti az egész hátsó scalat cervicalis gerinc cs.-ba helyezıdik • Kisagyféltekék hypoplasiásak – Mesencephalon tectuma csırszerően deformálódik – Cervicomedulláris megtöretés CII-CIII magasságában• Chiari III: – Cervicalis spina bifidához vagy occipitális encephaloceléhez társul. – Cerebellum és néha az agytörzs is herniálódik 35 36
 • 7. 2012.02.25. Felosztás A központi idegrendszer fertızéses megbetegedései széles spektrumot képviselnek mind a klinikai, mind a képi megjelenésükben.Agyi gyulladásos folyamatok Célszerő az érintett anatómiai területek szerinti felosztás, tárgyalás: – agyállomány (focalis , diffúz) – agyburkok – extra-axialis tér 37 38Agytályog I.A parenchyma leggyakoribb körülírt elváltozása az agytályog – lehetmultiplex.Pathogenesis: – haematogén szórás, – direkt úton a paranasalis sinusok, középfül, mastoid, – agyhártya gyulladásos folyamataiból.A CT kép a kórfolyamat alakulásával párhuzamos. Kezdetbengyulladásos jelek (hypodenzitás, oedema), majd a beolvadásnálnecroticus területek észlelhetık.A típusos tályog belsejében alacsony denzitás (folyadék), széli részénkontrasztfelvételt mutató tok van jelen.Körülötte kisebb-nagyobb oedema jön létre.Diff.dg.: széli részén halmozó cysticus vagy necroticus tumor,felszívódó félben lévı haematoma, subacut infarctus, postoperatívelváltozások. 39 40Agytályog II. EncephalitisRupturált agytályoghoz társulhat ventriculitis, ami a rossz prognózismellett szól. • az állomány diffúz gyulladásos folyamata • leggyakrabbam vírusos eredető (herpes simplex, herpes zoster). • Klinikai tünetek: láz, fejfájás, görcsös rosszullétek, tudatzavar.CT: kamratágulat törmelékkel, ependymalis, periventricularis • Leggyakrabban mindkét oldalon érintett a temporalis lebeny,halmozás. insula, subfrontalis area, gyrus cinguli. • A basalis ganglionok megkíméltek.Egyéb agytályogok: • Nativ CT: a korai szakban gyakran negatív. Három-négy nappal a – az immunosupressiv therapia (a szervezet védekezı képességének csökkentése) kezdet után alacsony denzitás, enyhe mass effektus, a középsı széleskörő alkalmazása miatt gyakoribbá váltak a nem gennyes eredető – temporalis lebenynek, insulának megfelelıen. paraziták, gombák, mycobaktériumok okozta – gyulladásos folyamatok. • Vérzés, halmozás a gyrusoknak megfelelıen a késıi szakban fordul – Ezen fertızések során kialakult tályogok képe hasonló a baktériumok által elı. okozottakhoz. 41 42
 • 8. 2012.02.25. Meningitis • A lágyhártyák gyulladása • Lehet acut, chronicus folyamat, bakteriális, vírusos eredető. • A klinikai tünetek jellegzetesek: láz, fejfájás, hányás, tarkókötöttség, fénykerülés. • A gerincfolyadékban sejtszámemelkedés. • Chronicus folyamatoknál a liquor elváltozás négy hét után is fennáll (meningitis tuberculosa). • A gyulladásos folyamat az ereket is érintheti (thrombosis, spasmus). • A nativ CT leggyakrabban negatív. • Lehet enyhe kamratágulat, a basalis cisternák elmosottak, nem ábrázolódnak. • Kontrasztanyag ív adása után halmozás jöhet létre a lágyburkokban, néha az ependymának megfelelıen is. • Tuberculoticus meningitishez társulhat az állományban tuberculoma, mely a nativ CT-n hypodens, és 20%-ban calcificatio is látszik. Kontrasztanyag adása után solid vagy győrőszerő halmozás jön létre. 43 44 45 46Az intracranialis extra-axialis tályogok ritkák. Általában intra-, extracranialis infectiókhoz társulnak, de traumás eredet is lehetséges.Az epiduralis tályogok elsısorban a paranasalis sinusok, mastoid, cavum tympani gyulladásos folyamataival kapcsolatosak. A subduralis abscessusok nemegyszer sebészi beavatkozás után jönnek létre.A subduralis tályog általában sarló, félhold, az epiduralis tályog biconvex alakú. 90%-ban supratentorialis elhelyezkedésőek.A nativ CT-n extra-axialis folyadékgyülem, kontrasztanyag ív adása után széli részén (tok) halmozás látható.A hátsó scalai epiduralis tályog a sino-duralis szögletben van, a tegmen tympani erodált, a ponto-cerebellaris cisterna gennyel kitöltött lehet. 47 Epiduralis tályog
 • 9. 2012.02.25. Multiplex epiduralis tályog Epiduralis tályog Subduralis tályog Subduralis tályogParaziták okozta infectiók• entamoeba hystolitica• echinococcus• malária• shistosoma• cysticercosis (klinikai tünetei változatosak, függnek a számuktól, méretüktıl, elhelyezkedésüktıl, fejlıdési stádiumuktól). 53 Cysticercosis
 • 10. 2012.02.25. Echinococcus cysta Amoebás encephalitis dr. Bágyi Péter, dr. Katona Péter A koponya CT vizsgálata II. A legfontosabb congenitalis malformatiók, agyi gyulladásos, valamint térfoglaló folyamatok és CT megjelenésük. Creative Commons - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 - Magyarország Licenc alatt van. A dokumentum teljes tartalma a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll.Az anyag bármilyen formában történı sokszorosítása, publikálása vagy egyéb jellegő felhasználása kizárólag a szerzık elızetes írásbeli engedélyével történhet. A dokumentum tartalmának ettıl eltérı módon vagy mértékben történı átvétele szerzıi jogot sért, és minden esetben jogi lépéseket von maga után! A dokumentumban esetlegesen megjelenı márkanevek és a hozzájuk kapcsolódó anyagok szerzıi joga az adott márkához tartozó megfelelı jogtulajdonosé! 57