Your SlideShare is downloading. ×
Bab 1pengurusan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bab 1pengurusan

393
views

Published on

Published in: Business, Technology

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
393
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Hasniza/Pengurusan Projek/2-20062007
 • Transcript

  • 1. BAB 1KONSEP PENGURUSAN By S uzana Wati bt Adnan suzanawati@pmm.edu.my Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Merlimau Melaka KPTM, Malaysia
  • 2. ISI KANDUNGAN1. Falsafah dan Teori Pengurusan2. Sistem Pengurusan Islam3. Sistem Pengurusan Barat4. Nilai dan Etika Pengurusan 2
  • 3. Bab 1 : Falsafah dan Teori PengurusanDefinisi Pengurusan, Projek dan PengurusanProjekRasional pengurusan projek dalam industripembinaanTiga aspek utama dalam pengurusan projek 3
  • 4. GENERAL MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT CONSTRUCTION PROJECT MGT 4
  • 5. Definition of Management• Management is an art of getting work done by other through the process of planning, organizing, leading, controlling, forecasting, coordinating, directing, communication and motivating to achieve the goal and objective of an organization. 5
  • 6. Definisi Pengurusan Webster’s New Collegiate Dictionary “Tindakan atau seni pengurusan (management), mengarah(directing) dan pengawasan (controlling)” 6
  • 7. Definisi Pengurusan Encyclopedia of Social Science“Pengurusan adalah suatu proses dimana perlaksanaan sesuatu tujuan tertentu diselenggara dan diawasi” 7
  • 8. Definisi Pengurusan Haimann“Pengurusan adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan bersama” 8
  • 9. Definisi Pengurusan Robert Kreitner 1983“Suatu proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumberterhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah” 9
  • 10. Management ConceptAn effort to use the limited resources to achieve organizational goals effectively 10
  • 11. 5 unsur utama dalam pengurusan bagi sekumpulan manusia (organisasi)i- bekerja “dengan” & “melalui” org lainii- objektif organisasiiii- keberkesanan ‘Vs’ kecekapaniv- sumber-sumber terhadv- suasana yang sentiasa berubah 11
  • 12. OKAY !! SILA HAFAL SEKARANG!! OKAY! DAH FAILED!! TIPS!!
  • 13. TRY THISCHART!! Basic Component of Management Different Situation Different Situation Work With & Through other people Organizational Goals Impressive Limited and Efficient Resources Different Situation 13
  • 14. 5 unsur utama dalam pengurusan bagi sekumpulan manusia (organisasi) manusiasuasana objektifKeberkesanan sumber& kecekapan (Menurut : Robert Kreitner, 1983. Management, edisi kedua, Beston : Houghton Mifflin Company. hlmn 10) 14
  • 15. B ekerja “ dengan” & “ melalui” orglain Dalam sesebuah organisasi, seseorang pengurus amat memerlukan bantuan dan kerjasama kakitangan bawahannya untuk berurusan dengan pihak yang hendak diurus. Sebagai contoh, pengurus projek akan mewakilkan kuasanya melalui kakitangan tertentu untuk berurusan dengan pihak kontraktor untuk memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan menepati spesifikasi projek. Kesimpulannya, kejayaan dan kegagalan sesebuah organisasi itu amat berkait rapat dengan faktor kemanusiaan dalam melaksanakan sesuatu beban tugas bagi mencapai objektif yang digariskan. 15
  • 16. Objektif Organis as i Matlamat utama pengurusan bagi sesebuah organisasi adalah untuk mencapai objektif yang telah dibentuk, secara cekap dan berkesan. Oleh itu, kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi dapat dinilai berdasarkan kepada sejauh mana pencapaian objektif yang telah ditetapkan. 16
  • 17. Keberkes anan ‘Vs ’ kec ekapan ‘keberkesanan’ merujuk kepada pencapaian objektif ‘kecekapan’ pula mencerminkan jumlah masukan/sumber (masa/wang/kos dan tenaga) yang digunakan bagi melaksanakan sesuatu kerja Oleh itu, kesimbangan antara keberkesanan dankecekapan amat penting untuk mencapai objektifpengurusan 17
  • 18. Sumber: Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10 18
  • 19. Sumber: Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10 19
  • 20. Sumber: Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10 20
  • 21. S umber-s umber terhad- Sumber seperti tenaga manusia, jentera, bahan, dll- Tugas pengurus untuk mengawal dan mengagih sumber-sumber yang ada untuk mencapai matlamat atau objektif- Pengurusan yang cekap akan mengunakan sumber secara optimum dan berkesan bagi mencapai objektif 21
  • 22. S uas ana yang s entias a berubah-ubah- Keadaan sekeliling yg sentiasa berubah-ubah- 5 faktor mempengaruhi perubahan 1. suasana fizikal 2. suasana sosial 3. suasana maklumat 4. suasana politik 5. suasana moral 22
  • 23. Kesimpulannya“Pengurusan sebagai proses perancangan (planning), penyusunan (organising), pengarahan (directing) dan pengawalan (controlling) usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi” 23
  • 24. Kesimpulannya S U MP BE Perancangan (planning) E MENCAPAIN Penyusunan (organising) R MATLAMATG Pengarahan (directing) -U S ORGANISASIR Pengawalan (controlling) UU MS B EA RN 24
  • 25. Definisi Projek Punmia P.C & Khandelwal K.K (1989)“Siri rangkaian aktiviti yang mempunyaitujuan tertentu, titik permulaan dan titik tamat yang jelas bagi mencapai satu set objektif secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad yang diperuntukkan secara cekap”. 25
  • 26. Definisi Projek Harold Kerzneryang menyatakan sesuatu projek mempunyai beberapa ciri seperti yang berikut, iaitu : mempunyai titik mula dan titik tamat yang jelas (tempoh masa tertentu). mempunyai objektif tertentu untuk dicapai. mempunyai satu siri aktiviti kerja melibatkan penggunaan sumber-sumber masukan seperti tenaga, modal, bahan dan peralatan. 26
  • 27. Kesimpulannyasesuatu projek atau rancangan hanya akan menjadi kenyataan sekiranya dilaksanakan dan diurus secara cekap dan berkesan. 27
  • 28. Basic Management Activities Planning -Define Objectives -Define Resources Needed -Develop Strategy Controlling Implementation-Compare between progress -Distribute resourcesand planning -Supervise Implementation-Reporting -Coordinate Activities-Settle Problems -Motivate staff/workers 28
  • 29. Main Objective In Construction Project. Time Result -On Time -On Budget -On Quality -Good safety -Good Relationship -Good PerformanceCost Quality 29
  • 30. Definisi Pengurusan Organisasi The Charted Institute of Building (CIOB)-United Kingdom “Perancangan keseluruhan, pengawalan dan koordinasi sesuatu projek daripada peringkat permulaan sehingga peringkat penyiapan bagi memenuhi keperluan pelanggan & memastikan projek tersebut disiapkan pada masa yang ditetapkan dalam lingkungan kos & kualiti kerja seperti yang diharapkan oleh pelanggan”. 30
  • 31. Kesimpulannya Pengurusan projek ialah suatu suasana yang melibatkan pengurusan sumber-sumber terhad secara cekap bagi mencapaiobjektif secara berkesan, bermula daripadaperingkat permulaan sehingga penyerahan projek kepada pelanggan (klien). 31
  • 32. Rasional pengurusan org. dalam industri pembinaan Terdapatnya ahli-ahli profesional yang berbeza bidang dalam menghasilkan satu-satu projek binaan Hasil dari gabungan pelbagai latar belakang profesional ini boleh menyimpang dari kehendak asal pelanggan sekiranya wujud ketidakseimbangan antara kehendak-kehendak individu yang terbabit, Rajah 1.2. Masing-masing mempunyai interpretasi yang berbeza ke atas projek yang hendak dibuat. Ketidakseimbangan kehendak ini boleh diatasi jika pelanggan mempunyai pengalaman, ilmu dan pengaruh yang luas dalam mengendalikan projek berkenaan. Kesimpulannya, kesemua tenaga pakar ini perlu disatukan dan saling berkerjasama di bawah satu pengurusan untuk mengasilkan rekabentuk bangunan seperti yang dikehendaki oleh pelanggan sama ada dari segi kos, masa dan kualiti yang ditetapkan. 32
  • 33. Proses Pengurusan Organisasi 33
  • 34. Tiga aspek utama dalam pengurusan organisasi Masa Untuk memastikan sesuatu projek itu disiapkan dalam tempoh masa yang minimum atau lingkungan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kualiti/Mutu Kerja Untuk memastikan projek yang diurus itu mengikut spesifikasi dan kualiti yang diharapkan supaya memenuhi kehendak pelanggan. KosUntuk memastikan jumlah kos diakhir projek tidak melebihi daripada perancangan belanjawan asl yang telah diperuntukkan. 34
  • 35. Rajah 1.3 : Perkaitan antara kos, masa dan kualiti dalam projek (Sumber : O.P. Kharbanda dan E.A Stallworthy, 1986. Successful Projects with a Moral for Management. Gower Publishing Company Limited, hlm.53 35

  ×