• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kaedah Solat Yang Betul
 

Kaedah Solat Yang Betul

on

 • 32,367 views

Dipaparkan.. khas kepada Peserta yang menyertai Ceramah/ Kuliah saya dan kepada tatapan umum.. ambillah intipatinya dan perkukuhkan.. ...

Dipaparkan.. khas kepada Peserta yang menyertai Ceramah/ Kuliah saya dan kepada tatapan umum.. ambillah intipatinya dan perkukuhkan..
Atas Permintaan saudara/ri sekalian saya telah menukar "setting" untuk didownload harap kepada yang berminat tu boleh lah mendownloadnya.. sekali lagi saya nyatakan pada page kedua "Asal usul Solat" bukannya rakaat tetapi waktu.. tolong take note.. Tk

Statistics

Views

Total Views
32,367
Views on SlideShare
31,031
Embed Views
1,336

Actions

Likes
30
Downloads
217
Comments
30

11 Embeds 1,336

http://ipgm.info.tm 815
http://khairul09.wordpress.com 182
http://yusmanyusop.blogspot.com 143
http://www.slideshare.net 74
http://nurkhir.blogspot.com 67
http://norfaizahaini.blogspot.com 26
http://cee4070.1bestarinet.net 21
http://norkhairiyah.wordpress.com 3
http://www.iltizamblogspot.blogspot.com 2
http://iltizamblogspot.blogspot.com 2
http://islam-iml.blogspot.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 30 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • mohon share..hasmie_hanie@yahoo.com
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • mcm mana nak download?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Assalamualaikum semua.. kepada yang meminta untuk di email... saya minta maaf terlebih dahulu lambat merespons.. sekarang anda boleh terus download dari slide share.. harap maklum... moga bermanfaat pastikan anda ubah pada page kedua.. rakaat kepada waktu... T.Q
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • CANTIK,KEMAS DAN MENARIK.KALAU TAK KEBERATAN MOHON SHARE. kamalhasan15b@yahoo.com
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ustaz mohon share amirulasyrafk6@gmail.com
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…

110 of 30 previous next

Post Comment
Edit your comment

  Kaedah Solat Yang Betul Kaedah Solat Yang Betul Presentation Transcript

  • Mari mantapkanSolat
   ماري منتفكن صلاة
   UstazMohdKhairulAzizi Bin Isa
   AsramaAkhlak (P) Jitra
   06000 Jitra Kedah DarulAman
   http://Khairul09.wordpress.com
   KemIbadat/ Solat
  • Asal-usulsolat..
   • Difardukanpada27 Rejabtahun 5 Hijrah
   • Mendapatperintahdari Allah ketikaNabi Muhammad s.a.wmelaluiperistiwaIsra’ Mi’raj
   • Solatmerupakanrukun Islam yang kedua
   • Asalwaktu 50,Namunkitasolat 5 waktupahalasamaseperti 50 waktu
   KemIbadat/ Solat
  • Firman Allah
   وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)
   “ dandirikanlaholehkamuakansembahyangdantunaikanlahzakatdanapajua Yang kamudahulukandarikebaikanuntukdirikamu, tentulahkamuakanmendapatbalasanpahalanyadisisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasamelihatSegala Yang kamukerjakan.”‏
   ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج ‏‏فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏
   “ Nabis.a.wtelahbersabda: Islam ditegakkandiatas lima perkaraiaitumengesakan Allah, mendirikansembahyang, mengeluarkanzakat, berpuasapadabulan Ramadan danmengerjakanHaji”
   KemIbadat/ Solat
  • HadisNabi Muhammad s.a.w.
   “Shalatlahkamusekaliansebagaimana kalian melihatakushalat.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).
   “Barangsiapaberamalsuatuamalan yang tidakadapetunjukdarikami, makaamalanituditolak.” (HR. Muslim).
   "Shalat lima waktu, shalatJum'atkeshalatJum 'at lainnya, danRamadhankeRamadhanberikutnyamenghapuskandosa-dosa yang dilakukandiantaranyajikadosa-dosabesarditinggalkan” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)
   KemIbadat/ Solat
  • Adakah Kita Solatsebab..
   Sebabadaseseorangsuruh
   Sebabnantikenaberleter
   Sebabibu/ayah / isteri.. Suruh
   Atau
   Sebabnakikutperintah Allah
   KemIbadat/ Solat
  • Kenapa Kita Solat..?
   1. Wasiatterakhir yang diamanahkanolehRasulullahkepadaumatnyasebelumwafat
   KetikaRasulullahhendakmenghembuskannafas yang terakhir“Jagalahsolat…solat…..”
   KemIbadat/ Solat
  • Kenapa Kita Solat..?
   2. Maksud Al Quran SurahMaryam, ayat59.
   Kemudianmerekadigantikanolehketurunan-keturunan Yang mencuaikansembahyangsertamenuruthawanafsu (denganmelakukanmaksiat); makamerekaakanmenghadapiazab (dalamneraka),
   Jikataksolatkitaakanhanyutdalamgelombanghawanafsu….
   KemIbadat/ Solat
  • Kenapa Kita Solat..?
   3. TandaHamba yang Beriman
   قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (٣١)
   • “Katakanlahkepadahamba-hambaKu Yang berimanhendaklahmerekamendirikansembahyangdanmendermakandariapa Yang Kamikurniakankepadamereka, samaadaDenganmerahsiakanpemberianNyaituatauDenganterbuka; sebelumdatangnyahari Yang tidakadajualbelipadanya, dantidakadasahabathandai (yang dapatmemberikanpertolongan)”.(Ibrahim:31)
   KemIbadat/ Solat
  • Kenapa Kita Solat..?
   4. SabdaRasulullahs.a.w :
   Solatitutiang agama, sesiapa yang mendirikansolatsesungguhnyadiatelahmendirikan agama, dansesiapa yang meninggalkannyamakasesungguhnyadiatelahmeruntuhkan agama
   Jangan Kita JadiPeruntuh Agama….
   KemIbadat/ Solat
  • 5. Mencegah Dari PerbuatanKejidanMungkar..
   اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)
   ….dandirikanlahsembahyang (dengantekun); Sesungguhnyasembahyangitumencegahdariperbuatan Yang kejidanmungkar; danSesungguhnyamengingati Allah adalahlebihbesar (faedahnyadankesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahuiakanapa Yang kamukerjakan.
   KemIbadat/ Solat
  • 6. Untukmengagungkan Allah danmemohonsupayadiberipetunjukdanbimbingandi (dalam) kegelapanhidup..
   واذا سألك عبادي عنى فاني قريب....
   KemIbadat/ Solat
  • 7. Sesungguhnyamanusiaitudijadikanbertabiatresahgelisah (lagibakhilkedekut), Apabilaiaditimpakesusahan, Diasangatresahgelisah, Dan apabilaiaberolehkesenangan, iasangatbakhilkedekut, Kecualiorang-orang Yang mengerjakansembahyang, Iaitumereka Yang tetapmengerjakansembahyangnya;-
   Ketenanganhati, tiadakeluhkesahbagiorang yang bersolat
   KemIbadat/ Solat
   • Feqah
   • Doa
   • Ialahsuatuperkataandanperbuatan yang dimulaidengantakbirdandisudahidengansalamdengansyarat-syarattertentu.
   • Adakahinicukup..?
   Hakikat
   • Mengadapkanjiwakepada Allah denganmembangkitkan rasa kebesarandankesempurnaankekuasaanNya.
   Roh
   • Keikhlasanmenghadap Allah dengankehadiranhatibatindalamberzikir, berdoadanmemuji
   KemIbadat/ Solat
  • Syaratwajibialahsesuatu yang bergantungkepadanyaketentuanwajibatautidaknyasembahyangkeatasseseorang.
   1. Beragama Islam.
   2. Baligh.
   3. Berakal.
   4. Sucidaripadahaidhdannifas.
   4. Sucidaripadahaidhdannifas.
   5. Selamatsalahsatuanggotaderiasamaadapendengaranataupenglihatan. Sembahyangtidakwajibkeatasorang yang dilahirkanbutadanpekak.
   6. Sampaiseruan agama Islam. Sembahyangtidakwajibkepadamereka yang tinggalterpencildantidakpernahberjumpadenganpendakwah Islam.
   KemIbadat/ Solat
  • 1. Sucidaripadahadathkecildanbesar.
   2. Sucitempat, pakaiandantubuhbadandaripadasebarangnajis yang tidakdimaafkan.
   3. Mengetahuitentangmasuknyawaktusembahyangsamaadadenganyakinataujangkaanmelaluiijtihadataubertaqlidkepadaorang yang tahumengenainya.
   4. Menutupaurat.
   5. Menghadapkearahqiblat (Ka‘bah).
   KemIbadat/ Solat
  • Niat
   Takbiratul Ihram
   Berdiritegak
   Membaca Al-Fatihah
   Rukuk & Tamakninah
   Iktidal & Tamakninah
   Sujud & Tamakninah
   Dudukantara 2 sujud & Tamakninah
   MembacaTahiyatAkhir
   DudukTahiyatAkhir
   SelawatpadaTahiyatAkhir
   Salam
   Tertib
   KemIbadat/ Solat
  • Berhadaskecilataubesar
   Meninggalkanrukunsolat
   Makanatauminum
   Berkata-kata/ketawa
   Terkenanajis
   Melakukanpergerakanmelebihitiga kali
   Terbuka aurat
   Berpaling dada dariqiblat
   Berubahniat
   Murtad
   KemIbadat/ Solat
  • KemIbadat/ Solat
  • Tundukdanmerasarendahdiridenganmenumpukan
   fikiran, menenangkanhatidananggotaketikasolat
   Semata-matakerana Allah SWT
   KHUSYUK DALAM
   SOLAT
   CARA KHUSYUK SOLAT
   PERANAN HATI
   PERANAN ANGGOTA
   PERANAN AKAL
   Insafkekurangandiri/
   Takut/malu/Cemas/
   Bimbang/Gerun/
   Fahamapa yang di
   lafazkan
   Melihat tempat sujud
   Tidakbergerak-gerak
   kecualiygberkaitan
   dgnsolat
   Lupakan urusan dunia
   Tumpukanhati &
   Perasaanketikasolat /
   MerasaikitadikuasaiNya
   Tumpukan fikiran
   bahawa kita sedang
   bermunajat kpd Allah
   Gambarkanseperti
   sedangberdepandgn
   Allah SWT
   Melakukan rukun fi’ li
   dengan sempurna
   KemIbadat/ Solat
  • PERKARA YANG MENGHALANG
   KHUSYUK SOLAT
   HIKMAT KHUSYUK SOLAT
   Solat dengan tergesa-gesa
   Solat diterima oleh Allah SWT
   Banyak berangan
   Hidup diberkati Allah SWT
   Tidak faham maksud ayat dibaca
   Membentuk sahsiah diri
   Berfikir hal dunia
   Ikhlas dalam setiap amalan
   Melakukan dosa & maksiat
   Terhindardaripadaperbuatankeji
   Makanan & pakaian dr sumber haram
   Meningkatkan iman dan takwa
   Anggota badan tidak tetap
   Mata tidakmemandangtempat
   sujud
   KemIbadat/ Solat
  • Tingkat pertama: SolatulJahilin - Solatorang-orang yang jahil. Sekadartahurakaatsolattetapitidaktahurukundansunatdalamsolatdantidaktahufadhilatsolat.
   Tingkat kedua: SolatulA’diyiin - Solatorangkebanyakan. Tahubacatapitidaktahumaknadantidakfaham.
   SolatsebeginitermasukdalamgolongansepertimanahadisNabi yang bermaksud;
   “Sesiapa yang mengerjakansolatnyatapisolatitutakmampumencegahperkara-perkarakejidanmungkar, makatidaklahpertambahandaripada Allah melainkandijauhkandaripadarahmat Allah”
   Tingkat ketiga: SolatulArifiin - Solatorang-orangfaham, orang-orangalim. Diatahuapaitusolat, tahufadhilatsolat, tahumaknabacaandalamsolatdanmemahaminya.
   Tingkat keempat: SolatulKhosyiin – Solatorang yang khusyuk. Mereka yang bolehmencapaitahapkhusyukiniakanmerasakeseronokandankelazatandalammengerjakansolat.
   Tingkat kelima: SolatulMuhsiniin - Inilahtingkatsolat yang terbaik.
   KemIbadat/ Solat
  • Luruskansaf..
   KemIbadat/ Solat
  • ماري منتفكن صلاة
   Mari Mantapkan
   Solat
   PraktikalSolat
   KemIbadat /Solat
  • ماري منتفكن صلاة
   Mari Mantapkan
   Solat
   KemIbadat /Solat
  • ماري منتفكن صلاة
   Mari Mantapkan
   Solat
   KemIbadat /Solat
  • LDK 1
   اذان،إقامه،لفظ دان نية صلاة برجماعة سرتا خارا فلقساناءنث
   AZAN, IQAMAH, LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.
   KemIbadat / Solat
  • Azan danIqamah
   Azan
   Iqamah
   الله اكبر الله اكبر 2x
   أشهد ان لا إله الا الله
   أشهد أن محمد رسول الله
   حي على الصلاة
   حي على الفلاح
   الله اكبر الله اكبر
   لا إله الا الله
   الله اكبر الله اكبر 1x
   أشهد ان لا إله الا الله
   أشهد أن محمد رسول الله
   حي على الصلاة حي على الفلاح
   قد قآمة الصلاة 2x
   الله اكبر الله اكبر
   لا إله الا الله
   LDK 1
   Allahu Akbar 2x
   Asyhadu an lailahaillalah
   AsyhaduannaMuhammadarrasulullah
   Hayyaa’lassolah
   Hayyaa’lalfalah
   Allahu Akbar 2x
   Lailahaillallah
   Allahu Akbar 2x
   Asyhadu an lailahaillalah
   AsyhaduannaMuhammadarrasulullah
   Hayyaa’lassolatihayyaa’lalfalah
   Qadqamatissolatu, Qadqamatissolah
   Allahu Akbar 2x
   Lailahaillallah
   Azan danIqamah
  • SOLAT SUBUH
   NIAT MAKMUM
   أُصَلِّي فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى
   LDK 1
   UsalliFardhalSubhiraka’tainiada-an ma’mumanlillahiTaa’la.
   Sahajaakusolatsubuh 2 rakaatmengikut imam kerana Allah Taala.
   LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.
  • SOLAT ZUHUR
   NIAT MAKMUM
   أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى
   LDK 1
   UsalliFardhalZuhriarbaa’ rakaatinada-an ma’mumanlillahiTaa’la.
   SahajaakusolatZohor 4 rakaatmengikut imam kerana Allah ta’ala.
   LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.
  • SOLAT ASAR
   NIAT MAKMUM
   أُصَلِّي فَرْضَ العَصرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى
   LDK 1
   UsalliFardhalA’sriarbaa’ rakaa’tinada-an ma’mumanlillahiTaa’la.
   SahajaakusolatAsar 4 rakaatmengikut imam kerana Allah ta’ala.
   LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.
  • SOLAT MAGHRIB
   NIAT MAKMUM
   أُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى
   LDK 1
   UsalliFardhalMaghribisalasarakaa’tinada-an ma’mumanlillahiTaa’la
   SahajaakusolatMaghrib 3 rakaatmengikut imam kerana Allah Taa’la
   LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.
  • SOLAT ISYA’
   NIAT MAKMUM
   أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى
   LDK 1
   UsalliFardhalIsya’iarbaa’ rakaa’tinada-an ma’mumanlillahiTaala.
   SahajaakusolatIsya’ 4 rakaatmengikut imam kerana Allah Taa’la
   LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.
  • LDK 2
   باخاءن تحية اول دان أخير
   BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR
   KemIbadat/ Solat
  • اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِِّبَاتُ ِللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
   KEM 1
   LDK 2
   Attahiyyatulmubarakatussalawatuttoyyibatulillah, AssalamualaikaAyyuhannabiyyuwarohmatullahiwabarakatuh
   BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR
  • اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
   KEM 2
   LDK 2
   Assalamualainawaa’laI’badillahissalihin, Asyhaduanlailahaillallah, Waasyhaduannamuhamammadarrasulullah, Allahummasollia’lasaidina Muhammad, Waa’laali Muhammad
   BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR
  • كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
   KEM 3
   LDK 2
   Kama sollaitaa’lasaidina Ibrahim, Waa’laali Ibrahim, wabarika’lasaidina Muhammad, Waa’laali Muhammad
   BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR
  • كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِى العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
   KEM 4
   LDK 2
   Kama baraktaa’la Ibrahim waa’laali Ibrahim fila’lamin, Innakahamidummajid.
   BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR
  • LDK 3
   باخاءن سورة فينديق
   BACAAN SURAH PENDEK
   KemIbadat/Solat
  • سورة الفتحه
   LDK 3
   BACAAN SURAH ALFATIHAH
  • سورة الكافرون
   LDK 3
   BACAAN SURAH PENDEK
  • سورة النصر
   LDK 3
   BACAAN SURAH PENDEK
  • سورة المسد
   LDK 3
   BACAAN SURAH PENDEK
  • سورة الكوثر
   LDK 3
   BACAAN SURAH PENDEK
  • LDK 4
   باخاءن دالم صلاة
   دعا افتتح
   BACAAN DALAM SOLAT
   DoaIftitah
   KemIbadat/ Solat
  • KEM 1
   LDK 4
   BACAAN DOA IFTITAH
  • LDK 5
   باخاءن دالم صلاة
   ركوع – اعتدال – سجود - دودوق انتارا
   دوا سجود
   BACAAN DALAM SOLAT
   RUKU’ – IKTIDAL - SUJUD -DUDUK ANTARA
   DUA SUJUD
   KemIbadat/ Solat
  • اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ
   KEM 1
   LDK 5
   Allahummahdinifimanhadait, waa’finifimana’fait, watawallanifimantawallait,
   BACAAN DOA QUNUT
  • وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَي عَلَيكَ
   KEM 2
   LDK 5
   Wabariklifimaaa’toit, waqinisyarramaqadait, fainnakataqdiwalayuqdaa’laik
   BACAAN DOA QUNUT
  • وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّمَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
   KEM 3
   LDK 5
   Wainnahu la yazillu man walait, walayai’zzu man a’dait, tabaraktarabbanawataa’lait
   KEM 4
   BACAAN DOA QUNUT
  • فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
   KEM 3
   LDK 5
   Falakalhamdua’la ma qadait, waastagfiruka, waatuilaik, wasallallahua’lasaidinaMuhammadinwaa’laaalihiwasahbihiwassallam
   KEM 4
   BACAAN DOA QUNUT
  • باخاءن روكوع/BacaanketikaRuku’
   سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
   SubhanarobbiyalA’zimiwabihamdih
   LDK 5
   /bacaanketikaIktidalباخاءن اعتدال
   سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
   Samia’lahulimanHamidahRabbanalakalhamd’
   BACAAN DALAM SOLAT
   RUKU’ DAN IKTIDAL
  • باخاءن سجود/BacaanketikaSujud
   سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ
   Subhanarabbiyala’lawabihamdih
   LDK 4
   /ketikadudukantaraduasujudباخاءن دودوق انتارا دوا سجود
   رَبِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّي
   Rabbigfirliwarhamni, wajburni, warfa’ni, warzuqni, wahdini, waa’fini, wa’fuanni
   BACAAN DALAM SOLAT
   SUJUD DAN DUDUK ANTARA DUA SUJUD
  • LDK 6
   فركارا-فركارا ممباطلكن
   وضوء دان عمالي وضوء
   PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN WUDUK DAN AMALI WUDUK
   KEM IBADAT / SOLAT
  • كلوار سسواتو دري قبول دان دبور
   تيدور يغ تيدق تتف فافن فوغضوغ
   فركارا-فركارا يغ ممباطلكن وضوء
   هيلغ عقل دغن سبب مابوق، فيتم ، ساكيت اتاو ضيلا
   LDK 6
   مثنتوه كوليت للاكي دغن فرمفوان يغ بوكن مَحْرَمْ تنفا برلافيق
   مثنتوه كمالوان دغن تافق تاغن تنفا برلافيق
   PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN WUDUK
  • LDK 7
   فركارا-فركارا ممباطلكن
   صلاة دان عمالي صلاة
   PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN SOLAT DAN AMALI SOLAT
   KemIbadat/ Solat
  • فركارا-فركارا يغ ممباطلكن صلاة
   1.مغضراقكن اغضوتا بادن تيض كالي
   برتوروت-توروت
   2.تركنا نجيس سام اد فد بادن ، تمفت اتاو
   فاكاين
   3.برحدث كخيل اتاو برحدث بسر
   4.برخاكف-خاكف دالم صلاة
   LDK 7
   PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN SOLAT
  • فركارا-فركارا يغ ممباطلكن صلاة
   5. ممبوك عورة دغن سغاج
   6. ماكن اتاو مينوم دغن سغاج
   7. برفاليغ دادا دري اره قبلة
   8. كتاوا كتيك صلاة
   9. براوبه نية
   10. مرتد
   LDK 7
   PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN SOLAT
  • Tamat
   سكيان تريما كاسيه
   SekianTerimaKasih.
   SemogaberamaldanmemperolehiHidayah Allah
   http://Khairul09.wordpress.com
   KemIbadat/ Solat