02 modul pengajaran pend kesihatan thn 1

2,617 views
2,402 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,617
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 modul pengajaran pend kesihatan thn 1

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010
 2. 2. Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iii KANDUNGAN Rukun Negara v Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi Pendahuluan vii MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 1 Contoh 2 9 Contoh 3 13 Contoh 4 17 Contoh 5 20 Contoh 6 27 Contoh 7 30 Contoh 8 33 Contoh 9 37 Contoh 10 39 Contoh 11 45 Contoh 12 50 Contoh 13 54 Contoh 14 57 Contoh 15 61 Contoh 16 63 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 65 Contoh 2 68 Contoh 3 73 Contoh 4 76 Contoh 5 78 Contoh 6 81 Contoh 7 87 Contoh 8 92 Contoh 9 95 Contoh 10 99 Contoh 11 104 Contoh 12 106 Contoh 13 109 Contoh 14 112 Contoh 15 115
 4. 4. iv MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 121 Contoh 2 125 Contoh 3 131 Contoh 4 134 Contoh 5 137 Contoh 6 141 Contoh 7 144 Contoh 8 148 Contoh 9 151 Contoh 10 154 Contoh 11 157
 5. 5. v RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 6. 6. vi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 7. 7. vii PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. Justeru, Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini.
 8. 8. 1 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Standard Pembelajaran : 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala, badan, tangan, kaki dan genital. Bahan Bantuan Pengajaran : Lirik lagu Poster Langkah Pengajaran : 1. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). 2. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”. 3. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). 4. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? 5. Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. Contoh: Mata untuk melihat. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, 3, 4 dan 5. 111 1
 9. 9. 2 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan. Lelaki Perempuan 111
 10. 10. 3 Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut...mana rambut Ini rambut...ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya...rambut saya Mana mata...mana mata Ini mata...ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya...mata saya Mana telinga...mana telinga Ini telinga...ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya...telinga saya Mana mulut...mana mulut Ini mulut...ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya...mulut saya Mana tangan...mana tangan Ini tangan...ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya...tangan saya Mana kaki...mana kaki Ini kaki...ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya...kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 111
 11. 11. 4 Lampiran 2 Zakar Faraj 111
 12. 12. 5 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar 111 Lelaki Perempuan
 13. 13. 6 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda. Warnakan. tangan kepala badan kaki 111
 14. 14. 7 Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening. Warnakan. 111
 15. 15. 8 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah. Angkat .......... kanan, Angkat .......... kiri, Tunjuk ........ kanan, Tunjuk ......... kiri, Pusing-pusing..........., Geleng-geleng.........., Saya sangat suka, Tubuh badan saya. Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”. kepala tangan badan kaki 111
 16. 16. 9 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Standard Pembelajaran : 1.1.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Lirik lagu Langkah Pengajaran : 1. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1). 2. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki. 3. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. 4. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). 5. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. 6. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'. 111 9
 17. 17. 10 Lampiran 1 111
 18. 18. 11 Lampiran 2 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 111
 19. 19. 12 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah. 111
 20. 20. 13 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. 1.2.2 Menjaga kebersihan diri – kepala, badan, tangan, kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. Bahan Bantuan Pengajaran : Permainan maze Langkah Pengajaran : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri. 3. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh. 4. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. 5. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. 111 13
 21. 21. 14 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Cari jalan untuk membersihkan diri. Mula Tamat 111
 22. 22. 15 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah. 111
 23. 23. 16 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Padankan cara menjaga kebersihan yang betul. potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 111
 24. 24. 17 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. Standard Pembelajaran : 1.2.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul. 1.2.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Langkah Pengajaran : 1. Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. 2. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1). 2. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1). 3. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki. 4. Murid mencuci tangan dengan betul. 111 17
 25. 25. 18 Lampiran 1 1. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul. 2. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul. 3. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 111
 26. 26. 19 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki. 111
 27. 27. 20 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. Standard Pembelajaran : 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. Bahan Bantuan Pengajaran : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster Langkah Pengajaran : 1. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1). 2. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster . 3. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 4. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan. 111 20
 28. 28. 21 Lampiran 1 111
 29. 29. 22 Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul. * Gambar ini merupakan contoh sahaja. (Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 111 1 2 34
 30. 30. 23 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak. Gigi yang sihat Gigi yang rosak 111 111 susu gula - gula aiskrim ikan jambu kuih manis jagung coklat lobak air berkarbonat
 31. 31. 24 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul. 111
 32. 32. 25 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat. 1 111
 33. 33. 26 Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” - gunakan ceper dan dadu - lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper. Catatan: Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 111
 34. 34. 27 Modul : Kebersihan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. Standard Pembelajaran : 1.2.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. Bahan Bantuan Pengajaran : Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku, sabun cecair) Tuala Air yang bersih Langkah Pengajaran : 1. Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih 2. Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 111 27
 35. 35. 28 Lampiran 1 111 1. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 2. Gunakan bahan pencuci yang sesuai. 3. Bilas semula dengan air sehingga bersih. 4. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering.
 36. 36. 29 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital. Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? semasa mandiselepas membuang air 111
 37. 37. 30 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. Standard Pembelajaran : 1.3.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. Bahan Bantuan Pengajaran : Pelbagai alatan keperluan diri Langkah Pengajaran : 1. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1). Bincangkan. 2. Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1). 3. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa. 111 30
 38. 38. 31 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? 2. Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? 3. Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 111
 39. 39. 32 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian. 111 111111
 40. 40. 33 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Standard Kandungan : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. Standard Pembelajaran : 1.3.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Kad imbasan Radio Langkah Pengajaran : 1. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. 2. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat, berus gigi, sapu tangan, pengetip kuku, peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. 3. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut. 4. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. 5. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 1 33
 41. 41. 34 pakaian dalam berus gigi pengetip kuku pingganubat gigi sapu tangancawan tuala mandi sikat Lampiran 1 1
 42. 42. 35 1. 2. 5. 6. 4. 3. 7. 8. Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi. 1 sikat pakaian dalam tuala mandi stokin kasut botol airsabun ubat gigi
 43. 43. 36 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. 1. 2. 3. 4. sapu tangan senduk berus gigi sabun sikat tuala kasut bedak 1
 44. 44. 37 Modul : Kesihatan Fizikal Bidang Pembelajaran : Kesihatan Fizikal Tajuk : Pemakanan Standard Kandungan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. Standard Pembelajaran : 1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat. Bahan Bantuan Pengajaran : Contoh pelbagai jenis makanan Langkah Pengajaran : 1. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. Contoh makanan: roti , pisang , telur , makanan rapu. 2. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. 3. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 1 37
 45. 45. 38 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat. pas b 1
 46. 46. 39 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Pemakanan Standard Kandungan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. tandard Pembelajaran : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Langkah Pengajaran : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3. 1 39
 47. 47. 40 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai. 1
 48. 48. 41 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 1
 49. 49. 42 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 1
 50. 50. 43 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 1
 51. 51. 44 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah. 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ 4._____________________________ 5._____________________________ 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ 4._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi Makan tengah hari Makan tengah hari Makan malam 1
 52. 52. 45 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Pemakanan Standard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Standard Pembelajaran : 1.5.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. 1.5.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar (Lampiran 1) Langkah Pengajaran : 1. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor 2. 3. Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak, bertutup, dibalut, dan dibasuh. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. 5. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas, tulang dan gigi yang sihat, bebas daripada penyakit, serta tumbesaran yang sihat. Edarkan Lembaran Kerja 2. 6. 7. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut, muntah, letih, demam, cirit-birit, dan susut berat badan. Edarkan Lembaran Kerja 3. 1 45
 53. 53. 46 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 1
 54. 54. 47 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih. 1
 55. 55. 48 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi. Tulang dan gigi yang kuat Badan cergas Tumbesaran yang sihat Bebas daripada penyakit 1
 56. 56. 49 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ____________________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih. Letih Demam Muntah Cirit-birit Sakit perut Semakin kurus 1
 57. 57. 50 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Pemakanan Standard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Standard Pembelajaran : 1.5.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Langkah Pengajaran : 1. 2. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul. Contoh, peti sejuk, almari makanan, dan bekas makanan. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. 4. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup Edarkan Lembaran Kerja 2. 1 50
 58. 58. 51 Lampiran 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai. 1 mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung
 59. 59. 52 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul. 1
 60. 60. 53 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tarikh :____________________ Hari :____________________ Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. bertudung g berbungkus berbalutbertutup Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah. 1
 61. 61. 54 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Pemakanan Standard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat Standard Pembelajaran : 1.5.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup. 1.5.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Langkah Pengajaran : 1. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. Contoh, letih, dahaga, sembelit, dan pitam. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. Contoh, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. 4. 5. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat. Edarkan Lembaran Kerja 2. 1 54
 62. 62. 55 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi. Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m l i t t a m pi ledabe Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari. Baik untuk kesihatan ! 1
 63. 63. 56 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat. 1
 64. 64. 57 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Penyalahgunaan Bahan Standard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. Standard Pembelajaran : 1.6.1 Mengenali pelbagai jenis ubat. 1.6.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. 1.6.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat. Bahan Bantuan Pengajaran : Peti pertolongan cemas Langkah Pengajaran : 1. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas. 3. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. 4. Tunjukkan beberapa jenis ubat. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan. 5. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 7. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 1 57
 65. 65. 58 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Kenali Ubat k p lc a r k mp l 1 Tahukah adik jenis –jenis ubat?
 66. 66. 59 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil cecair krim 1
 67. 67. 60 Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Padan dan warna. cecair pil kapsul krim 111 LLL
 68. 68. 61 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Penyalahgunaan Bahan Standard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. Standard Pembelajaran : 1.6.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat, ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh. Bahan Bantuan Pengajaran : Contoh ubat-ubatan Langkah Pengajaran : 1. 2. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim 3. Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna, bau,dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? 4. Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. 1 61
 69. 69. 62 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi. tarikh luput bau rupa warna rasa berubah warna masam tamat tempoh berubah busuk 1
 70. 70. 63 Modul : Kesihatan Fizikal Tajuk : Penyalahgunaan Bahan Standard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat Standard Pembelajaran : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. Bahan Bantuan Pengajaran : Contoh bekas ubat Langkah Pengajaran : 1. Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. 2. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:  pil  kapsul  cecair  krim 3. Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 1 63
 71. 71. 64 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah. Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau. NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul biji/kapsul sekali makan kali sehari makan Tarikh: 27 / 5 / 2009 Tarikh luput: 27/8/2009 Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam 3 Sebelum / Selepas 1 1
 72. 72. 65 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Pengurusan Mental dan Emosi Standard Kandungan : 2.1 Memahami perasaan. Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu. Bahan Bantuan Pengajaran : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik Langkah Pengajaran : 1. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. 2. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 2 65
 73. 73. 66 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih gembiramarah takut Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 2
 74. 74. 67 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar. . k t lm r h bm s d 2
 75. 75. 54 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Pengurusan Mental dan Emosi Standard Kandungan : 2.1 Memahami perasaan. Standard Pembelajaran : 2.1.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Kotak misteri Langkah Pengajaran : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak. 2. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. 3 Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 2 68
 76. 76. 69 Lampiran 1 Kad Gambar 2
 77. 77. 70 Lampiran 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan. 2
 78. 78. 71 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak. KEHENDAK 2
 79. 79. 72 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _________________ Tahun : ____________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 2
 80. 80. 54 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Pengurusan Mental dan Emosi Standard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. Standard Pembelajaran : 2.2.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Langkah Pengajaran : 1. Murid bercerita tentang pengalaman gembira, sedih, takut, marah dan malu yang mereka alami. 2. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2 73
 81. 81. 74 Lampiran 1 Kad gambar gembira marah takut sedih malu 2
 82. 82. 75 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan. gembira sedih takut malu marah Perasaan: Perasaan: Perasaan: Perasaan: Perasaan: Bergaduh Dikejar anjing Diejek kawan Terjatuh Berkelah 2
 83. 83. 59 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Pengurusan Mental dan Emosi Standard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. Standard Pembelajaran : 2.2.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. Bahan Bantuan Pengajaran : Langkah Pengajaran : 1. Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2 76
 84. 84. 77 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ A. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. 1. Ayah, saya nak buku. 2. Ayah, tolong belikan saya buku. 3. Ayah mesti belikan buku untuk saya. 4. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. B. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak. Ayah, 2
 85. 85. Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Pengurusan Mental dan Emosi Standard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. Standard Pembelajaran : 2.2.3 Menyedari bahawa kasih sayang, penerimaan, rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad Cerita “Rosli” Langkah Pengajaran : 1. Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1). 2. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2 78
 86. 86. 79 Lampiran 1 KISAH ROSLI Rosli suka pergi ke sekolah. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Rosli mempunyai ramai kawan. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan kaum lain. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka. Contoh soalan perbincangan: 1. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 2
 87. 87. 80 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai 1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________. Sekolah Saya 2
 88. 88. 1 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Pengurusan Mental dan Emosi Standard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. Standard Pembelajaran : 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad imbasan Langkah Pengajaran : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah 2. Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah 3. Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih 4. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3 2 81
 89. 89. 82 Lampiran 1 Kad Imbasan tukang kebun guru pustakawan datuk pembantu rumah bapa saudara 2
 90. 90. 83 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Cari orang yang boleh dipercayai. 2
 91. 91. 84 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan. 2
 92. 92. 85 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan. 2
 93. 93. 86 Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3. 2
 94. 94. 87 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Kekeluargaan Standard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Standard Pembelajaran : 2.3.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. Bahan Bantuan Pengajaran : Poster/gambar Langkah Pengajaran : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama, umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama. 2. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). (Guru menyediakan bahan ini) 3. Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni. 6. Edarkan Lembaran Kerja 2. 7. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 2 87
 95. 95. 88 Lampiran 1 2
 96. 96. 89 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : __________________ Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul. 2
 97. 97. 90 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ________________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka. Menjaga cucu Mengasuh anak Membantu ibu menjaga rumah Membantu ayah Mengawasi keluarga Mengurus kerja rumah Ketua keluarga bapa 2 bapa ibu abang kakak datuk nenek
 98. 98. 91 Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ________________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 2 qqq
 99. 99. 92 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Kekeluargaan Standard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Standard Pembelajaran : 2.3.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Bahan Bantuan Pengajaran : Langkah Pengajaran : 1. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama, umur, tarikh lahir dan hobi. 2. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 2 92
 100. 100. 93 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : __________________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda. Keistimewaan Diri Saya Cantik / kacak pandai menyanyi kuat rajin berani pandai berenang cerdik baik 2
 101. 101. 94 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ________________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda. ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 2 rajin pandai berani cantik baik kacak 94
 102. 102. 95 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Kekeluargaan Standard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Standard Pembelajaran : 2.3.4 Menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.5 Mengambil maklum ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. Bahan Bantuan Pengajaran : Langkah Pengajaran : 1. Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa. 2. Terangkan kepentingan menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1). 3. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 2 95
 103. 103. 96 Lampiran 1 2
 104. 104. 97 Lembaran Kerja 1 Nama : _________________ Hari : _____________ Tahun : _________________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. Warnakan. 2
 105. 105. 98 Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………. Kelas :…………………………………………... Nama Guru Kelas : ………………………….. Nama Bapa : ………………………………… No. Telefon : …………………………………. Nama Ibu :…………………………………… No. Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai. ................................................................. 2
 106. 106. 99 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Perhubungan Standard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. Standard Pembelajaran : 2.4.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Bahan Bantuan Pengajaran : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” Langkah Pengajaran : 1. Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1). Menyanyi bersama-sama. 2. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2 99
 107. 107. 100 Lampiran 1 Mari menyanyi. “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu, Taat pada bapa, Hormat pada guru, Keluarga bahagia. Ibu dan bapa, Serta keluarga, Bimbinglah kami, Dengan penuh kasih sayang. Korus Masa tidak menunggu kita, Oleh itu janganlah leka, Jangan menderhaka, Pada orang tua, Keluarga bahagia …. (ulang korus) 2
 108. 108. 101 Lampiran 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 2
 109. 109. 102 Lampiran 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 2
 110. 110. 103 Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah. 2
 111. 111. 104 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Perhubungan Standard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. Standard Pembelajaran : 2.4.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Bahan Bantuan Pengajaran : Langkah Pengajaran : 1. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2 104
 112. 112. 105 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh :_______________ Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. 2 Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh
 113. 113. 106 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Perhubungan Standard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. Standard Pembelajaran : 2.4.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 2.4.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Langkah Pengajaran : 1. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1). 2. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina). 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 2 106
 114. 114. 107 Lampiran 1 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 2107
 115. 115. 108 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ____________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. 2 Pakcik tu gatal, suka raba. Mak, ada orang cuba nak cium saya. Apa nak buat. Biar je la.. Lapor kepada polis Mak, tadi ada orang peluk saya.
 116. 116. 109 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Perhubungan Standard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. Standard Pembelajaran : 2.4.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Bahan Bantuan Pengajaran : Lirik lagu “Rasa Sayang”. Langkah Pengajaran : 1. Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Edarkan Lampiran 1. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”. 4. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”, “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. 2 109
 117. 117. 110 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ____________________ Tarikh :______________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. TIDAK JANGAN 1. Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3. Jika kita tidak selesa dicium orang. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4. Jika tubuh kita disentuh orang. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2
 118. 118. 111 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN, TIDAK, TAK MAHU, TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”. (Korus) Rasa sayang hei, Rasa sayang, sayang hei, Hei lihat nona jauh, Rasa sayang, sayang hei Encik Abu pergi ke kota, Pergi ke kota naik kereta, Orang tak kenal nak peluk kita, Apa yang perlu kita nak kata? (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang, Balik hinggap waktu senja, Jika kita disentuh orang, Apa yang perlu kita nak kata? (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum, Baju baru pakai raya, Tiba-tiba kita dicium, Apa yang perlu kita nak kata? (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba, Lepas minum pergi kerja, Badan terasa seperti diraba, Apa yang perlu kita nak kata? (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 2 JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!
 119. 119. 112 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Perhubungan Standard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. Standard Pembelajaran : 2.4.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. Bahan Bantuan Pengajaran : Jigsaw puzzle Langkah Pengajaran : 1. Murid membersih dan mengemaskan kelas. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. 3. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis. 4. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). 5. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. 6. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas. 2 112
 120. 120. 113 Lampiran 1 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap. 2
 121. 121. 114 Lampiran 2 2
 122. 122. 115 Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Tajuk : Perhubungan Standard Kandungan : 2.5 Mengetahui buli. Standard Pembelajaran : 2.5.1 Mengenal pasti perbuatan buli. 2.5.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. 2.5.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad gambar Langkah Pengajaran : 1. Murid melakonkan situasi buli. Contoh:  peras ugut  mengejek 2. Terangkan maksud buli (Lampiran 1). 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 4. Murid menceritakan cara mengatasi buli. 5. Terangkan cara untuk menangani buli. Contoh:  secara agresif - berhadapan dengan pembuli  secara pasif - mengelakkan diri daripada dibuli. 6. Edarkan Lembaran Kerja 3. 2 115
 123. 123. 116 Lampiran 1 Buli : Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Membuli : Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan atau menakutkan orang berkenaan. Pembuli : Orang yang suka menyakiti, menganiayai atau menakuti orang yang lemah. Mangsa : Orang yang disakiti, dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. (Sumber : Kamus Dewan) Gambar situasi buli 2
 124. 124. 117 Lampiran 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 2
 125. 125. 118 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ____________________ Tarikh :______________ Tampal gambar-gambar di sini. BULI BUKAN BULI 2 uuu
 126. 126. 119 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _______________ Tahun : ____________________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”. Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa. PEMBULI MANGSA 2
 127. 127. 120 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Hari :________________ Tahun : ____________________ Tarikh :______________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli. Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan. a. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... b. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... c. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... d. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara
 128. 128. 121 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Penyakit Standard Kandungan : 3.1 Mengetahui kuman. Standard Pembelajaran : 3.1.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya. 3.1.2 Menceritakan cara kuman merebak. Bahan Bantuan Pengajaran : Langkah Pengajaran : 1. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu. 2. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1). Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Terangkan cara kuman merebak. Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan 5. Edarkan Lembaran Kerja 2. 6. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman. 3 121
 129. 129. 122 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kuman adalah organisma yang berbahaya. Jika kita dijangkiti kuman, kita akan jatuh sakit. 3
 130. 130. 123 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : __________________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada kuman. Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak. Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak. 3 vvv
 131. 131. 124 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ________________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak 3 Memakai topeng muka Memakai sarung tangan Minum air masak Mencuci buah Membasuh tangan Menutup makanan
 132. 132. 125 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Penyakit Standard Kandungan : 3.1 Mengetahui kuman. Standard Pembelajaran : 3.1.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak. 3.1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 3.2.5 Mengamalkan kebersihan diri. Bahan Bantuan Pengajaran : Jigsaw puzzle Kad imbasan Langkah Pengajaran : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle, murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung". Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 3 125
 133. 133. 126 Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan. 3
 134. 134. 127 Lampiran 2 (Kad imbasan) batuk muntah sakit selesema sihat segar gembira bersih Kuman 3
 135. 135. 128 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah. Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku, Potong biarlah pendek, Kalau buat selalu, Adik sihat adik cantik. Cuci cuci tangan, Cuci sebelum makan, Elok diamalkan, Untuk sihat masa hadapan. Pakai pakai baju, Pakai baju yang bersih, Selalu buat begitu, Ayah sayang dan ibu kasih. La…la…la…la…la…la….. Ayah sayang dan ibu kasih. Melodi : Lenggang Kangkung 3
 136. 136. 129 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ___________________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. Padankan. 3 1. 5. 4. 3. 2.
 137. 137. 130 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ___________________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. Melintang 1. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas. 2. Udara yang __________ penting untuk kesihatan. Mendatar 3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. 4. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . 3.b 4.s 2. s 1.c 3 segar bersih sihatcuci
 138. 138. 131 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Penyakit Standard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing. Standard Pembelajaran : 3.2.1 Mengenali penyakit berjangkit. Bahan Bantuan Pengajaran : Gambar Langkah Pengajaran : 1. 2. 3. 4. Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid. Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1). (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan, kaki, dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1. 3 131
 139. 139. 132 Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema Penyakit tangan, kaki, dan mulut Penyakit jangkitan cacing 3
 140. 140. 133 Demam selesema Penyakit mulut, tangan dan kaki Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ________________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi. Penyakit kulit Jangkitan cacing 1 4 2 3 3
 141. 141. 134 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Penyakit Standard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing. Standard Pembelajaran : 3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. 3.2.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Bahan Bantuan Pengajaran : Langkah Pengajaran : 1. 2. 3. 4. Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak. (i) Penyakit kulit – berkongsi tuala, pakaian dan sentuhan (ii) Penyakit tangan, kaki, dan mulut – sentuhan (iii) Demam selesema – udara (iv) Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 3 134
 142. 142. 135 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ______________ Tahun : ___________________ Tarikh : ______________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak. Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah. berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 3
 143. 143. 136 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : ______________ Tahun : ___________________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Padankan. 3
 144. 144. 137 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Penyakit Standard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing. Standard Pembelajaran : 3.2.4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai. Bahan Bantuan Pengajaran : Langkah Pengajaran : 1. Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut. 2. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2). 3. Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3 137
 145. 145. 138 Di rumah Di taman permainan Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan. Di sekolah 3
 146. 146. 139 Lampiran 2 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.  Kenalkan diri  Siapakah yang sakit  Apakah yang berlaku  Di manakah mangsa/pesakit 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran 3
 147. 147. 140 1. rumah 3. sekolah 2. taman permainan 4. rumah Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : _____________ Tahun : ____________________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan. 3
 148. 148. 141 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Keselamatan Standard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Standard Pembelajaran : 3.3.1 Menyimpan sendiri nama, nombor telefon, alamat sendiri serta nama, nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga. Bahan Bantuan Pengajaran : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum Langkah Pengajaran : 1. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah. 2. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. 3. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. 4. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. 6. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri. 3 141
 149. 149. 142 Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah. Situasi A Situasi B Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat? 3 Megapa ayah lambat? Kawan- kawan semua dah balik. Apakah yang patut saya buat?
 150. 150. 143 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda. Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No. Telefon Ibu: ________________________________________________ No. Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No. Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 3
 151. 151. 121 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Keselamatan Standard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Standard Pembelajaran : 3.3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Bahan Bantuan Pengajaran : Klip video Langkah Pengajaran : 1. Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya. Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1). 2. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8). 3. Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat.com.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut. 3 144
 152. 152. 145 Lampiran 1 3
 153. 153. 146 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Hari : _________________ Tahun : ________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3
 154. 154. 147 Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Hari : _________________ Tahun : ________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3
 155. 155. 148 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Keselamatan Standard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Standard Pembelajaran : 3.3.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Bahan Bantuan Pengajaran : Gambar Langkah Pengajaran : 1. Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1). 2. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). 3 148
 156. 156. 149 Lampiran 1 Perbincangan. A B 1. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? 2. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? 3. Apakah perbezaan antara gambar A dan B? 4. Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 3
 157. 157. 150 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari :_________________ Tahun : _______________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. TIDAK SELAMAT SELAMAT 3 Bermain suis letrik di rumah Beratur menaiki bas Tuang air panas Duduk di atas palang tembok sekolah Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan Bahan pencuci berselerak di bilik mandi Menghulurkan kepala semasa bas bergerak
 158. 158. 151 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Keselamatan Standard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Standard Pembelajaran : 3.3.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh, ditelan dan dihidu. Bahan Bantuan Pengajaran : Gambar Langkah Pengajaran : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna. 3. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. 4. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. 5. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. 6. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1). Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) Barangan yang bahaya apabila ditelan (iii) Barangan yang bahaya apabila dihidu 5. Bincangkan hasil kerja kumpulan. 3 151
 159. 159. 152 Lampiran 1 3
 160. 160. 153 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 3
 161. 161. 127 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Keselamatan Standard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Standard Pembelajaran : 3.3.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. Bahan Bantuan Pengajaran : Bahan maujud seperti mancis, pisau, kaca, bahan pencuci. Langkah Pengajaran : 1. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1). 2. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alat- alat yang berbahaya (Lampiran 1). 3. Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1). 3 154
 162. 162. 155 Lampiran 1 Perbincangan. 1. Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 2. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. 3. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. 4. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain. 3
 163. 163. 156 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Hari: ________________ Tahun : ___________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 1. 2. 3. 4. 3 bapa guru polisemak
 164. 164. 131 Modul : Kesihatan Persekitaran Tajuk : Keselamatan Standard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Standard Pembelajaran : 3.3.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan. : 3.3.7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. Bahan Bantuan Pengajaran : Cakera padat Pemain CD Langkah Pengajaran : 1. Guru bunyikan siren ambulan, polis dan bomba. 2. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans, polis dan bomba. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Berikan kad situasi kecemasan. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1). 5. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru. 6. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu). 3 157
 165. 165. 158 Lampiran 1 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) Lembaran Kerja 1 3 Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk. Lakonkan tindakan kamu. Kaki anda terpijak kaca dan berdarah. Lakonkan tindakan kamu. Kaki terseliuh ketika kelas PJ. Lakonkan tindakan kamu. Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah. Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 1 (DI RUMAH) SITUASI 2 (DI SEKOLAH) SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) 3
 166. 166. 159 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul. 1. Terkena air panas di rumah 2. Jari terluka di sekolah 3. Kebakaran 4. Kemalangan di ru mah di sekolah IbuGuru GuruBapa Bomba Polis Guru Bomba
 167. 167. 160 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Hari : ________________ Tahun : ____________________ Tarikh : ________________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong b) Beritahu ibu atau bapa c) Padam api sendiri 2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru b) Beritahu rakan c) Beritahu polis 3
 168. 168. 161 3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) b) c) 4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) b) c) Pulang ke rumah Beritahu ibu bapa Beritahu guru Beritahu rakan Menangis Beritahu pengawal keselamatan 3

×