Unit 5 (1)

1,492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit 5 (1)

 1. 1. 5.1 ORGANISASISENGGARAAN• Senggaraan bermaksud gabungan di antara tugasan yang perlu dilakukan untuk menjaga, dan membaikpulih sesuatu barang atau produk kepada satu tahap yang lebih baik dan memuaskan.• Antara tugasan yang berkaitan dengan senggaraan adalah seperti mengajar cara- cara penggunaan dan penjagaan sesuatu produk atau peralatan.
 2. 2. Terdapat 2 JenisTugas SenggaraanIaitu:-1. Senggaraan Pencegahan (Preventive Maintanane)• Senggaran Pencegahan (preventive maintenance) bermaksud tugas yang dilakukan untuk mencegah atau menggelakkan kerosakan.
 3. 3. 2. Senggaraan Pembaikan (corrective maintanance)• Senggaraan Pembaikan (corrective maintenance) yang bertujuan untuk kerja- kerja pembaikan yang perlu dilakukan jika terdapat kerosakan pada peralatan atau produk.• Sistem penyelenggaraan yang betul dan berkesan perlu dibuat supaya tidak berlaku• pembaziran dari segi kos, masa dan tenaga kerja. Perancangan kerja senggaraan berjadual adalah lebih baik dan efektif dan kerja-kerja penyelenggaraan harian.
 4. 4. 5.1 PEKERJA DlBAHAGIANSENGGARAAN• Pekerja di bahagian senggaraan dibahagikan kepada beberapa bahagian atau unit mengikut keperluan.• Setiap unit ini mempunyai fungsi atau tugas yang tertentu.• Terdapat beberapa pecahan bahagian yang selalu di gunakan pada bahagian senggaraan sesuatu syarikat :-
 5. 5. Complete In-House Staff• Ia digunakan oleh syarikat di mana pekerja bahagian senggaraan ini digaji sepenuh masa oleh syarikat tersebut.Combine In-House Staff• Ini adalah gabungan pekerja tetap syarikat dengan pembekal.• Pekerja syarikat seperti juruteknik akan menjalankan tugasan servis rutin biasa manakala pembekal akan melakukan sesetengah tugas servis khusus.• Selalunya tugas servis ini memerlukan kepakaran tertentu untuk membaik pulih atau menservis alatan tersebut.
 6. 6. • Pembekal hanya dipanggil jika khidmat servis tersebut diperlukan sahaja. Ini kerana ia akan menjimatkan kos dan mengurangkan bilangan pekerja di bahagian senggaraan.Contract Maintenance• Ia terdiri oleh penyelia syarikat dan pekerja ( contohnya juruteknik ) kontrak.• Kontraktor akan membekalkan tenaga pekerja yang berkemahiran tertentu dan bekerja di bawah seliaan penyelia syarikat tersebut
 7. 7. • Kaedah ini akan mengurangkan kos training dan mengurangkan beban masalah pada bahagian pentadbiran.• Sebagai contoh pekerja dibahagikan mengikut unit atau bahagian ialah seperti Rajah 5.0.
 8. 8. Rajah 5.0: Contoh Pecahan Pekerja Mengikut Unit/Pecahan
 9. 9. Fungsi Setiap UnitPengurus Senggaraan• Pengurus bahagian senggaraan ini akan mengawasi pekembangan dan produktiviti setiap unit dibawahnya.• Ia akan membuat pengawasan berdasarkan laporan yang dibuat setiap oleh pengurus teknikal.
 10. 10. Pengurus Teknikal• Pengurus teknikal akan memberi arahan kepada setiap unit berdasarkan arahan Pengurus Senggaran.• Pengurus teknikal juga akan menyelesaikan apa-apa permasalahan yang timbul pada setiap unit sebelum dirujuk kepada Pengurus Senggaraan
 11. 11. Penyelia dan Juriteknik (stock)• Mereka ini akan mengwasi aliran stok barangan untuk tugas-tugas senggaraan sentiasa mencukupi supaya tugas-tugas penyelenggaraan yang hendak di lakukan dapat dilakukan oleh bahagian servis dengan lancar dan segera.
 12. 12. Penyelia dan Juriteknik (services)• Mereka ini melakukan tugas-tugas penyelenggaraan, servis dan baikpulih alatan atau mesin.• Mereka akan bertanggungjawab ke atas keadaan alatan atau mesin di bawah jagaan mereka.• Jika terdapat kerosakan dan terdapat alat ganti yang diperlukan mereka akan berhubung dengan bahagian stock untuk mendapatkan alatan gantian yang diperlukan
 13. 13. Kewangan• Bahagian kewangan akan mengawal aliran keluar atau masuk wang yang diperlukan oleh bahagian penyelenggeraan ini.• Mereka akan menyediakan laporan belanjawan kepada pengurus bahagian penyelenggaraan.
 14. 14. Sokongan Luar ( Site Support (supplier/contract))• Bahagian ini akan menghubungi pembekal atau kontraktor jika penyenggeraan yang memerlukan kepakaran khusus diperlukan.• Bahagian ini akan bertindak jika pekerja bahagian servis tidak dapat mengatasi sesuatu masalah selepas dirujuk kepada Pengurus Teknikal dan Pengurus Senggaraan.• Mereka juga akan memastikan bahawa pembekal atau kontraktor menepati arahan dan waktu yang dijanjikan.
 15. 15. 5.2 PASUKANSENGGARAANDALAMAN• Pasukan senggaraan dalaman terdiri daripada beberapa bahagian seperti yang telah diterangkan fungsi dan tugas mereka pada bahagian sebelum ini.Mereka terdiri daripada:-a. Pengurus Senggaraan (Maintenance manager)b. Pengurus Teknikal (Technical manager)
 16. 16. c. Penyelia dan Juruteknik (Stok) (Supervisor dan technician (stock))d. Penyelia dan Juruteknik (Servis) (Supervisor dan technician (service))e. Kewangan (Financial)f. Sokongan luar (Site support (supplier and contractor))• Mereka ini terdiri daripada pekerja yang diupah oleh syarikat terbabit secara tetap.• Pasukan senggaraan dalaman ini akan melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan servis berjadual dan juga melakukan tugas-tugas penyelenggaraan cegahan.
 17. 17. • Pasukan ini juga terdiri daripada organisasi senggaraan proses bagi sesebuah organisasi yang lebih besar di mana pasukan ini dikatakan pada pusat operasi atau ibu pejabat sesebuah syarikat.
 18. 18. 5.3 PASUKANSENGGARAANLUARANPasukan senggaraan luaran terdiri daripada:-a. Pasukan senggaraan luaran kawasanb. Pasukan senggaraan pembuat atau kontraktor
 19. 19. Pasukan Senggaraan Luaran Kawasan ( Area Maintenance Organisation )• Untuk sesebuah organisasi yang besar dan mempunyai banyak cawangan. mereka mempunyai pasukan senggaraan kawasan yang ditempatkan pada kawasan-kawasan tertentu.• Beberapa pekerja syarikat tersebut akan ditempatkan pada kawasan-kawasan ini.• Mereka ini akan melakukan kerja-kerja penyelenggaraan, "service’ dan baikpulih pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan mengikut zon mereka.• Zon-zon ini ditetapkan oleh pentadbiran pusat ( Ibu Pejabat ).
 20. 20. Pasukan Senggaraan Pembuat atau Kontraktor• Pasukan senggaraan ini terdiri daripada pekerja-pekerja dari syarikat pembekal atau kontraktor.• Mereka ini akan dipanggil oleh bahagian Site Support jika terdapat baikpulih atau penyelenggaraan yang khusus yang perlu dilakukan.• Mereka ini adalah pekerja yang mempunyai kemahiran khusus yang diperlukan untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan yang terdapat dalam organisasi tersebut.
 21. 21. • Pekerja ini adalah pekerja yang di upah oleh sesebuah syarikat pembekal atau kontraktor dan hanya akan datang ke sesebuah organisasi itu jika khidmat atau kepakaran mereka diperlukan oleh syarikat yang terbabit.• Gabungan di antara pasukan senggaraan dalaman dan luaran ini akan dapat memastikan sesebuah organisasi itu dapat bekerja pada tahap lebih optima jika pengurusan di antara kedua-dua pasukan senggaraan ini dapat dilakukan dengan baik dan berkesan

×