Pengoperasian Penataran Uth

2,068 views
1,991 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,068
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengoperasian Penataran Uth

 1. 1. PANDUAN PENILAIAN UJIAN TILAWAH DAN HAFAZAN PENDIDIKAN ISLAM 45/2 July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 1
 2. 2. PENGENALAN UTH  Pendidikan Islam KBSM Penilaian Menengah Rendah (PMR) menekankan aspek ilmu, amalan dan penghayatan. Pelajar-pelajar didedahkan pelbagai ilmu, nilai , adab dan akhlak islamiah dengan mendalam serta mencakupi pelbagai aspek serta cara hidup umat Islam seharian. Bersesuaian dengan matlamat pendidikan Islam KBSM ke arah melahirkan muslim yang berilmu,beriman, berketrampilan dan beramal soleh,pelajar didedahkan dengan bidang asuhan tilawah al quran dengan memberi tumpuan kepada membaca ayat-ayat al quran dan menghafaz ayat-ayat al-quran dengan betul dan fasih serta berkebolehan memahami pengertian surah-surah tertentu.  Ujian tilawah dan hafazan merupakan suatu ujian untuk menilai kebolehan pelajar dalam membaca dan menghafaz ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih mengikut hukum-hukum tajwid yang dipelajari. Beberapa elemen,aspek dan kriteria diperkenalkan kepada guru-guru khasnya bagi membolehkan pelaksanaan ujian ini dijalankan di sekolah.Penilaian sesuatu elemen hendaklah berdasarkan aspek-aspek tertentu dengan merujuk kepada kriteria sebagai piawaian yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Ujian ini n mencakupi dan mewakili ayat-ayat yang terpilih yang disenaraikan dalam sukatan pelajara tingkatan tingkatan 1 hingga tingkatan 3. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 2
 3. 3. OBJEKTIF PENILAIAN UTH Berdasarkan objektif matapelajaran Pendidikan Islam objektif pentaksiran bagi instrumen 45/2 (bahagian UTH) adalah untuk mentaksirkan kebolehan pelajar dalam mempamerkan aspek berikut :  Kemahiran membaca ayat-ayat al quran yang terpilih mengikut hukum-hukum tajwid yang betul  Kemahiran menghafaz ayat-ayat al quran yang terpilih mengikut hukum tajwid yang betul. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 3
 4. 4. MAKLUMAT AM:BAHAGIAN UJIANTILAWAH & HAFAZAN 1. UTH adalah wajib bagi semua calon yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam PMR. 3. Markah penuh ujian ini ialah 60. 5. Pihak sekolah hendaklah menubuhkkan Jawatakuasa pemeriksa UTH yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. 7. Jawatankkuasa pemeriksa hendaklah merancang & melaksanakan penilaian UTH ini bagi semua calon. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 4
 5. 5. 5. Ujian ini merupakan sebahagian daripada Proses Pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. 6. Elemen, aspek dan kriteria dalam panduan penilaian UTH ini hendaklah dimaklumkan kepada SEMUA calon. 7. Aktiviti penyetaraan akan dilaksanakan oleh pegawai penyetara yang dilantik oleh LPM. 8. Ujian ini dilaksanakan mulai Februari hingga 31 Julai tahun semasa. 9. Tarikh akhir menghantar borang rumusan skor ialah pada 5 Ogos tahun semasa. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 5
 6. 6. Arahan kepada pihak sekolah 1. Melantik jawatankuasa pembina dan penilai UTH. 2. Memberi taklimat kepada jawatankuasa UTH. 3. Memastikan jawatankuasa pembina menyediakan instrumen UTH mengikut standard dan piawai yang ditetapkan oleh LPM . 4. Memastikan guru-guru penilai memahami panduan penilaian dan dapat menjalankan penilaian mengikut panduan. 5. Berhubung terus dengan JPN / UPP untuk sebarang maklumat dan pertanyaan. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 6
 7. 7. Arahan kepada penilai 1. Memastikan calon sebenar yang mengambil UTH. 3. Memberi markah prestasi dan penilaian calon secara adil. 5. Mengambil tindakan segera terhadap sebarang komen atau nasihat daripada pegawai penyetara yang dilantik oleh LPM, pegawai JPN dan pihak sekolah. 7. Menyatu menyelaras dan memuktamadkan markah yang diperoleh 9. Merekod markah yang diperolehi dalam borang markah yang disediakan. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 7
 8. 8. TUGASAN UTH 1. Ujian tilawah mengandungi 15 petikan ayat dan calon dikehendaki membaca 1 petikan ayat sahaja 3. Ujian Hafazan mengandungi 8 petikan ayat dan calon dikehendaki menghafaz kesemuanya 5. Calon dikehendaki memahami arahan guru penilai dan elemen UTH semasa ujian dijalankan July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 8
 9. 9. ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI 1. Tilawah Kemahiran mengaplikasi membaca Al- Quran 4. Hafazan Kemahiran mengaplikasi menghafaz Al- Quran July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 9
 10. 10. GARIS PANDUAN PEMBINAAN INSTRUMEN 1. Tilawah Pembinaan item mesti berdasarkan sukatan ayat tilawah yang ditetapkan Panjang ayat adalah antara 8 – 10 baris mengikut resam uthmani  Hafazan Pembinaan item mesti berdasarkan sukatan ayat hafazan yang ditetapkan Tugasan boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian ayat Panjang ayat tidak melebihi 5 baris mengikut resam Uthmani July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 10
 11. 11. PENENTUAN SKOR ELEMEN 1. Tilawah Bil Aspek Gred Kriteria 1. Membaca Cemerlang Memenuhi kesemua ayat-ayat ( 12 ) kriteria berikut: Al-Quran : - Tajwid i. Membaca ayat Al-Quran - Fasahah mengikut hukum tajwid - Adab dari aspek qalqalah, nun mati dan tanwin dan mad yang betul July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 11
 12. 12. Bil Aspek Gred Kriteria ii. Membaca ayat Al-Quran dengan lancar iii. Sentiasa berusaha memelihara adab dan tertib ketika membaca Al-Quran dengan sempurna . July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 12
 13. 13. Bil Aspek Gred Kriteria Kepujian Memenuhi mana-mana (9) 2 kriteria di atas Pencapaian Memenuhi mana-mana (6) 1 kriteria di atas July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 13
 14. 14. PENENTUAN SKOR ELEMEN Hafazan .2 Bil Aspek Gred Kriteria 1. Menghafaz Cemerlang Memenuhi kesemua ayat-ayat (6) kriteria berikut: Al-Quran : iii. Menghafaz ayat Al- - Hafaz Quran dengan betul - Lafaz iv. Menghafaz ayat al- - Tajwid Quran dengan lancar. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 14
 15. 15. Bil Aspek Gred Kriteria iii. Menghafaz ayat Al-Quran mengikut Hukum tajwid yang betul. Kepujian Memenuhi mana-mana 2 (4) kriteria di atas Pencapaian Memenuhi mana-mana 1 (2) kriteria di atas July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 15
 16. 16. SISTEM PENILAIAN Penilaian UTH Pendidikan Islam PMR menggunakan sistem Skor Berasaskan Eleman (SBE). Definisi: Skor berasaskan elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan prestasi dan penguasaan calon dalam sesuatu elemen yang dinilai. Skor ini menunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengan calon lain. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 16
 17. 17. .SISTEM PENILAIAN .II. Pengiraan skor Skor Tilawah + Skor Hafazan = Skor Sebenar 2 July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 17
 18. 18. LAMPIRAN BORANG-BORANG UTH 1. BORANG PENILAIAN INDIVIDU 3. BORANG RUMUSAN SKOR July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 18
 19. 19. July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 19
 20. 20. Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia PENILAIAN MENENGAH RENDAH PANDUAN PENILAIAN UJIAN TILAWAH DAN HAFAZAN PENDIDIKAN ISLAM 45/2 July 7, 2009 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 20

×