PM 3

1,247 views
1,137 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PM 3

 1. 1. MASYARAKAT ORANG ASLI DI MALAYSIA<br />LATARBELAKANG- MELAYU-PROTO-NEGRITO-SENOI<br />
 2. 2. LATARBELAKANG<br />TakrifOrangAsli:DalamAktaOrangAsli 1954 (Akta 134) semakan 1974, mana-manabapanyaialahahlidaripadakumpulanetnikOrangAslidanlazimnyamengikutcarahidupOrangAslidanadatdankepercayaanOrangAsli, dantermasuklahseorangketurunanmelaluilelakiorangitu;<br />
 3. 3. LATARBELAKANG<br />FaktaSejarah<br />Menurutparapengkajisejarah, kepulauanMelayutelahmuladidudukiolehmanusia yang dipanggilAustronesianatauMalayo-Polynesia sekitar 5,000 tahundahulu. Merekainidikatakanberasaldaripada Selatan China (Yunan) dan Taiwan. <br />
 4. 4. LATARBELAKANG<br />FaktaSejarah<br />Penghijrahanmerekakeselatanadalahsecara ’sporadic’, ’irregular’ dan ’incremental’. Bermuladari Filipina menganjurkepulau-pulau Indonesia sehinggakepenghujungtanahbesar Asia, pulau-pulauPasifikdan Madagascar. <br />
 5. 5. LATARBELAKANG<br />MajoritiOrangAslidi Malaysia (termasukkaumBumiputera) yang menghunikawasan Indo-Malaya sekaranginiadalahketurunandaripadamanusiaAustranesianawalini. <br />HasildaripadaBanciPenduduk JHEOA 2004, jumlahpopulasiOrangAsli Malaysia ketikainiialahseramai 141,230 orang. <br />
 6. 6. LATARBELAKANG<br />Merekaterbahagikepadatiga Kumpulan KaumOrangAsli (membentuk 18 RumpunBangsa) iaitu:<br />Melayu Proto (Proto-Malay)<br />Negrito<br />Senoi<br />
 7. 7. MELAYU-PROTO<br />
 8. 8. MELAYU-PROTO<br />Kumpulan KaumOrangAsliMelayu-ProtomencakupirumpunbangsaTemuan, Semelai, Jakun, OrangKanaq, Orang Kuala danOrangSeletar.<br />Padaawalnyamerekatinggaldikawasanpantai, kualaataupunkawasan-kawasanlembah. <br />Kinimerekatelahmemilikikawasanperkampunganmerekasendiridanmengecapikehidupan yang lebihselesahasildaripadapembangunan yang dibawaolehpihakKerajaan.<br />
 9. 9. NEGRITO<br />
 10. 10. NEGRITO<br />Kumpulan KaumOrangAsliNegritoterdiridaripadakumpulanetnikKensiu, Kintak, Lanoh, Jahai, MendriqdanBateq. MerekamendiamikawasandisekitarbanjaranTitiwangsa yang berpusatkebanyakannyadisebelahutaraSemenanjung.<br />
 11. 11. SENOI<br />
 12. 12. SENOI<br />Kumpulan KaumOrangAsliSenoimendiamikawasanlerengBanjaranTitiwangsasertajugadisebelahpantainegeri Selangor. <br />Ianyamerangkumikawasandipedalamannegeri Perak, Kelantan, Pahang dan Terengganu. <br />Terdapatenamrumpunbangsa yang bernaungdibawahkategorikaumSenoiiaituChe Wong, MahMeri, Jahut, SemoqBeri, SemaidanTemiar. <br />
 13. 13. SOALAN?<br />

×