Your SlideShare is downloading. ×
0
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Lesson 01 pmt
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Lesson 01 pmt

261

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
261
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Олон улсад энэхүү аргачлалын багц үзүүлэлтийг сонгохдоо дараах зарчмыг баримталдаг байна.
 • Бид энэхүү аргачлалыг Монголын нөхцөл байдалд үндэслэн боловсруулж, багц хувьсах үзүүлэлтийг тооцохдоо ч хот, аймгийн төв, сумын төв, хөдөө гэсэн ялгавартайгаар авч үзсэн. Мөн “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох аргачлал ”-аа ҮСХ-ны аргазүйн зөвлөлөөр оруулан хэлэлцүүлж, ҮСХ-ны дарга, НХХ-ны сайдын 2010 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 58/36 тоот хамтарсан тушаалаар батлуулсан.
 • Энэхүү слайдад өрхийн амьжиргааны түвшинг илэрхийлэх үзүүлэлтүүдийн тусламжтайгаар өрхийн оноо бодсон байдлыг тоймлон харуулж байна. Ингэж оноо бодсоны дараа өрхүүд мэдээллийн санд дараах байдалтайгаар эрэмбэлэгддэг.
 • Халамжийн тусламж, дэмжлэгийг ингэж олгохдоо энэхүү шугмыг аль хэсгээр татахыг тухайн халамжийн үйлчилгээний онцлог, төрлөөс шууд хамаарна. Мөн нэг өрхөд оногдох тусламж, дэмжлэгийг нарийн тооцох бөгөөд хувь, хэмжээг мөн тогтоох болно. Одоогоор бид энэхүү мэдээллийн санг ашиглан Хүнсний талоны хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлж байна. Хүнсний талон хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрхүүдийг зургаар үзүүлвэл:
 • Transcript

  • 1. 2013.08.28 – Дархан-Уул Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл Азийн хөгжлийн банк Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар ООТА-аар өрхийн амьжиргааны төвшинг тодорхойлох ажлын тухай ойлголт, хүнсний эрхийн бичиг олгох зорилтот бүлгийг тодорхойлсон байдал АХБ-ны ахлах зөвлөх Р.Олонбаяр
  • 2. 1. Танилцуулга 2. Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох тухай ойлголт 3. ООТА ба хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ 4. Амьжиргааг дэмжих зөвлөл хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ
  • 3. АмьжиргааныАмьжиргааны түвшингтүвшинг тодорхойлжтодорхойлж мэдээллийн сангмэдээллийн санг бүрдүүлэх ажилбүрдүүлэх ажил АДЗ ХЭБ-ийнХЭБ-ийн үйлчилгээгээрүйлчилгээгээр дамжуулан хамгийндамжуулан хамгийн бага хэрэглээтэй хүнбага хэрэглээтэй хүн амд НХ-ийнамд НХ-ийн тусламжийгтусламжийг чиглүүлэхчиглүүлэх
  • 4. 4 ОРЛОГЫГ ОРЛУУЛАН ТООЦОХ АРГААР ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
  • 5. 5 Нийгмийн халамжийн зорилтот бүлэг нь ядуу хүмүүс байх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл Монгол улсын хувьд ООТА нь боломжит хувилбар бөгөөд нь үүнийг ашиглах нөхцлийг ч хангаж байгаа гэж үзэж байна. Тухайлбал: Албан бус салбараас олон хүн орлого олдог (МАА), орлогын зохих ёсны баримт байхгүй, тиймээс тэдгээрийн орлогыг шууд тооцох боломжгүй байна. Монгол улсын үндэсний хэмжээнд хийдэг өрхийн амьжиргааны судалгаа (ӨНЭЗС 2007-08) нь ядуурлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход ашиглагдах боломжтой. Бусад хувилбар (ангилалын, олон нийтийн эсвэл газар зүйн аргаар зорилтот бүлэг тодорхойлоход) хамруулалт, үл хамруулалтын алдаа их гаргадаг Манай улсад мэдээллийн сангийн удирдлагын тогтолцоо үндэсний хэмжээнд бүрэн хөгжиж амжаагүй, өрх иргэний талаархи шаардлагатай мэдээллүүдийг нэгтгэн өрхийн орлогыг тооцох боломжгүй Тиймээс ООТА-аар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлсон.
  • 6. 6
  • 7. Иймээс шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр, тооцоолж гаргах шаардлагатай болдог. 7
  • 8. Хамгийн энгийн ойлгомжтойгоор бид хамгийн бага хэрэглээтэй хүн амыг тодорхойлж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ахмад настан бүр,Өөрөөр хэлбэл ахмад настан бүр, ХБИ бүр, Өрх тойлгойлсон эмэгтэйХБИ бүр, Өрх тойлгойлсон эмэгтэй бүр бага хэрэглээтэй бишбүр бага хэрэглээтэй биш =+ Өрхийн амжиргааны нөхцөл, тухайн өрхийн ам бүлд амьдарч байгаа өрхийн нэг гишүүнд зарцуулж буй хэрэглээнд объектив үнэлгээ хийдэг хэрэгсэл юм. Онолын хувьд ядуу буюу “хамгийн бага хэрэглээтэй хүн ам” гэж хэн бэ гэдгийг тухайн өрхийн гишүүний амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр тодорхойлдог. (зарлага ямар хэмжээнд байна хэрэглээ тийм хэмжээгээр тодорхлойгддог. )
  • 9. 9
  • 10. байх н хц лдө ө болон ямар байх вэ? , 10 Өрхийн амьжиргааны түвшинг илүү бодитой гаргахын тулд олон үзүүлэлтийг хамтатган авч үзсэн. ООТА –ыг хэрэглэснээр хэн ядуу гэдгийг илүү зөв тодорхойлж, хамруулалтын болон үл хамруулах алдаа бага гаргах боломжтой.
  • 11. Доорхи шалгууруудыг үндэслэн “Багц хувьсах үзүүлэлт”-ийг сонгосон болно. Үүнд:
  • 12. ООТА-г бид ашиглан ядуу хэсгийг тодорхойлсноор гарсан үр дүн юу вэ
  • 13. 0% 100% Нийт хүн ам 0% 100% “нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай” өрхийн гишүүн-иргэн Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлхойлсон үр дүнгээр НийгмийнНийгмийн хамгааллын үрхамгааллын үр дүнтэй тогтолцоодүнтэй тогтолцоо (Safety net(Safety net system)system) ЯдууЯдуу
  • 14. Хуульд заасан үйлчилгээний төрлүүд: НХ-ийн тухай хуулийн 5-р бүлгийн 20, 21,22 дугаар зүйлд заасан нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээнүүд болох Боловсролыг дэмжих, эрүүл мэндийг дэмжих, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнүүдийг орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлсны дагуу бий болгосон салбар дундын мэдээллийн санг ашиглан зохион байгуулна. Үндэсний статистикийн хороо, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас хамтран баталсан аргачлалын дагуу амьжиргааны түвшинг нь тогтооход нэг хүнд ногдох хэрэглээний түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас бага байгаа өрхөөс сонгосон өрхийн гишүүн иргэнийг “нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай” гэнэ; (НХ-ийн тухай хуулийн 3.1.2 дахь заалт )
  • 15. Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох аргачлалын үр дүнд Үүнийг Орлогыг орлуулан тооцох аргыг хэргэлэн тооцож өрхийн амьжиргааг нь тодорхойлох замаар хийж байна. Үр дүн: Уг ажиллагааг хуульчилсан. НХ-ийн үйлчилгээг хүргэх хамгиийн ядуу хэсэг гэж хэн бэ? Өрхийн нэг хүнд ноогдох амьжиргааны зарлага хэрэглээ хамгийн багатай хүн ам НХ-ийн тухай хуульд зааснаарНХ-ийн тухай хуульд зааснаар Нийгмийн дэмжлэг туслалцааНийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатайзайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн- иргэнөрхийн гишүүн- иргэн НХ-ийн үзэл баримтлалын хүрээнд “ядуу” эмзэг байдалтай хүн амыг ямар нэг нэр хоч, тодотгол өгч нийгмээс тусгаарлалт үүсгэн тэдгээрийн тэгш боломжийг алдагдуулахыг үл зөвшөөрдөг. Тиймээс
  • 16. Одоогийн шинээр мөрдөж байгаа НХ-ийн хуулиар үйлчилгээ хэнд чиглэж байгаа вэ Эрхэд суурилсан НХ-ийн үйлчилгээ, дэмжлэг № Ангиллын төрлүүд 1 Байнгын асаргаа шаардлагатай, ганц бие, харж хандах хүнгүй ахмад настан иргэд 2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 3 Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эх 4 Хорих газраас суллагдсан иргэд 5 Хагас бүтэн өнчин хүүхдүүд Хамгийн бага хэрэглээтэй буюу нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэсэг (Ядуу хэсэг) Хуульд заасан эрхэд суурилсан тэтгэмж,Хуульд заасан эрхэд суурилсан тэтгэмж, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, буцалгүй тусламж,нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, буцалгүй тусламж, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн үйлчилгээолон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн үйлчилгээ
  • 17. Монгол улсад орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох ажилласан талаар Аргачлалын загварыг боловсруулахдаа 2007-2008 оны Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн түүвэр судалгааны мэдээллийн санд үндэслэн тухайн өрхийн орлогыг төлөөлж чадах, ядууралд хамгийн ихээр нөлөө үзүүлж буй багц үзүүлэлтүүдийг (multivariable's) нь сонгож, ашигласан. Нийт 11 үзүүлэлт, 26 асуулга бүхий асуулгын хуудас ашиглаж байна. Аргачлал нь Улаанбаатар хот, аймгийн төв, сумын төв, хөдөө гэсэн байршлын ялгаатайгаар дөрвөн загвартай байх ба байршил тус бүрт хэрэглээг оновчтой илэрхийлэхүйц, хоорондоо ялгаа бүхий багц хувьсагчийг ашигласан болно.
  • 18. Сум Баг ООТА-ын судалгаанд хамрагдсан өрх Дархан 01-р баг 874 Дархан 02-р баг 935 Дархан 03-р баг 1081 Дархан 04-р баг 273 Дархан 05-р баг 617 Дархан 06-р баг 1057 Дархан 07-р баг 1178 Дархан 08-р баг 1072 Дархан 09-р баг 243 Дархан 10-р баг 307 Дархан 11-р баг 156 Дархан 12-р баг 146 Дархан 13-р баг 340
  • 19. Дархан 14-р баг 220 Дархан 15-р баг 1505 Дархан 16-р баг 394 Дархан Малчин 472 Дархан Өргөө 356 Орхон Баян-Өлзийт 558 Орхон Энхтал 199 Хонгор 01-р баг 595 Хонгор 02-р баг 334 Хонгор Салхит 464 Шарынгол Дархан 507 Шарынгол Санжинт 661 Шарынгол Хайрхан 832 15376
  • 20. 8 Дархан-Уул 296 1075 86
  • 21. НХ-ИЙН ҮР ДҮНТЭЙ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХАМГИЙН БАГА ХЭРЭГЛЭЭТЭЙ ХҮН АМЫН ХЭРЭГЦЭЭГ СИСТЕМТЭЙ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ ЧУХАЛ. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдалт болон ООТА-ын хамаарал
  • 22. ООТАргачлал (Үндэсний статистикийн хороо болон нийгмийн хамгааллын сайдын 2010 оны 4-р сарын 5-ны хамтарсан тушаал) Нийгмийн халамжийн тухай хууль (2012 оны 1-р сарын 19-нд батлагдсан) Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам (Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 2012 оны 3-р сарын 1-нд батaлсан) болон бусад холбогдох баримт бичиг гарын авлагууд 22
  • 23. 23 ООТА болон Хүнсний эрхийн бичгийн уялдаа холбоог загварчлан харуулбал
  • 24. 1 дэх зорилго. Хүнсний талоны үйлчилгээ хүн амын хамгийн бага хэрэглээтэй хэсэгт ЯагаадЯагаад Хүний өдөрт хэрэглэх хүнсний хэрэглээгээр 2500 ккалори бүхий хүнс-норматив хэмжээ Хамгийн бага хэрэглээтэй хүн ам өдөрт дунджаар 1800 орчим кк илчлэг бүхий хоол хүнс – нормативт хэмжээнээс бага Хүнсний талон хөтөлбөр бага хэрэглээтэй хүн амын хүнсний өдөрт авах илчлэгийн хэмжээг хэвийн түвшинд байлгах нөхцлийг хангах Дээрхи хүн амыг ООТА-аар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох замаар олж тогтоодог. 2 дахь зорилго нь ООТА-ын мэдээллийн сан дахь мэдээллийн сангийн алдаа, хамруулалт зөв эсэхийг дахин нягтлахад Хүнсний талонд хамрагдсан өрх, иргэнд дээрх үйлчилгээг хүргэх замаар улам сайжруулж засварладаг. (хамруулалтын болон үл хамруулалтын алдааг засах )
  • 25. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ гэж “Нэг хүнд ногдох сарын хэрэглээгээр хамгийн бага түвшинд буй, өдөртөө хүнсээр дамжуулан авах илчлэгийг заасан хэмжээгээр авч чадахгүй байгаа өрхийн гишүүдэд зориулсан хүнс, тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ”-г хэлнэ. Understanding the Food Stamp Benefit Formula., ers.usda.gov., Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 5 дугаар бүлгийн 22.1-ийн 1-д зааснаар “Энэ хуулийн 3.1.2-т заасан өрхийн гишүүн-иргэдийн дотроос нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тодорхойлсон хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд үзүүлж байгаа үйлчилгээг хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ гэж тодорхойлсон байна.
  • 26. Тэгвэл хүнсний эрхийн бичиг гэж юу вэ? Хүнсний эрхийн бичиг нь өрхийн гишүүн-иргэний тухайн сарын хүнсний хэрэгцээг хангахад зориулсан төлбөрийн нэгжийг төлөөлөх үнэт цаас байна. Хүнсний эрхийн бичиг нь цаасан болон цахим хэлбэртэй байж болно. Үүнийг илүү дэлгэрэнгүйгээр авч үзвэл: “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны төвшин нь тодорхойлогдож, УИХ-аас баталсан тухайн жилийн төсөвт багтаан, нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон босго оноонд багтсан өрхийн гишүүн-иргэнд сар бүр олгож буй тодорхой нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн авах эрхийн бичиг юм.
  • 27. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнээс тухайн онд хүнсний эрхийн бичиг олгохоор Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан оноог “босго оноо” гэж хэлнэ. Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох ажлын хүрээнд өрхийн амьжиргааны түвшинг 0-1000 хүртэл оноогоор үнэлж байгаа бөгөөд хүнсний талоны үйлчилгээний хувьд 231,026 босго онооноос доогуур оршиж байгаа өрхүүд хүнсний талон авах эрх үүссэн байна.
  • 28. 28 Орлого (мянган ) Хүн ам (мянган) 5 хувь 10 хувь 35 хувь 200 400 600 800 1000 ООТА – Өрхийн шугам Ядуурлын шугам 1 Ядуурлын шугам 2 Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэн Ядуу Ядуу бус Өөрөөр хэлбэл хүнсний талон ядуугийн ядуу хэсэгт очих юм. Иймээс Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, үүрэг их ач холбогдолтой. Босго онооБосго оноо ҮСХ-ноос жил бүр ядуурлын түвшинг тогтоодог.ҮСХ-ноос жил бүр ядуурлын түвшинг тогтоодог. Энэ жил 27,4 хувьтай байгаа.Энэ жил 27,4 хувьтай байгаа. Ядуурлын шугам 3
  • 29. Ядуурлын шугам: ҮСХ-ноос гаргасан ӨНЭЗС-ны үр дүнгээр өрхийн нэг хүнд ноогдох хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний (орлого) хязгаар тогтоож байгаа шугам Орлого (мянган ) Хүн ам (мянган) Амьжиргааны түвшний шугам 27,4 хувь Өөрөөр хэлбэл: Ядуу гэсэн бүлгийг тодорхойлоход хэрэглэгдэж буй орлогын түвшингийн хэмжээ Ядуурлын хамралтын хүрээ Нийт хүн амд эзлэх ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой хүн амын хувийн жин
  • 30. ООТА болон Амьжиргааг дэмжих зөвлөл Хүнсний эрхийн бичиг авах эрх үүссэн өрхийгХүнсний эрхийн бичиг авах эрх үүссэн өрхийг баталгаажуулах тухай чиглэлбаталгаажуулах тухай чиглэл нх-ийн тухай хуульднх-ийн тухай хуульд заасан үндэслэлийн дагуу сум, хорооны АДЗ-ийнзаасан үндэслэлийн дагуу сум, хорооны АДЗ-ийн гишүүд хүнсний эрхийн бичгийн хэрэгжилтийггишүүд хүнсний эрхийн бичгийн хэрэгжилтийг хангуулахад оролцох нэг субьект болно.хангуулахад оролцох нэг субьект болно.
  • 31. Олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан зорилтот бүлгийг сонгох аргын сонгодог загвар бол АДЗ НХ-ийн үйлчилгээнд хамрагдах иргэнийг тодорхойлох, баталгаажуулах Олон нийтийн хяналтыг бүрдүүлэх Үйлчилгээ, тусламжийг ил тод нээлттэй байх нөхцлийг хангах
  • 32. Баталгаажуулалт ба хүнсний эрхийн бичиг хүртэх эрх Сонгогдсон өрхүүд (ООТА-ын үнэлгээний дагуу сонгогдсон) нь автоматаар хүнсний эрхийн бичиг авна гэсэн үг биш юм => баталгаажуулалт болон өрхийн ам бүлийн бүтцийн талаарх байнгын бүртгэл/тулгалтаас хамаардаг. ООТА-ын үнэлгээ нь яг тухайн цаг үе дэх өрхийн байдлыг үнэлж байгаа бөгөөд өрхийн байр байдал анх үнэлгээ хийгдсэнээс өөрчлөгдөх боломжтойг мартаж болохгүй. Дараахь тохиолдлуудад өрхийн амьжиргааны төвшний үнэлгээг дахин хийнэ: 3 болон түүнээс дээш тооны гишүүд өрхөд амьдрахаа больсон Өрх нь хүнсний эрхийн бичгээ дараалан 4 сар ашиглаагүй тохиолдолд Хүнсний цаасан болон цахим эрхийн бичиг нь ‘баталгаажсан өрхөд‘ хүргэгдэнэ. 33
  • 33. Хүнсний эрхийн бичгийн хэрэгжилтийн хүрээн дэх АДЗ-ийн гол чиг үүрэг
  • 34. 2. Хүнсний талоны хэрэгжилтийн үед өрх, иргэнээс ирүүлж байгаа өргөдөл гомдлын төрөл ангиллын дагуу үзүүлэлттэй холбоотой алдаа юу, судалгаа авах үеийн техник ажиллагаанаас болж гарсан алдаа юу гэдгийг шинжилгээ хийж үзэх замаар засварладаг. Улсын хэмжээнд тооцсон 5 хувийн босго шугамаас доогуурт багтсан хүнсний эрхийн бичиг авах эрх үүссэн өрхийн жагсаалтыг орон нутагт хүргүүлэн АДЗ-өөр хэлэлцүүлэх замаар тэдгээрийн саналд үндэслэн -Хамрагдах ёсгүй өрх иргэн хамрагдсан эсэхийг -Хамрагдах ёстой өрх хамрагдаагүй байх
  • 35. Дахин үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд АДЗ-ийнДахин үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд АДЗ-ийн оролцоооролцоо1. Журмын 6-р зүйлд заасны дагуу иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын дагуу дахин үнэлгээ хийх үйл явцад оролцох (НА-ны хийгдсэн нөхцөл байдлын үнэлгээ болон баримтжуулсан холбогдох мэдээлэлд үндэслэн ) 2. Үнэлгээнд гишүүн бүрийн саналыг тусгах 3. Үнэлгээний асуулгад байгаа тодруулах асуудлаар нотлох баримт гаргаж өгөх, баталгаажуулах 4. АДЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд санал дүгнэлтийг бүрэн тусгах
  • 36. 1. Нотлох баримт болох газар дээр нь хийгдсэн нөхцөл байдлын үнэлгээ 2.Үнэлгээнд тусгагдсан асуудлыг нотлох ямар нэг баримт баталгаажуулалт 3. АДЗ-ын гишүүдийн хурлын протокол (Шийдвэр биш ) 4. Сум, хорооны ЗД-ын гарын үсэг бүхий ам бүлийн талаархи тодорхойлолт
  • 37. ООТ-ын судалгааны р д нг баталгаажуулах йл ажиллагааү ү ү
  • 38. НХҮЕГ-ийн даргын албан тоотын дагуу өгсөн чиглэлНХҮЕГ-ийн даргын албан тоотын дагуу өгсөн чиглэл Боломжтой өрхБоломжтой өрх хамрагдсан эсэххамрагдсан эсэх тодорхойлохтодорхойлох Шилжсэн өрхийнШилжсэн өрхийн асуудлыгасуудлыг авч хэлэлцэхавч хэлэлцэх Сум, дүүрэгтээ шилжсэн бол шилжилт хөдөлгөөн хийх, өөр аймаг, дүүрэгт шилжсэн тохиолдолд хасах санал оруулах Нотлох баримтуудаар тэмдэглэл хөтлөх, 2 догч эх үүсвэрээр баталгаажуулах Хаягандаа байхгүйХаягандаа байхгүй өрхийг түдгэлзүүлэхөрхийг түдгэлзүүлэх Тухайн хаягандаа байхгүй нүүсэн, эзгүй, олдохгүй өрхийн асуудал
  • 39. АДЗ-тэй Хүнсний эрхийн бичгийн хүрээнд хамтранАДЗ-тэй Хүнсний эрхийн бичгийн хүрээнд хамтран ажилласны ач холбогдол үр дүнажилласны ач холбогдол үр дүн 1. ООТА-ын судалгааны хамруулалтын болон үл хамруулалтын алдааг бууруулахад зориулсан бодит баримт, үнэлгээ хийгдсэн материал 2. ООТА-ын загвар, асуулгыг шинэчлэхэд чиглэсэн мэдээлэл кэйс, фактууд нэгтгэгдэх боломж бүрдэх 3. Цаашид шинээр аргачлалыг сайжруулах, мэдээлэл цуглуулах ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулах боломж бүрддэг. 4. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний чанар, ил тод байдлыг сайжруулах 5. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг авах үед гарсан өрхийн томоохон өөрчлөлтийг шинэчлэх
  • 40. АДЗ-ийн гишүүдийн шууд ажиглалтаар болон амьжиргааны нөхцөл байдал нь илтэд олон нийтэд харагдахуйц хэвийн болон түүнээс дээш нөхцөлтэйгээр амьдардаг, олон толгой малтай, өрхөд амьдарч байгаа хөдөлмөрийн насны олон гишүүнтэй тэдгээр нь бүгд ажил эрхэлдэг, эсвэл хувиараа орлого олдог гэх зэрэг ядуу байх нөхцлийг хангаагүй өрхийг авч үзэн малын А данс болон иргэний бүртгэлийн гэх мэт бусад эх сурвалжуудаас баталгаажуулан нотлох замаар боломжтой өрхийг хасах санал ирүүлсэн байна. (Нөхцөл байлын үнэлгээг өрхөд очиж газар дээр нь хийгдсэн баримтад түшиглэх)
  • 41. Нэг орон байранд хамт амьдардаг нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хамтран хангадаг, хэсэг бүлэг хүмүүсийг өрх гэнэ. Өрхийн гишүүд нь хоорондоо гэр бүл, ураг төрөл болон хамаатан садны холбоотой хүмүүс, зарим гишүүд нь огт хамааралгүй байж болно. Өрх нь гэр бүл гэдэг ойлголтоос ялгаатай. Нэг өрхөд нэг болон хэд хэдэн гэр бүл амьдарч байж болно. Өөрөөр хэлбэл нэг сууцанд амьдарч байгаа тохиолдолд тэдгээр хүмүүс хоорондоо төрөл садан биш ч нэг өрхийн гишүүнд тооцогдоно. Харин өөр өөрийн эхнэр, хүүхдийн хамт нэг орон сууцанд амьдарч буй ах, дүү хоёр нэг айл, өрхийн байдлаар амьдардаггүй байж болно. Хэрэв тэд тусдаа өрхийн төсөвтэй (хоол ундаа хамтран бэлтгэдэггүй) амьдардаг бол 2 өөр өрх гэж тооцно.
  • 42. Асуулт 2.02. Та өрхийн тэргүүлэгчтэй ямар хамааралтай вэ? Жагсаалтад бичигдсэн хүн өрхийн тэргүүлэгчтэй ямар хамааралтай болохыг асууж, асуултын доод хэсэгт байгаа кодын аль тохирохыг тэмдэглэнэ. Өрхийн гишүүн нь өрхийн тэргүүлэгчтэй л ямар хамааралтайг асууж байгааг анхаарах хэрэгтэй. 2.02   Та өрхийн тэргүүлэгчтэй ямар хамааралтай вэ?   Өрхийн тэргүүлэгч 1 Эхнэр/нөхөр 2 Хүү/охин 3 Эцэг/эх 4 Àх, эгч, дүү 5 Хадам эцэг/õàäàì эх 6 Хүргэн, бэр 7 Өвөг эцэг, эмэг эх 8 Ач, зээ, гуч 9 Бусад òºðºë 10 Õàìààòàí áóñ 11 Өрхийн тэргүүлэгч 1. Өрхийн гишүүдийн дунд нэр хүндтэй, бусдыг удирдан зохион байгуулах, өрхийн гол чухал асуудлыг шийдэхэд голлох үүрэг гүйцэтгэдэг, өрхийн талаарх асуудлыг бүрэн хариуцдаг, ихэнх тохиолдолд өрхийн санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэдэг, мөн бусад гишүүдээ сайн мэддэг тийм гишүүн байна гэсэн зарчмыг баримтлахаа хэлэх хэрэгтэй. Ганцаараа амьдардаг бол тэр хүн өөрөө өрхийн тэргүүлэгч байна. Анхааруулга: Бусад гишүүдийн хамаарлын талаархи ойлголтыг асуулга нөхөх зааврын хуудас-14-т тодорхой тайлбарласан байгааг харна уу.
  • 43. 7. Бүртгэлгүй өрхүүд Тухайн сум, хороонд бүртгэлгүйгээс үл хамааран уг өрхүүд судалгаанд хамрагдсан байгаа. Тиймээс уг хөтөлбөрийн хүрээнд иргэний бүртгэлийн урамшуулалтай тогтолцоо буюу үйлчилгээнд хамрагдах эрх үүссэн нөхцөлд түүгээр дамжуулан иргэний бүртгэлийн асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг нээж байгаа. 8. Орон гэргүйчүүд Хэрвээ орон гэргүй иргэд судалгаанд хамрагдах боломжгүйг зүйтэй бөгөөд хэрвээ орон гэргүй мөртлөө айлд амьдардаг байж болно. Тэгвэл тухайн амьдарч буй айлд нь өрхийн нэг гишүүн болгон зохих хамаарлыг сонгож бүртгэгдсэн байгаа. Уг иргэд түр хоноглох байр халуун шөлний үйлчилгээгээр дамжуулан НХ-ийн үйлчилгээ авна.
  • 44. 9. Орцны жижүүр, подвалд амьдарч буй өрхүүд Орон сууцны хороолол дахь орцонд амьдарч буй өрхүүд болон подвал хонгилд амьдарч буй өрхүүдийг ярилцлагад хамруулсан. Сууцны төрлийг “Сууцны бус” буюу 5 гэсэн тэмдэглэгээ хийгдсэн байгаа.
  • 45. ООТА-аар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох аргачлалын дагуу хийгдэх судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан үүсгэсэн олон салбарын дунд ашиглагдах өрхийн амьжиргааны түвшний мэдээлэл бүхий мэдээллийн сан
  • 46. Ө.ОнооӨ.Оноо == ӨХӨХ**коэфкоэф ++ боловсролболовсрол**коэфкоэф ++ ХЭХЭ**коэфкоэф ++ Орон сууцОрон сууц**коэфкоэф+ …+ … ОнооОноо=148.4=148.4 ОнооОноо=191.6=191.6 ОнооОноо=191.7=191.7 ОнооОноо=326.4=326.4 ОнооОноо=419.8=419.8 ОнооОноо=565.7=565.7 ОнооОноо=720.1=720.1 Кэйс Өрхийн хэмжээ ӨТ-ний БТ ХЭ буй гишүүн Орон сууц Хөргөгч Машин … Бусад үзүүлэлтүүд 1 8 0 0 0 0 0 Байшин нь нэг өрөөтэй, ямар нэг эд хогшилгүй, бага боловсролтой 2 5 0 0 0 0 0 Цахилгаан хэрэглэдэггүй, зөвхөн ТВ- тэй, өрхийн тэргүүлэгч бага боловсролтой 3 5 0 0 0 0 0 Зөвхөн ТВ-тэй, ӨТ зөвхөн бага боловсролтой, 4 6 0 2 0 1 0 ЕБС төгссөн, хамгаалалттай худгаас ус авдаг. 5 5 1 2 0 1 0 Тоос сорогч, ТМС төгссөн. 6 4 1 2 0 1 1 Угаалгын машин, дипломын дээд боловсролтой, 7 4 1 2 1 1 1 Төвийн усан хангамжтай, бохир ус зайлуулах цооногтой, баклаврын түвшний боловсролтой, хангалттай эд хогшилтой Өрхийн амьжиргааны түвшинг үнэлсэнӨрхийн амьжиргааны түвшинг үнэлсэн зарим үр дүнзарим үр дүн ((жишээгээржишээгээр))
  • 47. 1. Оноо=148.4 2. Оноо=191.6 3. Оноо=191.7 4. Оноо=326.4 5. Оноо=419.8 6. Оноо=565.7 7. Оноо=720.1 СДМэдээллийн санСДМэдээллийн сан 11 22 44 ХүнснийХүнсний талонталон ТураалтайТураалтай хүүхдэдхүүхдэд нэмэлтнэмэлт тэжээлтэжээл 33 55 66 77 Онооны дарааллаар салбар дундын мэдээллийн санд өрхүүд байрласан байдал
  • 48. Өрхийн жишээ.1. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрхӨрхийн жишээ.1. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрх •Ам бүл 8, 5 хүүхэд, 1 зээгийн хамт амьдардаг. ТВ-ээс өөрАм бүл 8, 5 хүүхэд, 1 зээгийн хамт амьдардаг. ТВ-ээс өөр хогшилгүй, нэг өрөө байшинд амьдардаг.хогшилгүй, нэг өрөө байшинд амьдардаг. •Өрхийн тэргүүний боловсрол бага, ажил эрхэлдэг хүнӨрхийн тэргүүний боловсрол бага, ажил эрхэлдэг хүн байхгүй.байхгүй. •Өрхийн онооӨрхийн оноо-- 148,4148,4
  • 49. Цахилгаан хэрэглэдэггүй, Зөвхөн ТВ-тэй, Өрхийн тэргүүлэгч бага боловсролтой, Нийгмийн үйлчилгээнээс алслагдсан. ОнооОноо=191.6=191.6 Өрхийн жишээ-2. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрхӨрхийн жишээ-2. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрх
  • 50. Зөвхөн ТВ-тэй, ӨТ зөвхөн бага боловсролтой, •Өрхийн онооӨрхийн оноо-- 191,7191,7 Зөвхөн ТВ-тэй, ӨТ бага боловсролтой, 3-8 насны 3 хүүхэдтэй , хөдөлмөр эрхлээгүй •Өрхийн онооӨрхийн оноо-- 191,7191,7 Өрхийн жишээ-3. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрхӨрхийн жишээ-3. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрх
  • 51. Аргачлалд тусгасны дагуу хийгдэх шинэчлэл 3 жил тутамд хийгдэнэ. 2013 онд Хийгдэх ажлууд: Загвар, үзүүлэлтүүдийг сонгох тооцооллыг дахин хийх Мэдээлэл цуглуулах арга зүй зохион байгуулалтын холбогдох баримт бичгүүд шинэчлэгдэн боловсруулагдах, Мэдээлэл цуглуулах оролцогч талуудыг тодорхойлох Мэдээлэл цуглуулалтыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах (713000 өрх хамрагдана.)
  • 52. Баярлалаа! 53

  ×