Your SlideShare is downloading. ×
0
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Tembang macapat kinanthi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tembang macapat kinanthi

3,475

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,475
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Piranti dening Wahyu Rahmayanti
 • 2. WOSING WOSING PIREMBAGAN PIREMBAGAN 1. 1. TEGESING TEMBANG TEGESING TEMBANG 2. JINISING TEMBANG 2. JINISING TEMBANG 3. JINISING TEMBANG 3. JINISING TEMBANG MACAPAT MACAPAT 5. GLADEN 5. GLADEN 4. TULADHA TEMBANG 4. TULADHA TEMBANG KINANTHI KINANTHI
 • 3. TEGESIPUN TEMBANG Tembang : tetembungan ingkang rinonce kadya dene kembang (Yudoyono, 1983: 131). Tembang Macapat: syair tradisional klasik Jawa kanthi paugeran: a. Guru gatra b. Guru wilangan c. Guru lagu
 • 4. JINISING TEMBANG Wewaton buku Mbombong Manah anggitanipun R. Tedjohadisumarto, tembang jawa kaperang gangsal inggih punika: Sekar Ageng (Kakawin) Sekar Tengahan (Kidung) Sekar Alit (Macapat) Lagu Dolanan Sekar Gendhing
 • 5. JINISING TEMBANG MACAPAT CACAHING SEKAR MACAPAT WONTEN 11 INGGIH PUNIKA: 1.MIJIL 2.KINANTHI 3.SINOM 4.ASMARADANA 5.DHANDHANGGULA 6.GAMBUH 7.MASKUMAMBANG 8.DURMA 9.PANGKUR 10.MEGATRUH 11.POCUNG
 • 6. No. Tembang Guru Gatra Guru Lagu Guru Wilangan Watak 1. Maskumam bang 4 i, a, i, a 12, 6, 8, 8 Nalangsa, medharake rasa prihatos 2. Pocung 4 u, a, i, a 12, 6, 8,12 Greget saur, saged kangge medharake sembrana 3. Megatruh 5 u, i, u, u, o 12, 8, 8, 8, 8 Sedhih, kanggo medharake rasa wewelas 4. Gambuh 5 u, u, i, u, o 7, 10, 12, 8, 8 Wani, wanuh, prayogi kangge maringi pitutur 5. Mijil 6 i, o, e, i, i, u 10, 6, 10, 10, 6, 6 Gandrung, prihatos anggenipun mados ilmu, mangayubagya
 • 7. No. Tembang Guru Gatra Guru Lagu Guru Wilangan Watak 6. Kinanthi 6 u, i, a, i, a, i 8, 8, 8, 8, 8, 8 Seneng, tresna, grapyak 7. Durma 7 a, i, a, a , i, a, i 12, 7, 6, 7, 8, 5, 7 Galak, nantang, nesu saha muntab 8. Pangkur 7 a, i, u, a, u, a, i 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8 Serem, kejem, crita perang 9. Asmaradana 7 i, a, e, a, a, u, a 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8 Sedhih, prihatos, kangge carios sedhih saha asmara 10 Sinom 9 a, i, a, i, i, u, a, i, a Grapyak, sumanak 11 Dhandhanggula 10 i, a, e, u, i, a, u, 10, 10, 8, 7, 9, a, i, a 7, 6, 8, 12, 7 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12 Kewes, kuwes, resep prayoga
 • 8. Tuladha Tembang Kinanthi Mangu Slendro Pathet Sanga 5 6 Pa-dha i gu- i 6 5 0 Ing sas- mii A- 2’ ja 2’ pi- 5 5 5 Ka-pra- wi- i i lang- en 5 i ing 5 ta 6 a- i 6 kal- 5 . 3 2 3 5 6 Pe- su- nen sa- 6 2 bu, 2’ 1 mrih 2’ i i i 2’ jer ma- ngan nen5 . 6 ran i 5 . 3 2 ra- 5, 6, 1 1 1 1 1 6, Ce- ga- hen dha-har lan gu- 2 0 1 lani . 1 . 2 ni- . 6, . tip, 6 dra, 2 1 6, 2 . den ka- es- thi, i ri- . 5 . 0 0 1 . 6, 5, ra, 2 . 1 . 6, . 5, ling. . 0 . 0
 • 9. Negesi Tembung Gulangen Kalbu Sasmita Amrih Lantip Pijer Nendra Prawira Den Esthi Pesu Sarira Dhahar Guling : ajar, nglatih : ati : pratanda : ngudi : landhep pikirane : tansah : turu : kendel, wani : ingkang : niyat : diudi : awak, slira : mangan : turu
 • 10. MATUR NUWUN KLIK KLIK

×