Your SlideShare is downloading. ×
 • Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

Published in Sports , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. HikayatHang Tuah
 • 2. TAJUK PELAJARAN:
  BAB 12Laksamana hang tuahdan raja melaka
 • 3. SINOPSIS
  • Bab 12 mengisahkanLaksamana Hang Tuahsangatdikasihioleh Raja Melaka sehinggakata-katadialahdianggapsebagai “kata-kata raja”. PuteriRadenGaluhEmasAyuhamiltujuhbulandanterlaluidamkanNyiurGading yang tumbuhtinggimelanggitdantengah-tengahpohontersebutsudahreputdimakananai.
  • 4. Raja Melaka menitahkanpembesar-pembesaristanauntukmemajatpohonniurgadingitunamuntidakdisanggupiolehmerekakeranamerekayakinbahawapohonnyiurituakanpatahjikadipanjat. Maka, tiadasesiapa pun yang beranimemanjatpokokNiyurGadinginikecualiLaksamana Hang Tuah.
  • 5. Setibadiatas, Laksamana Hang Tuahmemarangsetandankelapagading. Sepeti yang diramal, pohonitupatahditenaghlalutumbangketanah. Sejurussebelummemecahketanah, Laksamana Hang Tuahmelompatlaluberdiriterpacakditanah, sebelahtanganmemegangparangmanakalasebelahlagimemegangtandannyiur.
 • Semua yang melihatberasahairandan, kagumdantidakpercaya. Kejayaaninimenambatkanlagiperasaankeercayaan Raja Melaka terhadapLaksamana Hang Tuah.
  PuteriRadenGaluhEmasAyuselamatmelahirkanseorangputera yang dinamakanRadenBahar. BeritakelahiraninidisampaikankepadaayahandaBetaraMajapahit. LaluBetaraMajapahittelahmenghadiakankudatezikepadacucuandabagindaitu.
  Kudateziitusangat liar dangarang.semuapembesartidakberanimenunggangkudaitu. HanyaLaksamana Hang Tuah yang dapatmenjinakkankudaitu.
  InimenyebabakanhubunganantaraLaksamana Hang TuahdenganRadenBaharadalahsangatrapatapabilalaksamanatelahmenunjukkankehandalannnyamenaikikudatersebutdihadapan Raja Melaka danRadenBahar,
 • 6. Kemudian, RadenGaluhEmasAyumelahirkanputera yang keduaiaituRadenBajau. Para pembesaristanacubamenaikkankudateziitu yang jatuhkedalamtelagatahi. tapitidak Berjaya.
  Padaperistiwaini, Laksamana Hang Tuahtelahmemperlihatkankesetiaanyaterhadap Raja Melaka apabilaLaksamanasanggupmemasukitelagatahiuntukmenyelamatkanKudaTeziiaitukudakesayangankedua-duaputerabaginda.
  KejayaaninitelahmenambahkanlagikasihbagindaterhadapLaksamanatetapimenimbulkanperasaandengkidikalanganpembesar-pembesaristananegeri.
 • 7. PERISTIWA PENTING & LATAR TEMPAT
 • 8. PeristiwaPenting
  Laksamana Hang Tuahsemakindipercayaioleh Raja Melaka sehinggadirinyadianggapsebagaiwakil raja dalamsegalaurusan.
  RadenGaluhEmasAyumegidamnyiurgading yang pohonyasanagttinggidanditengah-tengahpohoninirapuhkeranadimakananai-anai.
  Semuapembesaristanatakutuntukmemanjatpohonnyiurgading.
  Laksamana Hang Tuahsangupmemnajatpohonnyiurgading.
  Laksamana Hang Tuahberjayamendapatnyiurgadingwalaupun hamper meagutnyawanya.
  Laksamana Hang Tuahsemakindikasihi Raja Melaka.
 • 9. RamaipegawaiistanasemakinmembenciLaksamana Hang Tuah.
  RadenGaluhEmasAyuberputerakanRadenBahar.
  Raja Melaka menghantarutusankeMajapahit.
  BetaraMajapahitmenghantarhadiahuntukcucuandabagindaberupaKudaTezi.
  Raja Melaka menitahkanpembesaristanamenunggangKudaTezi, tidakseorang pun yang menyanggupinya.
  Laksamana Hang TuahmenjinakanKudaTezi.
  RadenGaluhEmasAyuberputerakanRadenBaju.
  RadenBahardanRadenBajaubermainkudaTezilaluKudaTeziituterjatuhkekolannajis.
 • 10. Raja Melaka menitahkanpembesaristanamengambilKudaTeziitutetapitidakseorang pun menganggupinya.
  Laksamana Hang TuahberjayamembawanaikKudaTezi
  Raja Melaka memandikanLaksamana Hang Tuahdanmengenakanpakaianbaginda.
  Raja Melaka semakinkasihkepadaLaksamanaHnagTuah yang terbuktikesetiaannyadankesanggupannyamenggadainyawademiuntukmemuaskankehendak raja.
  RamaipembesasristanasemakinbencikepadaLaksamana Hang Tuah.
 • 11. LatarTempat
  Antaralatartempat yang terdapatdalambab 12 ialah
  Negeri Melaka
  NegeriMajapahit
 • 12. WATAK
 • 13. Watak-watakdalamBab 12
  BetaraMajapahit
  Laksamana Hang Tuah
  RadenGaluhEmasAyu
  PetehKermaWijaya
  BendaharaPaduka Raja
  RadenBahar
  Beberapawataksampingan.
  Raja Melaka
  RadenBajau
 • 14. TamatBerkorbanapasajaHartaatau pun nyawaItulahkasihmesraSejatidanmuliahmm... hmm... hmm...UntukmenjadibuktiKasih yang sejatiItulahtandanyaJikamahudiuji