Προοπτικές έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ένα κόσμο που αλλάζει

560 views
506 views

Published on

Ομιλία στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 25/10/2011, Πανεπιστήμιο Πατρών

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Προοπτικές έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ένα κόσμο που αλλάζει

 1. 1. Η έρευνα στο ΠανεπιστήμιοΠατρών: προοπτικές στο πλαίσιο ενός κόσμου που αλλάζει Πανεπιστήμιο Πατρών Εκδήλωση Πρωτοβουλίας [ 25. 10. 2011 ]
 2. 2. Τα Πανεπιστήμια συμβάλουν σε μεγάλοβαθμό στο Ελληνικό Ερευνητικό αποτέλεσμα 2 http://www.ekt.gr/metrics/GreekScientificPublications_EKT.pdf
 3. 3. Αποτελέσματα ανά επιστημονικό πεδίο Natural Sciences 51% Medical and Health 37% Engineering & Technology 24% Social Sciences 5% Agriculture Sciences 4% Humanities 1% 3http://www.ekt.gr/metrics/GreekScientificPublications_EKT.pdf
 4. 4. 2001-2008 : Πρόοδος δημοσιεύσεων 4 http://www.ekt.gr/metrics/GreekScientificPublications_EKT.pdf
 5. 5. Δείκτες απήχησης 5http://www.ekt.gr/metrics/GreekScientificPublications_EKT.pdf
 6. 6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ 6
 7. 7. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο αποτέλεσμα των Ελληνικών Πανεπιστημίων 12,4% 7
 8. 8. το Πανεπιστήμιο Πατρών• 4 Σχολές - 22 Τμήματα• 800 μέλη ΔΕΠ - 25.000 φοιτητές και 2000 μεταπτυχιακοί• 15 Μ€ Τακτικός Προϋπολογισμός 12%• 10 Μ€ Δημόσιες Επενδύσεις 8%• 70 Μ€ Έξοδα μισθοδοσίας 56%• 30 Μ€ Έσοδα Επιχορήγησης Έρευνας 24%Σύνολο: 125 Μ € (περίπου 5000 € /φοιτητή)• 2 Μ€ έσοδα ΕΛΚΕ(στοιχεία περιόδου 2007-2009, από παρουσίαση στην 8 Μορφωτική Επιτροπή Βουλής)
 9. 9. Η ευρωπαϊκή εικόνα EU GR Government Funding 57% 63% Government Competitive Fund 13% 10% Industry 6% 7% Non-profit organizations 3% 3% International Funding 2% 8% other 19% 9% total 100% 100% Μέσος όρος 32 ευρωπαϊκών χωρών: 15,8 Κ €/φοιτητή Ελλάδα: 2Κ €/φοιτητή (Πανεπιστήμιο Πατρών 5Κ €/φοιτητή) 9http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=reports.home
 10. 10. Διαχείριση Εσόδων Έρευνας • Σύνολο έργων 27 Μ€ (μέσος όρος 2007-09) • Έσοδα ΕΛΚΕ ~ 2 Μ€ (Τόκοι, άλλα) • Έξοδα διαχείρισης 17% • Λειτουργικά έξοδα 13% • Υποστήριξη Πανεπιστημίου 25% • Υποστήριξη έρευνας και υποδομών 30% • Αποθεματικό – δάνεια κλπ 15% 10(στοιχεία περιόδου 2007-2009, από παρουσίαση στην Μορφωτική Επιτροπή Βουλής)
 11. 11. Σύνδεση Πανεπιστημίου και Κοινωνίας «Όταν είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος έχεις την αποστολή να παράγεις γνώση, με διδασκαλία και έρευνα, προς όφελος της κοινωνίας, Η οικονομία της Ελλάδας είναι μια καπιταλιστική κοινωνία δεμένη με την Ευρώπη και γι’ αυτό πρέπει να δεχτούμε ότι το πανεπιστήμιο είναι δεμένο με τον καπιταλισμό. Μπορεί οι ‘αριστεροί’ ακαδημαϊκοί στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων θέλω να συγκαταλέγομαι κι εγώ, να μην θεωρούν αυτήν την κατάσταση ιδανική -θέλω να συνεχίσουμε να παλεύουμε και στα οδοφράγματα και στις κάλπες- ωστόσο θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πανεπιστήμιο όπου θα υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός π.χ. χρειάζεται να βλέπουμε τι ζήτηση υπάρχει για τις διάφορες ειδικότητες» Χρ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Παν. Berkeley 11http://parallhlografos.wordpress.com/2011/09/26/nomosedu_academics/
 12. 12. Το νέο πλαίσιο• Το Πανεπιστήμιο χαράζει εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική και καθορίζει την πολιτική για διασφάλιση ποιότητας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας (Σύγκλητος, άρθρο 8/4009)• Έχει μεγαλύτερη αυτονομία στον προγραμματισμό, ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων (συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού άρθρο 62/4009) 12
 13. 13. Διαχείριση έρευνας• Η διαχείριση των κονδυλίων έρευνας γίνεται από το ΝΠΙΔ που συνίσταται (άρθρο 58/4009)• Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για την ανάθεση ή μη της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο οικείο ΝΠΙΔ και την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (άρθρο 80.17/4009) 13
 14. 14. Κέντρα Αριστείας (άρθρο 75/4009)• Α.Ε.Ι., σχολές ή τμήματά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΑΔΙΠ, ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση• Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών 14
 15. 15. Πρόσθετη χρηματοδότηση με βάση δείκτες ερευνητικής αριστείας (άρθρο 63.2/4009)• αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή,• αριθμός ετεροαναφορών ανά καθηγητή,• αριθμός ανά καθηγητή συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας,• ο αριθμός ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας,• ο αριθμός μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας,• ο αριθμός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα• ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών. 15
 16. 16. Υποστήριξη αριστείας: βελτίωση ερευνητικού αποτελέσματος ή ένταση των ανισοτήτων; Αριθμός 282 ΔΕΠ Ηλεκτρ-ΗΥ Μ. Δημ. 99,86 Μ. Αναφ. 493,25 Μ. H. 9,01 Median h 8 Αριθμός 197 ΔΕΠ Μ. Δημ. 8,81 Προσχ.Εκπ Μ. Αναφ. 23,54 Μ. H. 1,62 Median h 1 16Altanopoulou, P., Dontsidou, M., & Tselios, N. (2011). Evaluation of 93 major Greek University Departments usingGoogle Scholar. Quality in Higher Education, 17(3) (to appear).
 17. 17. Κίνδυνοι• Η υποστήριξη της αριστείας θα πρέπει να μην γίνει αιτία αποκλεισμών αφού ο στόχος είναι η βελτίωση του μέσου όρου• Οι ποσοτικοί δείκτες αριστείας θα πρέπει να σταθμιστούν για να μην υπάρξουν ανισότητες μεταξύ σχολών με διαφορετικές παραδόσεις• Σε συνθήκες γενικότερης οικονομικής κρίσης και υποχρηματοδότησης της έρευνας υπάρχει κίνδυνος τα κονδύλια που διατίθενται από ανταγωνιστικά προγράμματα να απορροφώνται για άλλες ανάγκες αφού πλέον δεν υφίστανται οι περιορισμοί που διέπουν τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 17
 18. 18. Πανεπιστήμιο Πατρών: Πολιτικές Υποστήριξης Έρευνας – αντιμετώπισης των κινδύνων• Βασική έρευνα – Πρόγραμμα Καραθεοδωρή• Υποστήριξη Διοργάνωσης Συνεδρίων (εξωστρέφεια)• Υποστήριξη μετακινήσεων για Κοινοπραξίες, και Τεχνολογικές Πλατφόρμες (εξωστρέφεια)• Πιστοποίηση ερευνητικών ομάδων• Υποστήριξη Υποδομών• Ιδρυματικές προτάσεις έρευνας και ανάπτυξης• Ενδο-πανεπιστημιακά Δίκτυα• Καθορισμός και υποστήριξη πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων• Διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας• Συνεργασία με Φορείς για συνδιαμόρφωση πολιτικής έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο 18
 19. 19. Συμπεράσματα• Το νέο πλαίσιο έχει κινδύνους για ανισότητες, αλλά και ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση• Η αριστεία δεν θα πρέπει να γίνει μηχανισμός αποκλεισμού των πολλών αλλά υποστήριξης τους να συμβάλουν στον κοινό στόχο• Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να διαμορφώσει την πολιτική του έρευνας και να την εντάξει στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και 19 πολιτικής του
 20. 20. Οκτώβρης 2011 20

×