Komunikace na dalku

182
-1

Published on

Řešení DATAVIS = DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCE přináší uživateli naprosto dokonale připravené zázemí pro sdílení OBRAZU, ZVUKU a DATOVÝCH podkladů v reálném čase.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
182
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komunikace na dalku

  1. 1. PRAHAMNICHOV SLUŽEBNÍ CESTA BRATISLAVA PARDUBICE DATAVIS přirozená komunikace_strana B_1C M Y K firmy Řešení DATAVIS = DATA VIDEOKON- FERENČNÍ SPOLUPRÁCE přináší uži- vateli naprosto dokonale připravené zázemí pro sdílení OBRAZU, ZVUKU a DATOVÝCH podkladů v reálném čase. veřejná správa Zlepšete FORMU KOMUNIKACE již nyní prostřednictvím řešení DATAVIS. Praktické využití řešení DATAVIS Pravidelná jednání manažerů a pracovníků poboček Pravidelné týmové porady oddělení Jednání manažerů různých společností Produktová školení Workshopy a prezentace Obchodní on-line trénink Technická podpora na dálku Řešení krizových situací Operativní schůzky Obrazové a dokumentační přenosy Práce na dálku (služební cesty, práce z terénu…) Práce z domova Komunikace na dálku
  2. 2. 2 6,64 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 66,82 % 49,29 % 31,28 % 30,33 % 18,96 % 52,61 % 32,70 % 72,99 % 6,64 % 66,82 49,29 8 % % 31,28 30,33 18,996 52,61 32,70 70,00 % 80,0 72,99 0,00 % Ostatní Efektivní komunikace a spolupráce v týmech/odděleních Sjednocená komunikace Efektivní porady a jednání Obchodní procesy a produktivita Postoj k životnímu prostředí Optimalizace pracovních procesů a práce z domova Interní dovednosti zaměstnance Efektivní marketingová komunikace přirozena komunikace_strana B_1C M Y K Hlavní přínosy řešení DATAVIS: Efektivní komunikace s kolegy a spolupracovníky z poboček, s odbor- níky jiných firem či institucí bez nutnosti sjíždět se na jedno místo. Operativní a názorné projednání potřebné problematiky, včetně diskuse nad SW aplikacemi. Jednání, školení či přednášky je možné zpřístupnit ze záznamu dalším pracovníkům, případně i veřejnosti. Pružnější a pohodlnější organizace práce. Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a její lepší prezentace. Zajištění bezpečnosti přenášených dat (zajištění ochrany údajů a výsledků interní práce). Podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení.DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCE Inspirujte se jednoduchostí vzdá- lené komunikace díky řešení DATA- VIS a sdílejte své představy s kolegy a pracovníky, kteří pracují ve vašich pobočkách nebo mimo území České republiky. Realizujte svou budoucnost, kde je cestování omezeno na minimum bez ztráty času stráveného v dopravních zácpách a letištních halách. Využijte svůj čas optimálním způsobem. Optimalizujte pracovní procesy efek- tivně a zůstane vám mnohem více prostoru v osobním životě. Více času na život s vašimi dětmi, rodinou. Vy- užijte technologie pro váš harmo- nický, vyvážený život. Svět videokonferencí se změnil… Dnes už je možné vše. JAKÉ OTÁZKY ŘEŠÍ FIRMY OHLEDNĚ POSÍLENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE? Téměř 73 % dotázaných firem pociťuje závažné problémy v efektivní komunikaci a spolupráci v týmech, které významně ovlivňují produktivitu práce. Zdroj: Průzkum SMART Technologies a Steljes Limited ÚSPĚŠNÁ FIRMA DOPRAVNÍ ZÁCPY RODINA
  3. 3. 3 OVLÁDÁNÍ Díky řešení DATAVIS získáte možnost jedno- duše ovládat celé vaše videokonferenční zázemí. Ovládání data videokonferenční míst- nosti a jednotlivých koncových prvků, jako jsou např. HD kamery, zobrazovače, řídicí jednotka, IT infrastruktura, interaktivní dotyková zařízení, osvětlení, teplota v místnosti či automatický záznam video- konferenčního přenosu, se stanou pro každého zaměstnance intui- tivní záležitostí. Manažerem počínaje a IT správcem či asistentkou konče. Všichni budou ovládat videokonferenční místnost jedním kliknutím. Další možností, jak jednoduše kontrolovat využití a správu všech místností ve firmě, je tzv. rezervační systém. přirozena komunikace_strana B_1 OBRAZ Kvalita OBRAZU je jednou z nedílných a důležitých součástí každého videokon- ferenčního řešení. Mezi hlavní předpoklady kvalitního přenosu patří především optima- lizované umístění HD kamer, velikost a počet zobrazovačů, možnosti propojení vzdálených po- boček atp. To vše v souladu s ergonomií celého prostředí, kde bude videokonferenční řešení umístěno. Protože i ty nejkvalitnější HD ka- mery a ostatní koncové prvky se neobejdou bez dobře navrženého směrového osvětlení či celkové ergonomie nábytku. DATA Sdílejte jednoduše na dálku své poznámky, grafické podklady, informace ze softwa- rových aplikací (PowerPoint, Word, Excel, Outlook, CAD/GIS výkresovou dokumentaci, myšlenkové mapy, schémata nebo náčrty na papíře). Prezentujte své výsledky a představy tak, jak jste zvyklí, odkudkoli a kdykoli. Díky řešení DATAVIS posunete stan- dardní videokonferenci o možnosti efektivního sdílení vašich DATO- VÝCH podkladů na dálku. DATAVIS ZVUK Kvalitu ZVUKU bychom neměli v průběhu celé realizace data videokonferenčního řešení nikdy podcenit. Videokonferenční místnost je potřeba co nejlépe akusticky nastavit, abychom zabránili vzniku zvuko- vých defektů, nesrozumitelnosti či vypadávání zvukové stopy v průběhu přenosu. Vše je potřeba na- vrhnout tak, aby bylo možné v dokonalém formátu přenášet zvuk on- -line potřebný pro všechny zúčastněné strany data videokonferenčního přenosu. Nesmíme opomenout fakt, že část videokonferenčních pře- nosů je v cizím jazyce, kde se bez dokonalé zvukové stopy neobe- jdeme. Řešení DATAVIS je pro tyto účely plně připraveno. C M Y K Ukázka interaktivního sdílení datových podkladů – např. CAD výkresové podklady doplněné o komentáře k reviznímu řízení. Ukázka multipoint – DATA VIDEOKONFERENČNÍHO spojení více stran. Prak- ticky lze využít např. při pravidelných obchodních poradách. Ukázka řídicího systému. Ukázka rezervačního systému. Ukázka přenosu zvukové stopy na dálku z firemní konference ostatním účastníkům. Kromě funkčnosti standardní místnosti určené pro porady a školení musí splňovat čtyři hlavní zásady, které zaručí, že bude vždy připravena k použití a jednotlivá nastavení budou z pohledu uživatele snadná a intuitivní. Při dodržení popsaných zásad a nasazením řešení DATAVIS lze dosáhnout mnohem efektivnějších výsledků při komunikaci na dálku. Rychlá instalace – jednoduchá obsluha – elegantní design. JAK NAVRHNOUT DATA VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST?
  4. 4. 4 přirozena komunikace_strana B_1C M Y K DATA VIDEOKONFERENCE formou osobního setkání Pravidelné porady týmu s pocitem osobního setkání? Takto lze definovat místnost, kterou jednoduše ovládate díky dokonalému řídicímu sys- tému. Zaměstnanec si při příchodu do místnosti nastaví jedním tlačít- kem vícestranné videokonferenční spojení s kolegy ze vzdálených poboček. Dále si přizpůsobí záběry kamer, teplotu a osvětlení míst- nosti, připojení k počítačové síti nebo přenosnému notebooku či iPADu, který slouží pro sdílení datových podkladů. Navíc díky interak- tivnímu dotykovému Podiu může přednášející zároveň doplňovat po- známky a připomínky k diskutovanému datovému podkladu (PowerPoint, Word, Excel atp.). 3 5 Trojice 50“ plazmových displejů PRVNÍ displej zobrazuje a sdílí datové podklady, které jsou určeny pro poradu a jednání (PowerPoint, Word, Excel, Acrobat Reader a ostatní SW aplikace). DRUHÝ displej zobrazuje obraz ze všech HD kamer (z jednotlivých poboček, přičemž obraz právě hovořící strany bude vždy zvětšený). TŘETÍ displej zobrazuje účastníky videokonferenčního hovoru přímo z místnosti nebo stejné informace z PRVNÍHO displeje. HD KAMERY snímající účastníky hovoru. Díky zvoleným zobrazova- čům vytvářejí dokonalou komunikaci tváři v tvář. ŘÍDICÍ systém zajistí jednoduché ovládání celého videokonferenč- ního zařízení, včetně AV techniky, stínicí techniky (žaluzie), osvět- lení nebo klimatizace – jedním tlačítkem. INTERAKTIVNÍ dotykové Podium s pevně zabudovaným PC nebo note- bookem a nainstalovaným softwarem SMART Meeting Pro + SMART Bridgit slouží jako vstup pro sdílení datových podkladů (PowerPoint, Word, Excel, výkresová dokumentace, schémata atp.). Mobilní zařízení iPAD nebo notebook lze použít jako vstup pro sdílení datových podkladů. 1 2 3 4 5 SMART Bridgit (software pro vzdálenou komunikaci a sdílení datových podkladů) – jednoduchá aplikace, která umožní ZAPOJIT všechny účastníky porad nebo školení z poboček, regionálních kanceláří a pracovníky na cestách. PRVNÍ DRUHÝ TŘETÍ HR Obchodní oddělení Příklady využití řešení DATAVIS v odděleních Monika Viktor 1 2 4 4 PRAVIDELNÉ PORADY TÝMU
  5. 5. 5 přirozena komunikace_strana B_1C M Y K DATA VIDEOKONFERENCE pro porady a školení Možnost současně vidět prezentaci, přednášejícího a ostatní účastníky setkání díky DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCI = DATAVIS do- plněné o záznam z celého jednání dokáže nabídnout stejné vlastnosti a potřeby jako při osobním setkání. Navíc vzdálené interakce s předná- šejícím či školitelem mohou být jak všeobecného charakteru, kdy všichni slyší a vidí všechny, tak charakteru osobního, kdy se přednášející věnuje výlučně konkrétnímu zaměstnanci. Díky těmto možnostem lze dosáhnout efektivní týmové spolupráce a pružnější organizaci práce. Příklady využití řešení DATAVIS v odděleních Produktové oddělení Marketing Petr Tereza 5 6 4 7 2 1 6 3 1 Jeden nebo dva 50“ plazmové displeje Varianta JEDEN displej Ve spojení se zadní projekcí zobrazuje obraz ze všech kamer (z jed- notlivých poboček, přičemž obraz právě hovořící strany bude vždy zvětšený). Varianta DVA displeje PRVNÍ displej nahrazuje zadní projekci datových podkladů – Power- Point, Word, Excel atp. DRUHÝ displej zobrazuje obraz ze všech kamer. ZADNÍ PROJEKCE INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board je účinným prostředkem pro každou poradu a školení. Díky interaktivním nástrojům mnohem efektivněji ZAUJMETE, ZAPOJÍTE a ZEFEKTIVNÍTE procesy týmové spolupráce a komunikace. 1 2 3 OPERATIVNÍ JEDNÁNÍ / PREZENTACE SMART Meeting Pro (software pro INTERAKTIVNÍ PORADY a JEDNÁNÍ) – jednoduchá aplikace, která umožní ZAUJMOUT a ZEFEKTIVNIT pracovní procesy při poradách a jednáních. Práce s datovými podklady je mnohem efektivnější. HD KAMERY ŘÍDICÍ systém INTERAKTIVNÍ dotykové Podium Mobilní zařízení iPAD nebo notebook 4 5 6 7
  6. 6. 6 Datové podklady doplněné o popisky prezentujícího. Obrazové a zvukové informace z přednášky, porady nebo jiné aktivity. přirozena komunikace_strana B_1C M Y K Trojice projekčních pláten (troj-projekce) PRVNÍ plátno zobrazuje detail přenosu. DRUHÉ plátno zobrazuje celou oblast přenosu. TŘETÍ plátno zobrazuje a sdílí datové podklady (PowerPoint, Word, Excel atp.). PROJEKTOR – výkonné projektory s možností přepínání mezi plátny. HD KAMERA snímající posluchače a přednášejícího. HD KAMERA snímající jen posluchače. Vzdálená správa (režie) umožňuje jednoduché ovládání celého video- konferenčního zařízení, včetně AV techniky, stínící techniky, osvět- lení nebo klimatizace. INTERAKTIVNÍ dotykové Podium 1 2 3 5 6 4 DATA VIDEOKONFERENCE pro efektivní vzdělávání Videokonference v oblasti vzdělávání nabízejí obrovskou příležitost ze- jména v efektivním sdílení informací – a to jak v komerčním sektoru, tak ve veřejné správě či školství. Úspěšná prezentace nebo přednáška je přínosem a zážitkem pro každého posluchače. Tento zážitek je potřeba umocnit dokonale navrženou videokonferenční a audiovizuální tech- nikou. Troj-projekcí lze současně prezentovat detaily např. z operačního sálu, dále pohledem na celý operační tým a současně prezentovat pod- klady např. z PowerPointu nebo jiné softwarové aplikace. Posluchači mají na dálku přehled o jednotlivých detailech a současně mohou poklá- dat otázky a diskutovat nad vybranými tématy. 1 2 6 4 3 3 2 6 2 3 PRVNÍ DRUHÝ TŘETÍ Ukázka záznamového a streamovacího videokonferenčního řešení. Jednotlivé záznamy lze publikovat jen vybraným skupinám či zaměstnancům. Přehledné a dostupné informace o uložených záznamech, které lze filtrovat a logicky uspořádat podle požadavku. OPERATIVNÍ JEDNÁNÍ / PREZENTACE 5
  7. 7. 7 přirozena komunikace_strana B_1C M Y K 1 2 3 3 SW Klient OPERATIVNÍ jednání/prezentace OSOBNÍ videokonference STOLNÍ videokonferenční telefon PRAVIDELNÉ porady týmu DATA VIDEOKONFERENCE na cestách Videokonference na cestách představuje doplňkovou alternativu pro zaměstnance, kteří často cestují nebo pracují z domova. Současně však vyžadují mít co nejkvalitnější obrazový, zvukový a datový kontakt s kolegy na dálku. Díky softwarovému klientu se můžete zúčastnit pra- covních schůzek z hotelu, kavárny, letištní haly nebo třeba z domácího prostředí. Ukázka připojení prostřednictvím SW klienta. Nastavení kvality připojení, kontrola zaostření a orientace kamery. IP adresa či jméno (URI) volaného. Sdílený adresář s aktuálním stavem hledaného kontaktu. Informace o stavu vašeho a vzdáleného mikrofonu. OSOBNÍ videokonference STOLNÍ videokonferenční telefon SW KLIENT + MOBILNÍ HD kamera 1 2 3 Zobrazení doby hovoru, adresy volaného a informace o zabezpečení hovoru. PRÁCE NA CESTÁCH I Z DOMOVA
  8. 8. 8 PRAHA BRNO MANAGEMENT ? hod ? kg ? Kč Spolupracujte s certifikovaným partnerem. Využijte výhod, které vám nabízíme. Společnost AV MEDIA, a.s. se specializuje na komplexní dodávku data videokonferenčních a teleprezenčních řešení napříč všemi firemními podsegmenty, veřejnou a státní správou, školstvím, hotely nebo kulturou. Současně zajišťuje profesionální data videokonferenční on-line přenosy z konferencí nebo velkých komerčních či vzdělávacích akcí. AV MEDIA je certifikovaným partnerem předních světových dodavatelů videokon- ferencí CISCO, LifeSize a POLYCOM. Prostřednictvím svých specializova- ných poboček zajišťuje svým zákazníkům celou řadu nadstandardních služeb od konzultace, instalace, projekční činnosti, technické podpory až po poprodejní péči nebo pronájem. V pražské pobočce je navíc před- váděcí centrum, které je nepřetržitě k dispozici všem zákazní- kům, jež se chtějí podrobněji seznámit s možnostmi nasazení data videokonferenčního řešení DATAVIS. Odbornost našich zaměstanců Společnost AV MEDIA, a.s. vychovává odborníky a spe- cialisty v AV odvětví – Certified Technology Specialist. Jedná se o odbornou a prestižní AV certifikaci, dokládající aktuální znalosti souvisejících věd (fyzika, elektro, akustika atp.) a tech- nologií používaných v široké komunikační technice zaměřené na AV. Tuto certifikaci uděluje na základě úspěšného složení zkoušky celosvětově působící profesní asociace InfoComm International. Pro naše zákazníky a obchodní partnery to znamená, že jsme schopni nabídnout kvalitní služby s přidanou hodnotou na vysoké úrovni. AV MEDIA, a.s. – SPECIALISTA NA VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ DATAVIS OD ROKU 2000 AV MEDIA navrhuje českým společnostem a státním organizacím možnosti, jak rozšířit komunikaci na dálku mezi pobočkami v České republice, ale i do celého světa. Navštivte pražské předváděcí cen- trum nebo proberte s obchodními konzultanty možnosti, jak posílit vaši přítomnost na poli DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCE díky řešení DATAVIS. Příklad výpočtu ROI: 1 cesta = 4 hodiny (Praha – Brno – Praha) celkem 20 x 1 x 4 = 80 hodin týdně 4 x 80 = 320 hodin měsíčne ztraceného pracovního času pro ob- chod či jiné oddělení 1 hodina pracovního času = 500 Kč Měsíční úspora 320 hodin x 500 Kč = 160 000 Kč Pořizovací cena DATAVIDEOKONFERENČNÍHO ŘEŠENÍ 1 000 000 : 160 000 = 6,25 měsíce (doba návratnosti investice) + úspora pohonných hmot + úspora vozového parku + efektivní využití pracovního času + snížení C02 přirozena komunikace_strana B_4C M Y K PŘÍKLAD NÁVRATNOSTI INVESTICE 20 osob cestuje ... 1x týdně

×