pla de convivència

985 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

pla de convivència

 1. 1. PLA DE CONVIVÈNCIA DE L’IES PROFESSOR BROCH I LLOP DE VILA-REAL ORDRE DE 31 DE MARÇ DEL 2006
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I EL SEU ENTORN </li></ul><ul><li>ESTAT ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA ENTRE ELS DISTINTS GRUPS QUE COMPOSEN LA COMUNITAT EDUCATIVA </li></ul><ul><li>NORMATIVA VIGENT </li></ul>
 3. 3. PLA DE CONVIVÈNCIA PREVENCIÓ INTERVENCIÓ DECÀLEG DE NORMES DE CONVIVÈNCIA FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA A LES TUTORIES INCIDÈNCIES LLEUS INCIDÈNCIES GREUS/ MOLT GREUS BULLYING
 4. 4. PREVENCIÓ
 5. 5. DE PREVENCIÓ <ul><li>1. RESPONSABLES </li></ul><ul><li>2.COMPORTAMENTS PROBLEMÀTICS I CIRCUMSTÀNCIES (FULL D’INCIDÈNCIES I SGD) </li></ul><ul><li>3.OBJECTIUS, CONTINGUNTS, TEMPORALIT- ZACIÓ, MECANISMES I PROCEDIMENTS D’ACORD AMB LES LINIES METODOLÒGIQUES I PROCEDIMENTALS DEL PEC, PECC I PAT </li></ul>
 6. 6. DECÀLEG SOBRE NORMES DE CONVIVÈNCIA <ul><li>Entre classe i classe els alumnes no han d´ eixir ni estar-se al corredor, tret de casos de necessitat. Cap membre del claustre ho permetrà. </li></ul><ul><li>A tercera i sisena ( només dimarts i dijous) hora els alumnes eixiran de l’aula i el professorat tancarà quan els alumnes hagin eixit. </li></ul><ul><li>Cap alumne, de cap nivell, podrà entrar o eixir del centre fora de les hores d’entrada i d’eixida. Si per raons de força major és necessari (per exemple visita mèdica), ho farà prèvia presentació d’un justificant del pare/mare, metge amb el model oficial d’autorització d’eixida del Centre, i aprofitant el moment del canvi de classe. A l’hora del pati, les portes exteriors del centre restaran tancades i cap alumne podrà eixir sense permís. </li></ul><ul><li>Les taules estaran distribuïdes en les aules de manera ordenada (en files de dos com a distribució standard). El tutor i els professors podran establir altres distribucions si ho consideren convenient. En qualsevol cas, s’evitarà el caos en la organització de l’aula i que els alumnes s’apiloten en determinats racons. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha de romandre al centre durant totes les hores lectives que determina el seu horari i no pot anar-se’n a casa abans d’hora (si falta algun professor a última hora, la classe serà atesa pels professors de guàrdia, a excepció del batxillerat que disposen d’autorització ). Per a tot l’alumnat del centre, l’absència injustificada suposarà una falta lleu. Està absolutament prohibida la sortida durant els esbarjos. </li></ul><ul><li>Com a norma de caràcter general, l’alumnat restarà a classe durant tota l’hora lectiva (exàmens inclosos) fins que sona el timbre i no podrà eixir abans. Tret de casos d’estricta necessitat, l’alumnat no eixirà als serveis, bar, fotocopiadora, etc. </li></ul><ul><li>La conservació i manteniment en bon ús del material propi, dels companys i del centre són bàsics en la formació personal. Cadascú dels alumnes serà responsable del seu pupitre i la seua cadira, i el grup com a col·lectiu de l’estat de la seua aula. El tutor/a del grup controlarà setmanalment l’estat del material. Els desperfectes ocasionats pel mal us, correran a càrrec dels infractors o infractores. En cas de no aparèixer aquests, la responsabilitat recaurà en tota la classe. </li></ul><ul><li>Fumar, prendre begudes alcohòliques i drogar-se a d’interior dels centre escolars està prohibit per la llei (Reial decret 192/1988). D’acord, doncs, amb la legalitat vigent, NO ES POT FUMAR, NI BEURE ALCOHOL, NI DROGAR-SE dins del centre, incloent-ne el bar, el pati i els passadissos. Es decomissarà el tabac,la beguda i/o la droga a tot l’alumnat que incumplisca la norma i es considerarà falta molt greu en cas de tràfic de drogues. </li></ul><ul><li>Els passadissos i les escales no són lloc adequat per seure, reunir-se, córrer, cridar, etc. Cal evitar aquest tipus de comportaments. Prohibit tirar escombraries. </li></ul><ul><li>Queda totalment prohibit l’ús de mòbils, ràdios, walkmans, MP3, MP4 i qualsevol altre equip de reproducció d’imatge o de so, dins de les classes. Per tant, serà obligatori mantenir-los desconnectats i no visibles durant l’horari lectiu. Cas de ser descoberts, es decomissaran, es considerarà falta lleu i haurà de vindre el seu pare/mare/tutor/a per tal que li siga retornat. </li></ul><ul><li>Aquest decàleg ha estat treballat en les tutories de forma consensuada , a més, en el mes de maig es presenta a les escoles adscrites al centre. </li></ul>
 7. 7. FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA A LES TUTORIES <ul><li>Objectiu específic : </li></ul><ul><li>fomentar la cohesió del grup </li></ul><ul><li>respecte als drets del demés </li></ul><ul><li>coneixement propi i mutu entre companys </li></ul><ul><li>resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Sessions : </li></ul><ul><li>1. EMOCIONS : </li></ul><ul><li>introducció al format i a les normes d’aquest tipus de sessions </li></ul><ul><li>diferenciació entre comunicació verbal i no verbal </li></ul><ul><li>claus facials d’identificació d’emocions </li></ul><ul><li>establiment de la necessitat de viure totes les emocions evitant ser controlats per elles (conseqüències negatives de la ira) </li></ul><ul><li>2. EMOCIONS II: </li></ul><ul><li>recordatori de les noves normes </li></ul><ul><li>emocions positives versus negatives </li></ul><ul><li>reconeixement i acceptació de les emocions pròpies </li></ul><ul><li>associació de congruència entre imatge, emoció i situació viscuda </li></ul><ul><li>estímuls que evoquen emocions: situacions, sons o imatges </li></ul><ul><li>3. JOCS : </li></ul><ul><li>foment de respecte entre iguals abans de situacions que poden provocar vergonya </li></ul><ul><li>expressió corporal amb jocs com. Les pel·lícules, parlar amb números, llegir els llavis per parelles. </li></ul><ul><li>4. FOMENT DEL CONEIXEMENT PROPI I MUTU : </li></ul><ul><li>coneixement dels companys </li></ul><ul><li>foment de l’ autoestima de grup (dir-se les coses positives els uns als altres) </li></ul><ul><li>exercicis d’empatia </li></ul><ul><li>5. TREBALL EN GRUP XICOTET : </li></ul><ul><li>Adopció de les diferents perspectives en les relacions socials i foment de l’empatia des de les situacions més quotidianes </li></ul>
 8. 8. INTERVENCIÓ
 9. 9. <ul><li>Per a problemes puntuals: MEDIACIÓ </li></ul><ul><li>Per a problemes generalitzats i/o més durada de temps: PLA D’INTERVENCIÓ AMB ALUMNES DE CONDUCTA DISRUPTIVA: </li></ul>ULISSES PEHIA ATENEA
 10. 10. PROGRAMA DE MEDIACIÓ <ul><li>PROTOCOL D’ACTUACIÓ </li></ul><ul><li>OBJECTE: </li></ul><ul><li>Solució de conflictes com alternativa prèvia a les sancions previstes en el Reglament de Règim Intern de cada centre. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓ: </li></ul><ul><li>- Mediador/a del centre (professor/a del centre) </li></ul><ul><li>- Representant de l’AMPA (o representant de pares) </li></ul><ul><li>- Alumne/a </li></ul><ul><li>- Psicopedagog/a del centre </li></ul><ul><li>- Equip directiu </li></ul><ul><li>ÀMBIT: </li></ul><ul><li>L’àmbit d’aplicació fonamental i bàsic és d’alumne a alumne. </li></ul><ul><li>REQUISITS: </li></ul><ul><li>- Voluntat de sol·licitud (voler) </li></ul><ul><li>- Anàlisi de la situació (exposició sincera dels fets per les dues parts) </li></ul><ul><li>- Compromís personal (voluntat de canvi) </li></ul><ul><li>FASES I METODOLOGIA </li></ul><ul><li>Identificació de l’origen (fase del per què) </li></ul><ul><li>Debat i decisions de grup </li></ul><ul><li>Presa de posició i decisions personals de canvi </li></ul><ul><li>PROCÉS </li></ul><ul><li>Conflicte entre alumnes </li></ul><ul><li>Selecció de casos per part de l’equip directiu o del cap d’estudis i remissió al mediador/a </li></ul><ul><li>Les parts voluntàriament es reuneixen amb el mediador/a i s’assabenten del procés. </li></ul><ul><li>Si una de les parts o les dues no volen participar-hi, se segueix el procediment tradicional (sanció). </li></ul>
 11. 11. D’INTERVENCIÓ <ul><li>MODEL D’ACTUACIÓ REPECTE A L’ALUMNAT QUE PRESENTA ALTERACIÓN CONDUCTUALS QUE DIFICULTEN LLEUMENT </li></ul><ul><li>MODEL D’ACTUACIÓ REPECTE A L’ALUMNAT QUE PRESENTA ALTERACIÓN CONDUCTUALS QUE DIFICULTEN GREUMENT </li></ul><ul><li>PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS DE POSSIBLE ACAÇAMENT ESCOLAR O BULLYING </li></ul>
 12. 12. MODEL D’ACTUACIÓ RESPECTE A L’ALUMNAT QUE PRESENTA ALTERACIONS CONDUCTUALS QUE DIFICULTEN LLEUMENT LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR.
 13. 13. MODEL D’ACTUACIÓ ALTERACIONS CONDUCTUALS QUE DIFICULTEN GREUMENT
 14. 14. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS DE POSSIBLE ACAÇAMENT ESCOLAR O BULLYNG (plantilles PREVI)
 15. 15. PLA D’INTERVENCIÓ AMB ALUMNES AMB CONDUCTA DISRUPTIVA <ul><li>Objectius Específics: </li></ul><ul><li>1.- Reduir la conflictivitat en el centre escolar. </li></ul><ul><li>2.- Facilitar l’accés a l’educació als menors que es troben en situació de dificultat social i/o familiar, que els deriven a aquestes conductes </li></ul><ul><li>3.- Millorar la qualitat del clima escolar i familiar de l’alumne. </li></ul><ul><li>4.- Conèixer l’entorn sociofamiliar que dificulta el clima escolar. </li></ul><ul><li>Responsables: </li></ul><ul><li>Departament d’orientació , tutors, equip directiu i educadors </li></ul><ul><li>Temporalització: </li></ul><ul><li>Al llarg de tot el curs escolar. </li></ul><ul><li>Descripció de les activitats i mesures organitzatives: </li></ul><ul><li>Lliurament de les faltes setmanalment per part del tutor/a a l’alumne, el qual deurà tornar-les firmades pels pares en la següent sessió de tutoria, ja que en ell es reflecteixen les amonestacions i expulsions. </li></ul><ul><li>Avisar i contactar amb la família del menor per a tractar de resoldre el conflicte, treballant amb el tutor i/o equip directiu ,educador. </li></ul><ul><li>Proposta individualitzada d’ intervenció que tindria inclosa les dades, punts forts i dèbils de l’alumne i persona responsable designat per a treballar amb ell/ella . </li></ul><ul><li>Avaluació i seguiment del pla: </li></ul><ul><li>Avaluació quantitativa (descens del nombre d’amonestacions i expulsions) </li></ul><ul><li>Avaluació qualitativa (entrevistes amb tutor, família , alumne) </li></ul><ul><li>Seguiment de las avaluacions i es prendran mesures per part de la direcció del centre. </li></ul>
 16. 16. PROGRAMA D’ENSENYANCES D’HABILITATS INTERPERSONALS PER ADOLESCENTS ( PEHIA ) <ul><li>Aquest programa és utilitzat per a les habilitats socials en grup, i s’utilitza per prevenció i/o intervenció: </li></ul><ul><li>Els temes tractats són: </li></ul><ul><li>1. Perquè és important ensenyar habilitats interpersonals en l’adolescència </li></ul><ul><li> 1.1.Importància de les relacions amb els pares </li></ul><ul><li> 1.2.Importància de les relacions amb els iguals </li></ul><ul><li> 1.3.Importància de les relacions heterosexuals </li></ul><ul><li>2.Tècniques d’ensenyança utilitzades: instrucció verbal, modelat,assaig de conducta,retroalimentació i reforçament positiu, tasques per a casa. </li></ul><ul><li>3.Aprendre a expressar molèstia, desagraïment i/o disgust. </li></ul><ul><li>4. Puc dir “no”. </li></ul><ul><li>5. Com puc defensar els meus drets personals. </li></ul>
 17. 17. APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE L’AUTOCONTROL EMOCIONAL, “ULISSES” <ul><li>Aquest programa forma part del Projecte Olimpo, inclòs en el Pla Nacional sobre Drogodependències. </li></ul><ul><li>OBJETIUS ESPECÍFICS: </li></ul><ul><li>. Conèixer i analitzar les pròpies emocions i les dels altres </li></ul><ul><li>. Analitzar la pròpia capacitat d’autocontrol emocional </li></ul><ul><li>. Entrenament en conductes d’autocontrol de l'ansietat i la ira </li></ul><ul><li>. Aprendre a expressar emocions de forma positiva </li></ul><ul><li>. Potenciar l’expressió emocional per millorar la relació amb l’entorn. </li></ul>
 18. 18. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE HABILITATS SOCIALS, “ATENEA” <ul><li>Aquest programa forma part del Projecte Olimpo, inclòs en el Pla Nacional sobre Drogodependències. </li></ul><ul><li>OBJECTIU: </li></ul><ul><li>Desenvolupament de la competència social de l’alumne </li></ul><ul><li>COMPONENTS: </li></ul><ul><li>1. Què és la comunicació? </li></ul><ul><li>2. Saps escoltar als altres i fer que t’escolten? </li></ul><ul><li>3. Practiquem diàriament les habilitats apreses </li></ul>

×