Your SlideShare is downloading. ×
Juridisch corresponderen week 5 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Juridisch corresponderen week 5 2013

407
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
407
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. JURIDISCH CORRESPONDERENWEEK 5Aleid van de Vooren-Fokma
 • 2. PROGRAMMA• Bespreking huiswerk: brief ontslag• Eenheid onderwerp – inleiding - slot• Stijl
 • 3. HUISWERKOPDRACHT• Wat moest je doen?• Je cliënt schriftelijk vertegenwoordigen:• een correct feitenrelaas met alleen de relevante feiten schrijven• het daarop gebaseerde betoog schrijven, met een standpunt en minimaal tweedeugdelijke argumenten• standpunt en argumenten met signaalwoorden aan elkaar verbinden - incorrect en helder Nederlands.
 • 4. BEOORDELINGA• 1 punt voor volledig, neutraal verteld, (chrono)logisch en relevantfeitenrelaasB• 1 punt voor argumentatie met correct standpunt, correcteargumenten, logische opbouw en juiste signaalwoorden)• Let op: geen punt voor A of B bij 2 of meer taalfouten (spelling,hoofdletters, leestekens, woordkeus, werkwoordstijden, zinsbouw,stijl)
 • 5. FEITENALINEA EN BETOOG• Wat zijn de relevante feiten in de casus?• Wat is het standpunt van Bayani?• Wat zijn de argumenten daarvoor?
 • 6. DE ARGUMENTATIE 1Argument 1, bijvoorbeeld:Mijn cliënt vecht zijn ontslag aan om de volgende redenen.In de eerste plaats is voor ontslag op staande voet een dringendereden vereist: gedrag van de werknemer waardoor de werkgever hetdienstverband redelijkerwijs niet hoeft te laten voortduren (BW,artikelen 7:677, 7:678). De leesproblemen van mijn cliënt kunnen nietals dringende reden worden beschouwd, omdat deze nooit eerderaanleiding vormden voor klachten.
 • 7. DE ARGUMENTATIE 2Argument 2, bijvoorbeeld:Ten tweede had mijn cliënt, als hij onbekwaam was voor zijn functie,eerder moeten worden gewaarschuwd. Dit heeft u echter niet gedaan.Argument 3, bijvoorbeeld:Daarbij komt, dat u mijn cliënt niet de mogelijkheid heeft gegeven zichte verweren tegen de kritiek of zijn gedrag te verbeteren.
 • 8. DE ARGUMENTATIE 3Conclusie, bijvoorbeeld:Kortom: u heeft niet voldaan aan de wettelijke eisen voor ontslag opstaande voet, door een arbeidscontract op te zeggen zonder dringendereden. Het ontslag is daarmee kennelijk onredelijk. Dit betekent dat uschadeplichtig bent.
 • 9. DE ARGUMENTATIE 4• Je had in deze casus ook correct kunnen argumenteren zonderwetsartikelen te gebruiken. Zie antwoordmodel.• Let op de opbouw van je betoog.• standpunt  argumenten• argumenten  conclusie• standpunt  argumenten  conclusie
 • 10. VEELGEMAAKTE FOUTEN• Bayani Verlarde• Naar aanleiding van het ontslag van mijn cliënt schrijf ik u dezebrief.• ‘Hierbij verzoek ik u tot vernietiging van zijn ontslag en doorbetalingvan zijn loon.’• In de feitenalinea: ‘Mijn cliënt vindt dat hij helemaal geen groteleesfouten maakt.’• In de feitenalinea: ‘Mijn cliënt stelt dat het ontslag onterecht is. Hij isimmers nooit gewaarschuwd.’
 • 11. VEELGEMAAKTE FOUTEN• In het betoog: ‘Er zijn voldoende redenen om het ontslag nietig teverklaren.’• In artikel 7:677 BW staat dat wanneer een werkgever dearbeidsovereenkomst wil beëindigen met de werknemer, dewerknemer hier wel van op de hoogte moet zijn. In artikel 7:768 lid 2BW zijn de voorwaarden genoemd op basis waarvan de werkgeverde arbeidsovereenkomst kan beëindigen. De voorwaarden die in ditartikel worden genoemd zijn van toepassing op mijn cliënt. In artikel6:682 BW staat dat de rechter de werkgever ook kan veroordelen dearbeidsovereenkomst te herstellen.
 • 12. ONDERWERP - INLEIDING - SLOT• Het is belangrijk dat je brief leest als één logisch geheel. Zorg er dusvoor dat onderwerpregel, inleiding en slot bij elkaar aansluiten.Gebruik dezelfde termen en formuleringen.• Onderwerpregel: waar gaat je brief over?• Inleiding: wat is je probleem en wat wil je van de ander?• Slot: wat moet de ander doen om je probleem op te lossen?
 • 13. DE ONDERWERPREGEL• Het onderwerp dekt de lading, is beknopt en correct.Mogelijkheden• Betreft: bezwaar ontslag B. Velarde• Betreft: verzoek intrekking ontslag B. Velarde• Betreft: verzoek doorbetaling B. Velarde• Let op: in de onderwerpregel kun je vaak woorden weglaten - zoalsin een krantenkop
 • 14. DE INLEIDING• De inleiding omvat de aanleiding, het probleem, (de relatie,) het doelen een leeswijzer.• Zeg in de inleiding niet dat je een brief schrijft; dat is wel duidelijk.Voorbeeld• Op [datum] ontsloeg u mijn cliënt [naam]. Deze is van mening dat ditonterecht is gebeurd. Namens hem verzoek ik u het ontslag in tetrekken. Hieronder leest u wat daarvoor onze argumenten zijn.
 • 15. HET SLOTIn het slot• herhaal je je verzoek (niet je standpunt!)• geef je noodzakelijke details (rekeningnummer, naam, et cetera)• geef je een exacte termijn (liefst met datum)• bied je de gelegenheid voor contact• formuleer je een passende afsluiting
 • 16. HET SLOTVoorbeeldHierboven heb ik beargumenteerd waarom het ontslag van mijn cliëntonterecht is. Ik verzoek u dan ook het ontslag onmiddellijk in te trekkenen het salaris van mijn cliënt door te betalen op [rekeningnummer,naam]. Ik hiervan verwacht een schriftelijke bevestiging binnen tweeweken na de datum van deze brief. Daarmee kunt u voorkomen datmijn cliënt naar de rechter stapt. Vanzelfsprekend ben ik graag bereidmet u van gedachten te wisselen over deze zaak. U kunt mij bereikenvia [contactgegevens].
 • 17. OPDRACHT 1: HET KATTENLUIKKattenluik• De studenten hebben een kattenluik geplaatst in de achterdeur vanhet huis. Dit blijkt echter niet goed te functioneren. Femke schrijfteen klachtenbrief aan de fabrikant van het kattenluik.• Maak een schrijfplan voor de brief• Schrijf de onderwerpregel, de inleiding en het slot van de brief.
 • 18. STIJL: DIRECT EN PERSOONLIJKSCHRIJVEN• Geen onnodige moeilijke woorden en onduidelijke zinnen• Voldoende en correcte signaalwoorden
 • 19. ACTIEF FORMULEREN• De juridisch adviseur schrijft een bezwaarschrift.• De juridisch adviseur = onderwerp• schrijft = persoonsvorm• Een bezwaarschrift = lijdende voorwerp• Hoe zit dat in• De onzekere cliënt wordt door de ervaren jurist geadviseerd?
 • 20. OPDRACHT: ACTIEF FORMULERENHerschrijf de volgende zinnen in de actieve vorm:1. De fout werd gecorrigeerd door de supermarktmanager.2. Door Femke wordt bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning.3. De decaan is door de examencommissie geraadpleegd voordat hetBAS werd uitgebracht.
 • 21. VOORBEREIDING WEEK 6:ONTBINDING KOOPOVEREENKOMST• Bestudeer de casus• Bereid in steekwoorden het slot voor:• herhaling van het verzoek (niet het standpunt!)• noodzakelijke details (rekeningnummer, naam, et cetera)• exacte termijnen• een passende afsluitende zin
 • 22. HUISWERK VOOR WEEK 6• Kopieer het format uit de handleiding, plak dit in een leeg documenten vul je naam en klas in.• Schrijf de gehele brief (ook de feiten en het betoog) met degegevens die in het format staan.• Formuleer zelf de onderwerpregel, de inleiding en het slot. Zorg dathet verband tussen onderwerp, inleiding, kern en slot helder is.• Let extra op een directe, persoonlijke, heldere stijl.• Neem je brief volgende keer mee!

×