Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei

3,755 views

Published on

Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei

 1. 1. Lean HRSamen werken aan concrete resultaten èn betrokken medewerkers Monica Vos, Jasper Brandt 19 mei 2011
 2. 2. Lean HR AgendaIntroductieWat is lean?• CartoonspelVormen van HR verspilling• FilmLean toepasbaar bij Avery?• KaizenHet gaat om klantdenken!Aanpak Kaizen bij Avery:• Wens van de klant• Proces, knelpunten, actieplan, meetplan• ResultatenWerken aan betrokkenheidTypische resultatenTipsVragen?
 3. 3. Lean HR Een voorbeeld uit de praktijk… De oorzaak van knelpunten: proces Vergeten of kwijt  Invullen Opsturen naar  Goedkeuring  Goedkeuring  Goedkeuringwijzigingsformulier hoofdkantoor leidinggevende districtsmanager HRM Zoveel goedkeuringen? Altijd? HR Admin: Formulier Overtypen Manager Overtypen in Goedkeuring brief onduidelijk, formulier controleert Systeem door medewerker niet compleet naar brief brief Tijdrovend Toegevoegde waarde? Foutkansen Proces niet afgerond
 4. 4. Lean HR Why focus on problem-solving? Wat is “lean”?•Maak problemen continu zichtbaar om deze vervolgens op te kunnen lossen Problemen zijn kansen! Organisaties zonder problemen hebben een groot probleem!•Ontwerp de processen zodanig, dat afwijkingen makkelijker te vinden zijn•Symptoombestrijding, zonder aandacht voor de oorzaak resulteert in herhaling•Continu aandacht voor Lean zorgt voor continu leren en verbeteren Not to have problems is the greatest problem of all… Taiichi Ohno
 5. 5. Lean HR Wat is “lean”?Lean is: Lean is niet:• Een manier van denken • Korte termijn denken: quick fix• Een management filosofie • Een project of programma• Gebaseerd op de principes • Een set van tools  Klant eerst • Iets dat je naast je gewone werk  Lerende organisatie doet  Proces georiënteerd  Streven naar verbetering en reductie van verspilling  Lange termijn focus
 6. 6. Lean HR LEAN: wat houdt het in – definitieLeanIs een filosofie waarin continu gestreefd wordt de klanttevredenheid te verhogen dooreen samenspel tussen medewerkers en leidinggevenden gericht op het wegnemen vanverspillingen uit het proces met de klant als uitgangspunt. Alleen activiteiten Minimale kosten die waarde toevoegen …om de door de Lean klant vereiste Juiste kwaliteit kwaliteit te leveren… … op het vroegst mogelijke moment Minimale tijd (zoals afgesproken) Gaat dus niet om het reduceren van FTE‟s!
 7. 7. Lean HRCartoonspel
 8. 8. Lean HRCartoonspel
 9. 9. Lean HRCartoonspel
 10. 10. Lean HRCartoonspel
 11. 11. Lean HRCartoonspel
 12. 12. Lean HR LEAN: 7 vormen van verspilling OverproductieTalent We geven de klant méér Vervoer Medewerkers worden niet ingezet diensten dan nodig. Zaken Zoeken naar collega, lopen op eigen (kennis)niveau. dubbel doen: bv papier en naar experts op andere Vaardigheden uit trainingen wordt digitaal dossier bijhouden verdieping. onvoldoende benut. Klachten Aanvraagformulieren met te afhandelen in plaats van echte veel goedkeuringsmomenten. werk uitvoeren VoorraadBeweging Voorraad dossiers, aanvragen,Informatie na moeten vragen, of brieven. Ongelezen mails.omdat deze niet is vastgelegd. OpenstaandeGebruik van systeem: veel mutatieverzoeken.handelingen voordat informatieverwerkt is. Wachten Wacht op collega, informatieFouten en/of goedkeuring. Wacht opVergissingen maken, verkeerde verklaring goed gedrag bijinformatie toch verwerken indiensttreding.(rework). Aanvraag formulieren Overbewerking(bv mutatie) verkeerd of onvolledig Onnodige informatie wordt ookinvullen. verwerkt. Zelfde informatie op meerdere plekken vastleggen. Iedereen eigen excel overzichten. Wat is de 8e verspilling?
 13. 13. Lean HR Film Lean kantoor in actieWat voor verspillingen zien jullie?
 14. 14. Lean HR Van principles naar praktijk AVERY DENNISON PLAN TO WIN Our Vision: Make every brand more inspiring and the world more intelligent Business Strategies Business System Leadership Practices Principles Strategy Action Plan “What we do to“How we lead” deliver the results” “What we will “Operationalizing achieve” the principles”
 15. 15. Lean HR Avery Dennison PPP raamwerk • Wat doen we en waaromPurpose • Hoe werken wijProcess • Hoe betrekken en ontwikkelenPeople wij onze medewerkers
 16. 16. Purpose Process People Focus on Customers and the Market Rally & EmpowerCustomer Needs The uncompromising focus on People Create systems and value Enabled by people with creating tangible and intangible streams that make it easy for empowerment, influence, value for the customer customers to pull value capability & accountability Customer Value Propositions Personal Leadership Pull Systems & Value Streams Build Organizational Provide Vision & Collaborate AcrossEmployee Capability Direction Boundaries Needs A culture of surfacing gaps, Creating absolute clarity on a going to the source for data, & Teams and “teamwork” support purpose and direction that is solving problems with speed, the collaboration & cross- compelling and worthy of our effectiveness & humble self- organizational challenges highest commitment reflection Vision - Mission - Values - A-3 Thinking & Continuous Teamwork Purpose Improvement Think Big & Act Drive Action & Model Integrity &Business Execution Social Responsibility Needs Boldly Ensuring that our annual plans Managing cross-organizational Creating the high-performance, and daily actions will have the value streams and projects to high-trust work culture that highest impact drive the flow of value. “hardwires” our values into consistent actions 16 Integrates Mid-Range Planning well with our leadership principles Culture & Climate Process & Project Management Managing
 17. 17. Lean HR Onze leadership principles in de praktijk " Voldoen aan de behoefte van onze klanten door het" Problemsolving is een instellen van onze Qualitymanier om problemen op Gates en Kwaliteits-te sporen en op te bewustzijn training.”lossen.” Hans RemmelzwaalManodj Nandpersad Solvent FlowplannerHZW Coating Senior Workcouncil ChairmanOperator
 18. 18. Lean HR Gemba KaizenGemba = werkvloer Ook.. De plek waar het belangrijkste gebeurtKaizen = voortdurende verbetering Verbeteren d.m.v. van vele , kleine stappen, die elkaar steeds opvolgen… continu verbeteren, in een korte tijd HR….. Heb daarbij aandacht voor de klant!
 19. 19. Lean HR Klantdenken: herken de noodzaak“Dat mutatieformulier is pas gisteren binnengekomen en ligt nog onder op de stapel” “We weten waar het iedere keer fout gaat, en toch moeten we het elke keer achteraf corrigeren” “Nee, deze ken- en stuurgetallen kunnen wij niet leveren” “Er is een (papieren) procedure, maar helaas wil dat nog niet zeggen dat we zo ook werken in de praktijk” “Het spijt me, mijn collega is er even niet, maar ze belt u terug……..” “Door die slechte werkoverdracht toen hij wegging is heel wat kennis verloren gegaan” “Hoezo een slechte score op klanttevredenheid? We doen nog wel zo ons best!” “Het spijt me, maar uw aanvraag is zoek geraakt in de post……..” “Nog geen terugkoppeling gehad? Ik heb die persoon 2 weken geleden al afgewezen.” “Wij hebben piepsysteem om te weten of dingen (niet) goed lopen”
 20. 20. Lean HR DoelTrigger voor de KaizenFeedback van Hiring Managers, Payroll, HR en nieuwe medewerkers – getoetst mettevredenheidsonderzoek - toont een lage spreiding in de resultaten mbt tevredenheid.Dit impliceert een inconsistent en ongecontroleerd proces.Doelstelling van de KaizenBegrijpen van de knelpunten in het huidige Nieuw In dienst proces voor de verschillendevormen van indiensttreding (nieuw bij Avery Dennison, transfer, expat) en deze vertalennaar verbeteringen om een gedegen, gestandaardiseerd en vlekkeloos proces tegaranderen.
 21. 21. Lean HRVoice of the Customer (HR)
 22. 22. Lean HRProces map: huidig proces Proces knelpunten Duurt te lang Foutgevoelig Dubbel werk  Wettelijke risico‟s Ontevreden klant  Etc.
 23. 23. Lean HR Proces map: huidig proces• 50 proces stappen• 99 knelpunten – met als resultaat: te late actie door HR of herstelwerk/gemiste acties/fouten/ontevreden klanten• Slechte start van het proces veroorzaakt rework en volgt hierna gedurende het hele proces• Slechte handovers: minimaal 10 verschillende rollen in het proces betrokken
 24. 24. Lean HR Knelpunten• Onduidelijke verantwoordelijkheden – gedurende proces indiensttreding• Rework – onvolledige informatie / communicatie – hele proces• Onduidelijke verwachtingen gedurende proces (vooral van transfers en expats)• Geen standaard procedure voor transfers• Benodigde tijdslijn : onduidelijk of niet gerespecteerd – kan leiden tot juridische risico‟s• Templates en ondersteunende documenten (intro plan/contracten/formulieren): moeilijk om te vinden / teveel / dubbel• Onboarding website: toegankelijkheid zowel voor medewerker als voor leidinggevende (> 50 %)• Introductie programma laat of niet en onvoldoende uitgevoerd• Veel handmatige data input: foutgevoelig en hoge workload Rework in dit proces Beslaat in totaal 50 % van HR assistants beschikbare tijd
 25. 25. Lean HR Knelpunten vertalen naar oplossingenSolutions mapped against bottlenecks High impact Some impact - > SOLUTIONS: grouped - see matrix for details Communi- Empl Procedures Roles Roles - proper Training Standardize Digital Profile Database – Onboarding HR portal Workflow – cation availability clarity responsibilities set-up forms based share website personal info solutions for intro checklist personal/conf. & remind forIssues info actionPoor communication/ gathering High High High High Some High High High High High High High Highmissing infocauses rework(Wrong) promises Some Some … Some Some Some … Some Some Some Some Some Someleads to false expectationsNo procedure for transfers … … High High … High Some … Some … High … Highunclear what to doLack of timing awareness High Some … High … High Some … High … Some … Highon minimal cycletime/timeline/sequenceTemplates Some … High … … Some High High High Some Some Some Somedifficult to find/too many - causesreworkAccessibility onboarding site High … … Some … High … … High … High Some Somecauses unclarity and reworkRequests too late (safety … … Some High Some Some Some … Some … … … Highshoes/glasses)causes late availability/reworkIntroduction program Some High … High … High High … High … Some Some Highlate or none or poorly executedcauses poor start/dissapointedemployeeLate passport/visa check & entry High … … … … … … … … … … … Highlogisticscauses legal risksMany manual data transfers … … … … High … … High … High … … Highcauses error sensitivity & highworkload
 26. 26. Lean HR Control plan# Purpose of the measurement Measurement Unit of measure Target Execute by Update1 Quality: Sign-off introduction program % completion 90% By empl & hiring manger frequency Ongoing Introduction quality at process actions by employee & via page 2 in Feedback close-out manager form after introduction period (= probation period for new hires)2 Voice of customer: Corporate survey on business rating satisfaction Overall 8 Employee Ongoing Onboarding employee satisfaction introduction initiated after 90 (good) & no (Corporate) (anonymous) days single answers below neutral or 63 Process consistency: All hires hired via digital job % onboarded via 100% HR Assistant Quarterly Consistent use of digital job offer offer form job offer form form4 Legal: All contracts signed & received % on time 100% HR Assistant Monthly Timeliness signature of contract & day 1, passports check at job passport check offer5 Legal: Sign-off by HRM & % signed off 100% Payroll Monthly - ROE approval before adding to HR Assistant before adding to payroll (SOX) Payroll - Check on completed digifile Measure progress, risks and sustainability
 27. 27. Lean HR Actie plan• Action plan follows the progress curve• Actions mostly done by HR, some IT
 28. 28. Lean HR Resultaten AveryResultaten AveryKaizen Verzuim• Reductie jaarlijkse kosten verzuim in 3 jaar van 1.4 mln naar 1.1 mln reductie• Weg klaar naar e-HRM: Lean processen borgenKaizen Indiensttreding• Zaken worden gedaan zoals afgesproken• Tevreden mensen over indiensttreding• Correct ingevulde aanvraagformulieren• Efficiency: administratieve last 50% omlaag• 100% getekende arbeidsovereenkomsten retour voor datum indienst• Indienstacties zijn geregeld: Werknemer kan direct aan het werkKaizen training• Standaardisatie proces (aanleren nieuwe skills, updaten bestaande skills)• Bestaande skills blijven behouden en geregistreerd (juiste man op juiste plek)• Tijdreductie productiemanagement trainingsdata en-plan
 29. 29. Lean HR Werken aan betrokkenheid KxA=E Kwaliteit x Acceptatie = EfficiëntieStimuleren (bottom up werken) •Expertise zit daar waar het echte werk wordt uitgevoerd •Uitvoerders zorgen voor tevreden klanten •Benut creativiteit en inzet van elke medewerker optimaal •Deel inzichten •Niet eenmalig, maar continue veranderen/ verbeterenFaciliteren •Management: initiëren en ondersteunen van het verbeterproces •Werknemers verantwoordelijk tot op actieniveau •Zaken zijn meetbaar en zichtbaarLeren •Procesdenken ipv denken in acties: “ontzuiling van organisaties” •(Lean) projectmanagement vaardigheden
 30. 30. Lean HR Typische resultaten Lean Opruimen processen - 40 % vereenvoudiging haalbaar  Te veel goedkeuringen voor standaard zaken door historie of overcontrol  Combineren en integreren  Papieren tijger ontmantelen : goede processtart, voorkomen overtypen, elimineren bevestigingsbrieven Verhelderen  Rollen in de praktijk: kunnen doen waarvoor je betaald wordt  Eenduidigheid in je formulieren en afhandeling: voorspelbaar en goedkoper  Applicaties check-up: waar zitten de gaten en wat heb je nodig Effect  Transparante, uniforme werkwijze  Verantwoordelijkheden op de juiste plaats  Tijdig en betrouwbaar = Snelheid procesdoorloop  Inzicht in status, doorlooptijden en risico‟s  Minder wettelijke risico‟s  Klaar voor automatisering Maar vooral energie!  Gemeenschappelijke visie = draagvlak = verander behoefte
 31. 31. Lean HR Rolverandering HRImpact op de Business vanuit HR:• ……….. Proces ipv actiegericht werken Verrijking van het werk: Meer tijd voor tactische/strategische zaken Focus op de business, bv: - Verzuimreductie - Snelheid recruitmentproces - Juiste mensen juiste plek? - Betrokkenheid - Ontwikkelen leiderschap- HR spreekt taal van de business: meer kwantificeren en concretiseren- (Proactief) initiatief tonen- Lean projecten opzetten
 32. 32. Lean HR TipsKxA=E 10 geboden voor proces kwaliteit 1 Manage (klant)verwachtingen Ben vooraf duidelijk over procesgang, doorlooptijd en terugkoppeling. Richt jeop je klant 2 Hou het simpel Vraag niets wat je al weet. En vraag niets wat je klant niet kan weten. Hou het kort. 3 Closed-loop proces Het proces is pas klaar als de klant het eindresultaat ziet. 4 Daag goedkeuringsstappen uit Moet het proces echt op jou wachten of wil je geïnformeerd worden? Laat oneigenlijk werk los. 5 Elimineer controlestappen Denk Riekt naar „work-arounds‟. Je moet fouten voorkomen, niet achteraf genezen. „Lean‟ 6 Toets op ROI Staat de inspanning voor een actie wel in verhouding tot wat het oplevert? Direct boven indirect. 7 Anders = duur Uniforme uitvoering maakt voorspelbaar en betrouwbaar. Uitzonderingen zijn dure transacties. 80/20 regel. 8 Schrap correspondentie Is die brief echt nodig? Gebruik de aanvraag. Ben allergisch voor overtypen.Ontmantel 9 Maak papier digitaal papieren Papier raakt kwijt en laat slordig/half werk toe. Zet slimme digitale formulieren op. tijger 10 Borg je manier van werken Veranker kennis en afspraken in je procesgang en niet in papieren procedures.
 33. 33. Lean HR Tips KxA=E 10 geboden voor proces acceptatie 1 Zorg voor een actieve sponsor MT lid met woorden en daden. Mensen/ 2 Verwachtingen en doel helderdeelnemers Ben duidelijk over het doel en de gekozen aanpak. betrekken 3 Dagelijks betrokkenen essentieel in discussies en oplossingen Gebruik kennis uit praktijk, betrek personen met gezonde frustratie, procesdenkers en klanten. 4 Maak gebruik van een facilitator Bewaakt de procesgang van de werksessies, niet de inhoud. 5 Discussie stimuleren Draagvlak Gebruik alle informatie, verduidelijk en vat samen. Maak vooral heilige huisjes bespreekbaar. 6 Daag creativiteit uit Out-of-the-box denken om vastgeroeste denkpatronen te doorbreken. 7 Visualisatie werkzaamheden Kijk, ik kan eindelijk aantonen wat ik allemaal doe in de praktijk. 8 Momentum vasthouden Door snelle terugkoppeling, duidelijkheid in actie opvolging.Acceptatieorganisatie 9 Kosten en opbrengsten inzichtelijk maken Zorg voor onderbouwing van kosten van inefficiëntie per processtap. 10 Marketing en communicatie Enthousiasmeer met wat je bereikt hebt. Pilot strategie zorgt voor olievlek.
 34. 34. Lean HR TipsKxA=E Het resultaat: effectieve oplossing Oplossing is geaccepteerd Betrokkenen zijn onderdeel geweest van de oplossing. Zo kort en snel mogelijk proces Met de minste inspanning Kleinere foutkans Transparantie voor iedereen, dus ook voor de klant Harde opbrengsten zijn gedefinieerd Duidelijkheid wat HR bijdraagt Teambuilding Betrokkenen hebben meer begrip voor elkaar
 35. 35. Lean HRVragen?

×