contoh soalan aras taksonomi bloom

17,687 views
17,136 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Salam tksih atas perkongsian ilmu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Salam
  Pelajar-pelajar di aras IQ sederhana lebih sesuai diaplikasikan pendidikan melalui gambar terutamanya yang mempunyai masalah tidak menguasai 3M
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
17,687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
811
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

contoh soalan aras taksonomi bloom

 1. 1. ContohsoalanberpandukanarasTaksonomi Bloom<br />Disediakanoleh:<br />Kumpulan Sakura<br /><ul><li>AutdreyanakKanchin
 2. 2. JuriahMusrikh
 3. 3. Ting Chek Ming</li></li></ul><li>Isitempatkosongdenganjawapan yang paling sesuai.<br />3. Siva tidakmakanikan air tawarkeranaberbau_________. <br />A. Hapak<br />B. Busuk<br />C. Hanyir<br />Pengetahuan<br />
 4. 4. 5. Tandakan ( B ) padapernyataan yang benardan ( S ) padapernyataan yang salah.<br />Kita tidakperlumematuhiperaturansekolah. ( )<br />Kita hendaklahmenghormatiibubapakita. ( )<br />Kita hendaklahberusahauntukmencapaikejayaan. ( )<br />Kita perlumembuangsampahmerata-rata.<br />Memberusgigiadalahsatukesalahan. ( )<br />Pengetahuan<br />
 5. 5. Bulatkanjawapan yang betulberdasarkanpetikan yang diberikan.<br />Padamalam yang sunyiitu, kedengaransuaraorangmerungut-rungut. SuaraituadalahsuarakeresahanHalim. Nyamuk-nyamukyang berterbangandiataskepaladanmengigitnyatelahmenganggutidurnyasejaktadi.<br />1. Perkataanmerungut-rungutbolehdigantikandengan<br />A. mengeluh<br />B. bersungut-sungut<br />C. bercakap-cakap<br />D. menyesal<br />Kefahaman<br />
 6. 6. 2. MengapakahagaknyaHalimmenjadiresah ?<br />A. kerana dia tidak dapat tidur sebab di gigit nyamuk<br />B. keranadiaterlupahendakmenghantarayam-ayamkepada Pak Leman<br />C. keranadiatidakdapatbangunawalpadakeesokanpaginya<br />D. keranadiatidakmempunyaikelambu<br />Kefahaman<br />
 7. 7. 6. Pilihayat-ayat yang menggunakanperkataanbergarisdenganbetul<br />Senyumbesarorangituapabilamendapatpujiandaripadamajikannya.<br />Majlisperkahwinananakbangsawanitumakanbelanja yang besar.<br />Kegawatanekonomiduniamenjadimasalahbesarkepadanegara.<br />Kompleks Mega itutelahdirasmikanolehorangbesar.<br />I, II DAN III<br />I, II DAN IV<br />I, III, DAN IV<br />II, III, DAN IV<br />Aplikasi<br />
 8. 8. Pilihperibahasa yang sesuaidenganayat.<br />7. Kuala Lumpur menjaditumpuanorangramaiuntukmencaripekerjaan. <br />A.Adaubiadabatas<br />B.Adagulaadasemut<br />C.Adaudangdisebalikbatu<br />D.Banyakudangbanyakragam<br />Aplikasi<br />
 9. 9. Baca sajakdibawah, kemudianjawabsoalandibawah. <br />Bulatkanjawapan yang betul.<br />Tiba-tibaakutersedar<br />Lamunan yang merugikanterlepaskini<br />Sejarahhempedupahitkulupakan<br />Kini, kusemaikanbenih-benihharapan<br />Bersamajutaanimpian<br />Akukantempuhsegalacabaran<br />8. Ku semaibenih-benihharapanbermaksud<br />A. Pemuisimenanamkancita-citauntukberjaya<br />B. Pemuisibelajardenganbersungguh-sungguh<br />C. Pemuisimenanambenih-benihbaru di ladangnya<br />D. Pemuisimengharapkandirinyatidakdilupakan<br />Analisis<br />
 10. 10. 9. Pilihayat-ayat yang betul.<br />Atletitutelahdipilihsebagaiperagawannegara.<br />PuanYusniamatmenyayangianaktunggalnyaitu.<br />Selimutyang kotorituperludirendamsebelumdicuci.<br />Pak Dolahmenebanglalang di belakangrumahnyasemalam.<br />A. I dan IV sahaja<br />B. II dan III sahaja<br />C. III dan IV sahaja<br />D. II, III, dan IV sahaja<br />Analisis<br />
 11. 11. Susunsemulaperkataan-perkataan/frasa-frasaberikutsupayamenjadisebuahayat yang sempurna. <br />10. yang / terumbang-ambing / perahu / ombak / itu / kecil / dipukul<br />-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />Sintesis<br />
 12. 12. 11. Susunayatdibawahmengikuturutan yang betul:<br />a. kemudianorangramaimenolongmangsa yang cedera.<br />b. tiba-tibadiaternampakkemalanganantarasebuahkeretadenganmotosikal.<br />c. mangsakemalanganitutelahdihantarke hospital untukdirawat.<br />d. Fauzisegerakepondoktelefondanmenelefon polis danambulans.<br />e. Fauzisedangmenunggangbasikaldisebatangjalanraya.<br />Sintesis<br />
 13. 13. Pilih tanda baca yang betul.<br />A. ”Amboi, Cantiknya cucu nenek hari ini! Zura hedak pergi ke mana, „ tanya nenek.<br />B. ”Amboi, cantiknya cucu nenek hari ini! Zura hendak pergi kemana?” tanya nenek.<br />C. Amboi, cantiknya cucu nenek hari ini! Zura hendak pergi ke mana? Tanya nenek.<br />D. Amboi cantiknya cucu nenek hari ini! Zura hendak pergi ke mana? Tanya Nenek„.<br />Penilaian<br />
 14. 14. Bandingbezakankebaikandankeburukanmenontontelevisyen.<br />__________________________________________________________________<br />__________________________________________________________________<br />__________________________________________________________________<br />__________________________________________________________________<br />___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
 15. 15. Tamat……<br />

×