Catalog publicatii gratuite

663 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
279
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Catalog publicatii gratuite

 1. 1. Cine suntem:O voce baptistă în România (Fundaţia Mantachie) reprezintă lucrarea detipărire şi distribuire de literatură gratuită a Adunării baptiste Harul Suveran dinBocşa alături de alte adunări surori de aceeaşi credinţă şi practică. Adunărilenoastre descind din prima adunare pe care Domnul Isus Cristos a zidit-o în timpullucrării Sale pământeşti. Înaintaşii noştri au existat în toate veacurile printremontanişti, novaţieni, donatişti, paulicieni sau waldenzi, fiind cunoscuţi în generalsub numele de anabaptişti. Noi insistăm asupra doctrinei şi practicii biblice, credemîn independenţa fiecărei adunări baptiste nou testamentare şi în separarea acesteiafaţă de stat şi de orice organizaţie religioasă omenească (cum ar fi denominaţiunile,comunităţile sau uniunile de biserici, etc).Text şi editare - Raul EnyediCoperta, grafică & design publicaţii - Aurel Miclea jr.
 2. 2. NoutăţiHG5. Predici cu har de Charles H. SpurgeonDeoarece am împlinit zece ani de când am început tipărirea deliteratură la Fundaţia Mantachie – O voce baptistă în România,vă oferim o compilaţie, în ediţie aniversară, a celor şapte predicicelebre ale lui C.H. Spurgeon, pe care în aceşti ani le-am tipăritindividual în zeci de mii de exemplare.D6. Iehova Ţidqenu. Domnul, Îndreptăţirea noastrăde Ron Crisp.Cum poate omul păcătos să fie îndreptăţit de Dumnezeul sfânt?Prin natura noastră, încercăm să ne câştigăm îndreptăţirea prinpropriile noastre fapte sau merite. Plecând de la unul din numelelui Dumnezeu din Vechiul Testament, Iehova Ţidqenu (Domnul,Îndreptăţirea noastră), Ron Crisp arată calea lui Dumnezeu de
 3. 3. îndreptăţire a păcătoşilor, şi anume, prin Isus Cristos şi prin credinţa în El. Doctrinaîndreptăţirii prin har este una din cele mai importante învăţături ale Scripturii, şiînţelegerea ei va fi de un real folos în practica unei vieţi creştine autentice.D7. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu de Ron Crisp„A vorbit Dumnezeu? Cum a vorbit El? Ce a spus? A spus deja totce a intenţionat să spună? Unde putem găsi o consemnare exactăa revelaţiei Sale pentru om?” Acestea sunt întrebările cu care îşiîncepe broşura Ron Crisp şi la care răspunde pe parcursul ei. IsusCristos reprezintă sfârşitul revelaţiei lui Dumnezeu pentru om, căciprin El şi prin apostolii Săi, Dumnezeu ne-a spus tot ceea ce avemnevoie să ştim despre El şi despre planul Său de mântuire. Acestmaterial oferă de asemenea un ajutor scriptural în evaluarea şi discernerea celorcare pretind astăzi că Dumnezeu le oferă revelaţii speciale.2
 4. 4. HG6. Mântuirea, numai prin har de Charles H. Spurgeon„Dacă tu faci un pas către Dumnezeu, El face doi către tine”.Această zicală populară reprezintă concepţia celor mai mulţidespre felul cum se obţine mântuirea. Însă această concepţie estenebiblică şi prezintă o evanghelie falsă, deoarece afirmă cământuirea este parţial meritul lui Dumnezeu şi parţial meritulomului. În această predică, C.H. Spurgeon explică ce înseamnăcuvintele apostolului Pavel, „El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemaresfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi dupăharul care ne-a fost dat în Cristos Isus, înainte de veşnicii...”H2.3. Alegerea de Charles H. SpurgeonA făcut oare Dumnezeu o alegere între oameni în ce priveştemântuirea? Dacă da, a ales Dumnezeu oameni pentru că aprevăzut ceva bun în ei, vreun merit care să îi recomande, vreodorinţă de mântuire sau de credinţă în El? Scriptura afirmă că niciun om nu are vreun merit înaintea lui Dumnezeu, şi că alegerea3
 5. 5. Lui nu îşi găseşte cauza în om, ci în harul şi iubirea Sa. C.H. Spurgeon explicăînţelesul afirmaţiei apostolului Pavel: „...de la început Dumnezeu v-a ales pentrumântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.”H5.2. Perseverenţa în sfinţenie de Charles H. SpurgeonÎn această predică, Spurgeon arată cum Dumnezeu sădeşte îninima celor mântuiţi dorinţa de a se depărta de rău şi a seasemăna tot mai mult cu Domnul Isus. Având o natură schimbată,bucurându-se de prezenţa şi îndrumarea Duhului lui Dumnezeu,credinciosul va căuta să elimine din viaţa sa păcatul, şi chiar atuncicând se întâmplă să fie înfrânt de păcat, el nu se va mulţumi sărămână în acea stare, ci va alerga la Dumnezeu pentru iertare şiîndreptare. Aceia care încep să meargă pe calea credinţei, dar nuperseverează până la capăt, nu au avut niciodată o experienţă reală a mântuirii,deoarece Dumnezeu duce la bun sfârşit tot ceea ce începe şi nu va lăsa pe niciunuldin copiii Săi să se piardă.4
 6. 6. S4. Părăsind Crăciunul de Raul EnyediÎn această mărturie, Raul Enyedi povesteşte cum, căutând să ţină un Crăciun biblic,a început să cerceteze Scriptura pentru a descoperi cum trebuie să celebreziCrăciunul în aşa fel încât să fii plăcut lui Dumnezeu. A descoperitcu surprindere că tot ce facem de Crăciun, bradul, colindele,darurile, mesele îmbelşugate, ba chiar data de 25 decembrie şiînsăşi ideea sărbătorii provin din păgânismul condamnat deScriptură. „Cum pot oare avea un Crăciun creştin, scriptural, dacănimic din ceea ce fac nu este poruncit de Scriptură? Cum am ajunsnoi, creştinii, să ţinem o sărbătoare pe care Biblia nu oporunceşte? De ce am ales o dată evident greşită şi obiceiuri carenu seamănă cu nimic din Scriptură? Şi dacă tot ce ţine de Crăciun, lucruri pe care lecredeam creştine, nu vin din Noul Testament, atunci de unde vin?” Răspunsurile laaceste întrebări l-au determinat pe autor să părăsească sărbătoarea Crăciunului.5
 7. 7. EvanghelizareE1. Calea spre viaţă veşnică de Raul EnyediUn tânăr religios l-a întrebat odată pe Isus „Ce să fac ca sămoştenesc viaţa veşnică?” În întrebarea sa se cuprinde întreagaconcepţie umană despre salvarea sufletului. Fiecare religie cautăsă ofere un răspuns şi reţeta mântuitoare. În Scriptură găsimrăspunsul la întrebarea tânărului: „Ce este cu neputinţă la oameni,este cu putinţă la Dumnezeu.” Această broşură se adreseazătuturor celor ce doresc să afle singura cale spre viaţă veşnică.E2. Caut păcătoşi! de Curtis PughÎn general, omul are o părere bună despre sine însuşi,căutând să îşi arate celorlalţi doar laturile pozitive, şi să îşi scuzepăcatele în faţa lui Dumnezeu. Cristos însă a venit să caute şi sământuiască pe cei păcătoşi. Doar cei ce se văd păcătoşi simt cuadevărat nevoia iertării. Această broşură lansează tuturorprovocarea de a-şi analiza propria stare din prisma standardului dedreptate al lui Dumnezeu.6
 8. 8. E3. Cea mai mare pierdere de Milburn CockrellOricine poate pierde în viaţă lucruri şi persoane dragi. Dar careeste bunul cel mai valoros pe care îl are omul, mai valoros decâttoate averile, puterea şi faima şi care, odată pierdut, nu mai poatefi vreodată recuperat? Isus Cristos a spus: Ce ar folosi unui om săcâştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Este pierdereasufletului un pericol pentru fiecare om? Şi care este calea de scă-pare? Această broşură trimite la răspunsurile oferite de Scriptură.E4. O întrebare personală şi îndrăzneaţă: A fost numele tău scrisîn cartea vieţii înainte de întemeierea lumii?De Forrest KeenerÎncă înainte de a crea lumea, Dumnezeu a scris într-o cartenumele tuturor celor care vor fi mântuiţi. Tu poţi ştii dacă numeletău a fost scris în această carte! Indiferent dacă eşti membru într-obiserică sau nu, dacă nu ştii sigur răspunsul la întrebare, trebuie săciteşti această broşură!7
 9. 9. E5. Pocăinţă sau moarte de Rosco BrongÎn Scriptură citim că nici un păcat nu va rămâne nepedepsit, şi căpedeapsa dreaptă pentru păcat este moartea. Singura cale descăpare este pocăinţa, adică întoarcerea de pe calea păcatelor laDumnezeu şi credinţa în Isus Cristos. Astăzi există multe concepţiigreşite despre ce înseamnă pocăinţa, iar această broşură vine înîntâmpinarea tuturor celor care doresc să ştie ce învaţă Scripturadespre pocăinţă.E6. Murind înşelat de Milburn Cockrell.Evanghelia este vestea bună a singurului fel în care sufletul omului poate fi salvatde Dumnezeu, dar mulţi astăzi vestesc o minciună care face caoamenii să îşi pună încrederea în ceva fals sau parţial adevărat şisă meargă pe o cale care nu duce la salvarea pe care ei oaşteaptă. Mulţimea de confesiuni şi denominaţii din sânulcreştinismului care, pornind de la aceeaşi Biblie predică mesajediferite, este o dovadă în acest sens. Această broşură se adre-sează tuturor celor ce doresc să fie siguri că încrederea lor este înEvanghelia Scripturii şi că merg pe calea plăcută lui Dumnezeu.8Pocăinţă sau moarte
 10. 10. Doctrina haruluiHG1. Diferenţa dintre vechea şi noua evanghelie deRolfe BarnardApostolul Pavel a avertizat adunările că vor veni oameni care vorînvăţa „o altă evanghelie”, adică vor predica o altfel de cale demântuire decât cea predicată de apostoli. Această evangheliediferită este mesajul mântuirii prin fapte. Rolfe Barnard compară de-a lungul acestei predici afirmaţiile şi implicaţiile Evangheliei haruluişi ale evangheliei moderne şi arată că afirmaţiile de genul, „Dumnezeu şi-a făcutpartea, restul depinde de tine” sunt contrare Scripturii.HG2. Oare eşuează Dumnezeu? de Curtis Pugh„...iadul este un monument înspăimântător al eşeculuiDumnezeului Triunic în mântuirea mulţimilor care sunt acolo…păcătoşii merg în iad deoarece Dumnezeul Atotputernic nu a pututsă îi mântuiască. El a făcut tot ce a putut. El a eşuat.” Aşa spunea9
 11. 11. nu demult un predicator faimos, iar părerea sa este împărtăşită astăzi de mulţi. Câtde departe este această opinie populară de cuvintele lui Dumnezeu din Isaia, 46:10,„Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încăîmplinit. Eu zic: ‚Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce laîndeplinire toată voia Mea.’” Este Dumnezeu suveran în mântuirea oamenilor, saunu? Încearcă El să mântuiască pe cineva şi nu reuşeşte? În această broşură găsiţirăspunsurile Scripturii.HG3. Poţi trece acest test? De Curtis PughŞase întrebări simple, care cer răspuns de tip da sau nu, neprovoacă să medităm la starea omului păcătos, nemântuit,înaintea lui Dumnezeu. Poate el să primească şi să înţeleagăCuvântul lui Dumnezeu? Are puterea să vină neajutat la Cristos?Poate alege să se pocăiască şi să creadă? Întrebările sunt urmatede răspunsurile şi explicaţiile Scripturii.10
 12. 12. HG4. Înţelesul cuvintelor „toţi” şi „lume” în Sfânta Scriptură deHarold Brunson jr.Cât de importantă este înţelegerea unor cuvinte cheie aleScripturii? În planul mântuirii, înţelesul corect al cuvintelor „toţi” şi„lume” este fundamental. A murit Cristos pentru „toţi oamenii” fărăexcepţie (adică pentru toţi oamenii care au trăit, trăiesc sau vor trăivreodată) sau pentru „toţi oamenii” fără distincţie (pentru tot felulde oameni)? Harold Brunson Jr., după ce explică regulile deinterpretare ale cuvintelor generale, ia ca exemplu două versete încare apar cuvintele „toţi” şi „lume” (Marcu 1:5 şi Luca 2:1), şi le interpretează atât însensul absolut, cât şi în cel limitat. Această broşură oferă oricui doreşte să studiezeserios Scriptura uneltele de bază pentru o interpretare corectă.H1.1. Mitul voinţei libere de Walter ChantryPeste tot în jurul nostru auzim vorbindu-se despre liberul arbitrusau voinţa liberă. Dar faţă de ce este ea liberă? Şi care esteputerea sa? Acestea sunt întrebările la care Walter Chantry oferărăspuns, demontând mitul libertăţii circumstanţiale, etice şi11
 13. 13. spirituale a voinţei, şi arătându-i limitele. Voinţa nu este niciodată liberă în modabsolut, ci este întotdeauna condiţionată de natura omului.H1.2. Voinţa liberă – o sclavă de C. H. Spurgeon„Şi voi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa”, le reproşa IsusCristos iudeilor necredincioşi. Pornind de la aceste cuvinte,Spurgeon demonstrează faptul că voinţa noastră, deşi liberă faţăde influenţe externe, este sclava propriei noastre naturi. Şi cumnatura noastră este păcătoasă, înclinată spre rău şi opusă voii luiDumnezeu, voinţa noastră nu Îl va putea niciodată alege peDumnezeu decât dacă Dumnezeu ne schimbă mai întâi natura.H2.1. Două feluri de vase de Milburn Cockrell„Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură delut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vaspentru o întrebuinţare de ocară?” Cuvintele apostolului Pavel re-prezintă textul acestei predici care are ca subiect suveranitatea luiDumnezeu în alegerea oamenilor. Profunzimea acestei învăţături îi12
 14. 14. face pe mulţi să o privească cu teamă, să o neglijeze sau să o respingă, darînţeleasă corect, aduce mari beneficii spirituale.H2.2. Doctrina biblică a alegerii de Charles D. ColeDoctrina alegerii afirmă că Dumnezeu, înainte de crearea lumii, ahotărât mântuirea unui mare număr de oameni, nu datoritămeritelor lor, nu pentru că ar fi prevăzut că ei urmau să creadă, cidatorită harului Său. Cartea prezintă afirmaţiile Scripturii desprealegere şi predestinare, cât şi răspunsuri la întrebări, nelămuriri şiobiecţii apărute pe parcursul studierii acestei învăţături.H3.1. Domnule, spune-ne, pentru cine a muritCristos? De Charles H. SpurgeonMoartea lui Isus Cristos este punctul central al creştinismului. Ce arealizat Cristos prin moartea Sa? A stins mânia lui Dumnezeudatorată păcatelor noastre sau nu? Ne-a împăcat cu Dumnezeusau ne-a oferit doar şansa împăcării? Ne-a răscumpărat, adică aplătit preţul eliberării noastre, sau a oferit doar posibilitatea13
 15. 15. eliberării? A oferit moartea lui Cristos o şansă tuturor oamenilor să fie salvaţi sau asalvat efectiv o parte a omenirii? La aceste întrebări răspunde C.H. Spurgeon.H4.1. Chemarea eficace de Charles H. SpurgeonPoate omul să respingă chemarea la mântuire? Invitaţia generalăa mesagerului poate fi într-adevăr respinsă. Dar când Dumnezeutrezeşte spiritul păcătosului, când îl cheamă pe nume, când îivorbeşte personal, acea chemare este întotdeauna eficientă, şiniciodată refuzată. În această predică, Spurgeon ia exemplulsalvării lui Zacheu ca ilustraţie a lucrării perfecte a lui Dumnezeu îninima păcătosului.H5.1. Siguranţă veşnică de James M. CarrollSe poate pierde mântuirea? Pot oare cei salvaţi să rateze cerul?Ce se întâmplă când cineva eşuează spiritual sau dă înapoi? Cespun Scripturile? Răspunsurile le găsiţi în predica lui J. M. Carroll -o predică ce tratează cele mai importante versete din Scripturăcare vorbesc despre siguranţă veşnică a mântuirii.14
 16. 16. Doctrina şi practica AdunăriiA1. O scurtă descriere a baptiştilor istorici de Raul EnyediAcesta este un material introductiv, concis, care scoate înevidenţă particularităţile noastre, diferenţele dintre noi şicelelalte denominaţiuni, şi chiar faţă de baptiştii moderni.Există principii esenţiale, scripturale după care poate fiidentificată o adunare a lui Cristos, indiferent de locul sautimpul în care a existat. Abando-narea sau absenţa acestorprincipii face ca o adunare să nu (mai) fie adunare a lui Cristos. Aceste principii, pelângă faptul că oferă o identitate clară, reprezintă şi fundamentul pentru relaţionareaAdunării lui Cristos la societatea contemporană.A2. Trupul lui Cristos – Deosebind mitul demetaforă de Charles HuntUna din principalele metafore folosite în Noul Testament pentru ailustra Adunarea este un trup uman, care are drept Cap pe15
 17. 17. Cristos. Autorul Charles Hunt susţine că felul în care înţelegem relaţia Cap-Trupafectează felul în care vedem rolul Adunării în viaţa credinciosului. Dacă percepemrelaţia ca una organică, Cap-trunchi, atunci a face parte din Adunare, din trup, esteesenţial mântuirii noastre. Dacă, în schimb, percepem relaţia cap-trup ca unafuncţională, la fel cum soţul este capul soţiei, atunci apartenenţa noastră la trup, laAdunare, nu are de a face cu mântuirea, ci cu sfinţirea.A3. Ce este o adunare nou testamentară? 11 caracteristici aleunei adunări adevărate de Curtis PughDomnul Isus şi-a întemeiat adunarea în timpul lucrării Salepământeşti. Pentru că El este fondatorul ei, caracteristicile adunăriiSale reprezintă reflecţia minţii Sale divine. Astăzi, nu tot ce îşispune biserică sau adunare Îi aparţine Lui. Mulţi oameni auîntemeiat adunări şi religii, iar ele sunt reflecţia propriei lor minţi.Curtis Pugh analizează 11 caracteristici esenţiale ale adunării luiCristos, prezentate de Noul Testament, fără de care nici o gruparenu poate fi considerată adunare autentică a lui Cristos.1611caracteristiciale uneiadunăriadevărate
 18. 18. A4. Îndrumător pentru o adunare baptistă de J.E.CobbCare sunt calităţile esenţiale ale adunării? Ce trebuie să creadă oadunare baptistă? Cum trebuie să funcţioneze? Care suntresponsabilităţile membrilor ei? Cartea lui J.E. Cobb oferărăspunsuri scripturale la aceste întrebări, şi la multe altele la fel deimportante. Este o carte practică şi foarte utilă pentru oricinedoreşte o adunare puternică şi membri sănătoşi şi responsabili.A5. Organizarea adunării scripturale de Milburn CockrellUltima parte a Marii Trimiteri, „învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”, implicăformarea de noi adunări de ucenici. Dar care este calea biblică dea organiza noile adunări? Este suficientă decizia unui grup de a sestrânge şi a se organiza pentru ca acea adunare să fie unaautentică? Sau adunările noi trebuie să fie întemeiate pe bazaautorităţii unei adunări existente anterior, de aceeaşi credinţă şipractică? Cât de important este începutul unei adunări? Acesteasunt întrebările la care Milburn Cockrell răspunde.17
 19. 19. A6. Mărturisirea de credinţă a Adunării baptiste „Harul Suveran”din Bocşa. Adunarea baptistă „Harul Suveran” a luat fiinţă în 21iunie 2009, fiind organizată pe baza autorităţii adunării „GraceBible Baptist Church” din Denham Springs, Louisiana. Am alesnumele de „adunare”, şi nu de „biserică” pentru că reprezintă maibine înţelesul original, nou testamentar, al cuvântului grecesc„ecclesia”. Numele „Harul Suveran” arată scopul nostru, acela de aproclama Evanghelia harului lui Dumnezeu, prin care ne-a ales, ne-a mântuit, ne va ţine pe calea credinţei şi ne va glorifica.Adunarea noastră este independentă, nu suntem afiliaţi nici unei organizaţiisupra- sau para-bisericeşti (comunităţi, uniuni sau convenţii de biserici, borduri sausocietăţi misionare, etc.), deoarece nu găsim nici exemplu, nici precept în Scripturicare să permită aderarea la o astfel de organizaţie. Adunarea noastră este„baptistă”, dar, datorită multelor devieri de la credinţa istorică baptistă şi de laSfintele Scripturi ale celor mai multe biserici baptiste de astăzi, am ales să nenumim „baptişti istorici”, pentru a sublinia faptul că ne identificăm cu credinţabaptiştilor din trecut, şi nu cu direcţia pe care baptiştii moderni au adoptat-o spreecumenism, liberalism şi umanism.18
 20. 20. A7. Udat sau botezat? De Mark FenisonBotezul reprezintă primul act de ascultare al credinţei. Este deasemenea uşa de intrare în adunare. Dar pentru ca botezul să fievalid, el trebuie să întrunească unele condiţii. Cine este candidatulpotrivit? Pot fi copiii botezaţi? Care este modul în care trebuieefectuat botezul, prin stropire sau afundare, o dată sau de trei ori?Cine este administratorul autorizat de Scripturi să efectuezebotezul? Mark Fenison răspunde tocmai la aceste întrebări.A8. În căutarea Bisericii universale invizibile de Milburn CockrellCine nu a auzit vorbindu-se despre Biserica universală invizibilă, compusă din toţicei mântuiţi din toate timpurile? Dar care este originea acestuiconcept? Este el unul biblic, sau s-a dezvoltat în timp, datorită unornecesităţi teologice? Milburn Cockrell porneşte în căutarea ei pepaginile Scripturii şi analizează fiecare text care vorbeşte despreAdunare. Vă invităm să vă alăturaţi acestei călătorii prin Scripturăcare vă va ajuta să descoperiţi ce spune Biblia despre naturaadunării întemeiate de Cristos.19
 21. 21. A9. Ecclesia – Adunarea de Benajah H. CarrollÎn această carte, B.H. Carroll analizează înţelesul cuvântuluigrecesc ecclesia, care este tradus prin biserică sau adunare.Înţelegerea corectă a termenului înseamnă înţelegerea corectă anaturii Adunării lui Cristos. Autorul analizează uzanţa şi înţelesultermenului atât în Noul Testament, cât şi în Septuaginta şi înautorii greci clasici şi demonstrează că o ecclesie creştină,conform Scripturii, este un corp concret, local, de credincioşi botezaţi, care seîntruneşte cu regularitate pentru a duce la îndeplinire învăţătura şi practica NouluiTestament. Această carte este una din cele mai complete tratări ale subiectuluidisponibile în limba română.A10. Adunare locală sau Biserică universală? DeRaul EnyediAcest studiu asupra naturii Adunării lui Cristos oferă toate uneltelenecesare pentru o analiză completă a subiectului în discuţie:prezintă evoluţia istorică a conceptului de Biserică universalăinvizibilă; continuă cu o comparaţie a conceptului de biserică în20
 22. 22. teologia catolică, ortodoxă, protestantă şi baptistă; analizează uzanţa cuvântuluigrecesc „ecclesia” în Noul Testament şi metaforele prin care este descrisăAdunarea (mireasă, trup, turmă, templu, casă, etc.).IstorieI1. De ce baptiştii nu sunt protestanţi sau Originea şi doctrineleanabaptiştilor din secolul Reformei de Raul EnyediSunt baptiştii protestanţi sau neo-protestanţi? Aşa sunt percepuţi eide celelalte confesiuni şi aşa se şi prezintă lumii. Dar nu toţibaptiştii acceptă această opinie. De fapt, ideea că baptiştii suntprodusul Reformei este destul de nouă. De-a lungul istoriei,baptiştii au susţinut că ei nu sunt protestanţi, pentru că nu au ieşitdin Biserica Catolică. În această carte, Raul Enyedi descriemişcarea anabaptistă care, prin origine şi doctrine specifice, erafundamental diferită de protestanţi. Autorul începe prin descrierea21
 23. 23. diferitelor ramuri ale anabaptismului, care era un nume general, aplicat la o mulţimede grupări diferite tot aşa cum este folosit astăzi apelativul „pocăiţi”. În partea adoua a cărţii sunt descrise cele mai importante doctrine ale anabaptiştilor, în paralelcu doctrinele echivalente protestante şi catolice, care demonstrează că anabaptiştiinu erau protestanţi.I2. Urma sângelui de James M. CarrollPublicată în mai multe milioane de exemplare, această carteprezintă o istorie succintă şi accesibilă a creştinismului în general,şi a rămăşiţei de adunări rămase fidele învăţăturii NouluiTestament în particular. Aceste adunări, numite în generalanabaptiste (re-botezătoare, pentru că botezau la vârstă matură pecei ce veneau la ei şi nu recunoşteau botezurile bisericilortradiţionale), pot fi identificate printr-o urmă de sânge lăsată înistorie, datorită cruntelor persecuţii îndurate din partea creştinismului oficial, apostat.22
 24. 24. SărbătoriS1. Ar trebui creştinii să sărbătorească Crăciunul?De Charles HalffEste Crăciunul creştin sau păgân? A putut fi el creştinat în aşa felîncât să devină plăcut lui Dumnezeu? Putem amesteca închinareabiblică cu cea păgână şi să păstrăm închinarea în duh şi adevăr?Charles Halff, un evreu convertit la creştinism, prezintă adevăruldespre idolatria Crăciunului. Clar şi concis, el arată de cecredincioşii biblici nu ar trebui să se implice în această sărbătoare păgână.S2. Copilaşilor, păziţi-vă de idoli! De Carroll R.BierbowerÎn această broşură Carroll Bierbower demască originile şi practicilepăgâne ale Crăciunului, Paştelui şi a altor sărbători păgâne şi ara-tă de ce credincioşii autentici nu trebuie să preia modele păgâne,ci să îşi fundamenteze închinarea exclusiv pe învăţătura Scripturii.23
 25. 25. S3. Vineri sau miercuri, când a fost crucificat Domnul Isus?Această broşură porneşte de la „semnul profetului Iona” pe careDomnul Isus îl dă poporului evreu, şi anume, că după cum Iona astat în stomacul monstrului marin trei zile şi trei nopţi literale, totaşa şi El va sta trei zile şi trei nopţi în mormânt. Concepţiapopulară potrivit căreia Isus a fost răstignit vineri şi a înviat dumi-nică întâmpină serioase dificultăţi când este cercetată cu Scriptura.Acest material vă oferă şi o schiţă cu evenimentele petrecute înultima săptămână înainte de crucificare, în ordine cronologică.DiferiteD1. Lanul în flăcări de Charles H. SpurgeonDe ce îngăduie Dumnezeu suferinţă, sărăcie, boală şi moarte?Fiecare om îşi pune astfel de întrebări. În această predică,Spurgeon caută răspunsurile biblice, atât pentru cei credincioşi câtşi pentru necredincioşi. Recomandăm această predică fiecăruicredincios, însă ea este folositoare tuturor celor ce suferă.24
 26. 26. D2. Creaţie sau evoluţie de Gerald J. CountsCare din cele două teorii este adevărată? Care poate fi probatăştiinţific? Într-un limbaj simplu şi accesibil, autorul demonstreazăcum legile termodinamicii, legea cauzei şi efectului, straturilegeologice ale pământului şi fosilele contrazic evoluţionismul şi sepotrivesc modelului creaţionist. Autorul susţine că Biblia oferărăspuns la problema originii vieţii, dar mai presus de orice, oferărăspuns la marile întrebări ale omului: De unde venim? Cine suntem? Încotro neîndreptăm? Care este sensul vieţii? Vom răspunde înaintea cuiva pentru faptelenoastre? Această broşură este foarte utilă în evanghelizarea printre elevi, studenţi.D3. Care este problema copiilor de astăzi? DeMilburn CockrellRuptura dintre generaţii pare astăzi mai acută decât oricând. Mulţipărinţi simt că nu îşi înţeleg copiii şi nu pot reuşi să comunice cu ei.Milburn Cockrell contrazice populara idee că vina este întotdeaunade partea tinerei generaţii. Autorul încearcă să identifice cauzeleproblemelor şi să ofere soluţiile Scripturii.25
 27. 27. D4. Mişcarea ecumenică de Raul Enyedi„Viitorul creştinismului este un ecumenism ponderat” spunea înurmă cu câţiva ani un cunoscut predicator ecumenic român.Aceasta era o afirmaţie greu de crezut şi acceptat de credincioşiievanghelici în urmă cu puţin timp, însă vedem cum, pe zi ce trece,ecumenismul devine soluţia normală, acceptabilă pentru toatălumea. Raul Enyedi încearcă o analiză concisă, obiectivă şiscripturală a pilonilor pe care se sprijină ecumenismul. Publicaţia este în acelaşitimp o provocare la reflexie şi atitudine pentru oricine, indiferent de denominaţiuneasau adunarea din care provine.D5. Mărturisirea unei fuste mini de Don HillisÎn acest pamflet, Don Hillis reuşeşte să trateze cu blândeţe şiumor, dar şi cu seriozitate, problema delicată a îmbrăcăminteiimproprii a fetelor şi femeilor creştine.26
 28. 28. MultimediaM1. Muzică creştinăMuzica creştină a suferit de-a lungul timpului o puternică infuzie de influenţeseculare, aşa că avem astăzi o multitudine de genuri muzicale aşa-zis creştineincompatibile cu închinarea spirituală. Vă oferim trei albume pe 2 CD-uri îninterpretarea soţilor Joe & Kathy Martinez, A TASTE OF HEAVEN; JESUS CHRISTTHE LORD OF GLORY şi LET YOUR TREASURE BE IN GOD; albume gospelrecomandate atât pentru mesaj, cât şi pentru armonie vocală.M2. Predici şi studii de la Adunarea baptistă „Harul Suveran”Vă oferim acum în format video (avi) şi audio (mp3) cele mai importante predici şistudii de la Conferinţele anuale ale adunării. Printre subiectele tratate sunt: Unde săcăutăm Mireasa lui Cristos în istorie; Semnele apostaziei unei adunări;Caracteristicile esenţiale ale Adunării lui Cristos; Autoritatea Scripturilor; Scriptura şitradiţia; Ce facem când Biblia tace şi multe altele.27
 29. 29. De asemenea, pentru toţi cei interesaţi care studiază cu seriozitate Cuvântullui Dumnezeu, avem disponibile şi alte materiale, atât în limba română, cât şi înengleză. Contactaţi-ne la adresa fundaţiei pentru o listă a acestor materiale.În cazul în care unele publicaţii nu sunt disponibile în momentul comenzii, vărugăm să reveniţi ulterior. Noi retipărim mereu publicaţiile care au stocul epuizat.Pe site-ul nostru, www.abaptistvoice.com, veţi găsi multe alte resurse înformat electronic, iar pe blogul http://adunareaharulsuveran.wordpress.com veţi găsiinformaţii despre viaţa adunării noastre. Vă aşteptăm cu drag.28
 30. 30. În curând:1. De la Babilon la Roma, de Alexander Hislop. În opera sa devenită clasică,Hislop demonstrează cum închinarea păgână, antică, a pătruns treptat încreştinismul oficial. Dacă am suprapune sistemul religios catolic peste sistemulcreştinismului primar, vom observa că nu există nici o asemănare între ele. Dardacă am suprapune sistemul religios babilonian peste cel catolic, vom observa căele sunt aproape identice. În această situaţie, se întreabă autorul, este corect dinpunct de vedere biblic să considerăm Biserica Romei că fiind creştină, sau trebuiesă o considerăm apostată?2. Schiţă de teologie sistematică, de Tom Ross. Cei mai mulţi credincioşi nureuşesc să vadă învăţăturile Scripturii ca pe un tot unitar şi armonios. Darînţelegerea imaginii de ansamblu a învăţăturilor Scripturii nu este nicidecumrezervată doar teologilor sau studenţilor la teologie. Această carte vine înîntâmpinarea oricui doreşte să înţeleagă modul în care învăţăturile Bibliei se leagăuna de alta, şi prezintă principalele doctrine şi practici creştine într-o formăschiţată, sistematizată, pentru a fi uşor accesibile si pe înţelesul tuturor. Aceastălucrare este o foarte bună unealtă de studiu individual sau de grup.
 31. 31. Pentru lista publicaţiilor gratuitecontactaţi-ne la următoarea adresă:Fundaţia MantachieO voce baptistă în Româniastr. Izvor nr. 3Bocşa, Caraş-Severin325300Româniasaue-mail:raule@xnet.rotel. 0721 262 013www.abaptistvoice.comEXEMPLAR GRATUIT

×