4.2. Terror og kriminalitet

1,044 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
176
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4.2. Terror og kriminalitet

 1. 1. 4.2. Terror og kriminalitet ---------------------------- Forelesning 4. oktober 2011 Øyvind Kalnes Høgskolen i Lillehammer
 2. 2. Transnasjonale aktører Legal Illegal Økonomi Politikk Global kapitalisme (TNCs) Global kriminalitet (MaNGOs) Globalt sivilt samfunn (NGO’er) Global terrorisme (Volds-NGO’er) Den ”moderne” staten som ”skallinstitusjon”?
 3. 3. Giddens: Global risiko og sosial konstruksjon <ul><li>Menneskeskapte farer </li></ul><ul><li>Oppfatning av faren, dens årsaker og ev. mottiltak </li></ul><ul><ul><li>Global oppvarming </li></ul></ul><ul><ul><li>HIV/AIDS </li></ul></ul><ul><ul><li>Svineinfluensa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriminalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Terrorisme </li></ul></ul>
 4. 4. Illegale transnasjonale aktører <ul><li>POLITIKK: “Volds-NGO’er” </li></ul><ul><li>ØKONOMI: “MANGO’er – Mafia NGO’er” </li></ul><ul><li>Felles at deres virksomhet er ulovlig, enten for: </li></ul><ul><li>Økonomisk vinning eller </li></ul><ul><li>Politiske motiv </li></ul><ul><li>Skillet i praksis flytende: </li></ul><ul><li>Kriminelle som påberoper seg politiske motiv og </li></ul><ul><li>Terrorgrupper som finansieres ved kriminell virksomhet </li></ul>
 5. 5. 2. “MANGOs – Mafia NGOs” <ul><li>Transnasjonalt organisert kriminell gruppe: </li></ul><ul><li>Eksisterer over en viss tid og samarbeider for å begå en forbrytelse med minst 4 års strafferamme for å oppnå materielle fordeler </li></ul><ul><li>Opererer i flere land, ved enten å begå forbrytelser flere steder eller planlegge ett sted og gjennomføre dem et annet sted </li></ul><ul><li>(FNs konvensjon mot transnasjonalisert organisert kriminalitet, 2003) </li></ul>Victor Bout – The Merchant of Death McMafia (Misha Gleny) Global Pillage (The Guardian) Deviant Globalization (Nils Gilman)
 6. 6. Deviant Globalization <ul><li>Deviant globalization in a word is the unpleasant underside of globalization. </li></ul><ul><li>For every legitimate industry that is out there, there's a deviant counterpart </li></ul><ul><li>Nils Gilman </li></ul><ul><li>Klikk på kloden eller se video på: </li></ul><ul><li>http://fora.tv/2010/05/10/Nils_Gilman_Deviant_Globalization </li></ul>
 7. 7. Transnasjonalitet: Identitet og kriminalitet
 8. 8. Transnasjonal rekkevidde
 9. 9. Nettsvindel
 10. 10. Piratvirksomhet <ul><li>Opererer i internasjonalt farvann fra base i mislykket stat </li></ul><ul><li>Uklart ansvar for beskyttelse: Eks “Asphalt Venture” </li></ul><ul><ul><li>Norsk eid, indisk mannskap, utleid til Emiratene, registrert i Panama </li></ul></ul><ul><li>Patruljert av 30 marinefartøy fra drøyt 12 land og 2 flernasjonale operasjoner </li></ul><ul><li>Men angrepene fordoblet i 200 9 og fex fire skip kapret på en uke i 2010 </li></ul>
 11. 11. Globalisering som drivkraft <ul><li>Mye samme problematikk som for (legale) TNCs etter liberalisering og kommunikasjonsrevolusjonen: </li></ul><ul><li>Global fri flyt: </li></ul><ul><ul><li>Globalt finanssystem </li></ul></ul><ul><ul><li>Åpnere grenser og store volum på handel </li></ul></ul><ul><ul><li>Billigere transport og enklere flytting av penger </li></ul></ul><ul><li>Nasjonalstaten / politikkens begrensede rekkevidde </li></ul><ul><ul><li>Triangulering i smuglerruter </li></ul></ul><ul><ul><li>Motaksjoner fra politi i ett land medfører relokalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Jurisdiksjonsproblemer i politisamarbeid </li></ul></ul>
 12. 12. … . Men også statlig forfall (“failed states”)
 13. 13.  Statstomme rom <ul><li>Statstomme rom: </li></ul><ul><li>Fremvekst av organisert kriminalitet i områder hvor staten er svakt etablert (Mafiaen i Sør-Italia, “Det Ville Vesten”, De syv hav) </li></ul><ul><li>Etter 1989: Stater holdt sammen av den kalde krigen kollapser og kriminelle grupper rykker inn </li></ul><ul><li>Staten kan ikke verne befolkningen eller sørge for dens levekår </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Muligheter for inntekter </li></ul><ul><li>Lokal beskyttelse / underkastelse </li></ul><ul><li>Rivalisering med staten om kontroll  økt konflikt og vold (f.eks. Mexico) </li></ul>Sovjet, Øst-Europa, Somalia, Liberia, Colombia, Mexico, Libanon, Afghanistan, Pakistan, Det Gyldne Triangel
 14. 14. Organisasjonsform <ul><li>Tradisjonelt som lukkede hierarki (Mafia, Yakuza, Triader, Tongs) med lokalt fokus. Ofte etnisk basert </li></ul><ul><li>Hierarki dårlig tilpasset globalisering og nettverksform vokser fram </li></ul><ul><li>Nasjonalt organisert politi dårlig tilpasset håndtering av transnasjonale nettverk </li></ul><ul><li>Nettverk betyr også at det hjelper lite å ta bestemte grupper  andre kommer til </li></ul>
 15. 15. POLITIKK: “Volds-NGO’er <ul><li>Terrorisme </li></ul><ul><li>Ikke-statlige grupper som angriper sivile og symbolske mål for å oppnå politiske målsettinger. </li></ul><ul><li>De svakes våpen: </li></ul><ul><li>Få oppmerksomhet, skape frykt, og framprovosere reaksjoner </li></ul><ul><li>Suksesskriterier </li></ul><ul><li>I enkelte tilfeller oppnådd legitimitet i opinionen og innenfor internasjonalt diplomati. </li></ul><ul><li>Lykkes ofte i å skape frykt </li></ul>Reza Aslan Hva sier han om terrorismens formål? Hos John Stewart (om tid)
 16. 16. Sosial konstruksjon: Verdiladning <ul><li>Verdiladet/stigmatiserende begrep: En manns geriljakriger eller frihetskjemper en annen manns terrorist? </li></ul><ul><li>Legitimeres ved: </li></ul><ul><ul><li>Allmenn støtte i befolkning </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinære politiske kanaler lukket </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekstremt undertrykkende myndigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Voldsbruk rettet direkte mot myndighetene militær </li></ul></ul><ul><li>Jfr. Normativ teori om “rettferdig krig”?– Formålet, og midlene (proporsjonal voldsbruk og som siste utvei). </li></ul><ul><li>Eller absolutt forkastelse – kun staten som har legitim rett til å bruke vold uansett (realisme)? </li></ul>Nelson Mandela Nobel Peace Prize 1993 Menachem Begin 1978 Nobel Peace Prize
 17. 17. Fra nasjonalt til globalt <ul><li>Tradisjonelt en del av intern kamp i enkeltstater om statsmakten </li></ul><ul><li>Liten trussel mot det internasjonale statssystem som sådan. </li></ul><ul><li>Inntil 1990: </li></ul><ul><li>Nasjonal frigjøring (IRA, ETA, PLO) eller “klassekamp” (Røde Brigader, RAF/Baader Meinhof), av og til med andre stater som åsted (i.e. “internasjonalisering”) </li></ul>
 18. 18. End of history  Slutt på tradisjonell terrorisme <ul><li>Delegitimering av ideologisk og nasjonalistisk basert voldsbruk </li></ul><ul><li>Mer åpenhet for forhandling fra staten </li></ul><ul><li>Østblokkstater opphører som vern for ideologisk baserte terrorister </li></ul><ul><li>Henvisning til forhandlingsveien </li></ul>
 19. 19. Etter 1990: Fra nasjonalt til transnasjonalt <ul><li>Jihad / Al Qaeda som noe nytt; et transnasjonalt, globalt nettverk mot en “global fiende”. </li></ul><ul><li>Særlig etter 911: “Franchise” </li></ul><ul><li>Men fortsatt ikke noe entydig fenomen: </li></ul><ul><li>Mye terrorisme med lokale røtter som har lite med hverandre å gjøre: </li></ul><ul><ul><li>Baskerland, Palestina, Kashmir, Sri Lanka, Tsjetsjenia, Nord-Irland </li></ul></ul>
 20. 20. Globalisering  Motivasjon? <ul><li>Globalisering / Clash of Civilizations? </li></ul><ul><li>Kulturell globalisering: </li></ul><ul><li>Forsvar av identiter / sivilisasjoner på defensiven (eller bare muslimer mot moralsk korrumpert Vesten?) </li></ul><ul><li>Økonomisk globalisering: </li></ul><ul><li>Forsvar av fattige / reaksjon mot kapitalistisk utbytting, </li></ul><ul><li>Eller bare frustrert og marginalisert middelklasse i/fra Midt-Østen?) </li></ul><ul><li>Muslimske stater som nytt vern for religiøst baserte terrorister (Iran, Afghanistan) </li></ul>
 21. 21. Globalisering  terrorister nye middel <ul><li>Teknologisk utvikling (internett, mobil, flytransport, video, kryptering osv) (“Al Qaeda 2.0”) </li></ul><ul><li>Globalt publikum I den globale landsby </li></ul><ul><li>Markedets krav: Liberal “fri flyt” over landegrensene </li></ul><ul><li>Migrasjon: Transnasjonalt nettverk av sympatisører og aktivister </li></ul>
 22. 22. Globalisering  Nye former for terror <ul><li>Operere i spredte nettverk bestående av små “celler” som deler informasjon og utfører nøye koordinerte og dødelige angrep </li></ul><ul><li>Kan anskaffe eller lage masseødeleggelsesvåpen med potensiale for katastrofale angrep </li></ul><ul><li>Fly som terrormål (skyjacking) </li></ul><ul><li>Globale media gir publikum (men krever også stadig mer spektakulære hendelser for oppmerksomhet) </li></ul><ul><li>Kan lage og distribuere egne “mediaproduksjoner” </li></ul>
 23. 23. Global rekkevidde og identitet <ul><li>8. juli 2010: Tre menn med opphav i Kina, Usbekistan og Irak pågripes av norsk og tysk politi. En er norsk statsborger og de to andre har lovlig opphold i Norge </li></ul><ul><li>PST mener gruppen har tilknytning til Al-Qaida og de er siktet for å planlegge terror og for å anskaffe eller oppbevare sprengstoff eller ingredienser for å tilvirke sprengstoff. </li></ul><ul><li>Sprengning av kinesisk ambassade? </li></ul><ul><li>Jyllands-posten? </li></ul>
 24. 24. … og vansker for statene .. <ul><li>Vanskelig med koordinert samarbeid fra myndighetssiden. </li></ul><ul><ul><li>Formell myndighet fremdeles på statsnivå </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulikheter mellom stater ad hvordan de er utsatt for terror, de oppfatter terror og hva som er “passende” reaksjon </li></ul></ul><ul><li>Myndigheter får større problemer med etterretning og kontrollere / monopolisere informasjon </li></ul>
 25. 25. Den globale krigen mot terror som sosial konstruksjon <ul><li>911 –> Hegemonisk narrativ («Fortelling») </li></ul><ul><li>Forenklet perspektiv på en kompleks verden. Hendelser og aktører velges ut og kobles sammen. </li></ul><ul><li>Trusselen om uventede angrep </li></ul><ul><li>Del av uunngåelig sammenstøt mellom gode og onde krefter </li></ul><ul><li>Muslimsk drøm om det nye kalifat (særlig etter 2003) </li></ul><ul><li>Gjenoppdagelse av USAs «nasjonale karakter» </li></ul><ul><li>Løfte om triumf til slutt </li></ul><ul><li>Godtatt i administrasjon, militæret, «mainstream» media og ledende tenketanker og akademikere </li></ul>
 26. 26. Kritisk teori: Hegemonisk imperialisme <ul><li>Vestlig etnosentrisme – «oss» og «de andre» </li></ul><ul><li>Neo-orientalisme </li></ul><ul><li>Overser de faktorer som leder til at fåtall faktisk griper til vold </li></ul><ul><li>Ensidig identifisering av terrorisme med islam </li></ul><ul><li>Monolittisk framstilling av «islamsk sivilisasjon» </li></ul>
 27. 27. Narrativ som legitimering av politikk <ul><li>Floating signifier – kan benyttes av myndigheter til å legitimere ulike typer handlinger </li></ul><ul><li>Utvide myndighetenes fullmakter </li></ul><ul><li>Innskrenke sivile rettigheter internt </li></ul><ul><li>Tilsidesette internasjonale forpliktelser </li></ul><ul><li>Frie tøyler og utvidede budsjetter for den utvidede «sikkerhetsindustrien» </li></ul><ul><li>Mediene fremmer «oss» vs «dem» og «beskytter» publikum mot å se de verste sidene ved krigen </li></ul>
 28. 28. Mottiltak for å beskytte seg <ul><li>Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å.. </li></ul><ul><li>Holde personer i forvaring så lenge de vil uten å stille dem for retten? </li></ul><ul><li>Avlytte folks telefonsamtaler? </li></ul><ul><li>Tilfeldig stoppe og ransake folk på gaten? </li></ul><ul><li>Innbyggere i 15 stater spredt over hele verden ble spurt (inklusive Norge) ble spurt. Innen hvilke “sivilisasjoner” ville du forvente størst motstand mot slikt? </li></ul>
 29. 29. 22/7 – En norsk narrativ <ul><li>Alle slike hendelser krever et fiendebilde, men hvilket? </li></ul><ul><li>Situasjonelt fiendebilde </li></ul><ul><li>Disposisjonelt fiendebilde </li></ul><ul><li>Sinnsykt / ondt individ som representerer avvik </li></ul><ul><li>Representant for gruppe av likesinnede </li></ul>
 30. 30. Anti-jihadismen <ul><li>Klare paralleller til sin motsats </li></ul><ul><li>Nostalgi overfor romantisert fortid (kristent, forent Norden / Europa) </li></ul><ul><li>Syndebukker / forrædere med skyld i nåtidens misære (multikulturalister, feminister og Eurabister) </li></ul><ul><li>Vilje til makt og vold for å nå mål i framtiden (tempelriddere som martyrer) </li></ul>Pamela Geller, Robert Spencer, Gisèle Littman
 31. 31. Understrømmer i nettverket
 32. 32. Armadillo <ul><li>Formuler noen kriterier på hva det er som gjør en dokumentar “god» og gi filmen en karakter fra 1 (dårligst) til 10 (best) ut fra dette. Begrunn hvorfor. </li></ul><ul><li>Hvordan oppfatter dere soldatenes forståelse av oppdraget de har og de omgivelsene de inngår i? </li></ul><ul><li>Hvilke muligheter har de til å gjennomføre oppdraget? </li></ul><ul><li>Hvordan bidrar filmskaperne til å skape sympati eller antipati for soldatene og hva de kjemper for? Begrunn. </li></ul>
 33. 33. Litteratur <ul><li>Al-Rikabi, J. (2011). Norway’s promise: a measured counter-terrorism strategy. I Kompendiet </li></ul><ul><li>Baylis, J. et al. (2008),  The Globalization of World Politics , Oxford University Press, Oxford, </li></ul><ul><li>Kap. 21. Terrorism and Globalization, James D. Kiras </li></ul><ul><li>Gol, A. (2010). The War on Terror and the Rise of Neo-Orientalism in the 21st Century. I Kompendiet. </li></ul><ul><li>Kalnes, Ø. et al. (2010),  Internasjonale relasjoner .  Cappelen Akademisk, Oslo. </li></ul><ul><li>Kap. 2. Delen Transnasjonale aktører (om kriminalitet og terror) </li></ul><ul><li>Strømmen, Ø. (2011). Violent “Counter-Jihadism. I Kompendiet </li></ul><ul><li>United Nations. (2010). Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime , I Kompendiet </li></ul><ul><li>Zalman, A., & Clarke, J. (2009). The global war on terror: a narrative in need of a rewrite. I Kompendiet </li></ul>

×