1.4. Etikk, verdier og rettigheter

1,102 views
864 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.4. Etikk, verdier og rettigheter

 1. 1. 1.4. Etikk, verdier og rettigheter Øyvind Kalnes, Høgskolen i Lillehammer 06.09.2011
 2. 2. 1. Internasjonal etikk <ul><li>Moral: </li></ul><ul><li>Menneskers forpliktelser overfor hverandre </li></ul><ul><li>Tradisjonelt skille i to kategorier: </li></ul><ul><li>Innenfor og utenfor fellesskapets grenser </li></ul><ul><li>Medborgere og borgere i eller fra andre stater </li></ul>
 3. 3. To prinsipielle spørsmål: <ul><li>Er det i det hele tatt “riktig” å gjøre et slikt skille? </li></ul><ul><li>I tilfelle; hva er forpliktelsene overfor dem utenfor fellesskapet? </li></ul>
 4. 4. Synspunkt på global moral <ul><li>Kosmopolitisk (universalistisk): Ett moralsk fellesskap hvor samme regler gjelder for hvert enkelt medlem </li></ul><ul><li>Realistisk (kommunitaristisk): Mange atskilte felleskap med hver sine regler og ingen felles moral </li></ul><ul><li>Pluralistisk: Mange atskilte fellesskap med hver sine regler, men et minimum av felles moral </li></ul>
 5. 5. Et realist-svar <ul><li>Appeal to moral principles in the international sphere will be nothing but the preconceptions of a particular nation …. A foreign policy guided by universal moral principles is a policy of national suicide </li></ul><ul><li>(Hans Morgenthau (1952) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Den eneste moralen som gjelder er at statsledere skal ivareta egne borgeres sikkerhet og velferd </li></ul>
 6. 6. Kosmopolittens dilemma <ul><li>Internasjonal orden: </li></ul><ul><li>Anarki av suverene stater tilhørende kulturer med ulike synspunkt på moral </li></ul><ul><li>Noen dominerende stater bestemmer seg for at de forvalter den “rette” universelle moral </li></ul><ul><li>Rettferdig humanitær intervensjon eller etnosentrisk begrunnet maktpolitikk? </li></ul>
 7. 7. … og kommunitarismens tragiske konsekvenser? Rwanda 1994
 8. 8. Tradisjonell internasjonal etikk <ul><li>Grunnlaget for folkerett </li></ul><ul><li>Er “internasjonal” i ordets rette betydning </li></ul><ul><li>Berører forholdet MELLOM stater </li></ul><ul><ul><li>Plikter / rettigheter i forhold til avtaler / konvensjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Rett til å gå til krig (jus ad bellum) og rett i krig (jus in bello) </li></ul></ul><ul><li>Viktig modifikasjon (2005): Responsibility to protect (R2P) </li></ul>
 9. 9. Menneskerettigheter <ul><li>Individers rettigheter i det internasjonale samfunn: </li></ul><ul><ul><li>Den liberale arven: Hvert enkelt individ født med ukrenkelige rettigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Forhold mellom den enkelte stat og dens borgere, men etter hvert også … </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke forpliktelser andre stater og aktører har for å sikre disse rettighetene </li></ul></ul><ul><li> En innskrenkning av prinsippet om staters suverenitet, og utvidelse av staters ansvar til mer enn egne borgere. </li></ul>
 10. 10. Menneskerettighets regimet
 11. 11. FNs Menneskerettighetserklæring fra 1948 <ul><li>2. Verdenskrig og Holocaust som bakteppe. Erkjennelse av at eksisterende regler er utilstrekkelig </li></ul><ul><li>Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter… </li></ul><ul><li>Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art ….. </li></ul><ul><li>Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. </li></ul><ul><li>Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. </li></ul><ul><li>Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. </li></ul><ul><li>Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som retts- subjekt….. </li></ul>
 12. 12. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (FN 1992) <ul><li>States shall protect the existence and identity of minorities and shall encourage conditions for the promotion of that identity. </li></ul><ul><li>Persons belonging to minorities have the right to enjoy their own culture.. freely and without interference or any form of discrimination. </li></ul><ul><li>The significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind (fra Wienerklæringen 1992) </li></ul>
 13. 13. Menneskerettigheter, demokrati og kultur <ul><li>En del av ”vestlig” kultur og mer fremmed for andre kulturer? </li></ul><ul><li>Avvik knyttet til toleranse / frihet i forhold til tradisjon og familieverdier (se også Giddens) </li></ul><ul><li>På vikende front lenge i Vest, men bemerkelsesverdig stabilt andre steder </li></ul>Hvis dette fremdeles er gyldig – hva er framtidsutsiktene etter eventuell gjennomføring av demokrati? (Inglehart & Norris 2003)
 14. 14. “ Vestlig” eller en egen “menneskerettighetskultur”? <ul><li>Ide som ble kjempet fram politisk gjennom sterke konflikter også i Vest - og må fortsatt forsvares </li></ul><ul><li>Rorty: </li></ul><ul><li>En egen ”Human Rights Culture” </li></ul><ul><ul><li>Hevder - på linje med andre -verdier/normer som skal gjøre livet ”bedre” for menneskene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opp til dem som bekjenner seg til denne å påvise at en faktisk får det bedre. </li></ul></ul>
 15. 15. Håndheving av menneskerettigheter <ul><li>En anarkisk internasjonal orden </li></ul><ul><li>Suverene stater som rettssubjekt </li></ul><ul><li>Grunnleggende prinsipp om ikke-intervensjon / avståelse av voldsbruk </li></ul><ul><li>Systemet mangler en myndighet som kan være politi, aktor og dommer </li></ul>
 16. 16. Behov for dominerende stat (hegemon)? <ul><li>Makt nok til å straffe stater og statsledere som bryter menneskerettighetene </li></ul><ul><li>Tilbakeholden med sette egne kortsiktige interesser foran med “double standards” overfor seg selv og “kin-countries” </li></ul><ul><li>Med eller uten FN/Sikkerhetsrådets godkjennelse? </li></ul>
 17. 17. State of the Union 2002 <ul><li>The last time we met in this chamber, the mothers and daughters of Afghanistan were captives in their own homes, forbidden from working or going to school. Today women are free, and are part of Afghanistan's new government. </li></ul><ul><li>America will lead by defending liberty and justice because they are right and true and unchanging for all people everywhere. </li></ul><ul><li>No nation owns these aspirations, and no nation is exempt from them.  We have no intention of imposing our culture.   </li></ul><ul><li>Our cause is just, and our country will never forget the debt we owe .. all who gave their lives for freedom. </li></ul>
 18. 18. Kjønn i internasjonale relasjoner <ul><li>” The thrill and pleasure of patting the missile is the proximity of all that phallic power, the possibility of appropriating it as one’s own” </li></ul><ul><li>Carole Cohn, </li></ul><ul><li>Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals </li></ul>
 19. 19. Sex and Gender <ul><li>“ Sex” = Biologisk kjønn </li></ul><ul><li>Ligger relativt fast (fødselsattest, pass osv.) </li></ul><ul><li>“ Gender” = Sosial konstruert kjønn </li></ul><ul><li>Kjønnsroller og –identitet, varierer mer i tid og rom </li></ul><ul><li>Kjønnsspesifikke verdier, interesser - også i internasjonale relasjoner? </li></ul>
 20. 20. Holdninger på samfunnsnivå <ul><li>Hva er diagnosen ad «Gender»? </li></ul>
 21. 21. Kvinner i politikken
 22. 22. Feministkritikk <ul><li>«Kjønnet» («Gendered») konstruksjon av IR </li></ul><ul><ul><li>Aggressiv menneskenatur og brutal verden </li></ul></ul><ul><ul><li>Mannen som beskytter / ”soldat” og kvinnen som beskyttet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvinners «iboende pasifisme» som trussel for nasjonens sikkerhet </li></ul></ul><ul><li>Staten overser kvinners interesser. Holdes utenfor den sektor som defineres som ”viktigst” </li></ul><ul><ul><li>Opprustning koster og rammer kvinner hardere enn menn </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvinners sikkerhet mer truet og på flere måter pga. patriarkat </li></ul></ul><ul><ul><li>Lavere terskel mot krigføring </li></ul></ul>Mars vs. Venus? Hobbes vs. Kant? Eller spiller det noen rolle?
 23. 23. Madeleine Albright om kjønn og IR <ul><li>Hvilke fordommer møtte hun som toppdiplomat? </li></ul><ul><li>Hva sier MA om kjønnsbaserte forskjeller i synet på bruk av USAs makt? </li></ul><ul><li>Men innebar det noen “mykere” eller “mer feminin” politikk? </li></ul>
 24. 24. Valkyrierittet <ul><li>«…we’d like to think women in power would somehow be less pro-war, but …» </li></ul><ul><li>I liten grad i krigsterskel i seg selv </li></ul><ul><li>Men motivasjonen for å bruke krig (R2P) </li></ul><ul><li>Skinnsammenheng (heller generasjon/sosialisering enn kjønn) </li></ul>
 25. 25. IR-Feminisme <ul><li>Liberal feminisme: </li></ul><ul><li>Slipp kvinner til i de eksisterende institusjoner (RIGHT TO FIGHT!) </li></ul><ul><li>Strukturell feminisme </li></ul><ul><li>Institusjonene (utdanning, karrierevei) «korrumperer» og må forandres (”mannfolk i skjørt”) </li></ul><ul><li>Andre utbyttingsformer (kapitalisme, imperialisme) må også forandres. Dobbel utbytting </li></ul>
 26. 26. Litteratur: <ul><li>Carpenter, C. (2011). Flight of the Valkyries? I Kompendiet </li></ul><ul><li>Giddens, A. (2002). Runaway world. </li></ul><ul><li>Kap. 4. Family </li></ul><ul><li>Kap. 5. Democracy </li></ul><ul><li>Inglehart, R., & Norris, P. (2003). The True Clash of Civilizations. I Kompendiet. </li></ul><ul><li>Smith, Steve and John Baylis (2008), The globalization of world politics, </li></ul><ul><li>11. International Ethics </li></ul><ul><li>15. Gender in World Politics </li></ul><ul><li>29. Human Rights </li></ul><ul><li>30. Humanitarian Intervention in World Politics </li></ul>

×