Your SlideShare is downloading. ×
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

03. Quiz Internasjonal politisk økonomi

1,600
views

Published on

Published in: News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,600
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 3. Internasjonal politisk økonomi 20 nøkkelbegrep du bør kjenne til Læremiddel til Kapittel 3 i boken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner , av Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr, utgitt på Cappelen Akademisk 2010 Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net
 • 2. Appresiering/depresiering http://internasjonalerelasjoner.net
 • 3. Appresiering/depresiering
  • Appresiering av et lands pengeenhet vil si hevning av dens verdi uttrykt i andre lands pengeenheter som følge av endringer i tilbud og etterspørsel etter valuta.
  • Motsatt er depresiering en nedgang i verdien i forhold til andre lands valuta.
  • Blir verdinedsettelsen fastslått i lovs form eller ved annen offentlig beslutning, og ikke i form av markedsendringer, taler man om revaluering (tilsvarende appresiering) og devaluering (tilsvarende depresiering)
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 4. Autarki http://internasjonalerelasjoner.net
 • 5. Autarki
  • Økonomisk system som søker å gjøre et land minst mulig avhengig av andre land, i ytterpunkt hel isolasjon fra omverdenen.
  • Motsetningen til autarki er full åpenhet mot omverdenen.
  • Rene autarki eller helt åpne økonomier finnes knapt. Land har ulik grad av selvberging som viser i hvor stor grad det er i stand til å skaffe seg de varer og tjenester det er behov for ved egen produksjon og egenaktivitet.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 6. Deflasjon/inflasjon http://internasjonalerelasjoner.net
 • 7. Deflasjon/inflasjon
  • Senkning av prisnivået (stigning i pengeverdien) ofte som følge av nedgang i pengemengden som følge av pengepolitiske tiltak.
  • Det motsatte av deflasjon er inflasjon - en oppgang i det alminnelige prisnivå. Dette er det samme som et fall i pengeenhetens verdi regnet i varer og tjenester, dvs. dens kjøpekraft.
  • Uttrykket stagflasjon er blitt vanlig om en tilstand hvor inflasjon opptrer kombinert med arbeidsløshet og ledig produksjonskapasitet.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 8. Fellesmarked http://internasjonalerelasjoner.net
 • 9. Fellesmarked
  • En form for internasjonal økonomisk integrasjon som er mer omfattende enn et frihandelsområde og en tollunion, men mindre omfattende enn en økonomisk union.
  • I tillegg til indre frihandel og felles handelshindringer overfor ikke-medlemmer innebærer et fellesmarked fri flyt av produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital mellom medlemslandene (”de fire friheter”).
  • For å få markedene til å fungere innebærer et fellesmarked ofte reguleringer av en rekke nasjonale politikkområder som reelt virker hindrende for handel mellom land.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 10. Frihandelsområde http://internasjonalerelasjoner.net
 • 11. Frihandelsområde
  • Frihandelsområder kjennetegnes ved at handelshindringer som toll og kvoter på handel mellom medlemslandene blir fjernet, mens medlemmene beholder sine individuelle handelshindringer overfor land utenfor frihandelsområdet.
  • Bestemmelsene kan omfatte noen varer eller alle varer og tjenester.
  • Et frihandelsområde blir gjerne ansett som den minst omfattende av fire former for internasjonal økonomisk integrasjon (frihandelsområde, tollunion, fellesmarked og økonomisk union).
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 12. Gullstandard http://internasjonalerelasjoner.net
 • 13. Gullstandard
  • Et pengesystem der det i lov er fastsatt at pengeenheten skal ha et visst gullinnhold.
  • Sentralbanken har da plikt til å løse inn sedler i gull og til å kjøpe gull mot betaling i sedler.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 14. Handelspolitikk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 15. Handelspolitikk
  • Offentlige tiltak for å regulere indre og ytre handel som en del av den generelle næringspolitikken.
  • Virkemidlene i den ytre handelspolitikken er først og fremst toll og direkte reguleringer av import og eksport (for eksempel gjennom kvoter).
  • Den vanligste formen for toll er importtoll, men flere land gjør også bruk av eksporttoll.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 16. Komparativt fortrinn http://internasjonalerelasjoner.net
 • 17. Komparativt fortrinn
  • Komparative fortrinn gir uttrykk for relativ evne til å produsere ulike varer og tjenester. Forskjeller i evne til å produsere et bestemt gode kan måles ved alternativkostnaden i fremstillingen av godet.
  • Alternativkostnaden er kostnaden for det man går glipp av ved beste alternativ anvendelse av en ressurs. Et land som har et komparativt fortrinn i produksjonen av et gode, bruker sine ressurser mest effektivt når det spesialiserer seg i produksjonen av dette godet.
  • Spesialisering og varebytte gjør at den totale varemengden øker og åpner for økt konsum i begge land. Et land aldri kan ha komparative fortrinn (eller ulemper) på alle områder. Alle land har komparative fortrinn (og ulemper).
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 18. Liberalisme: Ortodoks vs. intervensjonistisk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 19. Liberalisme (økonomisk): Ortodoks vs. intervensjonistisk
  • Politisk ideologi som vektlegger
  • frie markeder og fri internasjonal handel.
  • Laissez-faire-økonomi (et ortodokst økonomisk system) betyr at markedet fungerer hovedsakelig uten innblanding. Planøkonomi er det motsatte ytterpunkt der staten fastsetter hva som skal produseres av varer og tjenester, i hvilken mengde, og hvordan disse skal distribueres mellom innbyggerne.
  • I et intervensjonistisk liberalt økonomisk system har staten en rolle i å styre markeder, bedrifters handlinger og inntektsfordeling gjennom blant annet lover, regler, skatter og subsidier.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 20. Makroøkonomisk politikk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 21. Makroøkonomisk politikk
  • Makroøkonomi omhandler aggregerte
  • nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger.
  • Mens mikroøkonomi går inn på de enkelte aktørenes, for eksempel husholdninger og bedrifters, beslutninger i det økonomiske systemet, handler makroøkonomi om summen av disse enkeltaktørenes valg.
  • Makroøkonomisk politikk er vanligvis en samlebetegnelse på pengepolitikk og finanspolitikk og hvordan disse blir benyttet for konjunkturstabilisering og økonomisk utvikling.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 22. Markedsøkonomi http://internasjonalerelasjoner.net
 • 23. Markedsøkonomi
  • Økonomisk system hvor produksjonen er spesialisert
  • og hvor produksjonsfaktorer (arbeidskraft m.m.) og produkter omsettes i markeder.
  • Brukes fortrinnsvis som betegnelse for en økonomi hvor prisdannelsen i markedene er fri der markeder og konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder. Privat sektor er eier av bedriftene, som konkurrerer om å levere de varer og tjenester forbrukerne vil ha (etterspør).
  • Markedsøkonomi er det «motsatte» av planøkonomi. Ingen av disse organiseringsformene eksisterer imidlertid i ren form i noe samfunn.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 24. Monetær union http://internasjonalerelasjoner.net
 • 25. Monetær union
  • Samarbeide mellom land gjennom
  • en felles valuta styrt gjennom en felles pengepolitikk gjennom en felles sentralbank.
  • Deltakerne i den monetære unionen får da et felles rentenivå.
  • Euro-samarbeidet er en monetær union styrt av den Den europeiske sentralbanken (ESB).
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 26. Nasjonalisme (økonomisk) http://internasjonalerelasjoner.net
 • 27. Nasjonalisme (økonomisk)
  • Økonomisk nasjonalisme favoriserer
  • utviklingen av nasjonale økonomier gjennom støtte til innenlandsk produksjon i stedet for importerte varer og tjenester.
  • På mange måter fungerer tanken om økonomisk nasjonalisme både som en balanse og en motstander av begrepet globalisering, der alle nasjoner blir sett på som økonomisk avhengige av hverandre.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 28. Null-sum-spill http://internasjonalerelasjoner.net
 • 29. Null-sum-spill
  • Beskriver en situasjon der summen
  • av alle deltakeres tap og gevinst er til enhver tid lik null.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 30. Pluss-sum-spill http://internasjonalerelasjoner.net
 • 31. Pluss-sum-spill
  • Vinn-vinn situasjoner der deltakere
  • vil ha en sum fortjeneste større enn null.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 32. Proteksjonisme http://internasjonalerelasjoner.net
 • 33. Proteksjonisme
  • Betegnelse på importtoll, importforbud
  • og andre handelspolitiske virkemidler som tar sikte på å beskytte innenlandsk produksjon mot importkonkurranse.
  • Valutakontroll kan tjene samme formål. Proteksjonisme begunstiger utvalgte innenlandske næringer.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 34. Realisme (økonomi) http://internasjonalerelasjoner.net
 • 35. Realisme (økonomi)
  • Politikken styrer økonomien med
  • formål å tjene staten (ofte merkantilisme) eller nasjonale næringer.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 36. Strategisk handelspolitikk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 37. Strategisk handelspolitikk
  • En strategi som sikter mot å
  • identifisere og bygge ned hindrer for eksport for viktige nasjonale næringer.
  • Den er ofte kombinert med tilsvarende politikk som beskytter disse i hjemmemarkedene.
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 38. Tollunion http://internasjonalerelasjoner.net
 • 39. Tollunion
  • Overenskomst mellom selvstendige
  • stater om opphevelse av tollgrensene mellom landene (et frihandelsområde) og lik toll på import fra land utenfor unionen (som frihandelsområdet ikke har).
  http://internasjonalerelasjoner.net
 • 40. Valuta/valutakurs http://internasjonalerelasjoner.net
 • 41. Valuta/valutakurs
  • Et lands myntenhet eller betalingsmiddel.
  • En valutakurs måler hvor mye en valuta er verdt målt i en annen, for eksempel hvor mange kroner vi må betale for én euro eller en amerikansk dollar.
  http://internasjonalerelasjoner.net