Your SlideShare is downloading. ×
0
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
03. Quiz Internasjonal politisk økonomi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

03. Quiz Internasjonal politisk økonomi

1,725

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,725
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 3. Internasjonal politisk økonomi 20 nøkkelbegrep du bør kjenne til Læremiddel til Kapittel 3 i boken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner , av Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr, utgitt på Cappelen Akademisk 2010 Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net
 • 2. Appresiering/depresiering http://internasjonalerelasjoner.net
 • 3. Appresiering/depresiering <ul><li>Appresiering av et lands pengeenhet vil si hevning av dens verdi uttrykt i andre lands pengeenheter som følge av endringer i tilbud og etterspørsel etter valuta. </li></ul><ul><li>Motsatt er depresiering en nedgang i verdien i forhold til andre lands valuta. </li></ul><ul><li>Blir verdinedsettelsen fastslått i lovs form eller ved annen offentlig beslutning, og ikke i form av markedsendringer, taler man om revaluering (tilsvarende appresiering) og devaluering (tilsvarende depresiering) </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 4. Autarki http://internasjonalerelasjoner.net
 • 5. Autarki <ul><li>Økonomisk system som søker å gjøre et land minst mulig avhengig av andre land, i ytterpunkt hel isolasjon fra omverdenen. </li></ul><ul><li>Motsetningen til autarki er full åpenhet mot omverdenen. </li></ul><ul><li>Rene autarki eller helt åpne økonomier finnes knapt. Land har ulik grad av selvberging som viser i hvor stor grad det er i stand til å skaffe seg de varer og tjenester det er behov for ved egen produksjon og egenaktivitet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 6. Deflasjon/inflasjon http://internasjonalerelasjoner.net
 • 7. Deflasjon/inflasjon <ul><li>Senkning av prisnivået (stigning i pengeverdien) ofte som følge av nedgang i pengemengden som følge av pengepolitiske tiltak. </li></ul><ul><li>Det motsatte av deflasjon er inflasjon - en oppgang i det alminnelige prisnivå. Dette er det samme som et fall i pengeenhetens verdi regnet i varer og tjenester, dvs. dens kjøpekraft. </li></ul><ul><li>Uttrykket stagflasjon er blitt vanlig om en tilstand hvor inflasjon opptrer kombinert med arbeidsløshet og ledig produksjonskapasitet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 8. Fellesmarked http://internasjonalerelasjoner.net
 • 9. Fellesmarked <ul><li>En form for internasjonal økonomisk integrasjon som er mer omfattende enn et frihandelsområde og en tollunion, men mindre omfattende enn en økonomisk union. </li></ul><ul><li>I tillegg til indre frihandel og felles handelshindringer overfor ikke-medlemmer innebærer et fellesmarked fri flyt av produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital mellom medlemslandene (”de fire friheter”). </li></ul><ul><li>For å få markedene til å fungere innebærer et fellesmarked ofte reguleringer av en rekke nasjonale politikkområder som reelt virker hindrende for handel mellom land. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 10. Frihandelsområde http://internasjonalerelasjoner.net
 • 11. Frihandelsområde <ul><li>Frihandelsområder kjennetegnes ved at handelshindringer som toll og kvoter på handel mellom medlemslandene blir fjernet, mens medlemmene beholder sine individuelle handelshindringer overfor land utenfor frihandelsområdet. </li></ul><ul><li>Bestemmelsene kan omfatte noen varer eller alle varer og tjenester. </li></ul><ul><li>Et frihandelsområde blir gjerne ansett som den minst omfattende av fire former for internasjonal økonomisk integrasjon (frihandelsområde, tollunion, fellesmarked og økonomisk union). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 12. Gullstandard http://internasjonalerelasjoner.net
 • 13. Gullstandard <ul><li>Et pengesystem der det i lov er fastsatt at pengeenheten skal ha et visst gullinnhold. </li></ul><ul><li>Sentralbanken har da plikt til å løse inn sedler i gull og til å kjøpe gull mot betaling i sedler. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 14. Handelspolitikk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 15. Handelspolitikk <ul><li>Offentlige tiltak for å regulere indre og ytre handel som en del av den generelle næringspolitikken. </li></ul><ul><li>Virkemidlene i den ytre handelspolitikken er først og fremst toll og direkte reguleringer av import og eksport (for eksempel gjennom kvoter). </li></ul><ul><li>Den vanligste formen for toll er importtoll, men flere land gjør også bruk av eksporttoll. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 16. Komparativt fortrinn http://internasjonalerelasjoner.net
 • 17. Komparativt fortrinn <ul><li>Komparative fortrinn gir uttrykk for relativ evne til å produsere ulike varer og tjenester. Forskjeller i evne til å produsere et bestemt gode kan måles ved alternativkostnaden i fremstillingen av godet. </li></ul><ul><li>Alternativkostnaden er kostnaden for det man går glipp av ved beste alternativ anvendelse av en ressurs. Et land som har et komparativt fortrinn i produksjonen av et gode, bruker sine ressurser mest effektivt når det spesialiserer seg i produksjonen av dette godet. </li></ul><ul><li>Spesialisering og varebytte gjør at den totale varemengden øker og åpner for økt konsum i begge land. Et land aldri kan ha komparative fortrinn (eller ulemper) på alle områder. Alle land har komparative fortrinn (og ulemper). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 18. Liberalisme: Ortodoks vs. intervensjonistisk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 19. Liberalisme (økonomisk): Ortodoks vs. intervensjonistisk <ul><li>Politisk ideologi som vektlegger </li></ul><ul><li>frie markeder og fri internasjonal handel. </li></ul><ul><li>Laissez-faire-økonomi (et ortodokst økonomisk system) betyr at markedet fungerer hovedsakelig uten innblanding. Planøkonomi er det motsatte ytterpunkt der staten fastsetter hva som skal produseres av varer og tjenester, i hvilken mengde, og hvordan disse skal distribueres mellom innbyggerne. </li></ul><ul><li>I et intervensjonistisk liberalt økonomisk system har staten en rolle i å styre markeder, bedrifters handlinger og inntektsfordeling gjennom blant annet lover, regler, skatter og subsidier. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 20. Makroøkonomisk politikk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 21. Makroøkonomisk politikk <ul><li>Makroøkonomi omhandler aggregerte </li></ul><ul><li>nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger. </li></ul><ul><li>Mens mikroøkonomi går inn på de enkelte aktørenes, for eksempel husholdninger og bedrifters, beslutninger i det økonomiske systemet, handler makroøkonomi om summen av disse enkeltaktørenes valg. </li></ul><ul><li>Makroøkonomisk politikk er vanligvis en samlebetegnelse på pengepolitikk og finanspolitikk og hvordan disse blir benyttet for konjunkturstabilisering og økonomisk utvikling. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 22. Markedsøkonomi http://internasjonalerelasjoner.net
 • 23. Markedsøkonomi <ul><li>Økonomisk system hvor produksjonen er spesialisert </li></ul><ul><li>og hvor produksjonsfaktorer (arbeidskraft m.m.) og produkter omsettes i markeder. </li></ul><ul><li>Brukes fortrinnsvis som betegnelse for en økonomi hvor prisdannelsen i markedene er fri der markeder og konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder. Privat sektor er eier av bedriftene, som konkurrerer om å levere de varer og tjenester forbrukerne vil ha (etterspør). </li></ul><ul><li>Markedsøkonomi er det «motsatte» av planøkonomi. Ingen av disse organiseringsformene eksisterer imidlertid i ren form i noe samfunn. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 24. Monetær union http://internasjonalerelasjoner.net
 • 25. Monetær union <ul><li>Samarbeide mellom land gjennom </li></ul><ul><li>en felles valuta styrt gjennom en felles pengepolitikk gjennom en felles sentralbank. </li></ul><ul><li>Deltakerne i den monetære unionen får da et felles rentenivå. </li></ul><ul><li>Euro-samarbeidet er en monetær union styrt av den Den europeiske sentralbanken (ESB). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 26. Nasjonalisme (økonomisk) http://internasjonalerelasjoner.net
 • 27. Nasjonalisme (økonomisk) <ul><li>Økonomisk nasjonalisme favoriserer </li></ul><ul><li>utviklingen av nasjonale økonomier gjennom støtte til innenlandsk produksjon i stedet for importerte varer og tjenester. </li></ul><ul><li>På mange måter fungerer tanken om økonomisk nasjonalisme både som en balanse og en motstander av begrepet globalisering, der alle nasjoner blir sett på som økonomisk avhengige av hverandre. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 28. Null-sum-spill http://internasjonalerelasjoner.net
 • 29. Null-sum-spill <ul><li>Beskriver en situasjon der summen </li></ul><ul><li>av alle deltakeres tap og gevinst er til enhver tid lik null. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 30. Pluss-sum-spill http://internasjonalerelasjoner.net
 • 31. Pluss-sum-spill <ul><li>Vinn-vinn situasjoner der deltakere </li></ul><ul><li>vil ha en sum fortjeneste større enn null. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 32. Proteksjonisme http://internasjonalerelasjoner.net
 • 33. Proteksjonisme <ul><li>Betegnelse på importtoll, importforbud </li></ul><ul><li>og andre handelspolitiske virkemidler som tar sikte på å beskytte innenlandsk produksjon mot importkonkurranse. </li></ul><ul><li>Valutakontroll kan tjene samme formål. Proteksjonisme begunstiger utvalgte innenlandske næringer. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 34. Realisme (økonomi) http://internasjonalerelasjoner.net
 • 35. Realisme (økonomi) <ul><li>Politikken styrer økonomien med </li></ul><ul><li>formål å tjene staten (ofte merkantilisme) eller nasjonale næringer. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 36. Strategisk handelspolitikk http://internasjonalerelasjoner.net
 • 37. Strategisk handelspolitikk <ul><li>En strategi som sikter mot å </li></ul><ul><li>identifisere og bygge ned hindrer for eksport for viktige nasjonale næringer. </li></ul><ul><li>Den er ofte kombinert med tilsvarende politikk som beskytter disse i hjemmemarkedene. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 38. Tollunion http://internasjonalerelasjoner.net
 • 39. Tollunion <ul><li>Overenskomst mellom selvstendige </li></ul><ul><li>stater om opphevelse av tollgrensene mellom landene (et frihandelsområde) og lik toll på import fra land utenfor unionen (som frihandelsområdet ikke har). </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 • 40. Valuta/valutakurs http://internasjonalerelasjoner.net
 • 41. Valuta/valutakurs <ul><li>Et lands myntenhet eller betalingsmiddel. </li></ul><ul><li>En valutakurs måler hvor mye en valuta er verdt målt i en annen, for eksempel hvor mange kroner vi må betale for én euro eller en amerikansk dollar. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net

×