2.2. Liberalisme

3,161 views
2,835 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,161
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nansen, Fridtjof F. 1861 D. 13/05/1930 Norske zoolog, professor, opdagelsesrejsende / polarforsker, humanist og Nobelfredspris­modtager , 1922 . Som Norges repræsentant i Folkeforbundet , dets Højkommissær for Flygtninge, organiserer han i 1920-1921 hjemsendelsen af 447.000 krigsfanger fra 26 lande som var taget til fange under første verdenskrig og skaffer Nansen-pas til 1,5 mio. russiske flygtninge. Under tørken i Sovjetunionen foråret og sommeren 1921 organiserer han med Philip Noel-Baker som assistent et hjælpearbejde fra Vesteuropa som skaffer mad til to-tre mio. mennesker i flere måneder. Senere organiserer Nansen hjælpearbejde til græske og armenske flygtninge. Det internationale Nansenkontor for flygtninge oprettes i 1930 under Folkeforbundet. Nansenkontoret tildeles Nobels Fredspris 1938.
 • Hente fram neste gang: Realisme eller idealisme som motivasjon? Gjør seg synlig/interessant for andre Døråpner /direkte aksess til politiske eliter Kan ikke komme i direkte konflikt med mektige alliansepartnere Opportunisme
 • 2.2. Liberalisme

  1. 1. 2.2. Liberalisme Forelesning Internasjonal politikk Øyvind Kalnes, 9. April 2010
  2. 2. Realisme og liberalisme Ingen av dem “truer” den etablerte internasjonale orden Men lage en bedre brukermanual ! Ulike utgangspremisser : Menneskesyn Troen på samarbeid og organisasjon Statens suverenitet Realismen Konservativ og pessimistisk Liberalismen : Radikal og optimistisk I DAG I NEO-VARIANTENE “Mainstream”-paradigmer
  3. 3. Liberalismen David Ricardo Adam Smith mfl. Immanuel Kant John Locke mfl. DEMOKRATI Erstatte korrupte styrer og institusjoner med konstitusjonelt styre medfører evig fred MARKED Fri flyt av mennesker og varer tjener alle og skaper avhengighet som gjør krig ulønnsomtt Produkt av opplysningstidens tro på fornuften og bedring av samfunnets styringsstrukturer To varianter:
  4. 4. Liberal idealisme: Mellomkrigstidens paradigme Muligheter for “moralsk” og normstyrt atferd Godt/rettferdig” styre via institusjonsbygging Én form for “idealisme”, en KAN forandre verden ved gode institusjoner og enighet om normer WWI: Statsrivalisering som hadde slått ut i ødeleggende konflikt Internasjonale organisasjoner Markedsøkonomi Representativt demokrati Vestlige verdier og normer Woodrow Wilson (jfr. Mearsheimer om Bush-administrasjonen Som Wilsonianism with teeth!)
  5. 5. ” Ja, realpolitikk; jeg er også realpolitiker, - av hele mitt sinn, jeg interesserer mig levende og utelukkende for virkelighet. Men ingen realpolitikk i et civilisert samfund er tenkelig uten på grunnlag av nestekjærlighet, - gjensidighet, hjelpsomhet, tillit. Det er den klippe hvorpå alt menneskelig samkvem må bygge.” (1 922) Hvem eier begrepene?
  6. 6. Hvem eier Nansen? <ul><li>Idealisten og fredsprisvinneren </li></ul><ul><li>Realisten og spydodden for norske interesser i Arktis </li></ul>
  7. 7. Teori og virkelighet <ul><li>Nedtur 1940  </li></ul><ul><li>2. verdenskrig </li></ul><ul><li>Den kalde krigen </li></ul><ul><li>Opptur 1980  </li></ul><ul><li>Europeisk integrasjon </li></ul><ul><li>Globalisering </li></ul>
  8. 8. Neo-liberalisme (1970  ) <ul><li>LIBERAL INSTITUSJONALISME : </li></ul><ul><li>Internasjonale organisasjoner har selvstendig betydning, ikke bare arena for realpolitikk eller instrument for den enkelte aktør: </li></ul><ul><li> Kompleks gjensidig avhengighet og nye politiske utfordringer (kollektivproblem) </li></ul><ul><li> Reduserer staters autonomi og oppmuntrer til organisert samarbeid mellom statene (IGOs, traktater, regimer) </li></ul>Robert Keohane Joseph Nye
  9. 9.  Mer enn stater som biljardkuler <ul><li>Overnasjonalitet: </li></ul><ul><li>IGOs endrer spillereglene mellom statene og blir noe mer enn summen av enkeltmedlemmene </li></ul><ul><li>Transnasjonalitet: </li></ul><ul><li>Selskap og organisasjoner blir viktige aktører, i tillegg til stater (NGO’er og TNC’er) </li></ul><ul><li>Utenrikspolitikk politiseres: </li></ul><ul><li>Interne konflikter/allianser mellom institusjoner innen stater om utenrikspolitikk </li></ul>
  10. 10. Absolutt og relativt gevinst <ul><li>IP som “spill” – situasjoner hvor to eller flere aktører med klare preferanser samhandler og utfallet har betydning for i hvilken grad de får gjennomslag for sine interesser </li></ul><ul><ul><li>Nullsumspill – den ene parten vinner på bekostning av den andre </li></ul></ul><ul><ul><li>Pluss-sum spill – begge parter kan komme bedre ut ved å samarbeide. </li></ul></ul><ul><li>Relativ gevinst – den ene parten styrker sin posisjon (våpen, markedsandeler osv..) vis a vis den andre parten </li></ul><ul><li>Absolutt gevinst – at hver enkelt av partene får det bedre enn hvordan de hadde det før de begynte å samarbeide </li></ul>
  11. 11. Kollektivproblem <ul><li>Problemer som stater ikke er i stand til å løse på egen hånd </li></ul><ul><li>Dersom hver stat forfølger sine interesser vil den enkelte stat likevel tape </li></ul>
  12. 12. Soft power – Utvidet maktbegrep <ul><li>“ Soft power” (myk makt) som alternativ til “hard power”: </li></ul><ul><li> En aktør oppfattes av andre som å stå for noe som er attraktivt eller verdifullt, f.eks. </li></ul><ul><li>Like muligheter for alle </li></ul><ul><li>Demokrati og frihet </li></ul><ul><li>Solidaritet </li></ul><ul><li>Kulturelle standarder </li></ul><ul><li> Stater o.a.kan ha mye mer makt enn hva “hard makt” (kapasiteter) skulle tilsi </li></ul>Joseph Nye http://www.youtube.com/watch?v=F8udhM8QKxg)
  13. 13. Soft > Hard power  Berlinmurens fall 1989? <ul><li>THE END OF HISTORY: </li></ul><ul><li>Ideen om demokrati og marked rev muren </li></ul><ul><li>Verden vil bli som USA  Enestående soft power </li></ul><ul><li>MURENS FALL  </li></ul><ul><li>USA som eneste “hard power” supermakt </li></ul>
  14. 14. .. og hvor ble det av den myke makten? <ul><li>1999: The Battle in Seattle  </li></ul><ul><li>Globale protester mot frihandel </li></ul><ul><li>Stater tilbakeholdne med videre liberalisering </li></ul><ul><li>2001: 911  </li></ul><ul><li>Transnasjonal terror mot USAs verdier </li></ul><ul><li>Sikkerhetspolitikk i høysetet (War on terror) </li></ul>
  15. 15. Politikkområder <ul><li>High politics </li></ul><ul><li>Staters sikkerhet </li></ul><ul><li>Staters tradisjonelle oppgave i IP </li></ul><ul><li> Fortsatt realisme? </li></ul><ul><li>Low politics </li></ul><ul><li>Andre, mindre ”farlige” områder </li></ul><ul><li>Internasjonaliseres mer og mer </li></ul><ul><li>Liberalisme </li></ul><ul><li>Delvis kanskje, men de flyter mer sammen ved globalisering </li></ul>
  16. 16. Utenrikspolitikkens doble hensyn Realisme Maksimere nasjonal sikkerhet og velstand Alliansedannelse Idealisme Menneskerettigheter, fredsbygging, bistand Multilateralisme
  17. 17. … men hvor ble det av idealismen?
  18. 18. Norge som ”humanitær stormakt”? Newsweek 2004: Norge som verdens 9. mektigste stat <ul><li>Bistand / utviklingshjelp </li></ul><ul><li>Fredsentreprenør (megling) </li></ul><ul><li>Multilateralisme / FN </li></ul><ul><li>Fredsopprettende/-bevarende operasjoner </li></ul><ul><li>Høye etiske standarder i investeringer </li></ul>
  19. 19. Idealer og interesser Hånd i hånd eller … (jern)hånd i (silke)hanske? Idealisme er viktig i politikken, ikke minst i utenrikspolitikken, …. hvor vårt velstående og stabile demokrati kan delta i den globale dugnaden mot fattigdom og nød, diktatur og undertrykking, kvinnediskriminering og analfabetisme, krig og konflikter. … Dette er en prioritering som gjenspeiler både vår moralske forpliktelse og økonomiske evne til å hjelpe, og … som er fullt forenlig med norske realpolitiske interesser. Erna Solberg om realisme og idealisme (Aftenposten 16.07.06)
  20. 20. Hånd i hanske <ul><li>Hvordan kan idealisme tjene norske interesser? </li></ul>
  21. 21. Liberalistantakelser <ul><li>Demokrati og frihandel reduserer krigsfaren </li></ul><ul><li>Internasjonale organisasjoner og –opinion har betydning </li></ul><ul><li>Stater kan samarbeide for å løse felles problemer de er kommet opp i, til felles beste </li></ul><ul><li>Stater og det internasjonale samfunn kan utvikle visse normer om hva som er passende atferd og vil derfor ha en viss tilbakeholdenhet mht. å bruke makt eller “jukse” </li></ul>
  22. 22. Referanser <ul><li>Baylis et al., The Globalization of World Politics , kap. 6 og 7 (deler) </li></ul><ul><li>Lunde et al, Norske interesser , kap, II,III, VIII. </li></ul><ul><li>Joseph Nye, On Soft Power , http://www.youtube.com/watch?v=F8udhM8QKxg </li></ul>

  ×