01. Quiz Internasjonal politikk

5,152 views
5,665 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,483
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01. Quiz Internasjonal politikk

 1. 1. 1. Internasjonal politikk 20 nøkkelbegrep du bør kjenne til Læremiddel til Kapittel 1 i boken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner , av Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr, utgitt på Cappelen Akademisk 2010 Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net
 2. 2. Anarki http://internasjonalerelasjoner.net
 3. 3. Anarki <ul><li>Det internasjonale systemet betegnes som et anarki på grunn av fraværet av en overordnet myndighet over statene. </li></ul><ul><li>Men anarki betegner ikke nødvendigvis en tilstand av krig, konflikt eller kaos. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 4. 4. Defensiv realisme http://internasjonalerelasjoner.net
 5. 5. Defensiv realisme <ul><li>Defensiv realisme, representert blant annet ved Waltz, innebærer en antakelse om at stater ønsker først og fremst å redusere sin egen usikkerhet innenfor et anarkisk system. </li></ul><ul><li>Makt blir dermed et middel, snarere enn et mål. Både for lite og for mye makt er farlig, det første fordi det kan invitere andre til å utnytte svakhet, det andre fordi andre stater kan frykte for egen sikkerhet og dermed gå til mottiltak. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 6. 6. Folkerett http://internasjonalerelasjoner.net
 7. 7. Folkerett <ul><li>Folkerett er de formaliserte og uformaliserte regler som regulerer forholdet mellom stater og dermed skaper institusjonalisert orden </li></ul><ul><li>Når det refereres til folk, vises det egentlig til suverene stater som rettssubjekter. Når det refereres til rett, må en ha in mente at det internasjonale samfunnet mangler en entydig myndighet som er lovgiver, politi og påtalemyndighet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 8. 8. Hegemoni http://internasjonalerelasjoner.net
 9. 9. Hegemoni <ul><li>Hegemoni betegner at det internasjonale systemet er dominert av en supermakt - eller et sett av stater i en region. </li></ul><ul><li>Marxister som Robert Cox betrakter dette som ledd i et utbyttingsforhold til den dominerendes fordel, mens andre innenfor den liberale tilnærmingen mener et hegemoni i visse tilfeller kan bidra til en internasjonale orden de fleste tjener på. Forutsetningen er en tilbakeholden hegemon. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 10. 10. «High politics» http://internasjonalerelasjoner.net
 11. 11. «High politics» <ul><li>High politics&quot; brukes til å referere til staters vitale interesser, i ytterste instans hva som berører deres overlevelse eller territorielle integritet. </li></ul><ul><li>Sikkerhetspolitikk settes derfor ofte synonymt med dette, men stater kan selvsagt også vurdere andre områder som &quot;vitale&quot;. </li></ul><ul><li>Dette står i kontrast til &quot;low politics&quot;. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 12. 12. Idealisme http://internasjonalerelasjoner.net
 13. 13. Idealisme <ul><li>Idealisme betegner troen på at idéer kan og bør spille en rolle i internasjonale relasjoner. </li></ul><ul><li>Internasjonale forhold kan endres til det bedre gjennom politisk handling og oppbygging av gode institusjoner til alles beste. </li></ul><ul><li>Realister som Carr betegnet dette som utopisme. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 14. 14. Imperialisme http://internasjonalerelasjoner.net
 15. 15. Imperialisme <ul><li>Imperialisme viste opprinnelig til staters erobring og utbytting av fremmede territorier som kolonier. </li></ul><ul><li>I følge senere marxistisk inspirert IR-teori består utbyttingsforhold fortsatt etter koloniene får selvstendighet - og verden deles i sentrums- og periferistater. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 16. 16. Institusjoner http://internasjonalerelasjoner.net
 17. 17. Institusjoner <ul><li>Institusjoner er normene og forventningene som regulerer atferden i det internasjonale system. </li></ul><ul><li>De kan være formelle og nedfelt i høytidelige traktater og formelt undertegnet på vegne av stater, som da forplikter seg til å følge dem. Andre normer er ikke nødvendigvis skriftlige, men kan likevel gradvis ha blitt etablert som en stilltiende forståelse av hva som forventes. </li></ul><ul><li>Institusjoner modifiserer dermed det anarkiske elementet i den internasjonale orden </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 18. 18. Kald krig http://internasjonalerelasjoner.net
 19. 19. Kald krig <ul><li>Kald krig betegner en permanent krigstilstand, uten manifest voldsbruk mellom partene. Ofte brukt om perioden 1945-1990. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 20. 20. Kollektiv sikkerhet http://internasjonalerelasjoner.net
 21. 21. Kollektiv sikkerhet <ul><li>Kollektiv sikkerhet innebærer at flere stater inngår et forpliktende samarbeid for å forhindre aggresjon og bruk av offensiv militærmakt. </li></ul><ul><li>De avstår fra aggresjon seg imellom, og kanskje viktigst forplikter seg til gjensidig bistand dersom en eller flere utsettes for slikt fra tredjeparter. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 22. 22. Liberal institusjonalisme http://internasjonalerelasjoner.net
 23. 23. Liberal institusjonalisme <ul><li>Liberal institusjonalisme setter fokus på internasjonale organisasjoner og -regimer som modifiserer det internasjonale systemets anarkiske struktur. </li></ul><ul><li>Samhandling mellom stater kan omsettes til samarbeid om kollektive goder som fred og velstand, gitt de rette institusjonelle rammene. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 24. 24. &quot;Low politics&quot; http://internasjonalerelasjoner.net
 25. 25. &quot;Low politics&quot; <ul><li>&quot;Low politics&quot; er den delen av internasjonal politikk som ikke berører staters vitale interesser, som dens suverenitet eller overlevelse. </li></ul><ul><li>Økonomi, kultur, utdanning, transport og kommunikasjon brukes gjerne som eksempel. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 26. 26. Maktbalanse http://internasjonalerelasjoner.net
 27. 27. Maktbalanse <ul><li>Maktbalanse viser til en likevektsfordeling av makten mellom stater som gjør at ingen enkeltstat kan dominere det internasjonale systemet alene. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 28. 28. Multilateralisme http://internasjonalerelasjoner.net
 29. 29. Multilateralisme <ul><li>Multilateralisme viser til at stater tar gjensidig hensyn til hverandres interesser i sin atferd, heller enn ensidig å forfølge sine egne interesser. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 30. 30. Overnasjonalitet http://internasjonalerelasjoner.net
 31. 31. Overnasjonalitet <ul><li>Overnasjonalitet refererer til at internasjonale samarbeidsorganer får selvstendig myndighet overfor medlemsstatene og vedtakene står over nasjonale lover. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 32. 32. Realisme http://internasjonalerelasjoner.net
 33. 33. Realisme <ul><li>Realisme innenfor IR er et perspektiv og ikke nødvendigvis mer &quot;virkelighetsnær&quot; enn andre perspektiv. </li></ul><ul><li>Det antas at det internasjonale systemet alltid vil være et anarki dominert av statlige aktører drevet av jakten på å øke egen makt og velstand, på bekostning av hverandre. </li></ul><ul><li>Ut fra dette skal man tilpasse statens politikk og ikke gå inn på utopiske prosjekt for å forbedre verden. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 34. 34. Regime http://internasjonalerelasjoner.net
 35. 35. Regime <ul><li>Regimer er de spilleregler og normer som regulerer statenes atferd innenfor avgrensede saksfelt, som for eksempel klima eller fiskeri. </li></ul><ul><li>Slik sett regulerer de også atferden til de ikke-statlige aktørene på feltet. </li></ul><ul><li>Et regime kan også være avgrenset av hvor mange og hvilke stater de omfatter, slik at de varierer fra verdensomspennende, via regionale til de rent bilaterale. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 36. 36. Regional integrasjon http://internasjonalerelasjoner.net
 37. 37. Regional integrasjon <ul><li>Regional integrasjon er prosesser hvor statene i et geografisk avgrenset område går ut over bare å samarbeide på folkerettslig grunnlag ved at de overfører noe av sin suverenitet til ulike samarbeidsorganer. </li></ul><ul><li>Det har en dybdedimensjon knyttet til hvor mye suverenitet som avgis og en breddedimensjon knyttet til hvor mange stater og politikkområder som er involvert. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 38. 38. Sikkerhetsdilemmaet http://internasjonalerelasjoner.net
 39. 39. Sikkerhetsdilemmaet <ul><li>Sikkerhetsdilemmaet går ut på at når stater vil redusere sin egen usikkerhet, vil de ruste opp for å avskrekke andre stater fra å angripe. </li></ul><ul><li>Hos andre stater vil opprustning imidlertid skape frykt for offensive hensikter og lede over i en opprustningsspiral som ikke gir noen av statene økt sikkerhet, kun økte kostnader. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 40. 40. Westfalske orden, Den http://internasjonalerelasjoner.net
 41. 41. Westfalske orden, Den <ul><li>Den westfalske orden er den internasjonale orden som ble symbolsk innledet med fredsslutningen i Westfalen i 1648. </li></ul><ul><li>Den betegner en internasjonal orden bestående av suverene stater. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net

×