Present Projecte
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Present Projecte

on

 • 1,338 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,338
Views on SlideShare
1,338
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Present Projecte Present Projecte Presentation Transcript

 • PROJECTE : “ Aplicació de les TIC en les Aules Hospitalàries” Autora del projecte: Nuria Duch Turmo Professora del Projecte : Mercedes Elizabeth Ahumada Torres Màster en Educació i TIC (e-learning) Especialitat: Processos Docents Universitat Oberta de Catalunya
 • Introducció
  • Aquest projecte contempla el disseny d’un suport en l’àmbit de l’educació formal a estudiants de primària i secundària per a facilitar l’escolarització dels nens i nenes que estan hospitalitzats, amb la virtualització de les accions formatives presencials que tenen lloc en els centres hospitalaris amb accions virtuals en línia.
 • Contextualització
  • Aquesta iniciativa es contextualitza en el marc d’un projecte impulsat pel:
   • Departament d’Educació i
  • la Fundació “La Caixa”
  • Es va subscriure un conveni de col·laboració per dur a terme el projecte «Aplicació de les tecnologies de la comunicació i l’atenció educativa dels infants amb llarga malaltia».
  • Aquesta col·laboració es concreta en una millora de la dotació informàtica de les Aules hospitalàries que permet als alumnes hospitalitzats l’accés als recursos telemàtics per desenvolupar activitats d’aprenentatge i mantenir la comunicació amb el centre docent i l’entorn, i així compensar tant com es pugui la desvinculació que comporta la malaltia.
 • Objectius
  • Objectiu General:
  • Dissenyar i implementar una acció formativa fonamentada en les TIC que doni suport a l’escolarització dels nens i nenes que estan hospitalitzats en els centres hospitalaris de Lleida.
  • Objectius específics:
  • - Proporcionar atenció educativa hospitalària als nens que per causa d’una infermetat es veuen obligats a passar llargs períodes de temps en un hospital.
  • - Continuar, sempre que les condicions de salut ho permetin, el currículum establert amb caràcter general en el nivell corresponent a cada nen hospitalitzar, realitzant en cas necessari les oportunes adaptacions curriculars.
  • - Aconseguir la consegüent coordinació entre l’Aula Hospitalària i el centre de procedència de l’alumne.
  • - Facilitar la integració del nen en el seu nivell d’escolarització en el moment en que es produeixi el final del seu període d’hospitalització, afiançant la seva seguretat i autoconcepte a través del procés educatiu desenvolupat en l’Aula Hospitalària.
  • - Pal·liar el retard escolar en les àrees curriculars ocasionades per l’absència al centre escolar durant el temps d’hospitalització a través de la continuïtat de les activitats escolars.
  • - Aconseguir, a través de les diferents àrees curriculars que el nen sigui capaç de valorar i situar correctament les dimensions reals de la seva infermetat, evitant que es produeixi processos d’angoixa aïllament.
  • - Facilitar la integració i comunicació del nen hospitalitzat amb altres amb mateixes característiques, per allunyar-lo del aïllament que pugui produir-li la seva dolència.
  • - Estimular l’assistència a l’Aula Hospitalària i la seva participació dins d’ella.
  • - Donar un caràcter positiu i un contingut formatiu al temps lliure i d’oci en l’hospital.
  • - Dissenyar i desenvolupar activitats de caràcter formal e informal, que ajudin a millorar l’atenció educativa del nen hospitalitzat i el seu estat psico-afectiu.
  • -Utilitzar els mitjans tecnològics (Internet) per afavorir el desenvolupament afectiu, social i comunicatiu dels alumnes.
  • -Realització d’un blog de les Aules Hospitalàries reflexant la tasca i activitats que es duen a terme.
  • Exemple de mostra a l’enllaç següent:
  • http://www.aulahospitalarialavergedutxesa.blogspot.com/
 • Planificació de Tasques
 • Fase de Planificació Identificació Destinataris: infants i joves entre els 3 i els 16 anys que cursen educació infantil, primària o secundària obligatòria (fins a quart d’ESO) en centres educatius (públics o privats) Anàlisi Econòmica: Totes tres institucions (Fundació la Caixa, Departament d’Educació i Centre Hospitalari), han acordat un pressupost comú que dotarà aquest apartat de recursos econòmics per al seu desenvolupament al qual ens hi haurem d’adaptar
  • Recursos Humans:
  • Aquests llocs de treball es cobriran amb personal professional contractat específicament per aquesta feina. L’administració es farà càrrec de la contractació del personal docent i administratiu que donarà suport pedagògic i institucional, mentre que la Fundació “La Caixa” es farà càrrec del personal que donarà suport tècnic al sistema.
  • Recursos Informàtics:
  • El Departament d’Educació i la Fundació “La Caixa” van subscriure un conveni de col·laboració que es concreta:
  • Millora de la dotació informàtica de les aules hospitalàries
  • Accés dels joves malalts als recursos de què disposa la xarxa telemàtica i, per mitjà d’Internet, a altres programes educatius i a la comunitat virtual Educàlia, Edu365, que ofereix un complement quant a educació no formal i inclou el canal específic Aula de Salut, que aporta continguts relacions amb l’educació d’infants malalts.
  • Dotació en préstec d’un ordinador portàtil amb programari educatiu als alumnes que ho sol·licitin, durant el període que reben atenció domiciliària.
  • Col·laboració d’ambdues institucions en la formació del professorat que atén els infants i joves malalts i en el programari específic per a aquesta finalitat.
 • Disseny
  • Disseny Didàctic :
  • Contingut :
  • La proposta curricular es basa en el seguiment del currículum establert de caràcter general en el nivell de referència de cada nen hospitalitzat. Es basarà en el treball sistemàtic a través de fitxes, propostes lúdiques, treballs, ús de programes informàtics, que haurà demanat el professorat del centre d’origen del nen o per iniciativa del propi mestre del centre hospitalari.
  • Orientar i donar suport als familiars dels i de les alumnes
  • b) Metodologia- Criteris Metodològics:
  • - Globalitzadors
  • - Personalitzats
  • - Participatius
  • - Significatius
  • - Motivadors
  • - Socialitzadors
  • - Flexibles
  • c ) Tipus d’activitat :
  • D’acord amb el nivell curricular d’infantil, primària i secundaria unifiquem i hem adaptat les matèries en 6. Dins de cadascuna es treballaran en els diversos nivells als quals va dirigit cadascuna.
  • - L’àrea que faria referència a
  • la llengua catalana i literatura
  • - L’àrea de Coneixement del
  • medi natural, social i cultural
  • - Matemàtiques
  • - Llengua Castellana
  • - Educació Artística
  • - Eixos Transversals
  • Disseny Tècnic Logístic:
  • a) Opció Tecnològica escollida :
  • Sistema operatiu GNU/Linux, Windows98/NT/2000/XP o  MacOS 10 
  • Maquinari: Processador Pentium III, 600 Mhz i 64 Mb de RAM, o superior. Lector i/o gravador de CD o DVD
  • Targeta de vídeo VGA
  • Targeta de so
  • Altaveus
  • Pantalla a color
  • Navegador d’Internet: Ms Explorer, Mozilla, Firefox, Konqueror, Safari
  • Connexió a Internet: mòdem 56K/ADSL
  • b) Sistema de presentació i Comunicació :
  • - Xat,
  • correu electrònic,
  • fòrum familia, mestres, amics…
  • Coordinacions en relació als aprenentatges escolars,
  • informació i relació amb els companys de classe,
  • retorn al centre,
  • sistemes d’entrega i interacció
  • c) Sistema de suport:
  • Dirigit a les famílies: servei de secretaria, fòrum...
  • Dirigit als alumnes: tutoria virtual, fòrum amics...
  • Dirigit als centres educatius: tutor virtual, fòrum...
  • Presentació i aparença :
  • Els diferents serveis de suport són des del campus virtual, hauran d’estar integrats, visibles i disponibles en el moment i lloc adequat.
  • Tenir en compte la diversitat de perfils de la comunitat educativa i composar pantalles tan funcionalment com gràficament.
  • Existència d’un personatge guia que acompanyi els alumnes i els ajudi.
 • Desenvolupament
  • Àmbits d’acció
  • i funcions
  • dels serveis
  • de suport
  • Divulgació :
  • 1) el portal del campus hospitalari;
  • 2) la producció de recursos divulgatius;
  • 3) les activitats i els tallers divulgatius a les escoles;
  • 4) blog de les aules per transmetre el que es fa en aquests espais educatius.
  • Tutoria Virtual:
  • Acompanyant dels diferents membres de la comunitat educativa: pla educatiu individualitzat, dinamitzador dels espais, comunicació també per correu electrònic...
  • Avaluació :
  • Avaluació dels i les alumnes del procés evolutiu a partir de:
  • a) Avaluació inicial : recollida de dades, informació dels pares i famílies, tutors…
  • b) Avaluació del procés d’aprenentatge de caràcter continu i formatiu.
  • c) Avaluació final : s’emet en donar d’alta al malalt, transmetre informació pares, famílies, tutors…
 • Avaluació
  • Qualitat
  • del
  • servei :
  • Avaluació i implementació de millores:
  • - s’avaluarà el nombre d’alumnes que acudeixen amb la continuïtat que la seva malaltia s’ho permet
  • - l’eficiència dels sistemes de suport a través de diversos instruments d’avaluació (enquestes de satisfacció, informes o suggeriments de millora, nivell de participació dels infants, pares i docents, etc)
  • -Durant aquest semestre es posaran en marxa les diferents fases de l’aplicació del projecte així com la posada en marxa dels diferents serveis i es reserva pel final l’avaluació i l’anàlisi dels resultats
 • Cronograma