Poboacion EspañOla
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Poboacion EspañOla

on

 • 1,116 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,116
Views on SlideShare
1,116
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Poboacion EspañOla Poboacion EspañOla Presentation Transcript

 • A poboación española As fontes demográficas Distribución da poboación Movemento natural da poboación Os movementos migratorios Crecemento real da poboación Estrutura da poboación O futuro da poboación española
 • As fontes demográficas
 • Distribución da poboación: DENSIDADE DE POBOACIÓN
  • A densidade exprésase na relación entre poboación e superficie en km 2 D: (h/km 2 )
  • A densidade media no 2003 era de 86 hab/km2. A súa distribución é moi desigual observándose unha tendencia cara a concentración en zonas da costa mediterránea e o despoblamiento doutras
  • Por Comunidades Autónomas obsérvanse grandes diferencias:
    • Grandes áreas poboacionais
     • A Comunidade de Madrid con 724 hab/km2 é a de maior densidade de España
     • A siguen cunha cifra bastante menor El País Vasco (298) e Canarias (257)
    • Grandes baleiros demográficos
     • Castela A Mancha (23), Aragón e Estremadura (26) son as que teñen menor densidade
  View slide
 •   View slide
 • Distribución da poboación: evolución histórica
 •  
 • DENSIDAD DE POBLACIÓN
  • O mapa amosa un contraste entre as provincias do interior escasamente poboadas e as da periferia con maior densidade.
  • Esta desigual distribución da población explícase por
    • Factores naturais (proximidade ao mar, altitude, releve)
    • Polos recursos e actividades económicas
    • Os movimientos migratorios, sobre todos desde mediados del s. XX cando a población abandoa as zonas rurais para dirixirse ás cidades industriais.
  • A partir da década de 1970 prodúcese un movimento de retorno que no consigue aumentar a densidad de poboación de zonas xa envellecidas.
  • Sin embargo si beneficíanse deste feito as zonas costeiras nas que o sector turístico funciona como un verdadeiro motor de emprego.
  • Os eixes de desenvolvemento industrial costeiros (Cataluña –Valencia; Málaga-Cádiz-Sevilla; Coruña-Pontevedra; País Vasco; norte do Eixo do Ebro) tamén atraen pobación.
  • As provincias con menor densidade son aquelas nas que o sector secundario non desenvolveu e predomina o primario, mentras que o terciario é débil.
  • As cidades atraen a personas pola posibilidade de encontrar traballo e diversos servizos
 • A distribución da poboación: evolución histórica
 •  
 • Movemento natural da poboación
 • Taxa de natalidade e fecundidade
  • España (Datos de poboación)
  • No 2003 a taxa de fecundidade foi de 1,30 nenos por muller, mentres que no 2002 era de 1,26 nenos por muller.
  • A taxa de natalidade no 2003 foi de 10,5 por mil (439.863 nacementos), mentres que no 2002 foi do 10,11 por mil (433.405 nacementos)
  • As nais estranxeiras supusieron no 2003 o 12,2 % do total nacional, mentres que no 2002 este porcentaxe foi do 10,4 % e no 2001 do8 %. As marroquíes son a maioría (19,5 %), seguidas das ecuatorianas e as colombianas.
 • Taxa mortalidade infantil e esperanza de vida ao nacer
 • Crecemento natural: índice sintético de natalidade
 • Crecemento natural: desequilibrios territoriais (natalidade e mortalidade)
 • Crecemento natural en España (2003)
 • O ciclo de transición demográfica
 • A transición demográfica
 • A transición demográfica
  • Causas do descenso da mortalidade na transición demográfica :
   • Mellora da alimentación: desaparición das crises alimentarias
   • Avances na medicina (loita contra as enfermidades infecciosas) e nos niveis de atención do sistema sanitario
   • Avances socio-culturais: hixiene, prevención de enfermidades
  • Causas do afundimento da natalidade no réxime demográfico actual :
   • Crise económica dos anos setenta (crise do petróleo)
   • Taxa de paro elevada e baixa taxa de actividade
   • Difusión dos métodos anticonceptivos e da planificación familiar
   • Incorporación da muller ao mercado laboral
   • Cambios socio-culturais: novos tipos de familia, secularización, modernización das costumes
   • Elevado prezo da vivenda, taxa de paro xuvenil moi elevada, etc.
 • Desequilibrios territorios do crecemento natural da poboación
  • Taxa de natalidade e crecemento natural por encima da media nacional:
   • Comunidade de Madrid, Cataluña, Comunidade levantina, Andalucía, Canarias, Baleares
   • Son as comunidades economicamente máis dinámicas que reciben poboación da emigración interior e exterior.
  • Taxa de natalidade e crecemento natural por debaixo da media nacional
   • Comunidades de Castela-León, Castela-A Mancha, Asturias, Galicia, Estremadura.
   • Son as comunidades menos dinámicas economicamente que tenden ao envellecemento da poboación e reciben pouca poboación inmigrante.
 • Movementos migratorios interiores
 • Migracións interiores: desequilibrios territoriais
 • Migracións exteriores
 • Migracións exteriores
  • Primeira vaga migratoria (1850-1914)
   • Causas:
     • atraso económico das rexións agrarias minifundistas con alta densidade de poboación
     • Política de atracción de poboación no continente americano
   • Perfil do emigrante
    • Varóns, dedicados á agricultura, baixo nivel de cualificación
   • Rexións de orixe:
    • Galicia, Asturias, País Vasco
   • Países de destino:
    • Arxentina, Cuba, Brasil
 • Migracións exteriores
  • Causas do cese das migracións transoceánicas
   • A Primeira Guerra Mundial
   • Reaparecen as limitacións a emigracións (políticas restritivas nos EE.UU e outros países receptores)
   • Crise do 29 que afecta moita a sudamérica
   • A guerra Civil e posterior política de illamento internacional
   • Autarquía franquista que promove a volta ao mundo rural.
 • Emigración exterior transoceánica
 • Migracións exteriores
  • Segunda vaga migratoria (1950-1974)
   • Causas:
     • Autorización de saír libremente de España (1946) e levantamento do illamento internacional (1949) e acercamento político aos EE.UU
     • Fracaso da política económica do Primeiro franquismo
   • Perfil do emigrante
    • Varóns, agricultores preparados, obreiros cualificados e técnicos
   • Rexións de orixe:
    • Galicia, Canarias
   • Países de destino:
    • Venezuela (petróleo), Arxentina, Brasil
 • Migracións exteriores
  • Migración a Europa(1960-1974)
   • Causas:
    • Rápida reconstrución en Europa tras a Segunda Guerra Mundial (Plan Marshall)
    • Política de Estabilización en España (1959)
     • Forte crecemento demográfico
     • Gran éxodo rural, polo excedente de poboación ante a mecanización
     • Baixo nivel de industrialización para acoller poboación do sector primario
   • Perfil do emigrante
    • Familias, agricultores preparados, obreiros cualificados e técnicos
   • Rexións de orixe:
    • Galicia, Andalucia
   • Países de destino:
    • Francia, Suiza, Alemaña, Gran Bretaña, Bélxica, Holanda
 • Emigración exterior: destino Europa
 • Emigración en España: décadas 50-60
 •  
 • A inmigración na España actual
 • Inmigración na España actual
  • Orixe
  • Europa comunitaria (Europa do Este Romania, etc…)
  • África (Marrocos, e áfrica subsahariana)
  • América latina (Arxentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana…)
  • Destino preferente
  • Cataluña
  • Madrid
  • Andalucía
  • Comunidade Valenciana
  • Canarias
 • Inmigración na España actual
  • Causas
  • Consecuencias
  • Demográficas: rexuvenecemento da nosa estrutura da poboación.
  • Económicas:
   • Realizan traballos non desexados polos españois
   • Facilitan no futuro do sistema de pensión (a ONU fala da necesidade da chegada de 12 millóns de estranxeiro a medio prazo)
  • Sociais
   • Actitudes xenófobas da poboación española
   • Dificultades de integración dalgúns colectivos
   • Explotación laboral dos ilegais
 • Inmigración: orixe e volume da inmigración
 • Inmigración por comunidades autonómas
 • Inmigración: actividade da poboación inmigrante
 • Inmigración en España
 • O crecemento real da poboación española
 • O crecemento real da poboación española
 • A POB0ACIÓN ESPAÑOLA ao longo do século XX
 • ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA
  • Sexo e idade
  • Estrutura económica da poboación
 • ESTRUTURA POR IDADES ESTRURA POR IDADES POBOACIÓN MOZOS ANCIÁNS NOVA +35% -5% ADULTA 25-35% 5-12% ENVELLECIDA -25% +12% Porcentaxe sobre a poboación total Poboación nova Poboación adulta Poboación vella O-14 15-64 65 e máis
 • ESTRUTURA POR IDADES PIRÁMIDE POBOACIÓN ESPAÑA 2005
 • PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA E ESTRANXEIRA 2003
 • PIRÁMIDE 2005
 • PIRAMIDES ESPAÑOLAS 1960-2001
 • ESTRUTURA POR SEXO 2000
 • ESTRUCTURA POR SEXO 2005
 • ESTRUCTURA POR GRUPOS DE IDADE 1999
 • ESTRUCTURA POR GRUPOS DE IDADE 2005
 • % POBOACIÓN DE MÁIS DE 65 AÑOS 2000
 • % POBOACIÓN MÁIS 65 AÑOS 2000
  • as principaIes causas do envellecimento da población son
   • Aumento da esperanza de vida
   • Forte descenso da fecundidad
  • As principais consecuencias do envellecimento da poboación son:
   • Graves repercusiones no sistema da Seguridad Social
   • Alto índice de dependencia das personas inactivas fronte ás activas
 • OS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
  • Movimientos migratorios son ss desprazamientos da poboación no espazo.
  • Poden ser:
   • Internos se teñen lugar dentro do mesmo país
   • Externos cando se traspasan as fronteiras dun país
 • MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNOS
  • La distribución actual de la población española se debe a los movimientos internos. Se calcula que el 50 % de sus hab. No residen en sus lugares de nacimiento.
  • Las provincias receptoras son las del litoral mediterráneo y las cercanas a Madrid por
   • ser las más industrializadas
   • sus ofertas laborales en el sector servicios
   • Una agricultura cualificada
  • Las provincias que pierden población se corresponden con la Cornisa Cantábrica, Galicia, las dos Castillas… por
    • el declive de su industria
    • por una actividad agraria tradicional dominante
 • MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 • MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 • ANÁLISE MAPAS 1960-70 Y 1991-99
  • O mapa de 1960-70 reflicte o éxodo rural cara as cidades industriais:
   • Atraen poboación: as provincias del País Vasco, Barcelona, Madrid
   • Zaragoza, Tarragona e as provincias da Comunidad Valenciana debido a que se están formando eixes de expansión industrial
  • No mapa de 1991-1999 destacan os efectos da crise e a reconversión industrial que teñen como consecuencia un aumento do sector terciario e o desenvolvemento dos eixes de expansión industrial no Mediterráneo, o Val do Ebro, o corredor de Henares e a expansión desde o País Vasco ás áreas limítrofes.
  • O movimiento migratorio que se reflicte no mapa é o denominado de retorno . Por elo teñen saldo positivo no só as provincias dos eixes de expansión industrial, senón tamén a maior parte das provincias costeiras mediterráneas e as insulares polo crecimiento do sector turístico , e algunhas do interior polo aumento do terciario
 • MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 • CARACTERÍSTICAS DOS MOVIMIENTOS INTERIORES
  • Reducidos movimientos intercomunitarios (cada vez es menor el número de personas que cambian de comunidad. En el 2004 el 68,2 % de los movimientos interiores se produce entre municipios de la misma comunidad)
  • Frecuentes movimientos interprovinciales ( por motivos laborales, de estudio o en busca de una mejor calidad de vida). Este desplazamiento se ha incrementado en los últimos años debido a la mejora de los transportes y de las comunicaciones. En el 2004 el 59,4 % de los mv. interiores se producen en la misma provincia
  • Diversificación de destinos hacia ciudades de tamaño medio atraídos por su crecimiento económico y por la calidad de vida de este tipo de ciudades.
  • Movimientos pendulares desde los lugares de residencia (área metropolitana) hacia los lugares de trabajo, ocio, estudio…
  • Cada vez son más frecuentes los movimientos de fin de semana, festivos o vacaciones
  • Descenso del éxodo rural . En ocasiones se da el movimiento contrario
  • Frecuente migración de la población jubilada a la costa sobre todo del mediterráneo
 • SALDOS MIGRATORIOS 2000
  • As provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Barcelona pasan de ter saldos positivos a perder poboación por
   • A crisis e a reconversión industrial que orixina movimentos de retorno
  • As zonas que teñen saldos positivos debido por unha banda, ao desenvolvemento do terciario e por outro á expansión industrial dos focos de Madrid, Barcelona e Bilbao, centranse nos tres eixos:
   • A fachada mediterránea (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia e Illas Baleares)
   • O Val do Ebro pola boa comunicación entre Cataluña, o País Vasco e Madrid, o que favoreceu os complejos industriais de Vitoria-Miranda de Ebro e os do Noroeste de Navarra.
   • Andalucía cos polos industriales de Huelva e Campo de Gibraltar (química), Sevilla (metalúrgia e alimentación), Cádiz (asteleiros) e Málaga (metalúrgia, alimentación e textil)
 • MOV. MIGRATORIOS EXTERIORES. A EMIGRACIÓN. S. XIX
  • Desde m. XIX ata1980 aproximadamente, España é un país emigratorio pola falla de recursos e o aumento da poboación
  • S.XIX ata a 1ª G. Mundial
   • Argelia: (2ª m XIX). Emigran pola rapidez, o barato da viaxe e por unha paisaxe semellante á de España. É una emigración con retorno
   • América Latina :
     • Emigran a Argentina, Brasil, Cuba, México, Venezuela e Uruguai
     • Proceden de Canarias, Galicia e Asturias
     • Trátase dunha emigración masculina
     • Na actualidad están regresando moitos (hijos, nietos …)
 • LA EMIGRACIÓN. S. XX
  • Hasta 1936
   • Descienden los destinos a América
   • Emigran –la mayoría levantinos- preferentemente a Francia por
    • Motivos económicos
    • Proximidad
    • La posibilidad de encontrar trabajo
  • Entre 1936 y 1960
   • Se trata de una emigración por motivos políticos
   • Los destinos son Francia y Sudamérica
  • Entre 1960 y 1980
   • se dirige a los países europeos (Alemania, Francia, Suiza, Holanda…)
   • Son andaluces, gallegos, de la comunidad valenciana, castellanos y extremeños
   • Durante los años 60 salieron una media de 100.000 personas al año
   • A partir de finales de la década de los 70 muchos de ellos regresaron por la crisis que afecta a la industria europea
  • Entre 1980 y la actutalidad.
   • Hoy los emigrantes españoles son un grupo reducido, generalmente jóvenes entre 20 y 35 años, con estudios superiores y altamente cualificados (científicos, investigadores)
 • MOV. MIGRATORIOS EXTERIORES. A INMIGRACIÓN
  • Agás os retornados das etapas anteriores, o boom prodúcese a partir de 1980, aumentando nos últimos anos
  • Características dos inmigrantes
    • Os que poseen permiso de traballo
     • Proceden de: 1) U.E. 2) latinoamericanos 3) norteafricanos
     • Diríxense a Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunicad Valenciana, Illas Canarias
     • Actividades económicas que desenvolven: Os que proceden dos países desarrollados son persoas cualificadas e están por tempo limitado. Son tamén xubilados. Os dos países subdesarrollados traballan no sector 1º, construción y servizo doméstico
    • Os refuxiados políticos
    • Os de situación irregular
     • Proceden del N. de Africa e de América Latina
     • Traballan na agricultura, como vendedores ambulantes, construción, hostelería e servizo doméstico, con salarios moi baixos
 •  
 • PROCEDENCIA INMIGRANTES 2003
 • EXTRANJEROS EN ESPAÑA NO 2004 3.034.326 extranjeros (7% da población). No 2008 (> do 9%)
 • Datos
 • Datos 2
 • Datos 3
 • Datos 4
 • Datos 5
 • Datos 6
 • Áreas urbanas