Catàleg de curses de Formació Contínua Bonificada. El camí a la professionalitat en l'empresa

48
-1

Published on

Catàleg de curses de Formació Contínua Bonificada. El camí a la professionalitat en l'empresa

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
48
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Catàleg de curses de Formació Contínua Bonificada. El camí a la professionalitat en l'empresa

  1. 1. Catàleg de Cursos Contacte: 900 15 10 82 info@audiolis.com FORMACIÓ CONTÍNUA BONIFICADA El camí a la professionalitat a l’empresa Llegir. Estudiar. Aprendre {
  2. 2. Cursos acreditats per la Universidad ey Juan Carlos de MadridR Realitzant un d’aquests cursos rebràs un diploma acreditat pel nostre centre i per la universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Cada universitat serà l’encarregada d’assignar el número de crèdits en funció del contingut i número d’hores del curs. El caràcter oficial d’aquesta oferta formativa avalada per la universitat Rey Juan Carlos de Madrid, permet que els alumnes puguin utilitzar el sistema de crèdits pels processos oberts en borses de treball i oposicions. L’acció formativa realitzada pels alumnes de la URJC podrà reconèixer fins un màxim de 2 crèdits ECTS (4 LRU).* Aquests cursos poden ser bonificats a través dels crèdits validats per la Fundación Tripartita. CURSOS A DISTÀNCIA (El contingut didàctic de tots els nostres cursos es troba en llengua castellana). * La URJC reconeixerà i certificarà els crèdits dels cursos impartits pel seu Centre Integral de Formació Permanent. En altres universitats serà cada institució la que estimi i avaluï la certificació. Cursos acreditats per la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HORES Assistència a la direcció 125 h. Gestió de personal. Nòmines 75 h. Gestió de PIMES 75 h. Tècniques de secretariat de direcció 75 h. ALIMENTACIÓ HORES Manipulador d'Aliments 75 h. Seguretat Alimentària. Sistema APPCC 75 h. DRET HORES Auditoria de la LOPD 75 h. Implantació de la LOPD en l'empresa 75 h. DESENVOLUPAMENT WEB – MULTIMÈDIA HORES Disseny i desenvolupament web amb HTML 5, CSS Dreamweaver CS4 150 h. DISSENY GRÀFIC HORES Adobe InDesing CS4 75 h. Adobe Photoshop CS3 75 h. CorelDraw X4 75 h. ENERGIA I AIGUA HORES Energia solar tèrmica 125 h. Introducció a l'energia eòlica 75 h. HABILITATS DIRECTIVES HORES Habilitats de coaching 75 h. Motivació en el treball. Estratègies per a la motivació 75 h. INFORMÀTICA HORES Access 2007 75 h. Excel 2007 75 h. Excel avançat 75 h. Gestió de bases de dades amb Oracle 10g 75 h. Outlook 2007 75 h. Paquet Office 2007 (Word - Excel - Access - PowerPoint - Outlook) 75 h. PowerPoint 2007 75 h. Word 2007 75 h. SANITAT HORES Assistència domiciliària 75 h. Coneixements específics de l'auxiliar d'infermeria. Conèixer millor a l'ancià 75 h. Coneixements teòrics i tècnics de l'auxiliar d'infermeria 75 h. Guia Bàsica d'Intervencions en geriatria 75 h. Guia Bàsica de Síndromes geriàtriques 75 h. Guia Bàsica del pacient amb Alzheimer 75 h. Primers auxilis per a auxiliars d'infermeria 75 h. SEGURETAT HORES Prevenció de Riscos Laborals - Bàsic 75 h. SERVEIS SOCIOCULTURALS HORES El joc i la comunicació en la infància 275 h. SOCIAL MEDIA HORES Community Manager al Web 2.0 75 h.
  3. 3. CURS H N MA @ ADMINISTRACIÓ I OFICINES Assistència direcció Administració i gestió de les comunicacions de la direcció 80 N     Organització de reunions i esdeveniments 60 N     Organització de viatges nacionals i internacionals 50 N     Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques 50 N     Planificació de l'auditoria 50 N     Auditoria de las àrees de l'empresa 75 N M   Tècniques de secretariat de direcció 75 N T @   Comptabilitat Anàlisi i gestió dels instruments de cobrament i pagament 60     Gestió operativa de tresoreria 90   @ Gestió i control del pressupost de tresoreria 50     Introducció a la comptabilitat 75       Pla General de Comptabilitat 90 M @ El Pla General Comptable de PIMES 75 M     Aplicació del nou PGC per a PIMES Manual pràctic 75 M     Gestió comptable 90 N M   Comptabilitat previsional 75 M/T @ Tècniques d'administració comptable 120 N M     Supòsits pràctics comptables 75 M     ContaPlus 75   @   FacturaPlus 75   @   Aplicacions informàtiques d'anàlisi comptable i pressupostos 50 @ Aplicacions informàtiques de Comptabilitat 50   @ Implantació i control d'un sistema comptable informatitzat 60 N     Creació d’empreses Actitud emprenedora i oportunitats de negoci 50 N     Projecte i viabilitat del negoci o microempresa 50     Posada en marxa i finançament de petits negocis o microempreses 60 N     Gestió de la documentació de constitució i de contractació de l'empresa 80 N     Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses 90 N M   Organització empresarial i de recursos humans 50   @ Màrqueting i pla de negocis de la microempresa 50 N     Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses 60 N     Gestió de PIMES 2010 75 M/T @   Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis 60 N     Dret Protecció de dades a l'empresa 125 M     Implantació de la LOPD a l'empresa 75 T @   Introducció a la LOPD i sistema de qualitat a l'empresa - Sector neteja 75       Videovigilància en la Protecció de Dades 37       Auditoria de la LOPD 75       Dret civil immobiliari 75       Implantació del Pla d'Igualtat a l'Empresa 75       Obligacions bàsiques per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme 37 @   Expert en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme 75 T @   Llei de subcontractació en el sector de la construcció 75       Responsabilitat civil i assegurança de l'automòbil. Drets i obligacions de l'usuari de pòlissa d'assegurança de l'automòbil 75       Finances Anàlisi d'estats financers per a no experts 75       Anàlisi de productes i serveis de finançament 50     Anàlisi de productes i serveis d'inversió 50     Anàlisi del sistema financer i procediment de càlcul 50     CURS H N MA @ Anàlisi i reducció de costos 100       Anàlisi comptable i financer 50     Economia aplicada a la PIME 75       Fiscalitat Aplicació de l'IVA 100 M     Assessor fiscal: IRPF i Impostos sobre Successions i Donacions 75 M     Assessor Fiscal: Llei General Tributària, Impostos sobre Societats i Impostos Locals 75 M     Assessor fiscal: IVA i impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 75 M     Assessorament fiscal Tributació i impostos 225 N M     Gestió fiscal 90 N M   Guía pràctica d'operacions vinculades. Comptabilitat i fiscalitat 75 T @   Supòsits pràctics fiscals 75 M     Gestió administrativa Sistema Operatiu, recerca d'informació: Internet/Intranet i correu electrònic 50   @ Recopilació i tractament de la informació amb processadors de text 60 N     Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics 60   @ Aplicacions informàtiques de tractament de textos 50 N   @ Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació 50   @ Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dades 90 N     Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals 50 N   @ Organització i operacions amb fulls de càlcul i tècniques de representació gràfica de documents 50 N     Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul 50   @ Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul 50   @ Aplicacions informàtiques de la gestió comercial 50   @ Aplicacions informàtiques de gestió 120   @   Gestió administrativa del procés comercial 80   @ Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic 60   @ Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic 60   @ Gestió auxiliar de documentació econòmico- administrativa i comercial 90 N   @ Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l'empresa 50   @ Gestió d'arxius 60   @ Gravació de dades 90   @ Laboral i RRHH Gestió auxiliar de personal 90   @ Gestió de personal. Nòmines 75 M/T @   Nominaplus 75   @   Supòsits pràctics laborals 75 M     La Seguretat Social V2: Prestacions de la Seguretat Social 100 N       Tècnic en gestió laboral 75       Tècniques administratives Atenció al client en el procés comercial 50   @ Tècniques de recepció i comunicació 90   @ Comunicació oral i escrita a l'empresa 75 N   @ Comunicació en les relacions professionals 50 N   @ Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client 90   @ Gestió del temps, recursos i instal·lacions 50 N     Tècniques administratives d'oficina compravenda 75 N       Sistema d'arxiu i classificació de documents 50 N     Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics 50   @ Supòsits pràctics per a assessories 225 N M     Prevenció de riscos laborals - Bàsic - Sector oficina 50   @   N Novetat     Certificat de Professionalitat   @ Online   MA Material Addicional   T Suport Digital, Tablet   M Memento
  4. 4. CURS H N MA @ AGRÀRIA         Aplicació de mètodes de control fitosanitaris en plantes, sòl i instal·lacions 60   @ Reg per degoteig 75       Operacions per a la instal·lació de jardins i zones verdes 90   @ Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria 90 N     Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic 80 N     Manteniment i maneig d'hivernacles 50   @ Sembra i trasplantament de cultius hortícoles i flor tallada 75   @ Poda i empelt de fruiters 80 N   @ El sòl de cultiu i les condicions climàtiques 50   @ Manteniment, preparació i maneig de tractors 50   @ Transport i emmagatzematge de cultius herbacis 60   @ Tècniques de jardineria 75       Prevenció de riscos laborals bàsic - Sector agricultura 50       ARTS GRÀFIQUES Enquadernació industrial de tapa dura 50 N     Manteniment, seguretat i tractament dels residus en la impressió digital 50   @ Preparació i ajust de la impressió digital 60 N   @ Reproducció en equips de reprografia 80   @ Gestió del color en el procés fotogràfic 60 N     Tractament de textos per a la maquetació 75 N     Tractament digital d'imatges fotogràfiques 90 N     Prevenció de Riscos Labors i mediambientals en la indústria gràfica 50   @   COMERÇ I MÀRQUETING Planificació i obertura d'un petit comerç 50 N     Dinamització del punt de venda en el petit comerç 50 N     Organització de processos de venda 60 N   @ Aprovisionament i magatzematge en la venda 50   @ Preparació de comandes 50   @ Gestió de l'atenció al client/consumidor 60   @ Tècniques d'informació i atenció al client/ consumidor 60   @ Qualitat i serveis de proximitat en el petit comerç 50 N     Anglès professional per activitats comercials 90   @ Aparadorisme en el petit comerç 50 N     Interiorisme comercial. Vendre des de la imatge 75 T @   Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses 90 N     Introducció al màrqueting a Internet: Màrqueting 2.0 75 T @   Tècniques de venda 75 T @ Venda on-line 50   @ Operacions de caixa en la venta 50   @ Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis 60 N     Prevenció de Riscos Laborals Bàsic - Sector magatzem 50   @   Prevenció de Riscos Laborals Bàsic - Sector comerç 50   @   DISSENY WEB - MULTIMÈDIA Adobe Flash CS6 50 N   @   Adobe Premiere Pro CS4 75   @   Disseny i desenvolupament web amb HTML 5 i CSS 75   @   Disseny i desenvolupament web amb HTML 5, CSS i Dreamweaver CS4 120       Dreamweaver CS4 75   @   DISSENY CAD Adobe Acrobat 9 75   @   AutoCAD 2010 75   @   DISSENY GRÀFIC/FOTOGRAFIA Adobe InDesign CS4 75   @   CorelDraw X5 (consultar altres versions) 75 T @   Disseny gràfic - Photoshop CS6 - CorelDraw X5 (consultar altres versions) 120 N   @   Iniciació a la fotografia digital 75       Photoshop CS6 (consultar altres versions) 75 T @   CURS H N MA @ DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ- SSCE0110* (Certificat de professionalitat complet, exigible per a docents de FPO) Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a l’Ocupació 90 N   @ Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació 60   @ Tutorització d'accions formatives per a l'ocupació 50   @ Impartició d'accions formatives per a l'ocupació 75   @ Orientació laboral i promoció de la qualitat en la Formació Professional per a l'Ocupació 50   @ EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL Expert en Certificació Energètica d'Edificis Existents Eina CE3X 75 N       Expert en màrqueting immobiliari 50 N       Treballs de paleta 60   @ Execució de murs de maçoneria 75   @ Execució d’arrebossats i enguixats «a bona vista» 60 N     Execució de faldons en cobertes 80   @ Execució de paviments de formigó imprès 50 N     Interpretació de plànols en construcció 75   @   Presto 11 75 T @   Gestió de Residus de la Construcció i Demolició (RCD) 50       Ús i Prevenció de Riscos Laborals en plataformes elevadores 50 N       ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA         Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per a la instal·lació de locals, comerços i petites indústries 50   @ Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis de vivendes 80   @ Muntatge d'elements i equips en instal·lacions de telecomunicacions en edificis 75 N     Manteniment de centres de transformació 50     Muntatge de centres de transformació 50     Muntatge en instal·lacions domòtiques en edificis 50 N     Muntatge d'instal·lacions automatitzades 90   @ Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques d'interior 90   @ Muntatge i reparació d'automatismes elèctrics 60   @ Reparació en instal·lacions automatitzades 60   @ Prevenció de Riscos Laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques 50   @ ENERGIA I AIGUA Muntatge de xarxes de sanejament 60     Manteniment correctiu i reparació de xarxes de distribució d'aigua i sanejament 75     Instal·lacions eficients de subministrament d'aigua i sanejament en edificis 60 N     Posada en servei i operació d'instal·lacions solars tèrmiques 60     Organització i muntatge mecànic i hidràulic d'instal·lacions solars tèrmiques 90     Muntatge elèctric i electrònic d'instal·lacions solars fotovoltaiques 90     Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques 90     Determinació del potencial solar 50 N     Manteniment i millora de les instal·lacions en els edificis 60 N     Edificació i eficiència energètica en els edificis 90 N     Programes informàtics en eficiència energètica en edificis 90 N     Prevenció i seguretat en el muntatge mecànic i hidràulic d'instal·lacions solars tèrmiques 50     FABRICACIÓ MECÀNICA         Control i verificació de productes fabricats 50     Sistemes de control integrats en béns d'equipament i maquinària industrial i elaboració de la documentació tècnica 75   @ Muntatge i reparació de sistemes elèctrics i electrònics de béns d'equipament i màquines industrials 90   @
  5. 5. Consulti la durada per a cursos online. Accedeixi al catàleg complet de cursos i els seus programes formatius en www.audiolis.com/cat/formacio-continua CURS H N MA @ Ajust, posada en marxa i regulació dels sistemes mecànics 50   @ Procés de mecanització per arrencada de ferritja 80     Muntatge i posada en marxa de sistemes robòtics i sistemes de visió, en béns d'equipament i maquinària industrial 90 N   @ Muntatge de conjunts i estructures fixes o desmuntables 90     HABILITATS DIRECTIVES Gestió de Recursos Humans 50       Habilitats de coaching 37 @   La intel·ligència emocional i la seva transcendència en la organització empresarial 37       La selecció de personal en l'organització. Fases del procés i tècniques efectives 37   @   Motivació en el treball. Estratègies per a la motivació 50       Tècniques per a la millora de l'autoestima, l'autocontrol i la comunicació 75       HOSTALERIA I TURISME         Bar  Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar 60   @ Servei de vins 90   @ Aplicació de sistemes informàtics en bar i cafeteria 50     Cuina  Cuina creativa o d'autor 50   @ Cuina espanyola i internacional 80   @ Elaboracions bàsiques de rebosteria i postres elementals 50   @ Elaboracions bàsiques i plats elementals amb carns, aus i cacera 75   @ Elaboracions bàsiques i plats elementals amb hortalisses, llegums secs, pastes, arrossos i ous 75   @ Elaboracions bàsiques i plats elementals amb peixos, crustacis i mol·luscs 60   @ Elaboració de plats combinats i aperitius 60   @ Decoració i exposició de plats 60   @ Pastisseria  Conservació en pastisseria 60 N     Brioixeria  Elaboració de masses i pastes de pastisseria- rebosteria 80   @ Elaboració i presentació de gelats 60   @ Restauració  Aplicació de normes i condicions higiènico- sanitàries en restauració 50   @ Servei d'atenció al client en restaurant 50   @ Serveis especials en restauració 80   @ Sistemes d'aprovisionament i mise en place en el restaurant 50   @ Aprovisionament i muntatge per a serveis de càtering 90   @ Anglès professional per a serveis de restauració 90   @ Turisme  Anglès professional per a turisme 90     Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals 90     Allotjament  Disseny i execució d'accions comercials en allotjaments 60     Gestió de protocol 50     Organització i prestació del servei de recepció en allotjaments 90     Atenció al client en la neteja de pisos en allotjaments 50   @ Prevenció de Riscos Laborals Bàsic - Sector hostaleria 50       CURS H N MA @ IDIOMES         Alemany hostaleria 75       Alemany (diferents nivells) 75       Comunicació telefònica en alemany 75       Espanyol per a estrangers (diferents nivells) 75       Francès Alter (diferents nivells) 75       Francès de negocis i hostaleria 75       Francès empresarial - A1 i A2 75       Francès turístic - nivell intermedi 75       Gramàtica de llengua anglesa 75       Anglès professional (Accounting, Banking, Business result, Law, Medical, Nursing, Secretarial) 75 N       Anglès comunicació telefònica - Nivell intermedi 75       Anglès estratègies de comunicació. Telephoning e-mailing and socialising 75       Anglès estratègies de negociació presenting. Presenting, meeting and negotiating 75       Anglès Hotels and catering 75       Anglès National Geographic Interactiu (diferents nivells) 75       Anglès on-line (diferents nivells) 54   @   Anglès Oxford (diferents nivells) 75       Anglès Publishing (diferents nivells) 75       Iniciació en idiomes (Alemany, Espanyol, Francès, Anglès) 75       IMATGE PERSONAL         Anàlisi i selecció de mitjans per a les cures estètiques d'higiene i hidratació facial i corporal 50 N     Maquillatge de dia 60 N     Maquillatge social 90 N     Anàlisi del cuir cabellut i cabell, protocols de treballs tècnics i cures capil·lars estètiques 90 N     Aplicació de perruques, postissos i extensions 50     Canvis de forma temporal en el cabell 90 N     Tècniques de manicura, pedicura i ungles artificials 75       Depilació 75       Massatge zonal i drenatge aplicat a l'estètica integral 75       Tractaments corporals orientals - Massatge, embolcalls i exfoliants 75       Tanatoestètica 37       Prevenció de Riscos Laborals Bàsic - Sector perruqueria 50   @   INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES         Elaboració de preparats carnis frescos 80   @ Elaboració de conserves i cuinats carnis 90   @ Tractaments finals de conservació 90 N     Decoració dels productes de fleca i brioixeria 50   @ Elaboracions complementàries en fleca i brioixeria 80   @ Envasat i empaquetat de productes alimentaris 50 N     Maneig d'instal·lacions per a l'elaboració de productes alimentaris 50 N     Alimentació i nutrició per a la tercera edat 50       Enologia i Maridatge 125       Manipulador d'aliments 37 @   Manipulador d'aliments per a la venda en quioscs de llaminadures, gelats, fregits i vending 37 N @   Qualitat Alimentària Implantació de la Norma ISO 22000:2005 75       Norma BRC de Seguretat Alimentària (British Retail Consortium) v6 37       Norma IFS de Seguretat Alimentària (International Food Standard) v6 37       Seguretat alimentària Sistema APPCC 75 T     Traçabilitat i seguretat alimentària 75       Tècnic superior en qualitat alimentària 100       INFORMÀTICA I COMUNICACIONS         Access 2010 (consultar altres versions) 75 T @   Excel 2010 (consultar altres versions) 75 T @   Excel 2010 avançat (consultar altres versions) 75 T @   Gestió de bases de dades amb Oracle 10G 75       Internet bàsic 75       Google Drive. Treballant al núvol 75 T @   Iniciació a la informàtica 75      
  6. 6. CURS H N MA @ Iniciació al desenvolupament d'aplicacions Android 75 N T @   Office 2010 (consultar altres versions) 225 T @   Outlook 2007 (consultar altres versions) 37   @   PowerPoint 2010 (consultar altres versions) 75 T @   Operacions auxiliars amb Tecnologies de la Informació i la Comunicació 90     Windows 7 125 @   Windows 7. Aplicacions de Windows 37   @   Windows 7. Conceptes bàsics i ús de l'entorn 37   @   Windows 7. Gestió d'arxius i configuració 37   @   Windows 7. Seguretat i treball en xarxa 37   @   Word 2010 (consultar altres versions) 75 T @   WordPress. Com elaborar pàgines web per a petites i mitjanes empreses 90 T @   Instal·lació i actualització de sistemes operatius 80 N   @ Instal·lació i configuració de perifèrics microinformàtics 60 N   @ Muntatge i verificació de components 90 N   @ Reparació d'impressores 75 N   @ Reparació i ampliació d'equips i components hardware microinformàtics 80 N   @ INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA         Neteja de vidres en edificis i locals 50   @ Neteja del mobiliari interior 50   @ Neteja, tractament i manteniment de sòl, parets i sostres en edificis i locals 50   @ Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària 60   @ Mantenidor i reparador integral d'edificis 75       Organització execució del muntatge d'instal·lacions frigorífiques 90 N     Posada en marxa i regulació d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció 80     Riscos específics i mesures preventives en neteja 50       Prevenció de Riscos i gestió mediambiental en instal·lacions de climatització i ventilació- extracció/ en instal·lacions frigorífiques 60     SEGURETAT I MEDIAMBIENT/PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Recollida i transport de residus urbans o municipals 50     Operacions per a la gestió de residus industrials 50     Gestió de residus inerts 50     Gestió de residus perillosos 50       Tècnic en Gestió Integral de Residus 75       Expert en gestió mediambiental 100 N       Gestió ambiental i desenvolupament sostenible 75 N       Tractament de residus urbans o municipals 50     Seguretat i salut 50     Com elaborar un pla d'autoprotecció 50       Prevenció de Riscos Laborals Bàsic (per sectors) 50   @   Nivell bàsic en PRL i Autogestió preventiva (Prevenció 10-25) 75       PRL bàsic. Treballs en alçada 50 SANITAT         Auxiliar de geriatria 75       Guia bàsica del pacient amb Alzheimer 75       Cures pal·liatives 75       Neonatologia 100 N       Neteja hospitalària. Servei de bugaderia 50 N       Primers auxilis 75       Reanimació cardiopulmonar 75       Cures d'infermeria al pacient amb trastorns psiquiàtrics 75       Proves de laboratori clínic 75       Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi 50 N     SERVEIS SOCIOCULTURALS A LA COMUNITAT Cura de les persones dependents 75       Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions 75   @ Característiques i necessitats d'atenció higienicosanitària de les persones dependents 75   @ Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions 50 N   @ CURS H N MA @ Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions 50   @ Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions 75   @ Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili 80   @ Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a persones dependents al domicili 50   @ Monitor d'aula matinal, menjador escolar i activitats extraescolars 75       Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil 60 N   @ Autonomia personal i salut infantil 150     Desenvolupament cognitiu, sensorial, motor i psicomotor en la infància 150     Prevenció i detecció del maltractament infantil en centres educatius 50       Primers auxilis en centres educatius 75       Prevenció de riscos laborals per a centre infantil 75   @   SOCIAL MEDIA         Community Manager al web 2.0 75 T @   Community Manager al web 2.0 i xarxes socials 100 T @   Màrqueting 2.0: la gestió del Social Media a l'empresa 125   @   Web 2.0 i xarxes socials 75 T @   Posicionament web i màrqueting en buscadores SEO i SEM 75 N T @   Facebook per empreses 75 N T @   Twitter per empreses 75 N T @   TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES Gestió de flotes i ús del tacògraf digital 75       Ús del tacògraf digital i temps de conducció i descans 75       Seguretat en el transport i manipulació de mercaderies perilloses. Formació inicial bàsica comuna i/o formació especialitzada 37/100       Manipulació de càrregues amb carretons elevadors 50   @ Reparació en bancada 75   @ Reparació d'elements metàl·lics 80   @ Transformacions d'importància en carrosseries 50   @ Tècniques bàsiques de preparació de superfícies 90 N     Pintat de vehicles 90 Manteniment de sistemes auxiliars del motor de cicle dièsel 90   @ Manteniment de motors tèrmics de dos i quatre temps 90   @ Electricitat, electromagnetisme i electrònica aplicats a l'automòbil 80 N   Manteniment del sistema d'arrencada del motor del vehicle 50 N     Prevenció de Riscos Laborals Bàsic - Sector transports 50       Prevenció de Riscos Laborals i mediambientals en manteniment de vehicles 50   @ El contingut didàctic de tots els nostres cursos es troba en llengua castellana.
  7. 7. Expliqueu-nos quines necessitats formatives té la vostra empresa, trieu la durada del curs i la modalitat de formació: Presencial, Online o Mixta. El resultat és un curs adaptat a les necessitats de la vostra empresa amb materials creats de forma personalitzada i amb docents especialitzats en la matèria. A més a més, compteu amb tota la gestió de la documentació per a la bonificació a la Fundación Tripartita. Aconseguiu a la vostra empresa un increment de la motivació i del rendiment dels vostres empleats al fomentar la seva participació en accions formatives de qualitat. Si desitgeu sol•licitar pressupost podeu fer-ho des de www.audiolis.com/cat/cursos-a-mida o trucant a la línia de telèfon gratuïta 900 10 14 94. Rebreu el vostre pressupost en 48 hores. • Revenue Management. • Gestió de cobraments i prevenció de morositat. • Gestió, càlcul i confecció de declaracions fiscals. • Tècniques per parlar en públic i protocol. • Community Manager al Web 2.0. • Habilitats de Coaching (Activitats hostaleres). • Tècnic professional en organització, gestió i planificació d’esdeveniments. Cursos d’Aplicador de productes fitosanitaris (Nivell bàsic qualificat) Impartim cursos d’obligatoris per a les persones que participen directament en l’aplicació, manipulació o comercialització de productes plaguicides i fitosanitaris. Si és el vostre cas, no dubteu en consultar-nos. Comptem amb àmplia experiència en la impartició d’aquesta formació. Manipulador d’aliments Disposem del curs en modalitat on-line a un preu de 30 euros amb l’expedició del corresponent certificat. 食品操作 颁发证书,电话在线的模式课程,30欧元 Entreu a www.formacionaudiolis.com També en xinès! 进入网页 www.formacionaudiolis.com Creem el curs a la mida de les necessitats de la vostra empresa FORMACIÓ IN COMPANY
  8. 8. “29 anys caminant cap a la professionalitat a l’empresa” Com a líders del sector de la formació a nivell nacional, garantim al 100% la Formació a través del nostre Certificat de Garantia. Telèfon gratuït 900 15 10 82 Consulteu el catàleg complet amb tots els cursos i els seus programes formatius a www.audiolis.com/cat/formacio-continua Manteniu-vos informat/da de tota l’actualitat sobre Formació Contínua a www.audiolis.com/cat/blog Voleu rebre informació al vostre correu electrònic? Subscriviu-vos a www.audiolis.com/newsletter Uniu-vos a les nostres xarxes socials! C/ Tres Creus, 65. Local 1 08202 Sabadell (Barcelona) email: info@audiolis.com

×