Ttk Tasarisi Tms iliskisi

905 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Türkiye 1960'lardan beri AET/AT'ın ortak üyesidir; 14 Nisan 1987'de üyelik için başvurmuş, 11.12.1995 tarihinde, Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği aşamasına geçilmesini kararlaştırmış ve 10/11 Aralık 1999'da yapılan Helsinki Zirvesi'nde tam üye adayı konumunu almıştır. Türkiye ile AB 2001 yılında, Türkiye'nin katılma sürecine hazırlanmasına hizmet edecek olan katılma ortaklığı anlaşmasını imzalamışlardır AB Komisyonu 7 Ekim 2004'de, Türkiye ile müzakerelere başlamasını AB'ye üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan Konseye önermiş ve Konsey 17 Aralık’da da bu tavsiyeye uymuştur. Sözkonusu gelişme, 6762 sayılı Kanunun sadece acquis communautaire ile uyumlaştırılması zorunluğunu ortaya çıkarmakla kalmamakta, aynı zamanda, Türkiye'ye ileride yayınlanacak yönergelere de uyum sağlamak, AB Komisyonunun kurduğu yüksek düzeyli uzmanlardan oluşan komisyonların AB hukukunun şekillendirilmesine ilişkin raporlarında yer alan önerileri değerlendirmek, AB'nin ticaret hukuku alanındaki eylem planını izlemek ve 6762 sayılı Kanunda gerekli değişiklikleri yapmak görevini de yüklemektedir.
 • Bu göndermenin sebebi şudur: (1) "Genel kabul gören muhasebe ilkeleri" ibaresi, hemen belirlenebilecek bilinen ilkeleri ifade etmemektedir. Bu ilkeler çeşitlidir, hatta denilebilir ki, her ülke bu ibare ile farklı ilkeleri anlamaktadır. Dünyada en yaygın olan ise US-GAAP'tır. US-GAAP'ı uygulamayan şirketler ABD menkul kıymetler borsalarına kabul edilmemekte, kote olunmamaktadır. Bu sebeple AB kendi standartlarından vazgeçmiş IFRS'i kabul etmiştir. IFRS ile US-GAAP gittikçe birbirine yaklaşmıştır. Bütün bu sebepler gözönünde tutularak beşinci fıkrada, boşluk olan noktalarda US-GAAP'ın uygulanabilmesi olanağı yaratılmıştır.
 • m.88
 • Ttk Tasarisi Tms iliskisi

  1. 1. TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA MUHASEBE VE DENETİM YAKLAŞIMI Prof.Dr.Sami Karahan
  2. 2. TASARININ MUHASEBE/DENETİM HÜKÜMLERİNİN HAZIRLANMASINI GEREKTİREN FAKTÖRLER
  3. 3. I. Doğrudan Etkileyen Gelişmeler <ul><li>Uluslar arası örgütlerin kurulup küresel, ekonomik, ticarî ve siyasi güç hâline gelmesi; ve bunların maddî hukuk kuralları koyarak uluslar üstü hukuk rejimleri yaratmaları, </li></ul><ul><li>1960'ların ortalarından itibaren serbest pazar ve rekabet ekonomisinin tüm ülkelerde yaygınlık kazanması ve bu kavramların AB için ortak değerler olarak kabul edilerek AB'nin Kopenhag kriterleri arasına girmesi, </li></ul>
  4. 4. <ul><li>3. Genel işlem şartlarının kanunlardaki menfaatler dengesini kuran yedek hükümleri uygulamadan kaldırması, </li></ul><ul><li>4. Şirket topluluklarının artması, </li></ul><ul><li>5. İki taraflı dış ticaretin çok taraflı uluslararası ticarete dönüşmesi, </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Emredici kurallarla korunması gereken kişiler arasına, tüketici, halk pay sahibi, sigortalı, elektronik ortamda işlem yapan ve genel işlem şartlarının muhataplarının katılması, </li></ul><ul><li>Uluslararası konvansiyonların ticaret kanunlarının konusunu oluşturan birçok alanı ayrıntılı bir tarzda düzenlemeleri, </li></ul>
  6. 6. II. AB Tam Üyeliğine Aday Olma ve AB'nin Müzakerelere Başlanması Kararı <ul><li>“ Başvuruda bulunan (her) ülke Topluluğa üye olması ile birlikte, Anlaşmaları ve Anlaşmaların öngörülmüş hedeflerini, Anlaşmaların yürürlüğe girmesinden itibaren verilmiş her türlü düzenlemeleri, kararları ve Topluluğun kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla açıklanmış görüşleri çekingesiz kabul etmek zorundadır &quot; </li></ul>
  7. 7. III. Teknolojik Gelişmeler <ul><li>İnternetin günlük hayata hızla girip her alanda kullanılır hâle gelmesi ve hukuku da etkilemesi. </li></ul><ul><li>Sözleşmelerin kurulmalarından başlayarak, belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ve saklanmasına başlanması; </li></ul><ul><li>Şeffaflık ihtiyacı </li></ul><ul><li>Şirketlerde organların toplantılarına ilişkin çağrıların e-posta ile yapılması, toplantıya katılmanın, öneri sunmanın, oy kullanmanın aynı yolla gerçekleştirilmesi, </li></ul>
  8. 8. IV. Uluslararası Piyasaların Bir Parçası Olmak <ul><li>Türkiye bir taraftan AB üyeliğine hazırlanırken, diğer taraftan da uluslararası piyasaların bir parçası olmak zorundadır. Bunun için uluslararası piyasaların kurumlarına ve kurallarına yer veren bir ticaret kanununa sahip olmalıdır. </li></ul>
  9. 9. Temel Yaklaşımlar <ul><li>Ticaret dünyasının tüm aktörlerinin gereksinimlerine ve beklentilerine cevap verecek yeni kurallara yer verilmiştir. </li></ul><ul><li>IFRS ile özdeş Türk Muhasebe Standartları, genel ve mutlak uygulanma olanağına kavuşturulmuştur . </li></ul><ul><li>Finansal tablolar çağdaş anlayışa uygun kurallara bağlanmıştır, </li></ul><ul><li>Anonim ve limited şirketler etkin, bağımsız ve uluslararası standartlarla uyumlu denetime kavuşturulmuştur. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>5. Teknik gelişmeler yansıtılmış, özellikle internetten her konuda, özellikle şeffaflığı sağlamak için yararlanılmıştır. </li></ul><ul><li>6. Tasarı ile SerPK arasındaki ikilik ortadan kaldırılmıştır. </li></ul><ul><li>7. Halka açık olan ve olmayan şirketler arasındaki farklar en az düzeye indirilmiştir. </li></ul><ul><li>8. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve ucu gelişmelere açık düzenlemeler yapılmıştır. </li></ul><ul><li>Yeni finansman olanakları sağlanmıştır </li></ul><ul><li>Borsada işlem görecek menkul değerler listesi zenginleştirilmiştir. </li></ul><ul><li>Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi yeni esaslara göre düzenlenmiştir. </li></ul>
  11. 11. Muhasebe ve Denetime İlişkin Temel Yenilikler
  12. 12. Ticarî İşletme Kitabı <ul><li>. Ticarî Defterlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (m. 88), bu standartlarda hüküm bulunmayan hallerde doğrudan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre tutulması şarttır. </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Türkiye Muhasebe Standartları ve bu bağlamda IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) emredici niteliktedir. </li></ul><ul><li>Türkiye Muhasebe Standartları TK.m.64 ve devamı hükümlerine üstündür. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Hangi defterlerin tutulması gerektiği tasarıda belirtilmemiştir. Hangi defterlerin tutulacağını Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu belirleyecektir. </li></ul><ul><li>Defterin kanuna uygun tutulmaması ceza hükümlerine ve İcra ve İflâs Kanuna göre sonuçlar doğurur. </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Türkiye muhasebe standartlarında ve ilgili oldukları alana özgülenerek özel standartlarda hüküm bulunmayan hallerde &quot;dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul gören muhasebe ilkelerine&quot; uyulur. Bu hükümle US-GAAP diye anılan ABD'nin genel kabul görmüş ilkeleri kastedilmektedir. </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Alanı </li></ul><ul><ul><li>Gerçek ve tüzel kişilerin ticarî defterlerine, </li></ul></ul><ul><ul><li>küçük ve orta ölçekli işletmelere, </li></ul></ul><ul><ul><li>ticaret şirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, </li></ul></ul><ul><ul><li>hatta gereğinde esnafa </li></ul></ul><ul><ul><li>uygulanacaktır. </li></ul></ul>
  17. 17. <ul><li>Kaldırılan Hükümler </li></ul><ul><li>Ticarî Defterlerle İspat </li></ul><ul><li> </li></ul>
  18. 18. Ticaret Şirketleri Kitabı
  19. 19. Denetleme <ul><li>Denetçiler anonim şirketin organı olmaktan çıkarılmıştır. </li></ul><ul><li>Üç çeşit denetim ve denetçi öngörülmüştür. </li></ul><ul><ul><li>İşlem denetimi ve denetçileri (m.351, 458, 469, 473, 505, 554, 605, 1502, vb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Özel denetçi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Hesap denetimi ve denetçileri. </li></ul></ul>
  20. 20. <ul><li>İşlem denetçileri: İşlem denetçileri, kurulma, sermaye artırımı, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul değer ihracı gibi işlemleri denetleyen uzmanlardır. </li></ul><ul><li>İşlem denetçilerinde de denetçide aranan nitelikler aranır. </li></ul>
  21. 21. Özel denetçi <ul><li>Özel denetçiyi mahkeme seçecek, özel denetim gerçekleşecektir. </li></ul><ul><li>Mahkeme duruma göre dilediği kişiyi özel denetçi seçebilir. Özel denetçinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci olması gerekmez. </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Hesap Denetçileri </li></ul><ul><li>Her ölçekteki şirketin denetimi, bağımsız denetim kuruluşlarına veya küçük anonim şirketlerde en az iki serbest yeminli müşavire veya serbest muhasebeciye bırakılmıştır . </li></ul>
  23. 23. Denetimin Amacı <ul><li>Tam bir denetimin sonuçlarının, açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir raporla pay sahipleri başta olmak üzere ilgililere sunulmasıdır. </li></ul>
  24. 24. Denetim İşlevi <ul><li>Denetim, bütünü ile denetçilere aittir. Denetim işlevine ilişkin yetkilerin tamamı devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir. </li></ul>
  25. 25. Denetimin Yararları <ul><li>Denetlemenin ülkemizin şirketlerini, pazarlarını ve borsalarını finansal sonuçlarına güvenilebilir konuma getireceği düşünülmüştür. Bu ise işletmelerimizin dış pazarlarda rekabet güçlerini yükseltecektir. </li></ul>
  26. 26. Denetlemenin konusu <ul><li>Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu finansal tabloları ile yıllık raporların ve envanter de dahil olmak üzere, tüm muhasebenin denetimidir. </li></ul><ul><li>Sözkonusu olan kanuna, Türkiye muhasebe standartlarına ve esas sözleşme hükümlerine uygunluk denetimidir. </li></ul><ul><li>Raporun denetimi ise, şirketin veya şirketler topluluğunun genel durumunun pay sahiplerine doğru olarak sunulup sunulmadığının denetimidir. </li></ul><ul><li>Denetim, şirketin varlığını ve geleceğini tehdit eden yakın tehlikeleri teşhis sistemlerinin şirkette bulunup bulunmadıklarını ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da kapsar. </li></ul>
  27. 27. <ul><li>Denetçinin denetiminden geçmemiş FT'ler ile YR'ler düzenlenmemiş hükmündedir; bâtıldır. </li></ul><ul><li>Denetim, noktasal değil bütünseldir; zaman zaman değil süreklidir. </li></ul>
  28. 28. Denetimin kapsamı <ul><li>Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli; halka açık olan veya olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören ya da görmeyen özel ve kamu sektörüne dahil tüm anonim şirketler dahildir. </li></ul>
  29. 29. <ul><li>Denetçinin bağımsızlığı konusunda çok titiz olan kanun, denetçi ile denetlenecek olan şirket arasında her türlü ilişkiyi denetçiliğe ve etiğe aykırı görmektedir. </li></ul><ul><li>Denetçinin seçimi genel kurula aittir ve genel kurulun bu yetkisi devredilemez niteliktedir. </li></ul><ul><li>Seçimin her faaliyet yılı için yenilenmesi ve gelecek yılın denetçisinin içinde bulunulan faaliyet yılı bitmeden belirlenmiş olması şarttır. </li></ul>
  30. 30. Denetimin Yapılışı <ul><li>FT'ler ile YR'lerin denetlenmesi, bu belgelerin kağıt üzerinden incelenmesi olmayıp, envanter de dahil olmak üzere tüm muhasebenin, kayıtlar ve kayıtların dayandığı belgeler (müsbit evrak) ile denetlenmesidir. Bu denetleme özel değil geneldir; kısmî veya bazı işlemlerin ya da halka açılma, menkul değer çıkarma, sermaye artırımı gibi bazı olayların denetimi olmayıp, tüm veya tümün denetimidir. Denetim sondaj usulü ile de yapılamaz. </li></ul><ul><li>Denetlemenin, mesleğin gereklerine ve etiğine uygun olarak ve gelecekteki risklerin tespitini de kapsayacak şekilde yapılması gerekir. </li></ul>
  31. 31. <ul><li>Ş irketin web sitesinde yayınlan acak hususlar </li></ul><ul><ul><li>f inansal tablolar, </li></ul></ul><ul><ul><li>bunların dipnotları, </li></ul></ul><ul><ul><li>yıllık rapor, </li></ul></ul><ul><ul><li>yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, </li></ul></ul><ul><ul><li>denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve </li></ul></ul><ul><ul><li>yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri </li></ul></ul><ul><ul><li>ve diğer ilgili hususlar (m.1502). </li></ul></ul>
  32. 32. Denetçinin Azli <ul><li>Denetçi, ancak haklı bir sebebin, özellikle tarafsızlığı bozan herhangi bir sebebin varlığında, mahkemece görevden alınabilir. </li></ul><ul><li>Haklı sebep Tasarıda tanımlanmamıştır. Haklı sebep ile önce denetçinin kişiliğinden kaynaklanan sebepler kastedilmiştir: Meslekî yetersizlik (denetleme elemanlarının bilgilerindeki noksanlık, eksiklik, dil, eleman, uzman, cihaz donanımı eksikliği), itibar kaybı; gerekli zamanı ayırmamak vs. gibi. Denetçinin çalışma tarzı, şirkete zaman ayıramaması, bilgi sızdırması, taraf tutması da haklı sebep sayılabilir. Buna karşılık, görüş ayrılıkları haklı sebep olarak, ancak somut olay destekliyorsa kabul edilebilir </li></ul>
  33. 33. Kurumsal Yönetim <ul><li>Tasarı kurumsal yönetim ile ilgili olarak bir taraftan ilkesel ve genel hükümler öngörmüş diğer taraftan da, çeşitli konularda anılan ilkelere uygun düzenlemeler yapmıştır </li></ul>
  34. 34. Limited Şirketler <ul><li>Anonim şirkete ait finansal tablolarda ilgili hükümler limited şirkete de aynen uygulanacaktır. Böylelikle IFRS limited şirkette de uygulanacaktır. </li></ul>
  35. 35. Denetim <ul><li>Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümler limited şirketlere de uygulanacaktır. </li></ul>
  36. 36. Son Hükümler
  37. 37. Ölçeklerine Göre İşletmeler ve Sermaye Şirketleri <ul><li>Sermaye şirketleri hakkında, AB’de uygulananlar esas alınmış, ölçüt oluşturulmuştur. KOBİ’ler için ölçütlerin belirlenmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bırakılmıştır. </li></ul><ul><li>küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerine de, denetçilerin seçiminde, finansal raporlama ve denetleme standartlarında, finansal tabloların ilanında, bölünmenin ve birleşmenin denetlenmesinde gene söz konusu yapı değişikliklerinin ortaklar tarafından incelenmesinde –büyük ölçekli sermaye şirketlerine nazaran- daha basit usul ve yöntemler uygulanmaktadır. </li></ul>
  38. 38. Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri <ul><li>Elektronik işlemler, güvenli elektronik imza, elektronik işlemlerin bir bölümünü oluşturan e-ticaret, şirketlerde organların sanal ortamlarda toplantı yapabilmeleri, on-line oy kullanma ve toplantı nakli ticarî işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, deniz ve sigorta hukukunu derinden etkilemiştir.. </li></ul><ul><li>Tasarı da aynı amaçla düzenlemeler yapmış, bu bağlamda: </li></ul>
  39. 39. <ul><li>Her sermaye şirketi bir web sitesi açmalıdır. </li></ul><ul><ul><li>Bu sitenin bir bölümü paysahiplerini, alacaklıları, sermaye piyasası aktörlerini ilgilendiren bilgilerin yayınlanmasına tahsis edilmeli, </li></ul></ul><ul><ul><li>Yönlendirilmiş mesajlar bu siteye konulmalı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Web sitesi adresi unvanının altına yazılmalı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Web sitesine konulması gereken bir bilgi, rapor, açıklama, yönlendirilmiş mesaj vs., siteye konulmamışsa bu, hukuka aykırı bir eylem olarak kabul edilir ve hukuka aykırılığın sonuçlarını doğurur. </li></ul></ul>

  ×