DPT BT stratejileri'nin geçmişi, geleceği

1,184 views
1,047 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DPT BT stratejileri'nin geçmişi, geleceği

 1. 1. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Önümüzdeki Dönem Emin Sadık AYDIN DPT Bilgi Toplumu Dairesi 3 Mayıs 2011 Sivil Toplumu Kuruluşları Buluşması - İstanbul
 2. 2. İçindekiler • Bilgi Toplumu Stratejisi’nin genel çerçevesi • Strateji değerlendirmesi – Stratejik yön – Hedefler ve gerçekleşmeler – Eylem planındaki ilerleme • Önümüzdeki dönem için nasıl bir strateji olmalı? – Vurgu, süreç ve katılımcılık – Ana eksenler ve alt başlıklar 2
 3. 3. Bilgi Toplumu Stratejisi • Yürürlük (Temmuz 2006-YPK Kararı) • BTS uygulama dönemi (2006-2010) • Çıktılar: – Strateji – Eylem Planı – Program Tanımlama Dokümanı – Ölçümleme Dokümanı • Bileşenler: – Sosyal Dönüşüm – BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu – Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü – Kamu Yönetiminde Modernizasyon – Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü – Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri – Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 3
 4. 4. Stratejide Bütüncül Yaklaşım 4
 5. 5. Eylem Planı Dağılımı Eylem Alanı Eylem Sayısı Sosyal Dönüşüm 14 BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu 12 Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü 41 Kamu Yönetiminde Modernizasyon 21 Bilgi Teknolojileri Sektörü 13 İletişim Altyapı ve Hizmetleri 7 Ar-Ge ve Yenilikçilik 3 TOPLAM 111 5
 6. 6. Sosyal Dönüşüm Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını ekonomik Stratejik Yön ve sosyal faydaya dönüştürme: Odaklı Yetkinlik, Yaygın Erişim, Yüksek Motivasyon Okullarda bilgi teknolojileri altyapısı Kamu İnternet Erişim Merkezleri Eylem Örnekleri İnternet Güvenliği Türkçe Çeviri Arayüzü Bilgisayar ve İnternet Sahipliği Kampanyası 6
 7. 7. Sosyal Dönüşüm - II Strateji Strateji Gerçekleşme Öncesi * (%) Hedefi (%) ** (%) İnternet Kullanımı (Son üç ay) 14 51 38 Genişbant İnternet Abone Yoğunluğu 2 12,5 11,6 Çevrimiçi Alışveriş Yapan Bireyler 2,2 30 6,2 e-Devlet Hizmetlerini Kullanan Bireyler 5,9 35 10,8* Stratejinin hazırlanması öncesi dönemdeki durum** Gerçekleşme rakamları ve dönemleri farklı dokümanlardan derlenmiştir (bkz. DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri-2010, 2011 yılı Programı, TÜİK Hanehalkı ve Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmaları) 7
 8. 8. BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu İşletmelere bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla Stratejik Yön rekabet avantajı: Verimlilik odaklı yaygınlık Çevrimiçi Şirket İşlemleri Çevrimiçi Çevre İzinleri Eylem Örnekleri Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri Kırsal kalkınmada BİT kullanımı 8
 9. 9. BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu-II Strateji Strateji Gerçekleşme Öncesi * (%) Hedefi (%) ** (%) Kamu elektronik hizmetinden faydalanma (işlem) - 30 58,2 Genişbant İnternet erişimine sahip işletme oranı 20 70 82,6Kurumsal Kaynak Planlaması kullanan işletme oranı 0-3 15 10 Tedarik Zinciri Yönetimi kullanan işletme oranı 0-1 12 11,9 Müşteri İlişkileri Yönetimi kullanan işletme oranı 0-0,5 5 7,1 * Stratejinin hazırlanması öncesi dönemdeki durum ** Gerçekleşme rakamları ve dönemleri farklı dokümanlardan derlenmiştir (bkz. DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri -2010, 2011 yılı Programı, TÜİK Hanehalkı ve Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmaları) 9
 10. 10. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Yüksek standartlarda kamu hizmetleri: Etkinlik odaklı yaklaşım ve yüksek fayda Stratejik Yön potansiyeli olan hizmetlerin hızla elektronik ortama taşınması Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi Adres Kayıt Sistemi Eylem Örnekleri Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulama/ Yaygınlaştırma Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm 10
 11. 11. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü-II Strateji Strateji Gerçekleşme Öncesi * (%) Hedefi (%) ** (%)Elektronik kanallar üzerinden sunulan hizmet yüzdesi - 70 - AB 20 temel hizmetinde ulaşılan seviye 53 100 91Elektronik kanallardan gerçekleşen işlemlerin yüzdesi - 33 66,2 e-Hizmetler kullanıcı memnuniyeti endeksi - 80 95 * Stratejinin hazırlanması öncesi dönemdeki durum ** Gerçekleşme rakamlarının dönemleri için bkz. DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri -2010 yayını, TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması 11
 12. 12. Kamu Yönetiminde Modernizasyon Bilgi ve iletişim teknolojileriyle hızlanan kamu reformu: Stratejik Yön BİT’in doğru örgüt ve süreç yapılanmaları ile birleştirilerek operasyonel verimliliğin sağlanması e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Elektronik Kamu Satınalma SistemiEylem Örnekleri Ortak Hizmetlerin Oluşturulması Birlikte çalışabilirlik standartları ve veri paylaşımı Bilişim personeline yönelik mevzuat düzenlemeleri 12
 13. 13. Kamu Yönetiminde Modernizasyon-II Strateji Strateji Gerçekleşme Öncesi * (%) Hedefi (%) ** (%) Yıllık kamu cari giderlerinde tasarruf - 9 - Elektronik ortamda yapılan kamu alımları yüzdesi - 90 - Çevrimiçi arka-ofis süreçlerine sahip e-hizmetler - 100 -Bütçe içinde ve zamanında tamamlanan proje yüzdesi - 90 24,2 * Stratejinin hazırlanması öncesi dönemdeki durum ** Gerçekleşme rakamlarının dönemleri için bkz. DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri -2010 yayını 13
 14. 14. AB 9. e-Devlet Kıyaslama Çalışması AB 20 temel kamu hizmeti karşılaştırması: Tamamen çevrimiçi sunulan hizmetlerin oranıKaynak: AB 9. e-Devlet Kıyaslama Çalışması, Şubat 2011 14
 15. 15. AB 9. e-Devlet Kıyaslama Çalışması-II AB 20 temel kamu hizmeti karşılaştırması: Çevrimiçi hizmetlerin olgunluk düzeyiKaynak: AB 9. e-Devlet Kıyaslama Çalışması, Şubat 2011 15
 16. 16. Bilgi Teknolojileri Sektörü Uluslararası oyuncu bilgi teknolojileri sektörü: Sektörün rekabetçi bir yapıya kavuşturularak, Stratejik Yön Maliyet ve katma değer dengesi sağlanan alanlarda ihracata yönelim Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma Eylem Örnekleri Bilişim Vadisi Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma Dışa Açılımın Desteklenmesi 16
 17. 17. Bilgi Teknolojileri Sektörü-II Strateji Strateji Gerçekleşme Öncesi * Hedefi ** İç pazar büyüklüğü (milyar $) 3,05 9,16 7,57 İhracat büyüklüğü (milyon $) 80 407 - BT sektörünün GSYH içindeki payı (%) 0,8 2,2 1,03* Stratejinin hazırlanması öncesi dönemdeki durum** Kaynak: DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri -2010 yayını,IDC,TÜİK 17
 18. 18. İletişim Altyapı ve Hizmetleri Toplumun her kesimine yüksek kalitede ve uygun maliyetli genişbant erişim imkanı: Hizmet ve Stratejik Yön altyapılarda etkin rekabet, yeni teknolojilere dayalı telekomünikasyon altyapılarının kurulması Hizmetlerde ve Altyapılarda Rekabetin Tesisi Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon Eylem Örnekleri Altyapılarının Teşvik Edilmesi Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı Frekans Tahsisi 18
 19. 19. İletişim Altyapı ve Hizmetleri-II Strateji Strateji Gerçekleşme Öncesi * Hedefi **Sektörün rekabetçiliğinin AB ülkeleri arasındaki yeri - 1-5 19/22Genişbant erişim altyapıları tarafından kapsanan (%) 75 95 90 Genişbant erişimin son kullanıcıya maliyetinin 2 2,5 5,4 kişi başı gelire oranı (%) * Stratejinin hazırlanması öncesi dönemdeki durum ** Gerçekleşme rakamlarının dönemleri için bkz. DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri -2010 yayını 19
 20. 20. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler: • Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi Stratejik Yön • Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi • Toplam Ar-Ge harcamalarının artırılması • Bu harcamalar içinde özel kesimin payının artırılması Strateji Strateji Gerçekleşme Öncesi * (%) Hedefi (%) ** (%) Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı 0,8 2 0,73 Özel sektör Ar-Ge harcamaları içerisinde BİT - - 27,1 Ar-Ge harcamalarının payı BİT alanında yenilik harcamalarının - - 4,6 toplam yenilik harcamalarına oranı* Stratejinin hazırlanması öncesi dönemdeki durum** Gerçekleşme rakamlarının dönemleri için bkz. DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri -2010 yayını 20
 21. 21. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planıİlerleme Durumu-Mart 2010 Stratejik Öncelik Alanları İtibarıyla Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdeleri * Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 60 Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve 70 Hizmetleri Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü 47.12 Kamu Yönetiminde Modernizasyon 36.32 Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü 46.65 BİTin İş Dünyasına Nüfuzu 59.46 Sosyal Dönüşüm 54.72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 * Mart 2010 tarihli V. Değerlendirme Raporu sonuçlarıdır. 2009 sonu gelişmeleri yansıtmaktadır. Stratejinin bütününün ağırlıklı tamamlanma oranı yüzde 49,16’dır. 21
 22. 22. 2010 Yılında İlerleme Kaydedilen veyaTamamlanan Çalışmalardan Bazıları - Çevrimiçi Çevre İzinleri - Çevrimiçi Şirket İşlemleri - Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri - Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri - Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi/MERSİS - Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması - Elektronik Kamu Satınalma Sistemi - Vatandaşlık Kartı Pilot Uygulaması - e-Pasaport Projesi - e-Noterlik Hizmetleri - TAKBİS Projesi - TUCBS Altyapısı Projesi 22
 23. 23. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem PlanıTamamlanma Durumu-Mart 2011 Tamamlandı (2009 yılı sonu) 40 49 2010 yılı içerisinde tamamlanan/ilerleme kaydeden Devam ediyor / başlamadı %60 11 23
 24. 24. Yeni Dönem için Strateji Arayışları • Vurgu: Büyüme ve istihdam • Girdi alma: Danışmanlık hizmet alımı – Üretilecek çıktılar • Mevcut stratejinin değerlendirilmesi • Ülke incelemeleri • Mevcut durum ve ihtiyaç tespiti • Öneriler – Atölye çalışmaları, odak gruplar, ikili görüşmeler – Proje ve Katılımcılık Portalı – Daha fazla katılımcılık • Stratejinin oluşturulması – Kamu, sivil toplum, özel sektör işbirliği 24
 25. 25. Ana Eksenler ve Alt Başlıkları1. Bilgi Teknolojileri Sektörü – Yazılım ve hizmetler sektörünün yeri, önemi ve gelişimi için yapılması gerekenler – Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerden etkilenen sektörler ve bu sektörlerin ihtiyaçları – Yenilik politikaları kapsamında bilgi teknolojileri sektörünün yeri ve sektöre yönelik yenilik politikaları – Bilgi teknolojileri sektöründe kümelenme – Bilgi teknolojileri sektörü finansman modeli – İçerik endüstrisi – Kamu alımlarının sektörün gelişiminde bir araç olarak kullanımı – Bilgi teknolojileri sektörü istatistiksel veri altyapısının geliştirilmesi2. Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet – Yeni nesil erişim şebekelerinin (fiber erişim altyapıları) yaygınlaştırılması – Mobil genişbant altyapılarının yaygınlaştırılması ve spektrum yönetiminin etkinleştirilmesi – Yakınsama ortamına uygun sektörel düzenlemeler 25
 26. 26. Ana Eksenler ve Alt Başlıkları3. Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam – BİT sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının oluşturulması – e-Beceriler yoluyla istihdamın geliştirilmesi – BİT sektörü bünyesinde yaratılan istihdam olanakları – BİT’in diğer sektörlerdeki istihdama etkileri – BİT’in meslek çeşitleri ve iş yapış şekilleri üzerindeki değiştirici ve dönüştürücü etkileri – BİT’in işgücü piyasasının işleyişine etkileri4. Toplumsal Dönüşüm – Yeni neslin eğitiminde BİT kullanımı – Hayat boyu öğrenimde e-öğrenmenin yeri – Sayısal uçurumun azaltılması – Dezavantajlı kesimlerin BİT aracılığıyla topluma entegrasyonu (e-içerme) – Bilgi toplumu için zihniyet dönüşümünün sağlanması – Bilgisayar ve internet kullanımının artırılması – BİT’e erişilebilirliğin artırılması 26
 27. 27. Ana Eksenler ve Alt Başlıkları5. Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet – Kişisel ve kurumsal bilgi sistemleri ile kritik bilgi altyapılarının korunması – Kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunması – İnternetin güvenli kullanımının sağlanması6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler – Yeşil/çevre dostu BİT – Akıllı kentler – Akıllı ulaştırma sistemleri – Enerji verimliliği için BİT ve akıllı şebekeler – Su yönetimi için BİT – Sağlık için BİT 27
 28. 28. Ana Eksenler ve Alt Başlıkları7. İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret – BİT girişimciliği – BİT alanına yabancı yatırımcıların cezbedilmesi – Başlangıç aşamasındaki internet girişimlerinin desteklenmesi – Elektronik ticaretin güvenliğinin sağlanması – Kalite ve standartlar – e-Ticaretin rekabet edebilirliğe ve ihracata katkısı – KOBİ’ler için e-ticaret olanakları8. Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik – Ortak altyapı ve hizmetler – Birlikte çalışabilirlik ve standartlar – Kullanıcı odaklılık, vatandaş memnuniyeti ve vatandaş ilişkileri yönetimi – Kamu kurumlarında BT yönetişimi (kurumsal yapılanma, stratejik yaklaşım, insan kaynağı) – Kamu BİT proje ve uygulamalarında etkinlik (BİT proje yönetimi) – BİT çözüm ve çıktılarının yeniden kullanılabilirliği – Kamu bilgisinin yeniden kullanımı/katma değerli hizmetler için paylaşıma açılması 28
 29. 29. Teşekkürlerwww.bilgitoplumu.gov.tr esaydin@dpt.gov.tr

×