De impact van borst- en prostaatkanker op de beleving van intimiteit in de partnerrelatie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

De impact van borst- en prostaatkanker op de beleving van intimiteit in de partnerrelatie

on

 • 410 views

 

Statistics

Views

Total Views
410
Views on SlideShare
410
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
44

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 44 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • mooi onderzoek, vlot en duidelijk gebracht
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • goed uitgewerkt onderwerp, goed gebracht
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • heel interessant!
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • +: Mooie figuren ondersteunen de uitleg, dynamisch gepresenteerd.
  -: soms te drukke slides
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Knap dat jullie dit niet-evidente onderwerp durven aan te snijden. Ook hebben jullie dit gepresenteerd zonder schroom, met het opzet dit erg belangrijke thema toegankelijk te maken voor ons. Dit viel misschien ietwat buiten deze presentatie, maar ik was ook wel benieuwd naar intimiteit bij de palliatieve patiënt.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Onderzoeksvraag 3 luidde als volgt:“ Wat zijn mogelijke instrumenten voor met meten van de invloed van een interventie op de beleving van intimiteit in de relatie, bij koppels met borst- of prostaatkanker? “Na de literatuurstudie werden 4 instrumenten weerhouden die in meer of mindere mate beantwoordden aan onze onderzoeksvraag.Restte ons nog alleen de opdracht om hieruit het meest geschikte instrument te destilleren.Om zo objectief mogelijk te werk te gaan bij het maken van deze keuze hebben wij 4 evaluatiecriteria gebruikt.Deze criteria zijn:- Voor welke doelgroep werd het instrument ontwikkeld?- De inhoud: hiermee onderscheiden we de verschillende aspecten van intimiteit die bevraagd worden.- Betrouwbaarheid en validiteit: °Betrouwbaarheid reflecteert eigenlijk de interne consistentie van het instrument, namelijk de mate waarin de verschillende items van het instrument hetzelfde meten. Een maat hiervoor is de Cronbach Alfa Index, een getal tussen min oneindig en 1, waarbij 1 het meest betrouwbaar is. °Validiteit bepaalt de mate waarin het instrument echt meet wat het zou moeten meten.En tenslotte ‘Duur van afname’ van het instrument.
 • Dan is er natuurlijk de vraag: welke criteria laten we het meest doorwegen in onze beslissing?Voor ons was het vooral belangrijk dat de inhoud vh instrument beantwoordde aan hetgeen wij wilden meten.In dat opzicht kwamen vooral de DAS en de PAIR in aanmerking.In tweede instantie hebben wij gekeken naar betrouwbaarheid en validiteit. De details hierover zouden ons te ver leiden richting de wereld van de statistiek maar zoals je kan zien op basis van de Cronbach Alfa waarden, komt de Dyadic Adjustment Scale het beste uit deze vergelijking.
 • Dan is er natuurlijk de vraag: welke criteria laten we het meest doorwegen in onze beslissing?Voor ons was het vooral belangrijk dat de inhoud vh instrument beantwoordde aan hetgeen wij wilden meten.In dat opzicht kwamen vooral de DAS en de PAIR in aanmerking.In tweede instantie hebben wij gekeken naar betrouwbaarheid en validiteit. De details hierover zouden ons te ver leiden maar zoals je kan zien, komt de Dyadic Adjustment Scale het beste uit deze vergelijking.
 • Wij weerhouden dus de Dyadic Adjustment Scale als meest geschikte instrument.
 • Enkele voorbeelden van vragen die patiënten en hun partners voorgeschoteld krijgen bij het invullen van deze schaal:
 • En tenslotte:

De impact van borst- en prostaatkanker op de beleving van intimiteit in de partnerrelatie Presentation Transcript

 • 1. De impact van borst- enprostaatkanker op debeleving van intimiteit inde partnerrelatieSeminariewerk 4e master geneeskundeAfstudeerrichting HuisartsgeneeskundeBeckers Athena, Hopchet Lynn, Odeurs Ann-Sophie,Pacolet Leen, Tielen Linde
 • 2. INTRODUCTIE
 • 3. • Kanker = belangrijke doodsoorzaak• Meest recente cijfers Stichting Kankerregister 2008o 59.996 mensen met nieuwe diagnose kanker 54% mannen 46% vrouwen
 • 4. “Het leven met z’n tweeën is een choreografie waarbij je nietweet wie het ritme en het tempo bepaalt”
 • 5. • Kanker heeft een enorme impact op het leven• Aantasting dynamiek partnerrelatie• Literatuuro fysieke, psychosociale & emotionele weerslago repercussies kankerdiagnose op intimiteit v/h koppelOnderzoek beleving van kanker door patiënt & omgeving∆ attitude & omgang van de HA
 • 6. METHODE
 • 7. Onderzoeksvragen1. Effect op de beleving van intimiteit2. Noden in de beleving van intimiteit3. Mogelijke instrumenten voor het meten van de invloed vaneen interventie op de beleving van intimiteit
 • 8. Onderzoeksvraag 1 & 2Inclusiecriteria• Engelstalige artikels• Verbondenheid/noden in de relatie• Standpunt van patiënt, partner of koppel• Kwalitatieve studiesExclusiecriteria• Palliatieve patiënten• Seksualiteit en fysieke gevolgen van kanker & behandeling
 • 9. Onderzoeksvraag 3Inclusiecriteria• Engelstalige artikels• Instrumenten om de outcome van een interventie te meten• Koppels• Kwalitatieve of kwantitatieve studiesExclusiecriteria• Palliatieve patiënten• Seksualiteit en fysieke gevolgen van kanker & behandeling
 • 10. Mogelijk relevante artikelsgeïdentificeerd door zoekopdracht:(n = 13.942)Borstkanker9.774Prostaatkanker4.168Na toepassen in- en exclusiecriteria obv.titel en abstract; artikels weerhoudenvoor gedetailleerde evaluatie (n = 50)Borstkanker36Prostaatkanker14Na toepassen in- en exclusiecriteria obv.volledige tekst; artikels weerhoudenvoor critical appraisal (n = 11)Borstkanker5Prostaatkanker6Totaal aantal geïncludeerde artikels(n = 8)Artikels niet weerhouden owv.niet relevant obv. titel en abstract:(n = 13.892)Artikels niet weerhouden owv.niet relevant obv. volledige tekst:(n = 39)Artikels niet weerhouden nacritical appraisal:(n= 3)Na toepassen critical appraisal obv. JBI-tool; artikels weerhouden ter inclusie (n= 8)Borstkanker2Prostaatkanker6Flowchart OV 1
 • 11. Mogelijk relevante artikelsgeïdentificeerd door zoekopdracht:(n= 7683)Borstkanker6069Prostaatkanker1614Na toepassen in- en exclusiecriteria obv.titel en abstract; artikels weerhoudenvoor gedetailleerde evaluatie (n= 468)Borstkanker320Prostaatkanker148Na toepassen in- en exclusiecriteria obv.volledige tekst; artikels weerhoudenvoor critical appraisal (n= 26)Borstkanker11Prostaatkanker15Totaal aantal geïncludeerde artikels(n= 25)Artikels niet weerhouden owv.niet relevant obv. titel en abstract:(n= 7215)Artikels niet weerhouden owv.niet relevant obv. volledige tekst:(n= 442)Artikels niet weerhouden nacritical appraisal:(n= 1)Na toepassen critical appraisal obv.JBI-tool; artikels weerhouden terinclusie (n= 25)Borstkanker11Prostaatkanker14Flowchart OV 2
 • 12. Mogelijk relevante artikelsgeïdentificeerd door zoekopdracht:(n= 3497)Borstkanker1788Prostaatkanker1709Na toepassen in- en exclusiecriteria obv.titel en abstract; artikels weerhoudenvoor gedetailleerde evaluatie (n= 40)Borstkanker27Prostaatkanker13Na toepassen in- en exclusiecriteria obv.volledige tekst; artikels weerhouden terinclusie (n= 2)Borstkanker1Prostaatkanker1Totaal aantal geïncludeerde artikels(n= 5)Artikels niet weerhouden owv.niet relevant obv. titel en abstract:(n= 3457)Artikels niet weerhouden owv.niet relevant obv. volledige tekst:(n= 37)3 artikels toegevoegd:- 2 uit referentielijstenweerhouden artikels- 1 aanbevolen door expertFlowchart OV 3
 • 13. Onderzoeksdesign• OV 1 & 2: kwalitatief onderzoek met thematische analyse• OV 3: descriptieve analyse
 • 14. RESULTATEN OV 1 & 2
 • 15. Negatieve coping• Moeilijk evenwicht tussen zelfstandigheid enafhankelijkheid:o te afhankelijk wordeno te zelfstandig willen blijven, risico op counter-dependency• Isolement:o koppel ↔ wereldo partners onderling• Oprakelen van vroegere spanningen in de relatie• Negatieve effecten op de relatie en de intimiteit
 • 16. Positieve coping• Zich gesteund en begrepen voelen in devertrouwensrelatie• Koppel is een hecht team• Sensualiteit op een nieuwe manier beleven, versterkingvan de relatie
 • 17. Nood aan ondersteuning• Voor patiënt:o Partnero Familie, vrienden, collega’so Hulpgroepen, gezondheidsmedewerkers• Voor partner• Spiritualiteit en religie
 • 18. Communicatie• Nood om zich emotioneel en verbaal terug te trekken• Nood aan open communicatie met partner• Contact met lotgenoten
 • 19. Zelfbeeld en identiteit• Aantasting van zelfbeeld door veranderde lichaamo vrouwen: haaruitval, operatielittekens waardoor nood aanbevestiging en appreciatieo mannen: seksuele dysfuncties waardoor aantasting mannelijkheid• Verandering in rolverdeling in de relatie: huishoudelijketaken• Herdefinitie identiteit
 • 20. Seksualiteit• Seksuele dysfuncties:o seksuele relatie initieel geen prioriteito later wel nood aan psychoseksuele en professioneleondersteuning• Verschuiving van seksuele relatie naar relatie die meergericht is op intimiteit
 • 21. Dagelijks leven en partnerrelatie• Blijven uitvoeren van normale dagelijkse activiteiten enhobby’s• Versterken en herwaarderen van familiale banden envriendschapsrelaties• Intens willen genieten van elke dag• Schuldgevoelens over belasten van omgeving met deziekte• Andere emoties: woede, frustratie, zelfmedelijden
 • 22. RESULTATEN OV 3
 • 23. Instrument Doelgroep Inhoud Betrouwbaarheid (interne consistentie– Cronbach’s α); validiteitDuur vanafnamePolivy’s Body ImageScale (PBIS)[Polivy, 1977]Vrouwen metborstkanker dieeenmastectomieondergaanLichaamsbeeld,identiteitsbeleving,tevredenheid metintieme relatiesα=.86-.87; criterium, convergent enconstruct13 items, SRDyadic Adjustment Scale(DAS)[Spanier, 1976]Gehuwde ofongehuwde,samenwonendekoppels;individuelepatiënten enpartnersTevredenheid, cohesieen consensus binnen derelatie, en uitdrukkingvan affectie-α=.96; inhoud, criterium en construct-α=.91 voor patiënten, α=.91 voorpartners32 items, 5-10 minuten,SRPersonal Assessment ofIntimacy in Relationships(PAIR)[Schaefer, 1981]Gezonde,gehuwdekoppelsEmotionele, sociale,seksuele, intellectueleen recreationeleintimiteitα=.83 voor patiënten, α=.85 voorpartnersGeengegevensPartner Behaviours asSocial Context (PBSC)[Ducat, 2010]Geen gegevens Warmte of affectie,betrouwbaarheid enondersteuning van deautonomie; afwijzing ofnegeren, controlerendof eisend gedrag, enchaos ofonvoorspelbaarheidα=.93; convergent en divergent 30 items, 20minuten, SR
 • 24. Instrument Doelgroep Inhoud Betrouwbaarheid (interne consistentie– Cronbach’s α); validiteitDuur vanafnamePolivy’s Body ImageScale (PBIS)[Polivy, 1977]Vrouwen metborstkanker dieeenmastectomieondergaanLichaamsbeeld,identiteitsbeleving,tevredenheid metintieme relatiesα=.86-.87; criterium, convergent enconstruct13 items, SRDyadic Adjustment Scale(DAS)[Spanier, 1976]Gehuwde ofongehuwde,samenwonendekoppels;individuelepatiënten enpartnersTevredenheid, cohesieen consensus binnen derelatie, en uitdrukkingvan affectie-α=.96; inhoud, criterium en construct-α=.91 voor patiënten, α=.91 voorpartners32 items, 5-10 minuten,SRPersonal Assessment ofIntimacy in Relationships(PAIR)[Schaefer, 1981]Gezonde,gehuwdekoppelsEmotionele, sociale,seksuele, intellectueleen recreationeleintimiteitα=.83 voor patiënten, α=.85 voorpartnersGeengegevensPartner Behaviours asSocial Context (PBSC)[Ducat, 2010]Geen gegevens Warmte of affectie,betrouwbaarheid enondersteuning van deautonomie; afwijzing ofnegeren, controlerendof eisend gedrag, enchaos ofonvoorspelbaarheidα=.93; convergent en divergent 30 items, 20minuten, SR
 • 25. Instrument Doelgroep Inhoud Betrouwbaarheid (interne consistentie– Cronbach’s α); validiteitDuur vanafnamePolivy’s Body ImageScale (PBIS)[Polivy, 1977]Vrouwen metborstkanker dieeenmastectomieondergaanLichaamsbeeld,identiteitsbeleving,tevredenheid metintieme relatiesα=.86-.87; criterium, convergent enconstruct13 items, SRDyadic Adjustment Scale(DAS)[Spanier, 1976]Gehuwde ofongehuwde,samenwonendekoppels;individuelepatiënten enpartnersTevredenheid, cohesieen consensus binnen derelatie, en uitdrukkingvan affectie-α=.96; inhoud, criterium en construct-α=.91 voor patiënten, α=.91 voorpartners32 items, 5-10 minuten,SRPersonal Assessment ofIntimacy in Relationships(PAIR)[Schaefer, 1981]Gezonde,gehuwdekoppelsEmotionele, sociale,seksuele, intellectueleen recreationeleintimiteitα=.83 voor patiënten, α=.85 voorpartnersGeengegevensPartner Behaviours asSocial Context (PBSC)[Ducat, 2010]Geen gegevens Warmte of affectie,betrouwbaarheid enondersteuning van deautonomie; afwijzing ofnegeren, controlerendof eisend gedrag, enchaos ofonvoorspelbaarheidα=.93; convergent en divergent 30 items, 20minuten, SR
 • 26. Instrument Doelgroep Inhoud Betrouwbaarheid (interne consistentie– Cronbach’s α); validiteitDuur vanafnamePolivy’s Body ImageScale (PBIS)[Polivy, 1977]Vrouwen metborstkanker dieeenmastectomieondergaanLichaamsbeeld,identiteitsbeleving,tevredenheid metintieme relatiesα=.86-.87; criterium, convergent enconstruct13 items, SRDyadic Adjustment Scale(DAS)[Spanier, 1976]Gehuwde ofongehuwde,samenwonendekoppels;individuelepatiënten enpartnersTevredenheid, cohesieen consensus binnen derelatie, en uitdrukkingvan affectie-α=.96; inhoud, criterium en construct-α=.91 voor patiënten, α=.91 voorpartners32 items, 5-10 minuten,SRPersonal Assessment ofIntimacy in Relationships(PAIR)[Schaefer, 1981]Gezonde,gehuwdekoppelsEmotionele, sociale,seksuele, intellectueleen recreationeleintimiteitα=.83 voor patiënten, α=.85 voorpartnersGeengegevensPartner Behaviours asSocial Context (PBSC)[Ducat, 2010]Geen gegevens Warmte of affectie,betrouwbaarheid enondersteuning van deautonomie; afwijzing ofnegeren, controlerendof eisend gedrag, enchaos ofonvoorspelbaarheidα=.93; convergent en divergent 30 items, 20minuten, SR
 • 27. Dyadic Adjustment Scale“ Most people have disagreements in their relationships. Please indicatebelow the approximate extent of agreement or disagreement betweenyou and your partner for each item on the following list. ”4. Demonstrations of affection6. Sex relations11. Amount of time spent together
 • 28. 18. In general, how oftendo you think that thingsbetween you and yourpartner are going well?23. Do you kiss your mate?Dyadic Adjustment Scale
 • 29. Dyadic Adjustment Scale“ These are some things about which couples sometimes agree andsometime disagree. Indicate if either item below causeddifferences of opinions or were problems in your relationshipduring the past few weeks. (Check yes or no) ”
 • 30. Dyadic Adjustment Scale“ Which of the following statements best describes how you feelabout the future of your relationship? ”
 • 31. DISCUSSIE
 • 32. • Eén van de eerste literatuurstudies die specifiek de nodenin de relatie heeft onderzocht• Invloed op de relatie en daaraan gekoppelde nodenwerden goed in kaart gebrachtVerder onderzoek is noodzakelijkDyadic Adjustment scale als mogelijkmeetinstrument
 • 33. Sterkte – zwakte analyse+• Systematischeliteratuurstudie• Onafhankelijkebeoordeling literatuur• Homogene werkgroep• Vooraf bepaalde criteriabij selectie instrument-• Aparte benadering OV1 en 2• Homogene werkgroep
 • 34. CONCLUSIE
 • 35. • Coping• Veranderde seksuele beleving• Veranderd zelfbeeld en identiteit• Nieuwe levensperspectievenInvloed opde relatie• Ondersteuning• Open communicatie• Informatie• Genieten van het leven samenNoden inde relatie
 • 36. Implicaties voor de praktijkInformerenCommunicerenOndersteunen
 • 37. “The lovin’Ain’t overfor Peoplewith Cancer”
 • 38. Bedankt voor jullie aandacht !