FolkemøTe Utsira201107
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

FolkemøTe Utsira201107

on

 • 2,277 views

Lyse Produksjon sine lysark i forbindelse med folkemøte om første fase av Offshore Vindpark sør øst av Utsira

Lyse Produksjon sine lysark i forbindelse med folkemøte om første fase av Offshore Vindpark sør øst av Utsira

Statistics

Views

Total Views
2,277
Views on SlideShare
2,277
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

FolkemøTe Utsira201107 FolkemøTe Utsira201107 Presentation Transcript

 • Melding om planlegging av Utsira offshore vindkraftanlegg – fase 1 Folkemøte Siratunet 20. november 2007
 • Hvorfor havet utenfor Utsira?
  • Svært gode vindforhold.
  • Egnet havdyp og bunnforhold.
  • Avstand fra land.
  • Akseptabelt konfliktnivå.
  • Nærhet til verfts- og leverandørindustri.
 • Utsira har svært gode vindforhold   Longitude: -2.558 to 18.832         Latitude: 56.239 to 64.21 Kilde: met.no ’ Vindrose’ Utsira                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Utsira offshore vindkraftanlegg - to faser
  • Utsira offshore vindpark planlegges bygd ut trinnvis, med byggetrinn både innenfor (fase 1) og utenfor (fase 2) grunnlinjen.
  • I fase 1 planlegger Lyse å søke konsesjon om bygging av en demonstrasjonspark på inntil fem vindturbiner innenfor Utsira kommunes havområde.
  • Fase 2 vest for Utsira planlegges konsesjonssøkt på et senere tidspunkt.
  • I denne meldingen er det lagt ved to separate utredningsprogram for henholdsvis fase 1 og fase 2.
 • Utsira offshore vindpark - melding om igangsatt planlegging Stavanger
 • Utsira Offshore vinkraftverk – fase 1
  • Inntil fem turbiner (5 MW) på ca 150 meters dyp sørøst for Utsira.
  • Fase 1 vil ha en installert effekt på ca 25 MW.
  • Kan gi 100 mill kWh per år.
  • Utgjør et areal på ca 2 km ².
  • Avstand fra Utsira til nærmeste turbin vil være ca 4 km.
 • Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 - Ilandføring av kraft og nettilknytning
  • Planlegges tilknyttet et egnet sted på 66 kV regionalnett på Karmøy.
  • Flere kystnære tilknytningspunkt på 66 kV-nettet, noe som vil redusere behovet for jordkabler eller luftlinjer.
  • Et aktuelt punkt kan være Eide, hvor nettet forgrenes både sørover og nordover. Det foretrukne alternativ vil være nettilknytning på Utsira med ny sjøkabel mellom Utsira og Karmøy.
  • Valg av tilknytningspunkt på regionalnettet vil bli foretatt i samråd med Haugaland Kraft.
 • Utsira offshore vindkraftverk – fase 1
 • Teknologi
  • Flytende turbiner basert på SWAY- systemet.
   • Tårn på 186 meter, med 90 meter over vann og 96 meter ned i havet.
   • I bunnen av tårnet plasseres tung ballast (3000 tonn).
   • Det flytende tårnet forankres til havbunnen med et ankerstag og sugeanker.
   • Ankerstaget koples til tårnet via en dreieskive som gjør at hele vindmøllen inkludert tårn kan dreie med vindretning.
  • Egnet på havdyp mellom 120-400 meter.
  • Rotordiameter mellom 110–130 m.
  • Medvindsturbin.
  • Montering på land; slepes til lokasjon.
  • 25 års levetid.
  • Andre løsninger enn SWAY kan være aktuelle, dersom teknologiløsninger tilsier det.
 •  
 • Foreløpig vurdering av konsekvenser
  • Miljø
   • Hovedformålet med Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 er å teste ut og demonstrere ny vindkraftteknologi for store havdyp.
   • Prosjektet vil gi fornybar energi inn i det norske kraftmarkedet.
   • Målet er at teknologien skal bli konkurransedyktig og at store havparker på dypt vann kan bygges ut perioden fra 2016 og framover.
   • I et slikt perspektiv kan prosjektet bli et viktig bidrag til reduksjon av globale klimagassutslipp.
 • Foreløpig vurdering av konsekvenser forts.
  • Naturressurser
   • Foreløpige vurderinger tyder ikke på at installasjon av vindturbiner, ankersystem og kabler i området vil ha konsekvenser for natur-ressurser som fugl, sjø-pattedyr, fisk og bunnfauna .
   • Vurderingene er gjort på bakgrunn av:
    • RKU Nordsjøen 2006.
    • Utenlandske studier på offshore vindkraftverk (Horns Rev og Nysted).
 • Foreløpig vurdering av konsekvenser forts.
  • Samfunn
   • Prosjektet vil anvende ny norsk teknologi med stort internasjonalt vekstpotensial.
   • Det er et mål å etablere en ny industriell næringsklynge i Rogaland (og Norge) for marin fornybar energi.
   • En del av utviklingen bør også bli et styrket utdannings- og forskningsmiljø knyttet tilmarin fornybar energi.
   • Vindkraftverket er søkt lokalisert på en måte som er forenelig med skipstrafikken, og utenom viktige fiske- og gyteområder.
   • Utsira:
    • Ringvirkninger for lokalt næringsliv.
    • Økt oppmerksomhet/besøkstall.
    • Eiendomsskatt?
 •  
 • Skipstrafikk
 • Lyses forslag til utredningsprogram – fase 1
  • Landskap
  • Friluftsliv og ferdsel
  • Kulturminner og kulturmiljø
  • Bunnforhold og biologisk mangfold, herunder:
   • Bunnforhold
   • Naturtype, flora og vegetasjon
   • Fugl
   • Annen marin fauna
   • Annen terrestrisk fauna
  • Støy, skyggekast og forurensning
  • Verneinteresser og inngrepsfrie naturområder.
  • Lokalisering
  • Fiskeri- og havbruksnæring.
  • Navigasjon og skipstrafikk
  • Luftfart
  • Forsvarsinteresser
  • Reiseliv og turisme
  • Jord- og skogbruk
  • Annen arealbruk
  • Infrastruktur
  • Vindforhold og økonomi
  • Samfunnsmessige virkninger
  • Oppfølgende undersøkelser
  • Nedlegging
  • Metode og samarbeid
 • Fremdriftsplan
  • Forutsatt vellykket uttesting av testturbin (på plass i 20010) kan fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk være i drift i 2012.
  • Videre utbygging av vindkraftverket vil avhenge av erfaringene fra noen års drift av testturbin og fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk.
  • Lyses mål er at den første store norske havparken på dypt vann er i drift innen år 2020.
 • Skisse av et havvindkraftverk. Avstand er 17 km.
  • Utsira offshore vindkraftverk i 2020?
  • - Takk for oss!