• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
FolkemøTe Utsira201107
 

FolkemøTe Utsira201107

on

 • 2,240 views

Lyse Produksjon sine lysark i forbindelse med folkemøte om første fase av Offshore Vindpark sør øst av Utsira

Lyse Produksjon sine lysark i forbindelse med folkemøte om første fase av Offshore Vindpark sør øst av Utsira

Statistics

Views

Total Views
2,240
Views on SlideShare
2,240
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  FolkemøTe Utsira201107 FolkemøTe Utsira201107 Presentation Transcript

  • Melding om planlegging av Utsira offshore vindkraftanlegg – fase 1 Folkemøte Siratunet 20. november 2007
  • Hvorfor havet utenfor Utsira?
   • Svært gode vindforhold.
   • Egnet havdyp og bunnforhold.
   • Avstand fra land.
   • Akseptabelt konfliktnivå.
   • Nærhet til verfts- og leverandørindustri.
  • Utsira har svært gode vindforhold   Longitude: -2.558 to 18.832         Latitude: 56.239 to 64.21 Kilde: met.no ’ Vindrose’ Utsira                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • Utsira offshore vindkraftanlegg - to faser
   • Utsira offshore vindpark planlegges bygd ut trinnvis, med byggetrinn både innenfor (fase 1) og utenfor (fase 2) grunnlinjen.
   • I fase 1 planlegger Lyse å søke konsesjon om bygging av en demonstrasjonspark på inntil fem vindturbiner innenfor Utsira kommunes havområde.
   • Fase 2 vest for Utsira planlegges konsesjonssøkt på et senere tidspunkt.
   • I denne meldingen er det lagt ved to separate utredningsprogram for henholdsvis fase 1 og fase 2.
  • Utsira offshore vindpark - melding om igangsatt planlegging Stavanger
  • Utsira Offshore vinkraftverk – fase 1
   • Inntil fem turbiner (5 MW) på ca 150 meters dyp sørøst for Utsira.
   • Fase 1 vil ha en installert effekt på ca 25 MW.
   • Kan gi 100 mill kWh per år.
   • Utgjør et areal på ca 2 km ².
   • Avstand fra Utsira til nærmeste turbin vil være ca 4 km.
  • Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 - Ilandføring av kraft og nettilknytning
   • Planlegges tilknyttet et egnet sted på 66 kV regionalnett på Karmøy.
   • Flere kystnære tilknytningspunkt på 66 kV-nettet, noe som vil redusere behovet for jordkabler eller luftlinjer.
   • Et aktuelt punkt kan være Eide, hvor nettet forgrenes både sørover og nordover. Det foretrukne alternativ vil være nettilknytning på Utsira med ny sjøkabel mellom Utsira og Karmøy.
   • Valg av tilknytningspunkt på regionalnettet vil bli foretatt i samråd med Haugaland Kraft.
  • Utsira offshore vindkraftverk – fase 1
  • Teknologi
   • Flytende turbiner basert på SWAY- systemet.
    • Tårn på 186 meter, med 90 meter over vann og 96 meter ned i havet.
    • I bunnen av tårnet plasseres tung ballast (3000 tonn).
    • Det flytende tårnet forankres til havbunnen med et ankerstag og sugeanker.
    • Ankerstaget koples til tårnet via en dreieskive som gjør at hele vindmøllen inkludert tårn kan dreie med vindretning.
   • Egnet på havdyp mellom 120-400 meter.
   • Rotordiameter mellom 110–130 m.
   • Medvindsturbin.
   • Montering på land; slepes til lokasjon.
   • 25 års levetid.
   • Andre løsninger enn SWAY kan være aktuelle, dersom teknologiløsninger tilsier det.
  •  
  • Foreløpig vurdering av konsekvenser
   • Miljø
    • Hovedformålet med Utsira offshore vindkraftverk – fase 1 er å teste ut og demonstrere ny vindkraftteknologi for store havdyp.
    • Prosjektet vil gi fornybar energi inn i det norske kraftmarkedet.
    • Målet er at teknologien skal bli konkurransedyktig og at store havparker på dypt vann kan bygges ut perioden fra 2016 og framover.
    • I et slikt perspektiv kan prosjektet bli et viktig bidrag til reduksjon av globale klimagassutslipp.
  • Foreløpig vurdering av konsekvenser forts.
   • Naturressurser
    • Foreløpige vurderinger tyder ikke på at installasjon av vindturbiner, ankersystem og kabler i området vil ha konsekvenser for natur-ressurser som fugl, sjø-pattedyr, fisk og bunnfauna .
    • Vurderingene er gjort på bakgrunn av:
     • RKU Nordsjøen 2006.
     • Utenlandske studier på offshore vindkraftverk (Horns Rev og Nysted).
  • Foreløpig vurdering av konsekvenser forts.
   • Samfunn
    • Prosjektet vil anvende ny norsk teknologi med stort internasjonalt vekstpotensial.
    • Det er et mål å etablere en ny industriell næringsklynge i Rogaland (og Norge) for marin fornybar energi.
    • En del av utviklingen bør også bli et styrket utdannings- og forskningsmiljø knyttet tilmarin fornybar energi.
    • Vindkraftverket er søkt lokalisert på en måte som er forenelig med skipstrafikken, og utenom viktige fiske- og gyteområder.
    • Utsira:
     • Ringvirkninger for lokalt næringsliv.
     • Økt oppmerksomhet/besøkstall.
     • Eiendomsskatt?
  •  
  • Skipstrafikk
  • Lyses forslag til utredningsprogram – fase 1
   • Landskap
   • Friluftsliv og ferdsel
   • Kulturminner og kulturmiljø
   • Bunnforhold og biologisk mangfold, herunder:
    • Bunnforhold
    • Naturtype, flora og vegetasjon
    • Fugl
    • Annen marin fauna
    • Annen terrestrisk fauna
   • Støy, skyggekast og forurensning
   • Verneinteresser og inngrepsfrie naturområder.
   • Lokalisering
   • Fiskeri- og havbruksnæring.
   • Navigasjon og skipstrafikk
   • Luftfart
   • Forsvarsinteresser
   • Reiseliv og turisme
   • Jord- og skogbruk
   • Annen arealbruk
   • Infrastruktur
   • Vindforhold og økonomi
   • Samfunnsmessige virkninger
   • Oppfølgende undersøkelser
   • Nedlegging
   • Metode og samarbeid
  • Fremdriftsplan
   • Forutsatt vellykket uttesting av testturbin (på plass i 20010) kan fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk være i drift i 2012.
   • Videre utbygging av vindkraftverket vil avhenge av erfaringene fra noen års drift av testturbin og fase 1 av Utsira offshore vindkraftverk.
   • Lyses mål er at den første store norske havparken på dypt vann er i drift innen år 2020.
  • Skisse av et havvindkraftverk. Avstand er 17 km.
   • Utsira offshore vindkraftverk i 2020?
   • - Takk for oss!